ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ
TRADICE A SOUČASNOST
V MYSLIVOSTI
XX. ročník
Termín konání: 27. března 2015
Místo konání:
Kuks
Cena semináře: 400 Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení (káva) při semináři, oběd, večerní grilování, sborník
referátů. Náklady na ubytování si hradí každý účastník sám.
ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI / ÚČASTNÍCÍCH SEMINÁŘE:
Příjmení
Jméno
Příjmení
Jméno
Název a adresa organizace, trvalé bydliště
IČ a DIČ (jen u právnických osob)
Telefon
E-mail
Úhrada účastnického poplatku ve výši
předem bankovním převodem z účtu č.
na účet č. 167 876 186 / 0600, VS 27032015
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
hotově při prezentaci
Titul
Titul
Kč provedena
ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected], nebo na adresu:
Václav Lokvenc, Elišky Krásnohorské 2345, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
Uzávěrka přihlášek je do 28. února 2015.
Účastnický poplatek činí 400 Kč na osobu. V ceně jsou zahrnuty organizační náklady
a sborník referátů.
Ubytování si účastníci zajišťují sami na vlastní náklady.
Možnost ubytování je domluvena ve ŠPORKOVĚ MLÝNĚ, Stanovice.
KONTAKT:
ŠPORKŮV MLÝN, Stanovice 14
544 01 Dvůr Králové nad Labem
telefon: +420 777 876 095
e-mail: [email protected]
Rezervaci ubytování proveďte do 15. března 2015.
Bližší organizační pokyny budou účastníkům sděleny při zahájení semináře.
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Účastnický poplatek uhraďte předem bankovním převodem
na účet č. 167 876 186 / 0600, VS 27032015, do zprávy pro příjemce uveďte
své jméno, nebo v hotovosti při prezenci.
ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE:
Ing. Zdeněk Navrátil
e-mail: [email protected]
mobil: 774 531 227
ORGANIZAČNÍ GARANT SEMINÁŘE:
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 28. února 2015
na e-mail: [email protected], nebo na adresu: Václav Lokvenc,
Elišky Krásnohorské 2345, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
si Vás dovoluje pozvat
na odborný seminář
Václav Lokvenc
e-mail: [email protected]
mobil: 605 861 129
TRADICE A SOUČASNOST
V MYSLIVOSTI
XX. ročník
Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář, který se uskuteční
v pátek 27. března 2015 v Kuksu.
PROGRAM SEMINÁŘE:
08.30 - 09.30
prezentace účastníků
09.30 - 13.00
blok referátů
Lovecký soud a vrchní lovčí na
hradě Buchlov.
Má myslivost v současné době
společnosti co nabídnout?
Ing. et. ing. František Bezděk
Jan Votava
Vývoj lovecké hudby v Polsku.
Management zvěře v Krnapu.
Mgr. Krzysztof Kadlec
Ing. Otakar Schwarz, Ph.D.
13.00 - 14.00
14.00 - 17.30
18.30 - 22.30
oběd
prohlídka renovovaného barokního areálu v Kuksu
společenské posezení s loveckou hudbou a grilováním divočáka
Legislativní trendy EU v myslivosti.
Ing. Bohumil Straka, Ph.D.
Download

tradice a současnost v myslivosti tradice a současnost v myslivosti