Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Studijní program
Studijní obor
B5341
5341R007
5341R009
Ošetřovatelství
Porodní asistentka
Všeobecná sestra
Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016
Součástí přijímacího řízení je písemný test z biologie člověka. Test je ohodnocen maximálně 50 body.
Uchazeč složí úspěšně přijímací zkoušku v případě dosažení minimálně 15 bodů z maximálního počtu
50 bodů.
1. Největší kloub v těle je
a) kloub ramenní
b) kloub kolenní
c) kloub kyčelní
d) kloub loketní
2. V obličejové části lebky se nachází
a) kost spánková
b) kost radličná
c) kost temenní
d) šev věncový
3. Hladké svaly jsou ovládány
a) senzitivními nervy
b) výhradně hlavovými nervy
c) nervy pyramidové dráhy
d) autonomními (vegetativními) nervy
4. Průměrná životnost erytrocytů člověka je
a)
2-12 dnů
b) 30-40 dnů
c) 100-120 dnů
d) nejméně rok
5. Mitrální chlopeň je
a) dvojcípá chlopeň mezi levou síní a levou komorou
b) dvojcípá chlopeň mezi pravou síní a pravou komorou
c) poloměsíčitá chlopeň mezi plicní tepnou a levou komorou
d) poloměsíčitá chlopeň mezi levou síní a komorou
Doporučená literatura:
Kočárek, E. (2010). Biologie člověka 1.(Biologie pro gymnázia). Praha: Scientia.
Křivánková, M., Hradová, M. (2009). Somatologie. Učebnice pro střední zdravotnické školy.
Praha: Grada Publishing.
Novotný, I., Hruška, M. (2007). Biologie člověka. Praha: Fortuna.
Rokyta, r. et al. (2013). Učebnice Somatologie. Praha: Wolters Kluwer.
Download

Kočárek, E. (2010). Biologie člověka 1.(Biologie pro gymnázia