Download

doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.- Zplyňování a zkapalňování uhlí