BMP 511/CARD SHARK & BMP 522/CARD SHARK
ELEKTRONICKÉ VÝDEJNÍ STOJANY NA KAPALNÁ PALIVA
Registr a komunikace
Klávesnice
Grafický displej
BMP 511/CARD SHARK & BMP 522/CARD SHARK | ZÁKLADNÍ INFORMACE
Výdejní stojany TATSUNO BENČ BMP 511/CARD SHARK & BMP 522/CARD
SHARK slouží k výdeji kapalných ropných produktů na neveřejných i veřejnoneveřejných čerpacích stanicích pro silniční motorová vozidla. Výdejní stojany
BMP 511/CARD SHARK jsou jednoproduktové, jednohadicové. Výdejní stojany
BMP 522/CARD SHARK jsou dvouproduktové, dvouhadicové a v jednom
okamžiku je možno čerpat jen z jedné výdejní hadice, přičemž z každé hadice
lze čerpat jiný palivový produkt. Stojany moderní konstrukce s laminátovými
prvky jsou vybaveny kvalitní japonskou hydraulikou TATSUNO a spolehlivým
kartovým automatem UNIDATAZ (Česká republika). Výdejní stojany pracují jak
v bezobslužném režimu, tak i v režimu s obsluhou (hotovostní prodej). Pro řízení
je možné využít programy WinTANK, WinMISS a WinMISS klient. Kumunikační
připojení.
NOVÝ MODERNÍ DESIGN
LAMINÁTOVÉ PRVKY
HYDRAULIKA TATSUNO (JAPAN)
KREDITNÍ MODUL
REKUPERACE BENZÍNOVÝCH PAR
ELEKTRONICKÉ VÝDEJNÍ STOJANY NA KAPALNÁ PALIVA BMP 511/CARD SHARK & BMP 522/CARD SHARK
JEDNOSTRANNÉ STOJANY
STOJANY
JEDNOSTRANNÉ
BMP
500 SHARK
BMP 2000
SHARK
LOW PROFILE
OBOUSTRANNÉ STOJANY
JEDNOSTRANNÉ
BMP
500 SHARK
BMP 2000
SHARK
LOW PROFILE
počet produktů
počet hadic
hadic
počet
typ stojanu
počet produktů
počet hadic
hadic
počet
BMP 511.SL(R)
1
1
BMP 511.SD
1
1
BMP 522.SL(R)
2
2
BMP 522.SD
2
2
BMP 511.SD
typ stojanu
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
◗
Automatizovaný způsob výdeje PHL
◗
Možnost použití různých druhů identifikačních karet a čipů
◗
Identifikace řidiče, případně i vozidla, prakticky neomezený počet identifikátorů
◗
Možnost tisku dokladu o čerpání
◗
Možnost prodeje za hotové
◗
Spolehlivost, nízké provozní náklady, úspora pracovních sil
◗
Jednoduché intuitivní ovládání
◗
Komunikační připojení: RS485, RS232, IrDA optické, bluetooth, radiové 433 MHz,
analogový, ISDN nebo GSM modem
BMP 522.SD
◗
Hydraulika – čerpací monobloky a pístové měřiče TATSUNO (Japonsko)
◗
Spolehlivý kartový automat
◗
Velký grafický displej, zobrazení litrů, případně jednotkové a celkové ceny
◗
Moderní kompaktní design s laminátovými prvky
◗
Dvoukanálové snímače impulsů TATSUNO (Japonsko)
◗
Dva typy součtoměrů pro každou výdejní hadici – nenulovatelné elektromechanické,
nastavitelné elektronické
s pružným závěsem
◗
Nenulovatelné litrové elektromechanické součtové počítadlo pro každou výdejní
hadici (standardní)
◗
Systém rekuperace benzínových par s elektronickou kontrolou a signalizací
BMP 511.SD
(na požádání)
◗
Výdejní pistole a hadice ZVA-ELAFLEX (Německo)
◗
Pružný závěs výdejní hadice (na požádání) s pružným závěsem
◗
Skleněná hledítka pro kontrolu protékané kapaliny (na požádání)
◗
Ovládací elektromagnetické ventily pro přesné čerpání na předvolenou částku
nebo množství (na požádání)
◗
Barevné provedení – dle přání zákazníka
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
BMP 522.SD
s pružnými závěsy
čerpací výkon
standardní 35 ÷ 40 dm3.min-1
zvýšený s pružnými závěsy 70 ÷ 90 dm3.min-1
přesnost výdeje
± 0.25% při minimálním odběru 2 dm3
maximální provozní tlak
standardní 0.18 MPa (1.8 bar)
zvýšený 0.25 MPa (2.5 bar)
elektrické motory
třífázové, 3 x 400 V / 50 Hz, 0.75 kW, 1 395 ot.min-1
napájení elektroniky
230 V, + 10% - 15%, 50 VA, 50 Hz
ovládací napětí pro spínání
motorů a ventilů
230 V, 50 Hz
TATSUNO-BENČ EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko, CZECH REPUBLIC
TEL: +420 516 428 411 | FAX: +420 516 428 410 | E-MAIL: [email protected] | URL: www.benc.cz
Download

prospekt (PDF)