VY_32_INOVACE_TVÚČH1A_1360 NES
Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám
Číslo projektu:
Název projektu:
Číslo šablony:
Datum vytvoření:
Autor:
Určeno pro předmět:
Tematická oblast:
Obor vzdělání:
CZ.1.07/1.5.00/34.0883
Rozvoj vzdělanosti
III/2
6. 3. 2013
Mgr. Kateřina Nesrstová
Tvorba účesu
Krátkodobé tvarování vlasů
Kadeřník (69-51-H/01), 1. ročník
Název výukového materiálu: KROUŽKOVÁNÍ VLASŮ
Popis využití: prezentace s úkoly s využitím dataprojektoru a notebooku k prohlubování
a upevňování učiva.
Čas: 20 minut
KROUŽKOVÁNÍ VLASŮ
http://www.vlasy-ucesy-kadernictvi.cz/ucesy/tag/kudrnate-vlasy/?p=5
POMŮCKY KE KROUŽKOVÁNÍ
Obr. 9
- hřeben se špičkou,
- fixační prostředek,
- síťka,
- pinety.
ROZLIŠUJEME DVA ZPŮSOBY
KROUŽKOVÁNÍ
1. OD HLAVY - KOŘÍNKŮ (OBJEMOVÉ)
• Výsledný tvar je objemnější.
(klikněte na odkaz)
• Natáčením v řadách
střídavým směrem lze po
usušení na vlasech učesat
kladenou vlnu. (klikněte na odkaz)
2. OD ŠPIČEK - KONEČKŮ (PLOCHÉ)
• Výsledný tvar je plošší.
(klikněte na odkaz)
• Natáčením v řadách
střídavým směrem lze po
usušení na vlasech učesat
kladenou vlnu. (klikněte na odkaz)
Obr. 2
Obr. 1
(pro pokračování v prezentaci klikněte na odkaz)
Obr. 3
Obr. 4
(pro pokračování v prezentaci klikněte na odkaz)
LÜHR, G. Výtvarná výchova a základní techniky pro učební obor kadeřník. Praha : Sobotáles cz, 2004. ISBN 80-86706-03-6. s. 85
Obr. 5
VÝSLEDEK PLOCHÉHO A OBJEMOVÉHO
KROUŽKOVÁNÍ
Obr. 8
Obr. 6
Obr. 7
(pro pokračování v prezentaci klikněte na odkaz)
POKLÁDANÁ VLNA VYTVOŘENÁ
KROUŽKOVÁNÍM VLASŮ
Obr. 11
POSTUP KROUŽKOVÁNÍ
Oddělení svislého pramínku.
Obr. 12
Vlasy se natáčí v celé řadě
stejným směrem!
Obr. 13
POSTUP KROUŽKOVÁNÍ VLASŮ
Směr natáčení druhé řady - doleva
Obr. 14
Směr natáčení třetí řady - doprava
Obr. 15
(Pro pokračování v prezentaci klikněte na odkaz)
POSTUP KROUŽKOVÁNÍ VLASŮ
Směr natáčení 4. řady - doleva
Obr. 16
Natáčení temenní partie
Obr. 17
MAČKACÍ ŽELEZO NA KROUŽKY
Obr. 19
Obr. 18
ÚKOLY PRO ŽÁKY
1. KTERÝ ZPŮSOB
KORUŽKOVÁNÍ JE VYUŽIT NA
FOTOGRAFII?
a) ploché natáčení
b) objemové natáčení
Obr. 10
ÚKOLY PRO ŽÁKY
2. Nakreslete, jak byste nakroužkovali vlasy,
pokud byste chtěli dosáhnout kladené vlny.
Nakreslete techniku plochého natáčení.
OBRÁZKY:
Obrázky č. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19 zdroj: Střední škola služeb a podnikání, příspěvková organizace, Ostrava-Poruba.
Obrázky č. 11 až 17 zdroj: HUGHES, A. Návrat pokládaných vln. KADEŘNICKÁ A KOSMETICKÁ PRAXE, Plzeň: NAVA, 2012,
č. 12. s. 14 – 15
Obrázky č. 1, 3, 5, 18 zdroj: LÜHR, G. Výtvarná výchova a základní techniky pro učební obor kadeřník. Praha : Sobotáles cz, 2004.
ISBN 80-86706-03-6. s. 85
Obrázek č. 10 - http://www.vlasy-ucesy-kadernictvi.cz/ucesy/tag/kudrnate-vlasy/?p=5
Download

pokládaná vlna vytvořená kroužkováním vlasů