UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH
KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA
OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ
OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE
SPOLEČNOSTI
WWW.GRATIASTIBI.CZ
KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1. Bezpečnější silnice v Libchavách
Město, obec: Libchavy (Pardubický kraj)
Sedmákům ze ZŠ Libchavy se podařilo změnit situaci, kdy jejich vsí projížděla velkou
rychlostí auta a ohrožovala děti i dospělé. Díky průzkumu a samostatnému jednání s
policií a starostkou dosáhli instalace radarů. Mimo spolu s BESIPem zorganizovali
Den bezpečnosti pro mladší spolužáky.
Skupina sedmáků ze ZŠ Libchavy se rozhodla změnit situaci, kdy jejich obcí projížděla
velkou rychlostí auta (včetně kamionů) a nerespektovala někdy ani základní pravidla
silničního provozu (jízda na červenou na semaforu před školou, zakázaný průjezd atd.). Tuto
situaci vnímali jako nebezpečnou nejen pro sebe a své spolužáky, ale i pro dospělé a domácí
zvířata. Nejprve provedli průzkum situace (počítání aut, které nerespektují pravidla). Poté
zjistili informace, kam se obrátit, a jednali postupně s místní policí, zástupcem sousední
obce (která v minulosti instalovala radary na měření rychlosti), dále s BESIPem a starostkou
Libchav. Se starostkou si domluvili schůzku, situaci jí vysvětlili, napsali e-mail a pak velmi
dlouho čekali na reakci. Mezi tím spolu se zástupcem BESIPu uspořádali Den bezpečnosti
pro mladší spolužáky. Nakonec, když už ztratili naději na úspěch, byly radary v obci
instalovány a o celé věci informovala i místní média. V projektu je podporoval jejich třídní
učitel Petr Kulhavý a instruktoři Prázdninové školy Lipnice (vznikl na kurzu Klíčení
zaměřeném na aktivní občanství), žáci na něm ale pracovali s velkým nadšením a prakticky
samostatně.
Tematické zaměření: správa komunity, bezpečnost
Subjekt, který akci zaštítil: Prázdninová škola Lipnice + ZŠ a MŠ Libchavy
Kdo akci uskutečnil: Náťa Vopařilová, Růža Škrobánková, Natka Lukešová, Šárka
Fryčová, Jana Mudruňková, Kuba Petrlák, Terka Krásová
2. Kam zmizeli Geigerovi?
Město, obec: Milovice (Středočeský kraj)
Kam zmizeli Geigerovi je projekt žáků Základní školy T. G. Masaryka Milovice a je
zaměřen na holocaust. Jak název napovídá, žáci pátrali po jediné židovské rodině
Geigerových z Milovic. Ze získaných materiálů vytvořili žáci webové stránky, nyní
pracují na vydání knihy o rodině Geigerových. V září 2014 se díky nim budou
V Milovicích pokládat tzv. stolpersteiny, kameny připomínající oběti holocaustu.
Děti pracují již druhý rok na projektu s názvem „Kam zmizeli Geigerovi?“ Žáci jsou z
předešlých let seznámeni s tématem holocaustu. V loňském školním roce se zaměřili na
město Milovice. Dle informativní publikace zjistili, že v Milovicích žila jedna židovská
rodina. Geigerovi byli jedinou židovskou rodinou v této obci. Žáci spolupracovali s místním
archívem, školním archívem, matrikou, národním archívem, Židovským muzeem v Praze,
Památníkem Terezín, Centrum vizuální historie Malach, atd. Dětem se podařilo získat hodně
dobového materiálu, ať už transportní listiny, deportační lístky, sčítací operáty, záznamy v
matrikách, přihlašovací listy, atd. Na základě tohoto materiálu a také získaných výpovědí
pamětníků (i fotografií) děti sepsaly informace o rodině Geigerových. Výsledkem projektu
bude vydání knihy - brožury o této rodině, umístění stolpersteinů s jmény obětí holocaustu
před domem, kde žili (toto vyřizováno přes organizaci, která pokládá tzv. stolpersteiny a
také aktivita dětí na získání finančních prostředků od školy, města Milovice) a zřízení
webových stránek http://www.kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz. Webové stránky jsou
hotovy, jen jsou průběžně doplňovány o další získané materiály, zároveň slouží jako
informační kanál pro ostatní žáky a občany města Milovice. Termín položení stolpersteinů
byl stanoven na 13. září 2014. V prosinci 2013 získaly děti v projektu Extratřída
(http://www.extratrida.cz) grant na 30 000 Kč, tyto finance budou použity na vydání knihy
„Kam zmizeli Geigerovi“. Nyní se publikace sestavuje. Pro přesnou představu projektu si
můžete prohlédnout webové stránky http://www.kam-zmizeli-geigerovi.webnode.cz.
Tematické zaměření: československé dějiny
Subjekt, který akci zaštítil: ZŠ T. G. Masaryka Milovice
Kdo akci uskutečnil: Diana Černá, Patricie Březinová, Daniel Mrkvička, Matěj Wolf,
Eliška Benešová, Šárka Benešová, Monika Fotrová, Markéta Kloudová, Zdeňka Konečná,
Natálie Hrušková, Aneta Střísková, Aneta Grusová, Nikola Piskáčková , Nela Bartošová
3. Litomyšl – město přátelské k rodinám
Město, obec: Litomyšl (Pardubický kraj)
Projekt byl zaměřen na prostředí města Litomyšl ve vztahu k rodinám s dětmi. Popsal
jednak veřejný prostor, jednak prostor institucionální. Členové týmu zjišťovali, jak z
pohledu matky s dětmi ve věku 3 roky a 6 měsíců vypadají dětská hřiště, parky,
restaurace a kavárny, obchody, kde nakupuje, přístupy a zázemí kulturních institucí,
budov státní správy apod.
Projekt probíhal ve dvou fázích, první v letech 2011–2012, druhá v letech 2013–2014. První
fáze, mapování situace, se účastnilo 12 žáků 7. a 8. ročníku ZŠ Litomyšl, Zámecká 496. Žáci
své poznatky zaznamenávali do přehledných tabulek a vytvářeli fotodokumentaci
jednotlivých prostor. Důležitou součástí jejich práce byl pohyb po městě s dětským
kočárkem. Výstupem této fáze byl Deník nástrah - fiktivní příběh jednoho týdne ze života
matky na mateřské dovolené s dětmi ve věku 6 měsíců a tři roky, která v 7 dnech jednoho
týdne navštěvuje běžně potřebná místa ve městě (lékárnu, obchod s dětským oblečením,
městskou knihovnu, kavárnu, restauraci, kostel, plavecký bazén, dětské hřiště, dětského
lékaře, městský úřad, mateřské centrum, supermarket, zámek,...) a jede městskou dopravou.
Součástí Deníku je rozsáhlá dokumentace ( 117 stran tabulek a fotografií).
Druhá fáze probíhá ve spolupráci s Mateřským centrem, Komisí pro rodinu a komunitní
plánování Města Litomyšl, Informačním centrem Litomyšl. Výstupem je rozhodnutí Rady
Města ze 2. 7. 2013 o vyhlášení projektu "Místo přátelské rodině" a oficiální zahájení
kampaně k získání známky kvality, kterou bude udělovat na základě rozhodnutí komise
vždy jednou za rok starosta Litomyšle (rovnocennými členy komise budou žáci, kteří na
projektu pracovali od počátku). Pověřeným koordinátorem kampaně je Petra Benešová,
předsedkyně Komise pro rodinu a komunitní plánování. Harmonogram kampaně: únor 2014
– vyhlášení soutěže o grafickou podobu známky kvality, duben 2014 – vyhodnocení soutěže
a výroba známky kvality, začátek dubna 2014 – veřejné vyhlášení kampaně v médiích, 30.5.
2014 – uzávěrka přihlášek, červen – posuzování přihlášek a kontrola stavu na místě, konec
června – první slavnostní předání známky kvality a titulu Místo přátelské rodině.
Tematické zaměření: správa komunity, rodiny s dětmi
Subjekt, který akci zaštítil: Základní škola Litomyšl, Zámecká 496
Kdo akci uskutečnil: Žáci: Magdaléna Rožková, Karina Girčáková, Josef Jireček, Vojtěch
Jirečk, Zuzana Lammelová, Tereza Dostálová, Kateřina Macková, Marek Bogdan, Tereza
Frňková, Anna Zahálková, Lucie Jeřábková, Anežka Dvořáková, pedagogové Dagmar
Burdová, Stanislav Švejcar
4. Nejste nám lhostejní
Město, obec: Josefův Důl u Jablonce nad Nisou (Liberecký kraj)
Nejste nám lhostejní je projektem, který skupina připravila pro rozvoj vztahů mezi
staršími a mladšími lidmi z obce. Základní myšlenkou bylo a je připravovat pro starší
lidi různorodé akce, při nichž se s nimi mladí lidé mohou setkávat a lépe se navzájem
poznávat. Postupně byla vybudována přírodní učebna u školy, organizují se nebo
připravují kreativní dílny na výrobu svíček, košíků z pedigu nebo mýdel.
Na počátku roku 2013 jsme se dali dohromady s myšlenkou, co udělat pro rozvoj naší obce a
vztahů mezi lidmi. A vymysleli jsme projekt, který nemá konce :-) s názvem Nejste nám
lhostejní. Prvním počinem projektu bylo vybudování přírodní učebny u naší školy, do
kterého jsme zapojili velké množství lidí z naší obce. Akce se zdařila, učebna je vybudována
a všichni účastníci z širší komunity, mj. i pan starosta, se s námi setkali na závěrečné
kolaudaci učebny - akci s názvem Pepikiáda 2013. Učebna má mj. i výukový charakter a
souvisí se zkvalitněním životního prostředí. Po této dílčí akci programu jsme se sešli a
přemýšleli, jak pokračovat a řekli jsme si, že v naší obci téměř neexistují akce, při nichž by
se mohli mladí setkat se staršími a něco spolu vytvořit. Proto jsme se rozhodli na počátku
roku 2014 uspořádat postupně trojici kreativních dílen pro seniory. Výroba svíček již
proběhla a čeká nás společné tvoření košíčků a nádobek z pedigu nebo mýdel. První setkání
bylo moc hezké a my poznali, že i starší lidé se umí bavit a vytvářet a věříme, že i senioři na
nás změnili názor. A na závěr se musíme i pochlubit, protože na podporu našeho programu
se nám podařilo sehnat i finanční podporu od několika partnerů, která již přesáhla
100.000Kč, bez ní a pomoci mnoha lidí z obce i naší školy bychom to nezvládli.
Tematické zaměření: stáří, životní prostředí
Subjekt, který akci zaštítil: Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec
nad Nisou
Kdo akci uskutečnil: Terka Tahalová, Lucka Honzejková, Karča Maňasová, Péťa
Slavíková, Jirka Zeman, Jirka Németh, Míra Efenberk, Vojta Čadílek, Ivetka Bočáková,
Verča Kašparová, Verča Svobodová
5. Od studánky ke studánce
Město, obec: Kadaň (Ústecký kraj)
Žáci sekundy Gymnázia Kadaň vytipovali 7 studánek v okolí Kadaně, které jsou v
blízkosti cyklostezek. Studánky na kolech navštívili, odebrali vzorky vody a změřili
jejich vlastnosti. Z fotografií vytvořili videopohlednici. Sestavili online dotazník o
povědomí veřejnosti o studánkách a vyhodnotili výsledky. Ze 7 studánek vybrali 4,
které by se mohly stát zajímavou zastávkou u cyklotras. Na schůzce se starostou města
Kadaně mu předložili návrh na vybudování zastávek s posezením a informačními
tabulemi. Starosta přislíbil realizaci s tím, že žáci do konce června připraví obsah
informačních tabulí.
Šest žáků třídy sekundy Gymnázia Kadaň vybralo v blízkém okolí města 7 studánek poblíž
již existujících nebo v blízké budoucnosti budovaných cyklotras a cyklostezek. Studánky na
kolech se svými rodiči a sourozenci navštívili a zdokumentovali současný stav. Odebrali
vzorky vody a namístě změřili teplotu vody, půdy, vydatnost pramene, pH a konduktivitu.
Ve školní laboratoři pak určovali hustotu, průhlednost a obsah dusičnanů. Žáci vytvořili
online dotazník o povědomí veřejnosti o studánkách. Zjistili, že lidé o studánkách vědí,
někteří se dokonce účastnili čištění jejich okolí (i naše škola několik let pečuje o studánku v
Želině). Uvítali by informační tabule u studánek a posezení považují za samozřejmé. Žáci z
fotografií vytvořili videopohlednici jako cyklistickou trasu po studánkách v Bystřici,
Mikulovicích, Zásadě, Brodcích, Zvoníčkově, Želině a Prunéřovském potoce. Ze 7
navštívených studánek žáci vybrali 4 nejvhodnější a na setkání s panem starostou města
Kadaně mu navrhli, aby se zde vybudovala zastavení pro cyklisty s posezením a
informačními tabulemi o studánkách a zajímavostech v okolí. Pan starosta přislíbil realizaci
do konce roku s tím, že žáky vyzval ke spolupráci. Vytvoří návrhy obsahů informačních
tabulí. O své práci a výsledku žáci napsali článek na školní web.
Tematické zaměření: životní prostředí, rozvoj turistiky
Subjekt, který akci zaštítil: Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace
Kdo akci uskutečnil: Žáci - Ondřej Klusák, Jiří Klepp, Antonín Špatný, Ondřej Chobot,
Mtěj Kaška, Matěj Hamák, Lenka Podhorná, Markéta Tudorová. Učitelé - Petr Koritina,
Lenka Fišerová, Hana Kožíšková
6. Pavlík Bína
Město, obec: Janovice a mikroregion Frýdlant nad Ostravicí (Moravskoslezský kraj)
Pavel Bína je žák s mnoha aktivitami na poli environmentální a osvětové činnosti.
Ovlivňuje tak mnoho vrstevníků a mladších spolužáků svým pozitivním příkladem a
přístupem k životu. Přes jeho mladý věk je respektovanou osobou školy.
Pavel provádí na škole dobrovolnou osvětovou činnost v rámci ekologického zaměření a
každý rok si připraví pro spolužáky z vlastní vůle nějakou aktivitu. Je to například
zoologická soutěž pro žáky I. a II. stupně s vlastním vyhodnocením a s vlastními cenami pro
nejlepší, v tomto roce uspořádal pro jednotlivé ročníky besedu o palmovém oleji, kdy má
vytvořenou prezentaci, nosí žákům obaly od potravin i surovin s palmovým olejem, dává jim
zábavné úkoly k tématu, diskutuje o aplikaci nových informací do vlastní domácnosti a o
ekologickém chování žáků. Jeho aktivity zasahují do celého života školy. Pavel je v
ekotýmu školy, kde pracuje jako hlavní organizátor. Prezentuje školu na veřejnosti - např.
Ekologická konference na Přírodovědeckém lyceu Ostrava, zastupitelstvo obce Janovice,
vyhlášení Ekoškol v Senátu parlamentu ČR aj. Dále vede pravidelně schůzky ekotýmu.V
ekologické oblasti se zaměřuje na Energie, kdy řeší audit školy v oblasti šetření energie, v
rámci Recyklohraní organizuje na škole sběr baterek. Pavel byl několik let vyhodnocen jako
žák s nejvíce odevzdaným množstvím sběru na škole. Pavel sběr pomáhá také vybírat. Pavel
se spolupodílel na prezentaci třídního tématu Včely v rámci celoškolního projektu
Biodiverzita Janovic. Pavel má velmi pozitivní vztah k mladším spolužákům - spolupodílel
se na čtení dětem v MŠ a na 1.stupni ZŠ. V neposlední řadě bych uvedla jeho spolupodíl na
divadelním představení pro děti MŠ s názvem Dvanáct měsíčků.
Tematické zaměření: životní prostředí, osvětová činnost
Subjekt, který akci zaštítil: ZŠ a MŠ Janovice
Kdo akci uskutečnil: Pavel Bína
7. Pomocná ruka
Město, obec: Blatná (Jihočeský kraj)
Členové žákovského parlamentu ZŠ TGM Blatná vymysleli projekt, který pod názvem
Pomocná ruka funguje už druhý rok. Nabízejí doučování žákům, kteří mají problémy
v jakémkoli z vyučovaných předmětů. Doučování probíhá v prostorách školy ve
smluvenou hodinu a je samozřejmě zdarma. Je tak velkou pomocí zejména pro žáky ze
sociálně slabších rodin.
Všechno začalo před dvěma lety, kdy se náš žákovský parlament při plánování projektového
dne zaměřil na zvládání látky v jednotlivých předmětech. Parlamenťáci připravili pro žáky a
učitele „Den naruby“, ve kterém se učiteli stali žáci a učitelé naopak usedli zpět do školních
lavic. Součástí projektu bylo také vyplnění inzerátů, na základě kterých jsme chtěli zjistit,
kolik žáků by uvítalo doučování od svých spolužáků a v jakých předmětech. Zájem byl
velký, ale neměli jsme úplně jasnou představu, jak doučování uvést do praxe. Po dvou letech
už jasnou představu máme. Projekt Pomocná ruka je nezávislým projektem žákovského
parlamentu. V roli učitelů tu vystupují žáci, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas
zdarma a s úsměvem svým spolužákům. Nutno podotknout, že velmi často těm
„problémovějším“. Děti, které mají o doučování zájem, osloví svého zástupce v žákovském
parlamentu a ten mu doučování domluví na schůzce. Doučování probíhá po výuce ve
volném čase dětí. Nejčastěji doučujeme matematiku, fyziku a angličtinu. To ocení
především rodiče, protože často narážíme na problém, že rodiče neumí anglicky, a i když by
rádi dětem pomohli s úkoly, naráží na jazykovou bariéru. Není výjimkou ani doučování
informačních technologií, protože ne všechny děti mají doma počítač, na kterém by si
dovednosti získané ve škole mohly procvičovat. V devátém ročníku je už naprosto běžné
doučování mezi sebou – tedy společná setkání žáků před testy z fyziky nebo matematiky.
Zajištění doučování mají na starosti členové žákovského parlamentu a učiteli jsou v tomto
případě samozřejmě žáci, a to většinou žáci z vyšších ročníků. Nejaktivnějšími a zároveň
nejvyhledávanějšími jsou u nás žáci devátého ročníku. Postupně však do projektu
zapojujeme i letošní osmáky, abychom jim v projektu mohli na konci roku předat
pomyslnou štafetu. Doučování probíhá zdarma, je tak velikým přínosem a možností zejména
pro žáky ze sociálně slabších rodin, pro které by placené doučování mohlo znamenat příliš
velké náklady.
Tematické zaměření: pomoc žákům s výukovými problémy a žákům ze sociálně slabších
rodin
Subjekt, který akci zaštítil: ZŠ T. G. Masaryka Blatná
Kdo akci uskutečnil: Kateřina Rážová, Milada Stulíková, Nikola Hlinková, Zdeňka
Sedláčková, Terezie Čedíková, Kateřina Šemberová, Anna Venclová, Tereza Michálková,
Stanislav Žižka, Lukáš Vaněček a další
8. Protančíme se až k úsměvu
Město, obec: Kladno (Středočeský kraj)
Projekt Protančíme se až k úsměvu je projektem studentek Sportovního gymnázia
Kladno. Jedná se o spolupráci se zdravotně postiženými prostřednictvím tance.
Čtyři studentky Kvarty B dochází každý týden v odpoledních hodinách do zařízení Zahrada
- poskytovatele sociálních služeb pro zdravotně postižené v Kladně. Tam učí postižené
tančit jednoduché tance. Při práci s lidmi s postižením se často využívá různých tvořivých
činností. Tanec je využíván jako prostředek k rozvíjení jejich osobnosti, rozumových i
motorických schopností, i jako jeden ze způsobů komunikace. Spojuje pohyb a tvořivost, má
vliv na tělo i psychiku a dá se využít i jako aktivní náplň volného času osob s postižením.
Nyní dívky spolupracují asi s 20 klienty. Zatím se naučili základům tanců mamba, chacha,
jive, waltz a letkis.
Kdo akci uskutečnil: Gabriela Strialová, Anna Holubovská, Barbora Műllerová, Jana
Kleisnerová
9. U3V
Město, obec: Poděbrady (Středočeský kraj)
U3V je aktivitou žáků 2. stupně Základní školy Václava Havla v Poděbradech. Probíhá
od školního roku 2011/2012. Žáci se setkávají se seniory, aby jim představili školu
dnešních dnů. Aktivita činí ze školy komunitní centrum, místo setkávání nejmladší
generace i těch dříve narozených.
Ve vypsaných termínech pravidelně ve čtvrtek se vždy na jednu hodinu otevře škola
Václava Havla poděbradským seniorům. Ti si mohou zábavnou formou společně se žáky a
pedagogem zopakovat a procvičit učivo základní školy v oboru matematiky, českého jazyka,
přírodopisu, fyziky a informatiky. Na jednu hodinu usednou do lavic společně dvě věkově
odlišné generace, které se ale mají čím obohatit. Spolupracují na řešení úloh, pomáhají si v
týmu. Žáci poradí seniorům, jak na moderní techniku, učí je pracovat s počítačem i s
interaktivní tabulí. Řeší společně slovní úlohy, provádějí fyzikální pokusy, opakují pravopis.
Na oplátku se mladá generace od svých starších „spolužáků“ dozví, jak se vyučovalo a jaké
pomůcky se používali v době, kdy byli oni sami žáky základní školy. Společná odpoledne
jsou přínosem pro obě zúčastněné strany a senioři se před každým setkáním už těší na toho
svého pomocníka.
Tematické zaměření: stáří
Subjekt, který akci zaštítil: Základní škola Václava Havla
Kdo akci uskutečnil: Monika Ečerová, Lucie Hoffmannová, Barbora Jarošová, Jakub
Karbulka, Adam Semecký, Dominik Sztancsik, Kryštof Votík
10. Vánoční jarmareční vystoupení
Město, obec: Děčín (Ústecký kraj)
Během již dvou let se žáci naší třídy snaží získávat finanční prostředky na charitativní
akce. Děje se to formou předvánočních divadelních představení, kterými získáváme
dobrovolné finanční prostředky na charitu.
V loňském čase Vánoc se žáci třídy 6.B rozhodli, že se odkloní od zběsile komerčního času
vánočního a pokusí se vzkřísit v nás to dobré. A to dobré je podle nich dávat a rozdávat. V
průběhu podzimu secvičili divadelní představení s vánoční tématikou s cílem předvést je
publiku a ze získaných dobrovolných prostředků získat pomoc pro někoho, kdo to potřebuje
na druhém konci světa víc než já, nebo ty. Akce byla veleúspěšná a na fond Člověka v tísni
jsme poslali přes 3000 Kč na nákup potřebného pro novorozence v Africe. Ale to není konec
příběhu. Akce byla tak úspěšná, že i v dalším roce v čase vánočním tu bylo nové divadelní
představení opět s úspěchem a nové prostředky putovali opět na charitu. Letošní 7.B má
radost, že dílo, které jim přináší nejen pocit pomoci druhým, ale i celotřídní zábavu (protože
všichni hrají) má odezvu i na úrovni školy, která uspořádala celoškolní sbírku pro nadaci
Člověk v tístni (nakoupili se kozi a slepice pro africké rodiny). Příští rok (už 8.Bé) čeká
tuhle partičku v čase Vánoc zase...? Je prima se bavit a pomáhat! A prej jsme puberťáci ...
Tematické zaměření: lidská práva, rozvojová spolupráce, aktivity skupiny mladých lidí
Subjekt, který akci zaštítil: ZŠ Děčín 2, Kamenická 1145
Kdo akci uskutečnil: Jiří Andrlík, Jaroslav Skála a kolektiv puberťáků ze ZŠ Děčín 2
KATEGORIE II: STŘEDNÍ ŠKOLY
1. Anketa o využití veřejných ploch
Město, obec: Benešov (Středočeský kraj)
Tým studentů z benešovského gymnázia zajímá, jak bude naloženo s veřejnou plochou
vzniklou v místě bývalých Pražských kasáren. Začali se tématem zabývat podrobněji.
Tým studentů z benešovského gymnázia zajímá, jak bude naloženo s veřejnou plochou
vzniklou v místě bývalých Pražských kasáren. Začali se tématem zabývat podrobněji.
Studenti zjišťovali veškeré informace k budoucímu využití veřejné plochy, informovali se na
městském úřadě a podrobně prozkoumali plány radnice na výstavbu nových parkovacích
ploch na tomto prostranství. Jednali se starostou města Ing. Jaroslavem Hlavničkou.
Zúčastnili se besedy s tvůrci projektu – studie na využití těchto ploch. Dále připravili anketu
pro obyvatele města ohledně využití této veřejné plochy. Výsledky ankety studenti v těchto
dnech zpracují a dají dohromady návrhy, které představí na jednání městské rady a
zastupitelstva v Benešově. Studenti tak projevují aktivní zájem o veřejný prostor, který je
obklopuje a o jeho využití.
Tematické zaměření: správa komunity
Subjekt, který akci zaštítil: Gymnázium Benešov
Kdo akci uskutečnil: Daniel Folprecht, Ondřej Hrdý, Melek Beyhanová, Nela
Kratochvílová, Marie Benešová, Štěpánka Benešová, Nikola Štětinová, Monika Olbrichová,
Adéla Brožková, Klára Schlãferová, Samuel Trávníček, Olga Vojtíšková, Jan Pikora
2. Bez včel to nejde
Město, obec: Dvůr Králové nad Labem (Královéhradecký kraj)
Aktivita spočívá v práci se včelařskou mládeží, propagaci medu a včelaření.
Organizátorka vede vlastní kroužek Včeličky z Jedničky ve Dvoře Králové nad Labem,
pravidelně organizuje pro děti z místní základní školy povídání o včeličkách, pomáhá
při organizaci soutěže Zlatá včela a Letní školy mladých včelařů.
Práce s mladými včelaři je velmi důležitá, protože počet včelařů v ČR se neustále snižuje,
zejména z důvodu vysokého věkového průměru ve včelařské základně. Český svaz včelařů
potřebuje mladé nadšence, kteří věkový průměr tzv. omladí a tím odvrátí nebezpečí velkého
snížení počtu včelstev. Bohužel současné vedení včelařského svazu si tento problém
neuvědomuje a nevidí v práci se včelařskou mládeží budoucnost. Chce snížit počet
včelařských kroužků, zrušit soutěž Zlatá včela a další akce pro včelařskou mládež. Veronika
se snaží tento problém alespoň trochu potlačit. Organizuje pravidelné povídání o včeličkách
pro děti, kde se dozvídají základní informace o včelách a práci včelařů, vede vlastní
včelařský kroužek Včeličky z Jedničky. Podílí se také na organizaci soutěže Zlatá včela a
Letní školy mladých včelařů. Aby včelaření propagovala i mezi širokou veřejností,
zorganizovala v loňském červenci s kamarády propagační akci v Praze, kdy v kostýmech
včel rozdávali vzorky medu a propagační materiály o včelaření a medu. Na téma včelaření
také napsala odbornou práci v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost.
Tematické zaměření: životní prostředí, práce s mládeží
Subjekt, který akci zaštítil: DDM Jednička Dvůr králové
Kdo akci uskutečnil: Veronika Šebková
3. Helping hand for Guimaras
Město, obec: Ostrava (Moravskoslezský kraj)
Helping hand for Guimaras (Učím se být člověkem, učíme se být lidmi) je mezinárodní
charitativní projekt, který vznikl z iniciativy studentů Matičního gymnázia v Ostravě
na konci roku 2013. Tento projekt pomáhá dětem z areálu Good Shepherd’s Fold
Academy (GSFA), nacházejícího se na ostrově Guimaras na Filipínách. Součástí tohoto
areálu je mateřská, základní a střední škola, kostel a sirotčinec. Všechny tyto budovy
jsou ve velmi špatném technickém stavu - díry v podlaze, stěnách a stropech, rámy
oken jsou prožrané termity, trámy jsou prohnilé apod. Také proto se studenti
gymnazia rozhodli iniciovat projekt s myšlenkou "Učím se být člověkem, učíme se být
lidmi", kterým by v rámci svých možností pomohli zkvalitnit život a výuku zhruba 350
žáků ve věku od 3 do 17 let, kteří tuto školu navštěvují. Souběžně s tímto projektem
organizátoři pomáhají i 20 sirotkům z GSFA, pro něž zajišťují přímou pomoc.
Na konci listopadu roku 2013 se na Matičním gymnáziu v Ostravě (za podpory vedení
školy) po sérii přednášek hlavní organizátorky projektu a studentky Mikki Pospěchové
uskutečnila první sbírka, konkrétně šlo o výběr školních pomůcek. Zájem studentů byl
ohromný. Již v prvních dvou týdnech se vysbíralo okolo 180kg školních potřeb (pravítka,
kružítka, pastelky, tužky, prupisky, sešity apod.) a učebnic. Jako obrovskou výhodu studenti
viděli možnost konkrétní, adresné pomoci, konkrétním dětem v konkrétní škole.
Na vánoce 2013 byla realizována první dodávka pomoci a osobně ji do školy GSFA doručila
organizátorka Mikki Pospěchová s rodinou. Reakce obdarovaných dětí překvapily a dojaly
všechny zúčastněné. Vidět Filipínské děti například malovat ve škole českými "vodovkami"
a jejich radost z vánočního dárku bylo pro všechny zúčastněné tou nejlepší odměnou.
Učitelé školy také projevili velkou vděčnost za předaný notebook s dataprojektorem pro
zlepšení výuky. Lidé na ostrově Guimaras, včetně hlavních představitelů tamější
samosprávy, zase vyjádřili nadšení z nezávislosti projektu na dobročinných organizacích a
přímé materiální pomoci učebními pomůckami, nikoliv pěnezi. Všichni včetně guvernéra
provincie Guimaras zároveň přislíbili osobní účast a pomoc při dalším pokračování celého
projektu.
Protože zájem studentů v Ostravě i nadšení dětí na ostrově bylo obrovské, přišla hlavní
organizátorka s ideou projekt rozšířit i na další školy - jak v Moravskoslezském kraji, tak na
ostrově Guimaras. GSFA totiž není jedinou školou, která musí denně zápasit se špatnými
materiálními a finančními podmínkami, aby zajistila co nejlepší vzdělání pro své žáky.
Další etapou projektu tak je snaha propojit průmyslový region Ostravska s čistou a
ekologickou oblastí ostrova Guimaras. Pro podporu svého projektu zorganizovali studenti
gymnázia v prostorách ostravské radnice výstavu fotografií "Helping hand for Guimaras",
která informuje návštěvníky o dosavadním průběhu projektu s autentickými snímky z
Filipín.
Výstava probíhá od 2. do 30. dubna 2014. Studenti a organizátoři jsou na svůj projekt
náležitě pyšní. Bez jiných organizací se jim podařilo vytvořit fungující, mezinárodní projekt
s úžasným cílem. Ač průběh nebyl tak jednoduchý. To nejlepší na jejich projektu je ale fakt,
že není žádnou jednorázovou záležitostí. Nechtějí se spokojit s tím, že jednou něco
nashromáždí, ale chtějí být na sebe hrdí až když se z tohoto projektu stane neodmyslitelná
součást jejich školy a zajistí tak skutečnou mezinárodní spolupráci. A v ideálním případě
několika škol v Ostravě i na Guimarasi.
https://www.facebook.com/helping.hand.for.guimaras
https://www.helpguimaras.com http://helpinghand.hepac.com
Tematické zaměření: opuštěné děti a bezdomovectví, rozvojová spolupráce, správa
komunity, mezinárodní charitativní pomoc
Subjekt, který akci zaštítil: Matiční gymnázium, Ostrava
Kdo akci uskutečnil: Studenti Matičního gymnázia v Ostravě
4. Když stáří nemůže, mládí pomůže
Město, obec: Trutnov (Královéhradecký kraj)
V naší VOŠZ a SZŠ v Trutnově je samozřejmostí, že kromě odborných zdravotnických
vědomostí a dovedností, získávají žáci a studenti možnost realizovat své budoucí
představy zdravotnické profese v řadě celospolečenských charitativních akcích i
aktivně působit v organizacích blízkého zaměření.
Je pozoruhodné, že od loňského podzimu skupina žáků prvních a druhých ročníků oboru
zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum, vyplňuje svůj vlastní osobní čas pravidelnými
dobrovolnickými hodinami v Domově pro seniory R. Frimla 936 v Trutnově. Jedná se o
zařízení s kapacitou 93 lůžek pro seniory, kteří musí mít zajištěný 24 hodinový dohled a
péči. Mnozí jsou bez rodinných vazeb a zázemí. Naši žáci se snaží intuitivně a se sobě
vlastním elánem každý týden rozčeřit poklidně plynoucí dny v různých činnostech a
aktivitách se seniory. Pomáhají při sezónní výzdobě domu i jeho okolí, pomáhají s výrobou
pomůcek pro ergoterapii (rehabilitaci prací), s klienty si prostě „jen“ povídají, čtou jim
oblíbené knihy, naslouchají jejich letitým vzpomínkám, pomáhají při oslavách narozenin,
vánočních a jiných besídkách, hrají s nimi společenské hry, „mastí karty“ či doprovází
seniory na vycházky a dbají na jejich bezpečnost. Učí se empatii a trpělivosti. Když se
zeptáte, proč to dělají, třeba Terezka odpoví: „Jsem ráda, že nabírám takovéto životní
zkušenosti a moudrosti od starých lidí. Jsou to pro mne hluboce lidské okamžiky, vím, že
jim můžeme ještě dopřát pěkné chvíle v takovém tom pomyslném soumraku jejich života…“
Tematické zaměření: zdravotní znevýhodnění, stáří
Subjekt, který akci zaštítil: Domov pro seniory R. Frimla 936 Trutnově, VOŠZ a SZŠ
Trutnov
Kdo akci uskutečnil: Lucie Kuncová, Jana Jiroutová, Vít Hubka, Simona Honců, Veronika
Fidlerová, Daniela Valná, Veronika Tomášková, Tereza Zákravská, Tereza Kolářová, Anna
Nováková, Zuzana Kristenová
5. Mladí a neklidní z jitřenky
Město, obec: Poděbrady (Středočeský kraj)
Mladí lidé, žijící v Domově mládeže Jitřenka při SOU společného stravování v
Poděbradech, se nechtějí nudit a s pomocí svých vychovatelů se snaží měnit svět kolem
sebe na lepší. Zároveň tím i pro sebe získávat dobrý pocit v duši, mít radost z
dosaženého úspěchu a hlavně do budoucna zachovat myšlenku, že má vždy cenu se
snažit, být akční a pozitivní a nebát se změny!
Je těžké vyjmenovat jen jednu akci, kterou naše "děti" na intru prokázaly, že chtějí mít svět
okolo sebe lepší a barevnější. Takže za všechny vybírám akci "Úprava železničního
podchodu v Poděbradech" . Ve spolupráci s městem (úřední povolení), školou (finanční
podpora) a hlavně s našimi nápaditými dětmi se jim podařilo vyčistit, vybarvit, vymalovat
zanedbaný podchod, do té doby známý jako myší díra, barevnou mozaikou. Mnozí z vás
řeknou, že je to málo, že to dokáže každý, ale já to považuji za dobré znamení, že ta dnešní
mladá generace, na kterou mnozí nadávají a nechápou její životní styl, je schopná a je
příslibem pro nás všechny v budoucnu vytvořit lepší zítřky. Už třeba tím, že začneme od
maličkostí, které nám vadí a myšlenkou, že to můžeme a dokážeme změnit!
Nedá mi to a v této souvislosti alespoň vyjmenuji další bohulibé akce, na kterých se děti z
Jitřenky podíleli. Modernizace klubovny, Čtení pomáhá, Charitativní sbírky pro Ligu proti
rakovině, Život dětem, Červenou stužku, Diakonii Broumov. Vzdělávání se v sebeobraně,
společenském tanci a chování, první pomoci, v tématice holocaustu a spolupráce s různými
neziskovými organizacemi jako je Mateřské centrum a Domov důchodců přináší nám všem
společnou víru v dobro a lásku.
Tematické zaměření: správa komunity, lidské společenství
Subjekt, který akci zaštítil: Střední odborné učiliště společného stravování Poděbrady
Kdo akci uskutečnil: Elisabeth Fojtíková, Andrea Brzoňová, Viktorie Kučerová, Veronika
Doležánová, Jakub Vydrař, Petra Cíglerová, Barbora Pekárková, Filip Touška, Jana
Vaváková, Kateřina Vodvárková
6. Projekt emise
Město, obec: Opava (Moravskoslezský kraj)
Projekt Emise je projektem žáků Slezského gymnázia v Opavě, který informuje
občany o stavu ovzduší na Opavsku a hledá cesty, jak tento stav zlepšit. Upozorňuje
především na tzv. lokální topeniště, která jsou největším znečišťovatelem ovzduší.
Cílem projektu je upozornit občany, že až za 70% znečištění ovzduší si můžeme sami.
Prostřednictvím pochůzek po rodinných domech a informačních akcí informují studenti
provozovatelé topenišť o ekologických možnostech vytápění jejich obydlí. Za tímto účelem
nechávají tzv. emisní komisaři na místě brožuru, kde jsou shrnuty všechny zdravotní dopady
neekologického vytápění na člověka a také možné právní postihy.
Studenti svou činnost také prezentují i na nejrůznějších konferencích nejen v ČR. Analýzou
informací získaných od obyvatel a dat z ČHMÚ studenti vytváří podněty směřující k
zlepšení stavu ovzduší a předávají je dál kompetentním institucím např. Magistrátu města
Opavy, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Ministerstvu životního prostředí (MŽP)
a Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR. Od září 2014 budou studenti
pořádat bezplatné přednášky o této problematice základním a středním školám – jedině toto
je totiž možnost, jak do budoucna změnit stav ovzduší k lepšímu.
Více informací včetně kompletní historie projektu, spolupracujících institucí a osob a
reportáží o projektu naleznete na http://emise.slezgymopava.cz
Tematické zaměření: životní prostředí
Subjekt, který akci zaštítil: Náměstek primátora Statutárního města Opavy – Mgr. Dalibor
Halátek a Ministr životního prostředí ČR – Mgr. Richard Brabec, Slezské gymnázium
Opava
Kdo akci uskutečnil: Mgr. Kamila Tkáčová, Mgr. Alexandra Hoňková, Luděk Plachký,
Lucie Ivanecká, Tereza Křesková, Nikolas Jenč, Jana Novotná, Simona Šustková, Kristýna
Kostřicová,Kristýna Tomášová, Lukáš Onderka, Miroslav Němec, Vojtěch Hlubek, Jakub
Hynar a další
7. Prostredoskolaky.cz
Město, obec: Praha (Hlavní město Praha)
Skupina středoškoláků, kteří podnikají aktivity pro rozvoj a aktivaci mladých lidí na
středních školách: besedy s osobnostmi, informováni o možnostech studia v zahraničí.
Velká debata: „Studovat v zahraničí, nebo doma: Co na to trh práce?“ K diskuzi přijali
pozvání tito významní hosté: Karel Nohejl, CEO v SOTIO Lukáš Sedláček, ELAI,
Univerzita v Cambridge Martin Hausenblas, zakladatel Adler s.r.o., Stipendijní fond
Renesance Miroslav Hřebecký, dlouholetý ředitel gymnázia, nyní EDUin Debatu
moderovala Veronika Brázdilová, absolventka Sciences de Paris, Institutu politických věd v
Paříži a nyní koordinátorka Knihovny Václava Havla. Stručné shrnutí: Jaký je přínos studia
v zahraničí? Osobní rozvoj. Člověk se stane samostatnějším, sebevědomějším, získá mnoho
kontaktů, cizí jazyk, schopnost adaptovat se na nové prostředí a kriticky uvažovat. Získám
lepší uplatnění na trhu práce? Záleží na zaměstnavateli, jestli dokáže zkušenost ze zahraničí
ocenit. Zahraničních škol je hodně a český zaměstnavatel se v nich ne vždy orientuje, ale
fakt, že člověk vycestoval, je signálem pro zaměstnavatele, že je pracovitý a „má jiskru“.
Tematické zaměření: správa komunity, Neformální vzdělávání
Subjekt, který akci zaštítil: Beseda proběhla na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v
Praze. Zaštiťuje je fond Karla Janečka.
Kdo akci uskutečnil: Filip Ibl, Robin Ibl, Tomáš Zahradník
8. Veřejné debaty “Menšiny mezi námi“
Město, obec: Litoměřice (Ústecký kraj)
Studenti Gymnázia Josefa Jungmanna pravidelně pořádají pro litoměřickou veřejnost
veřejné debaty se zástupci menšin.
Studenti GJJ uspořádali již tři veřejné debaty o menšinách mezi námi (mongolské, romské,
vietnamské). V klubu Okamžik v Litoměřicích každého čtvrt roku probíhá pro veřejnost tato
akce, jejímž prostřednictvím chtějí studenti seznamovat veřejnost s životem a tradicemi
minorit žijících v ČR, a odbourávat tak zažité představy a stereotypy o nich. Do panelové
diskuse jsou vždy pozváni zástupci dané menšiny (cca 3 v různých věkových kategoriích) i
odborníci věnující se dané menšině. Součástí komponovaného večera bývá i ukázka tradic
(např. romské tance), ochutnávka národní kuchyně či jiná doprovodná kulturní akce
(výstava, promítání...). V současné době se připravují besedy o Ukrajincích a o problematice
bezdomovectví.
Subjekt, který akci zaštítil: Gymnázium Josefa Jungmanna Litoměřice
9. Víčka pro Žanetku
Město, obec: Kolín (Středočeský kraj)
Cílem projektu je prostřednictvím víček získat potřebné peníze na drahou léčbu
Žanetky, které byla diagnostikována dětská mozková obrna. Léčba je nejen finančně
náročná, ale musí se opakovat. Tomáš Dostál se rozhodl jednat, nejdříve sbíral sám,
pak do sbírky zapojil i celou školu.
Jakmile se student Tomáš Dostál doslechl, že malá Žanetka potřebuje peníze na drahou
léčbu následků mozkové obrny, neváhal ani chvilku a do celé akce zapojil i své spolužáky.
Uspořádal sbírku víček, které rodina smění za peníze. Pobyt v lázních se speciálním
cvičením totiž rodinu vyjde na částku přesahující 100 tisíc Kč. Sbírka je pořádána od října
2013 a stále probíhá, zatím bylo nashromážděno přes 20 tisíc víček.Důležitým faktem je i to,
že Tomáš má sám zdravotní problémy (autismus - Aspergerův syndrom), ale přesto je
schopen myslet na druhé a zcela nezištně zorganizovat pomoc.
Tematické zaměření: zdravotní znevýhodnění
Subjekt, který akci zaštítil: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
Kdo akci uskutečnil: Tomáš Dostál a žáci Střední školy obchodní, Kolín IV, Havlíčkova
42
10. Zviditelnění přechodů a TV Předlice
Město, obec: Ústí nad Labem (Ústecký kraj)
Předlice jsou vyloučenou sociální lokalitou v Ústí nad Labem. V rámci plánovacího
workshopu v Klubu Mixer (NZDM pro mládež, Člověk v tísni, o.p.s.) mladí lidé z
Předlic vymýšleli, co je v lokalitě trápí a co by chtěli změnit. Jednou z věcí byly
neviditelné přechody. Naplánovali jsme, co s tím můžeme dělat a postupně kroky
realizovali: Petice, natočení spotu v rámci naší založené televize TV Předlice,
prezentace našeho cíle na koordinačních skupinách, na konferencích, účast na
strategickém plánování města Ústí nad Labem, komunikace s politiky a zastupiteli
města. Minulý rok jsme si založili vlastní televizi, kde reagujeme na problémy, které se
nás týkají. Pravidelně natáčíme a budeme v tom pokračovat. Mladí lidé z Předlic se
angažují a reagují na dění kolem sebe. Projekt zviditelnění přechodů je proto
neodmyslitelně spjat s TV Předlice.
Na základě plánovacího workshopu s mládeží jsme začali podnikat kroky, pro bezpečnější
dopravu v Předlicích. Přechody v Předlicích jsou opravdu téměř neviditelné, proto jsme si z
navrhovaných témat zvolili právě to nejaktuálnější. Vytvořili jsme petiční výbor, a sbírali
podpisy. Petice s 98 podpisy nám byla bohužel zamítnuta. Vymysleli jsme proto spot v
rámci TV Předlice, který jsme promítali na konferenci v Ústí nad Labem, v Jáchymově a v
Drážďanech, kde byli pracovníci v sociálních službách a hosté z řad politiků i zastupitelů, se
kterými jsme probírali náš cíl i v rámci koordinačních skupin. Jednali jsme se zastupiteli i s
politiky, se kterými jsme si dali schůzku a svůj návrh na zviditelnění přechodů v Předlicích
jsme předkládali i na strategickém plánování města Ústí nad Labem.
Ve snaze stále pokračujeme, i když přechody pravděpodobně zvýrazněny nebudou. Na
úsecích, kde se momentálně v podstatě nedá bezpečně přejít silnice, i když frekvence chodců
je tam velká, protože jsou tam umístěny zastávky MHD, je plánovaná rekonstrukce za
několik desítek miliónů.
Plán rekonstrukce úseku tento rok opět nebyl schválen a odkládá se už mnoho let. Silnice je
široká cca 15 m a v souladu s nynějšími předpisy přechod může být dlouhý max. 7 m.
Provizorní řešení (umístění ostrůvku) není možné vzhledem k plánu na celkovou
rekonstrukci úseku. Na poslední schůzce se zastupitelem města a pracovníkem na Magistrátě
jsme dospěli ke společnému rozhodnutí, že by mohla být v Předlicích sjednána dohledová
služba. Momentálně dáváme dohromady náplň práce a návrhy na ÚP.
Pavel a Imra jsou hlavními realizátory snahy o zviditelnění přechodů. Pokud se v Předlicích
povede zařídit dohledovou službu, Předlice se stanou bezpečnější pro chodce i řidiče a bude
to hlavně díky klukům. Činnost pro lokalitu ze strany mládeže bude trvat i nadále. Pavel s
Imrichem společně s dalšími členy realizačního týmu zorganizovali koncerty v centru města,
dále s TV Předlice reagujeme na aktuální dění, plánujeme zorganizovat akci v Předlicích na
1.5. 2014, kdy v Ústí nad Labem bude plánovaný pochod neonacistů atd. Přechody
nekončíme, ale jedeme dál.
Tematické zaměření: Práce pro lokalitu a komunitu ve které žiji
Subjekt, který akci zaštítil: Klub Mixer (NZDM pro mládež a mladé dospělé, Člověk v
tísni, o.p.s.)
Kdo akci uskutečnil: Imrich Kardos, Pavel Kaleja
KATEGORIE III: STARŠÍ DO 30 LET
1. Hustý vlasy
Město, obec: v Plzni, ale účastnice byly i z Prahy, Litomyšle aj. (Plzeňský kraj)
Šest kamarádů se dalo dohromady a zrealizovali projekt pro dospívající děti z
pěstounských rodin, ale i pro děti adoptované. Hlavní myšlenkou projektu bylo
posílení jejich sebedůvěry, pomoc při hledání jejich budoucí profese a podpora
utvoření nových přátelství mladých lidí s podobným životním příběhem, bez ohledu na
rozdíly, kde vyrůstají a jakého jsou etnika.
Dva kadeřníci, dvě vizážistky, stylistka a fotografka dali hlavy dohromady a na svět přišel
projekt "Hůstý vlasy". Cílem bylo pomoci přijatým dospívajícím dětem z pěstounských a
adoptivních rodin, najít směr k zajímavým kreativním povoláním, získat větší sebedůvěru a
sebepoznání, podpořit jejich nová přátelství a motivovat je k zájmu o svou budoucnost. Po
dobu půl roku se z nich stávali jednou měsíčně kadeřníci, vizážisté a fotografové. Patnáct
děvčat, naskočilo do pravidelných setkávání, které rozhodně nebyly neděle plné nicnedělání.
Účastnice zvládly základní kadeřnické techniky včetně tvorby slavnostního účesu,
vyzkoušely si fotografování v atelieru, užily si dopoledne ve svatebním salonu, na chvíli se
staly vizážistkami a stylistkami. Výsledkem jejich práce se stal úžasný kalendář, kde si
každá vymyslela vlastní téma, outfit, účes a navzájem toto zrealizovaly. Jednoznačně to
pomohlo k posílení jejich sebedůvěry, což bylo patrné po každém setkání. Vznikla nová
přátelství, zvolily si mezi sebou nejlepší závěrečnou práci a tři z účastnic mají jasno, kam
bude směřovat jejich profesní kariéra. Pro organizační tým to byla skvělá příležitost udělat
něco pro druhé, kteří neměli v životě takové štěstí jako oni a zároveň výborná nová
zkušenost, i když někdy hodně náročná.
Tematické zaměření: opuštěné děti a bezdomovectví, správa komunity, aktivity pro
znevýhodněné
Subjekt, který akci zaštítil: pomoc poskytl DOMUS - centrum pro rodinu o.p.s.
Kdo akci uskutečnil: Matyáš Valeš, Adéla Buňatová, David Schejbal, Kristýna Malá,
Adriana Giertlová a Kristýna Pašková
2. Mladí lidé obnovují kostel
Město, obec: Vroutek (Ústecký kraj)
Ve Vroutku se místní mládežníci ujali obnovy chátrajícího kostela. Organizují v něm
veřejné akce pro stmelování komunity. Shání dotace či založili veřejnou sbírku.
Opravili svépomocí okna, díry ve střeše a zvelebují okolní hřbitov.
Kostel sv. Jana Křtitele ve Vroutku byl dlouhodobě uzavřen a chátral . Jako faráře místní
farnosti, mě oslovili mladí lidé, že chtějí kostel při příležitosti Noci kostelů zpřístupnit. Rád
jsem svolil. Mládežníci kostel uklidili a zorganizovali akci se zajímavým programem. Tím
mohla jejich aktivita skončit. Stal se opak - v průběhu roku založili veřejnou sbírku a věnují
volný čas opravám kostela. Opravili svépomocí okna, překryli díry ve střeše, pokáceli
náletové stromy a začali skládat rozlámané náhrobky. Během roku uskutečnili další akce pro
veřejnost – Poutní, Svatováclavskou či Půlnoční mši, předávání Betlémského světla,
Vánoční a nyní Velikonoční odpoledne s lidovými zvyky . Spolupracují se školní družinou a
rodáky žijícími v Německu. Připravují výstavu o historii soužití Čechů a Němců na
Podbořansku. Udržují také místní lidovou tradici Staročeských májů a celkově se zajímají o
rozvoj jejich městečka, kde začali aktivizovat občany například proti zrušení zdejšího parku.
Tematické zaměření: československé dějiny, obnova místního kulturního dědictví,
stmelování místní komunity
Subjekt, který akci zaštítil: Občanské sdružení "Budíček"
Kdo akci uskutečnil: David Šebesta (25let), Adam Daniš (32), Jan Štecher (29), Hana
Narovcová (14), Nikola Tirloni (21), Marie Řeháková (14)
3. Odpad fest
Město, obec: České Budějovice (Jihočeský kraj)
Seděli jsme v parku a sníh tál. Krása. Kdyby ovšem nebylo té spousty odpadků, které
takhle vykoukly do prvního hřejivého slunce. Nedalo nám to a vrhli jsme se na sbírání.
A přesně tady se zažehla jiskřička, která se pak rozhořela v pořádný projekt…
Začalo to nenápadně, jako náhlý nápad a chuť udělat něco správného. Jen tak jsme sesbírali
odpadky, které jednoho jara odhalil tající sníh. Prošli jsme město a nakonec se usadili vedle
univerzitních kolejí, kde jsme si sami zahráli a sami se odměnili za to, co nám přišlo jako
dobrý skutek. Postupem let se nám ale k tomu samému podařilo přesvědčit už stovky lidí…
Naše myšlenka byla jít příkladem a ukázat všem, že to jde i jinak. Každý rok tedy pořádáme
festival, který má za úkol donutit každého zvednout ze země, co tam nepatří a zároveň
motivovat sebe i okolí ke správnému chování. Po očistném průvodu městem čeká sběrače
odměna v podobě kulturního programu. Ten je přístupný i těm, kteří se sbírací části
nezúčastní, ale potom jim chybí výhody sběračského VIP náramku. Součástí Odpad festu je
i vzdělávací činnost zabývající odpadovou problematikou. Snažíme se se něco předat. Hrou,
aktivním skutkem a motivujeme príma odměnou v podobě lákavých kapel, soutěží a zábavy.
Tematické zaměření: správa komunity, životní prostředí
Subjekt, který akci zaštítil: Kulteko o.s.
Kdo akci uskutečnil: Jirka Vrba, Zuzka Zatloukalová, Kryštof Lesný, Téda
Schambergerová, Míra Louženský, Honza Rousek, Katka Vrbová a spousta dalších..
4. Právníci pro Občany 2.0
Město, obec: Brno a po celé České Republice (Jihomoravský kraj)
Více než 500 poskytnutých právních rad, 132 hodin právních konzultací po telefonu,
spolupráce na 21 právních případech, 36 podání na správní orgány a 1 žaloba. Tak
vypadá v číslech roční práce studentů práv v nevládní organizaci Frank Bold (dříve
Ekologický právní servis) pro aktivní občany po celé České republice.
Frank Bold je organizace právníků, kteří již 18 let poskytují právní podporu všem občanům,
kteří se zajímají o své okolí a chtějí měnit věci kolem sebe. Studenti právnických fakult jsou
zapojeni do projektu Občan 2.0 http://www.obcandvanula.cz. Poskytují právní konzultace v
rámci bezplatné právní poradny Frank Bold a současně dostávají i tzv. „případ do svých
rukou“. Vyrážejí přímo do terénu, kde pomáhají aktivním občanům nebo sdružením znát svá
práva. Naučí vás například, jak se snadno a rychle zorientovat v úřední desce vašeho města
nebo jak si podat svou první žádost o informaci. Mohou vás i doprovodit na veřejné
projednání. Připravují také právní argumenty pro jednání s úřady a zastupiteli, tak aby se
aktivní občané mohli stát rovnocennými partnery v diskusi. Letos se za pomoci stážistů
Frank Bold podařilo: podpořit občany v Holešově, kteří chrání zdroj pitné vody před
nevhodnými průmyslovými provozy, poradit občanům v pražském Braníku, jak se bránit
proti nešetrnému developerskému projektu, či poradit občanům v Písku, jak se mohou
zapojit
do
plánování
svého
města.
Více
o
stážistech
Frank
Bold
zde http://www.eps.cz/pravni-staz. O konkrétních případech,na kterých se studenti podílejí
se lze dočíst zde: http://www.eps.cz/resime/pripady. Rozhovor z jednou ze stážistek
zde: http://www.veda.muni.cz/tema/4192-uvedomila-jsem-si-ze-muzu-menit-veci-kolemsebe#.U0-cd1V_s2B.
Letošními stážisty byli: P. Buršík, K. Čerešňáková, T. Domčíková, D. Dušková, P. Giňová,
I. Honzová , D.Hrčka, J. Hrčková, V. Kaska, T. Keseli, K. Kodetová, M. Mahmoud, M.
Marečková, F. Nečas, K. Novosadová, R. Palička, O. Staněk, P. Suchánek, O. Špulák,
Š.Vršťala, J.Výchopňová, Z. Zagarová, D.Zůbková.
Tematické zaměření: lidská práva
Subjekt, který akci zaštítil: Frank Bold
Kdo akci uskutečnil: Donika Zůbková,Tereza Domčíková, Radek Palička, Petr Suchánek,
Zuzana Zagarová, Ondřej Staněk, Pavel Buršík, Daniela Dušková, Ivana Honzová, Petra
Giňová, Filip Nečas a viz. popis.
5. Romská divadelní skupina ARA ART
Město, obec: Praha (Hlavní město Praha)
Romská divadelní skupina ARA ART je skupina mladých aktivních Romů, kteří
pomocí divadelního představení poukazují na romsko-českou situaci ve společnosti.
Cílem skupiny je vytvářet na svých akcích prostředí, které by mohlo situaci měnit.
Inscenace ARA ART se osvědčily jako užitečný nástroj aktivizace romské menšiny ve
vyloučených lokalitách i mimo ně. Hry, jako poutavé vyprávění ze života Romů zaujaly
nejen aktivisty a majoritní odbornou veřejnost, ale především samotné Romy. Fakt že
Romové hrají pro Romy, je pro splnění vytyčených cílů – tedy zaktivizovat samotné Romy,
aby nad svým postavením ve společnosti začali sami přemýšlet a probouzet v nich občanské
cítění – zcela zásadní. ARA ART vystoupili s těmito hrami: Guľi daj - autorská romská hra
Davida Tišera přenáší do dnešní doby legendu o romské mýtické postavě „Guľi Daj“ (česky
Sladká máma, obdoba české Polednice) a pojednává o současné situaci Romů z jejich
vlastního úhlu pohledu. Skupina s touto hrou hostovala jak na mnohých pódiích v ČR, tak i
v zahraničí. Americký sen a Modrá je dobrá - představení vzniklá v rámci spolupráce na
projektu FHS Divadlo utlačovaných se konala 23.3. a 14.4.2014 a Rock Café v Praze.
Reportáž http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3090916
Tematické zaměření: lidská práva
Subjekt, který akci zaštítil: ARA ART, o.s.
Kdo akci uskutečnil: Skupinu založil David Tišer, herec a režisér. Ansámbl tvoří 10
stálých herců a režisér (ve věku 17 – 29 let)
6. Vteřina poté
Město, obec: Praha 10 (Hlavní město Praha)
Vteřina poté je nezávislá platforma sdružující mladé lidi, kteří vyrůstali v zařízeních
ústavní výchovy. Jejím cílem je posílit hlas dětí a přinést ho všude tam, kde je ho
potřeba. Vteřina poté je prostředníkem mezi dětmi a institucemi, které o jejich
životech rozhodují.
Posláním platformy je posílit hlas dítěte a mladého člověka, který si prošel dětským
domovem. Snažíme se o to, aby dítě nebo mladý člověk měl zájem o věci, které se ho
bezprostředně týkají, dokázal si na ně zformovat názor a byl dostatečně vyslyšen svým
okolím. Vteřina poté je prostředníkem mezi dětmi a institucemi, které o chodu dětských
domovů rozhodují.
Naše cíle: Informovat děti o jejich právech a povinnostech. Podpořit sebedůvěru v
komunikaci s okolím. Učit děti formulovat a vhodně vyjadřovat své názory. Podpořit u dětí
odvahu aktivně řešit problémy. Zprostředkovat podněty dětí institucím, které se zabývají
problematikou ústavní péče.
Podporu dětem realizujeme skrze: Poradnu Přímou komunikaci s dětmi při výjezdech do
dětských domovů Přinášení hlasů dětí institucím zabývajícím se problematikou ústavní péče
Spoluvytváření „Standardů kvality péče v zařízeních ústavní a ochranné výchovy“
Spolupráci na Informační kampani „Právo na dětství“.
Tematické zaměření: lidská práva, dětská práva, děti a mladí lidé z dětských domovů
Kdo akci uskutečnil: Andrea Fridmanská, Michal Ďorď, Radek Laci, Alexandra
Chludilová, Ondrik Troiak, Jakub Štefanec, Dalibor Krejčí, Iryna Dovbňak, Gracián Svačina
7. Zachraň jídlo – Hostina pro tisíc
Město, obec: Praha, Praha 1 (Hlavní město Praha)
V září 2013 iniciativa Zachraň jídlo uspořádala Hostinu pro tisíc na Václavském
náměstí v Praze, kde bylo připraveno na 1000 porcí jídla z unavených potravin, které
by jinak putovaly do koše kvůli svému nevyhovujícímu tvaru, velikosti nebo blížícímu
datu spotřeby.
Ročně se vyhodí až 1/3 celosvětové produkce potravin. Skupinka kamarádů z vysoké školy
se proto rozhodla, že na problém plýtvání potravin upozorní i českou veřejnost. Hostina pro
tisíc byla tak prvním happeningem proti plýtvání potravinami v ČR. Cílem akce bylo
informovat veřejnost nejen o rozměru problému plýtvání, ale také ukázat, že i jednotlivec
může snížit míru plýtvání odpovědným skladováním a zpracováním jídla. Návštěvník
„Hostiny“ dostal zeleninové kari uvařené z 300 kg unavené zeleniny, která by kvůli svému
tvaru nebo blížícímu datu spotřeby putovala do koše. Kromě oběda si návštěvník odnesl
tipy, jak odpovědně nakládat s potravinami. Na akci se podílelo 40 dobrovolníků. Hostina
pro tisíc zaznamenala nečekaný celostátní mediální ohlas a rozpoutala veřejnou diskusi o
zrušení povinnosti odvodu 15% daně z darovaných potravin. Členové Zachraň jídlo se
rozhodli v osvětě správného nakládání s jídlem pokračovat dále a v současnosti vytvářejí
edukační programy pro spotřebitele.
Tematické zaměření: životní prostředí, plýtvání potravinami - food waste
Subjekt, který akci zaštítil: Praha 1, O2 Think Big
Kdo akci uskutečnil: Adam Podhola, Barbora Polachová, Iva Pohanková, Anna Strejcová,
Jan Šindelář, David Hájek, Tomáš Sýkora, Petr Hanzel, Pavel Mrázek
8. Zaostřeno na desítku
Město, obec: Praha 10 (Hlavní město Praha)
Zaostřeno na Desítku od podzimu 2011 informuje veřejnost o dění na Praze 10
prostřednictvím pravidelného e-mailového newsletteru, který nyní čte několik tisíc
osob. Pořizuje videozáznamy ze zastupitelstev a prostřednictvím dotazů dle zákona
106/1999 Sb. získává podklady k důležitým investicím Prahy 10.
Praha 10 patří mezi největší české obce a s ročním rozpočtem dvě miliardy se řadí také mezi
města, která mají dostatek peněz na nejrůznější investice (230 milionů na Key Investments,
nová radnice za miliardu, 90 milionů na kamerové systémy...). Posláním sdružení Zaostřeno
na Desítku je poskytovat veřejnosti informace, které by měly být veřejně dostupné (ale
nejsou), upozorňovat na zjištěné nesrovnalosti na zasedáních zastupitelstva a podávat
podněty příslušným orgánům. Cílem naší činnosti je přispět k odpovědnějšímu hospodaření
obce a zvýšení účasti občanů na rozhodování. Dlouhodobé sledování jednotlivých kauz či
pořizování videozáznamů zastupitelstev představuje servis pro občany, kteří se sami
problematice správy své obce do hloubky nevěnují, před volbami se ale i oni budou chtít
informovaně rozhodovat. Od podzimu 2013 navíc sdružení připravovalo sérii veřejných
diskuzí, které se od ledna 2014 každý měsíc konají v Městské knihovně a umožňují tak
veřejnosti bližší vhled do různých témat od rozpočtu po architektonické soutěže.
Tematické zaměření: správa komunity, watchdog, rozvoj občanské společnosti, místní
identita
Subjekt, který akci zaštítil: Zaostřeno na Desítku, www.zaostrenona10.cz
Kdo akci uskutečnil: Ljubica Václavová, Hana Klímová, Martin Moravec, Kristýna
Lánská, Renata Chmelová, Lucie Sedmihradská, Olga Richterová, Pavel Ryba a další
spolupracovníci
9. Zprávy z Chebu
Město, obec: Cheb (Karlovarský kraj)
Zprávy z Chebu je neformální sdružení mladých lidí, převážně vysokoškolských
studentů, kteří na Facebooku i vlastním webu sdílí a tvoří články o dění ve městě,
především jde o informace z radnice. Cílem je povzbudit zájem občanů o dění ve městě
a podnítit svobodnou diskusi.
Projekt je reakcí na nízkou účast v místních volbách (34%), cenzuru odlišných názorů v
radničních listech a zrušené diskusní fórum na webu města. V průběhu téměř 4 let se
podařilo poukázat na mnoho kauz, přiblížit mnoho jednání zastupitelstva a podnítit veřejnou
diskusi občanů i některých politiků o řadě témat. To předtím bylo za celou dobu
polistopadové demokracie v Chebu nevídané. Nejvíce si pak autoři cení své aktivity v r.
2012. Tehdy zastupitelé zrušili zveřejňování videozáznamů ze zastupitelstva (na základě
zjevně překonaných právních argumentů). Reakcí byla výzva adresovaná starostovi, v jejímž
čele stáli 2 autoři Zpráv z Chebu (oba studenti práv) a společně s nimi chebští podnikatelé,
učitelé, farář a další místní autority. Výzvu podepsalo několik set občanů a zastupitelé na
následujícím jednání rozhodli, že videozáznamy budou znovu zveřejňovány. Zprávy z
Chebu je nadstranické médium, autoři jsou často odlišného politického přesvědčení, ale mají
společný cíl – zapojení občanů, transparentnost a diskuse.
Tematické zaměření: lidská práva, správa komunity, Komunální dění
Kdo akci uskutečnil: Petr Budil, Libor Dušek, Ngo Ngoc Anh, Jiří Macek, Martin Rejsek
10. Život po staru
Město, obec: ČR a Amazonský prales (Hlavní město Praha)
Augustin Allpa Grefa, ekvádorský
indián z kmene Kichwa, dokázal spolu s českými přáteli zabránit znehodnocení cca 40
ha dosud nedotčeného amazonského pralesa. Během jednoho roku získali díky mnoha
dárcům prostředky, potřebné k záchraně území.
Augustin pochází z divokého pralesa v oblasti Napo, která je bohužel rok od roku více a více
ovlivněna devastující těžbou a zaplavována výdobytky západní civilizace. Augustin z rodiny
místních šamanů, se snaží tento trend zvrátit. Před časem se společnost těžící zlato pokusila
získat k těžbě pozemek, ležící na řece, která dále protéká několika indiánskými vesnicemi.
Na této řece však jsou místní indiáni životně závislí. Její znečištění chemikáliemi, v případě,
že by pozemek koupila těžařská společnost, by mělo tragické následky pro velkou pralesní
oblast. A naštěstí se nestalo! Na úspěchu záchranné aktivity se významně podíleli
Augustinovi čeští přátelé Jakub a František, kteří projekt podpořili velkým kusem práce.
František vytvořil webové stránky, které záměr dobře a výstižně vysvětlily a Jakub jako
překladatel ze španělštiny navštívil spolu s Augustinem mnoho míst v Čechách a na Moravě,
kde během pořádaných přednášek nadchli pro myšlenku ochrany vzdáleného pralesa mnoho
lidí.
Tematické zaměření: rozvojová spolupráce, životní prostředí
Kdo akci uskutečnil: Augustin Allpa Grefa, Jakub Vrabec, František Rapčák
Download

pdf formátu - Člověk v tísni