42. ROČNÍK
MEMORIÁL
GUSTAVA LACHMANA
42. ROČNÍK
MEMORIÁLU GUSTAVA LACHMANA
26.12. – 27.12.2013 Mladá Boleslav
1
42. ROČNÍK
MEMORIÁL GUSTAVA LACHMANA
Dovolujeme si Váš klub pozvat na 42.ročník hokejového turnaje žáků 6.tříd (nar.2002)
Turnaj se koná ve dnech 26.12.-27.12.2013 na zimním stadionu v Mladé Boleslavi.
Startovné činí Kč 4.000,-. Svoji účast potvrďte do konce října 2013 na níže uvedené
kontakty. Podrobnější informace a propozice budou zaslány po potvrzení účasti na
turnaji. Těšíme se na setkání na této tradiční hokejové akci.
Kontaktní osoby :
Ředitel turnaje :
Martin Hašlar
Vedoucí mužstva BK MB: Iveta Ptáková
Hlavní trenér BK MB:
Tomáš Černík
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tel.: 602 583 134
tel.: 775 242 874
tel.: 605 141 207
2
42. ROČNÍK
Seznamte se s Gustavem Lachmanem
Sluší se také vzpomenout osoby samotného Gustava Lachmana. Ten se ve svých pětadvaceti letech, tedy v roce
1930, stal členem populárního oddílu Aston Villa Mladá Boleslav. Po druhé světové válce byl už uznávaným a
zkušeným organizátorem. Kromě fotbalu Gustava Lachmana uchvátil ale také lední hokej.
Předsedou hokejového oddílu byl například v letech 1956 až 1961. Stál u výstavby boleslavského zimního stadionu
jako předseda správního výboru. Má velkou zásluhu na poválečném rozvoji mladoboleslavského sportu. Svým
elánem přitom dokázal strhnout partu dalších nadšenců, která věnovala právě výstavbě zimního stadionu s umělou
plochou svůj volný čas.
Gustav Lachman zemřel nečekaně 14. března 1966 ve věku jednašedesáti let. O šest let později začala historie
Memoriálu Gustava Lachmana. A právě jemu patří obrovský dík za vše, co pro boleslavský sport udělal.
Jedno z poděkování hokejového boleslavského oddílu Gustavu Lachmanovi je právě uspořádání mládežnického
hokejového turnaje, který si díky skvělé organizaci a sportovní úrovni získal věhlas i v zahraničí.
MEMORIÁL
GUSTAVA LACHMANA
Čest jeho památce.
Zimní stadion - 1973
( narozen 1.1.1905 v Žitětíně u Kopidlna - zemřel 14.3.1966)
3
3
42. ROČNÍK
Vítězové předchozích ročníků
První ročník Memoriálu Gustava Lachmana se uskutečnil již v roce 1972, kdy vyhrála Jiskra Havlíčkův Brod před PZ
Kladno a Spartakem Hradec Králové.
Mezi vítězi je také pochopitelně domácí BK Mladá Boleslav, hrající v minulosti také pod názvem Auto Škoda.
Uvádíme vítěze posledních 5 -ti ročníků včetně umístění BK Mladá Boleslav.
MEMORIÁL
GUSTAVA LACHMANA
37.ročník (27. – 29.3.2009)
1. HC Lassersberger Plzeň
2. BK Mladá Boleslav
38.ročník (26. – 28.3.2010)
1. HC Plzeň 1929
6. BK Mladá Boleslav
40.ročník (30.3. – 1.4.2012)
1. Rytíří Kladno
3. BK Mladá Boleslav
41.ročník (26.12. – 27.12.2012)
1. BK Mladá Boleslav
39.ročník (1. – 3.4.2011)
1. HC Plzeň 1929
3. BK Mladá Boleslav
V letošním ročníku bude domácí tým obhajovat loňské vítězní.
4
42. ROČNÍK
Časový harmonogram turnaje - čtvrtek 26.12.2012
Pořadatel si vyhrazuje možnost časové změny dle aktuálního vývoje turnaje.
Případné změny budou dány včas na vědomí, jak na oficiálních vývěskách v místě turnaje, tak vedoucím jednotlivých
družstev.
čtvrtek 26.12.2012
Velká hala
Malá hala
8:30 - 10:00
10:15 - 11:45
MEMORIÁL
GUSTAVA LACHMANA
:
12:00 - 13:30
13:45 - 15:15
:
:
15:30 - 17:00
:
Zahájení turnaje
(velká hala)
17:15 - 18:00
18:15 - 19:45
12:30 - 14:00
:
18:30 - 20:00
:
5
42. ROČNÍK
Časový harmonogram turnaje - pátek 26.12.2012
Pořadatel si vyhrazuje možnost časové změny dle aktuálního vývoje turnaje.
Případné změny budou dány včas na vědomí, jak na oficiálních vývěskách v místě turnaje, tak vedoucím jednotlivých
družstev.
Pátek 26.12.2012
Velká hala
8:00 - 9:30
Malá hala
7:45 - 9:15
:
9:30 - 11:00
:
11:15 - 12:45
:
14:00 - 15:30
14:15 - 15:45
:
16:00 - 17:00
Zakončení turnaje, vyhlášení výsledků
(malá hala)
12:15 - 13:45
:
:
MEMORIÁL
GUSTAVA LACHMANA
6
42. ROČNÍK
Technické normy turnaje
I. Obecná ustanovení
Turnaj se hraje podle pravidel ČSLH/2012.
42. ročník Memoriálu Gustava Lachmana se hraje systémem každý s každým.
Startovné do turnaje činí 4000Kč pro každý přihlášený tým.
Turnaj je určen výhradně pro hráče narozené v roce 2002
MEMORIÁL
GUSTAVA LACHMANA
Hráči nastupují k utkání na základě řádně vyplněné soupisky, kterou odevzdá přihlášený tým organizátorovi turnaje nejpozději do začátku prvního zápasu.
Každý tým může nominovat 16 hráčů a 2 brankáře. Minimální počet hráčů pro zahájení hry je 10 hráčů a 1 brankář.
Na hráčské lavici se může vyskytovat maximálně 5 osob. Tyto osoby musí být uvedeny předem na soupisce týmu.
Úprava ledové plochy se uskuteční vždy po utkání.
Jakékoliv protesty musí být podány nejpozději 15 minut po ukončení zápasu k řediteli turnaje s nevratným vkladem 1000 Kč.
Je nutné, aby byly všechny dokumenty předány před stanovenými termíny.
Chrániče krku jsou povinné!
Zdravotní služba je zajištěna - v průběhu celého turnaje bude všem týmům k dispozici lékař.
Po dobu celého turnaje je vedoucí mužstva resp. realizační tým daného družstva odpovědný za chování svých hráčů v areálu ZS města Mladá Boleslav.
Všichni návštěvníci ZS Mladá Boleslav jsou povinni dodržovat provozní řád stadionu.
7
42. ROČNÍK
Technické normy turnaje
II. Hrací doba a hrací systém
3 x 15 minut čistého času bez úpravy ledové plochy
Vysvětlivky:
Vítězství v základní hrací době
3 body
Vítězství na nájezdy
2 body
Prohra na nájezdy
1 bod
Prohra
0 bodů
MEMORIÁL
GUSTAVA LACHMANA
V případě nerozhodného stavu po uplynutí zákl. času následuje prodloužení 4 na 4 hráče po dobu 5-ti minut
Pokud se ani v prodloužení nerozhodne, následují samostatné nájezdy
III. Tresty
Při menším trestu je hráč vyloučen ze hry na 1 minutu.
Při vyloučení hráče do konce utkání - může hráč nastoupit v následujícím utkání.
IV. Čekací doba
Čekací doba při nedostavení se v rozpisem stanoveném čase k zahájení utkání je 10minut. Poté následuje kontumace utkání ve prospěch
soupeře v poměru 5:0.
V případě, že se družstvo nedostaví k druhému po sobě hranému utkání dochází k jeho vyloučení z turnaje bez možnosti jakékoliv
náhrady vůči pořadateli.
V. Samostatné nájezdy
Trenér určí 3 hráče k provedení nájezdů. Pokud v nich nebude o výsledku rozhodnuto, trenér následně určí dalšího 1 hráče až do
rozhodnutí. Každý hráč může jet jen jeden samostatný nájezd. Po sérii tří nájezdu dojde k výměně pořadí.
8
42. ROČNÍK
Technické normy turnaje
VI. Určení pořadí
1.
2.
3.
4.
vyšší počet bodů
lepší vzájemné utkání
lepší rozdíl skóre ze všech utkání
vyšší počet vstřelených gólů
VII. Soupiska
MEMORIÁL
GUSTAVA LACHMANA
Turnaj je určen výhradně pro hráče narozené v roce 20012 a mladší .
Vedoucí jednotlivých mužstev předloží pořadateli turnaje soupisky hráčů. Pro případnou kontrolu předloží rozhodčím
registrační karty.
V případě nepředložení tohoto dokumentu nebude hráčům povolen start v turnaji.
Soupiska bude obsahovat:
- příjmení, jméno
- číslo reg. průkazu + datum narození
- číslo dresu, barva dresu
- post
- kontakty na členy realizačního týmu (nepovinné)
VIII. Rozhodčí
Všechna utkání v rámci turnaje řídí dva delegovaní rozhodčí bez rozlišení hlavní, čárový. Box časoměřičů a trestnou lavici
zajišťuje jedna delegovaná osoba (zapisovatel) a jeden asistent
9
Provozní řád
Vstupem do areálu zimního stadionu, jejímž provozovatelem je Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o, se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád.
1. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny pořadatelů a zaměstnanců společnosti. V případě neuposlechnutí pokynů jsou zaměstnanci a pořadatelé oprávněni návštěvníky vykázat bez
práva na vrácení vstupného.
2. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou.
3. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat dění na ploše pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena.
4. Při utkání si pořadatel vyhrazuje právo provádět při vstupu do prostoru ZS bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech je pořadatel oprávněn tyto prohlídky provádět i uvnitř
ZS. Návštěvník je povinen tyto prohlídky akceptovat. V případě odmítnutí je pořadatelská služba oprávněna návštěvníka ze ZS bez práva na vrácení vstupného vykázat.
5. Je zakázáno vnášet skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č.379/2005-Sb.) jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. dělobuchy, tyče, zbraně
apod.). V prostoru ZS je zakázáno kouřit. V případě porušení těchto zákazů je pořadatel oprávněn návštěvníka vykázat bez práva na vrácení vstupného.
6. Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či
do jiných prostorů ZS a jiné chování v rozporu s právními předpisy anebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání z areálu, bez práva na vrácení vstupného.
Provozovatel je v takovém případě rovněž oprávněn požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)
7. Náhrada veškerých škod, způsobených návštěvníkem, bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
8. Návštěvník svým vstupem do areálu uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v
areálu prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení provozovatele, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového
omezení.
9. Návštěvník bere na vědomí, že ZS, včetně hlediště, byl řádně zkolaudován pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání účastní na své vlastní
nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.
10. Do areálu je zakázán vstup návštěvníkům, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek. Rovněž je do prostor zakázán vstup se zvířaty a platí zde zákaz
ukládání jízdních kol, malých motocyklů a jiných přepravních prostředků.
11. Návštěvník souhlasí, že fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí.
12. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny zaměstnanců a pořadatelů.
13. Provozovatel a pořadatel neodpovídá za ztrátu věcí uložených mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v areálu odevzdat na
vrátnici ZS, který zajistí jejich úschovu.
14. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření na ošetřovně nebo na vrátnici ZS.
15. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržování provozního řádu, nenese společnost odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodným chováním
návštěvníků budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.
16. Provozní řád jsou povinni dodržovat také všichni členové BK Mladá Boleslav a.s, BK Mladá Boleslav o.s, krasobruslařských oddílů BK Mladá Boleslav o.s. a TJ AŠ Mladá Boleslav.
V Mladé Boleslavi dne 01.01. 2010
Zörkler Jiří
Technik, zástupce vedení ZS
10
42. ROČNÍK
Kontaktní osoby
Vedoucí mužstva
Ředitel turnaje BK Mladá Boleslav:
Hlavní trenér 6.třídy:
Iveta Ptáková tel.: 775 242 874
Martin Hašlar tel.: 602 583 134
Tomáš Černík tel.: 605 141 207
MEMORIÁL
GUSTAVA LACHMANA
Jak se k nám dostanete?
ze směru:
Praha – sjeďte výjezdem na Bezděčín a dále pokračujte směrem Mladá
Boleslav (asi 2 km). Při vjezdu do města pokračujte po ul. Pražská až ke
křižovatce s ul. Nádražní. Odbočte vpravo směrem Na Vinici (od křižovatky 150
m).
Jičín - po příjezdu do města přes první kruhový objezd stále pokračujte po
ulici Jičínská až ke kruhovému objezdu v centru města, zde odbočte vlevo na
náměstí Míru a jeďte stále po hlavní přes Staroměstské náměstí. Z jednosměrky
sjeďte odbočením vlevo Na Vinici (využijte městského značení).
Liberec - 2 možnosti : výjezd na Bezděčín a pokračujte viz. Praha nebo
výjezd na MB a pokračujte viz. Jičín
Česká Lípa - Po příjezdu do města stále pokračujte po ulici Ptácká až na
křižovatku s ul. Nádražní (přímo pod hradem!) zde odbočte vlevo a hned na
další křižovatce pokračujte stále rovně až Na Vinici, kde nepřehlédnete ŠKOENERGO ARÉNU.
Mělník - Po příjezdu do města jeďte stále rovně (přes všechny křižovatky!) až
zdroj: www.bkboleslav.cz
k ŠKO-ENERGO ARÉNĚ.
11
Download

Prezentace aplikace PowerPoint - HC Rebel