www.comimpex.cz
COMIMPEX spol. s r.o.
Haškova 17, 638 00 Brno
přístup
propečnost info k ut
rm
ac
í|
be
z
rm
ac
í
ení podnika
te
pečnost info
le
í|
be
z
NBÚ
vě
í
dč
m infor
aný
m
ov ečnost inform a
aj | bezp
ac
O
ečnost infor
ma s
cím| bezp
c
tel: 541 213 159
fax: 541 245 533
GSM brána: 731 622 211
e-mail: [email protected]
servis: [email protected]
obchod: [email protected]
★
001134 ★
představení
společnosti
Historie společnosti
CS21 Group
V červnu roku 1990 jsme v Brně založili společnost COMIMPEX a od té doby jsme se stali uznávaným partnerem nejen
Společně s dalšími čtyřmi firmami jsme členem celorepublikového sdružení firem zabývajících se servisem a dodávkami
v oblasti informačních, komunikačních a zabezpečovacích technologií, ale i v oblasti projekce a realizace rozvodů
výpočetní techniky – CS21 GROUP. Průměrný obrat celé skupiny za rok činí cca 300-400 milionů korun. Společnosti sdružené v
nízkého napětí a osvětlení. Již od počátku se zaměřujeme zejména na oblast počítačových a datových sítí, poskytování
rámci CS21 GROUP spolupracují na větších dodávkách a jsou schopny servisně pokrýt celou republiku. Pobočky CS21 GROUP
implementačních a servisních služeb, dodávky širokého portfolia zboží renomovaných výrobců IT, řady dalších
se nacházejí ve městech: Brno, Hodonín, Kroměříž, Kyjov, Nový Jičín, Ostrava, Písek a Praha.
slaboproudých technologií a rozvodů NN do 1000 V.
O naše zákazníky se v současné době stará přes
Vývoj ročního obratu společnosti v mil. Kč.
125
Certifikace a autorizace
pět desítek zaměstnanců. Z toho dnes již více
jak polovinu tvoří servisní technici a specialisté
100
Naše snaha o co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a výrobků a jejich šetrnost k životnímu prostředí vyústila v certifikaci dle
zajišťující externí správu, odbornou instalaci
zařízení a záruční i pozáruční servis. Vysokou
norem ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.
Od Národního bezpečnostního úřadu jsme získali osvědčení pro přístup k utajovaným skutečnostem. Současně jsme vytvořili
75
profesionalitu našich zaměstnanců zaručuje
zabezpečenou oblast s certifikovaným informačním systémem pro vznik a uchovávání utajovaných informací.
systém soustavného odborného vzdělávání, včetně
skládání potřebných autorizačních a certifikačních
Naši projektanti jsou autorizovaní dle zákona 360/1992 Sb. pro projekci slaboproudých rozvodů i rozvodů nízkého napětí.
Kmenovými zaměstnanci zajišťujeme i revize a kontroly slaboproudých rozvodů i rozvodů nízkého napětí.
Jsme držiteli oprávnění dle Institutu technické inspekce Praha k montážím a opravám elektrických zařízení do 1000 V
50
zkoušek. Jsme stabilní a prosperující firmou. Náš
Nabízíme
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
jeho stále větší část tvoří tržby za služby.
25
1992
obrat činí aktuálně přes 100 milionů korun ročně,
včetně hromosvodů.
Partnerství s výrobci
S významnými výrobci udržujeme vyšší formy
Projekty financované z Evropských
fondů a státního rozpočtu
partnerství pro přístup k nejnovějším technologiím.
Pro vzdělávání našich pracovníků využíváme projekty
Řadí se mezi ně například (v abecedním pořadí):
financované z Evropského sociálního fondu a státního
Prodej a pronájem výpočetní techniky
Elektronická zabezpečovací signalizace
Tisková řešení, pronájmy multifunkčních zařízení
Kamerové systémy
Výroba PC XERIUS
Přístupové systémy
Acer Point Partner
Externí správa IT / outsourcing
Docházkové systémy
Belden & Panduit Integrity Structured Cabling Design
Čelme krizi vzděláváním aneb posilujme naši
Péče o výpočetní techniku, profylaxe
Domácí telefony a videotelefony
Brother obchodní a servisní partner
konkurenceschopnost!
Koncepce rozvoje IT infrastruktury
Společná televizní anténa
Computer Associates Affiliate Partner
Specifická školení - cesta k udržení pracovních míst a posílení
Virtualizace serverů a úložišť
Systémy jednotného času
Zálohování a obnova dat
Audiovizuální technika
Bezpečnost počítačových sítí
Měření a regulace
Antivirová, antispamová a antimalware ochrana
Rozhlas a evakuační systémy
Autorizovaná projekce nízkého napětí a slaboproudu
Vývoj hardware a software
Instalace rozvodů nízkého napětí a osvětlení
Vývoj medicínských technologií
Inteligentní elektroinstalace
Zvukové matice
VMware Professional Partner
Datové sítě LAN, WAN, WLAN
Systémy evidence majetku
XEROX Authorised Partner Value Added Reseller
Elektrická požární signalizace
Videokonference
ESET Gold Partner
Hewlett-Packard Preferred Partner
IBM Advanced Business Partner
Intel Product Integrator
Lenovo Silver Business Partner
Logitech Elite Partner
Microsoft GOLD Certified Partner
rozpočtu. V současné chvíli realizujeme projekty s názvy:
konkurenceschopnosti společnosti COMIMPEX
Obchodní činnost
Prodej a pronájem výpočetní techniky
Maloobchodní prodej
Vedle dodávek velkých technologických celků se věnujeme i dodávkám pro malé a střední klienty. S jakoukoliv poptávkou
V centru Brna, v Hodoníně a Kyjově provozujeme celkem 5 maloobchodních prodejen se zbožím z oblasti informačních
či dotazy se můžete obracet na naše obchodní oddělení jak v sídle naší společnosti, tak v hodonínské pobočce.
technologií. Zakládáme si zejména na velmi široké nabídce spotřebního materiálu, datových medií a drobného
Pro naše zákazníky je také určen eKatalog na adrese katalog.comimpex.cz, v němž mohou nalézt produkty nebo software
příslušenství. Pořídit u nás můžete i trendové multimediální produkty, notebooky či různé IT novinky.
dle svých kritérií z široké nabídky typů produktů a značek dostupných na našem trhu.
Svým obchodním partnerům můžeme nabídnout i variabilní finanční modely poskytnutí a provozu výpočetní techniky. Velmi
oblíbeným je pronájem klientského hardware (PC, notebooky, tiskárny...) i centrálních serverových prvků. Klíčovým pro uživatele
Prodejna v OD Vágner, Česká 16/18, 602 00 Brno
Prodejna v OD Vichr, Kobližná 19, 602 00 Brno
je využití těchto zařízení čerpáním služby, kdy naše společnost zajišťuje po technické stránce jejich bezproblémový provoz.
Prodejna v OP Sfinx, Hrnčířská 6, 612 00 Brno
Na konci období má uživatel možnost odkoupit zařízení do svého majetku za zůstatkovou hodnotu či inovovat pronajatá
Prodejna Hodonín, Rodinova 6, 695 01 Hodonín
zařízení a ve službě dále pokračovat.
Prodejna Kyjov, Komenského 47, 697 01 Kyjov
bližší informace na www.comimpex.cz
PC XERIUS
Jako člen CS21 GROUP dodáváme počítače XERIUS
již od roku 1993 do různých oblastí výrobního
průmyslu, školství, zdravotnictví, bankovnictví a dalších
oblastí veřejného i soukromého sektoru. Celkový
počet prodaných počítačů pod obchodní značkou
Sortiment
PC sestavy a notebooky
Monitory
Tiskárny a multifunkční zařízení
XERIUS převyšuje 45 tisíc kusů. U všech počítačů
Klávesnice a myši
je garantována 100% funkčnost a kompatibilita se
Herní ovladače a příslušenství
standardním softwarem i přídavnými zařízeními. PC
XERIUS získaly řadu ocenění v recenzích a testech
odborných časopisů.
Reproduktory a multimediální příslušenství
PC komponenty (grafické karty, pevné disky, ...)
Síťové prvky (routery, switche, síťové karty, ...)
Přehrávače médií
Tisková řešení
Tisková média (fotopapíry, kancelářské papíry)
Nabízíme nejen dodávku tiskáren a multifunkčních
Datová média (CD, DVD, flashdisky)
zařízení, ale i analýzu tiskového prostředí v organizaci
Tonery, cartridge a barvící pásky (originální i repasované)
a návrh jeho optimalizace. Na základě analýzy
a návrhu optimalizace jsme schopni dodat kompletní
Navigační technika
řešení řady renomovaných značek pro celkové snížení
Uživatelský software a hry
nákladů na tisk. Součástí těchto řešení může být
zabezpečení tisku, autentizace uživatelů či kontinuální
sledování nákladů na tisk.
Kalkulačky
Dobíjecí kupóny T-Mobile, O2, Vodafone
Čistící prostředky pro PC
Datové sítě a elektroinstalace
Projekce
Hromosvody
V našem týmu máme autorizované projektanty pro oblast projekce nízkého napětí i slaboproudých rozvodů. Projekty
Pro komplexní pokrytí oblasti elektroinstalací jsme schopni dodat projektovou dokumentaci a následně zrealizovat instalaci
dodáváme ve všech stupních projektové dokumentace od projektu pro územní rozhodnutí až po projekt skutečného stavu.
hromosvodů. Velmi efektivním řešením je využití aktivního hromosvodu, který na sebe přitahuje elektrostatické výboje i z okruhu
Projekci jsme schopni provádět i v režimu utajovaných informací na certifikovaném informačním systému. Součástí projekční
až 50 m (dle typu hromosvodu). Při jeho využití není nutno vytvářet hustou síť menších hromosvodů na všech budovách,
činnosti je následně i podpora při realizačních činnostech a autorský dozor.
ale stačí jeden aktivní hromosvod na celý areál.
Instalace
Inteligentní elektroinstalace
Instalace realizujeme v rozsahu od běžných podnikových datových sítí přes zabezpečovací (EZS, EPS), přístupové a kamerové
Zvukové matice
a medicínské technologie
systémy, audiovizuální techniku, evakuační systémy a místní rozhlas, domácí telefony a videotelefony, systémy jednotného času,
Naší specialitou je vývoj unikátního řešení pro distribuci
elektroinstalace, které umožňují pomocí speciálních
společnou televizní anténu až po rozvody nízkého napětí, osvětlení, měření a regulaci, hromosvody, systémy evidence majetku
zvuku a obrazu v medicínské a vzdělávací oblasti.
prvků naprogramovat téměř libovolné chování a reakce
(např. i divadelní kostýmy a rekvizity), hlasovací a konferenční systémy a inteligentní elektroinstalace.
Především ve spojení s kamerovým systémem poskytují tyto
elektrických zařízení na interakci uživatele. Tyto systémy lze
technologie moderní nástroj nejen pro výuku ale také pro
s výhodou propojit se systémy měření a regulace, čímž lze
vzdálené konzultace nebo operace prováděné na dálku.
dosáhnout takzvané „inteligentní“ budovy.
Zajistíme kamerový systém od projekce přes instalaci až po
Naše činnost v oblasti datových sítí a elektroinstalací
pomoc při registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů
se zaměřuje zejména na odvětví:
Outsourcing bezpečnostních
technologií a elektroinstalací
V reakci na moderní trendy nabízíme systémy „inteligentní“
Kamerové systémy
včetně konzultací legislativní správnosti řešení. Námi řešené
kamerové systémy mohou mít jednotky nebo i desítky kamer
včetně dohledového centra a integračního rozhraní s jinými
zabezpečovacími systémy. Trendem v oblasti kamerových
systémů je jejich spojení s audiovizuálními systémy využitelné
například v medicínské praxi pro výuku mediků.
průmyslové stavby
školství
památkově chráněné objekty
bytová výstavba
kultura
církevní stavby
zdravotnictví
kancelářské budovy
a další
V moderním světě se firmy v rámci ulehčení plánování
nákladů a snižování nákladů na vlastnictví a údržbu ve stále
větší míře ubírají cestou outsourcingu. V reakci na tento trend
nabízíme kompletní outsourcing bezpečnostních technologií
a elektroinstalačních rozvodů, který našemu zákazníkovi
řeší nejen instalace a revize systémů a rozvodů, ale třeba i
obyčejné výměny zářivek nebo vypínačů.
Informační technologie
Bezpečnost počítačových sítí
Virtualizace
Naši odborníci dokáží zajistit komplexní ochranu IT
Moderní trend v optimalizaci výpočetního výkonu datových
infrastruktury prostřednictvím mnoha profesionálních
center s konsolidací serverů obvykle až na úroveň 4:1,
softwarových i hardwarových prostředků. Hrozeb
který přináší úspory za energii, chlazení a prostory ve výši
z veřejných sítí je celá řada a bývají mnohdy řešeny
až 75 %. Zákazníci tak profitují z významného snížení
a eliminovány v různé kvalitě firewallů a IPS/IDS systémů
nákladů, větší pružnosti při podnikání, vyšší dostupnosti
(Intrusion prevention/detection). Často však bývá opomíjen
a provozuschopnosti svých systémů. Naše společnost je
lidský faktor a bezpečnost uvnitř podnikové sítě, případně
schopna nabídnout virtualizační technologie od společností
bezpečnost dat nejen na přenosných médiích. Pro řešení
VMware i Microsoft a také zkušenosti z řady implementací.
takové problematiky existují techniky DLP (Data Loss
Prevention) včetně šifrování dat či nástroje jednotné
Koncepce rozvoje IT
autentizace uživatelů ve firemní síti. Zákazník tak může
Především v rámci externí správy nabízíme zákazníkům
vytvořit pokročilou bezpečnostní politiku ve své organizaci
zpracování analýzy současného stavu IT, potřeb zákazníků
s potřebnou diferenciací oprávnění svých uživatelů
a z těchto dat vytvoříme koncepci rozvoje IT.
k přístupu k datům a nakládání s nimi. U řady zákazníků
může být cílem zvýšit prevenci rizik i produktivitu při práci
zaměstnanců na internetu a v jejich elektronické komunikaci.
Toho lze dosáhnout nejen výkonnými antivirovými,
antispamovými či antimalware systémy, ale i URL filtrací
internetového provozu. Můžeme dále odborně napomoci
při penetračním testování, bezpečnostním auditu či zavádění
ISMS.
Zálohování a obnova dat
Externí správa IT / outsourcing
Za dlouhou dobu naší praxe v přístupu, zálohách a obnově
Díky komplexní smluvní péči našich odborníků roste šance
dat u našich zákazníků jsme ucelili řešení založené na
našich zákazníků na zajištění bezproblémového chodu
osvědčených sofistikovaných technologiích IBM Tivoli,
jejich IT infrastruktury. V rámci této služby poskytujeme nejen
které jsme nazvali COMIMPEX DATA SOLUTION
telefonické konzultace a expresní servisní zásahy na místě, ale
Access&Backup&Restore (CDS). Nasazením těchto
také pravidelnou údržbu IT, vzdálenou správu, inventarizaci
Dohledové centrum
profesionálních aplikací minimalizuje zákazník hrozby
IT, dodávky spotřebního materiálu, bezplatné zápůjčky
Smluvním zákazníkům poskytujeme dohled nad klíčovými
poškození, ztráty dat a ohrožení plynulosti provozu. Řešení
náhradních dílů a další. To vše vede ke snížení nákladů na
prvky jejich infrastruktury s predikcí chyb. Mnohdy náš
také umožní zákazníkům uspět v povinných nebo proaktivních
údržbu IT a ke zvýšení produktivity všech IT prostředků.
technik vyřeší u zákazníka problém ještě dříve, než jej
bezpečnostních auditech.
Opravy výpočetní
a kancelářské techniky
Naše servisní střediska v Brně a Hodoníně jsou schopna
zákazník mohl sám zaregistrovat.
zajistit záruční i pozáruční opravu téměř jakékoli výpočetní
a kancelářské techniky.
VÝZNAMNÉ REFERENCE
V abecedním pořadí:
AU Optronics (Czech)
Masarykova univerzita v Brně
SITA CZ
projekce a instalace metalických a optických datových
kabeláží a kamerového systému
dodávky výpočetní techniky, serverů, storage, tiskových
řešení, datových kabeláží, EZS, EPS, kamerových systémů,
přístupového systému, rozvodů nízkého napětí a osvětlení,
odborných služeb
dodávky výpočetní techniky, serverů, storage, odborných
služeb, datových kabeláží, kamerových systémů
Česká televize, televizní studio Brno
dodávky výpočetní techniky
Mendelova univerzita v Brně
EGÚ Brno
dodávky výpočetní techniky, serverů, datových kabeláží,
docházkového systému, externí správa
Střední škola informatiky a spojů
dodávky výpočetní techniky, serverů, datových kabeláží
Konvent minoritů v Brně
Město Vyškov
Integrovaná střední škola
automobilní
Obecní knihovna Mokrá-Horákov
Vysoké učení technické v Brně
Wistron InfoComm (Czech)
dodávky výpočetní techniky
TART
Město Hodonín
dodávky serverů, bezpečnostních řešení sítě, odborných služeb
dodávky výpočetní techniky
TESCO Stores ČR
Fakultní nemocnice Brno
dodávky výpočetní techniky, serverů, storage, datových
kabeláží
Město Vyškov
dodávka technologického centra, serverů, storage, odborných
služeb
Fakultní nemocnice u sv. Anny
dodávky výpočetní techniky
HICON
dodávky serverů, storage, virtualizace, odborných služeb a
kamerových systémů, externí správa
Městská bytová správa Hodonín
dodávky výpočetní techniky, serverů, datových kabeláží,
kamerových systémů, EZS, externí správa
Jihomoravská armaturka
dodávky výpočetní a prezentační techniky
Konvent minoritů v Brně
projekce a instalace EZS, kamerového systému, datových
kabeláží a přístupového systému, systém ochrany fresek
a obrazů, projekce a instalace rozvodů nízkého napětí a
osvětlení
Lázně Hodonín a Lázně Lednice
dodávky výpočetní techniky, serverů, datových kabeláží,
kamerového systému, externí správa
Tiskárna Helbich
dodávky výpočetní techniky, serverů, odborných služeb,
datových kabeláží, kamerových systémů, externí správa
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
dodávky výpočetní techniky
Moravské zemské muzeum
dodávky datových kabeláží, EZS, EPS, kamerových systémů,
rozvodů nízkého napětí a osvětlení
Integrovaná střední škola automobilní
dodávky výpočetní techniky, datových kabeláží,
docházkového systému, systému jednotného času, externí
správa
dodávky kamerových a bezpečnostních systémů
MZM – zámek Jevišovice
projekce a instalace EZS s napojením na Policii ČR, koordinace
spolupráce s Ústavem památkové péče, autorský dozor
Vodovody a kanalizace Hodonín
dodávky výpočetní techniky, serverů
Vysoká škola Karle Engliše
dodávky výpočetní techniky, odborných služeb
Obecní knihovna Mokrá-Horákov
Vysoké učení technické v Brně
projekce a instalace datových kabeláží, EZS, kamerového
systému, instalace rozvodů nízkého napětí a osvětlení, vybavení
multifunkčního sálu audiovizuální technikou
dodávky výpočetní techniky, datových kabeláží, EZS, EPS,
kamerových systémů, rozvodů nízkého napětí a osvětlení,
odborných služeb
PneuPlus
Wistron InfoComm (Czech)
dodávky výpočetní techniky, serverů, kamerových systémů,
externí správa poboček po celé ČR
projekce a instalace metalických a optických datových
kabeláží
Policie ČR, správa Jihomoravského kraje
ZETOR TRACTORS
dodávky výpočetní techniky
projekce a instalace EPS
Download

představení společnosti