HENNLICH LINEÁRNÍ JEDNOTKY
LINEÁRNÍ JEDNOTKY LJHR ECO
• IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO RYCHLÉ POSUVY
• VYSOKÁ OPAKOVATELNÁ PŘESNOST
• PRECIZNÍ LINEÁRNÍ KULIČKOVÉ VEDENÍ
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 346 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/pohony
LINEÁRNÍ JEDNOTKY SÉRIE LJHR ECO
LJHR60A S OZUBENÝM ŘEMENEM
A LINEÁRNÍM KULIČKOVÝM VEDENÍM
Polyuretanový ozubený řemen s profilem
HTD a ocelovým nosným kordem přináší
u této řady lineárních jednotek vysokou
opakovatelnou přesnost pozicování. Ta je
umožněna přesně definovaným předpětím řemenu pro danou aplikaci při zachování maximální životnosti řemenu.
Řešení dovoluje připojení široké škály
pohonů, a to krokových motorů, servomotorů s převodovkami či napřímo.
Speciální nosné profily z hliníkové slitiny
svým tvarem nabízí možnost upevnění
celého zařízení a instalaci snímačů poloh
do libovolných pozic posuvnými maticemi
v drážkách profilu. Tyto matice lze kdykoliv do profilu vkládat či odebírat díky vkládacím drážkám v ložiskových domcích na
koncích lineárních jednotek.
Lineární řemenové jednotky můžeme
dodat až do délek 6 metrů.
Lineární jednotky řady LJHR jsou tedy
určeny pro využití v rychlých manipulačních systémech, kde je kladen důraz na
ekonomii, přesnost a životnost.
Lineární jednotka řady LJHR Eco s ozubeným řemenem a lineárním
kuličkovým vedením
Tento katalog podléhá změnové službě 02/2014
Kvalita a vlastnosti řady lineárních jednotek LJHR jsou tvořeny na těchto
základech:
● precizní lineární kuličkové vedení THK
● polyuretanový ozubený řemen HTD s ocelovým kordem
● speciální optimalizované nosné profily z hlinkové slitiny
Ekonomická řada lineárních jednotek LJHR je určena pro aplikace s požadavkem
na rychlost posuvu při zachování definované opakovatelné přesnosti. Jsou určeny
jak pro jednoosé, tak i víceosé systémy díky sortimentu propojovacích dílů.
Použití precizního kuličkového lineárního vedení s integrovaným kuličkovým
řetízkem přináší úspory v oblasti servisu a údržby. Toto lineární vedení umožňuje
při zachování minimálních zástavbových rozměrů aplikaci vysokých zatížení
na pohybový systém. Díky kuličkovému lineárnímu vedení THK je využitelnost
lineárních os LJHR zejména pro aplikace s důrazem na vysokou přesnost pohybu.
Způsob značení:
Typová řada:
LJHR řemenový pohon
LJHR
60
A
750
Velikost:
40
nosný profil 40x40
60
nosný profil 60x60
80
nosný profil 80x80
100 nosný profil 100x100
Typ lineárního vedení:
A
SSR
B
SHS
G
HSR Ct
Pracovní zdvih [mm]:
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 346 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/pohony
Ø8
0
6
15
LINEÁRNÍ JEDNOTKY SÉRIE LJHR ECO
Ø 16H7
18
24
LJHR60A
60
TECHNICKÉ PARAMETRY
Lineární osa LJHR60A s kuličkovým lineárním vedením THK typu SSR20 je určena pro
využití v rychlých manipulačních systémech, kde je kladen důraz na ekonomii, přesnost,
vysoké vertikální zatížení v ose „z“ a životnost.
X
-Z
Y
Y
+Z
X
Základní technické údaje:
Základní nosný profil
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Ix
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Iy
Al s tvrdým eloxem - průřez 60 x 60 mm
57,5 cm4
54,5 cm4
Pohonný systém
Maximální lineární rychlost
Opakovatelná přesnost
Maximální dynamické zatížení v ose posuvu
Průměr řemenice
Zdvih na otáčku
ozubený PU řemen HTD5M šíře 25 mm
5 m/s
0,05 až 0,1 mm
1.190 N
57,3 mm
180 mm
Statické zatížení je závislé na typu lineárního vedení
79
64
V případě instalace lineárních jednotek
v oblasti uvedených limitních hodnot je
doporučeno nás kontaktovat a rádi provedeme doplňující výpočty pro zajištění
bezpečného a ekonomického využití námi
dodávaných lineárních jednotek.
262 x 64 mm
1.079 N
539 N
402 N
49 Nm
67 Nm
13 Nm
7,850 kg
0,633 kg
0,002 + (0,0009 x zdvih [m])
0,1 Nm
A
7
Typ LJHR 60A – lineární vedení SSR20
Rozměry pojízdného stolku
Statické zatížení v ose „z“
REZ A-A
Statické zatížení v ose „-z“
Statické zatížení v ose „y“
Klopný moment okolo osy „z“
Klopný moment okolo osy „y“
Klopný moment okolo osy „x“
Hmotnost lineární jednotky pro zdvih 0 mm
100,2
Hmotnost pro každých 100 mm zdvihu
Moment setrvačnosti pohyblivých hmot [kgm2]
Krouticí moment naprázdno
21
50
Stanovení základních charakteristických
hodnot je provedeno s ohledem na bezpečnostní faktor Sf = 15 pro výpočtovou
rychlost 3 m/s a zrychlení 3 m/s2.
A
ZDVIH + 492
M
100,2
100,2
70
80
8x
60
70
41
70
61,6
5
`1
M6
Ø 16H7
A
18
24
21
7
21
15
79
50
8
A
ZDVIH
10
103
6,
100
41
2
30
79
Ø
5`
1
8
2
7
4x
60
64
64
R
A
13,5
6,1
REZ A-A
20
4x
50
9,4
6,7
Ø8
0
REZ
A-A
ŘEZ A-A
A
ZDVIH + 492
20
R
4x
2
M
5`
1
2
41
100
ZDVIH
10
13
8
30
41
18
20,5
A
21
70
80
50
Ø 16H7
79
X
M6` 15
Y
Ø8
15
64
18
10
0
X
61,6
8
REZ A-A
100
100
15
+Z
103
6,
24
-Z41
Ø 16H7
30
Ø
5`
1
2Y
18
24
4x
M
M6` 15
492
ZDVIH
7
2
X
382
Ø8
0
R
103
8
60
60
20
6,
61,6
Ø
30
4x
4x
15
13,5
6,1
60
13,5
6,1
9,4
6,7
262
ZDVIH180+
41
8
9,4
6,7
60 -Z
Y
100,2
8x
70
5
`1
M6
A
Y
+Z
ZDVIH + 492
X
9,4HENNLICH
6,7
20
382
s.r.o. • tel.: 416 711
346 • fax: 416 711 999 • e-mail:
[email protected] • www.hennlich.cz/pohony
4x
ZDVIH
262
R
2
M
5`
1
41
100
10
41
180
15
100
M6` 15
LINEÁRNÍ JEDNOTKY SÉRIE LJHR ECO
LJHR60B S OZUBENÝM ŘEMENEM
A LINEÁRNÍM KULIČKOVÝM VEDENÍM
Polyuretanový ozubený řemen s profilem
HTD a ocelovým nosným kordem přináší
u této řady lineárních jednotek vysokou
opakovatelnou přesnost pozicování. Ta je
umožněna přesně definovaným předpětím řemenu pro danou aplikaci při zachování maximální životnosti řemenu.
Řešení dovoluje připojení široké škály
pohonů, a to krokových motorů, servomotorů s převodovkami či napřímo.
Speciální nosné profily z hliníkové slitiny
svým tvarem nabízí možnost upevnění
celého zařízení a instalaci snímačů poloh
do libovolných pozic posuvnými maticemi
v drážkách profilu. Tyto matice lze kdykoliv do profilu vkládat či odebírat díky vkládacím drážkám v ložiskových domcích na
koncích lineárních jednotek.
Lineární řemenové jednotky můžeme
dodat až do délek 6 metrů.
Lineární jednotky řady LJHR jsou tedy
určeny pro využití v rychlých manipulačních systémech, kde je kladen důraz na
ekonomii, přesnost a životnost.
Lineární jednotka řady LJHR Eco s ozubeným řemenem a lineárním
kuličkovým vedením
Tento katalog podléhá změnové službě 02/2014
Kvalita a vlastnosti řady lineárních jednotek LJHR jsou tvořeny na těchto
základech:
● precizní lineární kuličkové vedení THK
● polyuretanový ozubený řemen HTD s ocelovým kordem
● speciální optimalizované nosné profily z hlinkové slitiny
Ekonomická řada lineárních jednotek LJHR je určena pro aplikace s požadavkem
na rychlost posuvu při zachování definované opakovatelné přesnosti. Jsou určeny
jak pro jednoosé, tak i víceosé systémy díky sortimentu propojovacích dílů.
Použití precizního kuličkového lineárního vedení s integrovaným kuličkovým
řetízkem přináší úspory v oblasti servisu a údržby. Toto lineární vedení umožňuje
při zachování minimálních zástavbových rozměrů aplikaci vysokých zatížení
na pohybový systém. Díky kuličkovému lineárnímu vedení THK je využitelnost
lineárních os LJHR zejména pro aplikace s důrazem na vysokou přesnost pohybu.
Způsob značení:
Typová řada:
LJHR řemenový pohon
LJHR
60
B
750
Velikost:
40
nosný profil 40x40
60
nosný profil 60x60
80
nosný profil 80x80
100 nosný profil 100x100
Typ lineárního vedení:
A
SSR
B
SHS
G
HSR Ct
Pracovní zdvih [mm]:
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 346 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/pohony
1
3
6
15
61,6
LINEÁRNÍ JEDNOTKY SÉRIE LJHR ECO
LJHR60B
18
24
TECHNICKÉ 60PARAMETRY
Ø 16H7
Ø 80
Lineární osa LJHR60B s kuličkovým lineárním vedením THK typu SHS20 je určena pro využití
v rychlých manipulačních systémech, kde je kladen důraz na ekonomii, přesnost, vysoké
zatížení ve všech směrech a životnost.
X
-Z
Y
Y
+Z
X
Základní technické údaje:
Základní nosný profil
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Ix
Moment setrvačnosti průřezu nosného profilu Iy
Al s tvrdým eloxem - průřez 60 x 60 mm
57,5 cm4
54,5 cm4
Pohonný systém
Maximální lineární rychlost
Opakovatelná přesnost
Maximální dynamické zatížení v ose posuvu
Průměr řemenice
Zdvih na otáčku
ozubený PU řemen HTD5M šíře 25 mm
5 m/s
0,05 až 0,1 mm
1.190 N
57,3 mm
180 mm
Statické zatížení je závislé na typu lineárního vedení
79
64
314 x 64 mm
3070 N
3070 N
1952 N
A
47
343 Nm
353 Nm
46 Nm
8,350 kg
0,653 kg
0,002 + (0,0009 x zdvih [m]) kgm2
A
0,1 Nm
ŘEZ A-A
REZ
A-A
7
61,6
50
15
79
8x
15
100
57
4x M6` 15
-Z
18
20,5
70
80
70
8x
50
5
`1
M6
24
79
50
7
A
47
13,5
15
Ø 16H7
Ø 80
27,5
61,6
Ø 16H7
X Ø 80
X
-Z
A
Y
X
+Z
ZDVIH + 543
HENNLICH s.r.o. • tel.: 416 711 346 • fax: 416 711 999 • e-mail: [email protected] • www.hennlich.cz/pohony
X
9,4
-Z
4
314
200
4x M6` 15
Y
18
64
433
+Z
60
Y
100,2
X
103
30
15
REZ A-A24
A
30
103
61,6
30
13,5
6,1
60
60
60
314
200
10 ZDVIH
57
100
41
Y
18
24
M5
`1
2
5
`1
M6
13
41
10 ZDVIH
4x M6` 15
5
`1
M6
8
2
4x
13,5
6,1
R
100
M5
`1
2
8
4x
2
ZDVIH
3
7
2
ZDVIH + 543
ZDVIH + 543
R
M6
80
57
8x
Ø 80
A
60
100,2
70
70
Ø 16H7
18
24
100,2
A
47
80
70
103
7
30
79
60
64
64
41
8
A
47
10 ZDVIH
100
M5
`1
2
50
R
4x
2
13,5
6,1
REZ A-A
9,4
6,7
8x
ZDVIH + 543
9,4
6,7
9,4
6,7
70
7
V případě instalace lineárních jednotek
v oblasti uvedených limitních hodnot je
doporučeno nás kontaktovat a rádi provedeme doplňující výpočty pro zajištění
bezpečného a ekonomického využití
námi dodávaných lineárních jednotek.
Typ LJHR 60B – lineární vedení SHS20
Rozměry pojízdného stolku
Statické zatížení v ose „z“
Statické zatížení v ose „-z“
REZ A-A
Statické zatížení v ose „y“
Klopný moment okolo osy „z“
Klopný moment okolo osy „y“
Klopný moment okolo osy „x“
Hmotnost lineární jednotky pro zdvih 0 mm
Hmotnost pro každých 100 mm zdvihu
Moment setrvačnosti
pohyblivých hmot [kgm2]
100,2
Krouticí moment naprázdno
50
Stanovení základních charakteristických
hodnot je provedeno s ohledem na bezpečnostní faktor Sf = 15 pro výpočtovou
rychlost 3 m/s a zrychlení 3 m/s2.
314
433
15
100
433
Download

LINEÁRNÍ JEDNOTKY LJHR ECO - Lin-tech