ZÁKLADNÍ CENÍK
Produkt Plyn z první ruky
Ceny obchodní pro domácnosti a maloodběratele bez DPH [s DPH] platné od 13. 10. 2014 v distribuční síti E.ON Distribuce, a.s.
Popis produktu:
1. Plyn z první ruky získáváte výhodně přímo od
těžaře. Neplatíte zbytečné prostředníky.
2. Smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou bez skrytých poplatků a sankcí
Odebírejte
plyn výhodně
od těžaře
3. Garance dlouhodobé výhodnosti
Garantujeme Vám, že naše nabídka je a bude pro
Vás při odběru nad 8 MWh za rok výhodnější než
srovnatelné nabídky u 5 nejznámějších dodavatelů
plynu (RWE, Pražská Plynárenská, E.ON, Bohemia
Energy, ČEZ Prodej).
4. Přechod k MND je jednoduchý a zadarmo.
Vše vyřídíme za Vás.
Získání produktu
Plyn z první ruky si můžete uzavřít prostřednictvím
bezplatné infolinky 800 400 500 nebo online formuláře
na www.mnd.cz
Typ
spotřeby
Roční spotřeba
v MWh
(od – do včetně)
Vaření
do 1,89
Jednotková cena za
plyn v Kč za MWh
Měsíční platba v Kč
49
[59,29]
Ohřev vody
od 1,89 do 7,56
Topení
od 7,56 do 63
Typ
spotřeby
Roční spotřeba
v MWh
(od – do včetně)
Velká spotřeba
od 63 do 630
782
[946,22]
139
[168,19]
Jednotková cena za
plyn v Kč za MWh
Kapacitní platba
v Kč za MWh
782
39
[946,22]
[47,19]
Jak si přepočítat spotřebu plynu z m3 na MWh?
Pro jednoduchý přepočet ceny plynu v MWh na cenu za m3 můžete použít přibližný vzorec 1 m3 = 0,01055 MWh resp. cena za
1 MWh odpovídá přibližně 94,78 m3.
Co je to kapacitní platba?
Kapacitní platba nahrazuje u spotřeb nad 63 MWh měsíční platbu. Je stanovena jako platba za odebranou MWh.
Pro stanovení Vaší konečné ceny za dodávku Plynu je třeba k obchodní ceně přičíst cenu regulovanou viz Příloha ceníku
v tabulce níže.
Zákaznická linka 800 400 500, e-mail: [email protected], www.mnd.cz
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006, DIČ CZ28483006, Registrace Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 6209
Příloha ceníku Plyn z první ruky, Stanovení celkové ceny
platná pro domácnosti a maloodběratele od 13. 10. 2014 v distribuční oblasti E.ON Distribuce, a.s. Ceny jsou uvedeny bez DPH [s DPH]
ROČNÍ ODBĚR
(v MWh)
Od
Do
(včetně)
0
1,89
1,89 7,56
7,56 15
15
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
63
ROČNÍ ODBĚR
(v MWh)
CENA ZA
REGULOVANÉ SLUŽBY
Jednotková cena)
[Kč/MWh]
591,28
Měsíční platba
v Kč
60,59
CENA OBCHODNÍ –
MND Ceník
Jednotková cena
[Kč/MWh]
782
Měsíční platba
v Kč
49
CELKOVÁ CENA
Součet jednotkových cen
[Kč/MWh]
Součet měsíčních
plateb v Kč
1373,28
109,59
[715,45]
[73,31]
[946,22]
[59,29]
[1661,67]
[132,60]
[404,01]
[105,73]
[946,22]
[59,29]
[1350,23]
[165,02]
[341,93]
[135,62]
[946,22]
[168,19]
[1288,15]
[303,81]
[314,10]
[165,03]
[946,22]
[168,19]
[1260,32]
[333,22]
[301,93]
[193,38]
[946,22]
[168,19]
[1248,15]
[361,57]
[292,70]
[225,47]
[946,22]
[168,19]
[1238,92]
[393,66]
[287,39]
[257,34]
[946,22]
[168,19]
[1233,61]
[425,53]
[285,28]
[277,61]
[946,22]
[168,19]
[1231,50]
[445,80]
[281,72]
[306,13]
[946,22]
[168,19]
[1227,94]
[474,32]
[276,10]
[343,00]
[946,22]
[168,19]
[1222,32]
[511,19]
[272,63]
[372,15]
[946,22]
[168,19]
[1218,85]
[540,34]
[266,03]
[413,94]
[946,22]
[168,19]
[1212,25]
[582,13]
333,89
282,59
259,59
249,53
241,90
237,51
235,77
232,83
228,18
225,31
219,86
87,38
112,08
136,39
159,82
186,34
212,68
229,43
253,00
283,47
307,56
342,10
CENA ZA
REGULOVANÉ SLUŽBY
782
782
782
782
782
782
782
782
782
782
782
49
139
139
139
139
139
139
139
139
139
139
CENA OBCHODNÍ –
MND Ceník
Od
Do
(včetně)
Jednotková cena
[Kč/MWh]
Kapacitní platba
[Kč/MWh]
Jednotková cena
[Kč/MWh]
Kapacitní platba
[Kč/MWh]
63
630
194,99
[235,94]
98,88
[119,64]
782
[946,22]
39
[47,19]
1115,89
136,38
1064,59
251,08
1041,59
275,39
1031,53
298,82
1023,90
325,34
1019,51
351,68
1017,77
368,43
1014,83
392,00
1010,18
422,47
1007,31
446,56
1001,86
481,10
CELKOVÁ CENA
Součet jednotkových cen a kapacitních plateb
[Kč/MWh]
1 114,87
[1348,99]
Cena za regulované služby
Vyjadřuje cenu s platností a aktualizací dle platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
Jednotková cena za regulované služby
Vyjadřuje cenu , která obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu s plynem ve výši 2,13 Kč/MWh.
Kapacitní platba
Kapacitní platba je v Ceníku pro lepší přehlednost přepočtena na cenu v Kč/MWh dle vzorce 119962,31/10,55/115 z Cenového rozhodnutí ERU pro oblast E.ON Distribuce, a.s. Hodnota 10,55 představuje přibližné spalné teplo, fakturována bude
hodnota převzatá z měření provozovatele distribuční soustavy.
Součet jednotkových cen a kapacitních plateb
Vyjadřuje součet cen, který je z důvodu zaokrouhlování a přepočtu kapacitní složky na MWh orientační.
Ceny jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) 30,60 Kč/MWh, od které jsou domácnosti osvobozeny.
Zákaznická linka 800 400 500, e-mail: [email protected], www.mnd.cz
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006, DIČ CZ28483006, Registrace Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 6209
MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006, DIČ CZ28483006, Registrace Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka č. 6209
Download

Ceník Plynu z první ruky platný do 31.12.2014 - EON