Odpady
1
Zápachové znečištění při chovu hospodářských zvířat
Technické
prostory
Farma prasat
Nádrž/laguna kejdy
Farma kuřat
Šíření
2
Návrh řešení Regitas s.r.o.
Technické
prostory
Farma prasat
Nádrž/laguna kejdy
Farma kuřat
Šíření
3
1. Farma kuřat
Klient
Stirmel (Epfig)
Datum instalace
2008
Objekt realizace
Budova farmy (600 m2)
Charakteristické zápachy
Amonika, H2S
Použité produkty
Gelactiv®
Aplikovaná technologie
Smellmeister® G12 a 1 Smellmeister® Turbo
Četnost výměny gelů
4 pláty každé dva měsíce
Míra snížení
zápachu> 40 %
4
2. Továrna na třídění a sklad odpadu
Klient
Farma v Balgau
Rok instalace
2002
Objekt realizace
Nádrž kejdy 50 m x 50 m
Charakteristické zápachy
Amonika, H2S
Použité produkty
25 plátů Gelactiv®
Aplikovaná technologie
Airforce® 1
Četnost výměny gelů
25 plátů každé 2 – 3 měsíce
5
Technologie Gelactiv®
Tato technologie čištění umožňuje :
Polymerní matrice uvolňující aktivní látky.
- Několika měsíční účinnost.
Aktivní látky vytváří sloučeniny s molekuly zápachu,
- Cílené či komplexní čištění v problémových oblastech
ve kterých je neutralizují.
Vzduch obsahující molekuly zápachu.
Proces neutralizace molekul
zápachu
Pláty Gelactiv®
Výsledek procesu neutralizace
Matrice Gelactiv®
6
3. Oblast skladu a kompostování odpadu
Klient
Ecoparc (Barcelóna – ŠPANĚLSKO)
Rok instalace
2005
Objekt realizace
Plocha budovy (36 000 m²)
Charakteristické zápachy
Odpad domácností- H₂S, thioly (merkaptany), amoniak
Použité produkty
Pláty Gelactiv®
Aplikovaná technologie
15 Smellmeister® Turbo
Četnost výměny gelů
90 plátů každé 2 měsíce
7
4. Stanice skladování a převozu odpadu
Klient
BSR (Berlín –NĚMECKO)
Datum instalace
2005
Objekt realizace
2 komíny, každý o průtoku 80 000 m³/h
Charakteristické zápachy
Odpad domácností (200 000 tun za rok)
Použité produkty
40 plátů Gelactiv® pro komín
Aplikovaná technologie
1 AirForce® 3 pro komín
Četnost výměny gelů
Kompletní obměna každé 2 měsíce
Míra snížení
zápachu
> 65 %
8
Specifické použití AirForce® 1
Zařízení AirForce® 1 pojme až 2 pláty Gelactiv®. Pomocí přirozeného proudění vzduchu uvolňuje aktivní látky
do širokého okolí a neutralizuje pachy v dané oblasti.
AirForce® 1 umožňuje bezhlučnou a celodenní neutralizaci pachů. AirForce® 1 je navržen pro nenáročnou
instalaci. Navíc je AirForce® 1 vhodný pro oblasti s výskytem nebezpečí výbuchu.
9
Neutralizace pachů z lagun a odpadních nádrží
Zařízení Lagoon AIR pracuje na jednoduchém principu. Jedná se o směs hydrofobních účinných látek, které se
nerozpouští ve vodě a mají nižší hustotu než voda. Látky jsou aplikovány pod hladinu, kde se uvolňují a
dostávají na povrch, kde vytvoří ochranou vrstvu. Účinné látky se odpařují pomalu a vážou na sebe molekuly
zápachu, které neutralizují.
Aktivní látky jsou aplikovány pomocí dávkovacího zařízení pod vodní hladinu. Zařízení má programovací
jednotku, pomocí které lze velmi jednoduše nastavit individuální systém dávkování. Lagoon AIR také snižuje
tvorbu pěny na povrchu.
10
Technologie Smellmeister®
Difúzní zařízení Smellmeister® umožňuje aplikaci aktivních látek řízeným procesem (plynulé či postupné
uvolňování). Rozptylování aktivních látek do okolí je prováděno skrze síť trubic s mikro otvory .
Podle kapacity modelu (počet Gelactiv® a/nebo Gel-O-Dor® plátů ), je možno čistit prostory o objemu od 1.500
m3/h do 150.000 m3/h na jedno zařízení
Difúzní trubice s mikro otvory
Difúze aktivních látek
Gelactiv® pláty
jednotky
Smellmeister®
11
Specifické použití Smellmeister® Turbo
Zařízení Smellmeister® Turbo se používá k čištění zápachu v uzavřených či polo uzavřených prostorách bez
potřeby využití přirozeného proudění vzduchu, aby mohlo dojít k optimálnímu rozptýlení aktivních látek.
Toto zařízení zabezpečuje plynulou homogenizaci plynových fází a umožňuje rychlejší dosažení bodu
neutralizace. Účinnost TURBA dle provedení: 1730 m3/hod, 3400 m3/hod, 5000 m3/hod a 10.380 m3/hod.
Nasávání znečištěného vzduchu.
Gelactiv® pláty jednotky
Smellmeister®
Difúze čištěného vzduch
Jednotka Smellmeister® Turbo
12
Technologie Gelactiv® CE
Gelactiv® CE je unikátní technologie. Gelactiv® CE je speciálně vytvořen pro pohlcování nepříjemných molekul
zápachu vznikajících v kanalizačních systémech a odpadech. Neutralizuje látky jako Sulfan (H2S, sirovodík),
Amoniak (NH3, čpavek) a další. Gelové plato je složeno z gelu a kovové mřížky, aby bylo možné jej zavěsit do
kanálů či aplikovat u kontejnerů.
Ekonomický a efektivní
13
Kontakty
14
Download

stáhnout prezentaci