H2shop.cz
ŠE
RO VA
VŠE P OJEK T Y
R
HHO P
HHO PWM 30A
návod
Zařízení pro plynulou regulaci výkonu HHO generátoru s frekvenční modulací pro
snadnější elektrolýzu.
PWM 30 pracuje při napětí 12V nebo 24V po přestavbě
Plynule nastavitelný výkon od 0% do 99%
Výstupní frekvence 150Hz
Maximální prou 30A
Snadná výměna chladícího ventilátoru.
Snadné připojení pomocí čtyř vodičů, dva vstup, dva výstup.
Před instalací si prosíme přečtěte pozorně náledující návod na zapojení.
Pokud si nejste jisti se zapojením, vyhledejte odbornou pomoc.
Maximální proudové zatížení pulzního zdroje PWM30 je 30A! Do obvodu
vložte pojistku na 30A. Pokud překročíte povolený proud zřízení může po
nějaké chvilce vyhořet.
ver. 20120612
H2shop.cz
ŠE
RO VA
VŠE P OJEK T Y
R
HHO P
UPOZORNĚNÍ: Elektrické zapojení smí provádět jen osoba s
dostatečnými znalostni a certifikáty v elektro oblasti. Uvedené návody a
zapojení jsou pouze informativního charakteru. Prodejce nenese žádnou
odpovědnost za případné újmy na zdraví nebo na majetku způsobené
neodbornou manipulací.
Zapojení
Zařízení je vybaveno 4 svorkami pro připojení napájení a připojení zařízení.
+ IN 12V (vstup + 12V)
+ OUT 12V (výstup + HHO generátor)
- OUT12V (výstup - HHO generátor)
- IN 12V (vstup - 12V)
PWM30 připojte následujícím způsobem. Napájecí
kabel z kladného pólu baterie veďte přes pojistku
30A na první svorku z leva PWM30 (+ IN 12V).
Záporný pól baterie připojte k poslední svorce (- IN
12V).
Druhou a třetí svorku připojte na HHO generátor. Pokud připojujte do obvodu ampérmetr, vložte jej mezi kladný výstupní pól z PWM30 a HHO generátor. Na schematu je nejjednodušší způsob připojení PWM30.
H2shop.cz
ŠE
RO VA
VŠE P OJEK T Y
R
HHO P
Jak připojit zařízení k napájení 24V?
Zařízení je možné po úpravě připojit k napájení
24V k tomu je nutné vyměnit
stávající ventilátor. 40x40mm
12V za 40x40mm 24V.
A následně přepojit propojku
12V/24V uvnitř přístroje.
Kombinace zapojení s jinýmy zařízeními
Pokud používáte ještě další elektrické nebo elektronické prvky v obvodu generátoru doporučujeme dodržovat navrženou topologii umístění zařízení v obvodu.
Následující schema demonstruje zapojení s ampérmetrem a ovládacím relé.
PWM30 se v tomto případě zapojuje jako první zařízení v cestě od baterie (zdroje).
Pozor! Zobrazení zapojení vodičů do PWM30 je zde pouze schematické a neodpovídá skutečné poloze vývodů.
H2shop.cz
ŠE
RO VA
VŠE P OJEK T Y
R
HHO P
Zapojení s HHO repolarizátorem
Pro dlouhou životnost elektrod HHO generátoru a zachování vysokého výkonu
použijte HHO repolarizátor. V zapojení je použit PWM30 a ampérmetr. U ampérmetru je použit stíněný vodič pro připojení bočníku z důvodu eliminace zkreslení
měření. Na schematu je zakresleno nakrimpování FASTON konektorů.
POJISTKA
5A
VYPÍNAČ
DC/DC
AMP
+
+
MICROPROCESSOR DEVICE PROTECTING
HHO GENERATORS BASED ON STAINLESS
STEEL ELECTRODES.
SEE INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE.
+
POJISTKA
30A
BOČNÍK
DC
12V
UCC
PWM
30/70
RE1
85
86
RE2
85
86
2x RELÉ 12V/40A
85
86
87a
30
87
+
HHO GENERÁTOR
85
86
87a
30
87
+
UPOZORNĚNÍ: Pokud si nejste se zapojením jisti, konzultujte zapojení
s osobou s dostatečnými znalostmi v oboru elektro. Ukázková schemata
zapojení jsou pouze informativní. Prodejce neručí za správnost.
Download

HHO PWM 30A