1. - 3.třídy - chlapci
jméno
Pech Adam
Macháč Lukáš
Varga Václav
Macháček Vít
Macháč Petr
Habart Jonáš
Bartoš Jakub
Švec Jakub
Makalouš David
Kabíček David
Skalický Jakub
Čanda Radek
Koudela František
Šerák Michal
Čihák David
Rataj Lukáš
Nachtigal Dominik
Petřina Martin
Vlásek Zdeněk
Hrstka Jakub
Peterka Martin
Jankovský Dominik
Kabíček Jakub
800m
škola
1ZŠ Sedlčany
ZŠ Dublovice
ZŠ Počepice
ZŠ Kosova Hora
1ZŠ Sedlčany
ZŠ Počepice
1ZŠ Sedlčany
ZŠ Dublovice
ZŠ Jesenice
ZŠ Sedlec Prčice
ZŠ Nechvalice
ZŠ Dublovice
ZŠ Sedlec Prčice
ZŠ Konečná
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Konečná
ZŠ Jesenice
ZŠ Chlum
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Jesenice
ZŠ Chlum
ZŠ Chlum
ZŠ Nechvalice
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
dis
4.-5.třídy - chlapci
jméno
Petržilka Lukaš
Habart Matěj
Novotný Ondřej
Hrstka Tomáš
Mašek Petr
Peterka Pavel
Kučera Jan
Kopka Ondřej
Sosnovec Šimon
Mára Filip
Brejla Patryk
Burda Václav
Beneš Jakub
Diviš Jan
Jenčík Lukáš
Čihák Vojtěch
Hodouš Daniel
čas
03:07,4
03:09,8
03:11,3
03:12,5
03:16,1
03:22,4
03:29,3
03:30,7
03:31,2
03:33,0
03:34,2
03:37,1
03:38,0
03:38,9
03:48,0
03:53,6
03:53,9
04:01,9
04:02,6
04:03,7
04:05,5
05:09,5
1000m
škola
1. ZŠ Sedlčany
ZŠ Počepice
1. ZŠ Sedlcčany
ZŠ Jesenice
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Konečná
ZŠ Dublovice
ZŠ Dublovice
ZŠ Jesenice
ZŠ Sedlec Prčice
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Sedlec Prčice
ZŠ Sedlec Prčice
ZŠ Jesenice
1. ZŠ Sedlčany
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Dublovice
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
čas
03:42,1
03:44,8
03:45,6
03:53,3
04:00,8
04:01,0
04:02,4
04:03,5
04:04,2
04:06,8
04:07,4
04:07,8
04:11,7
04:15,2
04:19,5
04:29,7
04:45,1
Kříž Radovan
Kříž Libor
Stibor Lukáš
Chvála Tomáš
Ferko Marek
Malý Lukáš
Dudek Josef
ZŠ Chlum
ZŠ Chlum
ZŠ Nechvalice
ZŠ Chlum
ZŠ Konečná
ZŠ Chlum
ZŠ Kosova Hora
18
19
20
21
22
MS
MS
6.-7. třídy - chlapci
jméno
Balane Daniel
Štemberk Jáchym
Polidar Matěj
Kejha Matěj
Procházka Jakub
Pech Filip
Barták Martin
Hulínský Dominik
Peterka Jakub
Kouklík Martin
Mondek Jan
Chocholoušek Jan
Bartůňek Vojtěch
Jiroušek Petr
Calta Štěpán
Janecký Václav
Křepela Vojtěch
Sosnovec Michal
Chocholoušek Pavel
1500m
škola
1.ZŠ Sedlčany
Gasoše
ZŠ Jesenice
1.ZŠ Sedlčany
Gasoše
ZŠ Sedlec Prčice
Gasoše
ZŠ Jesenice
2.ZŠ Sedlčany
ZŠ Kosova Hora
2.ZŠ Sedlčany
ZŠ Sedlec Prčice
2.ZŠ Sedlčany
ZŠ Jesenice
ZŠ Chlum
ZŠ Sedlec Prčice
ZŠ Chlum
ZŠ Chlum
1.ZŠ Sedlčany
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DIS
8. - 9. třídy chlapci
jméno
Vojtěch Vlásek
Matyáš Počepický
David Pešta
Štěpán Pinkas
Petr Sirotek
Michal Jiroušek
Jan Rataj
Pavel Novák
Milan Štemberk
Josef Kouklík
Martin Pospíšil
Martin Procházka
04:51,3
04:56,4
05:13,6
05:20,9
05:29,5
04:26,3
04:04,2
čas
5:26,2
5:30,96
5:35,22
5:41,37
5:42,53
5:43,11
5:45,69
5:54,97
5:58,12
6:03,40
6:05,55
6:11,04
6:13,93
6:18,74
6:25,38
6:28,84
7:58,34
8:07,21
1500m
škola
1. ZŠ Sedlčany
2.ZŠ Sedlčany
2.ZŠ Sedlčany
GASOŠE
2. ZŠ Sedlčany
ZŠ Jesenice
GASOŠE
ZŠ Sedlec-Prčice
1. ZŠ Sedlčany
ZŠ Kosova Hora
1. ZŠ Sedlčany
GASOŠE
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
čas
04:59,8
05:04,9
05:05,5
05:12,9
05:13,9
05:16,7
05:17,9
05:20,3
05:23,6
05:26,2
05:28,5
05:34,0
Jiří Jankovský
Ondřej Vaník
Pavel Jindrák
David Horváth
Václav Pechar
Filip Dřevojan
Roman Hulan
Jaroslav Němec
Roman Kotrbáček
Tomáš Doležal
Tomáš Dvořák
Dominik Kirik
ZŠ Konečná
ZŠ Sedlec-Prčice
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Konečná
ZŠ Konečná
ZŠ Sedlec-Prčice
ZŠ Jesenice
ZŠ Jesenice
ZŠ CHlum
ZŠ CHlum
ZŠ CHlum
ZŠ Konečná
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MS
05:35,2
05:35,7
05:38,3
05:57,4
06:05,5
06:06,9
06:10,7
06:43,5
06:57,2
08:00,6
08:02,6
08:05,4
jméno
škola
1.ZŠ Sedlčany
1.ZŠ Sedlčany
ZŠ Jesenice
ZŠ Sedlec - Prčice
1.ZŠ Sedlčany
ZŠ Dublovice
ZŠ Jesenice
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Dublovice
ZŠ Chlum
ZŠ Sedlec - Prčice
ZŠ Nechvalice
ZŠ Chlum
ZŠ Chlum
ZŠ Kosova Hora
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
čas
01:49,3
01:50,8
01:59,2
02:00,2
02:02,6
02:05,7
02:05,9
02:14,9
02:15,2
02:16,3
02:16,9
02:21,3
02:23,7
02:36,9
02:39,6
Bartáková Barbora
Cihelková Petra
Hrazánková Veronika
Hlavníčková Andrea
Tancibudská Lucie
Hegerová Eliška
Heranová Petra
Horáková
Korpanová Renata
Tatková Adéla
Dubská Anna
Matoušková Rozálie
Spilková Simona
Kotrbáčková Kateřina
Kolářová
4.-5. třídy - dívky
jméno
Cihelková Kateřina
Tulachová Vilola
Bulanová Adéla
Pomahačová Lucie
Hulanová Dorota
Remešová Natálie
Chocholušková Kateřina
Křivská Tereza
Lachoutová Vendula
Hlaváčková Jana
Marvalová Markéta
800 m
škola
1.ZŠ SEDLČANY
1.ZŠ SEDLČANY
ZŠ JESENICE
ZŠ SEDLEC PRČICE
ZŠ JESENICE
ZŠ SEDLEC PRČICE
ZŠ SEDLEC PRČICE
ZŠ KOSOVA HORA
ZŠ JESENICE
1.ZŠ SEDLČANY
ZŠ KOSOVA HORA
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DIS
DIS
čas
03:03,3
03:18,2
03:18,6
03:18,9
03:31,8
03:36,8
03:38,0
03:40,3
03:45,5
-----
6.-7. třídy - dívky
jméno
Hulínská Klára
Neužilová Zuzana
Chocholoušková Markéta
Janečková Petra
Vejvodova Kristýna
Pešková Lada
Pilíková Kristýna
Katičová Adéla
Krajdlová Eliška
Houdková Anna
Broučková Alena
Plavcová Andrea
Jarolínková Karolína
Turnovcová Kateřina
Kocourková Adéla
Volková Barbora
Rengerová Nikol
Peterková Lucie
Malá Aneta
Hochová Daniela
Hampeštová Klára
jméno
Zrůbková Tereza
Stará Eliška
Mašková Pavla
Štemberková Zuzana
Šeleverová Denisa
Peterková Nikola
Blandová Jana
Opočenská Veronika
Hrstková Kateřina
Jarolímková Kristýna
Kalinová Gabriela
Dejmková Barbora
Všetečková Lucie
Zoulová Andrea
Klokočková Markéta
Bartošová Eva
Nygrýnová Kateřina
Tomášková Denisa
Dvořáková Jitka
1500m
škola
ZŠ Jesenice
ZŠ Jesenice
1.ZŠ Sedlčany
GASOŠE
GASOŠE
GASOŠE
2.ZŠ sedlčany
ZŠ Chlum
1.ZŠ Sedlčany
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Kosova Hora
2.ZŠ sedlčany
ZŠ Jesenice
ZŠ Sedlec Prčice
2.ZŠ Sedlčany
ZŠ Sedlec Prčice
ZŠ Kosova Hora
1.ZŠ Sedlčany
ZŠ Chlum
ZŠ Chlum
ZŠ Sedlec Prčice
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
čas
05:54,2
06:15,6
06:21,9
06:26,0
06:26,3
06:47,8
06:49,5
06:56,3
06:57,7
06:58,6
06:59,5
7:01,1
07:02,6
07:05,8
07:08,3
07:09,5
07:17,9
06:30,9
07:36,3
07:41,3
08:05,0
škola
2.ZŠ Sedlčany
2.ZŠ Sedlčany
ZŠ Kosova Hora
GASOŠE
2.ZŠ Sedlčany
GASOŠE
1.ZŠ Sedlčany
1.ZŠ Sedlčany
ZŠ Jesenice
ZŠ Jesenice
ZŠ Chlum
ZŠ Chlum
1.ZŠ Sedlčany
ZŠ Sedlec Prčice
ZŠ Jesenice
GASOŠE
ZŠ Kosova Hora
ZŠ Chlum
ZŠ Sedlec Prčice
pořadí
1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DIS
čas
05:41,5
05:42,1
05:42,1
06:07,6
06:14,4
06:15,3
06:22,8
06:31,4
06:37,4
06:41,3
06:51,9
06:57,4
07:06,0
07:11,1
07:14,0
08:06,0
08:56,7
09:00,8
1500m
Download

1. - 3.třídy - chlapci 800m 4.-5.třídy - chlapci 1000m - ZŠ Sedlec