Programové prohlášení
V úvodu je nutné říci, že všechny následující konkrétní body budou zasazeny do ideového
základu projektu Rozvoje akademické obce, který přikládáme jako přílohu. Tento
dokument lze chápat jako dlouhodobý záměr. Současný “dlouhodobý záměr”, který byl
schválen v březnu na 9. Sněmu je totiž spíše střednědobým plánem činnosti a bude nejspíš
nutné ho přejmenovat. Což však neznamená, že bychom ho nějak obcházeli, naopak
konkrétní činnosti z něj i ze schváleného Mission Statementu nezpochybnitelně vycházejí.
Projekty
I.
Jarmark
• Albertov – 4.10.2012
• festival studentského života
• prezentace mimostudijních aktivit na UK (studentské spolky)
• kulturní doprovod
• doprovodné akce infoseminářů ve spoluprácí s IPC UK
II.
Infobrožury
• doplnit obsah a přizpůsobit grafiku
• PR celého projektu
• překlad do více jazyků
III. Hokejová bitva
• budování univerzitní identity
IV. Vánoční večírek
• navázání a upevnění osobních kontaktů
• příjemné setkání v neformálním prostředí v předvánočním čase
STUDENTSKÁ UNIE UK, o. s. | Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 | IČO: 22738983 | Bankovní spojení: 3414755001 / 5500, Raiffeisenbank | www.suuk.cz
V.
Královská party
• univerzitní párty
• participace celé univerizty na výběru kandidáta na krále Majálesu
VI. Majáles
• projektová skupina pod záštitou SU UK
• král a královská kampaň
• zóna UK
• průvod
VII. SOVA
• kalendář akcí UK
VIII. Něco za něco
• platforma pro vzájemné poskytování know-how a služeb mezi spolky
K4
• Podpora stálého rozvoje
Spoluúčast
I.
Gaudeamus
• pokračování modelu „studenti studentům“
• podpora rozvoje PR UK
II.
Miss UK
• není jenom o kráse, ale o reprezentaci akademické půdy
• diskuse nad touto souteží
III. Univerzitní osmy
• meziuniverzitní závod osmiveslic
• budování univerzitní identity
STUDENTSKÁ UNIE UK, o. s. | Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 | IČO: 22738983 | Bankovní spojení: 3414755001 / 5500, Raiffeisenbank | www.suuk.cz
IV. Informační den UK
V.
Reformy VŠ
• šíření informací a osvěta
• pomoc s organizací
VI. 17. listopad
Organizace
•
•
•
•
•
•
Revize vnitřních předpisů SU UK a pozičních dokumnetů
Grantové řízení (možnost získat peníze na vlastní spolkový projekt)
Pravidelná komunikace se spolky SU UK pomocí e-mailu
Pravidelné neformální schůzky s delegáty ohledně dění v SU UK a ve spolcích
Snaha propojit všechny fakulty UK
Zajištění vstupu na slavnostní univerzitní akce „Velké auly“ pro členy SU UK (17. listopad,
narozeniny UK, čestné doktoráty)
• Nástěnky
Spolupráce
I.
V rámci UK
• vymezení formálního vztahu SU UK a UK
• spolupráce se SKASy a AS UK
• viz projekt Rozvoj akademické obce
II. V rámci ČR
• spolupráce s ostatními studentskými organizacemi, zejména v Praze (SU ČVUT,
Asociace Studentů ČZU)
• SK RVŠ
III. V mezinárodním rámci
• Gruzie (TSU)
• spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky
STUDENTSKÁ UNIE UK, o. s. | Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 | IČO: 22738983 | Bankovní spojení: 3414755001 / 5500, Raiffeisenbank | www.suuk.cz
Servisní balík
•
•
•
•
Grantový kalendář (Neziskovky.cz) + grantový poradce
Školení ve spolupráci s IPC UK
Hosting pro webové prezentace spolků a technické zázemí
Nákup společného materiálního zázemí (podle poptávky)
Fundraising
• Projektové portfolio
• Finanční i nefinanční podpora
PR
• Zlepšení povědomí o SU UK v rámci akademické obce UK
• Efektivní PR jednotlivých projektů
• Inovace webu SU UK
Toto programové prohlášení reprezentuje kandidáty do Rady Studentské unie UK.
Rada
• Předsedkyně: Markéta Havelková
• Místopředseda: Jiří Logojda
• PR manažerka: Veronika Hronová
• Hospodář: Sandro Elčić
• HR manažer: Jakub El-Ahmadieh
• Radní pro organizaci: Mahulena Vodárková
• Radní pro vnitřní komunikaci: Jiří Kohout
• Radní pro komunikaci se zahraničím: Veronika Trtková
STUDENTSKÁ UNIE UK, o. s. | Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 | IČO: 22738983 | Bankovní spojení: 3414755001 / 5500, Raiffeisenbank | www.suuk.cz
Download

Programové prohlášení