FC
Žací mačkače
série LIFT-CONTROL
TO NEJLEPŠÍ PRO SKLIZEŇ PÍCE !
FC
ŽACÍ MAČKAČE KUHN S LIFT-CONTROL
Dnes na všech výkonných farmách ví, jak
je kvalitní krmivo důležité pro stav
dobytka. Čím vyšší je obsah živin v
krmivu, tím vyšší je produktivita a čím
chutnější je krmivo, tím lépe ho zvířata
zužitkují.
Sila nebo balíky konzervované píce
obsahují skutečný poklad s přímým
vlivem na ziskovost.
Společnost KUHN vložila veškeré svoje
know-how do dosažení hlavního cíle
zajištění píce špičkové kvality.
2
Odlehčovací zařízení LIFT-CONTROL:
Inteligentní, exkluzivní kinematika
kombinuje odlehčování žací jednotky s
bezpečnostním systémem Non-Stop
jištěním. Výsledek: dokonalé kopírování
terénu a především omezení přimíchávání
nečistot do píce.
Nylonový prstový kondicionér je dalším
zásadním komponentem: na jeho
účinnosti závisí rychlost sušení píce.
Čím kratší je doba sušení, tím déle si
píce podrží nutriční hodnoty. Mnoho
srovnávacích testů ukázalo, že nylonový
prstový mačkač KUHN je nejen účinný,
co se týká rychlosti sušení, ale vykazuje
také nízkou spotřebu energie.
Série FC LIFT-CONTROL:
bezkonkurenční pojem na trhu.
Když si zvolíte tyto stroje, získáte několik
zásadních výhod, které vám pomohou
uspět.
KUHN nabízí řešení pro sklizeň pícnin podle vašich požadavků na:
Snižování
nákladů
Dobrou
praxi
www.kuhn.com
3
Pohodlí kvalitu života
Dosažitelnost poradenství
Bezstarostný servis
FC
ŽACÍ MAČKAČE KUHN S LIFT-CONTROL
Hydropneumatické odpružení LIFT-CONTROL: exkluzivní kine
Veškeré zisky z pěstování zvířat začínají zásobami krmiva v silu, balících nebo v zásobníku. Cíl je jednoduchý: vyrobit co nejvíce
masa nebo mléka ze základních komponentů přídělu potravy.
Na podporu tohoto cíle musí být chutnost potravy co největší, aby byl zajištěn co nejvyšší příjem, a zároveň musí poskytovat
maximální nutriční hodnotu.
Takto se výrazně sníží požadavky na koncentráty a doplňky potravy, čímž se zvýší užitkovost.
řená
ě
v
o
Pr akta ra
f komo
4
rní
s
Agrá ser-Em
We ecko)
(Něm
Snížení obsahu nečistot ze 4 % na 2 %
ušetří 82 euro na hektar a rok !
Vážné studie byly provedeny v Německu, v regionu s intenzivní produkcí, za účelem zjištění finančního vlivu kvality siláže na mléčnou farmu.
Výzkumníci porovnávali 2 typy siláže: první s 2% nečistot a druhý se 4%. Po změření nutriční hodnoty siláže horší kvality stanovili hodnotu
koncentrátu, který by se musel přidat do siláže, aby bylo dosaženo stejné úrovně produkce.
Finanční vliv byl vyčíslen na 82 €/ha/rok!
ENERGIE PŘIJATÁ JEDNOU KRÁVOU ZA ROK
ENERGIE NA KG SUŠINY
2400
UFL
0,9 UFL
0,87 UFL
2227 UFL
€
+ 38 rok
/
/ ha
2060 UFL
2000
UFL
€
+ 44 rok
/
/ ha
0,84 UFL
0,8 UFL
4% nečistot
2% nečistot
4% nečistot
2% nečistot
Řešení: odpružení LIFT-CONTROL, které...
...zlepšuje žací
výsledek
- vyšší kvalita píce: méně hlíny
přimícháno do píce
- větší množství píce na hektar:
zachované travní strniště a
rychlejší obnova porostu.
... snižuje náklady
-
nižší spotřeba paliva
menší opotřebení splazů a disků
nižší boční síly
zvýšená pracovní rychlost
... usnadňuje práci
- snažší použití
- tlakoměr umožňuje přesné
nastavení odpružení
- bezpečnostní systém Non-Stop
jištění.
www.kuhn.com
matika
Klíč k systému: kinematika
Zařízení LIFT-CONTROL je mnohem více než pouze systém odlehčení s hydropneumatickým
akumulátorem, který nahrazuje tradiční pružiny.
Základní výhoda systému LIFT-CONTROL vyplývá z výjimečného způsobu, kterým se využívají
kinetické síly působící na žací lištu. Konstruktérům KUHN se podařilo vytvořit systém
dynamického odpružení oproti běžně používanému pasivnímu systému.
Systém LIFT-CONTROL aktivně automaticky reguluje tlak v odlehčení žací lišty v závislosti na
působící síle tak, aby přítlak a schopnost kopírování byly v každém okamžiku zachovány.
Mezi zřejmé výhody patří:
• konstantní přítlak na zem
• jištění Non-Stop
• vynikající kopírování terénu
• méně hlíny ve sklizených plodinách
• minimalizace poškození drnu.
Snadné a přesné nastavení tlaku
Pomocí akumulátorů lze i tlak na zem přizpůsobit
podmínkám sklizně, a to s velkou přesností a snadno
z místa řidiče. Na vlhké půdě tedy minimální tlak
na zem brání nalepení a znečištění píce půdou.
Přizpůsobením tlaku lze také do velké míry
omezit boční síly, opotřebení splazů a
snížit tahový odpor.
Vincent Bach
Projektový vedoucí v konstrukční kanceláři
«
Během našeho výzkumu
jsme chtěli najít systém, který
by umožňoval optimalizaci
odlehčení za účelem sklizně
kvalitní píce a zároveň
obsahoval bezpečnostní systém
Non-Stop jištění. Teprve když
jsme testovali první prototyp,
jsme si skutečně uvědomili
neuvěřitelnou účinnost
kinematiky
LIFT-CONTROL
«
5
2
1
Jak to funguje v praxi? Když žací lišta klouže po zemi, je nevyhnutelně vystavena síle
odporu směrem dozadu 1 . Čím vyšší je tento tlak, tím více se žací jednotka odlehčuje 2
pomocí exkluzivní kinematiky LIFT-CONTROL.
Sečení v pohodě = aktivní Non-Stop jištění při najetí na překážku!
Žádný zemědělec si nemůže dovolit poškození žacího stroje během vrcholné sezóny kvůli
zapomenuté nebo přehlédnuté překážce, popř. špatnému manévru. Žací jednotka se může při
nárazu otočit až o 25 stupňů dozadu.
Zároveň se žací jednotka zvedá nad překážku a potom se automaticky vrátí do původní pracovní polohy,
aniž by bylo třeba zastavit nebo couvat.
FC
ŽACÍ MAČKAČE KUHN S LIFT-CONTROL
Č.
T
Ý
B
1
,
n° e plné
duj
vyža sazení…
na
2
5
4
3
1
6
1
Dlouhodobá výdrž
Všechna ocelová kovaná převodová kola mají velký
průměr: tento prvek umožňuje dosažení maximální
odolnosti, která je obzvláště důležitá, když disky narazí
na překážku.
3 Velmi pevné uložení
Moduly žacích disků jsou konstruovány s dvouřadými
kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem: to jsou
prvotřídní komponenty pro srdce žací jednotky.
4 Symetrický obal žací lišty
Převodovka je vyrobena ze dvou plechů ve tvaru U, takže
upevňovací šrouby jsou umístěny v blízkosti neutrální linie.
V důsledku toho nejsou upevňovací šrouby a těsnění
vystaveny nadměrnému namáhání na rozdíl od konstrukcí s
jedním pláštěm ve tvaru U a plochým horním víkem.
2 Bezpečnost PROTECTADRIVE
Každá minuta, kterou ušetříte během sezóny, je vzácná:
každá hřídel modulu žacího disku má v prostoru těsně
nad ložiskem přesně spočítaný zápich sloužící jako
pojistka v případě velmi silného nárazu žacího disku na
překážku. Při nárazu se příruba odlomí a ochrání se tak
drahá žací jednotka.
Úspory jsou obrovské: za méně než 15 minut je žací
stroj znovu provozuschopný při velmi nízkých
nákladech na opravu!
5
Skvělá odolnost vůči opotřebení
Přední část žacího disku, kde jsou namontované nože, je
nejvíce zatíženou částí přicházející do styku s pící při její
dopravě ke kondicionéru. Aby společnost KUHN zajistila
maximální životnost, použila pro tuto práci v abrazivních
podmínkách masivní díl z kované oceli.
www.kuhn.com
FAST-FIT
nebo šrouby
= 100% vždy bezpečné upevnění nože
Upevnění FAST-FIT
Upevnění FAST-FIT
Volba systémů upevnění nože
Žací stroje LIFT-CONTROL mohou být vybaveny
systémem upevnění nožů FAST-FIT s rychlým
uvolněním podle konkrétní země použití.
Trojnásobná bezpečnost:
• Silná listová pružina zajistí trvalé uzamčení nože.
• Osazení na upevňovacím čepu zajistí nůž v pracovní
poloze a zabraňují jeho odskočení.
Upevnění pomocí šroubů
• Listovou pružinu je možné stlačit za účelem vyjmutí
nože pouze v jednom bodě, když je nůž vycentrovaný
nad splazem. To znamená, že když se žací disk otáčí,
nemůže se nůž uvolnit.
Aby se minimalizovaly náklady, lze upevňovací čep nože
vyměnit samostatně (bez pružiny nebo disku).
Kvalita sekání zůstává vynikající díky kompaktnímu a
plochému tvaru žací lišty, volně otočným nožům, které
míjejí plazy v těsné blízkosti.
7
FC
ŽACÍ MAČKAČE KUHN S LIFT-CONTROL
Středové zavěšení: dokonalé vyvážení
Výkonnost systému odlehčení se zhoršuje, když
rozložení přítlaku na zem není stejnoměrné.
U série LIFT-CONTROL je žací jednotka zavěšena
v místě těžiště, aby bylo zajištěno rovnoměrné
rozložení přítlaku a vysoká kvalita řezu po celé
šířce.
8
Žací jednotka disponuje vysokým svislým výkyvem při konstantním
přítlaku, což umožňuje dosáhnout čistého řezu za všech podmínek
i při velkém pracovním záběru.
Pohodlné ovládání pro vysoké nároky
Ovládání je snadné a přesné. Žací stroj se na souvrati zvedá
pouze jedním hydraulickým okruhem traktoru.
Minimální světlá výška zdvihu 40 cm zajistí spolehlivé
překonání překážek a uložených řádků.
Extra pevné plachty
Protože bezpečnost uživatelů má pro společnost KUHN obrovskou důležitost,
ochranné kryty jsou odolné vůči proděravění nebo roztržení v podstatně vyšší
míře, než jaký požadují zákonné bezpečnostní normy, nebo který poskytují jiní
výrobci. To také přispívá k vysoké zůstatkové hodnotě při dalším prodeji, což
je celosvětově uznávanou výhodou žacích strojů KUHN.
Žádná překážka pro bezpečnou jízdu po silnici:
- signalizační panel je zabudován přímo v ochranném krytu - zadní světlo je
chráněno ocelovou schránkou.
www.kuhn.com
9
Kompaktní přepravní
rozměry
Při otočení o 90° je zachován výhled
dozadu a snižuje se výška i šířka. Model
FC 313 je také vybaven odpružením v
přepravní poloze, díky němuž je jízda
bezpečnější a pohodlnější.
Automatický zámek
středového kloubu
Aby nedocházelo ke kývání žací lišty na
středovém zavěšení v přepravní poloze a
pro vaši bezpečnost.
O jeden mazací úkon méně!
Mazat je třeba pouze křížky sekundárního
kloubového hřídele a to jednou za 250
hodin: výhoda, na níž máte tendenci
zapomenout, protože je tak příjemná!
FC
ŽACÍ MAČKAČE KUHN S LIFT-CONTROL
Ať s prsty nebo válci, je cíl stejný: rychlé, kvalitní sušení
S nylonovými prsty se vyhnete
nadměrné hmotnosti
U neseného stroje se veškerá hmotnost
navíc akumuluje v žací jednotce a
vyžaduje pevnější nosnou konstrukci a v
konečném důsledku těžší traktor, který
potřebuje více paliva. To je hlavní důvod,
proč KUHN u svých strojů používá
mačkače s nylonovými prsty. Nejen že
jsou lehčí, ale také efektivně zajišťují
rychlé sušení!
voda
cukr
voda
cukr
1
10
2
Prsty, které zpracovávají píci, mají tvar V a jsou vyrobeny z vysoce
pružného materiálu, který zůstává v příčném směru ohebný.
1. Pokud projde mačkačem cizí těleso, prsty se ohnou a potom se
vrátí do původní polohy, aniž by se poškodily.
2. Prsty jsou pevné ve směru otáčení rotoru, což umožňuje získání
načechraného a pravidelného pásu. Tím se zkracuje doba sušení
díky zlepšené cirkulaci vzduchu.
Ocelové prsty pro horší podmínky
Pro sečení přezrálých travních porostů nebo porostů polehlých, či
znečištěných jsou ocelové prsty efektivní alternativou. Tyto prsty jsou
volně otáčivé a minimalizují tak střet s překážkou .
Rozsah nastavení o jakém se Vám ani nezdálo!
Představte si žací mačkač s 36 možnostmi nastavení, jež vám
umožňují poradit si s mladou, hustou nebo pozdní pící, čímž vám
šetří drahé palivo... Váš sen se stává skutečností s žacími mačkači
KUHN.
Intenzitu zpracování lze upravovat:
- nastavením desky deflektoru
- nastavením protihřebenu
- volbou otáček mačkače (615 nebo 888 min-1).
www.kuhn.com
voda
cukr
voda
cukr
Polyuretanové válce
- Díky strukturovanému profilu ve tvaru V
zajišťují optimální zpracování jemných
plodin. Listy a stonky se pravidelně skládají
a stlačují v rovnoměrných vrstvách díky
velké šířce válců.
- Nastavování přítlaku mezi válečky se
provádí snadno pomocí snadno přístupného
seřizovacího šroubu.
Pohon 2 válců
Oba válce jsou synchronizované, aby byl zajištěn optimální provoz za všech
podmínek bez zvláštní údržby.
11
FC
ŽACÍ MAČKAČE KUHN S LIFT-CONTROL
FC 243 GII / FC 283 GII / FC 313: absolutní univerzálnost a efektivita
12
Vše má za účel zajištění píce špičkové kvality:
- Příkladné jízdní vlastnosti po půdě díky kinematice LIFT-CONTROL a středovému zavěšení.
- Vysoce efektivní mačkač, který dokáže sušit píci skutečně rychle při omezení spotřeby energie.
- Rozhazování doširoka je standardní.
www.kuhn.com
Kvalitní rozhazování na široko
je jen bonus!
Který zemědělec nesní o píci, která rychle schne hned po sklizení bez další práce a nákladů?
U žacích mačkačů LIFT-CONTROL s mačkačem s nylonovými prsty se píce rozhazuje v
rovnoměrně vrstvě po celé šířce záběru.
Proces sušení může začít okamžitě, čímž se omezují ztráty cukru z píce.
13
FC
ŽACÍ MAČKAČE KUHN S LIFT-CONTROL
FC 243 RGII / FC 283 RGII: zaměření na leguminózy
14
Zpracování křehkých rostlin, jako je vojtěška nebo jetel představuje zásadní krok při sklizni těchto rostlin.
Potřebujete zařízení, které zajistí na jednu stranu účinné a rychlé sušení a na druhou stranu bude dostatečně
šetrné, aby nedocházelo ke ztrátám hmoty bohaté na živiny na poli.
Mačkací válce modelů FC 243/283 RGII byly navrženy s tímto dvojím cílem šetrnosti a efektivity. V kombinaci
s přínosy kinematiky LIFT-CONTROL mají tyto stroje všechny předpoklady k tomu, aby vám pomohly získat
maximální nutriční hodnotu z křehkých rostlin.
www.kuhn.com
10/10
pour
une MAXI précision
Mačkací
válce
15
FC 243 GII
LIFT-CONTROL
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pracovní záběr (m)
Závěs / kategorie
FC 283 GII
LIFT-CONTROL
2,40
FC 283 R GII
LIFT-CONTROL
FC 313
LIFT-CONTROL
2,80
3,11
3bodový závěs kat. III
3bodový závěs - kat. II
Nastavitelný posuv do strany
Otáčky vývodové hřídele (min-1)
Ochrana převodového mechanismu žací lišty
Standard
540 nebo 1000
Systém PROTECTADRIVE
540
6
6
1000
7
8
Kombinace hydropneumatického odpružení LIFT-CONTROL a jištění NON-STOP
Nylonové prsty
ve tvaru V,
nastavitelný kryt
+ nastavitelný
protihřeben
nebo
ocelové prsty
s nastavitelným
deflektorem
Polyuretanové
válce synchronizovaný
pohon válců
Nylonové prsty
ve tvaru V,
nastavitelný kryt
+ nastavitelný
protihřeben
nebo
ocelové prsty
s nastavitelným
deflektorem
Polyuretanové
válce synchronizovaný
pohon válců
Nylonové prsty
ve tvaru V,
nastavitelný kryt
+ nastavitelný
protihřeben
nebo
ocelové prsty
s nastavitelným
deflektorem
Otáčky kondicionéru (min-1)
615/888
1000
615/888
1000
615/888
Šířka řádků min./max. (m)
0,90 až 2,30
0,90 až 1,80
1,00 až 2,70
1,30 až 2,20
1,20 až 3,00
Standard
-
Standard
-
Standard
Rozhoz na široko
Uvedení do přepravní polohy
Hmotnos
(kg)
Hydraulické s 90° otočením směrem dozadu a automatickým uzamčením
Provedení s plastovými prsty
920/2028
-
980/2160
-
1115/2453
Ocelové prsty
990/2183
-
1065/2348
-
1225/2701
-
1050/2315
51/70
59/80
Válce
Teoretický požadavek na výkon
vývodové hřídele (kW/hp)
Elektrická výbava traktoru
Potřebné hydraulické vývody
Osvětlení a signalizace
1125/2480
60/82
70/93
75/100
1x 7 kolíková zásuvka
1 dvoučinný okruh
1 dvoučinný okruh
+ 1 jednočinný
okruh
Standard
Služby KUHN*: výhody pro maximální využití a ziskovost vašeho zařízení
Společnost KUHN se odlišuje svými službami, což znamená, že …
- Získáte poradenské služby od partnerů proškolených v oblasti posledního vývoje
produktů, abyste si mohli vybrat stroj, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám,
- Můžete těžit z výhod technické dokumentace, která vás bude doprovázet během
celé životnosti vašeho stroje a umožní vám získat ze svého stroje maximální zisk,
- Budete mít k dispozici dodávky náhradních dílů po celý den, 7 dnů v týdnu za
konkurenceschopné ceny,
- Můžete očekávat neočekávané s prodlouženou zárukou
a
setkat se s neočekávaným se značkou
na svém zastoupení,
- s investujete racionálně
.
* Některé služby nemusí být v určitých zemích dispozici.
Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20%
pohotovostníhmotnosti traktoru. Náš stroj je vyroben ve shodě s evropsky
́mi předpisy pro strojní zařízení, platny
́mi v člensky
́ch státech Evropské unie.V zemích mimo EU naše stroje vyhovují
bezpečnostním předpisům těch zemí, ktery
́ch se to ty
́ká. Některábezpečnostní zařízení mohou by
́t odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádny
́ch okolnostíby neměl být stroj v
provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technicky
́ch údajů nebo seznamu
materiálůbez dalšího oznámení. Stroje a příslušenství v tomto dokumentu jsou chráněny alespoň jedním patentem neboochranou známkou. Patenty zapsané v tomto dokumentu mohou by
́t registrovány
v jedné nebo více zemích.
VÁŠ PRODEJCE KUHN :
KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com
Za účelem ochrany životního prostředí je tato brožura vytištěna na papíru bez chloru / Vytištěno ve Francii - 920 099 CZ - 07.13 - Copyright 2013 KUHN
Počet žacích disků s výztuhou uložení
nožů
Snížení hmotnosti a bezpečnost
odlehčení a jištění žací lišty
Kondicionér
FC 243 R GII
LIFT-CONTROL
Download

prospekt žací mačkače Kuhn