statutární město Karviná zve na přednášku
Tajemství matrik
aneb po stopách našich předků
Přednášející: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Datum:
10. 9. 2014 v 17:30 h
Místo konání: Zámek Fryštát v Karviné
Vstupné:
30,- Kč
Pouze na objednávku
Rezervace vstupenek na pokladně zámku
Tel. 596 318 382
E-mail: [email protected]
Příjem objednávek do úterý 9. 9. 2014
V posledních letech stále stoupá zájem lidí o poznání vlastních kořenů, k čemuž nepochybně přispěla
také digitalizace historických matrik a jejich bezplatné zpřístupnění na webech českých archivů. Cílem
přednášky bude seznámení návštěvníků s možnostmi genealogického bádání na Těšínsku a pro
demonstraci práce s matrikami budou využiti majitelé zámku Fryštát - příslušníci rodu Larisch-Mönnich.
Bude možné i vyhledání zápisů předků některého z návštěvníků, pokud si s sebou přinese potřebné
podklady nebo bude znát datum a místo vážící se k svému předkovi (nejméně 100 let staré). Setkání
bude také návodem, jakým způsobem lze zpracovat vlastní rodokmen a jaké jsou limity takové práce.
www.karvina.cz
Download

Tajemství matrik aneb po stopách našich předků