Referenční list – Osvědčení
Název zakázky: DiscGolfPark Stříbrné jezero, Opava
Datum realizace: 11 /2013
Identifikační údaje objednavatele: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 746 01, Opava 1
IČ: 00300535
Kontakt na odpovědného zástupce objednavatele: nám. prim. Halátek Dalibor - 734 680 417
Lokalita: Stříbrné jezero, Opava
Rozsah realizace: 9-ti jamkové hřiště s kompletním vybavením + instalace
HEPA group
HEPA group s.r.o.
Ježkova 1540/10
130 00 Praha 3
+420 736 789 109
[email protected]
www.discgolfpark.cz
IČ: 268 550 71
DIČ: CZ26855071
Bankovní účet: 43-5501320267/0100
OB
Mapka hřiště:
Půjčovna
vybavení
DiscGolfPark Stříbrné jezero
InfoBoard
Pravidla hry
Discgolf je zábavná pohybová aktivita
pro každého. Cílem hry je projít
vytyčenou trasu s co nejmenším počtem
hodů diskem. Trasu tvoří 9 jamek, z nichž
každá začíná na výhozišti - odkud hráč
hází první hod - a končí discgolfovým
košem. Další hod hráč provádí z místa,
kde disk zůstal po předchozím hodu
ležet. Poté, co hráč umístí svůj disk do
discgolfového koše, se přesune na
výhoziště jamky následující. Pro každý
hod může hráč použít jiný disk.
Poučení hráčů a návštěvníků:
ź Hráč je povinen se před každým hodem
ujistit, že v možné dráze letu disku není
žádná osoba ani zvíře, kterou by mohl
zasáhnout. Každý hráč plně odpovídá
za každý svůj odhozený disk.
ź Každý návštěvník areálu musí dbát
zvýšené opatrnosti a v době hry se
nesmí zdržovat v místech, kde může
hrozit zasažení diskem, zejména v
prostoru mezi výhozištěm a
discgolfovým košem a v jeho okolí.
ź Hráči i návštěvníci jsou povinni
udržovat čistotu a chovat se slušně a
ukázněně tak, aby neomezovali a
neohrožovali ostatní ani sami sebe.
Vstup do prostoru hřiště je vždy na
vlastní nebezpečí.
Půjčovna vybavení
Vysvětlivky
PAR/norma - počet hodů, na kolik by měl jamku nebo hřiště zahrát průměrně zkušený hráč
Mandatory
DiscGolfParky v okolí
okolí:
DiscGolfPark Jakartovice
DiscGolfPark u Rakety, Ostrava Mar. hory
www.facebook.com/hrajdiscgolfcz
www.discgolf.cz
www.discgolfpark.cz
www.prodg.cz
Design hřiště: Přemysl Novák a Michal Grepl
OB
OB
OB
Osobní popis designéra: DGP Stříbrné Jezero v Opavě je vybudován v těsné blízkosti jezera hojně využívaného v
letních měsících - ke koupaní. DGP částečně vyrostl na louce poblíž pláží a částečně v hustém stromovém porostu.
Před samotnou realizací DGP byla lokalita značně zanedbaná. Prosek a údržba zeleně se zde téměř nekonaly a tak
došlo k tomu, že zeleň vyrostla do výšky 2m a výš. Také zde vznikly tři černé skládky. Díky zájmu magistrátu dát prostor
discgolfu právě v této lokalitě, došlo k výraznému pročištění zeleně a likvidaci zmiňovaných skládek. Nyní působí prostor
čistě a otevřeně. Pobyt na tomto hřišti slibuje nejen kvalitní a příjemnou hru, ale celé hřiště je uzpůsobeno tak, aby jste
se v průběhu hry dostali na nejvyšší Opavský kopec, pod mohutnou břízu a z něj měli krásný výhled na Stříbrné jezero.
Tiskové zprávy: Opavský a Hlučínský deník.cz
http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/discgolfove-hriste20102013.html
Opava-city.cz
http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=64282
HEPA group
HEPA group s.r.o.
Ježkova 1540/10
130 00 Praha 3
+420 736 789 109
[email protected]
www.discgolfpark.cz
IČ: 268 550 71
DIČ: CZ26855071
Bankovní účet: 43-5501320267/0100
Download

DiscGolfPark Stříbrné jezero, Opava