Návod
na použití, montáž a údržbu
Termostatický směšovací ventil TV
Wmix
CZ
verze 1.4
NÁVOD NA POUŽITÍ
1 - Použití Wmix
Termostatický směšovací ventil Wmix se používá v rozvodu teplé vody za zásobníkovým ohřívačem. Ventil udržuje teplotu
teplé vody na přednastavené hodnotě. Teplá voda pak má na výtoku stejnou teplotu, nezávislou na teplotě ohřátí
zásobníkového ohřívače.
2 - Popis směšovací funkce
Trojcestný směšovací ventil Wmix má zabudovanou termostatickou vložku, která otevírá vstup “H“ (hot=horká), pokud
je teplota vody na výstupu „MIX“ z ventilu nižší než nastavená teplota. Pokud je teplota vody na výstupu „MIX“ z ventilu
vyšší než nastavená, otevírá termostatická vložka vstup “C“ (cold=studená) napojený na studenou vodu tak, aby po
smíchání s horkou vodou ze zásobníku (vstup „H“) bylo dosaženo nastavené teploty teplé vody na výstupu.
Hot / Horká
ZV
Cold / 6WXGHQi
H
C
ZV
=iĜH]
Mixed
/ Mix
Ventil má navíc funkci ochrany proti opaření. Při výpadku v přívodu studené vody automaticky vypne přívod horké vody.
Zabezpečení funguje od rozdílu teplot 10 K mezi teplotou přívodní horké vody a teplotou smíchané teplé vody. Funkci je
možné zkontrolovat tak, že uzavřete kulový ventil na přívodu studené vody a průtok termostatickým ventilem musí velmi
rychle klesnout k nule.
Při směšování termostatickým ventilem je vhodné použít typ s označením „ZV“ se zpětnými ventily na vstupech. Zpětné
ventily v případě tlakového rozdílu na termostatickém ventilu brání cirkulaci. Tento typ má také filtr, který chrání vnitřní
mechanismus ventilu a tím zlepší dlouhodobou přesnost ventilu.
3 - Instalace
Termostatický ventil musí být instalován kvalifikovaným pracovníkem v souladu s pokyny v tomto návodu a v souladu s
platnými předpisy. Nastavení teploty TV je možné v rozsahu 30 °C až 65 °C a provádí se podle typu ventilu:
U typu Wmix-k otáčením knoflíku.
U typu Wmix-i nástrojem (inbus) po odejmutí krytky.
Maximální teplota vody je 100 °C, krátkodobě snese teplotu vody 120 °C.
Doporučujeme instalovat uzavírací ventily pro případ výměny nebo údržby ventilu.
4 -Doporučené zapojení
H
C
5 - Technické parametry
Maximální statický tlak:
Maximální dynamický tlak:
Maximální poměr tlaků na vstupních hrdlech:
Nastavení teploty:
Maximální teplota vody
2|
1
30 °C
2
40 °C
3
49 °C
4
57 °C
MIX
10 bar
5 bar
2:1
30 až 65 °C ± 2 °C
stále 100 °C (krátkodobě 120 °C max. 20 sec)
Nastavení teploty knoflíkem (při parametrech TH = 65 °C, TC = 15 °C, p = 3 bar):
MIN
~25 °C
Termostatický směšovací ventil
5
65 °C
MAX
~70 °C
Termostatický ventil směšovací TV pro solární systémy,
vnější závit s plochým těsněním,
nastavení teploty 30 až 65 °C knoflíkem
Kvs dimenze
0,9 3/4” M
1,0 1” M
kód
12023
12020
zkratka
Wmix-K S20
Wmix-K S25
název
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S20, 30-65 °C, G 3/4” M
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S25, 30-65 °C, G 1” M
Termostatický ventil směšovací TV,
vnější závit pro ploché těsnění,
nastavení teploty 30 až 65 °C knoflíkem
Kvs dimenze
4,0 5/4” M
kód
12025
zkratka
Wmix-K S32
název
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S32, 30-65 °C, G 5/4” M
Termostatický ventil směšovací TV pro solární systémy,
vnější závit se šroubením, se zpětným ventilem a filtrem,
nastavení teploty 30 až 65 °C knoflíkem
Kvs dimenze
kód
zkratka
0,9
1/2” M
11663
Wmix-K S20 ZV
1,0
3/4” M
11664
Wmix-K S25 ZV
název
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S20, 30-65 °C, G 3/4” M včetně 3 ks
šroubení a 2 ks vstupních zpětných ventilů s filtrem G 1/2” M
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S25, 30-65 °C, G 1” M včetně 3 ks
šroubení a 2 ks vstupních zpětných ventilů s filtrem G 3/4” M
Termostatický ventil směšovací TV,
vnější závit se šroubením, se zpětným ventilem a filtrem,
nastavení teploty 30 až 65 °C knoflíkem
Kvs dimenze
kód
zkratka
4,0
11674
Wmix-K S32 ZV
5/4” M
název
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S32, 30-65 °C, G 5/4” M včetně 3 ks
šroubení a 2 ks vstupních zpětných ventilů s filtrem G 1” M
|3
Termostatický ventil směšovací TV pro solární systémy,
vnější závit pro ploché těsnění,
nastavení teploty 30 až 65 °C nástrojem (inbusem)
Kvs dimenze
kód
zkratka
0,9
3/4” M
12027
Wmix-I S20
1,0
1” M
12028
Wmix-I S25
název
Termostatický ventil směšovací nastavitelný inbusem Wmix-I S20, 30-65 °C,
G 3/4” M
Termostatický ventil směšovací nastavitelný inbusem Wmix-I S25, 30-65 °C,
G 1” M
Termostatický ventil směšovací TV pro solární systémy,
vnější závit se šroubením, se zpětným ventilem a filtrem,
nastavení teploty 30 až 65 °C nástrojem (inbusem)
Kvs dimenze
kód
zkratka
0,9
1/2” M
12033
Wmix-I S20 ZV
1,0
3/4” M
12034
Wmix-I S25 ZV
název
Termostatický ventil směšovací nastavitelný inbusem Wmix-I S20, 30-65 °C, G
3/4” M včetně 3 ks šroubení a 2 ks vstupních zpětných ventilů s filtrem G 1/2” M
Termostatický ventil směšovací nastavitelný inbusem Wmix-I S25, 30-65 °C, G
1” M včetně 3 ks šroubení a 2 ks vstupních zpětných ventilů s filtrem G 3/4” M
Termostatický ventil směšovací TV pro solární systémy,
vnější závit pro ploché těsnění,
teplota pevně nastavená na 48 °C
Kvs dimenze kód
zkratka
1,0 1” M
12029 Wmix-f S25
název
Termostatický ventil směšovací TV, fix 48 °C, 1”, M
Termostatický ventil směšovací TV pro solární systémy,
vnější závit se šroubením, se zpětným ventilem a filtrem,
teplota pevně nastavená na 48 °C
Kvs dimenze kód
zkratka
1,0 3/4” M 11366 Wmix-f S20 ZV
4|
název
Termostatický ventil směšovací TV, ZV, filtr, 3/4”, M
Filtr a zpětný ventil pro Wmix
dimenze
1/2” M x 3/4” F
3/4” M x 1” F
kód
11676
11677
zkratka
DBOI02S/SET
DBOI03S/SET
název
Filtr a zpětný ventil pro Wmix-K, I, 3/4” x 1/2” FM, mosaz
Filtr a zpětný ventil pro Wmix-K, I, 1” x 3/4” FM, mosaz
Redukce pro ventil Wmix
dimenze
1/2”M x 3/4” F
3/4” M x 1” F
kód
11746
11748
zkratka
DBO3
DBO4
název
Redukce pro ventil Wmix-K, I, 3/4” x 1/2” FM, mosaz
Redukce pro ventil Wmix-K, I, 1” x 3/4” FM, mosaz
|5
ZÁRUČNÍ LIST
Termostatický směšovací ventil TV
Wmix
Prodejce: .................................................
Datum prodeje: ......................................
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1.
Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruční dobu v trvání 24 měsíců od prodeje.
2.
Výrobek namontuje a uvede do provozu oprávněná firma, popř. výrobcem vyškolená osoba.
3.
Při uplatnění záruky předložte řádně vyplněný záruční list a doklad o zakoupení výrobku.
4.
Podmínkou záruky je dodržení technických podmínek výrobce, návodu k montáži a k použití a pokynů uvedených v průvodní dokumentaci výrobku, jakož i na výrobku samotném.
5.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené vnějšími vlivy nebo nevhodnými provozními podmínkami, dále když není výrobek užíván v souladu s jeho určením, na závady vzniklé běžným opotřebením, když k závadě výrobku došlo mechanickým poškozením, nesprávnou obsluhou, neodborným
zásahem třetí osoby, neodbornou instalací, nevhodným skladováním, živelnou pohromou, atd.
UVEDENÍ DO PROVOZU
Firma: ………………………………..
Datum: ……………………..
Razítko a podpis technika:
03/2013
REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
http://www.regulus.cz
E-mail: [email protected]
Download

Návod - Termostatický směšovací ventil TV Wmix