Výroční zpráva
Masarykovy městské nemocnice
v Jilemnici
za rok
2010
Zřizovatel: Město Jilemnice
Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský – ředitel
Obsah výroční zprávy roku 2010
Informace o nemocnici ...............................................................................................................3
Organizace MMN Jilemnice ......................................................................................................4
Vedení MMN Jilemnice ............................................................................................................5
Konzultační sbor ředitele ...........................................................................................................6
Lékařské obsazení ke dni 31. 12. 2010 .......................................................................................7
Správa nemocnice ....................................................................................................................10
Rok 2010 ve zkratce .................................................................................................................11
Oddělení (úsek): Gynekologicko - porodnické odd...............................................................13
Dětské a novorozenecké oddělení ..............................................................15
Neurologické oddělení ...............................................................................17
Interní oddělení ..........................................................................................19
Rehabilitační oddělení.................................................................................21
RDG oddělení ............................................................................................23
Anesteziologicko-resuscitační oddělení ....................................................25
Oddělení hemodialýzy ................................................................................27
Laboratoř ....................................................................................................29
Oddělení nukleární medicíny .....................................................................31
Chirurgické oddělení..................................................................................33
Alergologie .................................................................................................35
Diabetologie ...............................................................................................36
Lékárna .......................................................................................................37
Úsek hlavní sestry - ošetřovatelství ..........................................................38
Hospodářsko-technická správa ..................................................................40
Doprava – van Doornik ..............................................................................51
Pracovník technicko-ekonomického rozvoje a kontroly .............................52
Seznam dárců a sponzorů..........................................................................................................53
Poskytování informací ..............................................................................................................54
Statistické informace:
Počet příchozích pacientů ..........................................................................55
Ošetřovací dny dle jednotlivých oddělení...................................................55
Počet cizinců ...............................................................................................56
Počet porodů ...............................................................................................56
Počet úmrtí .................................................................................................56
Přehled pacientů v r. 2008 až 2010 .............................................................57
Náklady na lůžkoden...................................................................................58
Srovnávací tabulky - (energie) ...................................................................58
Porovnání nákladů a spotřeby ....................................................................59
Výsledky hospodaření 2006 - 2010 ...........................................................61
Náklady roku 2010 - graf ...........................................................................63
Personální statistika ....................................................................................64
Neodpracované kalendářní dny za rok 2010 ..............................................65
Průměrné měsíční mzdy v letech 2006 – 2010 ...........................................65
Sledování spokojenosti pacientů ................................................................66
Poznámky ...................................................................................................81
2
Informace o nemocnici
Název organizace:
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Sídlo organizace:
Metyšova 465
514 01 Jilemnice
Právní forma:
příspěvková organizace
Další údaje:
IČO : 00192546
DIČ : CZ 00192546
č. ú. : 78-9667410287/0100
tel: 481 551 111
fax: 481 541 353
Více informací naleznete na našich internetových stránkách na adrese:
„http://www.nemjil.cz/“
Případné dotazy či připomínky nám můžete zaslat na emailovou adresu:
[email protected]
3
Organizace MMN
Zřizovatel:
Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
Jilemnice
Zastupitelstvo města Jilemnice:
Starosta:
Místostarosta:
Mgr. Richter Vladimír
Ing. Čechová Jana
Členové:
Deml Jiří
Dvořák Jiří
PaedDr. Hartman Václav
Henych Stanislav
MUDr. Kalenský Jiří
Mgr. Kunátová Jaroslava
Kouba Roman
PaedDr. Luštinec Jan
MVDr. Ott Pavel
Rezler Jiří
Seibert Eduard
Ing. Trýznová Jana
MUDr. Válek Jan
Vinklář Vladimír
Zuzánková Eva
Rada města:
Mgr. Richter Vladimír
Ing. Čechová Jana
MUDr. Kalenský Jiří
PaedDr. Luštinec Jan
Vinklář Vladimír
4
Vedení nemocnice
ředitel: MUDr. Jiří Kalenský
lékařský ředitel: Hubert Waněk
hlavní sestra: Marie Seifertová
správní ředitel: Ing. Ota Krejčí
5
Konzultační sbor ředitele
primáři oddělení:
MUDr. Edlman Jaroslav
MUDr. Schmoranz Martin
MUDr. Vocásek Zdeněk
MUDr. Jiřičková Michaela
MUDr. Matějková Jana
MUDr. Toya Patrik
MUDr. Opluštilová Alexandra
MUDr. Jarešová Irena
MUDr. Tylová Lenka
MUDr. Mašková Ivana
Ing. Gottwaldová Barbora
lékařský ředitel-zástupce ředitele MMN:
MUDr. Waněk Hubert
správní ředitel:
Ing. Krejčí Ota
hlavní sestra
Seifertová Marie
vedoucí sekretariátu
Stříbrná Vladimíra
pracovník technicko-ekonomického rozvoje a kontroly
Mgr. Maralík Petr
6
Lékařské obsazení ke dni 31. 12. 2010
Interní oddělení
Primář:
Zástupce primáře:
Sekundární lékař:
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Schmoranz Martin
Stach Jan, vedoucí lékař JIP
Havlová Ivana
Mečířová Zdeňka
Kobrlová Jitka
Švec Jan
Flösslová Pavlína
Vlk Jan
Kociánová Jana
Amchová Kateřina
Horáčková Eva
Michlová Jana
Roučka Tomáš
Waněk Hubert
Opluštil Michal
Zahrádková Miloslava – MD
Chirurgické oddělení
Primář:
Vedoucí operačních sálů
a vedoucí lékař JIP:
Sekundární lékař:
Samostatně pracující lékař:
MUDr. Edlman Jaroslav
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Edlman Jaroslav
Gottwald Jaroslav
Zahrádka Aleš
Mareš Josef
Kunátová Jaroslava
Heřmánek Jakub
Hloušek Milan
Fialová Eva
Myšík Ondřej
MUDr. Kalenský Jiří
MUDr. Fiala Oldřich
Gynekologicko-porodnické oddělení
Primář:
Zástupce primáře:
Samostatně pracující lékař:
Sekundární lékař:
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
7
Vocásek Zdeněk
Patrmanová Eva
Říhová Nina
Břeský Pavel
Gazda Štěpán
Minář Tomáš
Sisr František
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Müller Radek
Hauschwitzová Lenka
Novotná Marie - MD
Holcová Petra - MD
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Jiřičková Michaela
Šmídová Helena
Fiedler Zdeněk, Ph.D.
Machová Eliška
Hlobilová Daniela
Laštovková Lucie - MD
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Matějková Jana
Votočková Jana
Mlejnek Jiří
Smetanová Lenka
Malinová Ilona
Kuříková Zuzana - MD
Dětské oddělení
Primář:
Sekundární lékař:
Neurologické oddělení
Primář:
Sekundární lékař:
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Primář:
Sekundární lékař:
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Toya Patrik
Valenta Petr
Andrusenko Dmitry
Zecková Stanislava
Palmová Pavlína
Langová Lucie
Rutkay Lubomír
Kaňa Lukáš
Jaroszová Miroslava
Pitrmucová Gabriela - MD
Pohořalá Gabriela - MD
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Mašková Ivana
Andrusenko Liubov
Fišer Jakub
Krtičková Jana - MD
Svobodová Markéta - MD
Radiodiagnostické oddělení
Primář:
Sekundární lékař:
8
Oddělení nukleární medicíny
Primář:
MUDr. Tylová Lenka
Samostatně pracující radiofarmaceut: RNDr. Hanza Jaromír
Oddělení laboratoře
Vedoucí VŠ pracovník Laboratoře
Chemik – analytik:
Pracovník jištění jakosti
Samostatně pracující lékař:
Ing. Gottwaldová Barbora
Ing. Koptíková Tereza
RNDR. Černá Bohuška
MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D.
MUDr. Hrabánek Jan
MUDr. Špinarová Rusínová Marie - MD
Rehabilitační oddělení
Primář:
MUDr. Jarešová Irena
Oddělení hemodialýzy
Vedoucí lékař:
Sekundární lékař:
MUDr. Opluštilová Alexandra
MUDr. Kudrnáčová Dana
Odborné ambulance
Kalmetizační
Urologická
Dětská kardiologie
Endokrinologická
Neurologická, Lomnice n. P.
Interní – stará poliklinika
Kardiologie a funkční diagnostika
Gastroenterologická
Diabetologická - poliklinika
Alergologická - poliklinika
Nefrologická
Nefrologická - dětská
Mammologická
Gynekologická – vedoucí lékař
Gynekologická dětská
Chirurgická – vedoucí lékař
Interní
Asistované reprodukce
MUDr. Soukupová Renáta
MUDr. Maloň Michal
doc. MUDr. Kokštein Zdeněk, CSc.
doc. MUDr. Karel Kupka, CSc.
MUDr. Mlejnek Jiří
MUDr. Stach Jan
MUDr. Kobrlová Jitka
MUDr. Mečířová Zdeňka
MUDr. Roučka Tomáš
MUDr. Schmoranz Martin
MUDr. Kociánová Jana
MUDr. Waněk Hubert
MUDr. Vrbová Petra
MUDr. Vrba Václav
MUDr. Opluštilová Alexandra
MUDr. Jiřičková Michaela
MUDr. Mareš Josef
MUDr. Vocásek Zdeněk
MUDr. Říhová Nina
MUDr. Kalenský Jiří
MUDr. Flösslová Pavlína
MUDr. Břeský Pavel
9
Hematologická
MUDr. Bohoněk Miloš, Ph.D.
MUDr. Hrabánek Jan
MUDr. Špinarová Rusínová Marie - MD
MUDr. Jiřičková Michaela
Mgr. Pilařová Naďa
Mgr. Kalenská Kateřina - MD
Dvořáková Anežka
Pediatrická – vedoucí lékař
Logopedie - poliklinika
Nutriční – poliklinika
Lékárna s odbornými pracovišti
Vedoucí lékárník
Lékárník asistent
Mgr. Oláh Milan
Mgr. Červená Lenka
PharmDr. Psohlavcová Grafková Jana, Ph.D.
Mgr. Ihraczká Jana
PharmDr. Möhwaldová Stanislava - MD
Správa nemocnice
Správní ředitel:
Vedoucí provozního úseku:
Vedoucí ekonomického úseku:
Vedoucí technického úseku:
Vedoucí mzdové účtárny:
Vedoucí finanční účtárny:
Vedoucí údržby:
Vedoucí stravovacího provozu:
Ing. Krejčí Ota
Honka Jan
Ing. Záluská Šrámková Alena
Ing. Simandl Pavel
Jeriová Eva
Havlová Vladimíra
Svoboda Miloš
Kosáčková Hana
Rok 2010 ve zkratce
10
MMN v Jilemnici hlásí
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, největší městem zřizovaná
organizace, hospodařila i v roce 2010, již pátým rokem, s kladným hospodářským
výsledkem. Po 13 letech se tak podařilo uhradit všechny finanční ztráty z
předchozích let.
První výraznější zadlužení nemocnice nastalo v roce 1997, kdy v době
extenzívního růstu nemocnice byly vládou přijaty tzv. ekonomické balíčky,
zdravotnictví začalo být financováno tzv. paušály a skončil výkonový systém.
Nemocnice měla v té době nakoupeny nové přístroje a prováděla řadu nových
vyšetření a léčebných výkonů, které nebyly zahrnuty do paušálních úhrad.
Postupem let se dařilo se zdravotními pojišťovnami smluvně podchytit nové
zdravotnické výkony a i jejich úhradu. Snaha o vyrovnané hospodaření nemocnice
se bohužel dotkla také i počtu zaměstnanců, došlo ke snížení počtu.
Dalším, pro nemocnici kritickým rokem, byl rok 2004. V té době došlo ke
změně sazby DPH v oblasti služeb, došlo také ke změně účtování úhrad za léčení
cizinců a byla vydána nová pravidla o vzdělávání lékařů. V roce 2004 se nemocnice
opětovně propadla do výrazné ekonomické ztráty. Vedení nemocnice spolu se
členy dozorčí rady přijalo řadu velmi nepopulárních opatření, které odsouhlasil i
zřizovatel. Opětovně byl snižován počet a byly upraveny platové poměry
zaměstnanců. Došlo k radikální změně dodavatelů materiálů do nemocnice, externí
dodávky léků do nemocnice byly nahrazeny dodávkami z vlastní nově vybudované
lékárny a byla reorganizována tři oddělení.
Následující roky ukázaly, že se jednalo o správná řešení, která postupně
vyváděla nemocnici z dluhů. Při té příležitosti je třeba poděkovat všem členům
dozorčí rady nemocnice, zvláště pak ing. A. Červinkovi a dnes již zemřelému ing. J.
Jiráskovi, kteří se významně podíleli na přijatých řešeních.
Ekonomická krize, která zasáhla především Ameriku a následně i Evropu, se
samozřejmě dotkla a dotkne téměř každého z nás; nejprve se dotkla výrobních
firem a následně zasáhne i zdravotnictví. Toho si nemocnice byla plně vědoma, a
proto v letech 2009 a 2010 prostřednictvím výběrových řízení a tvrdých obchodních
jednání významně snížila ceny dodavatelských činností, materiálů i léků.
Obnovení vyrovnaného hospodaření nemocnice je o to významnější, že bylo
dosaženo bez jakéhokoli oddlužení ze strany státu či kraje, kterého se dostalo
některým nemocnicím (Liberec, Jablonec a Česká Lípa obdržely na oddlužení více
jak 500 milionů Kč). Ačkoli by politici měli pečovat o celý region, v tomto případě
rozhodli tak, že je bývalý semilský okres nezajímal
11
Vyrovnaného hospodaření nemocnice bylo dosaženo mimo jiné také proto,
že velká část zdravotníků pochopila, že nemocnici je třeba zachovat celistvou se
všemi odděleními, ambulancemi a provozy, neboť tyto se vzájemně doplňují,
podporují a konečný výsledek je průsečíkem všech činností. Nemocnice také proto
zakoupila jednu privátní ambulanci.
Na druhou stranu u několika málo lékařů převládlo přání vlastního prospěchu
nad prospěchem nemocnice jako celku a svých spolupracovníků, a tak došlo k
oddělení dvou ambulancí bez finanční náhrady. V jednom případě nemocnice
přichází o tržby ve výši 2,75 milionů Kč a ve druhém případě o 750 tis. Kč ročně
Před nemocnicí jsou ještě 4 dlouhé roky odříkání, v jejichž průběhu musí
zaplatit celkem 67 milionů Kč za úvěry a leasingy, které přijala. Teprve od roku
2015 by mělo dojít k podstatnému snížení objemu cizích zdrojů a nemocnice by
měla v průběhu dalších 3 let doplatit 5,5 milionů Kč.
Závěrem mi dovolte, abych co nejupřímněji poděkoval všem zaměstnancům
nemocnice, jimž na nemocnici záleží, jimž záleží na jejím růstu a prosperitě, a
abych jim poděkoval za veškerou jejich práci a i odříkání, za veškerou jejich péči a
činnost ve prospěch pacientů.
MUDr. Jiří Kalenský
ředitel MMN v Jilemnici
Gynekologicko-porodnické oddělení
12
Zdeněk Vocásek
primář oddělení
MUDr.
Hodnocení činnosti gynekologicko-porodnického oddělení
MMN Jilemnice za rok 2010.
Tým lékařů a sester gyn. por. oddělení MMN Jilemnice v
roce 2010 odvedl 874 porody. V přiložené tabulce lze
přečíst některé odborné charakteristiky naší gynekologické
a porodnické práce.Nejdůležitějším faktem zůstává nízká
perinatální mortalita,která činila v r.2010 - 2,3%o.
Z dalších odborných ukazatelů lze vyzdvihnout fakt,že jsme se úspěšně postarali o
prenatální péči 11 dvojčat, tradičně jedna čtvrtina našich rodiček využila bezplatné
možnosti „bezbolestného“ porodu.
Nadále trvá naše dobrá spolupráce s neonatologickým oddělením FN HK a Liberec v péči
o novorozence do 2500g, vyžadující akutní péči, která překračuje možnosti našich
pediatrů. Na tato oddělení a do Prahy Motola jsme převezli celkem 19 dětí.
Počet císařských řezů se meziročně snížil na 18,8%, počet porodů ukončených
porodnickými kleštěmi byl 2,7%,což dokazuje, že forceps má stále místo v řešení
porodnických akutních situací.
Stále provádíme - ve spolupráci s genetikou FN Hr.Králové - amniocentézy ke
spokojenosti našich pacientek.Provedli jsme 213 amniocentéz.
Gynekologická činnost našeho oddělení byla opět pestrá, což dokumentuje několik čísel.
Na našem oddělení jsme v roce 2010 operovali celkem 1211 žen. Provedli jsme například
133 hysterektomií, 164 císařské řezy. Na našem oddělení bylo hospitalizováno 1944
ženy/1057 na gyn. a 887 na por. odd. /při průměrné délce hospitalizace gyn. odd. 3,48 dne
a por. odd. 4,94dne.
Ambulantně jsme ošetřili 5726 žen.
Kolektiv lékařů: na oddělení pracují ke konci roku na plný úvazek dva lékaři s atestací
II.st., dva lékaři bez atestace. Tři spolupracující lékaři s malým úvazkem mají atestaci II.
stupně, dva mají atestaci I. st. Ke konci roku máme 6,8 úvazku, jedna lékařka je na MD.
Naši lékaři pracují v ambulancích v naší nemocnici, ve Dvoře Králové, Lomnici nad
Popelkou, Vrchlabí, Jablonci n. Jiz. a Tanvaldu, připravujeme ještě užší spolupráci
s gynekology v jiných oblastech, což nám umožňuje udržet relativně velký provoz
navzdory našemu malému přirozenému spádu.
Naše oddělení má akreditaci na vzdělávání.
Spolupracujeme s katedrou gyn. por. IPVZ vedenou doc. MUDr. J. Feyereislem, CSc.
Zúčastňujeme se pravidelně všech celostátních i regionálních odborných konferencí a
seminářů, naše oddělení si vybralo i v r. 2010 několik mediků v rámci přípravy na státní
zkoušku z gynekologie a porodnictví.
Vzhledem k výše uvedenému považujeme rok 2010 za úspěšný.
13
Komentář k rozboru činnosti gyn. por. oddělení za rok 2010
1.Porodnice:
celkem jsme odvedli 874 porody
perinatální mortalita - 2,3%o
předčasné porody do dokončeného 37. týdne – 4,9 %
eklampsie - 0
LMP + RCUI u 4,2 % porodů
u 21,6% porodů užita kombinovaná spinoepidurální analgezie
KP celkem 38 /36 porozeno S.C./
gemini - 11
převezených - 19 dětí
otcové u porodu v 66 %
provedli jsme 213 amniocentes
2. Gynekologie:
provedli jsme 1211 operací
5726 ambulantně ošetřených žen
hrdlo děložní
CIN I-II
31
Prekancerosy:
CIN III
9
Karcinomy:
hrdlo děložní
Ca in situ
1
Ca
6
endometrium 9
ovarium
8
Gyn. por. jako celek:
za rok 2010 bylo na našem oddělení hospitalizováno 1944 žen /G 1057, P 887/
průměrná ošetřovací doba gyn. odd. 3,48 dne a por. odd. 4,94 dne.
Gynekologicko-porodnické oddělení
30 000
tis. Kč
20 000
10 000
0
-10 000
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
21 422 23 507 23 459 19 479 15 304 17 831 19 498 19 634 20 311
V
20 187 19 750 18 757 15 944 15 383 18 518 19 049 13 217 16 984
HV -1 235 -3 757 -4 702 -3 535
79
687
-449
-6 417 -3 327
Dětské a novorozenecké oddělení
14
MUDr. Michaela Jiřičková
primář oddělení
Dětské oddělení poskytuje péči dětem od 0 do 19 let věku.
V roce 2010 bylo na dětském oddělení hospitalizováno 804
dětí. Současně s dětskými pacienty bylo přijato 417
doprovázejících osob, převážně matek. U dětí do 6 let je
hospitalizace doprovodu dítěte hrazena zdravotní
pojišťovnou a naprostá většina rodin této možnosti, jak dítěti
pobyt v nemocnici usnadnit, využívá. Pokud má rodina
zájem a kapacita oddělení to aktuálně dovoluje, umožňujeme pobyt doprovázející osoby i
u starších dětí.
Nejčastějším důvodem přijetí na oddělení jsou zánětlivá onemocnění dýchacího ústrojí
provázená dušností, infekce zažívacího traktu spojená s dehydratací a traumata.
Na novorozeneckém oddělení bylo hospitalizováno 883 novorozenců, 38 dětí mělo
porodní hmotnost nižší než 2 500g. Na novorozeneckém oddělení podporujeme kojení
umožněním časného kontaktu dítěte s matkou a trvalého pobytu dítěte s matkou na
porodnici. Během pobytu na porodnici jsou novorozencům provedena všechna povinná i
některá nepovinná screeningová vyšetření - screening fenylketonurie a dalších
metabolický vad, hypotyreosy, kongenitální adrenální hyperplasie, cystické fibrosy,
ortopedické a sonografické vyšetření kyčlí, ultrazvuk ledvin a screening kongenitální
katarakty.
V péči o nezralé a nemocné novorozence spolupracujeme s Jednotkou intenzívní péče o
novorozence Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a s Jednotkou
intermediární péče o novorozence Krajské nemocnice Liberec.
Dětské oddělení poskytuje rovněž ambulantní péči v ambulanci pediatrické, která zajišťuje
i akutní ambulantní péč0 i- náhrada za LSPP- pro děti a dorost v regionu, dále pracují
odborné pediatrické ambulance - nefrologická, endokrinologická, kardiologická a
neonatologická. Celkem bylo v roce 2010 v pediatrických ambulancích provedeno 2784
vyšetření.
V květnu 2010 ukončil pracovní poměr na dětském oddělení MUDr. Mrázek, dále
pracovaly na dětském oddělení MUDr. Jiřičková, MUDr. Hlobilová, MUDr. Machová,
MUDr. Šmídová a v úvazku 0,6 MUDr. Fiedler. V listopadu 2010 ukončila úspěšným
vykonáním závěrečného testu MUDr. Šmídová přípravu v základním kmenu oboru dětské
lékařství.
V roce 2010 se budova dětského oddělení konečně dočkala bezbariérového přístupu
- za podpory operačního programu Evropské unie Život bez bariér byl vybudován v
budově dětského oddělení výtah spojující ambulantní část v přízemí s lůžkovou částí v
1. patře budovy, výtah byl uveden do provozu 10. 9. 2010. Současně byl vybudován
15
spojovací krček spojující 1. patro dětského oddělení s 2. patrem hlavní budovy
nemocnice, což umožňuje transport pacientů na lůžku z budovy dětského oddělení na
operační sály, zobrazovací vyšetření a další výkony. Tímto propojením budov se výrazně
zvýšil komfort pacientů, ovšem je nesporné, že tento komfort by si pacienti bývali
zasluhovali již v dřívější době.
Nedílnou součástí dětského oddělení je odloučené pracoviště Základní a mateřské školy
Komenského v Jilemnici- „školička“ na dětském oddělení. Paní učitelka zajišťuje výuku
školáků i zaměstnání pro děti spadající do mateřské školy.
Dětské oddělení
20 000
v tis. Kč
10 000
0
-10 000
-20 000
2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010
N
7 913 9 710 9 954 10 651 11 116 13 515 16 545 18 051 18 466
V
5 445 6 141 5 326 5 707 6 943 8 293 9 223 7 851 10 593
HV -2 468 -3 569 -4 628 -4 944 -4 173 -5 221 -7 322 -10 200 -7 873
Neurologické oddělení
16
MUDr. Jana Matějková
primář oddělení
V roce 2010 neurologie MMN Jilemnice dále v regionu
zajišťuje péči na lůžkovém oddělení a poskytuje podle
potřeby konziliární služby i pro okolní nemocnice. Nadále je
v chodu jak neurologická ambulance v MMN Jilemnice, tak
na odloučeném pracovišti v Lomnici nad Popelkou. Na
oddělení včetně pohotovostní služby a v ambulancích
pracuje celkem 10 lékařů.
V průběhu roku přebírá vedení oddělení po návratu z mateřské dovolené MUDr.
Matějková. Ve složení středního zdravotnického personálu dochází jen k minimálním
změnám, což je přínosem pro klienty, o které se starají sestřičky s bohatými zkušenostmi s
péčí o neurologicky nemocné Vrchní sestrou nadále zůstává v.s Pilařová.
Pravidelná ambulantní péče v MMN Jilemnice je zajištěna dopoledne vždy úterý, středu a
pátek v ostatní dobu dle domluvy. Neurologická ambulance v Lomnici nad Popelkou
pracuje v úterý především jako poradna pro záchvatová onemocnění, ve čtvrtek je
doménou ambulantní péče o dětské pacienty a pacienty s vertebrogeními potížemi. Na
lůžkovém oddělení je dostupný neurolog 24 hodin denně.
V roce 2009 byla neurologickému oddělení udělena akreditace MZČR. Neurologické
oddělení je nově vybaveno EMG přístrojem, MUDr. Malinová se připravuje k provádění
vyšetření evokovaných potenciálů. Dobře funguje nové přístrojové vybavení EEG
laboratoře, jak v MMN Jilemnice, tak v lomnické ambulanci. EMG vyšetření pro naše
oddělení nadále zajišťuje MUDr. Mlejnek na pracovišti v Lomnici n. Pop. Podrobné
laboratorní vyšetření mozkomíšního moku je zajištěno v laboratoři Topelex, základní
orientační biochemické a cytologické parametry poskytuje laboratoř MMN. Další
specialisovaná neurologická a elektrofyziologická vyšetření objednáváme podle potřeby na
příslušných pracovištích, stran nukleární magnetické rezonance pak využíváme především
oddělení v Jablonci n. Nisou- velmi oceňujeme novou možnost rychlého získání popisu
snímků pomocí propojení nemocničních informačních systémů obou nemocnic.
Pokračuje spolupráce s libereckou nemocnicí stran komplexní péče o pacienty s cévní
mozkovou příhodou. Neurochirurgické výkony jsou ve většině případů prováděny na
neurochirurgii v Liberci, výborně se osvědčuje možnost zhodnocení výsledků
zobrazovacích vyšetření pomocí elektronické pošty. V případě nutnosti využíváme
možnost konzultace stavu či překladu pacienta na vyšší klinická pracoviště, především na
Neurologickou kliniku FN Hradec Králové, velmi vstřícná je i občasná spolupráce s
neurologickým oddělením Nemocnice Na Homolce.
V roce 2010 bylo na našem pracovišti provedeno 680 konziliárních vyšetření pro potřeby
lůžkových oddělení , ambulantně pak celkově provedeno ku 2.500 vyšetření - tyto počty
poněkud přesahují ty loňské, celkově v našich laboratořích provedeno 443 EEG vyšetření.
17
Na lůžkovém oddělení bylo v průběhu roku hospitalizováno celkem cca 656 pacientů
s průměrnou ošetřovací dobou 7,81 dne.
neurologie
15 000
v tis. Kč
10 000
5 000
0
-5 000
2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010
N
8 109 9 578 9 834 10 835 9 917 10 638 10 872 12 303 13 705 13 521
V
6 259 7 234 6 614 7 768 7 104 8 773 8 637 9 804 9 863 9 880
HV -1 850 -2 344 -3 220 -3 067 -2 813 -1 865 -2 235 -2 499 -3 842 -3 641
Interní oddělení
MUDr. Martin18
Schmoranz
primář oddělení
Charakteristika:
V roce 2010 pracovalo interní oddělení MMN Jilemnice se
45 standardními lůžky a s 5 lůžky jednotky intenzivní péče.
Na oddělení bylo v roce 2010 hospitalizováno 1 337
pacientů, při počtu 11 989 lůžkodnů. Průměrná ošetřovací
doba 9,26 dne. Mortalita hospitalizovaných pacientů mírně
klesla (na 56 promile), průměrný věk zemřelých pacientů
byl 73,4 roku.
Na JIP jsou nadále přijímáni překladem i pacienti z jiných zdravotnických zařízení, a to
zejména v případě potřeby hemodialyzační léčby.
Počty pacientů ošetřených v ambulantní složce (všeobecné interní ambulanci, v
gastroenterologické ambulanci a v ambulanci funkční kardiovaskulární diagnostiky) se
oproti předchozím rokům výrazněji nemění, celkově bylo v ambulancích ošetřeno téměř 10
tisíc pacientů. Z toho byly necelé 3 tisíce speciálních vyšetření srdce a oběhu
(ultrazvukové vyšetření srdce, 24 hodinové monitorování EKG a krevního tlaku, zátěžové
vyšetření EKG, spirometrie) a téměř 2 tisíce endoskopických vyšetření zažívacího traktu.
Bylo provedeno přes 5 tisíc ambulantních a konsiliárních interních vyšetření.
Personálně:
Na oddělení pracovalo 13 lékařů, někteří jen na částečný úvazek, takže celkově ke konci
roku naplňují 10,8 lékařských míst. Několik dalších lékařů se podílí na ústavních
pohotovostních službách.
U standardního lůžka pracovalo 14 sester, 1 ošetřovatelka a vrchní sestra. V ambulancích
pracují 4 sestry. Střední zdravotnický personál na JIP je společný s ARO.
Na oddělení pracovala 1 administrativní síla.
Hospodářsky:
Souhrnné účetní výnosy ze standardních lůžek, z JIP a všech 3 ambulancí byly, i přes
nižší počet hospitalizovaných, téměř totožné jako v předchozím roce (přes 39 milionů).
Výše nákladů byla ve většině segmetnů velmi obdobná jako v předchozím roce. Výrazný
nárůst nákladů však byl v gastroenterologické ambulanci, kam se promítl leasing na nové
endoskopické vybavení, a to vzrůstem nákladů o cca 1,1 milionu korun. Celkově jsme tak
v roce 2010 dospěli k negativní bilanci – o 990 tisíc Kč.
19
interna
50 000
tis. Kč
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
25 653 28 400 31 695 30 369 26 111 30 039 34 034 39 480 40 290
V
26 379 27 191 29 154 31 915 27 106 27 325 33 033 39 760 39 297
HV
726
-1 209 -2 541 1 546
20
995
-2 714 -1 001
280
-993
Rehabilitace a fyzioterapie
MUDr. Irena Jarešová
primář oddělení
Rehabilitační oddělení zajišťuje léčebnou a preventivní péči
u chorob a stavů souvisejících s pohybovým aparátem v
součinnosti s ostatními medicínskými obory zastoupenými v
MMN .V ambulantní složce převažují onemocnění páteře,
kloubů a poúrazové nebo pooperační stavy. V lůžkové
složce poskytujeme rehabilitační péči podle základní
diagnózy, pro kterou je pacient hospitalizován.
Na oddělení pracuje 1 lékařka, 8 fyzioterapeutek a zdravotní
sestra na 0,7 úvazku, provoz ambulance: pondělí – pátek 6:00-15:30 hod.
V roce 2010 bylo provedeno 2 886 lékařských vyšetření a 35 729 léčebných výkonů.
Rehabilitační oddělení je situováno v bezbariérové budově v areálu nemocnice, klienti jsou
objednáváni na konkrétní den a hodinu a odpadá tedy dlouhé čekání.
V roce 2010 proběhlo dokončení obnovy přístrojového vybavení. Aktuálně tedy
poskytujeme elektroléčbu (všechny druhy proudů včetně It křivky a následně cílené
stimulace), kombinovanou léčbu elektro + ultrazvuk současně, ultrazvuk samostatně,
magnetoterapii, fototerapii(laser, Bioptron, BioBeam), teploléčbu (solux, parafin a nově
kryoterapie), vodoléčbu a trakce.
Hlavní náplní rehabilitace je LTV individuální kondiční i speciální (na míči, na nestabilní
plošině, na přístrojích, metodika Mojžíšové) a edukace klientů. Z manuálních technik
reflexní a segmentové masáže, měkké techniky, mobilizace, míčkování. Jako placená
služba klasické masáže
Pro hospitalizované pacienty máme rehabilitační pracoviště v hlavní budově MMN v úrovni
neurologického oddělení. I zde je nové přístrojové vybavení a můžeme poskytovat
elektroléčbu, teploléčbu, UZ, magnetoterapii a trakce. Hlavní náplní péče o
hospitalizované pacienty je však LTV včetně nácviku sebeobsluhy a používání pomůcek
pro mobilitu.
V rámci rehabilitace pracuje i bezbariérová protetická ambulance , 3x týdně v prostorách
chirurgické ambulance. Zajišťujeme vybavení klientů MMN Jilemnice a DC Jilemnice pro
děti s kombinovanými vadami pomůckami individuálně vyrobenými ortopedickou protetikou
Liberec nebo pomůckami sériovými ve spolupráci s prodejnou a půjčovnou Zdravotnické
potřeby Turnov, event. Zdravotyka Jilemnice.
21
Rehabilitace
6 000
5 000
tis. Kč
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
2 650
3 202
3 345
2 841
2 858
2 885
3 412
4 145
4 385
V
4 862
4 949
3 659
3 296
2 975
2 627
3 291
4 259
4 003
HV
2 212
1 747
314
455
117
-258
-121
114
-382
22
RDG oddělení
MUDr. Ivana Mašková
primář oddělení
Radiodiagnostické oddělení MMN funguje v samostatném
dvoupodlažním pavilonu spojeném s hlavní budovou
nemocnice. Ke konci roku 2010 nastaly rozsáhlé stavební
úpravy k realizaci přesunu Oddělení nukleární medicíny do
stejné budovy, přičemž došlo k částečné redukci provozních
prostor RDG oddělení.
Vyšetřovací metody byly zachovány - skiagrafie základní a speciální
skiaskopie
sonografie
výpočetní tomografie
diagnostická mammografie.
Za rok 2010 bylo provedeno celkem 15.887 vyšetření, z toho UZ vyšetření 6.400 a CT vyš.
2.452.
Oddělení provádí vyšetření pro všechna oddělení nemocnice, odborné ambulancemi
ambulance praktických lékařů, došlo k nárůstu pacientů z Vrchlabska a Semilska i
mimospádových.
Přístrojové vybavení na oddělení nebylo obnoveno, do provozu byl uveden nový mobilní
přístroj s C-ramenem na chirurgických operačních sálech používaný při repozicích
zlomenin a zavádění osteosyntéz.
Personální obsazení:
Střední zdravotnický personál bez obměny - 5 laborantů pod vedením vrchního asistenta
p. Skořepy, z toho 3laboranti mají PSS v oboru RDG, 1 zdravotní sestra a 1
administrativní pracovnicena částečný úvazek. Lékaři – stabilně pracuje na oddělení
primářka MUDr. Mašková s II. atestací v oboru RDG, MUDr. Andrusenko , která v červnu
2010 absolvovala úspěšně test v oboru radiologie a zobrazovací metody a uzavřela tak
základní kmen v oboru RDG, MUDr. Hronovská, která v srpnu nastoupila na mateřskou
dovolenou, v prosinci nastoupil MUDr. Fišer, který zde krátce pracoval jako absolvent a
vrátil se po 2 letech praxe ve FN Motol, je v předatestační přípravě.
Provozní doba oddělení je Po-Pá 7.00-15.30 hod. Mimo pracovní dobu funguje nepřetržitá
služba RDG laborantů a příslužba lékařů na telefonu mimo pracoviště pro případ akutního
CT či UZ vyšetření.
Zkušební provoz systému PACS nastavený v roce 2009 byl uveden plně do chodu a
bohatě využíván ke komunikaci mezi nemocnicemi, k odesílání i přijímaní obrazové
dokumentace z CT i SKG vyšetření, ke konzultacím a archivaci. Díky limitaci počítačovou
23
sítí je v omezené míře využíván i v rámci nemocnice, kde je nejvíce žádán chirurgy při
plánování operačních výkonů a neurology.
RDG
20 000
tis. Kč
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
-10 000
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
14 423 10 949 9 876 11 254 10 344 11 036 10 947 12 593 12 457
V
6 290
7 039
6 904
7 549
8 830
7 264
8 494
9 220
9 666
HV -8 133 -3 910 -2 972 -3 705 -1 514 -3 772 -2 453 -3 373 -2 791
24
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
MUDr. Patrik Toya
primář oddělení
Anesteziologicko-resuscitační
oddělení
poskytuje
anesteziologickou péči pro operační obory nemocnice a
resuscitační péči na lůžkovém oddělení.
Personální situace: Do 31. 12. 2010 na oddělení v úvazku
1,0 pracovali čtyři lékaři. Dalších pět lékařů pracovalo na
částečný úvazek. Na zabezpečení anesteziologických
služeb se kromě kmenových lékařů podíleli ještě externí anesteziologové.
Anesteziologická část: ARO poskytuje konziliární a předoperační vyšetření pro dospělé a
děti od 3 let věku. Podává anestézii na operačních sálech pro chirurgické oddělení, se
spektrem operací v rozsahu všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie a pro
gynekologicko-porodnické oddělení. Zajišťuje pooperační dohled u pacientů po operacích
na pooperačním, tzv. „dospávacím“ pokoji. Službu konající anesteziolog zajišťuje
v mimopracovní době zároveň i akutní ambulantní péči, a to do 22:00 hod. Při podávaní
anestézie je využíváno celé spektrum technik celkové i místní anestézie, včetně
periferních nervových blokád a analgosedací, zvláště při menších operačních
diagnostických výkonech.Významný úsek práce představuje spolupráce s porodnickým
oddělením při podávaní svodové anestézie v průběhu probíhajícího porodu. Porodnická
analgezie je dostupná nepřetržitě po 24 hodin na vyžádání, což není samozřejmostí ani ve
větších zdravotnických zařízeních. Svodná anestézie přispívá ke komfortu rodiček, ke
zdárnému vedení porodu, a tak i ke spokojnosti maminek. V pracovní dny podávají
anestezii dva anesteziologové a dvě anesteziologické sestry. Další jedna až dvě sestry
pečují o pacienty na „dospávacím“ pokoji. Po skončení operačního programu provádějí
anesteziologové předoperační vyšetření na následující operační den.
V roce 2010 bylo podáno celkem 2392 anestézií, z toho 1962 celkových a 430
regionálních anestezií. Počet svodných analgezií u porodů byl 191. V průběhu ústavní
pohotovostní služby byl proveden 560 výkon.
Lůžkové-resuscitační oddělení: Je organizačně a prostorově integrované s chirurgickou a
interní JIP, což představuje dohromady 13 lůžkovou flexibilní kapacitu zajištěnou
společným středním a nižším zdravotnickým personálem a odpovídajícím přístrojovým
vybavením. Péče je poskytována na 4 lůžkách tzv. resuscitační péče. Lůžkové oddělení je
vybaveno monitorovací technikou umožňující kromě standardního monitorování vitálních
funkcí taktéž invazivní monitorování arteriálního tlaku, centrálního venózního tlaku, včetně
všech hemodynamických parametrů. Vybavení oddělení technicky dokonalými ventilátory
umožňuje dlouhodobou umělou ventilaci spolu s možností extrakorporálních eliminačních
technik, jak s vlastním kontinuálním eliminačním přístrojem, tak ve spolupráci
25
s hemodialyzačním oddělením. Komplexnost personálního a přístrojového vybavení
umožňuje úspěšnou léčbu pacientů v kritickém stavu.
Péče o pacienta je zajištěna stálou nepřetržitou přítomností kvalifikovaného anesteziologa
a zdravotních sester, z nichž značná většina má ukončené specializační pomaturitní
studium v oboru ARIP. Žádnou výjimkou nejsou ani sestry Bc.
V roce 2010 bylo na resuscitačním oddělením léčeno 122 pacientů, z toho většinou
pacienti s akutní respirační insuficiencí, stavy po kardiopulmonální resuscitaci,
kraniocerebrálním poraněním a polytraumata.
Povinností lékařů ARO je i zabezpečení resuscitační péče v případě potřeby resuscitace
na jiných odděleních a konziliární činnost.
ARO
30 000
tis. Kč
20 000
10 000
0
-10 000
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
24 511 20 614 21 195 17 946 22 585 20 569 20 899 24 787 25 305
V
19 113 18 365 18 466 13 782 18 961 21 826 16 720 24 730 21 700
HV -5 398 -2 249 -2 729 -4 164 -3 624 1 257 -4 179
26
-57
-3 605
Oddělení hemodialýzy
MUDr. Alexandra
Opluštilová
vedoucí lékař
Hemodialyzační oddělení MMN v Jilemnici poskytuje akutní
a chronickou péči pacientům se selháním funkce
ledvin,provádí rekreační dialýzy pro pacienty z celé
ČR,případně zahraničí. Spádová oblast je cca 70
tis.obyvatel -okr.Semily,Trutnov, Jičín. Kapacita oddělení je
16 lůžek, ztoho 2 lůžka na izolaci pro infekční pacienty.
Oddělení je vybaveno nejmodernějším typem reverzní
osmózy k úpravě vody pro dialýzu. Nefrologická ambulance
dispenzarizuje, konziliárně vyšetřuje a léčí pacienty s chronickým onemocněním
ledvin,pacienty s progredující ledvinovou nedostatečností připravuje pro dialyzačnětransplantační program.
V roce 2010 bylo provedeno celkem 7055 výkonů ( kromě chronických hemodialýz také
257 dialýz akutních a 2619 hemodiafiltrací , 151 den probíhala za spolupráce s JIP
kontinuální venovenózní hemodialýza a byly provedeny 3 reinfuze ascitu). 131 rekreačních
dialýz bylo provedeno u 24 pacientů, z toho u 2 cizinců. 3 pacienti podstoupili úspěšnou
transplantaci kadaverózní ledviny, z toho v jednom případě se jednalo o kombinovanou
transplantaci ledviny a slinivky. Celkem jsme léčili 73 pacientů v chronickém a 19
pacientů v akutním programu, 2 pacienti byli léčeni peritoneální dialýzou,jeden z nich je
léčen pomocí zapůjčeného přístroje - cycleru od fi Baxter.
V nefrologické ambulanci bylo provedeno 4679 vyšetření u 1238 pacientů s postižením
ledvin a močových cest. Nefrologická ambulance se již tradičně v březnu zapojila do akce
Světový den ledvin.
Koncem března
se konal na Dolních Mísečkách již tradiční Rekondiční pobyt
dialyzovaných a transplantovaných ve spolupráci se Společností D a T. V prosinci
proběhlo v přátelské atmosféře již tradiční předvánoční setkání zaměstnanců a klientů
HDS v jídelně Eurest,sponzorem akce byla fi GML.
V prosinci byl na naše oddělení zakoupen přístroj Crit line,sloužící k vyšetřování
recirkulace krve v cévních přístupech a ke stanovování optimální hmotnosti
u
dialyzovaých pacientů.
Na zabezpečení provozu střediska se v odpoledních a nočních hodinách kromě
kmenových lékařů MUDr.Opluštilové a MUDr.Kudrnáčové
podíleli i 2 externí lékaři
MUDr. Vrba a MUDr.Soukupová. Nefrologickou specializaci má ve svém indexu zapsán
absolvent MUDr.Michal Opluštil,který t.č. absolvuje základní kmen na interním oddělení
naší nemocnice.
Díky sponzorství fi Roche navštěvují naši zaměstnanci již šestým rokem jazykové kurzy
angličtiny.
Na našem hemodialyzačním oddělení a nefrologické ambulanci probíhají dvě klinická
hodnocení - s darbepoetinem (fi Amgen) a s parakalcitolem (fi Abbott).
27
Dialýza
50 000
tis. Kč
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
16 583 18 041 19 227 17 490 22 284 22 818 28 197 29 237 30 746
V
18 934 22 329 21 662 25 484 27 817 28 748 37 948 41 306 42 571
HV
2 351
4 288
2 435
7 994
28
5 533
5 930
9 751 12 069 11 825
Laboratoř
Ing. Barbora Gottwaldová
vedoucí laboratoře
Oddělení laboratoře zajišťuje vyšetření v oborech klinická
biochemie, hematologie, imunohematologie, imunologie,
infekční sérologie a nukleární medicína. Součástí
laboratorního provozu je i Mezisklad transfúzních přípravků,
zřízený ÚVN Střešovice Praha a Krevní banka
při MMN Jilemnice.
Naše služby poskytujeme lůžkovým oddělením a odborným ambulancím MMN, privátním
lékařům z jilemnické, vrchlabské a lomnické oblasti. Rovněž provádíme vyšetření pro
veterinární lékaře a samoplátce. Biologický materiál od privátních lékařů regionu je
několikrát denně svážen soukromou svozovou službou.
V roce 2010 provedlo Oddělení laboratoře celkem 677 161 analýz, z toho 246 703 (tj.
36%) pro lůžková oddělení a 430 458 (tj. 64%) pro odborné ambulance a privátní lékaře.
Pro veterinární lékaře byla provedena vyšetření v celkovém objemu cca 180 tis. bodů.
Provoz Oddělení laboratoře je zajištěn nepřetržitě.
Personální obsazení v roce 2010: 2 VŠ nelékaři s atestací v oboru Vyšetřovací metody
v klinické biochemii, 1 VŠ lékař s atestací z hematologie a transfůzního lékařství, 1 VŠ
mlékař, 12 laborantek, z toho 5 s atestací v oboru Klinická biochemie a 1 s atestací
v oboru Hematologie a transfůzní služba, 1 sanitářka.
Během roku 2010 došlo k personální výměně na pozici analytika Oddělení laboratoře a od
ledna 2010 je vedoucí Oddělení laboratoře Ing. Barbora Gottwaldová.
Během roku 2010 došlo k částečné obměně přístrojového vybavení. 2 imunochemické
analyzátory Access 2 byly nahrazeny analyzátorem DxI 600, který byl přes alikvotační
modul UCTA spojen s biochemickým analyzátorem, čímž vznikl komplex UniCel DxC 660i.
Instalace tohoto analyzátoru umožnila racionalizaci provozu a sloučení dvou pracovních
úseků – biochemie a imunoanalýza – v jeden.
I nadále je kladen velký důraz na jednoznačnou identifikaci vzorků pacientů od příjmu do
laboratoře až po vydání výsledkového listu. Vzorky jsou při příjmu označeny čárovými
kódy, čímž se výrazně snižuje možnost záměny vzorku.
V roce 2010 bylo nahrazeno vyšetření katalytické aktivity enzymu CK-MB metodou CK-MB
mass, která je doporučována ČSKB jako součást vyšetření markerů poškození myokardu.
Oddělení laboratoře se pravidelně účastní cyklů externí kontroly kvality pro jednotlivé
analyty organizované společností SEKK, Státním zdravotním ústavem a německou DGKL.
Pracovníci Oddělení laboratoře zvyšují své odborné znalosti a kvalifikaci účastí na
odborných kurzech, seminářích a kongresech.
29
V souladu se snahou zvýšit kvalitu poskytovaných služeb se Oddělení laboratoře
připravuje k akreditaci laboratoře podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189.
Laboratoře
40 000
tis. Kč
30 000
20 000
10 000
0
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
22 647 23 964 24 388 23 277 21 599 19 801 18 499 22 249 22 916
V
31 246 32 708 32 687 31 895 29 854 26 607 34 482 37 996 36 835
HV 8 599
8 744
8 299
8 618
30
8 255
6 806 15 983 15 747 13 919
Oddělení nukleární medicíny
MUDr. Lenka Tylová
primář
Pracoviště se zabývá ambulantní diagnostickou
činností.
Provádí
vyšetřovací
metody
za použití
radioaktivních látek, které se podávají převážně nitrožilně,
ale i jinými cestami (inhalací, ústy, podkožně atd.)
v závislosti na typu konkrétního vyšetření.
Provozní doba je v pracovních dnech od 6,30 do 14,00
hod. Objednávky na vyšetření případně konzultace o nich
na t. č. 481 551 321 od 6, 00 do 14, 30 hod.
V roce 2010 bylo na oddělení provedeno 2 097 vyšetření (3 197 výkonů) z toho 566
u hospitalizovaných a 1 531 u ambulantních pacientů.
Díky přístrojovému vybavení oddělení a kvalifikaci personálu můžeme provádět všechny
typy scintigrafických vyšetření, tzv. planární a dynamické studie, posouzení celotělové
distribuce radiofarmak, tomografická vyšetření (SPECT).
K nejčastějším patří scintigrafie skeletu v různých modifikacích, vyšetření ledvin funkčně
morfologická i funkční, ventilační a perfuzní scintigrafie plic, vyšetření žilního systému
dolních končetin a pánve, scintigrafie štítné žlázy, funkční vyšetření jícnu a žaludku a
tomografické zobrazení perfuze myokardu a mozku metodou SPECT. Další méně
frekventovaná vyšetření provádíme po dohodě a podle zájmu kliniků.
Personální zajištění pracoviště :
Na oddělení t. č. pracují tři vysokoškoláci. MUDr. Lenka Tylová s atestacemi v oboru
vnitřní lékařství a nukleární medicína, 20 let praxe. RNDr. Jaromír Hanza s atestací
z lékárenství a nástavbovou atestací v oboru Radioaktivní přípravky, 36 let praxe, ing. Petr
Šohaj, radiologický fyzik, 13 let praxe, (Bc. Petra Zollmannová, radiologická asistentka, je
na mateřské dovolené.)
•
•
•
•
Přístrojové vybavení pracoviště:
Dvouhlavá scintilační kamera (SPECT) Picker Prism 2000 XP
Planární scintilační kamera Nucline Npac
PC pro aquizici dat 2x
PC pro vyhodnocení scintigrafických studií 3x
Zaměstnanci se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, letos to byly především Dny
nukleární medicíny v Havlíčkově Brodu. MUDr. Tylová složila v květnu zkoušku zvláštní
odborné způsobilosti k vykonávání činností zvlášť důležitých z hlediska radiační ochrany,
která je vyžadovaná k povolení provozu pracoviště Státním ústavem pro jadernou
bezpečnost. Každoročně připravujeme přednášky pro studenty gymnázia v Jilemnici a
Střední zdravotní školy v Turnově. O dobré odborné úrovni pracoviště svědčí to, že v roce
2007 získalo v rámci systému vzdělávání akreditaci v oboru nukleární medicína.
31
V posledních měsících roku 2010 začaly přípravy na náročný přesun oddělení do
rentgenologického pavilonu naší nemocnice. Krom aktivní účasti při řešení budoucího
prostorového uspořádání pracoviště jsme pro něj zpracovali obsáhlou dokumentaci - tzv.
„Program zabezpečování jakosti“, která je nezbytná pro získání povolení k činnosti
Státním ústavem pro jadernou bezpečnost.
V roce 2011 se tedy otevře další etapa v existenci oddělení nukleární medicíny MMN
v Jilemnici. Začneme vyšetřovat na novém pracovišti vybaveném moderní přístrojovou
technikou. Pevně věříme, že nabídneme našim pacientům příjemnější prostředí a lékařům
kvalitní nálezy odpovídající současné úrovni oboru.
Planární scintilační kamera
Nucline Npac
Dvouhlavá scintilační kamera
(SPECT) Picker Prism 2000 XP
ONM
8 000
tis. Kč
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
4 926
5 363
6 247
5 989
4 942
5 352
5 876
5 908
4 437
V
5 882
6 431
6 238
6 267
6 572
6 706
6 809
6 232
7 333
956
1 068
-9
278
1 630
1 354
933
324
2 896
HV
32
Chirurgické oddělení
MUDr. Jaroslav Edlman
primář oddělení
Chirurgické oddělení mělo v roce 2010 41 lůžek v 15
pokojích se samostatným sociálním zařízením, 1 pokoj je
zařízen jako nadstandardní – jednolůžkový, vybaven
ledničkou, televizním přijímačem a telefonem. Nedílnou
součástí oddělení je chirurgická JIP se 4 lůžky.
Na oddělení pracují 3 chirurgové se II.atestací, další 4
chirurgové s II. atestací na částečný úvazek, 1 urolog se
II.atestací, 4 chirurgové v přípravě k atestaci a 26 sester, z toho 8 na operačních sálech a
3 na centrální sterilizaci.
Rok 2010 byl v mnohých ukazatelích rekordní. Bylo provedeno 1158 operací, což je
nejvíce v historii oddělní. Největší podíl – 40% - představovaly traumatologické operace,
kterých bylo provedeno 464, rovněž nejvíce v historii. Dále bylo provedeno 144
urologických operací, 56 operací žlučníku, z toho 51 laparoskopicky, 152 operací kýl,
z toho 49 laparoskopicky, 67 appendectomií, 58 cévních operací, 24 operací na střevu a
žaludku a 19 operací pro náhlou příhodu břišní.
Na operačních sálech a centrální sterilizaci byly v tomto roce uvedeny do provozu nové
přístroje – pojízdný rentgen, druhá endoskopická věž umožňující endoskopicky operovat
na dvou sálech současně, 2 nové operační stoly, 2 kostní vrtačky, instrumentarium pro
speciální endoskopické urologické operace, dále 2 nové autoklávy a ultrazvuková myčka
operačních nástrojů.
Hospitalizovaných pacientů bylo 1619, což je druhý nejvyšší počet v historii oddělení,
z toho 23 cizinců (Německo, Holandsko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Dánsko). Průměrná
ošetřovací doba byla 5,03 dne.
Součástí chirurgické ambulance je již tradičně mammologická poradna, traumatologická
poradna a urologická ambulance. Na ambulancích bylo provedeno 21.394 ošetření.
Oddělení nadále velmi dobře spolupracuje s vyššími pracovišti, zejména s traumacentrem
Liberecké nemocnice a neurochirurgickým, cévním a radiodiagnostickým oddělením téže
nemocnice, a to v obou směrech, dále pak s radiodiagnostickým oddělením a oddělením
cévní chirurgie Thomayerovy nemocnice a nemocnice Na Homolce v Praze.
Počty operací:
operace celkem ............................................................................................ 1158
operace žlučníku a žlučových cest ................................................................... 56
z toho laparoskopicky ............................................................................. 51
kýly.................................................................................................................. 152
33
z toho laparoskopicky ............................................................................. 49
výkony na střevu a žaludku............................................................................... 24
cévní operace ................................................................................................... 58
appendektomie ................................................................................................. 67
urologické operace ......................................................................................... 144
operace pro náhlou příhodu břišní .................................................................... 19
traumatologické operace................................................................................. 464
z toho nitrodřeňová osteosynthesa ......................................................... 48
operace pro zlomeninu stehenní kosti ................................................... 75
artroskopie ............................................................................................ 152
Chirurgie
25 000
20 000
tis. Kč
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
-10 000
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
19 265 21 627 22 731 19 751 15 747 16 648 19 266 18 092 18 690
V
23 430 22 770 19 697 16 047 15 021 15 608 17 601 15 853 16 549
HV 4 165
1 143 -3 034 -3 704
34
-726
-1 040 -1 665 -2 239 -2 141
Alergologie
MUDr. Václav Vrba
V alergologické ambulanci bylo za rok 2010 ošetřeno 3 150
pacientů, celkový počet pacientů, k 31.12.2010 činil 3 625, z
toho 875 dětí do 19 let věku.Bylo provedeno 14 166 kožních
alergologických testů a 401 pacient byl léčen specifickou
desensibilizační vakcínou. Sledujeme poměrně široké pole
alergologicko – imunologických diagnoz, počínaje atopickou
dermatitidou, přes pollinotický syndrom, alergie na různá
alergizující agens /pyly, plísně, srst zvířat, roztoči, vosí jed, včelí jed, některá léčiva,
zejména antibiotika, analgetika, anestetika, některé druhy potravin, konzervačních činidel,
barviv, některé typy textilií, latex atp./. Dále asthma bronchiale eosinofilní i non –
eosinofilní, některé pacienty s CHOPN, imunodeficience v buněčné, protilátkové i
komplementové složce imunity, autoimunitní choroby typu revmatoidní artritis, systémový
lupus erythematodes, morbus Sjoegren, dermatomyositis – polymyositis, sklerodermie,
vaskulitidy,
postinfekční
imunopatologie
/borreliové,
chlamydiové,
yersiniové,
mykoplasmatické./, denně využíváme k upřesnění diagnozy spirometrický přístroj, též
nově NIOX k měření vydechovaného NO. V případě potřeby provádíme bronchodilatační
test. V 5/2010 proběhl v rámci tzv. Dne asthmatu i u nás záchyt nových, dosud
nediagnostikovaných pacientů s asthma bronchiale, tuto akci plánujeme i na 5.5.2011, od
ranních do podvečerních hodin.
35
Diabetologie
MUDr. Petra Vrbová
K 31. 12. 2010 jsme měli v dispenzární péči 1 190 pacientů
s 1. a 2. typem i sekundárními typy diabetu, v průběhu roku
přibylo 86 nových diabetiků. V uplynulém roce jsme provedli
3 200 vyšetření diabetiků. Pokračuje péče o pacientky s
gestačním diabetem mellitem.
Diabetologická sestra Blanka Horáčková po letech
spolehlivé práce odešla do důchodu a nastoupily 2 nové
sestry Kateřina Langerová a Jarmila Ducháčková. Obě sestry letos úspěšně absolvovaly
podiatrický kurz v IKEM a získaly certifikát podiatrických sester. Nově máme možnost
ošetřovat pacienty se syndromem diabetické nohy i za použití přístroje na suchou
pedikůru.
Pokračuje spolupráce se Svazem diabetiků, podle zájmu plánujeme edukační přednášky,
semináře a pobyty pro pacienty.
V rámci interní ambulance se staráme o 350 pacientů, převážně s poruchami lipidového
metabolizmu, chronickou obstrukční plicní nemocí, ischemickou chorobou srdeční a
onemocněním štítné žlázy, provádíme plánovaná předoperační vyšetření a EKG.
;
36
Lékárna
Mgr. Milan Oláh
V roce 2010 pracovalo v lékárně 8 zaměstnanců, z toho
čtyři vysokoškoláci. Pokračovaly u nás praxe studentů jak
z vysokoškolského
vzdělávacího
programu,
tak
středoškolského.Tržby veřejné části za léčiva od
zdravotních pojišťoven činily 37,5 mil Kč. Náklady
nemocnice na léčiva překročily částku 14,2 mil. Kč.
Celkové tržby veřejné lékárny byly 51 mil. Kč
Lékárna
50 000
tis. Kč
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
2 005
2 006
2 007
2 008
2 009
2 010
N
7 938
21 947
22 949
24 397
40 751
43 945
V
6 982
23 723
24 762
26 364
43 932
47 091
HV
-956
1 776
1 813
1 967
3 181
3 146
37
Úsek hlavní sestry - ošetřovatelství
Marie Seifertová
hlavní sestra
► zahájení přípravných prací na změnách a úpravách ve
zdravotnické ošetřovatelské dokumentaci na jednotlivých
odděleních:
postupné úpravy nebo přepracování podle potřeb
některých částí oš. dokumentace na jednotlivých
odděleních
důraz na kvalitu vedení oš. dokumentace – provádění
kontrol vedení oš. dokumentace na jednotlivých
odděleních
► příprava a realizace ústavních ošetřovatelských seminářů v MMN a odborných
ošetřovatelských konferencí pro pracovníky MMN i externí pracovníky okolních zdrav.
zařízení zařazených do kreditního systému dle vyhlášky MZ ČR č.423/2004Sb v platném
znění)
datum
registr. č.
21.1.2010 MMN / 1 / 2010
4.3.2010 MMN / 2 / 2010
8.4.2010
téma
Peritoneální dialýza
Příprava nemocnice na akreditaci
ČAS/KK/843/2010 IX. odborná konference
4.11.2010 ČAS/KK/2931/201 X. odborná konference
0
pravidelná aktivní účast pracovníků nelékařských profesí MMN na seminářích i
konferencích
► práce na úseku standardizace ošetřovatelské péče
příprava metodiky pro tvorbu standardů pracovních postupů v oš. praxi v MMN v
rámci přípravy nemocnice na národní akreditaci
probíhá soustavná kontrola současných standardů a tvorba některých nových
postupů
► sledování spokojenosti nelékařských zdravotnických pracovníků pomocí dotazníkové
metody
proběhl celoústavní průzkum spokojenosti nelékařských zdravotnických pracovníků
v měsících březen – říjen
► sledování spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí pomocí dotazníkové metody
probíhá mimo průzkum Nemocnice ČR očima pacientů v rámci MMN (dotazníky
MMN)
38
dále MMN se zúčastnila celostátního měření spokojenosti pacientů českých
nemocnic v rámci celostátního projektu a průzkumu spokojenosti pacientů v ČR,
který probíhal ve všech 14 krajích ČR od 1.3.2010 – 31.10.2010 celostátně i v MMN
Naše nemocnice se v roce 2010 umístila:
1. v celkovém hodnocení za Liberecký kraj
► snaha o vytvoření dobrých podmínek pro sekci sester určených pro práci k přípravě na
akreditaci nemocnice
► vytvoření nových náplní práce zdravotnických pracovníků v úseku ošetřovatelské péče
a administrativní práce na odděleních MMN podle vyhlášky i dalších platných předpisů,
kterými se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků i jiných odborných pracovníků na
úseku ošetřovatelské péče
průběžně byly vypracovány zcela nové náplně práce pro jednotlivé pracovníky MMN v
Jilemnici
► příprava a jednání o vyhovujících systémech ošetřovatelské péče - začal se zkoušet
systém skupinové péče
► auditoři – program Vnitřní audit v MMN, proškolení auditorů
► kontrolní činnost zaměřená na dodržování standardních ošetřovatelských postupů
39
Hospodářsko-technická správa
správní ředitel:
Ing. Ota Krejčí
Jan Honka
vedoucí prov. úseku
Ing. Alena Záluská -Šrámková
vedoucí ekon. úseku
40
Ing. Pavel Simandl
vedoucí techn. úseku
V roce 2010 nemocnice pokračovala v nastaveném trendu hospodaření. Podařilo se
investovat bezmála 1,7 mil. Kč do oprav budov, 2,5 mil. Kč do oprav přístrojů, DHIM bylo
nakoupeno za 4,2 mil. Kč. Kromě toho jsme uhradili 8,5 mil. Kč na leasingy. Přes toto
zatížení jsme dosáhli kladného hospodářského výsledku 2,177 mil. Kč. Faktury
dodavatelům byly hrazeny ve splatnosti.
Realizované kroky ke snížení nákladů v provozní části
V průběhu roku se projevily úspory v provozní části, které byly nastaveny realizací
výběrových řízení na dodavatele služeb. U likvidace odpadu se podařilo meziročně snížit
náklady z 1,458 mil. Kč na 1,127 mil. Kč, u úklidu z 5,421 mil. Kč na 4,907 mil. Kč, u praní
prádla z 3,051 mil. Kč na 2,191 mil. Kč. Těmito kroky se podařilo snížit náklady v roce
2010 proti roku 2009 celkem o 1,7 mil. Kč.
Zateplením dětského pavilonu a budovy HTS se podařilo snížit náklady za dodávku plynu
ze 4,047 mil. Kč v roce 2009 na 2,668 tis. Kč v roce 2010.
Porovnání hospodaření s předcházejícím rokem
Léky nemocnice................................................................... 90%
Spotřeba materiálu ............................................................ 101%
Opravy a udržování ............................................................. 72%
Spotřeba energie ................................................................. 88%
Ostatní služby .................................................................... 126%
Mzdy .................................................................................. 103%
Celkové náklady............................................................... 104%
Tržby výkony...................................................................... 102%
Léčení cizinců ...................................................................... 71%
Tržby z prodeje služeb....................................................... 102%
Provozní dotace................................................................. 105%
Celkové výnosy................................................................ 107%
Rok 2010 byl rokem další realizací projektů spolufinancovaných evropskou unií.
•
•
•
•
•
•
•
Z projektu Obnova a doplnění přístrojových technologií 1 byly realizovány další etapy.
Byl dodán:
ventilátor plicní vysokofrekvenční
operační lampy 2 ks
vrtačky kostí 2 ks
operační stoly 2 ks
stůl trakční pro rehabilitaci
laminární box
přístroj anesteziologický
41
plicní ventilátor vysokofrekvenční
operační lampa
trakční stůl
operační stůl
anesteziologický přístroj
42
V únoru 2011 bude ještě dodána Dvouhlavá scintilační SPECT kamera-gama kamera. Tím
bude tento projekt zakončen. Pro ROP NUTS II bude následovat období udržitelnosti
projektu.
přestavba nového ONM
Proběhla realizace a ukončení projektu Nemocnice bez barier. Jednalo se o soubor
stavebních prací, jejichž výsledkem bylo ulehčení pohybu imobilním občanům po areálu
nemocnice. V prostoru po demolici staré prádelny a kuchyně bylo vybudováno parkoviště
se zázemím pro imobilní občany. Na nové poliklinice a dětském oddělení instalace byl
vybudován výtah a došlo i na propojení dětského pavilonu s hlavní budovou spojovacím
krčkem. Tím je možné krytým prostorem zásobovat dětské oddělení a dopravovat dětské
pacienty do hlavní budovy. Pro přístup imobilních pacientu z parkoviště na novou
polikliniku slouží pojízdná plošina. Pohyb pacientů po přístupových cestách areálu je
monitorován kamerou.
pojízdná plošina
43
V průběhu roku byly na jednotlivá oddělení pořízeny tyto přístroje:
DĚTSKÉ
DĚTSKÉ
DĚTSKÉ
ONM
ONM
ONM
GYN-POR
GYN-POR
GYN-POR
GYN-POR
GYN-POR
GYN-POR
GYN-POR
GYN-POR
GYN-POR
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ANESTEZIE
ANESTEZIE
ANESTEZIE
ANESTEZIE
ANESTEZIE
CS
CS
OS
OS
OS
OS
OS
HTO
HTO
VÁHA
VÁHA
LEHÁTKO polohovatelné
BOX laminární
BQMETR
DOZIMETR
INKUBÁTOR
INKUBÁTOR
LAMPA fototerapeutická
LŮŽKO vyhřívané
MONITOR pacientský
LAMPA operační
LAMPA operační
LAMPA operační
VÁHA
CENTRÁLA
CENTRÁLA - CLIENT
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR hemodynamický
VENTILÁTOR
OXYMETR pulsní
PŘÍSTROJ anesteziologický
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
MONITOR pacientský
PŘÍSTROJ anesteziologický
STERILIZÁTOR
STERILIZÁTOR
STŮL operační
STŮL operační
VRTAČKA
VRTAČKA
JEDNOTKA elektrochirurgická
PŘÍSTROJ k rozmrazování
SEPARÁTOR krevní
44
M10012, elektronická dětská
M10012, elektronická dětská
Hydroma
BIO 180 NE
4
RM 552 GS
Isolette C 2000, DRAGER
Isolette C 2000, DRAGER
PT 4000, DRAGER
BABYTHERM 8010, DRAGER
B 30
MARTIN marLux H5
MARTIN marLux H5
MARTIN ML 301 D
TH 20
iCentral, Datex Ohmeda
Client central, Datex Ohmeda
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
iMM Critical care
FM Wireless, transportní
B 30
PICCO2
vysokofrekvenční, PARAVENT PATe
MASIMO - Radical 7
AESPIRE 7900
B 30
B 30
B 30
AESPIRE 7900
ICOS, U 62 PE DX
ICOS, U 62 PE DX
Ramed 5300
Ramed 5300
kostí, Compact Air Drive II
kostí, Compact Air Drive II
UES - 40
SAHARA III
MCS+
HTO
HTO
HTO
INT
INT
INT
INT
INT-JIP
REH
REH
REH
REH
REH
REH
REH
REH
DIAPOR.
SEPARÁTOR krevní
SEPARÁTOR krevní
SEPARÁTOR krevní
PUMPA enterální
PUMPA enterální
HOLTER TLAKU
TONOMETR
ULTRAZVUK
ZÁŘIČ infračervený
PŘÍSTROJ elektroléčebný
PŘÍSTROJ elektroléčebný
PŘÍSTROJ elektroléčebný
PŘÍSTROJ elektroléčebný
PŘÍSTROJ elektroléčebný
STŮL
KOUPEL perličková
PŘÍSTROJ pro pedikúru
PCS2
PCS2
PCS2
Flocare Infinity
Flocare Infinity
ERGOSCAN SYSTEM
BOSO MANUELL
BTL - M7
INFRA 900
PHYACTION Guidance C
PHYACTION Guidance C
PHYACTION Guidance C
PHYACTION Guidance C
Cryoflow IR
trakční, elektrický, 1300 Trac
FSB 1002 A1K Comfort STS
HADEWE Helius 40
sterilizátory
inkubátor
elektroléčebný přístroj
monitor pacientský
45
•
•
•
•
•
Opravy a údržba
Zeleň
V letošním roce byla prováděna běžná údržba zeleně. Nemocnice společně s městem
uspěla v projektové žádosti „Revitalizace vybraných části významné městské zeleně
v Jilemnici“ skládající se z částí areál MMN V Jilemnice, alej Ke Křížku a Zámecký park.
V areálu nemocnice
byly upraveny parkovací plochy sousedící s akcí nemocnice bez barier,
byla zahájena oprava podezdívky plotu; v té se bude pokračovat i v roce 2011; zbývá
dořešit nátěr stávajícího oplocení a doplnění chybějícího,
byla provedena výměna střešní krytiny na budově shromaždiště odpadů,
byly opraveny poškozené lampy venkovního osvětlení areálu,
bylo instalováno nové logo MMN na budově HTS (foto HTS s logem)
46
Oprava střech a svodů
Byly prováděny průběžné opravy střech
Výměna vzduchových filtrů
Pokračovalo se dle harmonogramu s postupnou výměnou filtrů klimatizace.
47
Malování
Malování v souvislosti s akcí zateplení se pokračovalo v malování na dětském pavilonu a
budově HTS. Z oddělení se malovalo na ARO, RDG.
Technologie stavby
Byla provedena generální oprava prvního lůžkového výtahu u recepce. Oprava druhého je
plánována na začátek roku 2011. Dále byla zahájena postupná výměna zdrojů v UPS.
výtah po generální opravě
Investiční záměry
Nemocnice zahájila přípravu podkladů pro studii „Balneoterapeutické centrum – pavilon
rahabilitace v MMN“.
V rámci projektu HealthCare Institute o.p.s. – zvyšování kvality a produktivity ve
zdravotnictví jsme se účastnili měření spokojenosti pacientů. V Libereckém kraji jsme se
umístili, již počtvrté, na 1. místě Mimo tento projekt si nemocnice sama sleduje a
vyhodnocuje spokojenost pacientů (viz další část zprávy). Připomínky a náměty na
zlepšení z těchto anket se snažíme průběžně odstraňovat či realizovat.
48
Audit a kontroly orgánů
Jako každý rok jsme si nechali zpracovat auditorské ověření roční účetní závěrky za celý
rok v rozsahu stanoveném zákonem o auditorech. Výrok auditora byl: „Podle našeho
názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
společnosti Masarykova městská nemocnice v Jilemnici, příspěvková organizace k 31.
prosinci 2010 a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za období od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2010 v souladu s českými účetními předpisy.“ Tento závěr je výsledkem
bezchybné práce pracovníku ekonomického úseku. Patří jim za to poděkování.
BOZP a požární ochrana
V průběhu roku byl evidován 1 pracovní úraz (bolestné bylo vyplaceno ve výši 120,- Kč.
Nemoc z povolání nebyla zaznamenána žádná. Odborový svaz zdravotnictví a sociální
péče České republiky v roce 2010 provedl kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Kontrolou nabyly zjištěny žádné závady.
Spolupráce s odborovou organizací
Spolupráce pokračovala ve stejném rozsahu jako v minulých letech. Byly poskytovány
příspěvky na rekreaci, stravu, vitamíny a pro vybrané zaměstnance i na penzijní
připojištění. Jako každý rok byly pořádány zájezdy a proběhl předvánoční turnaj
v kuželkách.
49
50
Doprava – van Doornik
MMN v Jilemnici má 50% podíl ve firmě Ambulance van Doornik - MMN, spol. s. r. o.
Tato dopravní služba se od roku 1996 zabývá převozem pacientů převážně hrazených ze
zdravotního pojištění. K této činnosti má uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
V roce 2010 měla celkový příjem 6,5 mil. Kč, náklady činily 5,8 mil. Kč a její zisk činil 673
tis. Kč. K této činnosti má k dispozici 9 sanitních vozidel. S nimiž ujela 323 tis. km a
převezla 9 900 pacientů. Společnost kromě svých závazků z provozní činnosti provádí
také splátky závazků z minulých let ke společníkovi G. J. van Doornik. V roce 2010 na
jeho účet poukázala 665 989,- Kč. Společnost při vyúčtování záloh za rok 2009 dostala
v roce 2010 celkem 625 tis. Kč, V roce 2011 se za rok 2010 předpokládá doplatek ve výši
do 350 tis. Kč.
Porovnání doprava van Doornik v letech
rok
2008
2009
2010
výnosy
6 754 000
6 271 000
6 500 000
náklady
6 107 000
6 073 000
5 827 000
mzdové náklady
3 087 000
3 273 000
3 426 000
PHM náklady
1 060 000
924 000
1 011 000
ujeté km
365 000
384 000
323 000
převezení pacienti
11 069
11 482
9 900
náklady PHM/km
2,90
2,41
3,13
náklady PHM/pacienta
95,76
80,47
102,12
náklady mzdy/km
8,46
8,52
10,61
náklady mzdy/pacienta
278,89
285,05
346,06
km/pacient
32,97
33,44
32,63
zisk
647 000
198 000
673 000
51
2010/2009
103,65%
95,95%
104,67%
109,42%
84,11%
86,22%
130,08%
126,90%
124,44%
121,40%
97,56%
339,90%
Pracovník technicko-hospodářského
rozvoje a kontroly
Mgr. Petr Maralík
V roce 2010 byly finalizovány 2 projekty, spolufinancované
Evropskou unií. 1. Z nich
z Evropského fondu pro
regionální rozvoj – projekt Nemocnice bez bariér a 2. z
Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí – projekt
Snížení tepelných ztrát dětského pavilonu a budovy HTS
MMN v Jilemnici. Průběžně byl realizován projekt Obnova a
doplnění přístrojových technologií 1 – s EU k vyšší kvalitě
zdravotní péče. Tento je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Od září se nemocnice zapojila do projektu Zavádění CAF v Jilemnici.
Tento projekt je realizován společně s Městským úřadem v Jilemnici a nemocnice tak
získala efektivní nástroj k zvyšování kvality své práce. Byly zahájeny práce na tvorbě
nových webových stránek MMN, proběhlo výběrové řízení na dodavatele, byla stanovena
základní kritéria. MMN v rámci projektu získala dále datové úložiště a 16 notebooků.
Nemocnice se podílela výrazným způsobem na zpracování projektové žádosti v rámci
Operačního programu životní prostředí Revitalizace významných částí městské zeleně
v Jilemnici. Velmi nadějný a propracovaný plán obnovy parku a revitalizace zeleně v MMN
bude realizován v nejbližším období.
Nemocnice získala v tomto roce základní přehled o požadavcích Národních akreditačních
standardů pro nemocnice. V této souvislosti začala naplňovat první náročná akreditační
kritéria. Impulsem bylo zejména zahájení interních auditů v druhé polovině roku.
Nastaveny byly komunikační kanály, byl vytvořen systém porad, řízení ale také
odměňování členů Komise pro tvorbu standardů pro národní akreditaci nemocnice.
Oddělení laboratoře splnilo téměř všechny požadavky na získání certifikátu ISO 15189,
splnění všech kritérií se očekává v roce 2011.
Trvalá pozornost byla věnována organizačním normám a řídícím aktům. Jako nezbytné
bylo vyhodnoceno vytvoření systému finančních kontrol a auditů, k tomuto byla zahájena
jednání s externí firmou.
Kontrolní činnost byla zaměřena na zkvalitnění systému šetření mimořádných událostí a
předcházení těmto událostem.
52
Seznam dárců a sponzorů
jméno, adresa
částka
účel
datum
T. Lochman, Kostelec u Kyjova
5 000
prov.potř. CHIR
12.1.
Dr.Novotný, Praha
14 997
televizor CHIR
4.2.
J. Lejdar, Hoka u St. Paky
1 000
PP CHIR
9.2.
Nutricia a.s., Praha
15 000
dětské odd
18.2.
A. Kaderková, Háje nad Jizerou
10 000
PP ARO
24.2.
občané Jilemnice
40 500
interní odd
10.3.
V. Hajský, Jilemnice
5 000
PP CHIR
12.3.
F. Holubec, Poniklá
5 000
PP CHIR
12.3.
B. Soukupová, Vysoké n. Jiz.
20 000
PP CHIR
12.3.
J. Žanta, Zlatá Olešnice
1 000
PP INT
30.3.
p. Kalenský, Praha
10 700
válendy ubytovna
10.5.
Beckman Coulter, Praha
204 200
labor.AK + HW
21.5.
8 800
informační tabule
10.7.
273 260
DO postýlky MINI
12.7.
Ekon. a kanc. služby s.r.o. Jil.
7 973
televizor ARO
4.8.
A. Hejralová, Poniklá
5 000
antidekub.matrace
24.8.
M. Šindelář, Poniklá
500
PP INT
27.8.
F. Holubec, Poniklá
6 000
31.8.
Teva Pharmaceuticals , Praha
28 400
PP CIR + OPS
provoz. potř.
lékárna
EMBA s.r.o., Paseky
25 000
zdrav. přístroje
8.10.
občan Jilemnice
2 000
ZX televizor, GYN
20.10.
Petr Franta architekti, Praha
25 000
neurologie ZP
21.10.
D. Hýsková, Plavy
5 000
porodnice ZP
12.11.
T. Trejbal, Praha
2 500
porodnice ZP
12.11.
Berlin - Chemie s.r.o., Praha
50 000
DIA
25.11.
Medites Pharma, Rožnov
43 264
dialýza
26.11.
Messer s.r.o., Praha
Cutisin, Jilemnice
CELKEM
815 094
53
8.9.
Poskytování informací ve smyslu § 18 zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
s ustanovením § 18 tohoto zákona, zveřejňujeme výroční zprávu za rok 2010 o činnosti v oblasti
poskytování informací.
Žádosti podle výše uvedeného zákona vyřizuje sekretariát ředitele, ve spolupráci s přednosty
jednotlivých oddělení nemocnice.
Povinné údaje vycházejí z uvedeného zákona:
a) počet podaných žádostí o informace
1
b) počet podaných rozkladů proti rozhodnutí
0
c) opis podstatných částí každého rozsudku
soudu
0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování
tohoto zákona
0
e) další informace vztahující se k uplatnění
tohoto zákona
0
Způsob podání
e-mailem :
písemně:
telefon:
osobně:
0
0
0
1
54
Statistické informace
MMN Jilemnice
Počet příchozích pacientů dle oddělení
Oddělení
Interní
Chirurgie
Gynekologie
Porodnice
Novorozenci
Dětské
Neurologie
ARO
Celkem
Počet pacientů
2006
2007
1 326
1275
1 523
1460
1 174
1077
660
843
651
826
1 085
1121
675
626
92
102
7 186
7 330
2008
1279
1455
993
965
933
1079
718
85
7 507
2009
1488
1608
938
822
811
978
734
67
7446
2010
1294
1559
1057
887
893
1233
656
59
7638
Počet příchozích pacientů celkem
Počet
Rok
pacientů
7186
7330
7507
7446
7638
2006
2007
2008
2009
2010
Počet
ošetř.
dnů
42 235
40117
41130
43044
41831
prům.
obsaz.
prům.
ošetř.
lůž. v %
55,91
64,74
65,77
66,25
65,61
doba
5,89
5,58
5,49
5,8
5,47
Ošetřovací dny dle jednotlivých oddělení
rok
INT
CHIR
GYN
POR
NOV
DĚT
NEU
ARO
Celkem
2010
2009
2008
2007
2006
11989
13 500
10 931
11 028
11 486
7849
8 461
8 215
7 995
8 549
3650
3 378
3 613
3 871
4 406
4441
4 083
4 589
4 058
3 252
4188
3 751
4 285
3 717
3 067
3397
2 832
3 110
3 519
3 628
5083
5 682
5 437
5 327
6 387
1234
1 357
950
1 402
1 460
41831
43 044
41 130
40 917
42 235
55
Počet cizinců
Počet hospital. dnů
Země
Počet ošetřených
Průměrná ošetřovací doba
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Německo
Polsko
Slovensko
Holandsko
Ukrajina
Belgie
Dánsko
Francie
Itálie
Vietnam
Velká
Británie
Švédsko
Maďarsko
Bývalé
SSSR
Ostatní
CELKEM
139
19
62
89
7
9
25
5
157
53
44
62
31
124
76
37
7
61
15
11
132
96
16
49
47
10
144
115
25
80
12
7
4
18
416
32
47
459
164
54
25
63
33
2
7
3
92
52
12
35
17
4
4
5
12
9
2
1
3
4
12
2
3
1
7
12
19
4
18
4
25
6
17
1
13
23
9
27
34
149
24
26
68
17
1
16
4
3
14
226
46
25
134
7
8
12
8
2
12
51
402
45
87
482
34
430
502
351
406
257
89
51
17
39
11
3
4
4
2
5
246
Počet porodů, císařských řezů
Rok
Porody
Císařské řezy (z toho)
2006
2007
2008
2009
2010
551
823
921
798
895
55
154
159
162
165
Počet úmrtí
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
Počet
140
159
151
164
138
56
4,8
5,1
6,2
4,9
5,8
4,7
4,9
4,8
5,7
3,7
4,9
5,1
4,5
4,9
4,1
4,8
3,4
3,7
4,9
5,6
5,2
4,5
3,2
4,9
4,8
4,1
5,0
4,2
2,8
3,5
4,0
5,4
6,3
4,5
5,5
4,1
5,1
5,8 4,75
4,5
4,2
4,79
4,71
5,4
4,9
4,29
4,8
4,2
Přehled pacientů v roce 2008 - 2010
2008 LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ
Přijatí
Propuštění
Interna
1279
1204
Chirurgie
1455
1419
Gynekologie
993
981
Porodnice
965
969
Novorozenci
933
934
Dětské
1079
1074
Neurologie
718
701
ARO
85
54
7507
7336
Zemřelí
71
27
4
0
0
0
10
39
151
Převzatí
354
128
18
17
2
0
16
33
568
Předaní
356
125
25
13
0
5
29
25
578
Lůžkodny
10931
8215
3613
4589
4285
3110
5437
950
41130
Uzavř.lůžka
97
1864
4583
0
0
4092
1489
0
12125
2009
Interna
Chirurgie
Gynekologie
Porodnice
Novorozenci
Dětské
Neurologie
ARO
Přijatí
1488
1608
938
822
811
978
734
67
7446
Propuštění
1397
1562
925
829
800
983
698
42
7236
Zemřelí
100
22
0
0
0
0
18
24
164
Převzatí
413
150
15
23
0
3
20
31
655
Předaní
392
169
23
8
0
1
33
28
654
Lůžkodny
13500
8461
3378
4083
3751
2832
5682
1357
43044
Uzavř.lůžka
0
2024
2216
80
0
4488
683
0
9491
Přijatí
1294
1559
1057
887
893
1233
656
59
7638
Propuštění
1220
1537
1041
911
901
1231
633
39
7513
Zemřelí
75
27
0
0
2
1
13
20
138
Převzatí
307
134
7
19
0
3
28
28
526
Předaní
302
132
23
4
0
3
41
23
528
Lůžkodny
11989
7849
3650
4441
4188
3397
5083
1234
41831
Uzavř.lůžka
33
1798
4211
422
0
3060
1175
0
10699
2010
Interna
Chirurgie
Gynekologie
Porodnice
Novorozenci
Dětské
Neurologie
ARO
57
Náklady na lůžkoden Kč/den v roce 2010
Název osy
10 000
5 000
0
interna
int JIP
chirurgi
chir.
gyn-por
novor
pediatri
neurol
ARO
nemocni
350
3 147
352
1 697
341
177
292
316
697
459
MZDY
1 009
3 408
1 286
4 024
1 345
963
2 252
1 504
2 887
1 463
CELKEM
1 901
9 211
2 268
8 298
2 510
1 494
3 594
2 519
5 092
2 710
MATERIÁL
Energie
Porovnání nákladů – Kč
elektrická energie
MMN areál
Satelit
celkem
plyn
MMN areál
Satelit
celkem
voda
MMN areál
Satelit
celkem
2006
2007
2008
2009
2010
2922408.-Kč
226054.-Kč
3148462.-Kč
3201113
236916
3438029
3 784 673
121536
3906209
4036402
64750
4101152
4386044
14582
4400626
3168737.-Kč
273889.-Kč
3442626.-Kč
2971857
232969
3204826
3 917 147
265 981
4 183 128
3 712 102
175 863
3887965
2 825 397
0
2 825 397
1261552.-Kč
182587.-Kč
1444139.-Kč
946960
216608
1163568
995 811
72 950
1 078 761
1 159 278
38808
1198086
1 208 387
46 239
1 254 626
není
není
není
není
není
koks Satelit
likvidace odpadu
komunální odpad
ostatní nebezpečný odpad
nebezp.odpad spec.pro
zdr.z.
doprava
manipulace
92 511
9 581
115 395
37 128
119 966
52 160
140 859
83 240
371 677
79 258
515 723
222 267
47 076
590 899
222 267
47 173
627 975
234 888
87 839
785 431
297 184
155 819
625 270
51 278
26 796
celkem
887 158
1 012 862
1 122 828
1 462 513
1 154 279
prádlo
fi.Hanko
fi.Hanko
Fišer
Fišer
49 555,- Kč
1 758 237
40 515
Hanko a Fišer
2 531 288,Kč
47 185,- Kč
3 051 433
79 547
2 252 711
62 118
979 977
2 157 555
1 565 588
1 045 654
2 266 433
1 524 692
1 137 818
2 433 476
1 807 085
1 179 865
2 470 098
1 712 628
1 293 680
2 548 739
1 822 232
4 703 120
4 836 779
5 378 379
5 362 591
5 664 651
54.- Kč
55,- Kč
62,- Kč
59,- Kč
59,- Kč
nemocnice
cizí fakturace
strava
zaměstnanci
pacienti + dárci
cizí
celkem
náklady na potraviny
na osobu a den
58
Porovnání nákladů - spotřeby
2006
2007
2008
2009
2010
elektrická energie (v kWh)
MMN areál
Satelit
1 163 423
66 845
1 170 552
64 727
1 232 302
29 351
1 244 402
12 966
1 267 582
590
celkem
1 230 268
1 235 279
1 261 653
1 257 368
1 268 172
321 204
24 899
327 597
21 179
332 758
19 274
327 361
12 880
313 862
0
celkem
voda (v m. krychlových)
MMN areál
Satelit
346 103
348 776
352 032
340 241
313 862
26 337
3 871
18 233
4 263
17 852
1 305
18 402
668
17 319
709
celkem
30 208
22 496
19 157
19 070
18 028
plyn (v m. krychlových)
MMN areál
Satelit
likvidace odpadu (v
tunách)
komunální odpad
ostatní nebezpečný odpad
nebez. odpad spec.pro
zdr.z.
celkem
prádlo
náklady v Kč
62,43
2,1
68,26
3,94
65,07
5,71
88,81
13,09
88,68
1,44
44,49
47,31
50,19
56,69
50,63
109,02
119,51
120,97
158,59
140,75
1 808 482,-
1 758 237
2 531 288
3 051 433
2 252 711
Porovnání spotřeb energií
2006
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
kWh
celkem
cena Kč
115792
103466
107343
91710
89465
87603
80504
85508
86886
98544
106005
110597
286506
261012
268711
229983
227814
227502
202111
218826
219531
247823
264041
268548
2007
kWh
celkem
113052
104960
107960
94497
94792
90729
89782
85413
87397
96400
101257
104313
cena Kč
307645
289211
293430
257975
258899
250995
245643
238407
241398
263664
277755
276091
2008
kWh
celkem
110932
109083
108783
101450
96072
92682
93187
91545
96735
105835
110017
115981
cena Kč
336702
335853
329213
314352
296116
291047
288590
280998
304442
326481
332523
348356
2009
kWh
celkem
120703
108320
113499
96488
91917
96254
86134
87421
96507
111434
112959
122766
2010
cena Kč
383840
351282
360601
317831
299498
316015
286091
284726
316198
358373
370009
391938
1 163 423 2 922 408 1 170 552 3 201 113 1 232 302 3 784 673 1 244 402 4 036 402
kWh
celkem
cena Kč
134076
116508
117268
100821
99647
92484
90840
89639
95722
103410
109685
117482
466961
398294
402371
349168
346203
325108
314204
317078
332964
355069
379563
399061
1267582
4386044
590
14 582
Satelit
Celkem
66 845
226 054
64 727
236 916
29 351
59
121 536
12 966
64 750
plyn
2006
Měsíc
2007
2008
m3 celkem cena Kč m3 celkem cena Kč
2009
m3 celkem cena Kč
2010
m3 celkem cena Kč m3 celkem cena Kč
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
51144
44732
39680
26268
18595
12810
7967
11691
11806
22282
32765
41464
489099
429896
383583
265447
194217
140126
94888
129559
130767
216766
309438
384951
40614
37373
34693
30150
28500
10213
11208
10866
18739
28189
39536
46516
337541
312458
291288
255995
242794
101062
111274
108733
171783
262229
358728
417972
44221
37903
39899
27848
18610
11723
11240
10585
18637
28283
38870
44939
443218
384211
403109
299486
208542
141267
150508
143413
232294
376002
553562
581535
51955
41943
39607
20995
17582
16333
11047
9675
13475
28687
32081
43981
651188
532992
504247
278538
194794
172062
123882
113189
143785
273894
304927
418604
47895
39251
36140
25838
19806
10821
7699
8130
16771
27110
29068
45333
378348
320887
301152
239641
197381
130210
107316
110534
172785
247272
248072
371799
Celkem
Satelit
321204
3168737
336597
2971857
332758
3917147
327361
3712102
313862
2825397
Celkem
24899
273889
21179
232969
19274
265981
12880
175863
0
0
voda
2006
Měsíc
2007
2008
2009
2010
m3 celkem
cena Kč
m3 celkem
cena Kč
m3 celkem
cena Kč
m3 celkem
cena Kč
m3 celkem
cena Kč
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
1 992
1 983
2 502
1 930
2 140
2 030
2 140
2 780
2 800
2 024
2 129
1 887
95 239
95 279
120 216
89 321
102 822
97 537
102 822
133 573
134 534
97 249
102 294
90 666
1 862
1 659
1 664
1 720
1 857
1 429
1 340
1 344
1 463
1 587
1 361
947
95 020
85 320
85 578
88 457
95 503
73 492
68 915
69 120
75 240
81 617
69 995
48 703
1 647
1 619
1 510
1 430
1 443
1 567
1 536
1 461
1 509
1 564
1 526
1 040
90 036
90 494
84 402
79 930
80 656
87 587
85 855
81 662
84 344
87 420
85 295
58 130
1 714
1 282
1 627
1 546
1 335
1 579
1 507
1 366
1 527
1 753
1 702
1 464
104 455
81 033
102 841
97 720
84 383
99 806
95 255
86 343
96 519
110 805
107 581
92 537
1 628
1 596
1 769
1 494
1 567
1 265
1 420
113 590
111 356
123 427
104 240
109 333
88 262
99 077
2 562
1 512
1 234
1 272
178 758
105 496
86 098
88 750
Celkem
26 337
1 261 552
18 233
936 960
17 852
995 811
18 402
1 159 278
17 319
1 208 387
srážková voda
Srážková voda 2009
Čtvrtletí
m
3
Srážková voda 2010
Stočné (v Kč)
Čtvrtletí
m
3
Stočné (v Kč)
I.
II.
III.
IV.
2 263
2 288
2 313
2 313
62 433
63 127
63 820
63 820
I.
II.
III.
IV.
2 263
2 288
2 313
2 313
69 279
70 049
70 818
70 818
Celkem
9 177
253 200
Celkem
9 177
280 964
60
Porovnání spotřeb a nákladů
2006
Spotřeba
2007
Kč
3 148 462
Spotřeba
(bez satelitu)
2008
Kč
3 438 029
Spotřeba
2009
Kč
3 906 209
2010
Spotřeba
Kč
Spotřeba
Kč
1 257 368
kWh
4 101 152
1 268 172
kWh
313 862
m3
140,75 t
4 400 626
ELEKTR.
ENERGIE
1 230 268
kWh
PLYN
ODPADY
346103m3
109,02 t
3 442 626 357 776 m3 3 204 826 352 032 m3 4 183 128 340 241 m3 3 887 965
887 157
119,51t
1 012 862
120,97 t
1 122 828
158,59 t
1 462 513
VODA
PRÁDLO
30208 m3
115,52 t
1 444 139
1 808 482
CELKEM
1 235 279
kWh
22 496
115,46
10 730 866
1 153 568
1 758 237
1 261 653
kWh
19 157 m3
10 567 522
1 068 761
2 531 288
19 070 m3
12 812 214
1 198 086 17 319 m3 1 254 626
3 051 433
2 252 711
13 701 149
Hospodářské výsledky jednotlivých oddělení v tis. Kč
Krev,
krev.
Osobní
Náklady
Tržby
Výnosy
(+) Zisk
Oddělení
Léky
výrobky
SZM
náklady
celkem
od ZP
celkem
(-) Ztráta
INTERNA
2 704
1 425
2 090
18 580
40 290
39 255
39 297
-993
CHIR.
721
520
526
10 541
18 690
16 461
16 549
-2 141
DĚTSKÉ
179
2
352
11 681
18 466
10 282
10 593
-7 873
GYN.POR.
690
198
527
10 880
20 311
18 611
16 984
-3 327
ARO
1 797
307
1 319
13 120
25 305
21 681
21 700
-3 605
HDS
4 335
181
9 637
7 573
30 746
42 119
42 571
11 825
RDG
715
0
355
5573
12 457
9 646
9 666
-2 791
RHB
1
0
30
2 712
4 385
4 003
4 003
-382
NEU
488
7
204
8 020
13 521
9 880
9 980
-3 641
OPER.SÁLY
55
0
3 325
4 857
14 395
10 806
10 808
-3 587
ALERGO
8
0
4
864
1 236
1 678
1 678
442
DIA
2
0
30
938
1 336
1 838
1 888
552
ONM
5
0
1102
2 033
4 437
7 333
7 333
2 896
Laboratoř
20
21
*10 059
6 683
22 916
36 235
36 835
13 919
LÉKÁRNA
0
0
0
3 493
43 945
35 955
47 091
3 146
* reagencie
61
2 825 397
1 154 279
11 887 639
Hospodaření v porovnání od roku 2006- 2010
Ukazatel
r. 2006
r.2007
r.2008
r.2009
r.2010
Ind. 10/09
tis. Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
v%
NÁKLADY:
Materiálové náklady
48 438
49 136
56 265
64 536
65 167
100,98%
z toho: Léky
13 274
10 143
11 071
13 417
12 054
89,84%
SZM
22 300
17 528
18 736
20 852
21 259
101,95%
212
309
261
250
291
116,40%
8 069
7 596
8 888
9 400
8 325
88,56%
Prodané zboží
19 857
20 693
21 500
36 182
39 047
107,92%
Služby celkem
Osobní náklady
celkem
20 590
14 499
17 776
18 393
23 210
126,19%
98 183
101 817
108 154
122 224
126 940
103,86%
5 251
9 891
12 070
12 313
12 226
99,29%
207 765
219 089
240 339
282 194
292 904
103,80%
171 082
182 443
204 034
225 731
230 989
102,33%
17 268
17 250
18 078
32 377
34 021
105,08%
6 280
7 278
6 862
9 474
10 728
113,24%
Aktivace materiálu a zboží
3 935
181
162
179
184
102,79%
Léčení cizinců
1 426
1 095
1 638
1 171
834
71,22%
Ostatní příjmy
10 494
10 430
10 790
8 302
6 499
78,28%
z toho:prodej krve a kr.výrobků
2 469
554
48
111
175
157,66%
Provozní dotace
1 851
802
1 787
2 004
1 798
89,72%
Celkem
212 336
219 478
249 677
287 792
295 081
102,53%
HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK
4 572
9 338
5 598
2 176
Pohonné hmoty
Energie
Odpisy HIM
Celkem
VÝNOSY:
Tržby od ZP
Tržby od ZP - léky
Tržby za prodané
zboží
389
62
38,87%
Výsledky hospodaření 2004 - 2010
Tis. Kč
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
-50 000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
náklady
196 633
187 652
207 765
219 089
240 339
282194
292 904
výnosy
184 343
192 309
212 336
219 478
249 677
287792
295 081
HV
-12 290
4 657
4 571
389
9 338
5 598
2 177
roky
Náklady roku 2010
5%
13%
spotřeba materiálu
22%
Energie
4%
3%
ostatní služby
Osobní náklady celkem
8%
Odpisy HIM
Prodané zboží
45%
Ostatní náklady
63
Personální statistika
ODDĚLENÍ
L
INTERNA
JIP
GASTRO
FUNKČNÍ DIAG.
AMB.
CHIRURGIE
JIP
AMB.
OP. SÁL. + CS
UROLOG.
GYNEKOLOGIE
PORODNICE
AMB
BOX
DĚTSKÉ ODD.
ARO
NEUROLOGIE
AMB
AMB. LOMNICE
ONM
RDG
HTO
OKB
IAL
HDS
LÉKÁRNA
RHB
TRN
DIETOLOGIE
ALERGOL.
DIABETOLOGIE
ENDOKRINOLOGIE
THP
STRAV. PROV.
DOPRAVA
PRÁDELNA
ÚDRŽBA
SKLADY
ÚKLID
ŘÍDÍCÍ AP.
SOC. PRACOVNICE
STANDARDY
LOGOPEDIE
CELKEM
5,9
2
1,7
1,4
1
4,7
0,2
2,5
0,5
0,2
2
2,4
0,6
0,8
3,8
6,8
1,2
0,85
0,6
1
3
0,7
2
VŠ
SZP+Z.As.
L.
ZDR
RDG RHB NZP
16
10
2
1
1
11
7,533
2
10,5
0,5
1,75
1
0,5
4
1
6,007
9,007
1
10,014
10
15,033
11,347
0,45
0,75
2
1
1,525
THP
1
0,3
1
3,5
1
1
1
0,5
1
1
5,687
4,4
5
2
1
14,6
1,5
2
1
2
8
25,007
1
13,775
2
2
3,8
1
0,5
1
0,5
49,35
OST.
2
0,625
1
1
1
2
0,5
1
0,8
0,2
PZP
1
1
1
9,75
149,891
13,4
64
5,687
8
5,5
13
28,307 23,075
CELKEM
24,2
12
3,7
2,4
2
20,2
7,733
4,5
13
0,2
9,007
11,407
1,6
10,814
14,3
23,833
14,547
1,3
1,35
3,5
9,687
8,375
7
2
19,6
8
9,625
1
1
2
2,8
0,7
25,007
14,775
2
2
3,8
1
0,5
1,5
0
1
1
305,96
Neodpracované kalendářní dny za rok 2010
Oddělení
NEM,+ÚR OČR
ost přek
nepl. volno
dovolená
interna
153
15
18
0
963
neurologie
464
16
4
49
606
dětské
159
0
2
30
538
gyn. por.
125
14
19
0
1161
98
40
13
5
845
166
14
14
0
458
1001
6
8
0
1262
laboratoře
155
18
7
0
571
dialýza
223
8
30
0
659
RTG
124
7
7
0
287
rehabilitace
126
23
22
54
339
ONM
3
0
0
0
145
odborné ambulance
0
8
1
0
230
lékárna
187
0
12
0
185
správa
332
30
25
0
828
stravovací
324
0
8
0
477
doprava
0
0
0
0
49
údržba
0
0
3
0
134
prádelna
0
0
0
0
56
sklady
0
0
1
0
27
uklid
0
0
0
0
30
3640
199
194
138
9850
chirurgie
operační sály +
sterilizace
ARO
celkem
Průměrné měsíční mzdy
v letech 2006 – 2010
Lékaři
SZP
NZP
THP
celkem
MMN
2006
2007
2008
2009
2010
37 959
37 557
40 161
43 271
44 058
17 644
19 222
20 645
22 560
23 008
13 982
14 643
15 536
18 462
17 387
16 511
17 417
18 585
20 539
20 913
20 276
21 296
22 602
25 103
25 620
65
Souhrnný přehled výsledků výzkumu
spokojenosti pacientů za rok 2010
Výsledky vyhodnocení se opírají o průzkum na těchto odděleních:
-
chirurgickém
(66 respondentů)
interním
(97 respondentů)
gynekologickém (70 respondentů)
porodnickém
(56 respondentů)
neurologickém
(38 respondentů)
• celkový počet dotázaných
r. 2010
celkový počet dotázaných
z toho mužů
z toho žen
327
95
232
celkový věkový průměr dotázaných
55
trvalé bydliště v LB kraji z celkového počtu dotázaných
204
• Příjmové řízení do nemocnice:
● první kontakt se zdravotnickým zařízením a příjmové řízení:
►94,5% dotázaných hodnotilo, že na ně první kontakt se zdravotnickým zařízením působil
velmi profesionálně a dobře
► 4,5% dotázaných hodnotilo, že na ně první kontakt se zdravotnickým zařízením působil
průměrně
► 0,5% dotázaných hodnotilo, že na ně první kontakt se zdravotnickým zařízením působil
velmi špatně
► 0,5% dotázaných neví nebo si nevzpomíná, jak na ně působil první kontakt se zdravotnickým
zařízením
● čekání na přijetí:
►97% dotázaných hodnotila, že doba čekání na přijetí do zařízení se jim „nezdála
dlouhá“
►3% dotázaných hodnotila, že doba čekání na přijetí do zařízení se jim „zdála dlouhá“
66
● čekání na uložení na lůžko:
►68% dotázaných bylo při svém příjmu do zařízení okamžitě uloženo na lůžko
►24% dotázaných čekalo únosnou dobu při svém příjmu do zařízení při uložení na lůžko
► 8% dotázaných čekala dlouhou dobu při svém příjmu do zařízení při uložení na lůžko
● podávání informací během příjmového řízení:
►93% dotázaných pocítilo během příjmového řízení dostatek informací
►4% dotázaných pocítilo během příjmového řízení dostatek informací, ale v omezené
míře
►3% dotázaných nepocítilo během příjmového řízení dostatek informací
● známkování příjmového řízení ( 1 = nejlepší známka, 3 = nejhorší známka ):
►84% dotázaných oznámkovalo příjmové řízení do zařízení známkou 1
► 14% dotázaných oznámkovalo příjmové řízení do zařízení známkou 2
► 0,5% dotázaných oznámkovalo příjmové řízení do zařízení známkou 3
► 0,5% neodpověděla
● seznámení s právy pacientů a provozním řádem:
►88% dotázaných uvedlo, že bylo seznámeno s právy pacientů
►86% dotázaných uvedlo, že bylo seznámeno s provozním řádem
►84% dotázaných uvedlo, že bylo seznámeno s prostorovým uspořádáním oddělení
• Úroveň lékařské péče:
►70% dotázaných znala svého ošetřujícího lékaře
►99% dotázaných měla velmi dobrý a dobrý vztah ke svému lékaři
►98% dotázaných vyjádřilospokojenost s chováním a jednáním lékařů
►73% dotázaných uvedlo, že lékařská vizita splňovala jejich očekávání
►94% dotázaných pociťovala dostatek informací ze strany lékařů
►pro 97% dotázaných byly podané informace lékaři srozumitelné
• Úroveň ošetřovatelské péče:
67
►99% dotázaných vyjádřila, že měla důvěru v ošetřující personál
►98% dotázaných vyjádřila spokojenost s chováním a jednáním sester
►96% dotázaných pociťovala dostatek informací ze strany sester
►pro 98% dotázaných byly podané informace sestrami srozumitelné
►99% dotázaných uvedla, že byla spokojena s úrovní ošetřovatelské péče
• Provozní režim - stravování:
● spokojenost s kvalitou podávaného jídla:
►86% dotázaných bylo spokojeno s kvalitou podávaného jídla
► 11% dotázaných bylo částečně spokojeno s kvalitou podávaného jídla
► 3% dotázaných bylo nespokojeno s kvalitou podávaného jídla
● spokojenost s úpravou a teplotou podávaného jídla:
►90% dotázaných bylo spokojeno s úpravou a teplotou podávaného jídla
►10% dotázaných nebylo spokojeno s úpravou a teplotou podávaného jídla
• Provozní režim - čistota:
►97% dotázaných bylo spokojeno s úrovní hygieny a čistotou pokojů a WC
• Celková úroveň kvality poskytované péče:
►83% dotázaných bylo velmi spokojeno s úrovní poskytnuté péče
►16% dotázaných bylo spokojeno s úrovní poskytnuté péče
► 1% dotázaných bylo částečně spokojeno s úrovní poskytnuté péče
• Hospitalizace v MMN:
►97% dotázaných by opět navštívilo MMN
••
Doporučovat naší nemocnici:
bude:
95% dotázaných
68
Celostátní projekt NEMOCNICE ČR 2008 (očima pacientů)
„HealthCare Institute“
► MMN se opět zúčastnila celostátního měření spokojenosti pacientů českých nemocnic v rámci
celostátního projektu a průzkumu spokojenosti pacientů v ČR, který probíhal ve všech
14 krajích ČR od 1.3.2010 – 31.10.2010
►přibližně bylo v MMN rozdáno okolo 560 ks tištěných dotazníků, vráceno a odesláno ke
zpracování bylo 421 ks dotazníků a další pacienti hlasovali prostřednictvím internetu
porovnání rok 2008, 2009, 2010
porovnání rok
počet hlasů
úspěšnost v %
umístění v LK
umístění ČR
2008
258
82,7%
1. místo
5. místo
2009
353
74,1%
1. místo
21. místo
2010
421
76,87%
1.místo
není uvedeno
*
* od druhého místa s NsP Semily nás dělí 0,58% (% udávají úspěšnost nemocnic podle počtu vrácených dotazníků
ke zpracování a odpovědi našich pacientů)
Závěr: porovnání s rokem předchozím
- spokojenost s úrovní lékařské péče (⇓ )
- celkově byla spokojenost s lékařskou péčí v roce 2010 hodnocena
o 1,5% hůře než v roce předchozím
∗ spokojenost s úrovní ošetřovatelské péče (⇑ )
- celkově byla spokojenost s ošetřovatelskou péčí hodnocena za rok 2010
o 1% lépe než v roce předchozím
- ve srovnání s lékařskou péčí byla hodnocena ošetřovatelské péče o 9% lépe než
péče lékařská
∗ provozní režim - čistota (⇑ )
- spokojenost s úrovní hygieny se zlepšila v průměru o 2,5%
∗ provozní režim – strava (⇓ )
- spokojenost v této oblasti se zhoršila o 3% v porovnání s rokem předchozím
∗ spokojenost s celkovou úrovní poskytované péče (⇓ )
- celkově byla spokojenost pacientů o 9% hodnocena hůře než v období
předcházejícím
∗ poskytování a podávání základních informací (⇓ )
69
- o 1% byli pacienti méně spokojeni s podáváním a poskytováním základních
informací v průběhu jejich hospitalizace než v roce předchozím
- malé procento pacientů se stále dovolává kvalitnější a srozumitelnější
informovanosti ze strany zdravotnického personálu na našich odděleních
(především s lékaři)
Při srovnávání jednotlivých oddělení je nutno ještě stále respektovat :
- věk pacientů, kategorie pacientů
- odbornost oddělení, lůžkovou kapacitu, typ lůžek
- věk, kvalifikaci a délku praxe zdrav. personálu
- komunikační schopnosti a dovednosti zdrav. personálu
- technické vybavení oddělení, vybavení přístroji, zdravotnickým materiálem a pomůckami
- rozsah poskytované péče, služeb a výkonů
- pracovní motivaci personálu
- a další
70
Při porovnání výsledků dotázaných pacientů
mezi jednotlivými odděleními MMN
za rok 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
byly zaznamenány tyto rozdíly:
a) lékařská péče (velmi dobrá spokojenost vyjádřena v %) :
rok 2003
pořadí
rok 2004
výsledek oddělení
pořadí
rok 2005
výsledek oddělení
pořadí
výsledek
oddělení
1.
93%
G
1.
90%
G
1.
88%
CH
2.
88%
CH
2.
87,5%
P
2.
85%
P
3.
85%
I
3.
86%
CH
3.
82%
G
4.
84%
N
4.
73%
I
4.
80%
N
5.
82%
P
5.
72,5%
N
5.
77%
I
rok 2006
pořadí
rok 2007
výsledek oddělení
pořadí
rok 2008
výsledek oddělení
pořadí
výsledek
oddělení
1.
90%
CH
1.
92%
N
1.
94,5%
P
2.-3.
86%
G
2.
91,5%
CH
2.
93%
G
2.-3.
86%
N
3.
91%
G
3.
92%
CH
4.
80%
P
4.
86,5%
I
4.
88%
I
5.
77%
I
5.
86%
P
5.
87%
N
rok 2009
pořadí
rok 2010
výsledek oddělení
pořadí
rok 2011
výsledek oddělení
pořadí
1.
95%
CH
1.
92%
G
1.
2.
92%
N
2.
88%
N
2.
3.
90%
G
3.
86%
I
3.
4.
89%
I
4. -5.
85%
CH
4.
5.
86%
P
4. - 5.
85%
P
5.
71
výsledek
oddělení
⇒ ošetřovatelská péče (velmi dobrá spokojenost vyjádřena v %) :
rok 2003
rok 2004
pořadí
výsledek
oddělení
pořadí
1.
92%
G
1.
91,5%
2.
90%
P
2.
3.
86%
N
4.
84%
5.
82%
rok 2005
pořadí
výsledek
oddělení
G
1.-2.
95
CH
87%
CH
1.-2.
95
G
3.
85%
N
3.
91
N
I
4.
79%
P
4.
85,5%
I
CH
5.
78%
I
5.
84,5%
P
rok 2006
výsledek oddělení
rok 2007
pořadí
výsledek
oddělení
pořadí
1.
94%
N
1.
98%
2.-3.
92%
CH
2.
2.-3.
92%
G
4.
82%
5.
81%
rok 2008
pořadí
výsledek
oddělení
G
1.
94%
G
96%
N
2.
93,5%
CH
3.
92,5%
I
3.
93%
I
P
4.
91,5%
CH
4.
91%
P
I
5.
91%
P
5.
86%
N
rok 2009
výsledek oddělení
rok 2010
rok 2011
pořadí
výsledek
oddělení
pořadí
výsledek oddělení
1.
98%
CH
1. - 2.
96%
N
1.
2.
97%
N
1. - 2.
96%
G
2.
3.
96%
G
3.
95%
P
3.
4.
95%
I
4.
94%
I
4.
5.
94%
P
5.
90%
CH
5.
72
pořadí
výsledek
oddělení
⇒ provozní režim – čistota (spokojenost vyjádřena v %) :
rok 2003
rok 2004
pořadí
výsledek
oddělení
pořadí
1.
91%
G
1.- 2.
100%
2.
85%
N
1.- 2.
3.
83%
CH
4.
76%
5.
75,5%
rok 2005
pořadí
výsledek
oddělení
G
1.-3.
100%
CH
100%
I
1.-3.
100%
I
3.
98%
CH
1.-3.
100%
N
I
4.
97,5%
P
4.
98%
G
P
5.
95%
N
5.
80%
P
rok 2007
výsledek oddělení
rok 2008
pořadí
výsledek
oddělení
pořadí
1.
99,5%
CH
1. - 2.
100%
2.
99%
I
1. - 2.
3.
98%
N
4.
92%
5.
90%
rok 2009
pořadí
výsledek
oddělení
I
1.
99%
I
100%
P
2.
98,5%
N
3. - 4.
99%
CH
3.
97,5%
G
G
3. - 4.
99%
G
4.
97%
CH
P
5.
98,5%
N
5.
91,5%
P
rok 2009
výsledek oddělení
rok 2010
rok 2011
pořadí
výsledek
oddělení
pořadí
výsledek oddělení
1.- 2.
100%
N
1.
100%
N
1.
1.- 2.
100%
I
2.
99,5%
I
2.
3.
99,5%
CH
3.
99%
G
3.
4.- 5.
99%
G
4.
97%
P
4.
4.- 5.
99%
P
5.
96,5%
CH
5.
73
pořadí
výsledek
oddělení
⇒ provozní režim – strava (spokojenost vyjádřena v %) :
rok 2003
pořadí
rok 2004
výsledek oddělení
pořadí
rok 2005
výsledek oddělení
pořadí
výsledek
oddělení
1.
78%
N
1.
95%
CH
1.
96%
N
2.-3.
64%
G-P
2.
94%
G
2.
91%
G
2.-3.
64%
G-P
3.
93%
N
3.
75%
P
4.
63%
I
4.
91%
P
4.
71%
I
5.
61%
CH
5.
90,5%
I
5.
63%
CH
rok 2006
pořadí
rok 2007
výsledek oddělení
pořadí
rok 2008
výsledek oddělení
pořadí
výsledek
oddělení
1.
94%
CH
1.
90%
N
1.
89,5%
I
2.
89,5%
G
2.
89,5%
G
2.
89%
CH
3.
89%
N
3.
88,5%
CH
3.
87%
G
4.
84%
I
4.
88%
I
4.
81%
N
5.
74%
P
5.
85,5%
P
5.
78%
P
rok 2009
pořadí
rok 2010
výsledek oddělení
pořadí
rok 2011
výsledek oddělení
pořadí
1.
95%
CH
1.
97%
N
1.
2.- 3.
94%
I
2.
91%
CH
2.
2. - 3.
94%
N
3.
86%
I
3.
4.
90%
G
4.
85%
G
4.
5.
89%
P
5.
82%
P
5.
74
výsledek
oddělení
⇒ celková úroveň kvality péče (výborná až velmi dobrá spokojenost vyjádřena v %) :
rok 2003
rok 2004
pořadí
výsledek
oddělení
pořadí
1.
100%
G
1.
91%
2.
91%
I
2.
3.
87%
N
4.
86%
5.
85%
rok 2005
pořadí
výsledek
oddělení
G
1.- 2.
100%
CH
86%
CH
1.- 2.
100%
N
3. – 4.
85%
P
3.- 4.
94%
I
P
3. - 4.
85%
N
3. - 4.
94%
G
CH
5.
82%
I
5.
85%
P
rok 2006
výsledek oddělení
rok 2007
pořadí
výsledek
oddělení
pořadí
1.
98%
N
1. - 4.
100%
2.
94%
CH
1. - 4.
3.
93,5%
G
4.
89,5%
5.
87%
rok 2008
pořadí
výsledek
oddělení
I
1. - 3.
100%
CH
100%
G
1. - 3.
100%
G
1. - 4.
100%
P
1. - 3.
100%
N
P
1. - 4.
100%
N
4.
98%
I
I
5.
97,5%
CH
5.
97%
P
rok 2009
výsledek oddělení
rok 2010
rok 2011
pořadí
výsledek
oddělení
pořadí
výsledek oddělení
1.- 2.
96%
G
1.
92,5%
N
1.
1.- 2.
96%
CH
2.
88%
G
2.
3.
87%
N
3.
83%
P
3.
4.
86%
P
4.
80%
I
4.
5.
83%
I
5.
79%
CH
5.
75
pořadí
výsledek
oddělení
⇒ podávání informací pacientům (spokojenost vyjádřena v %) :
rok 2003
pořadí
rok 2004
výsledek oddělení
pořadí
rok 2005
výsledek oddělení
pořadí
výsledek
oddělení
1.-2.
85%
G-P
1.
97%
G
1.
98%
CH
1.-2.
85%
G-P
2.
96%
CH
2.
96%
G
3.
83%
I
3. – 4.
94%
I
3. - 4.
95%
P
4.
82%
CH
3. - 4.
94%
N
3. - 4.
95%
N
5.
78,5%
N
5.
93,5%
P
5.
93%
I
rok 2006
pořadí
rok 2007
výsledek oddělení
pořadí
rok 2008
výsledek oddělení
pořadí
výsledek
oddělení
1.
98,5%
CH
1.
99%
P
1.
98%
CH
2.
98%
G
2.
98%
G
2.
97%
I
3.
94%
N
3. - 4.
95%
CH
3.
95%
G
4.
93%
P
3. - 4.
95%
N
4.
94,5%
P
5.
87,5%
I
5.
92,5%
I
5.
93%
N
rok 2009
pořadí
rok 2010
výsledek oddělení
pořadí
rok 2011
výsledek oddělení
pořadí
1.
99,5%
N
1.
99%
G
1.
2.
99%
CH
2. - 3.
96%
CH
2.
3.- 4.
97%
G
2. - 3.
96%
P
3.
3.- 4.
97%
P
4.
95%
N
4.
5.
95%
I
5.
92%
I
5.
76
výsledek
oddělení
Souhrnný přehled výsledků výzkumu spokojenosti rodičů
hospitalizovaných dětí
Výsledky vyhodnocení se opírají o průzkum na dětském oddělení
v MMN
za rok 2008, 2009, 2010:
• celkový počet dotázaných
celkový počet dotázaných
rodičů
trvalé bydliště v LB kraji
z celkového počtu dotázaných
r.2008
r. 2009
r. 2010
98
44
103
66%
61%
67%
• příjmové řízení do nemocnice:
rok 2008
98,5%
dotázaných bylo seznámeno
s domácím řádem pro
doprovod dítěte
rok 2009
100%
dotázaných bylo seznámeno
s domácím řádem pro
doprovod dítěte
rok 2010
94%
dotázaných bylo seznámeno
s domácím řádem pro doprovod
dítěte
100%
dotázaných bylo seznámeno
s chartou práv dítěte
73%
dotázaných bylo seznámeno
s chartou práv dítěte
95,5%
dotázaných bylo seznámeno
s prostorovým uspořádáním
84%
dotázaných bylo seznámeno
s prostorovým uspořádáním
92%
dotázaných bylo seznámeno
s prostorovým uspořádáním
77%
dotázaných bylo při svém
příjmu okamžitě uloženo na
lůžko
94%
dotázaných bylo při svém
příjmu okamžitě uloženo na
lůžko
91%
dotázaných bylo při svém příjmu
okamžitě uloženo na lůžko
jiný dotazník
89%
dotázaných bylo seznámeno
s chartou práv dítěte
jiný dotazník
77
• provozní režim - stravování:
rok 2008
rok 2009
rok 2010
69,5%
80%
76%
dotázaných si myslí, že
dotázaných si myslí, že
dotázaných si myslí, že podávaná
podávaná strava dětem
podávaná strava dětem
strava dětem vyhovovala
vyhovovala
vyhovovala
16%
16%
19%
dotázaných si myslí, že
dotázaných si myslí, že
dotázaných si myslí, že podávaná
podávaná strava dětem
podávaná strava dětem
strava dětem částečně
částečně vyhovovala
částečně vyhovovala
vyhovovala
3%
4%
5%
dotázaných si myslí, že
dotázaných si myslí, že
dotázaných si myslí, že podávaná
strava dětem nevyhovovala
podávaná strava dětem
podávaná strava dětem
nevyhovovala
nevyhovovala
7,5%
2%
6,5%
uvedlo, že strava nebyla vždy uvedlo, že strava nebyla vždy
uvedlo, že strava nebyla vždy
teplá
teplá
teplá
• provozní režim - čistota:
r.2003 tato oblast nebyla hodnocena v %, ale ve všech případech rodiče hodnotili velmi kladně
čistotu na celém dětském oddělení
r.2004 – téměř 90% dotázaných projevovalo velkou spokojenost
r.2005 – téměř 88% dotázaných projevovalo velkou spokojenost
r.2006 – 97% dotázaných projevovalo velkou spokojenost s čistotou a úklidem na odd.
r.2007 – 98% dotázaných projevilo velkou spokojenost s čistotou a úklidem na odd.
r.2008 – 99% dotázaných projevilo velkou spokojenost s čistotou a úklidem na odd.
r.2009 – 100% dotázaných projevilo velkou spokojenost s čistotou a úklidem na odd.
r.2010 – 99% dotázaných projevilo velkou spokojenost s čistotou a úklidem na odd.
• provozní režim - vybavení pokojů a oddělení:
rok 2008
rok 2009
rok 2010
tato oblast nebyla hodnocena v %, rodiče se k této problematice nejčastěji vyjadřovali takto:
- připomínky k některému zastaralému vybavení dětského oddělení se stále opakují a jsou
stejné, rodiče volají po modernizaci nebo opravě některých věcí na dětském oddělení
- vrzající postýlky, vrzající a špatně zavíratelné dveře na pokojích, které dělají hluk !!!
- ve vybavení jim scházejí např. návštěvní místnost, dětský koutek, a další připomínky
78
• úroveň lékařské péče:
rok 2008
68%
dotázaných uvedlo, že
lékařská vizita splňovala
jejich očekávání
96,5%
velmi spokojeno s přístupem
lékařů k pacientům
rok 2009
66%
dotázaných uvedlo, že
lékařská vizita splňovala
jejich očekávání
89,5%
velmi spokojeno s přístupem
lékařů k pacientům
rok 2010
65%
dotázaných uvedlo, že lékařská
vizita splňovala jejich očekávání
87%
velmi spokojeno s přístupem
lékařů k pacientům
• úroveň ošetřovatelské péče:
rok 2008
99%
velmi spokojeno s přístupem
sester k dětským pacientům
rok 2009
92%
velmi spokojeno s přístupem
sester k dětským pacientům
rok 2010
95%
velmi spokojeno s přístupem
sester k dětským pacientům
• celková úroveň kvality poskytované péče:
rok 2010
rok 2008
rok 2009
78,5%
8%
85%
výborná kvalita celkové péče výborná kvalita celkové péče velmi dobrá kvalita celkové péče
21,5%
91%
14%
dobrá kvalita celkové péče
velmi dobrá
velmi dobrá
kvalita celkové péče
kvalita celkové péče
0%
0%
1%
v podstatě dobrá
v podstatě dobrá
v podstatě dobrá
kvalita celkové péče,
kvalita celkové péče,
kvalita celkové péče,
jen s drobnými připomínami jen s drobnými připomínami
jen s drobnými připomínami
-
-
-
rok 2009
96%
by opět navštívilo MMN
0%
by volila jinou nemocnici
4%
neodpovědělo
rok 2010
99%
by opět navštívilo MMN
1%
by volila jinou nemocnici
• hospitalizace v MMN:
rok 2008
94,5%
by opět navštívilo MMN
1%
by volila jinou nemocnici
4,5%
neodpovědělo
----------------------------79
Závěr:
∗ spokojenost s úrovní lékařské péče (⇑ )
- v roce 2010 hodnotilo lékařskou péči jako „velmi dobrou“ 80%“ respondentů,
což je o 2,5% více, než v roce předchozím
∗ spokojenost s úrovní ošetřovatelské péče (⇓ ), (⇑ )
- v roce 2010 hodnotilo ošetřovatelskou péči jako „velmi dobrou“ 87%“
respondentů, což je o 5% méně, než v roce předchozím a o 7% lépe ve srovnání
s lékařskou péčí
∗ provozní režim - čistota (⇓ )
- v roce 2010 bylo spokojeno 99% dotázaných s čistotou a úklidem na dětském
odd., to je o 1% méně, než v roce předchozím
∗ provozní režim – strava (⇓ )
- spokojenost v této oblasti se zhoršila o 4% v porovnání s rokem předchozím
∗ spokojenost s celkovou úrovní poskytované péče (⇓ )
- celkově spokojenost byla hodnocena hůře o 15%, než v období předcházejícím
80
Poznámky:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
81
Download

Výroční zpráva 2010 - Masarykova městská nemocnice v Jilemnici