Retail Park Brno
Nová Slatina
Slatina
zelene mesto
Lokalita – Brno Slatina, Řípská ulice | Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města.
Location – Brno, Řípská street | Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno.
i Dané území má strategickou pozici ve vztahu k městské části Slatina, Židenice,
Líšeň, Vinohrady a k přilehlé průmyslové zóně Černovická terasa.
i Lokalita je velmi dobře dopravně dostupná z centra Brna, je v blízkosti exitu 201
dálnice D1 a napojená na výpadovku směrem na Olomouc.
i Křížení ulic Řípské, Hviezdoslavovy a Olomoucké tvoří v místě frekventovaný
přestupní uzel brněnské MHD. Výstavba nového propojení s územím Černovických
teras a nová železniční zastávka zvýší důležitost tohoto přestupního uzlu.
i S hlavním vstupem do území je počítáno z nového kruhového objezdu v místě
křížení ulic Hviezdoslavovy, Řípské a Olomoucké. Toto nově vzniklé napojení bude
mít do budoucna vyšší význam při prodloužení a napojení na rozvojové plochy
průmyslové zóny Černovických teras.
i Druhý vstup do území vznikne protažením ulice Vlárské.
i This area has a strategic position close to the districts of Slatina, Zidenice, Lisen
and Vinohrady as well as the nearby industrial area of Cernovicka terasa.
i The location is easily accessible from Brno city centre and is close to exit 201
of the D1 motorway; the main road linking Brno with Olomouc and on to Ostrava.
i The junction of Ripska, Hviezdoslavova and Olomoucka streets is a major traffic
junction within the Brno public transport system.
i Construction of the new road to Cernovicka terasa and a new train will increase
the importance of this location.
i The main access to the site will be via a new roundabout which is to be located
at the junction of Hviezdoslavova, Ripska and Olomoucka streets. The new
junction will increase in importance when a link to the industrial area of Cernovicka
terasa is constructed.
i Secondary access is to be provided by an extension to the existing Vlarska street.
Retail Park Brno
Nová Slatina
Slatina
zelene mesto
www.slatina-zelenemesto.cz
Spádová oblast
Catchment area
i Brno má celkem 405 000 obyvatel.
i Frekvence aut na křižovatce Řípská a Olomoucká je na úrovni
21.000 aut v dopravní špičce – značný pohyb potenciální kupní síly.
Počet obyvatel v radiusu:
i 3km – 86 500 obyvatel (Slatina, Černovice, Líšeň, Židenice, Vinohrady Tuřany)
i 5km – 380 000 obyvatel
i 10km – 390 000 obyvatel
i 20km – 450 000 obyvatel
i Brno has 405,000 inhabitants.
i Traffic on the junction of Ripska and Olomoucka street reaches
21.000 vehicles at peak times – a considerable number of potential customers.
Number of residents within a radius of:
i 3km – 86,500 residents (Slatina, Cernovice, Lisen, Zidenice, Vinohrady and Turany)
i 5km – 380,000 residents
i 10km – 390,000 residents
i 20km – 450,000 residents
Retail Park Brno
Nová Slatina
Slatina
zelene mesto
www.slatina-zelenemesto.cz
Popis polyfunkčního projektu
Description of the mixed use project
i Retail park s pronajímatelnou plochou 8.678 m2, s vlastním parkovištěm
s kapacitou 438 parkovacích míst.
i Bytové domy s 468 počtem byt.jednotek o výměře 25.750 m2
i Sportovního objektu o výměře 2.174 m2
i Retail park with 8.678 sq m of lettable retail space. The project will provide parking
for 438 vehicles.
i Residential buildings comprising 468 individual appartments (25.750 sqm)
i Sports centre with an area of 2.174 sqm.
Retail Park Brno
Nová Slatina
Slatina
zelene mesto
www.slatina-zelenemesto.cz
Plán obchodních jednotek | Plochy jednotlivých nájemních jednotek je možné přizpůsobit dle požadavků budoucích nájemců.
Layout of commercial units | The units can be adapted according to the requirements of future tenants.
Retail Park Brno
Nová Slatina
Slatina
zelene mesto
www.slatina-zelenemesto.cz
Situační plán
Site plan
Fast
food
Polyfunkční
budova
Admin.budova
Bytové domy
ru
tc
en
t
Sp
or
y
m
do
m
vé
to
By
Retail Park
Retail Park Brno
Nová Slatina
Slatina
zelene mesto
www.slatina-zelenemesto.cz
Situace širších vztahů | Layout of surrounding area
Retail Park Brno
Nová Slatina
Slatina
zelene mesto
www.slatina-zelenemesto.cz
Kontakt
Contact
Jakékoliv doplňující podklady si lze vyžádat na níže uvedených
kontaktech, případně lze dohodnout
osobní jednání.
MEDLÁNKY
Á
Any additional documents may be obtained at the following
contacts, or you can agree
personal meetings.
KOMÍN
ŽABOVŘESKY
KRÁLOVO
POLE
ČERNÁ POLE
MĚŘ
MALOMĚŘICE
PONAVA
HUSOVICE
+ Klára
Axmannová
tel.: +420 724 058 733
E: [email protected]
VEVEŘÍ
ŽIDENICE
JUNDROV
KOHOUTOVICE
ZÁBRDOVICE
STRÁNICE
www.slatina-zelenemesto.cz
PISÁRKY
Y
RN
ST. BRNO
T
TRNITÁ
NOVÝ
LÍSKOVEC
ICE
ŠTÝŘICE
KOMÁROV
IMOS facility, a.s.
Gajdošova 7 | 615 00 Brno - Židenice (Nová Osada)
Retail Park Brno
Nová Slatina
STARÝ
LÍSKOVEC
E
BOHUNICE
HORNÍ HERŠPICE
PIC
Slatina
zelene mesto
Download

Nová Slatina