Accommodation / Seznam
poskytovatelu pohostinských služeb
Hotels | Guest Houses | Apartments | Bed and Breakfast
Hotely | Hostince | Penziony | Priváty | Prázdninové byty
2013/2014
2 | Lifestyle, culture, fun and more
Town of Many Faces
Deggendorf is a modern, lively town …
... a centre of culture, commerce and learning in the wooded
­foothills of the Bavarian Forest.
Conveniently located on the banks of the Danube and close to
neighbouring states Austria and the Czech Republic, Deggendorf
lies in the heart of Europe. Road links are excellent, and Munich‘s
international airport Franz Josef Strauss is only a short ride away.
Mountains, rivers and the Danube plain combine to create a unique
outdoor experience and a wide range of leisure activities is on offer.
Located between two abbeys, Metten and Niederaltaich, and close
to the castles and glass makers of the Bavarian Forest, Deggendorf
itself boasts a number of attractions including the most beautiful
Baroque church tower in southern Germany, an old town hall with
the original night watchman‘s lodgings, the oldest „Bärwurz“ herbal
schnapps distillery, the only museum of artisan crafts in Lower
Bavaria, historical town walls, the Isarauen nature reserve, Gut
Aiderbichl Bayern animal sanctuary and much, much more – not
forgetting the legendary Deggendorf Dumplings.
Enjoy some Bavarian hospitality and savour good, traditional
cooking in one of the inviting beer gardens – the perfect way to
round off your stay in this liveable and loveable town on the Danube.
Deggendorf offers a wide range of attractions and activities like no
other town, leaving no wish unfulfilled. Come and see for yourself!
Moderní životní styl, kultura, zábava a ještě daleko více | 3
800 m difference in altitude within the town! 800 m terénního přev ýšení na katastru města!
Město mnoha vlídných tváří
Deggendorf je moderní, živé město ...
... kulturní, hospodářské a vědecké centrum předního Bavorského
lesa (nejjižnějšího pásma Bavorské Šumavy).
Díky své geografické poloze na Dunaji, dobré návaznosti na celostátní dálniční síť a na mezinárodní letiště Franze-Josefa-Strauße, ale
i bezprostřednímu sousedství s Českou republikou a Rakouskem,
zaujímá Deggendorf pevné místo ve středu Evropy. Hory, řeka i podunajská nížina skýtají jedinečné zážitky a řadu možností k využití
volného času. Okolí města ozdobené kláštery Niederaltaich a Metten,
řadou hradů a skláren Bavorského lesa (Bavorské Šumavy) se svým
návštěvníkům představuje nejkrásnější barokní kostelní věží jižního
Německa, historicky velmi cennou budovou Staré radnice s příbytkem
pověžného, ve světě nejstarší výrobnou oblíbené bavorské lihoviny
Bärwurz, v Dolním Bavorsku jediným muzeem řemesel, historickými městskými hradbami, chráněným přírodním územím „Niva
řeky Isary“, rájem domácích zvířat „Gut Aiderbichl Bayern“, historií
tradičních deggendorfských knedlíků, přesahující daleko hranice
města a mnoha dalšími zajímavostmi.
Necháte-li se pak ještě svést bavorskou pohostinností v některé
z přívětivých starobylých pivních teras či zahrad a bohatými
tradicemi překypující bavorskou kuchyní, bude váš pobyt v tomto
živém, přívětivém městě na Dunaji skutečně perfektní.
Deggendorf, jako žádné jiné město, nabízí širokou a pestrou paletu
zážitků, která nenechá žádné přání nevyslyšeným – přesvědčte se
sami!
4 | Hotels / Hotely
Hotels / Hotely | 5
Hotel Donauhof hhhsuperior
1
1.3 km from town centre. poloha: 1,3 km od centra města.
98 beds · 38 double rooms / 22 single rooms
Rate per night per person incl. breakfast:
Double room € 40.50-48.50 / Single room € 56.00-68.00
Full board/half board prices upon request
Conference rooms with seating for 14-60
počet lůžek: 98 · počet pokojů: 38 dvoulůžkových / 22
jednolůžkových · snídaně + ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji: € 40,50-48,50 / os. a den · snídaně + ubytování
v jednolůžkovém pokoji: € 56,00-68, 00 / os. a den
příplatek za polopenzi/plnou penzi na osobu a den: na
základě dohody · konferenční sály: 14-60 míst k sezení
flögsh
p
228 beds · 90 double rooms / 22 single rooms / 13 suites
Rates p. night p. person incl. breakfast from € 60.00
Full board/ half board prices upon request
Conference rooms with seating for 8-80
Počet lůžek: 228 · počet pokojů: 90 dvoulůžkových /
22 jednolůžkových / 13 apartmánů
snídaně + ubytování: od € 60,00 /os. a den
příplatek za polopenzi/plnou penzi na osobu a den:
na základě dohody
konferenční sály: 8-80 míst k sezení
floögs
hp
Edlmairstraße 4 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 34460 · Fax 0049 991 3446423
[email protected]· www.nh-hotels.com
Hotel Gasthof Höttl
2
Town centre, conference rooms, restaurant. poloha: v
centru města, konferenční sály, hotelová restaurace.
Hotel Burgwirt hhhsuperior
5
5 km from town centre. 5 km do centra města.
falshp
Luitpoldplatz 22 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 3719960 · Fax 0049 991 371996199
[email protected]· www.hoettl.de
61 beds · 28 double rooms / 5 single rooms
Rates per night per person incl. breakfast: Double room
€ 40.00-45.00 / Single room € 52.00-65.00
Full board/half board prices upon request
Conference rooms with seating for 24-140
počet lůžek: 61 · počet pokojů: 28 dvoulůžkových / 5
jednolůžkových · snídaně + ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji: € 40,00-45,00/os. a den snídaně + ubytování
v jednolůžkovém pokoji: € 52,00-65,00 / os. a den
příplatek za polopenzi/plnou penzi na osobu a den: na
základě dohody· konferenční sály: 24-140 míst k sezení
faoöLg
sh
Fam. Bornschlegl · Deggendorfer Str. 7 · Natternberg · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 30045 · Fax 0049 991 31287
[email protected]· www.hotel-burgwirt.de
Hotel and Guest House Zwickl
3
6 km from town centre. 6 km do centra města.
90 beds · 31 double rooms / 7 single rooms / 2 triple
rooms / 4 four bed rooms · Rates per night per person
incl. breakfast: Double room € 27.00 / Single room € 36.00
Full board/half board prices upon request
Conference/seminar rooms with seating for 50
et lůžek: 90 · počet pokojů: 31 dvoulůžkových /
7 jednolůžkových / 2 třílůžkové/ 4 čtyřlůžkové · snídaně
+ ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: € 27,00 /os. a den
snídaně + ubytování v jednolůžkovém pokoji: od € 36,00 /
os. a den · příplatek za polopenzi/plnou penzi na osobu a
den: na základě dohody · konferenční sály: 50 míst k sezení
4
7 minutes‘ walk to town centre, conference rooms.
7 min. pěšky do centra města, konferenční prostory.
Johanna Maierhofer · Hafenstraße 1 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 38990 · Fax 0049 991 389966
[email protected]· www.hotel-donauhof.de
72 beds · 30 double rooms / 12 single rooms · Rate per
night per person incl. breakfast: Double room € 43,00
/ Single room from € 54.00 · Full board/half board
available at additional charge of € 16.00 per person per
day · Conference rooms with seating for 30 and 50
počet lůžek: 72 · počet pokojů: 30 dvoulůžkových / 12
jednolůžkových · snídaně + ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji: € 43,00 /os. a den · snídaně + ubytování
v jednolůžkovém pokoji: od € 54,00 / os. a den
příplatek za polopenzi/plnou penzi na osobu a den:
€ 16,00 · konferenční sály: 30 + 50 míst k sezení
NH Parkhotel Deggendorf
Hotel Georgenhof
6
3 km from town centre, restaurant.
3 km do centra města, restaurace.
Lsh
Familie Biebl · Schwarzacher Straße 3 · Seebach · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 9901 6306 · Fax 0049 9901 3957
[email protected]· www.hotel-biebl.de
50 beds · 21 double rooms / 8 single rooms · Rates per
night per person incl. breakfast: Double room € 37.00
Single room € 45.00 · Full board/ half board prices
upon request
počet lůžek: 50 · počet pokojů: 21 dvoulůžkových / 8
jednolůžkových · snídaně + ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji: € 37,00 /os. a den · snídaně + ubytování
v jednolůžkovém pokoji: € 45,00 /os. a den · příplatek
za polopenzi/plnou penzi na osobu a den: na základě
dohody
faLgsh
p
Georg Scheßl · Altholzstraße 9 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 4716 · Fax 0049 991 382541
[email protected]· www.hotel-georgenhof.com
6 | Hotels · Guest Houses · Bed and Breakfast
Stadthotel Deggendorf
7
& Restaurant Culinaria
Town centre. / poloha: v centru města.
43 beds · 16 double rooms / 11 single rooms / 6 extra beds
available · Rates p. night p. pers. incl. breakfast: Double room
€ 39.50 / Single room € 48.00 · Full board p. pers. p. day: additional charge of € 28.00 · Half board p. pers. p. day: additional
charge of € 15.00 · Conference rooms with seating for 5-150
počet lůžek: 43 · počet pokojů: 16 dvoulůžkových /
11 jednolůžkových / 6 přistýlek · snídaně + ubytování
ve dvoulůžkovém pokoji: € 39,50 /os. a den · snídaně +
ubytování v jednolůžkovém pokoji: € 48,00 / os. a den
příplatek za polopenzi/plnou penzi na osobu a den:
€ 15,00/28,00 · konferenční sály: 5-150 míst k sezení
Hotely · Hostince · Penziony| 7
6 beds · 3 double rooms
Rates per night per person incl. breakfast:
Double room € 18.00
počet lůžek: 6 · počet pokojů: 3 dvoulůžkové
ubytování + snídaně ve dvoulůžkovém pokoji:
€ 18,00 /os. a den
falgsh
p
8
Guest House / Penzion
B. Müller
11
4.5 km from town centre.
4,5 km do centra města.
faoöLg
shp
Gregor Glanzer · Tattenberg 15 · Rusel · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 2910452 o. 0049 171 2233867 · Fax 0049 991 2910453
[email protected]· www.zum-horizont.de
Landgasthof Haus Kräh
12 beds · 4 double rooms / 4 single rooms
Rates per night per person incl. breakfast:
Double room € 22.00 / Single room € 22.00
počet lůžek: 12 · počet pokojů: 4 dvoulůžkové /
4 jednolůžkové · ubytování + snídaně ve
dvoulůžkovém pokoji: € 22,00 / os. a den
ubytování + snídaně jednolůžkovém pokoji:
€ 22,00 /os. a den
sh
Barbara Müller · Ruselbergstraße 67 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 21013 · Fax 0049 991 9912211
9
2,5 km from town centre. 2,5 km od centra města.
40 beds · 1 family room · 13 double rooms · 3 single rooms
· 3 triple rooms · Rates p. night and pers. incl. breakfast:
Double room € 34.00 / Single room € 42.00 /triple room
€ 27.00 / price for the family room on request. Half board
available at additional charge of € 12.00 p. day and pers.
· country guest house · beer garden / počet lůžek: 40 · 1
rodinný pokoj · 13 dvoulůžkových pokojů · 3 jednolůžkové
pokoje · 3 třílůžkové pokoje · Ceny: snídaně a ubytování
za osobu a den: dvoulůžkový pokoj € 34,00 · jednolůžkový
pokoj € 42,00 · třilůžkový pokoj € 27,00 · cena za rodinovy
pokoj pouze na poptavku · příplatek za polopenzi za osobu a
den: € 12,00 · venkovská zájezdní hospoda, pivní zahrádka
aLs
Max Ring · Ruselbergstraße 64 · Mietraching · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 26991 o. 0049 9938 1674
hhh
7 km from town centre, restaurant, spa, in the centre of
skiing and hiking area.
7 km do centra města, restaurace, konferenční sály, welness,
poloha: ve středisku zimních sportů a pěší turistiky.
12 beds · 6 double rooms · Rates per night per person
incl. breakfast: Double room € 33.00-39.00 /
Single occupancy from € 39.00
Full board/half board prices upon request
počet lůžek: 12 · počet pokojů: 6 dvoulůžkových
snídaně + ubytování ve dvoulůžkovém pokoji:
€ 33,00-39,00 /os. a den příplatek za polopenzi / plnou
penzi na osobu a den: na základě dohody
10
4.5 km from town centre.
4,5 km do centra města.
Östlicher Stadtgraben 13 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 371640 · Fax 0049 991 3716410
[email protected]· www.stadthotel-deggendorf.de
Guest House / Hostinec Horizont G
Guest House / Penzion Ring
Guest house Pielmeier
12
1.5 km from town centre.
1,5 km od centra města.
shp
Familie Zippert · Haslacher Straße 151 · Simmling · 94469 Deggendorf
Tel. 0991 3209898 · Fax 0991 2503828
www.krahwirt.de
10 beds · 5 double rooms
rates per night and person: Double room € 22.00 ·
Single room € 33.00 · rate for breakfast: € 6.00 €
located at the Danube cycle path
počet lůžek: 10 · 5 dvoulůžkových pokojů
Ceny: ubytování za osobu a den: dvoulůžkový
pokoj € 22,00 · jednolůžkový pokoj € 33,00
příplatek za snídani: € 6,00
přímo u stezky pro cyklisty podél Dunaje
Familie Pielmeier · Hafenstr. 18 · 94469 Deggendorf
Tel. 0991 5423 o. 0160 99113484
[email protected]· www.pensionpielmeier.de
sh
8 | Hotels · Guest Houses · Bed and Breakfast
Guest House / Haus Donaublick
Hotel · Penzion · Hostince | 9
13
3 km from town centre, all rooms with kitchenette. 3 km
do centra města, všechny pokoje jsou vybaveny kuchyňkou.
aLs
Familie Troiber · Leoprechtstein 11 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 5515 · Fax 0049 991 5515
Guest House / Venkovský
ubytovací hostinec „Lehnerhof“
11 beds · 5 double rooms / 1 single room
Rates per night per person incl. breakfast: Double
room € 21.00-32.00 / Single room € 21.00-32.00
počet lůžek: 11 · počet pokojů: 5 dvoulůžkové /
1 jednolůžkový · ubytování + snídaně ve
dvoulůžkovém pokoji: € 21,00-32,00 /os. a den
ubytování + snídaně v jednolůžkovém pokoji:
€ 21,00-32,00 /os. a den
aLsp
Werner Geiss · Greising 52 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 21218 · Fax 0049 991 2979845
[email protected]· www.berggasthof-geiss.de
14
Zur Dorfschänke
17
4,3 km from town centre.
4,3 km od centra města
faLgsp
Robert Lehner · Nadling 72 · 94571 Schaufl ing
Tel. 0049 991 7115 · Fax 0049 991 3201656
[email protected]· www.landhaus-lehnerhof.de
8 beds · 4 double rooms
rates per night and person incl. breakfast:
Double rooms from € 40.00
restaurant with beer garden
possibility of parking motorcycles and bicycles
počet lůžek: 8 · 4 dvoulůžkových pokojů
ceny: snídaně a ubytování za osobů a den:
dvoulůžkový pokoj od € 40,00
restaurace se pivní zahrádkou
možnost úschovy motorcyklu a jizdnich kol
gsp
Melanie Mages · Ruselbergstraße 26 · 94469 Deggendorf
Tel. 0991 27115 · Fax 0991 2905760
[email protected]· www.dorfschaenke-deggendorf.de
Guest House Greisinger Hof
15
8 km from town centre, in the centre of skiing and
hiking area, restaurant. 8 km do centra města, hostinec.
poloha: ve středisku zimních sportů a pěší turistiky.
6 beds · 3 double rooms
Rates per night per person incl. breakfast:
Double room € 24.00 / Single room € 27.00
(rates based on minimum stay of 3 nights)
počet lůžek: 6 · počet pokojů: 3 dvoulůžkové
tbytování + snídaně ve dvoulůžkovém pokoji:
€ 24,00 /os. a den
ubytování + snídaně v jednolůžkovém pokoji: € 27,00/
os. a den (ceny platné při 3 a více přenocováních)
16
8 km from town centre, in the centre of skiing and
hiking area, restaurant. 8 km do centra města, hostinec.
poloha: ve středisku zimních sportů a pěší turistiky.
8 beds · 3 double rooms / 2 single room · Rates per night
per person without breakfast: Double room € 23.00 /
Single room € 25.00 · Breakfast for guests staying longer
than three nights available at extra charge of € 3.00
Extended stays welcome · Rates upon request · počet
lůžek: 8 · počet pokojů: 3 dvoulůžkové /2 jednolůžkový
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: € 23,00/os. a den
(bez snídaně) · ubytování v jednolůžkovém pokoji:
€ 25,00 /os. a den (bez snídaně) · při počtu 3 a více
přenocování se poskytuje snídaně v ceně € 3,00 je možný
dlouhodobý pronájem – cena na základě dohody
15 beds · 6 double rooms / 3 single rooms
Rates per night per person incl. breakfast:
Double room € 29.00 / Single room € 34.00
Half board available at additional charge € 12.00
per person per day
Conference rooms with seating for 15-50
počet lůžek: 15 · počet pokojů: 6 dvoulůžkové /
3 jednolůžkové · ubytování + snídaně ve
dvoulůžkovém pokoji: € 29,00 /os. a den
ubytování + snídaně v jednolůžkovém pokoji: € 34,00/
os. a den · příplatek za polopenzi: € 12,00 /os. a den
zasedací prostory: 15-50 míst k sezení
Guest House / Horský hostinec
hhh
Geiss G
aLshp
Helmut und Renate Kiefl · Greising 30 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 21764 · Fax 0049 991 2709405
[email protected]· www.greisingerhof.de
Prázdninové byty · ubytování v soukromí | 11
10 | Apartments · Guest Rooms · Guest Houses Apartments / Haus Apfelbeck
18
1.6 km from town centre, in hiking area.
1,6 km do centra města, ve středisku pro pěší
turistiku.
Apartments / Ferienwohnung
Dax
7.5 km from town centre, dogs welcome.
7,5 km do centra města, pejsci vítáni.
2 units · 30-80 m² · sleep 2-3
€ 19.00-27.00 per unit per day
počet bytů: 2 · plocha: 30-80 m2
počet osob v bytě: 2-3
cena za 1 byt /den: € 19,00-27,00
1 unit · 120 m² · sleeps 2-6
€ 14.00-16.00 per unit per day
počet bytů: 1 · plocha: 120 m2
počet osob v bytě: 2-6
cena za 1 byt /den: € 14,00-16,00
Lcsh
Familie Apfelbeck · Perlasberger Straße 61 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 30447 · Fax 0049 991 3831699
Apartments / Prázdninové
apartmány Berndt Ffff
∑ S fl L c s h
Edeltraud Dax · Freiberg 112 1/2 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 21020
19
fff
Apartments / Haus Eiglmeier P
4 beds · 1 double room / 2 single rooms
Rates per night per person incl. breakfast:
Double room € 19.00 / Single room € 23.00
počet lůžek: 4 · počet pokojů: 1 dvoulůžkový /
2 jednolůžkové · ubytování + snídaně ve
dvoulůžkovém pokoji: € 19,00 /os. a den
ubytování + snídaně v jednolůžkovém pokoji:
€ 23,00 /os. a den
3 units · 30-33 m² · sleep 2
€ 28.00 per unit per day
počet bytů: 3 · plocha: 30-33 m2
počet osob: 2 · cena za 1 byt /den: € 28,00
∑Lsh
Marianne Berndt · Böhmerwaldstraße 38 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 7560 · Fax 0049 991 7560
aLgs
Frieda und Josef Eiglmeier · Nadling 22 · 94571 Schaufl ing
Tel. 0049 991 8216
[email protected]· www.haus-eiglmeier.de
20
3 km from town centre, large playground.
3 km do centra města, velké hřiště.
Apartments / Prázdninové
byty ELPISA Fffff
23
1.1 km from town centre.
1,1 km do centra města.
3 units · 43-85 m² · sleep 2-8
€ 30.00-50.00 per unit per day
počet bytů: 3 · plocha: 43-85 m2
počet osob v bytě: 2-8
cena za 1 byt /den: € 30,00-50,00
1 unit · 50 m² · sleeps 2
€ 35.00 per unit per day
počet bytů: 1 · plocha: 50 m2
počet osob v bytě: 2
cena za 1 byt /den: € 35,00
SLcsh
Familie Fischer · Bruckhof 1 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 25382 · Fax 0049 991 299498
[email protected]· www.ferien-bruckhof.de
22
8 km from town centre, rooms with kitchenette.
8 km do centra města, kuchyňská místnost k dispozici.
1.6 km to town centre, extended stays welcome.
1,6 km do centra města, možnost dlouhodobého
nájmu.
Apartments Bruckhof
21
∑Lp
Antje Rubi · Auweg 31 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 340859
[email protected]· www.elpisa.de
12 | Apartments
Prázdninové byty| 13
Apartments /
Prázdninové byty
Fahrnhammer Ffff / ffff
24
Apartments / Prázdninový
byt Haus Ingeborg
27
2.7 km from town centre.
2,7 km do centra města.
1.7 km from town centre, extended stays welcome.
1,7 km do centra města, možnost dlouhodobého
pronájmu.
1 unit · 60 m² · sleeps 3/2
from € 38.00 per unit per day
final clean-up: € 20.00
počet bytů: 1 · plocha: 60 m2
počet osob v bytě: 3/2
cena za 1 byt /den: € 38,00
zavěreční úklid: € 20,00
4 units · 30-120 m² · sleep 2-5
€ 25.00-45.00 per unit per day
počet bytů: 4 · plocha: 30-120 m2 · počet osob v
bytě: 2-5 · cena za 1 byt /den: € 25,00-45,00
∑ S fl L w c s h
Gudrun Fahrnhammer · Berger Straße 14 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 27466 · Fax 0049 991 22250
[email protected]· www.fewo-deg.de
Apartments / Prázdninový
byt Haus Gawlik Ffff
∑BLsh
Familie Scherübl · Hans-Holbein-Straße 16 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 25299 o. 0049 176 46553215
[email protected]
25
2.5 km from town centre.
2,5 km do centra města.
Apartments / Prázdninový
byt Kellermannhof
28
5.9 km from town centre, in skiing and hiking area.
5,9 km do centra města, situován ve středisku zimních sportů a pěší turistiky.
1 unit · 60 m² · sleeps 3
€ 44.00 per unit per day
Extra charge € 8.00 per additional person
počet bytů: 1 · plocha: 60 m2 · počet osob v bytě:
3 cena za 1 byt /den: € 44,00
Každá další osoba za příplatek € 8,00 /den
1 unit · 50 m² · sleeps 5
€ 32.00 per unit per day
počet bytů: 1 · plocha: 50 m2
počet osob v bytě: 5
cena za 1 byt /den: € 32,00
Lshp
Familie Gawlik · Regerstraße 5 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 8791 · Fax 0049 991 949816
[email protected]· www.ferienhaus-gawlik.de
SLsh
Helmut Kellermann · Tattenberg 19 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 21726
Apartments / Prázdninové
byty Haus Helga Ffff
26
Apartments / Prázdninový
byt Haus Kilger Ffff
2.7 km from town centre.
2,7 km do centra města.
5 km from town centre, washing machine.
5 km do centra města, k dispozici pračka.
2 units · 20-65 m², sleep 2-4
€ 25.00-38.00 per unit per day
počet bytů: 2 · plocha: 20-65 m2
počet osob v bytě: 2-4
cena za 1 byt /den: € 25,00-38,00
1 unit · 50 m2 · sleeps 4
€ 35.00 per unit per day
electricity bill according to usage
počet bytů: 1 · plocha: 50 m2
počet osob v bytě: 4 · cena za 1 byt /den: € 35,00
proud podle spotřeby
∑BLsh
Franz und Helga Zellner · Hans-Holbein-Straße 14 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 23778 · Fax 0049 991 23778
[email protected]
29
∑Lwcsh
Familie Kilger · Oberkandelbach 48 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 25274
14 | Apartments · privately rented guest rooms
Apartments / Prázdninové
byty Ferienhaus Koller Ffff
Prázdninové byty · ubytování v soukromí | 15
30
Guest room and apartments / Prázdninové byty
Haus Schau ins Land Fffff
1 double room · Rates per night per person incl.
breakfast: € 22.00
počet pokojů: 1 dvoulůžkový · ubytování + snídaně
ve dvoulůžkovém pokoji: € 22,00 /os. a den
6 km from town centre. 6 km do centra města.
2 units · 40 m² (sleeps 2) and 65 m² (sleeps 4 + extra
beds available) · € 28.00-38.00 per unit per day for
two · each additional person pays € 5.00
počet bytů: 2 · plocha: 40 m2 + 65 m2
počet osob v bytě: 2 + 4 (přistýlka možná)
cena za 1 byt /den pro 2 osoby: € 28,00-38,00
a každou další osobu příplatek € 5,00
3 apartments · 40-60 m² · sleep 4-7
€ 26.00-36.00 per unit per day
počet bytů: 3 · plocha: 40-60 m2
počet osob v bytě: 4-7
cena za 1 byt /den: € 26,00-36,00
∑ S B fl L w c s h
Siglinde Koller · Wühn 20 · 94539 Grafl ing
Tel. 0049 991 24888
[email protected]· www.ferienhaus-koller.de
Apartments / Prázdninové
byty Lorenz Ingrid und Franz
∑ S B fl L w c s p
Josef Iglhaut · Ringelswies 31 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 21895 · Fax 0049 991 2709662
[email protected]· www.hausschauinsland.de
31
7.4 km from town centre, ponies, enclosure with
deer and other animals.
7,4 km do centra města; obora lesní zvěře, poníci.
Apartments / Prázdninové
byty Wasmeierhof Fffff
3 units · 63-73 m² · sleep 2
€ 37.00-40.00 per unit per day
počet bytů: 3 · plocha: 63-75 m2
počet osob v bytě: 2
tcena za 1 byt /den: € 37,00-40,00
SLcs
Kleineichberg 12a · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 9901 2503 o. 0049 9901 2402
∑ S fl L c s p
Marion Lein · Oberperlasberg 2 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 6448 o. 0049 175 7357499 · Fax 0049 991 6447
[email protected]· www.wasmeierhof.de
32
Apartment Artmann /
Prázdninový byt Artmann
3.5 km from town centre, farm with animals.
3,5 km do centra města; statek s domácím zvířectvem.
8 km from town centre.
8 km od centra města.
1 unit · 85 m² · sleeps 2-6
from € 40.00 per unit per day
počet bytů: 1 · plocha: 85 m2
počet osob v bytě: 2-6
cena za 1 byt /den: od € 40,00
1 unit · 70 m² · sleeps: 2-4
rates per unit per day: € 33.00 - 37.00
huge terrace · Sat-TV and WiFi
počet bytů: 1 · plocha: 70 m²
počet osob v bytě: 2-4
cena za 1 byt / den: € 33,00 – 37,00
velká terasa · satelitní televize a WiFi
∑ S B fl L w c s h p
Susanne Katzdobler · Schalterbach 1 · 94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 4680
[email protected]· www.schalterbachhof.de
34
1.9 km from town centre, detached and secluded.
1,9 km do centra města; samota.
1 units · 60 m² · sleep 1-5
€ 30.00 per unit per day
počet bytů: 1 · plocha: 60 m2
počet osob v bytě: 1-5
cena za 1 byt /den: € 30,00
Apartments / Prázdninový
byt Schalterbachhof Fffff
33
35
∑Lcs
Max und Hildegard Artmann · Tattenberg 35 · 94469 Deggendorf
Tel. 0991 22936
[email protected]
16 | Apartments / Prázdninové byty
General Terms and Conditions / Smlouva o ubytování hostů
Apartment Stolz /
Prázdninový byt Stolz
36
located at town centre.
přímo v centru města.
General Terms
and Conditions for
Accommodation
Agreements (German
Hotel Association DEHOGA):
1 unit · 75 m² · sleeps 2
rates per unit per day: € 50.00
WiFi
počet bytů: 1 · plocha: 75 m²
počet osob v bytě: 2
cena za 1 byt / den: € 50,00
WiFi
Translation for convenience
purposes only. For all legal purposes
the German version alone is
binding. „Proprietor“ is used to define
∑Lws
Gerhard Stolz · Nördlicher Stadtgraben 17 · 94469 Deggendorf
Tel. 0163 8062908
[email protected]· www.ferienwohnung-deggendorf.de
2
25th April - 5th October 2014 / 25. duben až 5. říjen 2014
3
4
Bavarian State Garden Show
Zemská zahradnická výstava ve městě na Dunaji – v Deggendorfu!
www.landesgartenschau-deggendorf.de
Book now! / Poznamenejte si již d
nes!
5
Imprint / Tiráž
Published by / Vydal: Stadt Deggendorf, Touristinformation (February 2013)
Město Deggendorf, Touristinformation (únor 2013)
Design, layout, lithography / Návrh, zpracování, litografie:
Venus. Werbeagentur GmbH · 94327 Bogen · www.venus-werbung.de
Photo credits / Obrazová část: Stadt Deggendorf Archives, hotel and accommodation proprietors
Archiv města Deggendorf, ubytovací podniky
Maps / Mapa: Schubert & Franzke · A-3100 St. Pölten
Please note that while every care is taken to ensure the information in this brochure is correct, no warranty
can be given as to its accuracy, completeness and reliability. Touristinformation Deggendorf will not accept liability for any omissions, errors or service performance, nor for damage or loss of any kind incurred
as a result of using this material.
Vytištěno na papíru vyrobeném bez použití chloru.
Údaje v tomto prospektu byly velmi pečlivě shromážděny a vybrány. Změny a případné omyly jsou
vyhrazeny. Neodpovídající údaje resp. nesplněné přísliby jednotlivých poskytovatelů služeb se nemohou v žádném případě stát důvodem ke vznášení jakýchkoliv nároků na odškodnění vůči kanceláři
Touristinformation Deggendorf !
Práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy
o ubytování hostů:
Obchodní podmínky platné v hotelnictví. Vydáno odbornou skupinou Hotely
a příbuzné podniky v Německém svazu
hotelů a pohostinských provozoven e.V.
(DEHOGA):
1 K uzavření smlouvy o ubytování hostů
individual accommodating guests against
remuneration „Guest“ is used to defi ne an
individual using accommodation.
1 The accommodation agreement is
6
7
8
deemed concluded when the guest‘s
order has been accepted or confirmed
or - in the case of arrival without a
prior reservation - when the room is
made available.
Both proprietor and guest commit to
fulfi l obligations of the agreement,
regardless of the period for which it is
concluded.
The proprietor is obliged to keep
the rooms reserved by the customer
available as agreed. Should the
proprietor fail to do so, the guest is
entitled to claim compensation.
If a guest fails to arrive and does not
use the room, the proprietor is entitled
to payment of the agreed price of
stay, minus deductions for any saved
expenses. Evaluation of approximate
saved expenses: 10% for holiday
apartments, 20% for bed and breakfast
and 40% for full board.
In the case of cancellation or failure
to arrive, the proprietor is entitled
to fi nd another purpose for the
accommodation. The guest is obliged
to pay the contractually agreed rate for
the booked stay until such time as the
accommodation is let to another party
(less saved expenses).
The place of jurisdiction is the seat of
the accommodation.
Accommodation agreements are
concluded directly between proprietor
and guest. Touristinformation
Deggendorf acts solely as an agent
and is not liable for poor performance
regarding services provided.
Agreement parties are proprietor
and guest. Should a third party have
placed the order on behalf of the
guest, then that party will answer
for all obligations arising from the
agreement, inso far as the proprietor
has a corresponding statement by the
third party.
| 17
2
3
4
5
6
7
dojde objednáním nebo příslibem ubytovací
jednotky (pokoje nebo prázdninového bytu);
také přímo poskytnutím ubytovací jednotky,
není-li z časových důvodů příslib možný.
Uzavření smlouvy o ubytování hostů obě
smluvní strany zavazuje k jejímu splnění bez
ohledu na délku termínu pobytu.
Poskytovatel ubytovacích služeb je povinen
odškodnit zájemce o ubytování v případě,
že mu objednané a potvrzené ubytování
neposkytne.
V případě, že objednatel sjednané služby
nevyužije, je povinen poskytovateli služeb
zaplatit jejich sjednanou cenu resp. cenu v
předmětném ubytovacím zařízení obvyklou,
sníženou o náklady, které poskytovatel ušetří
tím, že služby poskytnout nemusel. Výše
takto ušetřených nákladů představuje cca
10% v případě prázdninového bytu, cca 20%
při kombinaci služeb přenocování + snídaně,
cca 40% v případě plné penze.
Poskytovatel služeb je povinen nevyužité
ubytovací prostory poskytnout podle svých
možností k pobytu jiným zájemcům tak, aby
byly škody co nejvíce eliminovány. Až do
doby, kdy poskytovatel ubytovacích služeb
obsadí nevyužité ubytovací prostory jinými
zájemci, je původní objednatel povinen
smluvně dohodnutou cenu sníženou o náklady
nerealizovaných výkonů (služeb) zaplatit.
Výhradním rozhodčím soudem je soud
místně příslušný pro místo, v němž je
ubytovací zařízení umístěno.
Pokud zprostředkuje vznik smluvního
vztahu kancelář Touristinformation, je tento
smluvní vztah vždy smluvním vztahem mezi
poskytovatelem služeb a zájemcem o tyto
služby. Jakákoliv odpovědnost resp. záruka
ze strany kanceláře Touristinformation je
vyloučena!
8 Smluvními partnery jsou vždy ubytovací
zařízení a zákazník. V případě že za
zákazníka objedná služby třetí osoba,
ručí spolu se zákazníkem jako hlavním
dlužníkem vůči hotelu za všechny závazky
plynoucí z ubytovací smlouvy, jestliže hotel
disponuje odpovídajícím prohlášením této
třetí osoby.
18 | Useful information
Useful information / Informace z prostředí
App Store
iPad magazine „Urlaubsimpulse“: charge free download from the iTunes Store,
search term „Deggendorf “. iTour Deggendorf: download from the iTunes Store,
search term „iTour Deggendorf “, € 3.99 / iPad magazín „Urlaubsimpulse“:
bezplatný download ve iTunes Store, kličové slovo „Deggendorf “. iTour Deggendorf: download ve iTunes Store, kličové slovo „iTour Deggendorf “, € 3,99
electric charging station / nabijeci stanice
bicycles: Luitpoldplatz, Oberer Stadtplatz; cars: Edlmairstraße /
jizdní kola: Luitpoldplatz, Oberer Stadtplatz; auta: Edlmairstraße
Fishing permits / Rybářské lístky
Wühr, prop. Hans Kloiber · Bahnhofstraße 61a · Tel. 0049 991 8448
Swimming pool / Plavecké bazény
elypso spa and pool · open all year / Celoroční aquapark ELYPSO
Sandnerhofweg 4 · Tel. 0049 991 2896-0
Railway station / Nádraží
Hauptbahnhof Deggendorf · Bahnhofstraße 100
Farm camping site / Kempink na statku
Maschinenring · Tel. 0049 991 22027
Camping site / Kempink
Donaustrandhaus · Eginger Straße 42 · Tel. 0049 991 4324
Dialysis / Dialýzové středisko
KfH Nierenzentrum · Perlasberger Straße 45 · Tel. 0049 991 370460
Danube boat trips / Dunajská říční plavba
Wurm + Köck · Tel. 0049 851 929292
Indoor ice rink / Zimní stadion
Konrad-Adenauer-Straße 10 · Tel. 0049 991 26168
Natural gas station / Čerpací stanice zemního plynu
Town hall car park · Neusiedlerstraße
Parkovací dům u městské kulturní haly · Neusiedlerstraße
Natural bathing lakes / přírodní koupání
district Seebach · district Natternberg
městská část Seebach · městská část Natternberg
Bike hire / Půjčovna kol, půjčovna elektrobicyklů (e-bike)
Fahrradshop Kowatsch · Untere Vorstadt 10 · Tel. 0049 991 2809389
Zweirad-Salmannsberger · Pferdemarkt 18 · Tel. 0049 991 30440
Tourenguide Christian Leitl · Tel. 0991 25117
Golf course (18 holes) / Golf (18-jamkové hřiště)
Deggendorfer Golfclub e.V. · Taster sessions available for non-members
Trénink (i pro nečleny) · na základě dohody:
Rusel 123 · 94571 Schaufling · Tel. 0049 9920 8911
Cinema / Kino
Westlicher Stadtgraben 26 · Tel. 0049 991 3710610
Hospital / Klinika
Perlasberger Straße 41 · Tel. 0049 991 3800
Důležité údaje od A do Z| 19
dovolené a využívání volného času
Kneipp facility / Kneippování (brodění ve studené vodě)
Geiersberg, Oberfrohnreut, Stadtpark (town park)
Cross country skiing / Lyžařské běžecké středisko
Rusel-Oberbreitenau: 76 km / cca 76 km upravených tratí
Motor boat club / Motorové čluny
Motorbootclub Deggendorf e.V. · Tel. 0049 991 2708500
Museums / Muzea
Stadtmuseum (Town Museum / Městské muzeum)
Östl. Stadtgraben 28 · Tel. 0049 991 2960-555 · Fax 2960-559
Museum of Artisan Crafts / Muzeum řemesel
Maria-Ward-Platz 1 · Tel. 0049 991 2960-555 · Fax 2960-559
Eckert-Bärwurz-Museum (herbal schnapps distillery) / Bärwurz lihovar
Marienthal · Tel. 0049 991 22044
Horse riding / Jezdecký sport
Reitclub Deggendorf e.V. · Tel. 0991 3831632 · www.rc-deg.de
Bike trails / Cyklotrasy
Danube Bike trail · Isar Bike trail · Via Danubia Roman Bike Trail
Podunajská cyklotrasa (Donauradweg) · Izarská cyklotrasa (Isarradweg)
Cyklotrasa Římanů Via Danubia (Römerradweg Via Danubia)
Snow shoe trails / Pěší turistika v hlubokém sněhu
Rusel-Oberbreitenau
Ski lift / Lyžařské vleky
Greising, Rusel, Geißkopf · www.deggendorf.de
Guided tours / Prohlídky města s původcem
contact Tourist Information / Informace v kanceláři Touristinformation
Events / Zábavné, sportovní, kulturní a jiné akce
contact Tourist Information, or visit www.deggendorf.de
Informace v kanceláři Touristinformation nebo na www.deggendorf.de
Hiking centre / Středisko pěší turistiky
Deggendorf-Rusel (200 km) / cca. 200 km značených tras
Winter hiking trails / Zimní pěší turistika
Rusel-Oberbreitenau (54 km) / 54 km značených tras
Campers, motor homes / Obytné automobily a přívěsy
car park/facilities: Konstantin-Bader-Straße
Stanoviště: Konstantin-Bader-Straße
Segway
Segway distribution centre Germany / prodejní středisko Segway německo
Tel. 0991 9912230
Local Tourist Association „Dreitannenriegel“/
Turistický spolek „Dreitannenriegel“
Tel. 0049 991 21895 · www.deggendorf-urlaub.de
24 h info hotline/ Nonstop informační služba: 0049 991 2709595
Přehledná mapa | 21
20 | How to get there
How to get there
Příjezdové trasy - takto nás najdete
By plane / Letecké spojení
By car / Silnice
International airport Munich
Franz Josef Strauss is only a
50 minute drive away
Steinkirchen airfield for
­g liders, hang gliders, ultralight
planes (for more ­information
please contact local aviation club
­Luftsport ­verein DeggendorfPlattling e.V.)
By train / Železniční spojení
exit 110 Kreuz Deggendorf
A3 (Frankfurt - ­Nürnberg - Regensburg - Deggendorf - Vienna)
A92 (Munich - Deggendorf)
D5 and E53
(Prague - ­Pilsen - ­Deggendorf)
Dálniční křižovatka
(­Autobahnkreuz Deggendorf )
BAB A3 (Frankfurt ­Nürnberg - Regensburg - Deggendorf - Wien)
BAB A 92 (München - Deggendorf )
D5 a E53
(Praha - ­Plzeň - ­Deggendorf )
InterCity Express (ICE) line
Nürnberg-Passau, change at Plattling, Direct connection to Prague
Letiště Franz–Josef–Strauß
­Mnichov / Flughafen Franz-­
Josef-Strauß München (cesta
autem cca. 50 minut)
Letiště Steinkirchen / Flugplatz Steinkirchen (Sonderlandeplatz) (letiště s nepravidelným
provozem) Info: Luftsportverein
Deggendorf – Plattling e.V. (startovací a přistávací dráha pro kluzáky a větroně, motorové letouny
a motorová deltakřídla)
Železniční uzel Plattling s ICE
tratí Nürnberg – Passau
Přímé vlakové spojení do Prahy
By boat / Vodní cesta
Rhine Main Danube Canal
Deggendorf harbour
Celoněmecká říční cesta ­Dunaj/
Donau (říční kanál Rýn – ­Mohan –
Dunaj), (Rhein – Main – D
­ onau –
Kanal) Přístav Deggendorf
3O]HQ
1UQEHUJ
3UDKD
'RPD]OLFH
.ODWRY\
3tVHN
6WUDNRQLFH
5HJHQVEXUJ
&HVNp%XGHMRYLFH
'HJJHQGRUI
'(876&+/$1'
&(6.É5(38%/,.$
3ODWWOLQJ
3DVVDX
/DQGVKXW
/LQ]
0QFKHQ
g67(55(,&+
QDFK:LHQ
Classification and
­accommodation
Classification is voluntary. Properties
listed without any classification may well
provide the same standard of services
and amenities as those listed with classification. For more information please
visit www.klassifizierung.de.
This brochure lists information to help
you choose suitable accommodation.
Please note that upon booking, the
accommodation agreement is concluded
between you (as the guest) and the proprietor, and not with Stadt Deggendorf.
Travel cancellation
We strongly recommend the conclusion
of a travel cancellation insurance policy.
We will be happy to advise you.
Listing of accommodation within specific categories does not reflect any grading
system.
Klasifikace
Údaje o klasifikaci jednotlivých
­ubytovacích zařízení jsou uváděny
dobrovolně, je tedy možné, že ubytovací
objekty, u nichž není žádná klasifikace
uvedena, mohou vykazovat stejnou
úroveň vybavenosti a poskytovaných
služeb jako ubytovací zařízení s
­k lasifikací. Další informace lze najít na
www.klassifizierung.de.
Zprostředkovatelská doložka
V tomto seznamu ubytovacích zařízení
jsou zájemcům předkládány ubytovací
možnosti, o jejichž využití se zájemci
mohou sami svobodně rozhodnout.
Ubytovací resp. nájemní smlouva vzniká
výhradně mezi zájemcem o ubytování
a pronajímatelem, v žádném případě
mezi zájemcem o ubytování a městem
Deggendorf!
Odstoupení
Doporučujeme Vám uzavřít pojištění
pro případ odstoupení od objednaných
cestovních resp. ubytovacích služeb.
Příslušný formulář lze vyžádat přímo u nás.
Pořadí, v němž jsou v tomto prospektu
jednotlivá ubytovací zařízení u­ vedena,
nepředstavuje žádný kvalitativní
žebříček.
r u c h w.
ße
ra
Stteeiinngg..
Hainer
HainerSW.
W.
eer
r SS
ttrr..
i
lr
l lss
ttrr
nb
Th
ae
ell
DDo
bbe
onnn
neerrs
err
sbbe
errg
geer
r WW r.
eegg
ße
ra
St 2135
Un
T h at e r e
r
parking
g garage
garáže
R ö re r s t r a ß
e
e sunbed
o
solárium
Sche
d
t
St
r
st
ie
er
str
ng
fli
rr..
U
t r.
lis
UU
llrr
ii
Un
TTh
haa
Rö
y-Str.
nnb
brruucchhw.
w.
na
ch
Bay
er
Eis
ens isch
tein
Indu
c
n
Bu
te
rra
aßßee
Star
llb
Hö
ch
rba
a lt e
Sch
sttr
r
Gra
a
nb
ze
l.
st
Sp i t a ls
t r.
fts
er
Ed
S t Un
te
te
aUn
dFe
Fe
t gll
Wi
e
lm
air
str
Bog
aß
W
Br
u
st ck
r. -
ach
enb
Ö
G
Grraa
fflli
inngg
eerr
SSt
IInnddu
trraa
ussttr
ßße
riiee
e
s
r.
t r i eSts t2135
e
fK
33r
R
Rohrmünz
J Oberprechhausen,
Indus
r..
sttr
offs
Tr a tScchheeddllhho
S
Eiberg
Eiberg
ö sauna
ld
sauna
nnberg
t r.
­studených jídel pro výlety
breakfast buffet
f
s
snídaňový bufet
Ruu
e
i itt
BBrree
aus
K.Ade
Eisstadion
Donauwaldstadion
ic h
SScch
haaltlte
errbba
acchh
Greising,
Greising, Rusel,
Rusel, Regen,
Regen, Zwiesel
Zwiesel CZ
CZ
er
HHaaininger
W
Weeg
sunbathing area
objednání
B možnostThannberg
Krösbach
Großwalding
Bruck L palouk
ke slunění
Bruck
Stei
hau
Br
hof uckstr.
Berthold-HeckscherSportzentrum
St.Josef
Josef
St.
BB rr
lift
výtah
FF uu cc hh ss
re
Stett7
iner
Hangkopf
Grimming
eenrnsbt
Str.
Kleinwalding
Hilzstr.
P o i ne t
Kleinwalding
r
He
Danarea
a
t r.
T h e o d o r- E c k e r t - Splayground
barbecue
zig b a.cchh
ß
s
e
S
e
e
b
e
s
tr.
L
de
e Gailberg
r
t
Breitenbach
Land-Au
Breitenbach
S
Baumgarten
Handwerksc
ilzstr. místo pror. grilování
RRöö
nh
H
Röre
ee
e
zařízení
pro
hry
Marienthal
wiieess e nssttrraaßßkammer
AAuuw
ß
s
Marienthal
ar
rree r
r
e
s
ß
t
r
a
a
re
en
r Am
B rds
r ss t
Landw.e
Werk- l z
zst
laue .
DDaannzi B ltarr.u. s t r. tr.t r TThheeooddoorr--EEcckkeerrtt--SSttrr..
Hil
Hammer- pool
aß
amt B u r g h sto
zigge ustin-S
DreifachStr indoor swimming
car park
r.
tr
Sandweg
SSttH.-Aug
mühlb.
SScc h
Neumühle
U nerteres
Fs eeld
r.r. err
ls
turnhalle 11
s
h wwb
Röö r e
eD r. - R e u s -RS
Posching
Kreiswehre
Paußing
ß
Berufssch.
raaßßee2
bazén
aann w krytý
odstavná
plocha
t rrae rrssttrDEG
ITC
Ham
trraaß Am
Hub
Ru
Str.
ersatzamt
w eSt.
eggNotker-Kinderg.
Am
Wirtschaftssch.ßee
ße
1
S
t
e
i
n
l
e
mer
illzzsst Ham
S
t
e
i
n
l
e
ii tt ee
K
i
K
H
ß
u
H
a
müh
meKr-r-ö c k s t r
Hamme
Schule St.-Großfilling
lleeii n
(Schulzentrum)
Hafenbrä
ch tr.
Kleinfilling
trra
lb a c
.
pets
byGroßfilling
prior
arrangement
Kleinfilling
dlstraße
n ffii l l
mühlb
NotkerSt 2135 Stau-S her-S
hlb.
Neumühle
mü
lsst
Robert-Kochh
Neumühle
l i
-L e
en
E g Rit zin gg e ers tr. k.Gode
r U Kins .
nh
a r d US
n str
s tTrT hntttererar e
Jo
ah aa e rr
KKiieeffeerrnnssttrr..
H
Ufersbach
ba
hl bl
üüh
MM 463
ggee
tzzl i
rr SS t I It
huu
t rraa
SScch aßßee
ßßee
trra
sst
gg t
s
g
er
St 2133
nb
sn
n
d e t r.
S
aß
o nne
ßßee Im Loh
r WW.. aamorning
roll delivery
geerfresh
l inng
Sc
Großwalding
Großwalding
I
Dr.
af
errg
U bbe
nnnnf e
rs
ba
c
trraaßß
rggsst Hööll
H
lbbeer
sseel
u
u
RR
Katzenstein
Katzenstein
a společenská místnost l
21
21
19
IIttzzlliinn
Elmering
-A
K.
Fich
Fichtens
e
tenstr.
tr.
a ßß e
s ttrr a
Föh
Föhrenren- eeiinn s
t
S t r.
Schießstand
Thannberg
Thannberg
CZ
t
Grafling, Viechtach
gsst
HH o
er
in
eg
Greising
Greising
Freiberg
Freiberg
ing
nste
Weiher
Weiher
ch e r ll b a
au
Ko
463
463
SStteei i
St 2133
2133
St
Eise
nw
afl
yer.
nze
T
h Ba
Sch a
Gr
na c
Hocheiche
Hocheiche
bruck
bruck
Untergrub
509
n n e nnssttrr.. room
Kinderg.
DEG 19common
Kinderg.
Bruckhof
Kohlberg
Feld
22
Pumpenberg
Useful
Kühberg měli vědět
Stadtteilinformation / Co byste
Stadtteil
Krösbach
Mietraching
er F
Explanation of symbols used
to indicate
Mietzing
Hochwasserrückhaltebecken
nzenweg
str. s t
LallingTaannnneennssttstr.
rr.. cchh s
o
a hn
r- H
BBrru
hhooffuscckk-sttr.r.
S
a
ch
DEG 19
19
DEG
12
ßee
aaß
b
Wald
e
ße
G
te
Lehmberg
509
509
Einkind
acher Straße
eld
Maxhofen
n
Maxhofen
6
amenities
and
een
S t services
tttt Ho
e
Ho
lun
e
t
r
derw
lunde
rw..
fsst
r g e sttrr..
oof Piktogramy
c h s b eSScchhuullsposkytovatelů
O b e r f e l d služeb
HH
Itzling
Itzling
FFlliieeddee
Grundsch.
Grundsch.
rrssttrr..
Ucking
hh
Hocheiche
SS o
acc
Kühberg
Kühberg
Ausschnitt
siehe Zentrumsplan
Geiersbergkirche
Tannenberg
ra
F
raß
Bruckhof
Bruckhof
Hasl
Untergrub
Untergrub
S i mm l i ng e r We g
e
h s b errgge
cch s b e
1
.e
m
400
600 m
f200
traß
er S
hif
Schießstand
Schießstand
t e i n chh err-Sc eg
d l s ollllbbaac Heldenhain
e
n
u
w
i
Wasseru.
u
F
© Copyright by Schubert
& Franzke, Schluttenhof
St.
a 2008
KKo Pölten
Schifffahrtsamt Uferenna
dde rr..
pl.
.--AA SStt
Schiffsmeisterhaus
KK.
P
St
eg
eg
nzenw
Simsitsil-
ch
Weg Oberkandelbach
Simmling
ße
Scha
20
20
in
DEG 3
Riedfeld
ße
t
r S
ng
tra
Einkind
Einkind
Grafling
Grafling
Niederkandlbach
Niederkandlbach
Uttobrunn
Maßstab 1 : 15 500
Hinterfeld
DEG 2
ng
d lu
dlu
S ie
O
-S
0
O
g
o n a u sBernried
D
Egg,
tr
b er a ß e
Oberglasschleife
Sie
35
8
l
i
er
ge
E
Schluttenhof
H a u pSchluttenhof
tstra
ße
le
fe
bs
W
D
sEgg
traße
mm
ch
msm
as
Da
Recyclingzentrum
NKohlberg
Kohlberg
AU
-O
er
A92
Am Bahn
da
ns
DO
H ir t e nw ie s b e r g
(778 m)
1
Ha
Anlegestelle
(für Flusskreuzfahrtschiffe)
Stadtteil
Greising
Riedfeld
Riedfeld
Hochschule
Deggendorf
Kohlhof
Kohlhof
Wallfahrtskirche
Uttobrunn
Uttobrunn
Schöpfwerk
aß
e
16
820
Str
Oberkandelbach
Oberkandelbach
r ..
r SStt r
g ee r
l iinn g
r aaff l
G
Gr
DEG 22
DEG
er
DEG 19
Anlegestelle
(für Personenschiffe)
Hohenstein
inger Ba
ch
0
Bischofsmais, Regen
ße
feld
Greis
ing
he
A
ee
r aaßß
SStt r
Stadthallenpark Deggendorfer
Stadthallen
Kultur- u.
Kongresszentrum
L a ngenmo o s
Eg
V
c
eil
t-
rr
ggee
EEgg
Meßnerwiese
of the town / Plán města (výňatky)
S a t t e15
l-
eewiese
Irlmoos
Städt. ErdgasBauhof tankstelle
Festplatz
Ackerloh
TSDHallen
Wa
Ma rtin e
ckin
anlage
anlage
Lu the r-S tr.
Auw
w
u
B r ä u gR. u s
eg
e
el
ße
Stadt-Au
i
n g a s s Luitpoldho
ss
tra
u
S
K
H
tad
Platz
olp
g
lis
ch
t-Au
ing
al
we
Grab- Kulturst
Schule
nc
ch
s
l
o
R
t
viertel
ra
M.- Kirche
Pace
ra
Si
ße
FischermDEG
m l i n2g e r We g
e nPlatz
Öls
29 30
30
29
c h l Kohlhof
Schulen
agw
Pandurenwe
ks
g
eg
tra
St 2135
r.
Ha
r
k
.
er
tr
Seniorenw
h
c
a
wohnheim
t
P ro b
SSt
stei
rr
ße
s bHafenstra
Dr. Sti ch .
er
- Str
ng
r.
de
H e Bader- St
er t
K.Pf ark
m
ße
b
ra
ec
tg
lb
ad
se
st e
St
rft ß
Ha
We t r a
er
-S
teinin
ennsste
er
r. EEisise
ayyeer.
äm
chhBBa
Hans-Kr
n nnaac
baahhn
WWaaldldb
Frohnreut
e
a
ginger Str
Mettenbuch
Mettenbuch
Nest
0 22 | Map
ße
nstra
Auwies
Dr.-Grashe
s t r.
e re r
Mad
SS
S t r.
tr
ls
t r.
lis
nne
Do
tr
r.
rge
hbe
Do
rfs
Scheuering
Klotzing
tt
ne
Ku
77
4
K
ll dd
ff ee
ee rr
Gailberg
UU n
n
c
Franzo
weg sen-
eg
c h - S t r a ßSetadelw
rana
Grimming
Grimming
-C
zw
aße
e
gel b e
rsb
rst r
raß
Beur g
ceh
e
reWn s
te
e gt r.
n
Eich
g
Ad
Gste
bauettenrw.
eg
stra
ße
ein
-Straße
ün
A
Gr
tein
HainerS W. g.
er
eg
He
i
rge
be
Am
a
nb
ze
Star
Ho
Br
u
st ck
r. -
Alt
Baher
nho
f
e
aß
str
w
r S
tr
ße
tra
ns
ei
W
t g r.
ad
St
l.
st
Ö
t r.
fts
er
W
Mad
en
Eic
t
ts
Al
ü h le
erm
Ang
e n s tr
.
W ie s
e
aß
str
air
s t r.
Ed
lm
e re r
a
P nd
er
las
Bl
id
We
l liis
sttrr..
aus
Don
aße
t
AA
GGr
rüünn
SSp
piit
HHa
tzzw
anns
we
s--H
eggs
Hoo
sttrraaß
llbb
ßee h
eei n
s
i n--S t
S trraaßßee t r a ß
AAssa LLuuc
e
ssttr. amm-- caassr.
-CCr a
M e
r annaac
chh--SSttrraüaß
hßl e
ße
ra
ut
um
st en
r. -
rä
K
ße
ra
M it
s t r. t e r f .-
e
G
U üter
lr
i straß
ens
B
fe urg
ld st
r.
e
aß
tr
ds
eite
rbr
aige
Schw
a
gge
errs
sttrra
BBu
aßße
ucch
heen r e
nssttrr...
tte
enn
EEiicch
gg h
Th
t
t
ens
ße
hl
Mü
Sp i t a ls
t r.
hs
S t . - Er
Is
ße
.-
r u c h w.
nb
ts
Al
eg
dw
fel
er
mm
So
tra
hs
Ob
er
er
ße
ic
se Dr s
w s s ee i - t r a ß e
eg l
-
lic
k
.
einw
St
ng
Hä
n-
stei
SSttaar
rzzeenG
nbb r a
aa f l
i
e
e
aß
tr
ds
m K.
a
EicK
thals ho-l l b a
tr.
ch
M
Maadde
erreerrs
sttr.r.
Alois-S
eg
ß
stra
Qu
ken
Fal
t r.
ers
der
Roe
WW
eei
inns
st
aa
SSt
taad
dttggr
r..
ÖÖ
sst
tll..
BBr
ru
sst ucckk
trr. . --
WW
eer
rfftts
sttr.
r.
t r.
hs
ic
Dr.-Grashe
B oyg-Str.
enb
ach
DDrr..--GGrraashe
sheyy--SStr.
tr.
ellenweg
en
Quell
M
Müü
Mhihtl t e l
l dl w e g
st
ereanßs
ge
n stt
rs
tr
AAnng
geerrm
müühhle
le
W
Wieiesse n
e nsstrtr.
.
se Dr s
w s s ee i - t r a ß e
eg l
-
Alois-S
hhs
sttrra
aßße
e
rra
aßß
ee
KK
rrä
BBl
ul um äuutt
sst meenn
trr. . --
W
Wee
iidd
Pa
pp
w. elEEd
dllm
maai
irrsst
trraaß
ßee
m K.
a
Eic
thals htr.
DDoon . naauus
sttrr.
.
trra
PP nndd
M aaxßß-ee
eer
rllaass
P e in bbe
ng
errggek o fe r- S tr
AAm
er
err S .
mH
St
Indu
Heei
Sttr
ra
str
i
r
ße
ie
st
Im B
Scha
r
AAdd
rf n e n h ru n of
M e s trww.
t t eeg H ir z a u
g
BB
ffee uurrgg
l dl d -sst
trr..
BBoog
geennbba
acchh
ß
n-
stei
SSp i t a l s
p i t a ls
i ci c
hhs
sttr
.r.
ken
t r.
B
Bisc
Bisc
ße
ra
tra
AAltlte
r
aahhner
nhhoof
f
rs
G
-
n
en
fli
au
erre
errS
Soom
mmm
eer
rffeel
dldw
wee
gg
st
ra
ß
Schlottberg
raße
Isa
ße
r.e
s c h r weg
ra
Fr
n-
e
sscchherr
IIssaa
berg
Gra
t
Te g
aße
L.
e r- S t r.
a
rz
ee
stra
tr.
nens
Seebach
tst
B ru n
ße
ra
St
r
ImStadtteil
Loh
Im
Loh
er
st
D o r f s t r.
hn
ße
Fal
ße
tra
nfelds
ei
AAl
J.lttss
W
tt
Un teraes
lln
Fe ld e r- S
t r.
mm KK. .
aa
dds
sttr
raaß
ßee
..--
sse DDr ss
wwessssereei -i - ttrraaßße
eeg el
e
g -l -
SScchhw
waaiigge
errbbr
GGü
reeiitte
ütte
e
errs
sttr a
r aßße
e
MMit
ssttr. ittteerrff.-.r.
AloisAlois-SS
ssttrra
aßß
Im
Im B
SScch a
runn-h arfrf-nneen hBru
M
Meeststrtr.. HHirirzzaaun hooff
ttt
u
M
Maaxx-PPeein
in-kkoofe
fer-r-SStr.
tr.
ch
rba
a lt e
Sch
e
fe
ttenu
Me
e
Großfilling
Grillenberg
OO bb ee rr ff ee ll dd
Kun
t
S
B
fe urg
ld st
r.
e
aß
nstr
se
Al
om
er S
ter
Un
FFaal
lkkeenns
stteeiin
n--
RRooe
eddeer
reerrs
sttrr.
.
lldd
sst
trraa
gge
ßß
errs
sttr
r
Alt
Baher
nho
f
e
tholzstraß
me
r
EEicich
th
thaalsls h-trtr..
Ro
er
Ob
er
Don
eg
dw
fel
er
S
o
ü h mm
e
.
tr
gs
raß
66
Schaufling, Lalling
r- S
t
See
it
G r a b e n s t r.
Bergstraße
e
r.
tra
Ja
st
gs
Am
re i n
Zieglers
ch
Wa
t r.
Sandweg
e l Maxh
d
Bre
ach
Seeb
r a ßg e
e n s t e Am
t
Reu
lz
ho
en
Bu
og
Am
lb
aß
r
ng
Oberdorf
Bruck
s
Grab
h
r Mü
Seebach
Seebach
Kleineichberg
Kleineichberg
Elmering
Elmering
e
ße
O bere
Mietzing
Mietzing
Kleinfilling
Ucking
Ucking
er
Hain g
We
A
er
in-
- Hals
S
Kiefer nstr.
t-
S t rtarß e
en
e rr S
tr. f
alls H a
ge
g st rer
ße r i n t e
s bHafenstra
Dr. Sti ch W
.
er
g
- Str
e n aedienr- Str.
de
H
er t
K.-BR
Pf ark
m
nff e
ße
Wa e r
A mh a m m
b
ra
ec
tg
An der
t r.
elb
t
ad
-S
e
s
s
t
ühle
M
St
rft ß
ker
Ha
c
W e t rTah . - E
r.
kst
u-S
Sta
re n
ac
Am eiher
Sch
Altb
w
äm
Kleinwalding
nf
Ei
BB aa cc hh ff ee ll dd
Kleineichberg
Simmling
Klessinge
3
Klessinge
Feld
Feld
Pumpenb
Pumpenbe
Marienthal KK rr öö ss bb a
a cc hh ee rr
FF ee ll
Schaufling,
Schaufling, Lalling
Lalling
.
Leoprechtstein
Leoprechtstein
55
fe
Greising, Rusel, Regen, Zwiesel CZ
Im
OberperlasbergG r a
Ha
t
SeebachZ i e r e
Itzlin
Breitenberg
Breitenberg
Wellnhoferstraße
r
Leoprechtstein
tg .
Leoprechtstein
ad g
l zl z
hhoo
cchh
HHoo
cher
Hans-Kr
nnberg
Kle
inKle lung
sied
rst
.
dlu
lenw
i e re
Müh
Sie
Pr el l.St r.
ß ee
r aa ß
g-
re h
t e re i c
Un el ße
m a
m tr
Hi s
- S t r.
Pap
Be
nn
to
Ot
nff e
Wa e r
A mh a m m
ac
An der
Mühle
Altb
B u chh olz
mm
Wes
tli
B
Kö .
Str
u ß - S t r.
ll
raße
ger St
PPa
appp
ww. peel-l.
t r.
r.
uSta
Am eiher
w
r
Itzling
er-
Amanstraße
ße
ße
e
r Straß
ra
Bach-
Ga
st
nge
-
ße
Fichtenstr.
ße
tra
Föh
ns
renei
r.
te n str.
st
Sude
n e n s t r. c h
Ta n
Schaufling,
o
Schaufling, Lalling
Lalling
H
ße
stra
Böhmerwald
rst
.
2
Eichbe
Haslach
Haslach
Graben RR ee ii tt ff ee ll dd
Scheuering
Scheuering
DEGGENDORF
A3 Rathaus)
(304 m, Altes
-S
kst
i e re
lenw
ße
fli
Mietraching
Streubügel
ert
re n
in-
Müh
Pap
ra
Stadtteil
Breitenberg
Breitenberg
Großwalding
Gailberg
Gailberg
Oberperlasberg
inKle lung
sied
Kle
u ß - S t r.
t s t r.
DEGGENDORF
(304 m, Altes Rathaus)
Kobelsberg
NA
Sch
Kö .
Str
ro s
st
en
ra
ee
e
Graflin
U
Th.-
r.
T
ß e t r.
s t r.
t r ar t l - S
A lt t
E
r S
H.rger Straße
hn
Klotzing
Klotzing
Eck
Hilzst
ge
Ja
au
st
s
ss
H
Haa
r.
t r.
Hilzst
sts
Tr o
ß egt r.
s t r.
t r a t l -eSe g
A lt t
ZZiieerree
r S -Er
e
g e H.
aß
flin
E g i n g er-rr- S t r
Wellnhofe
Wellnhofe
ße
rg
hau e U
sbe er Stra
straße
straße
Sc
ßß e l r i c h
A
tt-- A
Ko
an
lin
Jos e
nLuse
s tr.
r.
elst
ie g e r g
b
rn g
t e u nn g
at d ll u
NSSi iee d
ße
Isarmünd
Simmling
Simmling
washing machine
Kobelsberg
Oberes
Schwemmberg M
linen provided
y
∑ ubytovací
hhll
GG ee y
innbbüüzařízení
tteei
44 poskytuje
své ložní
prádlo S o l l a f e l d
w pračka
bed available
fl children‘s
dětská přistýlka
Gra
Fr
n-
rr..
s tr.
te nn-SSuuddee te
a ß ee
d s ttrr a ß
BBööhhm
waall d s
meerrw
Thannberg
U
flin
ße
-
t
S t r.
eerr--
er
Bucha
NA
for guests
p brochure
hotelový prospekt
Nadling
Nadling
Pr el l.Schaufling
Schaufling
St r.
ra
ße
t r.
na
ch
G . - BGasu e r- S t r.
r- S
S teinäcker
Kühberg
Hocheiche
DO
sbe
St
tra
berg
ne
GGaa
.
ggrr.
ddtt gg..
ttaa
D r. -
A92
rich
n
Straße
er
r.
gs
st
lin
Te g
Zieglers
Am
Deggenau
DEGGENDORF
Einkind
(304 m,
m, Altes
Altes Rathaus)
Rathaus)
(304
Oberperlasberg
Oberperlasberg
Gschnaidt
základě dohodyL
Scheidham
Stadtteil
DO
Ul
i
ste
gg
Be
g-
tin
ar
. - M t r.
St S
re h
t e re i c
Un el ße
m a An de
derr
m t r An
Hi s M
ühlele
Müh
an
üh
un--- S t r.
Sttanau
a cc
AAmml eSihiheerr
AAllttbb a
lwe
w
Ko
l isenng e r
nE-f ffee n
WWaa f eerr
AAmmh aammmm
h
G risachfEi
ayer
nach B
.
S ttrr.
r.
k sstt r.
r eenn k
SScchh r
D r. -
in-KKleleinlunngg
ssieieddlu
in-- l s
KKlelein
Vo
El
all
tr.
- t rs.
e r-tS
r cehi nnaid
au
cGhs
rz
f-W
t r.
Jose
ßßee
t r.
ls
üh
it
ra
n- st
tt r
e nn
rr SS
a ff e
Tra t
a
g ee
r- HH
eerr g aßee
B
t eerru n n w i
ch-c h s bb fenssttrraaßß e W i ni n t
Dr.
Stich
Dr. Sti
B o g e n b a rr s HHaafen
r
W
Str..
St
g ee
- Str
g
.
n
r
t
r
n
r.
deetin
H
Hee .-BBaaddeerr-- g eSSt
errd tt
ar
KK.PPffeaarrkk
g
. - M t r.
m
E
m
St S
c
b ee c
ZEICHENERKLÄRUNG
e nn
oogg e
hhl bl b
rM
Müü
OObbeerree r
Tra t
f
ndor
egge
ch
nach D
Bogenba
t r.
e
r- S
T
he
t -- S
kkeeerr t
t rEaccß
n a u e r- S
T hh..-- E
ße
irc
aß
s turu.ßß--SSttrr..
Bergholz
h domácí miláčci na
Kobelsberg
Kobelsberg
B e r g h o l z Reinprechting
S chwa r zh o lz
DEGGENDORF
Deggenauer Berg
MITTE
Seewiese
11
nnnnbbeerrgg
f-K
KKöö .a ß e
SSttrr.
l.Pr
ell.Prel
St
Str.r.
AAm
maannssttrraaßßee
b
r aa b
ttgg r
r- S
Vo
D re
che
Altholz
Jos e
o s c h - S t r.
ing
A.-Gorg
r aSf lt r a ß e
r
Ge r
r s tt r
aße e r g
i eerree r s Wa
b
P aapp i
P
s
r
nge
ße
e
n
Luse H
w..s tr.
om
h lleenn w r.
M
Th
Müü h egelst
L.i
it
lände
D re
lner
W
Weesst l
t liicchheerr
A92
he
e
e
Lär
Erle nstr.
BBrruunnnnw
wii
Sandne rhofwe g
Hirzau
S c h a r r e r h o l z
lb
s ee l t sstt ee
K t aadd
s
t
.
S
SA
d e nHHaaa uWeeerrrff-trSaaßtßr a ß e
W tt r
S
r -- S
irc
aß
DO
NA
U
aß
s t r.
w.
.
- r-W
C. aie
M
A92
A92
e
r SSttrraaßß e
n ggee r
ffllii n
G
Grraa
Bachin
Bachnste
Eise
r. e r
ht-St m e
eic rrää m
H
r.-sLs--K
HaaDnn
K ße
f-K
ee
Burg
NatternbergHimmelreich
ß ee
r aa ß
sstt r
h nn
JJaa h
yer.
h Ba
nac
BB
Go
H
Stadtteil
Schalterbach
ahn
ßßee
G
w ii ee ss ee
SS ee ee w
ß ee
r aa ß
sstt r
ss
Altholz
b
Wald
-eenn
a uu
FFrr a
ß ee
r aa ß
sstt r
sstrtr.
.
DEGGENDORF
DEGGENDORF
MITTE
MITTE
Aletsberg
Oberkandelbach
Wörth
ee
a ßß
EEggiinnggeerr SSttrr a
L anges R otmo o s
termettenwald
F
-t i ni n
aarr t
. --MM t rr. .
SStt . SS t
nn--
GG..--BBaauueerr--SSttrr..
o mm
T hh o
LL..-- T
aaßßee
h
A u
A3
Wa l
r ee hh ttee r r eei ci c
UUnn eel l r ßßee
m a
m m t rr a
HHi i m ss t
ac
rW
eid
e
l
BBee
-Str
nnnn - S t r..
Hirzau
S c h a r r e r h o l z
ße
lb
ttrr..
üh
e r--SSttrr..
r eeiinn e r
a uu
cchh r
rrzz a
W
Waa
rM
ge
Si
l ll l
K oo
DDrr..-- K
rn
JJoossee
te
nLLuussee n sstrtr..
r.
elslsttr.
ieiegge
at
a
r.
sstt r. S teer
ße
r ß
tra
gg-- g e t rraa ß
ns
a nn g g ss t
se
l sl s a E l li inn g
Ro
r sstt
Z
i
Z
ieeggllee r bbeerrgg
üühh
VVoo
Teegg
AAmm T
e
aaßß e
ssttrr..
i tt
DDrreei
e
rg
Schalterbach
be
N
zin
A
S ttrraaßßee
l i n ggeerr S
G
Grraaff l i n
u
Hir
Schalterbach
A3
F i s c h e r d o r f e r
Uttobrunn
Riedfeld
Niederkandelbach
Himmelreich
ch
ß ee
BBooggeennbbaa c h
r aa ß
SStt r
eerr
g gg
EE g
R
Mettenbuch
Hirzau
Hirzau
SS cc hh aa rr rr ee rr hh oo ll zz
Stadtteil
Fischerdorf
Aletsberg
Go
t r.
r--SS t r.
hhee r
i ri rcc ß ee
aa ß
ff--KK
Mettene r
Bach
Mietraching, Deggendorf
Himmelreich
Himmelreich
Schalterbach KREUZ DEGGENDORF
Schalterbach
M
Berg
Untermettenwald
Ringelswies
Parst
N
Mettenufer
P a r s t
Ka
Tra
Tratt
Aletsberg
Aletsberg
Notb
urg
weg a-
rr.. r S t r a ß e
e
t r.
HHiillzzissntt g
s ttss t r.
fl
Gra
Trroo s
T
N o r d wß
eßgee t rr..
s ttr.r.
ttrraat ll--SS t
AAltlttt s e g
r SS - EErr t
g ee r HH.. rg
fflliinn g
r g e b e a- ß e
h aauu
UUl c hhssbbee r g erro l dSSttorlrd a ß e
SScc h
lrrii c
G .G .
t w
Un erg
b
ße
GGoo
2
tra
KK. . -AAdde n
a ß ee
e naauueerr--SSttrr a ß
pts
t--SSctthrr.e. rweg
icichht s
-LLee
e
DDr.r.ßßeset r a ß
r
Isa
Brunnwi
Hau
t-Str.
h
IInndduuss t r i e s trr..
pe
triest
Berthold-Heckscherllenst
Berthold-Heckscherg-r .
r. zin
zingGoldbergRRöörreerrssttrraaßßee
Rit
Sportzentrum
EEgg Rit
Sportzentrum
Steinriesl
s ttr.
tr.
ters
ers
gp
g
.e
k
u
G
.e r Kininssk
Eisstadion
G ooddH
Eisstadion
eenna
Waldbahnradweg str. SStteettttiinneerr
ß
hhaa r dr SS K
es
tr. Fi
DonauwaldHaidhäusl
St 2125
TTrraatt
DonauwaldStr.r.
le
r d ss ttrr sstr.
enstra
ilzstr.
Mühlberg
St
HHilz
stadion
J
ttrraa aa
stadion
Freiberg J ooss
ßßee
St 2125r m
Leebstr.
de
e
L
d
e
a
Handwerksu
n
L
str.r. Leebstr.
d
a n d --AAu
e nn h
Handwerksilzst
HHilz
c k e Hackermühle
a
h aa r
kammer
s
kammerBreinreut
resH
r dd s
BBre
Landw.er-rWer
Landw.erkW
kBBllaauussttrr.. str.ttrr
lalauuetr..
Weinberg
amt
ustin-Str.
Dreifachamt
str.r.
H.-Augustin-S
Dreifachst
SStr
Wei
H.-Aug
Kläranlage
11
St 2135
nbe
turnhalle 11
l i nnggeerr SSttrraaßßee
g
turnhalle
K
c
el
n ig
r
g
a n d Berufssch.
Posching
KreiswehrA l e. t s b e
er
Str.
Ro D
D r. - R euuss Kreiswehrer
Gymnasium
sb.
we
weiher
usse
DEG 22
r g e r Posching
Berufssch.
lb a
Kinderg.
s e r. - R e - SSttrr a
DEG
Kinderg.
Pa
ITC
Breinreut
ld
Str.
ersatzamt
ITC
Breinreut
S t r Str.
HHaam
ch
RRu
ersatzamt
ns
F. - G a
St.NotkerNotkermm
a ßß e
Wirtschaftssch.
ter
fe
St.
aße
Wirtschaftssch.
mee r
t r.
e huu-- tr..
- F i n k - S t r.
h
St.- H
m
r
Schule
(Schulzentrum)
St.m
e
f
a
n
H
ü
KKööcckkssttrr.
b
h
Schule
t
Höllbac
r
c
r
(Schulzentrum)
.
S
e
f
a
h
n
en
t
ü h lb
b rräcäd
ße
r
lbaa c
Is
eißkop
DEG 19
Sc eerr--SS
. GNotkera
.
hdrlalssutftrsrataeßtte
S
NotkerSt
2135
a ff r
ß
enanlage
r
e
St
2135
w
Robert-Kochf
a
h
h
c
t
s
Staue
33
h
Am StadtBundespolizei
Staut r nn i
r s Robert-Kochls
A m Wm m e
cch
Str.
ße
AAlleettssbbee r g
wiese“
Gymnasium
i ggssbb..
t rGymnasium
weiher
ha
use
lGe r PP a
weiher
Altstra
r g eerr S
park
P rFö. -lStr.
.
ng
lu
R
a
tr
.
s
ed
se
G
si
g
t
S
r
.
a
a
ße
m
F a
20
t rraaßßee
22
tteerr- F - Sttrr..
li n
22
Obergrub
w
a
VIA nNOVA
l ber
- F iinnkk- S
K ie s
e in
n-De
ge
be
Geeiißßkk o p
Hofstetten
aße
tterr--SSttrr..
r f feen
G
aßßet e
Altenheim
l e r s t r. e
gg
r f e l Bundespolizei
o p ffss t
cchhrraauuffsstteette
nstr
Wagafetmr-eaerßr e
14e eld G o i -t w.
Fsattlrkrae n s
ra
15
en
rö l
Am StadtStadt14
d Bundespolizei
Am
t rr
Am ch
oge
sm S
fm
AAmmhhW
c
oam
seellse
ßßee P
r
erf
satutrraa11
ß
Gu
hlb
t
t
l
s
g
u
a
s
e
g
A
ba
t
park k e r
r
.
a
ng
g
l
h
n
u
A
hw
lu
a
R
ß
s
r
d
park
tr
PPrröölllleerr
a
t
.
Mü
s e r a nggsstrt r e sisied
edlung
h Alt
t r.
ha
ße
r..Angerfe e r S
O sR
t rAm B
c
m
s
T
r
a
li
d
s
m
d
n
.
l
s
s
b
m
li
l
e
24
T
l
VIA NOVA
NOVA
ld t r
A er
ilsit
aa
VIA
e
Kieies a c h
A lt
inn
eimf
sß-ee
lc h
Thanhof
S t r.
e
32
L
K
f
u
i
a
Behindertene
e
a
t
t
s
g
r
r
W
s
r
Oberdippling
S t r.
Altenheim
trraaß rgstr.
.
d
rrgg e
l leer s t r.. ee
Oberdippling
An
stte
A r b e r s t r abß e F rr b ennassstm
u
Altenheim
tr
i
Wassern
l
s
s
ö
a
i
wohnheim
e
F
o
n
DEG
1
r
a
Fachakademie
ö
m
k
e
t
l
e
Falke
R
.
DEG 1
a ogge
Hain
lbAAm acchh
rr--SS
er
eldld GGo rttww..
S t r.
e
PPr
GG
e r a c kschutzhllbbo
Tegf.eSozialpäd.
ba
ttrraa
aßßeaggagneenrfrfe
s
gg
deerStraßenmeistereiR a c h eM
e r s t r a ßSee
lM
hhww
sütürha ß e
h Altltb
polizei
S i lsbttrr..
-ßßee
OOsssse r s t r a ß a u b a ee
ttrram BBag enrh-- d
.
rUnterdippling
aacch A e l r e
Schulen
..
l dl d
m feelldds KleingartenTTiillss i t
ch
llss AAm Silbeaara
ck ltltbbKindergarten
St. Erasmus
e r S tUnterdippling
BehindertenLLeeiim f
i t eerr S tAA
tffee
BehindertenW lclch. ier
see
g
m
t
t
e
F
r
St.
Erasmus
S
b
e
W
s
s
s
r
t
t
d
t
r
.
r
e
ß
.
a
F
r
.
r
w
s
S
A
b
e
p
s
u
r
g
tr
t
.
d
Comeniust
t
r
r
ß
.
a
r
e
.
m
Pfeilstr.
r s t r.
wohnheim A
rr
taa
E
errggs
wohnheim
RRu anlage p la t zHwo rirt -zssatr R s t e i g
Hi
.. f - S B
gelblbe
Gymn.
SSt ttr.r.
St. Martin
aannn
raße
ComeniusSt 2133
2133
ß.e Lauc hTTeege
eg u
St
ss
h a n h o f s t rr.a-w
neen
RRaacchheellssttrraaßßee
J
Halle FOS,
gTn rstr.
l
B
n rr
r.
Schulen
ßee
DEG 1
rl ree
Str ohann
Schulen
e
heim erst r.
ll-St
fe
ße
err SSttr .
l b e r g s t r.
raaß
eel
t
e
BOS
a
h
t
a
r
g
m
ü
u
g
D r. - S e
t
r
d
ß
-S
-S
gg
Moz
Comeniusa
Schleiberg
ww..
Straße
bo M
Pfeilstr.
Comeniusi mm
st
m
Pfeilstr.
reerr- S
EEg
ff--SS B
e l r.
St
rger
HHi
DEG 46 HHirirzzaauu
Gymn. a r t s
-DDüürUntergrub
e
St.Martin
Martin
Haydns
B
t
raaßßee
Gymn.
b
ComeniusSt.
H
e
t
h
r
s
Comeniuserr
tr
ch
aß
t r. e
la
Irlf
Dialysezentrum
-w..
e Wasserw.eec
c h s t r Hauptbahnhof
Hi
Halle FOS,
eld
FOS,
JJ
Per
Halle
ggnnerrssttrr.. BBr.r.-w
Me
DEG 11
brr W a l c
e
el l
terba
DEG
S
l
SSttrr aoohhaannnn t
b
l
s
e
l
e
f
e
e
ß
S
e
r
g
E
b
t
e
amt
s
l
s
l
l
t
18
f
t
t
t
DONAU-RADWEG
ß
t
r
e
r
g
BOS
S
s t r.. t r a
e ntrraa
18 S t rr-a
BOS
eD r.--S e
s
dt
Stadtogg Müühhßl b
Moo z a uußß--SS Schleiberg
ße
M
J ä gSet rras t r a ß D r.
taad
Schleiberg
r S t r a ß Landratsbbo M a
16 l e r
sst e r S t r a
A
z aa r
werke
eel l rr..
SSHt
ße
er
errggeer t t e ß ee amt
Och m
r ttss
HHaayydd n s
e
26D s t r a ßi s b e
l ldd26
H
se
atin
laassbbe B D e
p
Klinikum
waa
Dialysezentrum
ttr.r. ee
IIrrllff e n s ttrr
Irlf
Wasserw.DEG 2 eerrrree Wasserw.24
Hauptbahnhof
r.
e rg
h . ADialysezentrum
hof n- ten
509
Hauptbahnhof
eew trr. .
Peerrl
aHHi i
e lldd
St 2133
2133
Waallcc
Me
P
n
a
St
W
e
M
Deggendorf
Str-Pfah
S
R
hn
amt
e ttttee
e t Holunderw
t
ee
DONAU-RADWEG
t r. d e r.
sst
sstt r a
amt
a
l
t
ß
DONAU-RADWEG
A
e
s
ß
ß
n
H
StadtZOB
st
ß
.
e
s
t
r
e
E
a
a
ho
n eerr
Stadt13
n
op
a ßßee
a
s
13
st r.
Landrats- leerr
rrJJääggeerrssttrra ß
of
9
A
19
Kläranlage
Landratse
d
27
f
i
m
SSttrraa ß
e
A
19
e
werke
e
e
17
27
f
t
l
S c h u l s t r.
werke
He r l
t Kohlhof amt
Occ h m d t s
Neues
25
r L iiss b nß
ß ee
amt
t
O
k
e
l
F
r
i
i
e
w
t
e
Waldschaid
f
B
d
e
s
e
h
l
t
Grundsch.
e
a
Waldschaid
e
g
r
s ee n
Klinikum
r s t r.
raße
A uf d
.-Klinikum
Rathaus
DDrr..--Pssttrraeaißtßeeb eerr g straße
IIrrl f 25
er Win hhoohffnnu-BBaa DD
hh.
34 a S t
S p it
aa-- S
34
rgstraße
35
e
r.
Deggendorf
h
F. - J . - S t
r
dsc
Deggendorf
h
SSttrrPaffaahhl e n g -Gärtn
S tt r. deenn .r.
lw.
Birk
Son
RRe H
st
bu
rauß
ac
aßßee l
r. EEd ttr
ZOB h nnhh
AAnn
erlweg
e r L u kear
n e n s t r. Kinderg.
Hoop
ZOB
st
33 vhs
e
lb
str.r.
-St
ss
en
st
pffeen
ooff
ar
ß
h s b-e r g s w.
e
ddee r
e
r
ü h 11
P
M
d
.
c
Neues
l
ß
a
n
e
r
e
k
Neues
r
r
r
e
ß
- s
wee g
M
ttener Straß
n
Lin
r
irke d
ttrr a
a
BBiir k e r llw
i
LLee
B
St.
Josef
A
a
g
t
t
s
r
Rathaus
u
A
d
s
a
t
f
t
r
a
a
r
Rathaus
uf ddeer W
n
H
ß
.
aßßee
ens
s
S
i ittee
r..
r Wiinnddsscchhnnuurr
i f t e r- S t r a ß e
Weiher d e g r u
urrggssttrraaßßee
Poststr
t r.
lw.
FF..--JJ..--SStt r a S ppititlw
lz
GGäärrttnn e LLuu k
sttr
nn
BBiirrkk e r l w g
St
bbu
A n ge
10
.
r a uußß o
ße
k aass w
o
stts
e
e rr-e
V. w..
enn
- SStt r
19t t - D e n k - S t r a
h
e n e r S t er .r l w e gDEG O
arrs
egg
rtSchulen r m .
vhs
e r W. a ß
St 2125
G.aldschmidtw
Bruckhof
vhs
Met
r..
lbe
lt
PPa i rkkeerrll
M
dde
S t r.
N
lin
W Dr.-gMal
n
L
e t tteenneerr SSttrraaßßee
a
Freihafen
ly-S
ö
z
r
n
L
tr.
i
i
i
463
B
A
t
e
n
rd
i n dd e
B
sttrraaßß
rS I
ndd
.
s
u
r
e
u
n
HHi
r
S
.
e
t
r
e
r
n
t
a
Behindertenß
r
l
e
e
u
t
r
h
S
g
f
t
r
11
raße
n sstt r
tra
if t
lac
eeg
Sc
S
PPooAssnttgsst
aß
ZZuu Oberer
r..
ße
Stti
werkstätte ddN
S
ße
her Str
A n gee
Deennkk--SSttrraaßßee Kohlberg
ra
e u s rtt-- S ldd s c h m
a
Ottttoo--D
Stadtpl. M
O
VV..-- G
Schulen rrmm..
Schießstand
St 2125
2125
cher
weegg
eenneerr SSttrr..
r d aal s c h mFeuerwehr
ße h n
Schulen
st
St
etz
Am
iiddttw
G ..-- S t r.
a c h e r -allbbeiee
rst
Straß
eg
Nöö
tra
Dr.-Mal
l eWWr Dr.g 17 n s t r.
la
Mally-S
S t r.
ge
hof
N
ly-Str.
r.
tr.
a
o ll b a u
rdd
ns
s
r
e
nw
K
r
e
e
a
e
Behindertenl S36
H
e
11
Behindertenen .
sit
ßeeBRK
s t r . Altes Pf le
11
409S t
Oberer l S37
rstraß
Stei
llaacc h
Hus
Oberer
gg as se
werkstätte N
raß
trraaß
S .-Ad Str
Rathaus
S t a d Nöre
DWEG
werkstätte
Nee u
t
S
S
e
r
h
S
a
e
r
Wa s n
e
Stadtpl.MM
Ma rtin m K
Stadtpl.
u ssii e
chhee
e
Feuerwehr
99
Sim
ßeea h
Feuerwehr
g
eettzz g
AAm
e ddll e
Lu the r-S tr.
A u w R uc k i
w
trraaß h nnhh o
Städt. Erdgasu
aac rr SSttrraa ß
rrsstt r.
eeg
g ee r
e rr
s t r.
r.
Festplatz
Bräug.
nsst
o ff-eg
sll
W
ße
nww
Schluttenhof
e
r
eenns t r.
Bauhofitteentankstelle
een
st
ße
Stadt-Au
i
n g a s s LuitpoldHaas
BRK
ee e
Altes
Ackerloh
H
BRK
ssttrr.. Altes
Stt r
ussssi
he
ra
rssttrraaßßaeß
Pfle
erg
ss
S
legg
H
u
S
r
t
Pf
e
c
gg
b
St
2135
r
H
u
St
2133
S
l
as
e
Rathaus
S
a
n
t
s
a
ö
r
ar
i
r
se
a
as se
Rathaus
H
tad
S t a dd NNö
Platz
n
g Kolp
mile
li
ub
TSDEEm
Al te Is a ßßee
W
ill
e
Martin
V
rtin
W
t
Ma
u
A
a
i
a
w
e
Naturschutzgebiet
S
n
n
Kultur23
a cckkiin
imsisits
Haacshlt r.
e
a c Städt.
Sim
c
gs ß
21
Hallen
Luthe
GrabSchule H
ther-S
chStadthallentsch
Lu
l
AAuu23
ww
r-Str.
uu
sf sl aacchheerr SSttrraa
Ron
tßr ee
ErdgashStädt. Erdgastr.
wee g
Festplatz
w
Pace
Weg
a
Festplatz
BBrrääuugg..
eg - M.- Kircheviertel
e
W
Si
g
Bauhof tankstelle
park Deggendorfer
Simmlinger W
Un
Isarauen
Bauhof
77 hBoruckßee
i
n gaasssseLuitpolddlho
tankstelle
dad
SISntta
Ackerloh
Luitpolden
Fischerm m l i n g e r We
udtst-t-A
Ackerloh
rAiueus t r. S n
heen g
raaß
sssi
Stadthallen
Sche
Berthold-HeckscherHintertausch
g
fstr.
bach
T h at e r e
SSaa
il lcch
uusst r a l liissttr
S ttaaur
Koo l
H
R
Platz
Platz
ö
i
r
e
g
K
e
r
H
r
Platz
TSDe
g
E g Rit zin ge
e
Kulturu.
d
ß
p
uubb
TSDSportzentrum
l p iinn
dGttü--tAAuu
n
VV
Kulturaael
wwe
h
Kulturc
g
tr.
Ö
aacc h
ers
Hallen
h
2
c
g
Grabe
s
g
Kongresszentrum
Schule
n
c
lsc
StadthallenHallen
2M.l
s tt r
Schule
c
E g rve
R on
StadthallenSchulen
e
viertel
Gode
e
h
M.- Grabsk.hla
PaaRccöeerl
Eisstadion
r aa
A u w i e sP s421
i n g rkSS StRetotine
Kircheviertel
t r arße n
Deggendorfer
park nDeggendorfer
er
gw
Weegg
h a r S Kinstr.
park
eann d
r WP
SSiim
mlliinnggeerr W
mm
a rKirche
u
weg
Fischere e iirmm
ks
Tr a t
sDonauwalds tHochschule
eg
rds t r
IFischermlliinnStggr.eerr W
Stadthallen
eeDgga
Hilzrsthr.m
tra
r.
Anlegestelle
tra a
r.
Ha
Platz
stadion
J o Stadthallen
T h e o d o r- E c k e r t - S t r.
n zig
Deggendorf
Kulturu.
eenPlatz
ß
Kulturu.
n
(für
Personenschiffe)
S
r
s
e
k
S
e
e
b
e
s
t
r
de
e
tr. r
S ce r w
rÖallßss c.
Land-Au
Kongresszentrum
r. L tÖ
t r.
Handwerksst
Seniorenilz
VIA
NOVA
Schulen
n h Kongresszentrum
h
EEgg i
H
c
Schulen
Röre
wa
hhllaa g
i nngg
ße
sar
wohnheim
nw
gSt
PPaanndduurreekammer
r a Am
weegg
Bre rHochwasserwwe2125
Ha rstraße
d
44
nnw
eerr
Hochwasserkkss t
ch
eg
Hochschule
Landw.P ro b
e
Werkzesggt
Anlegestelle
u s t r. s t r
ns
B l aHochschule
t rraa
Kl
laue .
Anlegestelle
Am St
Hil
stei
r.r. DreifachrückhalteHHaa r
Hammeraß
Deggendorf
-O
rückhalteamt
tr.
ein
Autobahn
Kirche,stKapelle
Deggendorf
Str
re u
H.-Augustin-S
(fürPersonenschiffe)
Personenschiffe)
r.
nzenweg
tr
(für
SSttrr a
r kkee r
bs
. 11
f
r
b
.
mü
s
i
becken
ß
hlb
ha
Neumühle
r
t
l
.
ü
l
Seniorena
turnhalle
becken
a ßß
r ww
t
er
tr
Seniorenge
Anlegestelle
Sied R e u s feld linger Straße
e
Sc
Ausschnitt
Schöpfwerk
Posching
Kreiswehrrs
er
h
s
l
S
Dlur. Scha
St
Schnellstraße ersatzamt H
Touristinformation,
Infopavillon(für Flusskreuzfahrtschiffe)
wohnheim
Berufssch.
u
DEG 2 11
wohnheim
tra
Kinderg.
ng
H
n
ITC
Breinreut
r
z
R
Str.
H
e
a
a
siehe Zentrumsplan S
nweg
St. Notkermm
sWirtschaftssch.
Vordertauschß e
aanßnes
PPrroobb s t
ePost,
r
ur m ü Busbahnhof
s -- O
s t eeii
Köckstr
Schule St.Hauptverbindung
H a f e n b r ä annzzeennwweegg
h lb a
Och tr. 11 (Schulzentrum)
Hochf eld
Sch
s.t
NotkerSt 2135 Stau-S hbbessr-eS
had l s t r a ß e
ch
eiblRobert-Kocht
Anlegestelle
c e rr-- S
Anlegestelle
n i gSScch
SSiieeddl
Ausschnitt
Schöpfwerk
A l e t s b e raß
Ausschnitt
Schöpfwerk
Str.
Scchh a
Nebenverbindung
Klinikum,
BRK
rgs
Gymnasium
sb.
S
luunn
weiher
S
St
2125
r
t
g
(für
Flusskreuzfahrtschiffe)
p
e
e
r
t
n
(für
Flusskreuzfahrtschiffe)
P
r St
a n zzee n w
r aa ß
Sch a
nbe
fe
ate
siehe Zentrumsplan
ZentrumsplanF. - Ga
ggss12
raße
siehe
n w eegg
eg
ß ee
.-r e c h
ille
nze
16
ld
r- F i n k - S t r.
m
tin
tmoosw
raße
Gr
f
t
n
Sonstige
Straße
Parkplatz,
Busparkplatz
o
e
n
w
f
S
R
t
r
i
.
w
S
e
Geiersbergß
Geißkop
g
er
h
SScchh e i
ff
eg
chraufstetter e g
ssttr
fst
e i bbll-tra
W a m e r Sc eg
tein
kirche
StadtBundespolizei
raaß
r
A m Wasserdls
Heldenhain
els
Fußgängerzone Ampark
Tiefgarage,
ParkhausA l t s t r a ß e
aße
u. w
ßee
Fin
ham
Pröller
ng
-Str
ße
Rus
s tr.
siedlu
12
er
ffee l
r.SScchhaannz
Schifffahrtsamt UferSt. Stephan tra
m
12
e
Wallfahrtskirche
.-.ße
Da
s li n g
ß
Vo
e
z
e
Burgstall
a
a
VIA
NOVA
l dd w
m
ie
ß
pl.
R
r
n
Recyclinge
f
a
Fahrweg,
Feldweg
Fahrrad-Unterstellboxen,
Kino
t
K
m
tr.a
A
n
i
m B a hin
r
mm
ing
nww
w ee
GeiersbergHalbmeile
e r SSt
te
aße
Geiersbergottbe rgs
hfif d a m m1
rg
e r s t r. e
Oberdippling
SchiffsmeisterhausBu
Pater- ardAltenheim
5
1
eeggo i Hansstr
gg
ezentrum
iinne r
SchlGrundschule
nstr
cch
öll
er
Ste
Falkens
DEG 1
kirche
e
.
kirche
Ber nh-Str.
Am ch
- S u.SS weegg Via Nova innddllsstte
oge
Pr
Heldenhain
pha Kinderg.
e gerfeldD o nGaeur t w.
SchallerEissporthalle,
Eisstockbahn
Heldenhain
WasserWeing
a
c k e t w i e s e n s t rWasseryr
ß
a ß e Pilgerweg
w Ufer- 12 H
hlb
Som a
i
F
u.
t
o
ing
M
t
g
b
ü
F
r
a
s
g
s
e
n
D
t
h
ar
n
a
ß
lt
s
r
d
G
a
t
r
r
e
a
e
aup
we usaße
tenstr
M
e
egg
i
Weg
h A
- 12
t r.
w.
ß e UferOss
tr B
Schifffahrtsamt
me rstr.
Schifffahrtsamt
g
.
endorfer Straß
e rd orfe
t e G.
bac
l dpl.
Tils
felds
l s Am
DDaa m
O bUnterdippling
Ob e
h31
RecyclingBeachvolleyball
Überregionaler
Radweg t s t r aL eßi meReithalle,
r St
m BBaaSt.
Uf
Recyclingi t e r A lt
AAm
29
T h e o r-WSReh Behindertenrdorf 31
mm
t f e pl.
raße
W a lc .
s eS ie
m berstraße F
hhnnddaam
S t r.
er
mm
Schiffsmeisterhaus
o d . fu
zentrum
Ufersbach
Schiffsmeisterhaus
zentrum
r
s tr
ad
d lu
wohnheim A r
rgstr.
sb
Anna- m
Ru
.
ß-iieess e n
ge
ng
w
S t t r.
elbe
tw
ien
Bahnlinie
Tennisplatz,
Sportplatz
St
2074
a
l
Birkenstr.
e
ac
g
t
k
s
t
t
e
e
t
e
r
c
e
n
a
ß
a
k
T
s
n
W.
l
o
o
n
D
t
St
2133
a
P r a ß St. Anna
s
Haa u p
ne D o n a uussttrraa ß
R ac helstr aße
h
Ka
Gsstto c
H
G
u p ttss t r
ß ee
e
e
nr
pe
H a uU
Notb
Schulen
ß
lr
S t r . Squash, Kinderspielplatz
t r aaßß e
Gewässer
l
r
l
a
e
e
u
e
n
S
s
Up
tr.
h at r.
e
tr
ch
Goldberg
g
m
cecghrg
ffeetr s t r
Ufersbach
t r.
SSieie d
w.
SwSUfersbach
Comeniusrts
m
w a Steinriesl ü r e r- S
Pfeilstr.
r ss b a ß e
Eg
d lulu n
f-S
pts
Hi
b aa
rza
Gemeindegrenze
D
B
n gg H ir z a u
Gymn.Minigolf r a ß e
3
BaseballSt. Martin
Comenius- Sauna,
ch
a uO
het c
c
K
H
M
N
P
h
c
Rohrmünz,
Oberprechhausen
F
h
.
K
M
N
O
P
ß
i
stadion
es
r Straße
J
aa
Halle FOS, Rohrmünz, Oberprechhausen
r. -w
re
gnNNorstr.
St 2125
l
H a er
enstra
DEG 1
Str ohann H
Wald, Friedhof
Bolzplatz, Kegeln h l b e r g s t r.
tbuurg B ppeelllleennst
eotb
lb
ll-St
ße
tfe
BOS
a u ß - a uupptt sM6ü
str.r.
.
rg a
Sportanlage
Goldberg
ü
D r. - S e
ra
M
-S
o g Goldberg
s ttrrhaal b
Moz
wweegg a-Steinriesl
ad
Schleiberg
S t r a ß e DONAU-RADWEG
sttrr.
Steinriesl
st
ßa ee
Sandnerhof
ar
e lupptrt.s
St
Campingplatzb
Bebauung
rger
de
ch
Frohnreut
Irlmoos
H a y d nß
l
ts
u
b
a
Frohnreut
Irlmoos
H
a
s
s
a
VIA
NOVA
err
tr
H
t r. e
la
Irlf
Nest
H
Dialysezentrum
Industriegebiet
FFi i
Nest
RRuu s
00
e Wasserw.Hauptbahnhof
e w r.
eess e n sttrraaßß
Hi
eld
Hub
s ee
St 2125
2125 WWohnmobilentsorgungsstelle
Per
alc
St
Me
Öffentliche Gebäude
ens
l hl h o
e
nu
s t Weinberg
st
amt
MMeeßßnneerrwwi ieessee
tte
t
DONAU-RADWEG
00
o c
raß
ne
Stadtc hh
aß
rs
n rG
rerstraße
W
Tattenberg
28
R
Useful information / Co byste měli vědět
Disclaimer
This brochure contains information supplied by proprietors and is for
promotional and informational purposes only. While greatest care is taken to
ensure the material is accurate, it is provided without warranty or guarantee as
to completeness or reliability (including photographic material) . No liability
will be assumed for service malfunctions, omissions or errors nor any loss or
damage arising from use of this information.
Rates
Rates quoted for hotels, bed and breakfast businesses, guest houses and privately
rented rooms are based on the price of a 3 night stay (incl. breakfast) per person.
Additional charges for half and full board are also quoted per person. All prices
inclusive (VAT, service, heating). Higher rates may be charged for stays of less than
3 nights. Rates quoted for apartments are based on a 7 night stay, and include VAT
and additional costs unless otherwise mentioned. Any optional or extra services
(e g garage parking) are to be arranged, billed and paid for separately. Day of arrival
and day of departure count as one day. Rates may be subject to change!
Vyloučení záruky
Údaje obsažené v tomto prospektu spočívají na podkladech dodaných zhotoviteli
prospektu jednotlivými ubytovacími podniky. Zhotovitel prospektu nepřebírá
žádnou odpovědnost za jejich úplnost a správnost. Tyto informace slouží
výhradně vlastní propagaci jednotlivých poskytovatelů služeb. Z důvodů
uvedení nesprávných údajů resp. nesplnění zde inzerovaných služeb není možné
odvozovat jakékoliv nároky na odškodnění vůči zhotoviteli tohoto prospektu.
Ceny
Denní ceny za služby poskytnuté v hotelích, hostincích, penzionech a v
soukromí jsou zpravidla založeny na předpokladu minimální délky pobytu 3
dnů a čerpání služeb v rozsahu přenocování + snídaně na 1 osobu. Příplatky
za polopenze resp. plné penze jsou uváděny také pro 1 osobu. Jedná se o ceny
zahrnující všechny základní služby (vč. obsluhy, otopu, DPH). Při pobytech
kratších než 3 dny jsou možné cenové přirážky. Denní ceny za prázdninové
byty jsou založeny na předpokladu pobytu v délce 7 dní a obsahují i všechny
vedlejší náklady, pokud jsou vynaloženy v bezprostřední souvislosti s
ubytováním. Mimořádné služby (např. poskytnutí garáže) je nutné sjednat
zvlášť a zvlášť také zaplatit. Den příjezdu do ubytovacího zařízení a den
odjezdu jsou posuzovány jako 1 den. Změny cen vyhrazeny!
Many of the properties featured have been
awarded accreditation, approval or designation as listed
below / Hodnocení poskytovatelů služeb:
guests receive Bayerwald Card free
of charge / Hosté obdrží při příjezdu
zdarma poukaz Bayerwald-Card
“Hikeable Germany“ quality host for
motorbike friendly
hikers / Poskytovatel služeb zařazený
Vhodné pro
do kvalitativní skupiny „Wanderbares
motocyklisty
Deutschland“
farm approved by the German
ServiceQualität
Agricultural Society / Statek s atestem
­Deutschland
DLG (Německé zemědělské společnosti)
Bavarian Forest and Upper Palatinate quality host for hikers
Poskytovatel služeb v oblasti pěší turistiky plné skvělých zážitků v Bavorském
lese / na Bavorské Šumavě a v Hornofalckém lese / Oberpfälzer Wald
working farm
Dovolená na statku
Bookable online /
možnost objednat online
Information / Informance
For more information please contact
Tourist Information Stadt Deggendorf
Oberer Stadtplatz 1 · D-94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 2960 535
[email protected] · www.deggendorf.de
Open: Mon-Fri 9 am-12 noon · 1 pm-5 pm · Sat 10 am-12 am
Special opening times June-September
Mon-Fri 9 am-5 pm · Sat 10 am-12 noon
Informace
Tourist Information Stadt Deggendorf
Oberer Stadtplatz 1 · D-94469 Deggendorf
Tel. 0049 991 2960-535
[email protected] · www.deggendorf.de
Úřední hodiny: Po-Pá 09.00-12.00 hod. · 13.00-17.00 hod.
So 10.00-12.00 hod.
Mimořádné úřední hodiny: (červen-září)
Po-Pá 09.00-17.00 hod. · Ne 10.00-12.00 hod.
Deggendorf – diverse, vibrant /
mnoho příležitostí k mnohostranným
aktivitám
Golfing, biking, hiking or winter sports – everything‘s
possible in Deggendorf! Please visit www.deggendorf.de
for more information.
Čemukoliv se chcete věnovat – ať je to golf, cyklistika, pěší turistika nebo některá ze zimních sportovních
aktivit – u nás v Deggendorfu k tomu vždy najdete dostatek příležitostí! Další informace najdete na adrese:
www.deggendorf.de
Download

Accommodation / Seznam poskytovatelu