BIOTOUR 2015
Na těchto seminářích budou představitelé měst a obcí informovaní o tom, jakým způsobem by měl probíhat sběr
BRKO v návaznosti na novelu zákona o odpadech a jeho prováděcí právní předpis. Součástí budou také příspěvky
zabývající se čerpáním prostředků z OPŽP, které napomohou financování systémů sběru BRKO v obcích a příklady
správné praxe ve sběru BRKO, nakládání s BRKO a uplatňování kompostů.
MÍSTA A TERMÍN:
Karlovy Vary /27. 1./ Hradec Králové /3. 2./ Praha /5. 2./
České Budějovice /10. 2./ Zlín /17. 2./ Ostrava /18. 2./ Brno /24. 2./
• 27. 1. 2015 - Karlovy Vary - Hotel Thermal, I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary,
• 3. 2. 2015 - Hradec Králové - Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové,
• 5. 2. 2015 - Praha - Hotel Barceló Praha, Na strži 1660/32, 140 00 Praha 4,
• 10. 2. 2015 - České Budějovice - Clarion Congress Hotel, Pražská třída 2306/14, 370 04 České Budějovice,
• 17. 2. 2015 - Zlín - Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II 651, 760 01 Zlín,
• 18. 2. 2015 - Ostrava - Conference Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 1250/6, 701 38 Ostrava
• 24. 2. 2015 - Brno - Hotel International, Husova 200/16, 659 21 Brno
BLOK 1 – NOVÁ LEGISLATIVA
PROGRAM
• Příklady dobré praxe zavedení systému třídění, zpracování
a využití bioodpadu v obci do 500, do 5000 a nad 5000 obyvatel
LEKTOR: Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.
• Příklady dobré praxe - systémy nakládání s bioodpady ve svazcích
obcí - regionální řešení
LEKTOR: Ing. Pavlína Buršíková, Ph.D. / Ing. Iva Zeroníková
• Příklady dobré praxe – provozovatel kompostárny, kde je výsledný
produkt - kompost využíván na zemědělské půdě, tj. má zjištěn
odbyt se zemědělcem
LEKTOR Ing. Petr Plíva, CSc.
9:30
• Strategie odpadového hospodářství České republiky
Ministerstva životního prostředí
LEKTOŘI: Ing. Jaromír Manhart / Ing. Maršák, Ph.D.
• Obecně závazná vyhláška a vyhláška stanovující rozsah
a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO
LEKTOR: Ing. Kristýna Husáková/ Ing. Veronika Jarolímová
BLOK 2 – EFEKTIVNÍ ZAŘAZENÍ BIOODPADU
DO SYSTÉMU OH OBCE
Oběd
10.00
• Systémy třídění, sběru a svozu v obcích (ekologická
a ekonomická udržitelnost, technika a technologie v
praxi), osvěta
LEKTOR: Ing. Zbyněk Bouda
• Zpracování a využití bioodpadu, modelové příklady,
správná kompostářská praxe, (ekologická a ekonomická udržitelnost, technika a technologie v praxi), osvěta
LEKTOR: Ing. Květuše Hejátková
12.30 – 13.30
BLOK 3 - FINANCOVÁNÍ PROJEKTU ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
13.30
• Praktické zkušeností s administrací a realizací projektů v předcházejícím programovém období 2007 – 2014.
• Nové podmínky financování projektů z OPŽP pro roky 2014 – 2020
LEKTOR: zástupce SFŽP
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A NEFORMÁLNÍ DISKUZE
SE VŠEMI LEKTORY SEMINÁŘE
P ř e s t á v k a 11.00 – 11.30
14.00 – 17.00
Semináře jsou určeny pouze pro zástupce obcí a měst, zástupce technických
služeb zřízených obcemi a měst, pracovníky odboru životního prostředí.
Zajištění seminářů :
NA VŠECHNY SEMINÁŘE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ REGISTRAČNÍHO
FORMULÁŘE, který bude zveřejněn na webových stránkách www.zeraagency.eu
Podrobné informace a dotazy : www.zeraagency.eu, [email protected]
Centrum pro biologické
zpracování odpadu
ÚČAST ZDARMA
Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Pro vodu,
vzduch a přírodu
Download

BIOTOUR_program oprava