Telemonitoring v diabetologii
Martin Haluzík
III. interní klinika 1. LF UK a VFN,
Praha
Diabetem trpí celosvětově
366 milionů lidí
Europe
2011: 53 million
The Americas
2011: 63 million
Africa, Eastern
Mediterranean
and Middle East
2011: 47 million
Zdroj: International Diabetes Federation: IDF DIABETES ATLAS – Fifth edition,
http://www.idf.org/atlasmap/atlasmap
SE Asia and
W Pacific
2011: 203 million
Příčiny nárůstu prevalence DM
Šetrné geny (thrifty genes)
Nedostatek fyzické aktivity
Špatná
strava
Stres
Praktické důsledky zvýšení
prevalence diabetu
• Diagnostika a léčba diabetiků 2. typu se stále
více přesouvá od specialistů k praktickým
lékařům
• Potřeba jednoduchých léčebných přístupů, ale
také aktivního zapojení pacienta
Základem dlouhodobě úspěšné léčby
diabetu je znalost a dodržování
režimových opatření pacientem
Diabetici 2. typu mají několikanásobně
zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací
Pancreas
Hyperinsulaemia
Skeletal muscles
Insulin resistance:
↑FFA
Hyperclycaemia
Lipaemia
TNF
-alpha
Obesity
Adipocytes
↑FFA
Hypertension
LDL LDL
Genetic
predisposition
Dyslipidaemia
VLDL (↑ TG)
↑ CRP
Advanced
glycation
end-product
↓HDL
↑ Fibrinogen
↑ PAI-1
Liver
Hyperglycaemia
Glycated protein
Thrombosis
CRP, C-reactive peptide; FFA, free fatty acid; HDL-C, high-density lipoprotein-cholesterol; IGT, impaired
glucose tolerance; LDL-C, low-density lipoprotein-cholesterol; TG, triglyceride; PAI-1, plasminogen
activator inhibitor-1; VLDL, very low-density lipoprotein
Libby and Plutzky. Circulation 2002;106:2760–3
Nejlepší prevencí diabetu je kombinace
zdravé stravy a pravidelné fyzické aktivity
40
Kumulativní incidence
diabetu 2.typu (%)
Placebo
RR*
31%
30
Metformin
RR*
58%
Lifestyle
20
10
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0 2.5
Roky
*Redukce rizika vzniku diabetu 2.typu versus placebo
3.0
3.5
4.0
DPP.N Engl J Med. 2002; 346: 393-403
Change in CV death rate (%)
Pozitivní vliv různých intervencí na snížení
kardiovaskulární mortality u pacientů s diabetem
léčeným 5 let
CV, cardiovascular; LDL-C low-density lipoprotein-cholesterol; SBP, systolic blood pressure
Ray et al. Lancet 2009;373:1765-72; Kearney et al. Lancet 2008;371:117;
Turnbull et al. Arch Intern Med 2005;165:1410-19
Jak dokážeme ovlivnit
kardiovaskulární rizikové faktory
v reálné praxi?
60
NHANES III 1988–1994 (n=1204)
NHANES 1999–2006 (n=1694)
50
40
30
20
10
0
HbA1c level <7%
Blood pressure
TC
<130/80 mmHg <200 mg/dLa
LDL
<100 mg/dLb
Cardiovascular disease risk factors
aIn
NAHNES III (equivalent to 5.2 mmol/L); bIn NAHNES 1999-2006 (equivalent to
2.6 mmol/L); cPatients with ‘good control’ achieved all three recommended levels
LDL, low-density lipoprotein; NHANES; National Health and Nutrition Examination Survey;
TC, total cholesterol
1Saydah et al. JAMA 2004;291:335–42; 2. Bernard et al. Am J Med 2009;122:443-53
Good controlc
Jak si stojíme v ČR? – lipidy u DM 2.
typu rok 2002 vs. 2006
Parametr
% pacientů
% pacientů
2002
2006
Cholesterol < 5,0 mmol/l
22,8
40,0*
HDL-Ch > 1,1 mol/l
60,5
66,3*
LDL-Ch < 2,5 mmol/l
13,2
26,8*
TGL < 2,0 mmol/l
53,4
59,3*
Škrha, DMEV, 2010
Jak si stojíme v ČR? – kompenzace
DM 2. typu rok 2002 vs. 2006
Parametr
% pacientů
% pacientů
2002
2006
BMI < 25 kg/m2
13,1
13,2
TK < 130/80
26,1
35,1
Glykémie na lačno < 6,0 19,4
mmol/l
41,6
HbA1c≤ 5,3 %
23,6
Škrha, DMEV, 2010
43,7
Co by měl splňovat ideální diabetik
2. typu
• Přestat kouřit
• Pravidelná fyzická aktivita (10 000
kroků/denně)
• Dodržování diabetické diety
• Krevní tlak < 130/80 mmHg
• Optimální hodnoty lipidů v krvi
• Optimální kompenzace diabetu (GHB < 45
mmol/mol)
Bez dodržování režimových opatření není
uspokojivá kompenzace diabetu možná
ani při použití nemodernějších léků!
Kde jsou největší rezervy v
léčbě DM 2. typu?
• Časnější diagnostika a intenzivní léčba
již od počátku onemocnění
• Lepší a účinnější edukace pacientů
• Aktivnější zapojení pacientů do léčebného
procesu
• Individualizace cílů léčby a možností,
jak je dosáhnout
• Motivovace a podpora
Intenzivní, multifaktoriální intervence
snižuje riziko makrovaskulárních
komplikací u diabetiků 2. typu na polovinu
STENO-2
60
p=0.007
50
Conventional therapy
40
30
20
Intensive therapy
10
0
0
12
24
36
48
60
72
Months of follow-up
•
Composite endpoint included cardiovascular death, myocardial
infarction, revascularisation, stroke and amputation
Gaede et al. N Engl J Med 2003;348:383–93
84
96
V čem může pomoci
telemonitoring?
• Může zvýšit motivaci pacientů
• Může pomoci v intenzivní edukaci
• Může pomoci lépe definovat cíle léčby a
facilitovat jejich dosažení
• Může zlepšit kompenzaci diabetu
• Umožní častější interakci pacientů se
zdravotním personálem při zachování
nebo snížení počtu návštěv v ordinaci
Co vše má smysl sledovat
pomocí telemonitoringu u
pacientů s diabetem?
• Glykémii (trendy vývoje v čase, výskyt
hypoglykémií, vliv různých jídel a fyzické
aktivity)
• Krevní tlak
• Fyzickou aktivitu
• Tělesnou hmotnost
• Stravovací režim
Projení všeho v jednom
Metaanalýza: telemonitoring
v diabetologii
Telemonitoring: použití krokoměrů ke zvýšení motivace
Telemonitoring: sledování energetického příjmu
Telemonitoring: sledování glykemických profilů
Závěr
• Využití telemonitoringu prokazatelně zlepšuje
kompenzaci diabetu při zachování nebo snížení
počtu běžných návštěv v ordinaci
• Telemonitoring může zlepšit compliance pacientů
a lépe je motivovat k dlouhodobému dodržování
režimových opatření
• Telemonitoring má potenciál ke zlepšení péče o
pacienty s diabetem při zachování nebo snížení
faktické zátěže zdravotnického personálu
• Telemonitoring může umožnit komplexní zlepšení
všech KV rizikových faktorů u diabetiků
Děkuji za pozornost
Download

prohlédnout