PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Letecká škola BEMOAIR s.r.o.
TRAŤOVÁ ČÁST
„C“
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.1
Traťová část Z-43
(b) Potřebná délka přistání z 15m
Tato část příručky vychází z letové
příručky letounu Zlín Z-43, která obsahuje přesné
a úplné informace o výkonech, hmotnostech a
centrážích Z-43.
Potřebná délka přistání je vynesena v
grafu (obr.2) v závislosti na teplotě vnějšího
vzduchu, tlakové výšce letiště, hmotnosti
letounu při přistání, rychlosti větru a na sklonu
přistávací dráhy.
3.1.1 Výkonnost
(a) Potřebná délka vzletu do 15m
Potřebná délka vzletu je vynesena v
grafu (obr.1) v závislosti na teplotě vnějšího
vzduchu, tlakové výšce letiště, hmotnosti letounu
při vzletu, rychlosti větru a na sklonu vzletové
dráhy.
Obr. 2 – Potřebná délka přistání z 15m
Potřebná délka přistání je skutečná
délka přistání, násobená bezpečnostním
součinitelem 1,25.
Podmínky pro přistání:
Obr. 1 – Potřebná délka vzletu do 15m
Potřebná délka vzletu je skutečná délka
vzletu, násobená bezpečnostním součinitelem
1,25.
Podmínky pro vzlet:
Výkon motoru maximální, vztlakové
klapky v poloze „Vzlet“, vzletová dráha: suchý
beton, brzdy: zablokovány, po dosažení max.
výkonu uvolněny
Režim motoru: volnoběh, vztlakové
klapky v poloze „Přistání“, přistávací dráha:
suchý beton
(c) Charakteristiky stoupání a praktický dostup
Optimální rychlosti letu pro maximální
stoupací rychlosti jsou uvedeny v letové
příručce v závislosti na hmotnosti letounu.
Maximální stoupací rychlost a praktický
dostup je uveden v diagramu v letové
příručce.
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-1
TRAŤOVÁ ČÁST – Z43
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.1.2 Plánování letu
(b) Maximální přípustná proměnná zátěž
(a) Plnění palivových nádrží
Pro provoz motoru se doporučuje
používat leteckého benzínu s oktanovým číslem
min. 78, případně jiné druhy leteckého benzínu
s vyšším oktanovým číslem.
Název
Hlavní nádrže
Přídavné
nádrže
Palivo celkem
Nevyčerpatelné
množství
Použitelné
množství
Třída
Cvičná (U)
2 x 60 litrů
--
Normální (N)
2 x 60 litrů
2 x 50 litrů
120 litrů
3 litry
220 litrů
5 litrů
117 litrů
215 litrů
Třída
Cvičná (U)
Max. užitečné
zatížení (kg)
270
Normální (N)
620
Maximální přípustné užitečné zatížení:
a) V pilotním prostoru
b) V prostoru pro cestující
c) Na odkládací ploše
d) V zavazadlovém prostoru
2 x 100 kg
2 x 100 kg
20 kg
60 kg
Současně přípustné zatížení (c)+(d)
- Při obsazení jedním nebo dvěma piloty
60 kg
(b) Plnění olejové nádrže
Maximální přípustné plnění
12 litrů
Plnění pro akrobatický provoz
9 litrů
Minimální množství oleje
7 litrů
- Při obsazení 4 osobami: pro (b) = 160 kg
je (c) + (d) = 30 kg
pro (b) = 200 kg
je (c) + (d) = 20 kg
3.1.3.0
Pro provoz motoru se doporučuje
používat olej AERO-SHELL W 100. Normovaná
spotřeba oleje na 1 hodinu letu je 1 litr.
Centráž
Krajní polohy centráže
Přední
Zadní
% SAT
21,8
36
(c) Cestovní rychlosti
Cestovní rychlosti ve vodorovném letu a
odpovídající hodinové spotřeby paliva v závislosti
na výšce letu, dolety, vytrvalosti a maximální
rychlosti vodorovného letu jsou přesně uvedeny
v letové příručce.
3.1.4 Meteorologická minima
Meteorologická minima jsou stejná
jako VMC minima pro jednotlivé kategorie
prostorů.
3.1.3 Nakládání
(a) Maximální vzletová a přistávací hmotnost
Třída
Cvičná
(U)
Normální
(A)
Max.
vzletová
hmotnost (kg)
1000
Max. přistávací
hmotnost (kg)
1000
1350
1280
(a) Maximální povolené složky větru
Pro pojíždění, vzlet a přistání je
povolená složka větru kolmá ke směru dráhy
12 m/s. Určení složky větru v ostatních
případech je dle grafu obr. 4.
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – Z43
1-2
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.1.5 Výcvikové tratě a prostory
Obr. 4 – Max. složky rychlosti větru
Vysvětlivky:
Výcvikovými tratěmi a prostory je celé
území ČR s výjimkou zakázaných prostorů a
omezených prostorů v době jejich aktivace.
φ – úhel mezi směrem větru a směrem dráhy
u – rychlost větru
v – složka rychlosti větru kolmá na směr dráhy
w – složka rychlosti větru ve směru dráhy
(b) Lety v podmínkách tvoření námrazy
Lety v podmínkách tvoření námrazy jsou
zakázány.
(d) Osobní povětrnostní minima soukromých
pilotů
Velitel letadla, který nemá přiznaná
povětrnostní minima, nesmí provádět let, pokud
letová dohlednost je menší než 5 km. Osobní
povětrnostní minima od 5 km do 3 km přiznává
pilotovi vedoucí výcviku. Osobní povětrnostní
minima musí být zapsaná v zápisníku letů.
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-3
TRAŤOVÁ ČÁST – Z43
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – Z43
1-4
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.2
Traťová část Z-142
A
Třída
Tato část příručky vychází z letové
příručky letounu Zlín Z-142, která obsahuje
přesné a úplné informace o výkonech,
hmotnostech a centrážích Z-142.
U
N
Délka přistání 400m
z 15m
425m
460m
Délka dojezdu 190m
200m
220m
Tab. 2 – Potřebná délka přistání z 15m a
dojezd
3.2.1 Výkonnost
(c) Charakteristiky stoupání a praktický
dostup
(a) Potřebná délka vzletu do 15m
Potřebná délka rozjezdu a vzletu je
vynesena v tabulce 1 v klidné atmosféře v 0m
MSA a při obvyklé technice pilotáže.
Potřebná délka vzletu je skutečná délka vzletu,
násobená bezpečnostním součinitelem 1,25.
Podmínky pro vzlet:
Výkon motoru maximální, vztlakové klapky
v poloze „Vzlet“, vzletová dráha: suchý beton,
brzdy: zablokovány, po dosažení max. výkonu
uvolněny.
Optimální rychlosti letu pro maximální
stoupací rychlosti jsou uvedeny v letové
příručce v závislosti na hmotnosti letounu.
Maximální stoupací rychlost a tabulka doletu
je uvedena v letové příručce.
3.2.2 Plánování letu
(a) Plnění palivových nádrží
Třída
A
U
N
Délka rozjezdu
220m
225m
240m
Délka vzletu do 440m
15 m
475m
540m
Praktický dostup 5000
při V=140km/h
4700m
Pro provoz motoru se doporučuje
používat leteckého benzínu s oktanovým
číslem min. 78, případně jiné druhy leteckého
benzínu s vyšším oktanovým číslem.
Normovaná spotřeba paliva pro traťové lety je
45 litrů/hod.
Název
Třída
4300m
Cvičná (U)
Hlavní nádrže 2 x 60 litrů
Tab. 1 – Výkony Z-142 rozjezd, vzlet, dostup
(b) Potřebná délka přistání z 15m
Potřebná délka přistání a dojezdu při V
přiblížení 130-140 km/h je vynesena v tabulce 2.
Potřebná délka přistání je skutečná délka
přistání, násobená bezpečnostním součinitelem
1,25.
Podmínky pro přistání:
Režim motoru: volnoběh, vztlakové klapky
v poloze „Přistání“, přistávací dráha: suchý beton.
Přídavné
nádrže
--
Palivo celkem 125 litrů
Nevyčerpatel
né množství
Spojovací
AKRO
nádržka
Celkové
využitelné
množství
Normální (N)
2 x 60 litrů
2 x 50 litrů
225 litrů
3 litry
5 litrů
5 litrů
122 litrů
5 litrů
220 litrů
122 litrů
220 litrů
Tab. 3 – plnění palivových nádrží
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-5
TRAŤOVÁ ČÁST – Z142
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
(b) Plnění olejové nádrže
Tab.4
(d) Centráž
Maximální přípustné plnění
12 litrů
Plnění pro akrobatický provoz
9 litrů
Minimální množství oleje
7 litrů
Krajní polohy
centráže
Přední
Zadní
% SAT
20
26
Pro provoz motoru se doporučuje
používat olej AERO-SHELL W 100. Normovaná
spotřeba oleje na 1 hodinu letu je 1 litr.
3.2.4 Meteorologická minima
(c) Cestovní rychlosti
Meteorologická minima jsou stejná jako VMC
minima pro jednotlivé kategorie prostorů.
Cestovní rychlosti ve vodorovném letu a
odpovídající hodinové spotřeby paliva v závislosti
na výšce letu, dolety, vytrvalosti a maximální
rychlosti vodorovného letu jsou přesně uvedeny
v letové příručce.
3.2.3 Nakládání
(a) Maximální povolené složky větru
Pro pojíždění, vzlet a přistání je maximální
povolená složka větru kolmá ke směru dráhy
10 m/s. Určení složky větru v ostatních
případech je dle grafu obr. 4.
(a) Maximální vzletová a přistávací hmotnost
Tab. 5
Cvičná (U)
Max. vzletová Max.
hmotnost (kg) přistávací
hmotnost (kg)
1020
1020
Normální (N)
1090
1050
Akrobatická
(A)
970
970
Třída
(b) Maximální přípustná proměnná zátěž
Tab. 6
Třída
Cvičná (U)
Max. užitečné zatížení
(kg)
290
Normální (N)
360
Akrobatická (A)
240
(c) Maximální přípustné užitečné zatížení:
1) V pilotním prostoru
2 x 100 kg
2) Na odkládací ploše 20 kg pouze ve tř. N
3) Max. současné přípustné zatížení / 1+2 /
220 kg pouze ve tř. N
Obr. 4 – Max. složky rychlosti větru
Vysvětlivky:
φ – úhel mezi směrem větru a směrem dráhy
u – rychlost větru
v – složka rychlosti větru kolmá na směr dráhy
w – složka rychlosti větru ve směru dráhy
(b) Lety v podmínkách tvoření námrazy
Lety v podmínkách tvoření námrazy jsou
zakázány.
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – Z142
1-6
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.3
Traťová část C-152
Tato část příručky vychází z platné
průvodní dokumentace vydané výrobcem „Flight manual C-152“ o použití a technice
pilotáže letounu Cessna C-152.
3.3.1 Výkonnost
(a) Potřebná délka vzletu (ft)
(e) Cestovní výkony
Jsou uvedené v tabulce 5 na str. 1-12 .
Cestovní rychlosti jsou uvedeny pro letoun o
hmotnosti 757 kg vybavený aerodynamickými
kryty, které zvyšují rychlost přibližně o 2
knoty.
(f) Dolet a vytrvalost letu
Uvedeno v tabulce 1. na str. 1-11
Hodnoty doletu a vytrvalosti letu jsou
uvedeny v letové příručce.
Podmínky:
3.3.2 Plánování letu
klapky vysunuty na 10°
plná přípusť
brzdy: zablokovány,
po dosažení max. výkonu uvolněny
RWY zpevněná, rovná, suchá
(a) Plnění palivových nádrží
(b) Potřebná délka přistání (ft)
Pro provoz motoru se doporučuje
používat leteckého benzínu 100 LL letecký
benzín modrý, případně 100 (100/130) letecký
benzín zelený.
Nádrž
Uvedeno v tabulce 2. na str. 1-11
Podmínky:
klapky vysunuty na 30°
motor: volnoběh
maximální brzdění
RWY zpevněná, rovná, suchá
(c) Rychlost stoupání
Uvedeno v tabulce 3. na str. 1-11
Podmínky:
2
standardní
nádrže
Celkové
množství
Využitelné
množství
98 litrů
96 litrů
(b) Plnění olejové nádrže
Kapacita olejové vany je 6 litrů (další
litr je požadován jestliže je instalován plně
průtokový filtr). Motor by neměl být
provozován s méně než 4 litry.
Pro provoz motoru se
AERO-SHELL W 15 W 50
používá olej
klapky zasunuty
plná přípusť
3.3.3 Nakládání
(d) Maximální rychlost stoupání
Uvedeno v tabulce 4. na str. 1-12
Podmínky:
klapky zasunuty
plná přípusť
standardní teplota
(a) Hmotnostní limity
Maximální vzletová
hmotnost
Maximální přistávací
hmotnost
Maximální hmotnost
v zavazadlovém prostoru
757
kg
757
kg
54
kg
1670
lb
1670
lb
120
lb
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-7
TRAŤOVÁ ČÁST – C152
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
(b)
Limity centráže
Centráž
Přední
79 cm
Zadní
93 cm
3.3.4 Meteorologická minima
Meteorologická minima jsou stejná
jako VMC minima pro jednotlivé kategorie
prostorů.
(c) Nakládání a ukotvení bagáže
Maximální povolené zatížení v zavazadlovém
prostoru:
Prostor 1
Prostor 2
Prostor 1 + 2
120 lb
40 lb
120 lb
54 kg
18 kg
54 kg
Síť na bagáž je určena k zajištění
zavazadel v zavazadlovém prostoru (obr5). Síť
se připevňuje do šesti kroužků. Dva kroužky jsou
umístěny na podlaze za sedačkami a jeden
kroužek je umístěn dva palce nad podlahou na
každé straně kabiny na konci prostoru 1. Další
dva kroužky jsou umístěny na horní části konce
prostoru 2. Pro zajištění bagáže 120 liber by měly
být použity nejméně 4 kroužky.
Obr.5 – Schéma zavazadlového prostoru
(a) Lety v podmínkách tvoření námrazy
Lety v podmínkách tvoření námrazy jsou
zakázány.
(b) Složky větru
Maximální dovolená složka větru kolmá ke
směru dráhy je 6 m/s
(c) Osobní povětrnostní minima soukromých
pilotů
Velitel letadla, který nemá přiznaná
povětrnostní minima, nesmí provádět let,
pokud letová dohlednost je menší než 5 km.
Osobní povětrnostní minima od 5 km do 3 km
přiznává pilotovi vedoucí výcviku. Osobní
povětrnostní minima musí být zapsaná
v zápisníku letů.
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – C152
1-8
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
Tabulka 1. Potřebná délka vzletu C-152
Vzletová hmotnost 757 kg
Vzletová
rychlost
KIAS
Od
V
po 50f
utá
t
ní
50
54
Tlak.
Výška
ft
0°
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
10°
20°
30°
40°
Rozjezd
Do 50
ft
Rozjezd
Do 50
ft
Rozjezd
Do
50 ft
Rozjezd
Do
50 ft
Rozjezd
Do 50
ft
640
705
775
855
940
1040
1145
1270
1405
1190
1310
1445
1600
1775
1970
2200
1470
2800
695
765
840
925
1020
1125
1245
1375
1525
1290
1420
1565
1730
1920
2140
2395
2705
3080
755
825
910
1000
1100
1215
1345
1490
1635
1330
1530
1690
1870
2080
2320
2610
2960
3395
810
890
980
1080
1190
1315
1455
1615
1795
1495
1645
1820
2020
2250
2525
2855
3255
3765
875
960
1055
1165
1285
1420
1570
1745
1940
1605
1770
1960
2185
2440
2750
3125
3590
4195
Tabulka 2. Potřebná délka přistání C-152
při hmotnosti 757 kg
Rychlost
v 50 ft
KIAS
54
Tlak.
Výšk
a ft
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0°
Dojezd
450
465
485
500
520
540
560
585
605
10°
Z
50 ft
1160
1185
1215
1240
1375
1305
1340
1375
1410
Dojezd
465
485
500
520
540
560
580
605
630
20°
Z
50 ft
1185
1215
1240
1275
1305
1335
1370
1410
1450
Dojezd
485
500
520
540
560
580
605
625
650
30°
Z
50 ft
1215
1240
1270
1305
1335
1370
1410
1440
1480
Dojezd
500
520
535
560
580
600
625
650
675
Z
50 ft
1240
1270
1300
1335
1370
1400
1440
1480
1520
40°
Dojezd
515
535
555
575
600
620
645
670
695
Z
50 ft
1265
1295
1330
1360
1400
1435
1475
1515
1555
Tabulka 3. Rychlost stoupání C-152
Hmot
nost
Kg
757
Tlak. výška
ft
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Rychlost pro
stoupání
KIAS
67
66
65
63
62
61
60
-20°
835
735
635
535
440
340
245
Rychlost stoupání
ft/min
0°
20°
765
700
670
600
570
505
475
415
380
320
285
230
190
135
40°
630
535
445
335
265
175
85
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-9
TRAŤOVÁ ČÁST – C152
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
Tabulka 4. Max. rychlost stoupání C-152
Hmotnost
Kg
Tlak.
výška ft
Teplota
°C
Rychlost
KIAS
Stoupání
ft/min
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
15
12
11
9
7
5
3
1
-1
-3
-5
-7
-9
67
66
66
65
65
64
63
63
62
62
61
61
60
715
675
630
590
550
505
465
425
380
340
300
255
215
757
Čas
min
0
1
3
5
6
8
10
13
15
18
21
25
29
Z nulové výšky
Palivo
Gallon
0
0,2
0,4
0,7
0,9
1,2
1,4
1,7
2,0
2,3
2,6
3,0
3,4
Vzdál.
NM
0
2
3
5
7
9
12
14
17
21
25
29
34
Tabulka 5. Cestovní výkony C-152
Tlak.
Výška
ft
2000
4000
6000
8000
10000
12000
20° pod standard
Standardní teplota
20° nad standard
Ot/min
2400
2300
2200
2100
2000
2450
2400
2300
2200
2100
2000
2500
2400
2300
2200
2100
2000
2550
2500
2400
2300
2200
2100
2500
2400
2300
2200
2100
2450
2400
2300
2200
2100
% výk.
--71
62
55
49
--76
67
60
53
48
--72
64
57
51
46
--76
68
61
55
49
72
65
58
53
48
65
62
56
51
47
KTAS
--97
92
87
81
--102
96
91
86
81
--101
96
90
85
80
--105
100
95
90
84
105
99
94
89
83
101
99
93
88
82
GPH
--5,7
5,1
4,5
4,1
--6,1
5,4
4,8
4,4
3,9
--5,8
5,2
4,6
4,2
3,8
--6,2
5,5
5,0
4,5
4,1
5,8
5,3
4,7
4,3
4,0
5,3
5,0
4,6
4,2
3,9
% výk.
75
66
59
53
47
75
71
63
56
51
46
75
67
60
54
49
45
75
71
64
58
52
48
68
61
56
51
46
62
59
54
49
45
KTAS
101
96
91
86
80
103
101
95
90
85
80
105
100
95
89
84
79
107
104
99
94
89
83
103
98
93
88
82
100
97
92
87
81
GPH
6,1
5,4
4,8
4,3
3,9
6,1
5,7
5,1
4,6
4,2
3,8
6,1
5,4
4,9
4,4
4,0
3,7
6,1
5,8
5,2
4,7
4,3
3,9
5,5
5,0
4,5
4,2
3,9
5,0
4,8
4,4
4,1
3,8
% výk.
70
63
56
51
46
70
67
60
54
49
45
71
64
57
52
48
44
71
67
61
55
51
46
64
58
53
49
45
59
56
52
48
44
KTAS
101
95
90
85
79
102
100
95
89
84
78
104
99
94
88
83
77
106
103
98
93
87
82
103
97
92
86
81
99
96
91
85
79
GPH
5,7
5,1
4,6
4,2
3,8
5,7
5,4
4,9
4,4
4,0
3,7
5,7
5,2
4,7
4,3
3,9
3,6
5,7
5,4
4,9
4,5
4,2
3,8
5,2
4,8
4,4
4,0
3,8
4,8
4,6
4,3
4,0
3,7
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – C152
1-10
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
Poznámka:
3.4
Traťová část C-172
Tato část příručky vychází z platné
průvodní dokumentace vydané výrobcem „Flight manual C-172“ o použití a technice
pilotáže letounu Cessna C-172.
3.4.1 Výkonnost
(a) Vzletové charakteristiky
Vzletové charakteristiky jsou uvedeny v Tab.1 na
straně 1-15
Uvedené hodnoty jsou pro konfiguraci
se zavřenými klapkami, s korekcí na hladký
chod motoru nad 3000 ft. Hodnoty paliva
zahrnují spotřebu při ohřívání motoru a vzletu.
Při teplém počasí snižte rychlost stoupání o
20 ft/min na každých 10°F nad standardní
teplotu pro každou výšku.
OMEZENÍ PROVOZOVATELE!
Po vzletu upravit rychlost stoupání na 80KIAS
a tuto udržovat do výšky min. 150m AGL.
3.4.2 Plánování letu
Uvedené hodnoty uvádí vzdálenosti
potřebného rozjezdu při vzletu z pevného
povrchu se zasunutými klapkami.
(a) Palivo
Poznámka:
1) Druh - jako palivo pro tento letoun se
používá letecký benzín s minimálním
oktanovým číslem 100
Zvyšte vzdálenost o 10% na každých
25°F nad standardní teplotu pro každou výšku
letu. Pro provoz na suché travnaté dráze zvyšte
vzdálenosti (jak pro rozjezd tak vzlet do 15 m) o
7% ze vzdálenosti dosažení 15 m nad
překážkou.
2) Obsah nádrží
C-172N
Množství
Obsah nádrží
2x 27,5 galonu
Použitelné množství
2x 25 galonu
(b) Přistávací charakteristiky
Přistávací charakteristiky jsou uvedeny v Tab.2
na straně 1-15
Uvedené hodnoty uvádí vzdálenosti
potřebné k přistání na dráze s tvrdým povrchem
při nulovém větru s klapkami otevřenými v poloze
40° s chodem motoru na volnoběh.
3) Plnění – při plnění paliva je nutné
přepnout palivový kohout do polohy „Left“
nebo „Right“ aby se zabránilo přetékání
paliva a dosáhlo úplného naplnění
jednotlivé nádrže.
(b) Motorový olej
Poznámka:
Snižte délku přistání o 10% na každých 5
knotů protivětru. Při provozu na suchých
travnatých drahách zvyšte délku přistání (jak
dojezdu tak celkovou délku) o 20% ze
vzdálenosti přistání z 15 m výšky.
Obsah olejové jímky
motoru
Minimální množství oleje
pro provoz
Pro let trvající více než 3
hodiny
Pro provoz motoru se
AERO-SHELL W 15 W 50
6 QTS
4 QTS
6 QTS
používá olej
(c) Maximální stoupací rychlosti
Hodnoty max. stoupací rychlosti jsou uvedeny
v Tab.3 na straně 1-15
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-11
TRAŤOVÁ ČÁST – C172
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
(c) Tabulka doletu – tab. 4 strana 1-16
Poznámka:
3.4.4 Meteorologická minima
Maximální cestovní výkon je normálně
omezen na 75% výkonu. Cestovní rychlost po
letoun Cessna 172 je třeba přibližně o 1 MPH
snížit, než je ve výše uvedené tabulce pro model
Skyhawk.
Meteorologická minima jsou stejná
jako VMC minima pro jednotlivé kategorie
prostorů.
Hodnoty v tabulce jsou uvedeny pro
vzletovou váhu 2300 lb za standardních
podmínek při nulovém větru a s chudou směsí.
Lety v podmínkách tvoření námrazy jsou
zakázány.
(a) Lety v podmínkách tvoření námrazy
(b) Složky větru – omezení provozovatele
Maximální dovolená složka bočního
větru je 10KTS.
Maximální síla větru proti směru
vzletu je 20KTS
3.4.3 Nakládání
(a) Hmotnosti letounu
Maximální vzletová hmotnost
2300 lb
Maximální
přistávací
hmotnost
Prázdná hmotnost letounu
2300 lb
1480 lb
(b) Rozmístění zátěže
(c) Osobní povětrnostní minima soukromých
pilotů
Velitel letadla, který nemá přiznaná
povětrnostní minima, nesmí provádět let,
pokud letová dohlednost je menší než 5 km.
Osobní povětrnostní minima od 5 km do 3 km
přiznává pilotovi vedoucí výcviku. Osobní
povětrnostní minima musí být zapsaná
v zápisníku letů.
Obr.6 – Rozmístění zátěže v letounu
3.4.5 Výcvikové tratě a prostory
Výcvikovými tratěmi a prostory je celé
území ČR s výjimkou zakázaných prostorů a
omezených prostorů v době jejich aktivace.
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – C172
1-12
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
Tabulka 1. Vzletové charakteristiky C-172
Vzlet
Hmotnost
(lbs)
MPH
IAS
v 50
ft
2300
68
2000
63
1700
58
Proti
vítr
(kt)
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0 ft / 59°F
Vzlet
Rozjezd
do
15m
(50ft)
865
1525
615
1170
405
850
630
1095
435
820
275
580
435
780
290
570
175
385
2500 ft / 50°F
Vzlet
Rozjezd
do
15m
(50ft)
1040
1910
750
1485
505
1100
755
1325
530
1005
340
720
520
920
355
680
215
470
5000 ft / 41°F
Vzlet
Rozjezd
do
15m
(50ft)
1255
2480
920
1955
630
1480
905
1625
645
1250
425
910
625
1095
430
820
270
575
7500 ft / 32°F
Vzlet
Rozjezd
do
15m
(50ft)
1565
3855
1160
3110
810
2425
1120
2155
810
1685
595
1255
765
1370
535
1040
345
745
Tabulka 2. Přistávací charakteristiky C-172
Celková
hmotnost
(lbs)
Přibliž.
Rychlost
IAS
(MPH)
2300
69
Hl. moře 59 °F
2500 ft /50 °F
5000 ft /41 °F
7500 ft /32 °F
Dojezd
Přistání
z 15 m
Dojezd
Přistání
z 15 m
Dojezd
Přistání
z 15 m
Dojezd
Přistání
z 15 m
520
1250
560
1310
605
1385
650
1455
Tabulka 3. MAX rychlost stoupání C-172
Vzlet
Hmotn
ost
2300
2000
1700
0 ft MSL /59°F
Stoup Spotř
rychl.
MP Ft/min
Gal
H
82
645
1,0
79
840
1,0
77
1085
1,0
IAS
5000 ft /41°F
Stoup
Spotř
Rychl.
MP
Ft/min
Gal
H
81
435
2,6
79
610
2,2
76
825
1,9
IAS
10000 ft /23°F
Stoup
Spotř
rychl.
MP
Ft/min
Gal
H
79
230
4,8
76
380
3,6
73
570
2,9
IAS
15000 ft /5°F
Stoup
Spotř
rychl.
MP
Ft/min
Gal
H
78
22
11,5
75
155
6,3
72
315
4,4
IAS
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-13
TRAŤOVÁ ČÁST – C172
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
Tabulka 4. Dolet letounu C-172
Výška
(ft)
2500
5000
7500
10000
12500
Otáčky
(ot/min)
Výkon
(%)
TAS
(MPH)
Spotřeba
(gal/hod)
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2700
2600
2500
2400
2300
2650
2600
2500
2400
2300
2600
2500
2400
86
79
72
65
58
52
82
75
68
61
55
49
78
71
64
58
52
70
67
61
55
49
63
57
51
134
129
123
117
111
103
134
128
122
116
108
100
133
127
121
113
105
129
125
118
110
100
123
115
105
9,7
8,6
7,8
7,2
6,7
6,3
9,0
8,1
7,4
6,9
6,5
6,0
8,4
7,7
7,1
6,7
6,2
7,6
7,3
6,9
6,4
6,0
7,0
6,6
6,2
38 gal (rezerva 0)
Vytrval.
Dolet
(hod)
(míle)
3,9
525
4,4
570
4,9
600
5,3
620
5,7
630
6,1
625
4,2
565
4,7
600
5,1
625
5,5
635
5,9
635
6,3
640
4,5
600
4,9
625
5,3
645
5,7
645
6,1
640
5,0
640
5,2
650
5,5
655
5,9
650
6,3
635
5,4
665
5,8
665
6,1
645
48 gal (rezerva 0)
Vytrval.
Dolet
(hod)
(míle)
4,9
660
5,6
720
6,2
760
6,7
780
7,2
795
7,7
790
5,3
710
5,9
760
6,4
790
6,9
805
7,4
805
7,9
795
5,7
755
6,2
790
6,7
810
7,2
820
7,7
810
6,3
810
6,5
820
7,7
830
7,5
825
8,0
800
6,8
840
7,3
835
7,8
815
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – C172
1-14
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.5
Traťová část L-200
Tato část příručky vychází z letové
příručky a instrukcí pro pilota letounu L-200
vydané výrobcem o použití a technice pilotáže
letounu L-200 Morava, která obsahuje přesné a
úplné informace o výkonech, hmotnostech a
centrážích L200A (D).
3.5.1 Výkonnost
Jednotlivé výkonnosti letounu a další
potřebné informace pro plánování letu vycházejí
z příslušných charakteristik uvedených v letové
příručce :
- spotřeba paliva pro stoupání
- kilometrová spotřeba paliva a plnící tlaky v
závislosti na tlaku a výšce
- dolety v závislosti na rychlosti a výšce
- technické dolety, hodinové spotřeby paliva,
kilometrové spotřeby, doby letu, plnící tlak a
rychlost letu pro max. cestovní režim v závislosti
na výšce
- technické dolety a rychlosti letu v různých
výškách při zásobě paliva 240 litrů
- charakteristiky stoupání pro 2 motory a pro 1
motor
- charakteristiky max. rychlostí v závislosti na
výšce
- charakteristiky cestovních rychlostí v závislosti
na výšce
Průměrná spotřeba paliva vychází při
běžném provozu mezi 40-45 litry na hodinu a
jeden motor, dle jednotlivých režimů letu.
Používané palivo je BL min. 78OCT,
možno plnit palivem AVGAS 100LL.
Pozn. 1 Obsah pomocné palivové nádrže
je 95 litrů. Ručička palivoměru však ukazuje
pouze 60litrů. Při stavu paliva v pomocné
nádrži mezi 60-95 litry, zůstává ručička
palivoměru na hodnotě 60litrů.
Po vyčerpání paliva z pomocných nádrží
přepnout palivové kohouty na hlavní nádrže.
Vzlet a přistání se provádí na hlavní
nádrže a musí být zapnuta čerpadla.
(b) Plnění olejových nádrží : 2 x 12 litrů
Spotřeba oleje dle LP je 0,8-0,9l na jeden
motor a hodinu letu.
Používaný olej v L200A Aeroshell W100
(c) Plnění hydrauliky
Používaná hydraulická kapalina AMG10
nebo možno použít AEROSHELL Fluid 4
(a) Plnění palivových nádrží :
Objem - litry
Hlavní – na konci křídel
2 x 115
Vnitřní
–
pomocné,
v křídlech vedle motorů
2 x 95
Nevyčerpatelné
množství paliva
v hlavních
Obsah nádržky: 3litry (min 2,5litru)
3.5.2 Plánování letu
NÁDRŽE – umístění
Minimální množství paliva
nádržích pro vzlet je 2x 60
(d) Plnění odmrazovací směsi :
8litrů lihové směsi (např. ISOPROPHYLALCOHOL)
(e) Cestovní rychlosti :
S vypnutým kompresorem …… 250km/h
V silné turbulenci ……………… 195km/h
2x4
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-15
TRAŤOVÁ ČÁST – L200
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
c) Lety v podmínkách tvoření námrazy
3.5.3 Nakládání
Nakládání vychází z ložního plánu, který je
uveden v celém rozsahu v letové příručce.
(a) Hmotnosti letounu
Prázdná mokrá váha letounu
(standardní výbava)
Užitečné zatížení
Maximální váha za letu
1275 kg
675 kg
1950 kg
Zatížení na jednotku plochy
113 kg/m2
- Úmyslné lety v oblastech a do oblastí tvoření
námrazy jsou zakázány.
- Letoun je uznán způsobilým k neúmyslným
krátkým letům v podmínkách mírného tvoření
námrazy. Dříve než letoun vletí do prostředí,
v němž lze očekávat tvoření námrazy, je
nutné přezkoušet činnost vytápění náběžných
hran křídla, při cestovním režimu motorů a
teplotě vnějšího vzduchu 0stC. Při těchto
podmínkách má teploměr vytápění náběžných
hran křídel ukazovat teplotu v rozsahu 120140 st. C.
- Pokud se pilotovi nepodaří změnou směru
nebo výšky letu opustit místo, kde se tvoří
námraza, musí se řídit pokyny uvedenými
v kapitole 7 letové příručky pro letoun L-200.
Centráže
Centráž prázdné mokré
váhy (podvozek vysunut)
Centráž prázdné mokré
váhy (podvozek zasunut)
Krajní přední centráž
(podvozek vysunut)
Krajní
zadní
centráž
(podvozek zasunut)
15,0 0,5 %SAT
16,0 0,5 %SAT
15,3 %SAT
29,0 %SAT
3.5.4 Meteorologická minima
(d) Osobní povětrnostní minima soukromých
pilotů
- Velitel letadla, který nemá přiznaná
povětrnostní minima, nesmí provádět let,
s letounem L-200, pokud letová dohlednost je
menší než 8 km. Osobní povětrnostní minima
5 km nebo 3 km přiznává pilotovi vedoucí
výcviku, nebo CFI.
- Osobní povětrnostní minima musí být
zapsaná v zápisníku letů. O tyto povětrnostní
minima lze zažádat při prvním přezkoušení
odborné způsobilosti, pokud to HT nebo CFI
uzná z hlediska zkušeností za přijatelné.
a) pro lety VFR
- jsou stejné jako VMC minima pro jednotlivé
kategorie prostorů
b) pro lety IFR
- vyplývají provozní minima letišť z minim pro
- spouštění
- vzlet
- přiblížení
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – L200
1-16
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.6
Traťová část M5-210-C
Tato část příručky vychází z letové
příručky pro letoun Maule M5-210-c vydané
výrobcem, která obsahuje přesné a úplné
informace o výkonech, hmotnostech a centrážích
Letová příručka je původní, v jazyce
anglickém.
3.6.1 Výkonnost
(a)
VZLET
Letoun
disponuje
dostatečným
přebytkem výkonu pro vzlet i stoupání a svými
parametry-výkony se řadí do kategorie STOL.
Max. vzletový výkon: 210 ks při 2.800 ot./min.
max.5 minut
Vzlet je možno provádět s libovolným
nastavením klapek.Klapky mají tyto tři polohy:
1. zavřeno= 0° normální-pro nezatížený letoun
2. malé = 15° normální-pro MTOM
3. velké = 35° pro krátké letiště
Upozornění: Při použití vztl.klapek,(zejména
velkých) pro vzlet je nutno počítat při jejich
zavírání po vzletu s významným prosedáním
letounu doprovázeným zvýšenou tíživostí na
hlavu.Toto je nutno okamžitě eliminovat změnou
úhlu náběhu řízením v počátku prosedání za
použití síly a následně odstranit vyvážením.Tento
nežádoucí jev lze též úspěšně zmírnit pomalým
zavíráním klapek. Odpoutání se doporučuje
provádět ze tří bodů.
Pozn. Klapky v zavřené poloze nijak výrazně
nezkrátí délku vzletu v porovnání s polohou 15°.
Vzlet z krátké RWY:
klapky: velké 35°, výkon motoru maximální,
brzdy: zablokovány, po dosažení max. výkonu
uvolněny,odpoutání provádět ze tří bodů.
Omezení vzletu:
max. boční složka větru 14 MPH = 6 m/s
Rychlost pro nejlepší stoupavost :
90 MPH klapky 0°
Rychlost pro nejlepší úhel stoupání :
75 MPH klapky 15°
Letoun je vybaven elektrickým systémem
varování pádové rychlosti - STALL WARING
INDICATOR.
Před dosažením pádové rychlosti se
rozsvítí červené světlo na palubní desce.
(b)
PŘISTÁNÍ
Pro přistání lze též použít libovolné
polohy klapek, záleží na rozhodnutí a
zkušenostech pilota, jak vyhodnotí situaci.
Pozn.:Klapky v zavřené poloze nijak výrazně
neprodlouží přistání v porovnání s polohou
15°.
Rychlost na přiblížení volit s ohledem
na situaci, a zejména na vítr, jeho nárazy či
turbulenci.
Doporučené rychlosti pro přiblížení v
klidném ovzduší jsou 60 - 65 MPH.
Doporučené nastavení klapek pro
normální přistání: 15°nebo 0°
Přistání provádět na tři body, možno s
jakýmkoliv nastavením klapek(podle potřeby),
při použití plné výchylky výškového kormidla.
Upozornění:
Při použití velkých klapek-35° je snížena
účinnost výškového kormidla v konečné fázi
podrovnání (zejména v obsazení solo a dvojí),
kdy i plná výchylka se jeví jako nedostatečná
a letoun má tendence odskakovat z hlavních
kol.Tomuto nežádoucímu jevu lze úspěšně
zabránit použitím mírného tahu motoru až do
dotyku na tři body.
Omezení přistání: max.boční složka větru 14
MPH = 6 m/s
3.6.2 Plánování letu
(a) Plnění palivových nádrží, dolet,
vytrvalost
Letoun je vybaven pouze dvěmi
křídelními nádržemi o obsahu 2x 21,5 GAL,
přičemž obsah využitelného paliva je 2x20
GAL = 150 litrů.
Pro provoz motoru se požaduje
používání leteckého benzínu min.AVGASS
100 LL.
Normovaná spotřeba paliva pro
traťové lety je 40 litrů/hod. při dodržení
cest.režimu motoru
22PSI/2.200ot./min.
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-17
TRAŤOVÁ ČÁST – M5-210-C
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
Tomuto režimu odpovídá :
-cest.rychlost
:
-vytrvalost (bez rezervy) :
-dolet (bez rezervy)
:
cca 85 MPH.
3 hod.45 min.
510 km
(b) Plnění olejové nádrže
Maximální přípustné plnění
Minimální množství oleje
10 quartů
7 quartů
Pro provoz motoru se doporučuje
používat olej AERO-SHELL 15 W 50.
Hodinová průměrná spotřeba oleje se
odvíjí od použitého režimu a cyklů (okruhy,
aerovleky).
Max.může dosáhnout až 0,8 qts./ hod.
(c) Nakládání, hmotnosti, centráže
Přepočet : 1 kg = 2,2 lbs
Hmotn. prázdného letounu: 1.380 lbs ( 626,5 kg)
Užitečné zatížení
:
obr.1 Vrchní pohled na prostor kabiny
920 lbs ( 417,7 kg)
Max. vzletová hmotnost : 2.300 lbs ( 1.044,2 kg)
(e) Centráže
Max. přistávací hmotnost
Pro hmotnost
: není stanovena
(d) Maximální přípustné užitečné zatížení
1) V pilotním prostoru
max. 170 lbs (77kg)
2.300 lbs
od +16,0 do +20,5 inches
2.100 lbs
od +15,0 do +20,5 inches
1.600 lbs
od +12,0 do +20,5 inches
PROSTOR „A“
2) V prostoru pro cestující PROSTOR „B“
max. 350 lbs (159kg)
3) Na odkládací ploše
max. 250 lbs (113 kg)
rozsah centráže
( v inch. od náb. hr. křídla)
PROSTOR „C“
Krajní polohy centráže inches od náb.hrany
křídla
Přední
12,0
Zadní
20,5
4) Max. současné přípustné zatížení 350 kg
Rozmístění nákladu viz obr. 1
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST –M5-210-C
1-18
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.6.3 Meteorologická minima
Meteorologická minima jsou stejná jako VMC
minima pro jednotlivé kategorie prostorů.
(a) Maximální povolené složky větru
Pro pojíždění, vzlet a přistání je maximální
povolená složka větru kolmá ke směru dráhy
14 MPH = 6 m/s. Určení max. čelní složky větru
není uvedeno v L.P.
UPOZORNĚNÍ : NUTNO respektovat! Vzhledem
k používaným způsobům vzletů a přistání ( z a na
tři body) je letoun velmi citlivý na vliv bočního
větru, který způsobuje směrovou nestabilitu
během vzletu a přistání zejména v jejich
kritických fázích.
3.6.3 Výcvikové tratě a prostory
Výcvikovými tratěmi a prostory je celé
území ČR s výjimkou zakázaných prostorů a
omezených prostorů v době jejich aktivace.
Pozn. Letoun se nepoužívá pro
základní výcvik, nejsou proto stanoveny
specifické tratě pro splnění podmínek
k získání licencí dle JAR-FCL. Pokud je letoun
použit pro ostatní druhy výcviku, řídí se vše
ustanovením Části 12 této příručky a
požadavky JAR-FCL1
Toto se začíná projevovat již u složek
větru, které ještě nejsou uvedeny jako limitní!
(b) Lety v podmínkách tvoření námrazy
Lety v podmínkách tvoření námrazy jsou
zakázány.
Jestliže se během letu nechtěně dostane letoun
do oblasti tvorby námrazy,je třeba:
- zapnout vytápění pitot
- zapnout vyhřívání čelního štítku
- urychleně opustit tuto oblast změnou trati
popř.výšky letu
- neprovádět ostré zatáčky
- přiblížení a přistání dle kapitoly v Technické
příručce
(c) Osobní povětrnostní minima
soukromých pilotů
Velitel letadla, který nemá přiznaná povětrnostní
minima, nesmí provádět let, pokud letová
dohlednost je menší než 5 km. Osobní
povětrnostní minima od 5 km do 3 km přiznává
pilotovi vedoucí výcviku proti úspěšnému
přezkoušení. Osobní povětrnostní minima musí
být vždy zapsaná v zápisníku letů.
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-19
TRAŤOVÁ ČÁST – M5-210-C
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST –M5-210-C
1-20
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.7
Traťová část L-40
Tato část příručky vychází z platné
průvodní dokumentace vydané výrobcem "LETOVÁ PŘIRUCKA“ o použití a technice
pilotáže LETOUNU L-40" .
3.7.1 Výkonnost
(a) Potřebná délka rozjezdu
Potřebná délka rozjezdu je vynesena
v grafu D5.9 letové příručky na str. 5-13 a je
závislá na: teplotě vnějšího vzduchu, tlakové
výšce letiště, hmotnosti letounu při vzletu,
rychlosti a směru větru, a na sklonu vzletové
dráhy.
(b) Potřebná délka vzletu do 15 m
Potřebná délka vzletu je skutečná délka vzletu,
násobená bezpečnostním součinitelem 1,25.
Je vynesena v grafu D5.10 na str. 5-15 L.P.
Podmínky pro vzlet:
Výkon motoru maximální, vztlakové
klapky v poloze „Vzlet“, vzletová dráha: suchý
beton, nebo suchá tráva, brzdy: zablokovány, po
dosažení max. výkonu uvolněny.
(b) Potřebná délka přistání
Potřebná délka přistání je vynesena v
grafu D5.16 na str. 5-27 L.P. a závisí na: teplotě
vnějšího vzduchu, tlakové výšce letiště,
hmotnosti letounu při přistání, rychlosti a směru
větru a na sklonu přistávací dráhy.
Potřebná délka přistání je skutečná délka
přistání, násobená bezpečnostním součinitelem
1,25.
Podmínky pro přistání:
Režim motoru: volnoběh, vztlakové
klapky v poloze „Přistání“, přistávací dráha:
suchý beton nebo suchá tráva.
(c) Charakteristiky stoupání a praktický dostup
Optimální rychlosti letu pro stoupání jsou:
v plném obsazení 140 km/h , ve dvojím 130 km/h
a v obsazení solo 120 km/h ,obojí v čisté
konfiguraci,
a
použití
režimu
motoru
740mm/2.550 ot. Dostup je vynesen v grafu
D5.11 na str.5-17 L.P.
3.7.2 Plánování letu
(a) Plnění palivových nádrží
Pro provoz motoru se doporučuje
používat leteckého benzínu s oktanovým
číslem min. 78, případně jiné druhy leteckého
benzínu s vyšším oktanovým číslem, např.
AVGAS 100 LL.
Spotřeba paliva pro
traťové lety je :
25 litrů/hod.
Obsahy pal. nádrží :
2x 55 litrů = 110 litrů.
(b) Plnění olejové nádrže
Maximální přípustné plnění
8 litrů
Plnění pro provoz
6-8 litrů
Minimální množství oleje
5 litrů
Pro provoz motoru se doporučuje
používat olej AERO-SHELL W 100. Spotřeba
oleje na 1 hodinu letu je 0,3 litru.
(c) Cestovní rychlosti , výkony a režimy
Cestovní rychlost ve vodorovném letu = 200
km/h, hodinová spotřeba paliva = 25 litrů a
max. dolet = 860 km vychází z cestovního
horizontálního režimu motoru 2.400 ot./min. a
pln tlaku 600 mm s vyp. kompresorem.
Maximální vytrvalost = 5°30‘. při režimu
motoru 2.200 ot./min./ 500 mm a bez
kompresoru. (při dodržení spotřeby 20 lt./hod)
Uváděné
parametry
a
hodnoty jsou
REZERVY !!!
3.7.3 Nakládání
(a) Maximální vzletová a přistávací hmotnost
Max. vzletová hmotnost ........................950 kg
Max. přist. hmotnost ....... .....................950 kg
Max. přípustné zatížení kabiny......300 kg !!!
Z toho (1) přední sedadla....................160 kg
(2) zadní sedadla ....................160 kg
(3) zavazadlový prostor .......... 30 kg
_________________________________________________________________________________
Datum: 1.6.2009
1-21
TRAŤOVÁ ČÁST – L-40
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
(b) Centráže
Krajní polohy centráže
% SAT
Přední
14,2
Zadní
28,8
3.7.4 Meteorologická minima
Meteorologická minima jsou stejná jako
VMC minima pro jednotlivé kategorie prostorů.
(a) Maximální povolené složky větru
Maximální čelní složka větru pro vzlet a přistání
je 10 m/s.
Max. boční složka větru pro pojíždění, vzlet a
přistání je 5 m/s
Určení složky větru v ostatních případech
vychází z diagramu L.P. na str.2-9.
Maximální zadní složka větru pro vzlet a
přistání je 1 m/s , jestliže to charakter použitého
letiště a konfigurace letounu umožňuje.
(b) Lety v podmínkách tvoření námrazy
Lety v podmínkách
zakázány.
tvoření
námrazy
jsou
(c) Osobní povětrnostní minima soukromých
pilotů
Velitel letadla, který nemá přiznaná
povětrnostní minima, nesmí provádět let, pokud
letová dohlednost je menší než 5 km. Osobní
povětrnostní minima od 5 km do 3 km přiznává
pilotovi vedoucí výcviku. Osobní povětrnostní
minima musí být zapsaná v zápisníku letů.
3.7.5
Výcvikové tratě a prostory
Výcvikovými tratěmi je celé území ČR
s výjimkou zakázaných prostorů a omezených
prostorů v době jejich aktivace.
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – L-40
1-22
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová část
NAVIGACE - TRATĚ
8-1 VŠEOBECNĚ
1.1 LETOVÉ TRATĚ A PROSTORY
(a)
Letovými tratěmi je celé území ČR a
ostatních zemí Evropy s výjimkou zakázaných
prostorů, omezených prostorů v době jejich aktivace
a nebezpečných prostorů.
(b)
Výcvikovými tratěmi je pouze území ČR
s vyjímkou zakázaných prostorů, omezených
prostorů v době jejich aktivace a nebezpečných
prostorů.
(c)
Postupy pro lety a tratě na území cizích států
v EVROPĚ se řídí místními leteckými předpisy toho
daného státu.
(d)
Velitel letadla je povinen se před letem
seznámit se všemi postupy a odchylkami leteckých
předpisů, které by mohly mít vliv na provedení letu.
8-2 TRATĚ PRO VÝCVIK
Tab. 1
2.1 VFR TRATĚ
Trať (místo vzletu - přistání)
LKBE – LKVM (DCT)
Doba letu s
Vzdálenost Z-43, Z142
v km
V = 180km/h
112
0:37
Doba letu
Doba letu
s C-172
s C-152
V = 170km/h V = 160km/h
0:40
0:42
LKVM – LKKA (DCT)
62
0:21
0:22
0:23
LKKA – LKBE (DCT)
114
0:38
0:40
0:43
TRAŤ CELKEM
288
1:36
1:42
1:48
(a) Pro VFR výcviky PPL(A), a CPL(A) jsou cvičení
obsahující splnění podmínek předpisu JAR-FCL
uvedeny v příručkách pro výcvik a obsahují obecné
požadavky na trať.
Datum: 1.6.2009
1-23
(b) Podmínkám PPL(A) předpisu JAR-FCL
odpovídá, a v FTO je preferována trať uvedená v
tabulce 1.
NAVIGACE, TRATĚ
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část A - Obecná
(c)
Podmínkám CPL(A) předpisu JAR-FCL
odpovídá, a v FTO je preferována trať v Tab.2 :
Tab. 2
Doba letu s
Trať ( vzlet – ot.bod- přistání) Vzdálenost Z-43, Z142
v NM / km V = 180Km/h
Doba letu
s C-172
V = 95KIAS
Doba letu
s C-152
V = 80KIAS
LKBE – LKMT/ WHISKEY
122,8 /227,5
1:15
1:18
1:32
LKMT/WHISKEY- LKMT
9,9 / 18,5
0:06
0:07
0:08
LKMT – LKMT / SIERRA
9,9 / 18,5
0:06
0:07
0:08
LKMT/SIERRA– LKTB/ECHO
50 / 91
0:30
0:31
0:38
LKTB/ECHO - LKTB
8 / 15
0:05
0:06
0:06
LKTB – LKTB/NOVEMBER
9,9 / 18,5
0:06
0:07
0:08
LKTB/NOVEMBER – LKTA
72,9 / 135
0:45
0:46
0:55
21 / 39
0:13
0:14
0:15
304,4 / 563
3:06
3:14
3:50
LKTA - LKBE
TRAŤ CELKEM
(d)
FI(A) je podle povětrnostních podmínek
oprávněn změnit trať tak, aby vyhovovala
podmínkám předpisu pro získání příslušné
pilotní licence a příručce pro výcvik.
8.2.2 IFR TRATĚ
Číslo
tratě
Tab. 3
TRAŤ
DISTANC
NM / km
Doba letu s
L-200
1.
LKTB – KNE – KUN – HLV – TBV – BODAL – BNO – LKTB
171,5 / 318
1:15
2.
LKTB – MORKO – ZAB – BODAL – LKMT
101,5 / 188
3.
1.2
LKTB
– MORKO
ZAB – BODAL
LKMT
– ZAB
– TBV ––BODAL
– LKTB – LKMT
1:05
1:05
1:00
4.
LKMT – POLOM – HLV – KUN – KNE – KORIT – BNO - LKTB
80,4 / 149
0:40
5.
LKTB – BODAL – VOZ – RAK – BALTU – LKKV
125,0 / 232
1:15
6.
LKKV – BALTU – RAK – PR – LKPR
77,5 / 144
0:45
7.
LKPR – VOZ – BODAL – BNO – LKTB
126,8 / 235
1:15
8.
LKTB – BODAL – VLM – KERKI – LKPR
105,0 / 195
0:55
9.
LKPR – PR – LKPD
58,7 / 109
0:35
10.
LKPD – TBV – HLV – MORKO – LKTB
120,2 / 223
0:50
NAVIGACE, TRATĚ
1-24
148,8 / 274
1.3
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová část
(a) Pro IFR tratě podle integrované osnovy
CPL(A)/IR(A), integrované osnovy ATPL(A) a osnovy
modulového výcviku IR(A) stanovil HT následující
tratě uvedené v Tab.3
(b) IFR tratě s možností vzletu a vpřistání na
letištích, které nejsou vybaveny pro IFR provoz:
TAB. 3 – pokračování
Číslo
tratě
TRAŤ
DISTANC Doba letu s
NM / km L-200
11.
LKTB – BODAL – TBV – MOKES / VFR – LKVM
105,3 / 195
0:45 / 0:05
12.
LKBE –VOZ/ IFR – BODAL – LKTB
97,2 / 180
13.
1.4
LKTB
– MORKO
– ZAB
LKTB
– BODAL
– VLM
/ VFR– -BODAL
LKBE – LKMT
1.5
93,0 / 175
0:08/0:45
1:05
0:45/0:05
(c) Tyto tratě jsou stanoveny s ohledem pro
splnění podmínek výcviku IR z LKBE a LKTB
(d) Výběr tratí IFR v jednotlivých případech
provede
vedoucí
výcviku
podle
aktuální
meteorologické a provozní situace..
Datum: 1.6.2009
1-25
NAVIGACE, TRATĚ
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část A - Obecná
NAVIGACE, TRATĚ
1-26
Datum: 1.6.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.9 Traťová část C-177 RG
Tato část příručky vychází z platné
průvodní dokumentace vydané výrobcem „Flight manual C-1727 RG
3.9.1. Výkonnost
Uvedené hodnoty jsou pro konfiguraci
se zavřenými klapkami, s korekcí na hladký
chod motoru nad 3000 ft. Hodnoty paliva
zahrnují spotřebu při ohřívání motoru a vzletu.
Při teplém počasí snižte rychlost stoupání o
20 ft/min na každých 10°F nad standardní
teplotu pro každou výšku.
3.9.2. Plánování letu
(a) Vzletové charakteristiky
(a) Palivo
Vzletové charakteristiky jsou uvedeny v Tab.1
1) Druh - jako palivo pro tento letoun se
používá letecký benzín s minimálním
oktanovým číslem 100
Uvedené hodnoty uvádí vzdálenosti
potřebného rozjezdu při vzletu z pevného
povrchu se zasunutými klapkami.
Poznámka:
Zvyšte vzdálenost o 10% na každých
25°F nad standardní teplotu pro každou výšku
letu. Pro provoz na suché travnaté dráze zvyšte
vzdálenosti (jak pro rozjezd tak vzlet do 15 m) o
7% ze vzdálenosti dosažení 15 m nad
překážkou.
(b) Přistávací charakteristiky
Přistávací charakteristiky jsou uvedeny v Tab.2
Uvedené hodnoty uvádí vzdálenosti
potřebné k přistání na dráze s tvrdým povrchem
při nulovém větru s klapkami otevřenými v poloze
40° s chodem motoru na volnoběh.
Poznámka:
Snižte délku přistání o 10% na každých 5
knotů protivětru. Při provozu na suchých
travnatých drahách zvyšte délku přistání (jak
dojezdu tak celkovou délku) o 20% ze
vzdálenosti přistání z 15 m výšky.
2) Obsah nádrží
C-177 RG
Množství
Obsah nádrží
2x 96,5 litrů
Použitelné množství
2x 94,5 litrů
3) Plnění – při plnění paliva je nutné
přepnout palivový kohout do polohy „Left“
nebo „Right“ aby se zabránilo přetékání
paliva a dosáhlo úplného naplnění
jednotlivé nádrže.
(b) Motorový olej
Obsah olejové jímky
motoru
Minimální množství oleje
pro provoz
Pro let trvající více než 3
hodiny
Pro provoz motoru se
AERO-SHELL W 15 W 50
8QTS
6QTS
8QTS
používá olej
(c) Maximální stoupací rychlosti
Hodnoty max. stoupací rychlosti jsou uvedeny
v Tab. 3
Poznámka:
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – C177 RG
1-27
Datum: 10.10.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
3.9.3. Nakládání
(a) Hmotnosti letounu
Maximální vzletová hmotnost
2800lb
Maximální
přistávací
hmotnost
Prázdná hmotnost letounu
2800lb
1630 lb
3.9.4 Meteorologická minima
Meteorologická minima jsou stejná jako
VMC minima pro jednotlivé kategorie prostorů.
(a) Lety v podmínkách tvoření námrazy
Lety v podmínkách
zakázány.
tvoření
námrazy
jsou
(b) Složky větru – omezení provozovatele
Maximální dovolená složka bočního větru
je 10KTS.
Maximální síla větru proti směru vzletu je
20KTS
(c) Osobní povětrnostní minima soukromých
pilotů
Velitel letadla, který nemá přiznaná
povětrnostní minima, nesmí provádět let, pokud
letová dohlednost je menší než 5 km. Osobní
povětrnostní minima od 5 km do 3 km přiznává
pilotovi vedoucí výcviku. Osobní povětrnostní
minima musí být zapsaná v zápisníku letů.
3.9.5 Výcvikové tratě a prostory
Výcvikovými tratěmi a prostory je celé
území EU s výjimkou zakázaných prostorů a
omezených prostorů v době jejich aktivace.
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – C177 RG
1-28
Datum: 10.10.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
Tabulka 1. Vzletové charakteristiky C-177 RG
Vzlet
Hmotnost
(lbs)
MPH
IAS
v 50
ft
2800
70
2400
65
2000
60
Proti
vítr
(kt)
0
10
20
0
10
20
0
10
20
0 ft / 59°F
Vzlet
Rozjezd
do
15m
(50ft)
890
1585
635
1215
420
890
620
1180
430
890
270
635
410
875
275
650
160
450
2500 ft / 50°F
Vzlet
Rozjezd
do
15m
(50ft)
1070
1885
775
1450
520
1080
745
1365
525
1035
335
745
400
960
330
735
200
515
5000 ft / 41°F
Vzlet
Rozjezd
do
15m
(50ft)
1305
2310
955
1810
655
1360
900
1615
640
1240
425
905
590
1135
405
855
255
605
7500 ft / 32°F
Vzlet
Rozjezd
do
15m
(50ft)
1590
2900
1175
2295
825
1755
1090
1935
790
1500
530
1110
710
1315
495
995
315
715
Tabulka 2. Přistávací charakteristiky C-177 RG
Celková
hmotnost
(lbs)
Přibliž.
Rychlost
IAS
(MPH)
2800
70
Hl. moře 59 °F
2500 ft /50 °F
5000 ft /41 °F
7500 ft /32 °F
Dojezd
Přistání
z 15 m
Dojezd
Přistání
z 15 m
Dojezd
Přistání
z 15 m
Dojezd
Přistání
z 15 m
730
1350
775
1430
820
1515
865
1605
Tabulka 3. MAX rychlost stoupání C-177 RG
Vzlet
Hmotn
ost
2800
2400
2000
0 ft MSL /59°F
Stoup
Spotř
rychl.
MP Ft/min
Gal
H
95
925
1,5
93
1170
1,5
90
1490
1,5
IAS
5000 ft /41°F
Stoup
Spotř
Rychl.
MP
Ft/min
Gal
H
93
685
3,1
91
895
2,8
89
1175
2?5
IAS
10000 ft /23°F
Stoup
Spotř
rychl.
MP
Ft/min
Gal
H
91
440
5,1
89
620
4,2
87
850
3,6
IAS
15000 ft /5°F
Stoup
Spotř
rychl.
MP
Ft/min
Gal
H
89
200
7,7
87
354
5,9
85
540
4,7
IAS
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – C177 RG
1-29
Datum: 10.10.2009
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA
Část C – Traťová
__________________________________________________________________________
TRAŤOVÁ ČÁST – C177 RG
1-30
Datum: 10.10.2009
Download

PP - Traťová část