NFOLETÁK 2013/14
UNIVERZITNÍ KNIHOVNA
STRUKTURA KNIHOVNY (Bráfova 3)
Ostravské univerzity v Ostravě
MEDIOTÉKA
Knihovna nabízí tyto služby:
Výpůjční služby
Rešeršní/konzultační služba
Meziknihovní výpůjční služba
Zeptejte se knihovny
Reprografické služby
Školení, kurzy, exkurze
2
patro
Odborné časopisy a denní tisk
Normy, repro služby, Wi-Fi, PC
Individuální koutek
STUDOVNA PDF (vlevo)
0
přízemí
Fond studovny , krátkodobé výpůjčky
Registrace, reprografické služby, Wi-Fi, PC
ŠATNA (vlevo)
VYHLEDÁVÁNÍ A PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ
Záznamy dokumentů ve fondu knihovny vyhledáte v katalogu UK OU. Katalog nabízí jednoduché a pokročilé vyhledávání, také listování v rejstřících. Dokumenty vyhledáte
pomocí zadaných klíčových slov z názvu, jména autora,
ISBN apod. Katalog naleznete na hlavní stránce webu knihovny: Katalog UK OU nebo http://aleph.osu.cz.
Provozní doba studoven jednotlivých fakult viz web
Provozní doba.
OBJEDNÁNÍ DOKUMENTU
mapa
PRODLOUŽENÍ DOKUMENTU
patro
PRÁCE S KATALOGEM
PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
PO – ČT 8.00 – 18.00
PÁ
8.00 – 14.00
Student Ostravské univerzity si může absenčně půjčit učebnice a skripta (sign. U, UC) na 3 měsíce, ostatní publikace na
1 měsíc.
1
STUDOVNA ČASOPISŮ
Výpůjční služby, MVS
Registrace, PC
knihovna.osu.cz
VÝPŮJČNÍ LHŮTY
ŠKOLICÍ STŘEDISKO
PŮJČOVNA (vpravo)
Mnohé služby jsou dostupné online na webových stránkách knihovny. Zde najdete veškeré důležité informace,
odkazy, návody a aktuality.
Adresa: Univerzitní knihovna
Ostravská univerzita v Ostravě
Bráfova 3, 701 17 Ostrava
Telefon: Půjčovna - 597 091 204
E-mail Půjčovna: [email protected]
Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, pište nám na:
[email protected]
Zvukové dokumenty (CD/DVD)
Audiovizuální dokumenty, noty
Wi-Fi, PC, možnost občerstvení
Pokud je momentálně titul vypůjčen (stav „Půjčený do“),
můžete si jej zarezervovat a to přes Exempláře tlačítkem
„Rezervovat“. Po oznámení e-mailem, že je titul pro vás připraven, jej vyzvedněte do 7 pracovních dnů.
Objednávka dokumentu probíhá online po přihlášení do
katalogu UK OU a to v příslušném řádku Exempláře a
pomocí tlačítka Objednat. Dokumenty budou připraveny
v půjčovně. Nutné vyzvednout do 7 pracovních dnů.
VÝTAH
Univerzitní knihovna je veřejně přístupnou knihovnou.
Knihovna soustřeďuje specializovaný fond, který tematicky odpovídá základní profilaci fakult a ústavů Ostravské univerzity. Součástí fondů jsou také multioborové
a oborové elektronické informační zdroje. Pro vracení
knih mimo provozní dobu můžete využít Bibliobox u
vchodu knihovny.
REZERVACE DOKUMENTU
Vypůjčené dokumenty si můžete prodloužit a to v případě,
že na ně není podána rezervace jiného uživatele. Prodloužit
je může prostřednictvím služby Moje konto, buďto
„Prodloužit vše“ nebo „Prodloužit vybrané“. Dokument si lze
prodloužit max. 3x a to vždy o 1 měsíc. V záložce Moje konto
můžete také průběžně sledovat stav svých aktuálních výpůjček, rezervací nebo objednávek.
Podrobné informace o výpůjčních službách (registrace, výpůjční řád, čtenářské karty, poplatky) naleznete na webu:
záložka Půjčovna.
GENERÁTOR CITACÍ V KATALOGU
Součástí záznamu dokumentu v katalogu je také citační služba (citace.com), která za vás rychle a efektivně vytvoří citaci
vámi vyhledaného dokumentu. Vše dle aktualizované citační
normy ČSN ISO 690. Určitě vyzkoušejte, ušetří Vám čas.
TYPY VÝPŮJČEK
Typy výpůjček dokumentů: ABSENČNÍ VÝPŮJČKA - dokument
si lze zapůjčit mimo knihovnu, PREZENČNÍ VÝPŮJČKA - dokument si lze půjčit pouze v knihovně.
KRÁTKODOBÁ VÝPŮJČKA - dokument si lze půjčit do druhého dne z prezenčních fondů studoven a specializovaných
pracovišť. Výpůjčky jsou realizovány vždy v poslední hodině
před ukončením provozní doby s nutností vrátit je zpět následující pracovní den do 2 hodin po otevření studovny.
NFOLETÁK 2013/14
FOTOGALERIE
SANKČNÍ POPLATKY
VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
Za nedodržení výpůjční lhůty: absenční výpůjčka 2,- Kč/
kalendářní den/dokument. Krátkodobá výpůjčka 50Kč/
kalendářní den/dokument (1.týden), 100Kč/kalendářní den/
dokument od dalšího týdne. Poplatek za zaslání 1. a 2. upomínky 15 Kč, za zaslání 3. a 4. upomínky 45 Kč.
Pro vyhledávání záznamů Vysokoškolských kvalifikačních
prací slouží Databáze VŠKP OU (součást Portálu OU). Od
r. 2010 obsahuje plné texty všech kvalifikačních prací. Pro
zpřístupnění tištěných prací z archivu je nutné vyplnit online
žádanku. Práce bude připravena ve studovně FSS Mariánské
Hory (ul. Fráni Šrámka) nejbližší čtvrtek po objednání.
ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE
E-zdroje jsou oborové či multioborové databáze obsahující
záznamy i plné texty odborných článků, studií a vědeckých
prací. Ty lze v databázích vyhledávat např. dle autora, názvu
nebo klíčových slov. Databáze jsou přístupné v rozsahu IP
adres OU (PC v učebnách, knihovně, studovnách fakult) a
mají povolených vzdálený přístup (viz dále).
SEZNAM E-ZDROJŮ
Na webu knihovny v záložce E-zdroje jsou k dispozici přehledy licencovaných a také volně dostupných (free) elektronických zdrojů spolu s jejich popisem a přístupem do nich.
E-zdroje jsou zde rozděleny abecedně, tematicky dle oborů a
dle druhů.
ELEKTRONICKÉ KNIHY
Součástí katalogu UK OU je také kolekce zahraničních elektronických knih (eBooks). Objednání a půjčování je možné
prostřednictvím katalogu UK OU. Ve vyhledávání zvolte bázi
e-Books EBSCO/Ebrary.
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K E-ZDROJŮM
Pro přístup k databázím a dalším elektronickým zdrojům
mimo IP adresy počítačů univerzity, např. z domova, existují
3 možnosti:
1. Shibboleth
2. VPN web (asa.osu.cz)
3. CISCO VPN klient
Podrobný popis a postup najdete na webu, doporučujeme
návodný infoleták Vzdálený přístup k e-zdrojům.
MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA (MVS)
Meziknihovní výpůjční služba zpřístupňuje zdarma interním
uživatelům knihovny dokumenty, které se nenacházejí ve
fondu UK a rovněž je nevlastní žádná knihovna na území
města Ostravy. Takto si lze vypůjčit dokumenty z fondu knihoven z celé České republiky i ze zahraničí. Bližší info o MVS
získáte v záložce Služby - Meziknihovní výpůjční služba.
REŠERŠNÍ SLUŽBY
Studentům jsou rešeršní služby (soupis záznamu dokumentů
na dané téma) poskytovány pouze v podobě metodické pomoci a konzultaci v UK OU (Mediotéka a Studovna PřF).
INTERNET A REPROGRAFICKÉ SLUŽBY
Přístup na internet umožňují počítače v jednotlivých studovnách. V půjčovně jsou PC omezeny pouze pro vyhledávání
v katalogu UK OU. V knihovně je možné pracovat online
s vlastními notebooky a komunikačním zařízením a to buď
bezdrátově (WiFi Eduroam) nebo pevným připojením - přípojky do sítě Eduroam. Je nutné získat přístupové heslo,
bližší info na eduroam.osu.cz.
K dispozici jsou vám ve studovnách tiskárny, kopírky, skenery a další technické vybavení. Kopírování a tisk jsou placené
služby ceník, skenování je zdarma.
BIBLIOBOX
24 hodin denně, 7 dnů v týdnu můžete vracet vypůjčené
knihy z Půjčovny UK prostřednictvím Biblioboxu. Umístěn je
před vchodem do knihovny na Bráfově ul. Celý proces vrácení je snadný a rychlý. Knihy po jedné, hřbetem napřed vhodíte do označeného otvoru. Nejpozději následující pracovní
den bude výpůjčka odečtena z vašeho čtenářského konta.
Sociální sítě
QR kód knihovny
Wi-Fi Eduroam
v knihovně
Zeptejte
se knihovny
FACEBOOK - přidejte si nás.
http://www.facebook.com/knihovnaOU
HANDICAP FRIENDLY
Download

NFOLETÁK 2013/14 - Univerzitní knihovna