ABB v České republice
Představení ABB s.r.o.
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 1
Světový lídr v oblasti energetiky a automatizace
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 2
§
Sídlo: Curych, Švýcarsko
§
Okolo 145 000 zaměstnanců v
přibližně 100 zemích
§
Zakázky v r. 2012: $40,2 mld.
§
Tržby v r. 2012: $39,3 mld.
§
Akcie kótovány na burzách v
Stockholmu, Švýcarsku a New
Yorku, obchodovány na virt-x
§
5 divizí:
- Výrobky pro energetiku
- Systémy pro energetiku
- Automatizace výroby a pohony
- Výrobky nízkého napětí
- Procesní automatizace
ABB vize
Jako jedna z předních světových inženýrských společností
pomáháme našim zákazníkům využívat elektrickou energii
efektivně a zvyšovat průmyslovou produktivitu při
současném snížení dopadu na životní prostředí.
Power and productivity for a better world
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 3
Energetika a automatizace je všude kolem nás
Technologii ABB najdete…
…na oběžné dráze kolem
Země i hluboko pod zemí,
…brázdit oceány i pracovat
na mořském dně,
…na polích, kde roste úroda,
i v továrnách, kde se balí
hotové potraviny
…ve vlacích, které řídíme,
nebo v provozech, které
zajišťují pitnou vodu
…v elektrárnách, které pro
nás vyrábějí elektrickou
energii, a v našich domovech.
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 4
Průkopnické projekty po celém světě
Posouvání technologických hranic
Výtah v největší
potašovém dole
První komerční
elektrárna –
energie z vln
Nejdelší podmořské
vedení
První těžební plošina
napojená na el. síť
Nejvzdálenější pobřežní větrná
elektrárna zapojená do sítě
Největší evropská
termo-solární
elektrárna
Největší baterie
Nejdelší vedení s
největší kapacitou
Největší instalace SVC
Nejdelší dopravní pás
Automatizace největší
hliníkárny
Nejdelší podzemní
vedení
Největší drtící zařízení
bez převodovky
(drcení rudy)
První 600 kV
vedení
© ABB Slovakia
27. srpna 2013 | Slide 5
Najvětší SCADA síť
Největší odsolovací
zařízení na bázi
Energie a
reverzní osmózy
automatizace v
největší celulózce
Rozvodna v nejvyšší
budově světa
Svět jako ho známe dnes utváříme díky inovacím
Průkopnické technologie od roku 1883
Plynová turbína
Zakladatelé
Parní turbína
1900
Průmyslové roboty
Turbodmychadla
1920
Zapouzdřené rozvodny
1930
1940
HVDC
Pohony bezpřevodovky
1950
1960
1970
1980
Motor s proměnlivou
rychlostí
1990
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 6
Rozšiřitelné řídicí
systémy
Electrické propulsní
systémy
2000
Ultravysoké napětí
Vize ABB
Zlepšení výkonu
ABB pomáhá zákazníkům zvyšovat jejich provozní výkonnost,
zlepšovat spolehlivost sítí a zvyšovat produktivitu za současné
úspory energie a snížení dopadu na životní prostředí.
Inovace
Inovace a kvalita jsou klíčové charakteristiky pro nabídku našich
výrobků, systémů a služeb
Atraktivní zaměstnavatel
Cílem ABB je upoutat a udržet si nadšené a schopné lidi a
nabídnout svým zaměstnancům zajímavé, globální pracovní
prostředí
Zodpovědné jednání
Snižování dopadu činnosti na životní prostředí, etické jednání a
podpora místní komunity jsou základem našich vlastních činností
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 7
Výkonný výbor ABB
Joe Hogan
CEO
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 8
Eric Elzvik
CFO
Gary Steel
Human
Resources
Frank Duggan
Global Markets
Bernhard Jucker
Power
Products
Brice Koch
Power
Systems
Tarak Mehta
Ulrich Spiesshofer
Discrete Automation Low Voltage
Products
and Motion
Diane
de Saint Victor
General Counsel
Greg Scheu
Marketing and
Customer Solutions
Veli-Matti Reinikkala
Process
Automation
Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina
Jeden ABB klastr
© ABB Slovakia
August 27, 2013 | Slide 9
ABB v České republice
Divize
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 10
§
Výrobky pro energetiku (PP)
§
Systémy pro energetiku (PS)
§
Automatizace výroby a pohony (DM)
§
Výrobky nízkého napětí (LP)
§
Procesní automatizace (PA)
§
Více než 3 200 zaměstnanců
§
Objednávky v roce 2012: 12,3 mld. Kč
§
Tržby v roce 2012: 12,2 mld. Kč
§
Certifikáty ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Česká republika
Země v srdci Evropy
Rozloha: 78 866 km2
Obyvatelstvo: 10 532 770
Hlavní město: Praha
HDP: 149,8 mld. Eur
HDP na hlavu: 14 146 EUR
Ekonomický růst - odhad: -1,1%
Nezaměstnanost: 7,2%
Inflace: 1,7%
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 11
ABB v České republice
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 12
ABB s.r.o. – Country Top Management
Hannu Kasi
Generální ředitel
Alena Ciprová
Lucie Jandová
Wolfgang Luber
Tomáš Čejchan
Bedřich Koukal
Vladimír Kysela
Personální
ředitelka
Ředitelka pro PR &
marketingovou
komunikaci
Finanční ředitel
Ředitel pro právní
záležitosti a etiku
podnikání
Ředitel pro rozvoj
prodeje a řízení
vztahu se zákazníky
Ředitel pro
strategický rozvoj
Pavel Nosek
Jiří Potěšil
Jaroslav Veselý
Hannu Kasi
Jan Menšík
Josef Havel
Jiří Vepřek
Obchodní řed. divizí
Ředitel divize
Ředitel divize
Ředitel divize
Ředitel jednotky
Ředitel jednotky
Ředitel divize
Výrobky a systémy
pro energetiku
Výrobky pro
energetiku
Systémy pro
energetiku
Automatizace výroby Výrobky a systémy
a pohony
nízkého napětí
Domovní elektroinstalační materiál
Procesní
automatizace
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 13
Divize Výrobky nízkého napětí
Nabídka ABB s.r.o.
Divize a portfolio produktů a služeb
Power
Products
Transformátory, zařízení pro rozvodny VN a VVN,
vypínače, rozváděče, svodiče přepětí, rozváděče VN,
přístrojové transformátory proudu a napětí VN, senzory
Power
Systems
Rozvodny, FACTS, HVDC, HVDC Light, elektrárny &
automatizace sítí, rozváděče ochran a řídicích systémů pro
rozvodny VVN a VN, kabelové systémy VVN
Discrete
Automation
and Motion
Low
Voltage
Products
Process
Automation
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 14
Pohony, motory, frekvenční měniče, výkonová elektronika,
opravy elektromotorů, roboty, kompletní robotizovaná řešení,
poradenství a servis, výroba standardizovaných svařovacích
buněk, oprava použitých průmyslových robotů
Přístroje a rozváděče nízkého napětí, domovní elektroinstalační
materiál, vypínače a odpojovače, inteligentní systémy
elektroinstalace
Řídicí systémy a komplexní dodávky automatizačních řešení,
analytika a instrumentace, inženýring a servis pohonů,
Operační centrum Česká republika
Divize Výrobky pro energetiku ABB ČR
Výrobky pro energetiku VN (Brno)
§
Výroba přístrojů a rozváděčů vysokého napětí
§
RFFF pro vzduchem izolované rozváděče
§
GFFF pro přístrojové transformátory a senzory
§
Technologické centrum – výzkum a vývoj v
oblasti přístrojových transformátorů a senzorů a
vzduchem izolovaných rozváděčů
§
Servis pro výrobky vn
§
Technická laboratoř – testování výrobků
nn,vn,vvn
Výrobky pro energetiku VVN (Praha, Brno)
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 15
§
Přístroje VVN, výkonové a distribuční
transformátory a jejich příslušenství,
generátorové vypínače, omezovače přepětí
§
Komponenty pro aplikace plynem izolovaných
rozváděčů velmi vysokého napětí 110kV up to
550kV
§
Testování úniku SF6, testy vvn, servis
Divize Systémy pro energetiku ABB ČR
Dodávky systémů pro monitorování, chránění a
řízení rozvoden VVN/ VN (Trutnov)
§
Centralizovaná výroba rozvaděčů pro ABB střední
Evropa - engineering, výroba skříní, testování
Servis řídicích systémů rozvoden a generátorových vypínačů (Trutnov, Praha)
§
Dlouhodobé servisní kontrakty se všemi klíčovými
průmyslovými zákazníky
Dodávka instrumentace a řídicích systémů výroby
elektrické energie (Brno, Plzeň)
§
Regionální inženýrské středisko pro ABB - dodávka
a servis řídicích systémů
Dodávky elektročástí pro výstavbu či rekonstrukce elektrárenských bloků - EBoP (Brno)
§
Domácí i zahraniční trhy
Výroba a prodej výkonových polovodičových
součástek (Praha)
§
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 16
Diody, tyristory, polovodičové omezovače přepětí,
moduly a křemíkové monokrystaly
Divize Automatizace výroby a pohony ABB ČR
Regulované pohony a motory (Praha, Ostrava)
§
Prodej regulovaných pohonů a motorů, PLCs,
mechanických částí pro přenos výkonu a
rychlonabíjecí stanice pro elektromobily
Servis motorů (Ostrava)
§
Kompletní opravy elektromotorů, elektromagnetů a
suchých transformátorů všech značek
§
Prodej stejnosměrných elektromotorů řady DMI
(30 – 1400 kW)
Robotika (Praha, Ostrava)
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 17
§
Návrh, realizace a servis robotizovaných pracovišť
a automatizovaných celků napříč průmyslovým
spektrem
§
Poradenství a konzultace
§
Vývoj, výroba a dodávky standardizovaných
svařovacích buněk pro evropské zákazníky
§
Certifikovaná repase použitých prům. robotů
Divize Výrobky nízkého napětí ABB ČR
Přístroje a rozváděče (Brno)
§
Výroba přístrojů nn jako jsou jističe, stykače,
tepelná nadproudová relé, motorové
spouštěče a další příslušenství
§
Prodej kompletního sortimentu přístrojů nn
§
Výroba a prodej rozváděčů nn typu MNS 3.0
a MNS iS
Domovní elektroinstalační materiál (Jablonec)
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 18
§
Výroba a prodej spínačů, zásuvek,
elektronických přístrojů a dalších prvků
domovní i průmyslové elektroinstalace
§
Inteligentní systémy elektroinstalace KNX a
Ego-n®
Divize Procesní automatizace ABB ČR
Aktivity v České republice (Praha, Ostrava,
Most, Brno)
§
Dodávky řídicích systémů, pohonářských
aplikací a komplexních automatizačních
řešení technologických procesů
§
Inženýring řidicích systémů, instrumentace a
analytiky, inženýring pohonů
§
Prodej OCS, průmyslové analytiky a
instrumentace
Operační centrum Česká republika (Ostrava)
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 19
§
Evropské inženýrské centrum pro divizi
Procesní automatizace v oblasti metalurgie,
dobývání a zpracování nerostných surovin,
lodního průmyslu, petrochemie a výroby
papíru a celulózy
§
Projektování, inženýring, vývoj SW, uvedení
pohonů, řídicích, elektrických a strojních
systémů do provozu
Základní ekonomické údaje
ABB s.r.o.
V mil. Kč
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 20
K 31.12. 2011
K 31.12. 2012
Přijaté objednávky
11 514
12 319
Tržby
10 836
12 212
Počet zaměstnanců
3 058
3 200
Hlavní zákazníci
ABB Česká republika
© ABB Group
August 27, 2013 | Slide 22
Download

ABB v České republice Představení ABB s.r.o.