NOSTALGIE
Katalog cibulovin a osiv 2011
Š
iroký sortiment osiv a cibulovin firmy NOHEL
GARDEN jsme pro rok 2011 rozšířili o novou
řadu NOSTALGIE. Je určená pro obchodníky, kteří chtějí zaujmout novým neotřelým designem
s nádechem starých časů.
Novinka bude uvedena výhradně na nezávislém trhu s cílem odlišit se nabízeným sortimentem od sítě marketů i od konkurentů. Podporu
bude mít v odborném tisku a v prodejnách i v zahradních centrech, kde bude prezentována v originálních nepřehlédnutelných stojanech.
Jak už název nové řady napovídá, jedná se
o nejprodávanější, tradiční a generacemi osvědčené květiny, zeleninu a aromatické rostliny.
V řadě osiv si můžete vybrat z 66 druhů a odrůd,
v cibulovinách nabízíme tři desítky odrůd.
Věříme, že si z nové řady Nostalgie vyberete,
a přejeme mnoho pěstitelských úspěchů!
Š
iroký sortiment osív a cibuľovín firmy NOHEL
GARDEN sme pre rok 2011 rozšírili o nový rad
NOSTALGIE. Je určená pre obchodníkov, ktorí chcú
zaujať novým neošúchaným dizajnom s nádychom
starých časov.
Novinka bude uvedená výhradne na nezávislý
trh s cieľom odlíšiť sa ponúkaným sortimentom od
sietí obchodov aj od konkurentov. Podporu bude
mať v odbornej tlači v predajniach i v záhradných
centrách, kde bude prezentovaná v originálnych
neprehliadnuteľných stojanoch.
Ako už názov nového radu napovedá, jedná sa
o najpredávanejšie, tradičné a generáciami osvedčené kvetiny, zeleninu a aromatické rastliny. V rade osív si môžete vybrať z 66 druhov a odrôd, v cibuľovinách ponúkame tri desiatky odrôd.
Veríme, že si z nového radu Nostalgie vyberiete
a prajeme Vám mnoho pestovateľských úspechov!
Nostalgie linie
Nostalgie línia
Skupina, do které je rostlina zařazená:
Zelenina
Aromatické rostliny
● Cibulová zelenina
Léčivé rostliny
● Kořenová zelenina Květiny
● Košťálová zelenina ● Letničky
● Listová zelenina
● Dvouletky
● Plodová zelenina
● Luskoviny
Cenová skupina
Cenová skupina
Stručná charakteristika rostliny,
návod na pěstování v jazykových
mutacích
Stručná charakteristika rastliny,
návod na pestovanie v jazykových
mutáciách
EC rules and standards
2
Luskovina
NOSTALGIE
Název odrůdy
Názov odrody
Skupina, do ktorej je rastlina zaradená:
Zelenina
Aromatické rastliny
● Cibuľová zelenina
Liečivé rastliny
● Koreňová zelenina Kvetiny
● Hlúbová zelenina
● Letničky
● Listová zelenina
● Dvojročné
● Plodová zelenina
● Strukoviny
701767
Hrách setý dřeňový. Osvědčená raná až poloraná odrůda určená pro postupnou
sklizeň zeleného hrášku na přímý konzum, konzervaci a mražení. Odrůda je vhodná i pro mechanizovanou sklizeň. Zrna jsou velká, tmavě zelená. Délka lusku je 8–9
cm a obsahuje 7–9 zrn. Vegetační doba od výsevu je 60–65 dní.
Zázrak z Kelvedonu
Hrach siaty dreňový. Skorá odroda na postupný zber zeleného hrášku na priamu konzumáciu, konzerváciu a mrazenie. Struk je 8–9 cm dlhý. Vegetačná doba je
60–65 dní.
Groch siewny łuskowy. Wczesna odmiana przeznaczona do stopniowych zbiorów, do bezpośredniego spożycia, konserwacji i zamrażania. Długość łuski wynosi
8–9 cm. Okres wegetacji trwa 60–65 dni.
Termín výsevu / Termín výsevu
Velős veteményborsó. Korai borsófajta a zöldborsó folyamatos leszedésével a közvetlen fogyasztásra, tartósításra és mélyhűtésre. A borsóhüvely hossza 8–9 cm. Vegetációs időszak 60–65 nap.
Hloubka výsevu / Hľbka výsevu
Saat-Erbse. Frühe Sorte für allmähliche Ernte grüner Erbsen für frische Verwendung, Konservierung und Tiefkühlen geeignet. Schoten sind 8–9 cm lang. Vegetationszeit 60 bis 65 Tage.
Spon, do kterého se sazenice
vysazují nebo osivo vysévá
Spon, do ktorého sa sadenice
vysádzajú alebo osivo vysieva
ÉÓÓı ÒÂflÌ˚È ÏÓÁ„Ó‚ÓÈ. ê‡ÌÌËÈ ÒÓÚ ‰Îfl ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó Ò·Ó‡ ÁÂÎÂÌÓ„Ó „Óӯ͇ ‰Îfl ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔÓÚ·ÎÂÌËfl, ÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡ÌËfl
Ë Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËfl. ÑÎË̇ ÒÚÛ˜ÍÓ‚ 8–9 ÒÏ. ÇÂÏfl ‚„ÂÚ‡ˆËË 60–65
‰ÌÂÈ.
Výsev, Výsev, Wysiew,
Vetés, Aussaat, Ç˚Ò‚
Výsadba, Výsadba, Sadzenie,
Kiütetés, Auspfl., èÓÒ‡‰Í‡
Český název
Český názov
Sklizeň, Zber, Zbiory,
Szedés, Ernte, ì·Ó͇
Hrách dřeňový (raný)
Latinský název
Latinský názov
Termín květu či sklizně
Termín kvitnutia alebo zberu
5–6 cm
EAN kód cenové skupiny
EAN kód cenovej skupiny
Dodavatel (distributor)
Dodávateľ (distribútor)
© Agentur Schanda / Austria Design © Nohel-Garden / ČR
Deklarovaná hmotnost osiva stanovena při 13% vlhkosti. Skladovat v suchu a chladnu.
HRACH•GROCH
BORSÓ•ERBSE•Ééêéï
80ks
cca
▼
NOHEL-GARDEN, Budínek 80, 263 01 DOBŘÍŠ, TEL.: 318 533 511, FAX: 318 533 513
Dovozca pre SR: NOHEL GARDEN s.r.o., Horákova 437/8, 951 41 Lužianky
Pisum sativum L. (partim)
Jazykové mutace
Jazykové mutácie
II.–V., VII.
[20x4 cm]
VI.–VII., IX.
2
0925oo
Orientační počet klíčivých semen v balení
Orientačný počet klíčivých semien v balení
Číslo zboží
Číslo tovaru
EAN kód zboží
EAN kód tovaru
Výsev či výsadba do chráněných prostor (skleníků, pařenišť…)
Výsev alebo výsadba do chránených priestorov (skleníkov, parenísk…)
Výsev či výsadba do venkovních prostor
Výsev či výsadba do vonkajších priestorov
0070oo
NOSTALGIE
Razítko výrobce
Číslo šarže
Obsah v gramech
nebo počtu semen
Datum balení – kdy bylo
osivo nabaleno
Datum expirace – do kdy
trvá garance klíčivosti na osivo
Razítko výrobcu
Číslo šarže
Obsah v gramoch
alebo počet semien
Dátum balenia – kedy bolo
osivo nabalené
Dátum exspirácie – do kedy
trvá garancia klíčivosti na osivo
Bazalka pravá
Ocimum basilicum
BAZALKA•BAZYLIA
BAZSALIKOM•BASILIKUM•ÅÄáàãàä
300ks
cca
1
2
0305oo
NOSTALGIE
3
0425oo
NOSTALGIE
NOSTALGIE
V‰etana
Maxim
3
0611oo
3
0638oo
NOSTALGIE
Katka
0070oo
0703oo
NOSTALGIE
Luna
Borlotto di Vigevano
Celer bulvový
Cibule jarní
Fazol keříčkový
Fazol keříčkový
Fazol pnoucí
Apium graveolens L.
Allium cepa L.
Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L.
ZELER•SELER
ZELLER•SELLERIE•ëÖãúÑÖêÖâ
CIBUĽA•CEBULA
VÖRÖSHAGYMA•ZWIEBEL•ãìä
FAZUĽA•FASOLA
BAB•BOHNE•îÄëéãú
FAZUĽA•FASOLA
BAB•BOHNE•îÄëéãú
FAZUĽA•FASOL
BAB•BOHNE•îÄëéãú
400ks
cca
0305oo
300ks
cca
0425oo
30ks
cca
0611oo
2
30ks
cca
0638oo
10ks
cca
0703oo
Nostalgie osiva
Nostalgie osivá
3
2
0862oo
NOSTALGIE
2
0925oo
NOSTALGIE
Ambrosia
1
1000oo
NOSTALGIE
Zázrak z Kelvedonu
2
1212oo
NOSTALGIE
1245oo
NOSTALGIE
Moravia
Blankyt
Hrách cukrový
Hrách dřeňový (raný)
Jahodník měsíční
Kedluben raný
Kedluben raný
Pisum sativum L. (partim)
Pisum sativum L. (partim)
Fragaria
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
HRACH•GROCH
BORSÓ•ERBSE•ÉéêéòÖä
HRACH•GROCH
BORSÓ•ERBSE•Ééêéï
JAHODA•POZIOMKA
SZAMÓCA•ERDBEERE•äãìÅçàäÄ
KALERÁB•KALAREPA
KARALÁBÉ•KOHLRABI•äéãúêÄÅà
KALERÁB•KALAREPA
KARALÁBÉ•KOHLRABI•äéãúêÄÅà
90ks
cca
0862oo
1
80ks
cca
3
1291oo
NOSTALGIE
0925oo
1000oo
2
1352oo
NOSTALGIE
Hanák
80ks
cca
Andrea
Hybrid
150ks
cca
1212oo
2
1520oo
NOSTALGIE
200ks
cca
1245oo
2
1580oo
NOSTALGIE
1680oo
NOSTALGIE
Kopr vonný
Kukuřice cukrová
Levandule lékařská
Majoránka zahradní
Anethum graveolens
Zea mays L.
Lavandula angustifolia
Majorana hortensis
Mentha
KÔPOR•KOPER
KAPOR•DILL•ìäêéà
KUKURICA•KUKURYDZA
CSEMEGEKUKORICA•ZUCKERMAIS•äìäìêìáÄ
LEVANDUĽA•LAWENDA
LEVENDULA•LAVENDEL•ãÄÇÄçÑÄ
MAJORÁN•MAJERANEK
MAJORANNA•MAJORAN•åÄâéêÄç
MÄTA•MIĘTA
BORSOSMENTA•PFEFFERMINZE•MüíÄ
1000ks
cca
1291oo
2
16ks
cca
1352oo
2
1763oo
NOSTALGIE
Meloun vodní
1520oo
2
1780oo
1100ks
cca
1580oo
2
1805oo
NOSTALGIE
NOSTALGIE
Sugar Baby
130ks
cca
Máta peprná
1680oo
2
1839oo
NOSTALGIE
1885oo
NOSTALGIE
Nantes 2
Stupická k rychlení
500ks
cca
Korina
Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. et Nakai
Měsíček lékařský
Mrkev – karotka (k rychlení)
Mrkev – karotka (raná)
Mrkev pozdní
Calendula officinalis
Daucus carota L.
Daucus carota L.
Daucus carota L.
MELÓN•KAWON
GÖRÖGDINNYE•WASSERMELONE•ÄêÅìá
NECHTÍK•NAGIETEK
KÖRÖMVIRÁG•RINGELBLUME•äÄãÖçÑìãÄ
MRKVA•MARCHEW
SÁRGARÉPA•KAROTTE•åéêäéÇ
MRKVA•MARCHEW
SÁRGARÉPA•KAROTTE•åéêäéÇú
MRKVA•MARCHEW
SÁRGARÉPA•MÖHRE•åéêäéÇú
6–8ks
cca
3
1763oo
65ks
cca
4
1995oo
NOSTALGIE
Regina
Hybrid
1780oo
2000ks
cca
4
2004oo
NOSTALGIE
Fatima
Hybrid
1805oo
4
2101oo
NOSTALGIE
Linda
1600ks
cca
Hybrid
1839oo
3
2129oo
NOSTALGIE
Perseus
2000ks
cca
Hybrid
1885oo
2215oo
NOSTALGIE
Beros
Okurka nakládačka (hruboostná)
Okurka nakládačka (jemnoostná)
Okurka salátová
Okurka salátová
Paprika zeleninová (typ Kozí roh)
Cucumis sativus L.
Cucumis sativus L.
Cucumis sativus L.
Cucumis sativus L.
Capsicum annuum L.
UHORKA•OGÓREK
UBORKA•GURKE•éÉìêÖñ
UHORKA•OGÓREK
UBORKA•GURKE•éÉìêÖñ
UHORKA•OGÓREK
UBORKA•GURKE•éÉìêÖñ
UHORKA•OGÓREK
UBORKA•GURKE•éÉìêÖñ
PAPRIKA•PAPRYKA
PAPRIKA•PAPRIKA•èÖêÖñ
25ks
cca
1995oo
25ks
cca
2004oo
25ks
cca
2101oo
3
25ks
cca
2129oo
50ks
cca
2215oo
Nostalgie osiva
Nostalgie osivá
3
3
2252oo
NOSTALGIE
1
2284oo
NOSTALGIE
PCR
2
2372oo
NOSTALGIE
Granova
2
2396oo
NOSTALGIE
2415oo
NOSTALGIE
Delikates
PraÏská
Paprika zeleninová (k rychlení)
Paprika zeleninová (raná)
Pastiňák setý
Patison
Pažitka
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Pastinaca sativa
Cucurbita pepo L.
Allium schoenoprasum L.
PAPRIKA•PAPRYKA
PAPRIKA•PAPRIKA•èÖêÖñ
PAPRIKA•PAPRYKA
PAPRIKA•PAPRIKA•èÖêÖñ
PAŠTRNÁK•PASTERNAK
PASZTINÁK•PASTINAK•èÄëíÖêçÄä
PATIZÓN•PATISON
BOKORTÖK•PATISSON•èÄíàëëéç
PAŽÍTKA•SZCZYPIOREK
METÉLŐHAGYMA•SCHNITTLAUCH•òçàíí-ãìä
60ks
cca
2252oo
2
60ks
cca
2284oo
2
2465oo
NOSTALGIE
2
2465oo
PETRŽLEN•PIETRUSZKA•PETREZSELYEM
BLATTPETERSILIE•èÖíêìòäÄ
1300ks
cca
2512oo
2
2667oo
NOSTALGIE
Vilma
2608oo
NOSTALGIE
Hana
Elefant
Pór zimní
Rajče keříčkové
Lycopersicon esculentum Mill.
PETRŽLEN•PIETRUSZKA•PETREZSELYEM
BLATTPETERSILIE•èÖíêìòäÄ
PÓR•POR
PÓRÉHAGYMA•PORREE•ãìä
RAJČIAK•POMIDOR
PARADICSOM•TOMATE•èéåàÑéê
900ks
cca
2533oo
250ks
cca
4
2748oo
NOSTALGIE
Sláva Por˘ní
2415oo
Allium porrum L.
4
2712oo
NOSTALGIE
1
2582oo
Petržel naťová (hladká)
800ks
cca
Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
PETRŽLEN•PIETRUSZKA
PETREZSELYEM•PETERSILIE•èÖíêìòäÄ
1100ks
cca
2396oo
NOSTALGIE
Festival 68
Petržel naťová (kadeřavá)
Petržel kořenová
10ks
cca
2
2533oo
NOSTALGIE
Kadefiavá
Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
2372oo
2
2512oo
NOSTALGIE
Hanácká
300ks
cca
Uragan
Hybrid
2582oo
50ks
cca
2
2764oo
NOSTALGIE
Start S
Hybrid
2608oo
2812oo
NOSTALGIE
Idyll
Rajče keříčkové (balkónové)
Rajče tyčkové
Rajče tyčkové
Rajče tyčkové
Rajče tyčkové (rybízové)
Lycopersicon esculentum Mill.
Lycopersicon esculentum Mill.
Lycopersicon esculentum Mill.
Lycopersicon esculentum Mill.
Lycopersicon esculentum Mill.
RAJČIAK•POMIDOR
PARADICSOM•TOMATE•èéåàÑéê
RAJČIAK•POMIDOR
PARADICSOM•TOMATE•èéåàÑéê
RAJČIAK•POMIDOR
PARADICSOM•TOMATE•èéåàÑéê
RAJČIAK•POMIDOR
PARADICSOM•TOMATE•èéåàÑéê
RAJČIAK•POMIDOR
PARADICSOM•TOMATE•èéåàÑéê
50ks
cca
2
2667oo
2
3050oo
NOSTALGIE
2712oo
30ks
cca
2
3072oo
NOSTALGIE
Maria
400ks
cca
50ks
cca
2748oo
2
3122oo
NOSTALGIE
Granát
40ks
cca
2764oo
2
3151oo
NOSTALGIE
Duo
50ks
cca
2812oo
3185oo
NOSTALGIE
Slavia
âervená kulatá
Ředkvička (k rychlení)
Ředkvička
Ředkvička
Ředkvička
Řepa salátová
Raphanus sativus L.
Raphanus sativus L.
Raphanus sativus L.
Raphanus sativus L.
Beta vulgaris L.
REĎKOVKA•RZODKIEWKA
RETEK•RADIESCHEN•êÖÑàë
REĎKOVKA•RZODKIEWKA
RETEK•RADIESCHEN•êÖÑàë
REĎKOVKA•RZODKIEWKA
RETEK•RADIESCHEN•êÖÑàë
REĎKOVKA•RZODKIEWKA
RETEK•RADIESCHEN•êÖÑàë
REPA•BURAK
RÉPA•RÜBE•ëÇÖäãÄ
3050oo
400ks
cca
3072oo
400ks
cca
3122oo
4
400ks
cca
3151oo
140ks
cca
3185oo
Nostalgie osiva
Nostalgie osivá
1
1
3243oo
NOSTALGIE
1
3405oo
NOSTALGIE
1
3442oo
NOSTALGIE
Safír
2
3482oo
NOSTALGIE
Král máje I.
3510oo
NOSTALGIE
Dûtenická atrakce
PraÏan
Řeřicha zahradní
Salát hlávkový (k rychlení)
Salát hlávkový (raný)
Salát hlávkový (letní)
Salát hlávkový (letní ledový)
Lepidum sativum
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
ŽERUCHA•PIEPRZYCA
ZÁZSA•GARTENKRESSE•äêÖëë
ŠALÁT•SAŁATA
SALÁTA•SALAT•ëÄãÄí
ŠALÁT•SAŁATA
SALÁTA•SALAT•ëÄãÄí
ŠALÁT•SAŁATA
SALÁTA•SALAT•ëÄãÄí
ŠALÁT•SAŁATA
SALÁTA•SALAT•ëÄãÄí
1400ks
cca
3243oo
1
2
3656oo
NOSTALGIE
2
3791oo
3442oo
400ks
cca
3
3910oo
NOSTALGIE
Nefertiti
3482oo
400ks
cca
3
4529oo
NOSTALGIE
3510oo
4559oo
NOSTALGIE
Americká kráska
Mix
Špenát setý
Tykev cuketa
Tymián obecný
Astra čínská (vysoká)
Astra čínská (vysoká jehlicovitá)
Cucurbita pepo L.
Thymus vulgaris
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
ŠPENÁT•SZPINAK
SPENÓT•SPINAT•òèàçÄí
TEKVICA•DYNIA
TÖK•KÜRBIS•äÄÅÄóéä
DÚŠKA TYMIANOVÁ•TYMIANEK
KAKUKKFŰ•THYMIAN•íàåúüç
ASTRA•ASTER
ŐSZIRÓZSA•ASTER•ÄëíêÄ
3656oo
10ks
cca
2
4799oo
NOSTALGIE
3791oo
240ks
cca
3
4838oo
NOSTALGIE
Mix
3910oo
150ks
cca
3
4938oo
NOSTALGIE
Mix
ASTRA•ASTER
ŐSZIRÓZSA•ASTER•ÄëíêÄ
4529oo
4559oo
3
5271oo
NOSTALGIE
Mix
150ks
cca
5518oo
NOSTALGIE
Mix
Ostrožka znamenaná
Svlačec trojbarevný
Tykev okrasná
Slunečnice roční
Hrachor vonný
Consolida ambiqua
Convolvulus tricolor
Cucurbita pepo L.
Helianthus annuus
Lathyrus odoratus
OSTRÔŽKA•OSTRÓŻKA
SZARKALÁB•RITTERSPORN•äéçëéãàÑÄ
160ks
cca
4799oo
PUPENEC•POWÓJ
SZULÁK•ACKERWINDE•Çúûçéä
90ks
cca
2
5616oo
NOSTALGIE
4838oo
TEKVICE•TYKWA
DÍSZTÖK•ZIERKÜRBIS•íõäÇÄ
25ks
cca
3
6347oo
NOSTALGIE
Blue
SLNEČNICA•SŁONECZNIK•NAPRAFORGÓ
SONNENBLUME•êéÑëéãçÖóçàä
4938oo
25ks
cca
3
6427oo
NOSTALGIE
Mix
5271oo
16ks
cca
5518oo
2
6579oo
NOSTALGIE
Mix
HRACHOR•GROSZEK
LEDNEK•DUFTWICKE•ÉéêéòÖä
6979oo
NOSTALGIE
Mix
Mix
Lobelka drobná (nízká)
Aksamitník rozkladitý (nízký)
Lichořeřišnice větší (nízká jednoduchá)
Ostálka lepá (jiřinkokvětá)
Hvozdík bradatý (jednoduchý)
Lobelia erinus
Tagetes patula
Tropaeolum majus
Zinnia elegans
Dianthus barbatus
AKSAMIETNICA•AKSAMITKA•BÁRSONYVIRÁG
STUDENTENBLUME•ÅÄêïÄíñõ
KAPUCÍNKA•NASTURCJA•SARKANTYÚKA
KAPUZINERKRESSE•çÄëíìêñàü
ZINNIA•CYNIA
RÉZVIRÁG•ZINNIE•ñàççàü
KLINČEK•GOŹDZIK
SZEKFŰ•NELKE•ÉÇéáÑàäÄ
LOBELKA•LOBELIA
LOBÉLIA•MÄNNERTREU•ãéÅÖãàü
1500ks
cca
400ks
cca
Spinacia oleracea L.
250ks
cca
4
3405oo
NOSTALGIE
Monores
2
400ks
cca
5616oo
160ks
cca
6347oo
12ks
cca
6427oo
5
50ks
cca
6579oo
300ks
cca
6979oo
Nostalgie cibuloviny
Nostalgie cibuľoviny
Guarante quality Asociace distributorů značkových cibulovin v Holandsku KEURMERK
provádí pravidelné kontroly kvality, velikosti a odrůdové pravosti cibulí.
Guarante quality Asociácia distribútorov značkových cibuľovín v Holandsku KEURMERK
pravidelné kontroly kvality a veľkosti cibúľ rovnako aj odrodovú pravosť.
Skupina, do ktorej
je rastlina zaradená:
GEORGÍNA
● dekoračná nízka
● dekoračná vysoká
GLADIOLA
● veľkokveté gladioly
(grandiflóra)
ĽALIA
● ázijské hybridy
● orientálne hybridy
DROBNÉ CIBUĽOVINY
TRVALKY
Výsadba, Výsadba, Sadzenie,
Kiütetés, Auspfl., Planting
IV.–V. X.–XI.
Kvete, Kvitne, Kwitnie,
Virágzás, Blüte, Flowering
Hlíznatá rostlina
Jarní, podzimní
VII.–IX. V.–VI.
10 cm
543838-007
7 cm
▼
40 cm
Skupina, do které
je rostlina zařazená:
JIŘINKA
● dekorační nízká
● dekorační vysoká
GLADIOL
● velkokvěté mečíky
(grandiflóra)
LILIE
● asijské hybridy
● orientální hybridy
DROBNÉ CIBULOVINY
TRVALKY
Kalendář s termíny
výsadby a kvetení
Kalendár s termínmi
výsadby a kvitnutia
Vzdálenost při
výsadbě (spon)
Vzdialenosť pri
výsadbe (spon)
Stručná charakteristika rostliny,
návod na pěstování v jazykových
mutacích
Stručná charakteristika rastliny,
návod na pestovanie v jazykových
mutáciách
Výška rostliny
Výška rastliny
Hloubka výsadby
Hĺbka výsadby
409283xx
NG
109
2
0
Případné reklamace odesílejte společně se vzorkem na adresu:
STICHTING KEURMERK BLOEMBOLLEN HOLLAND, P.O. Box 4, 2180 AA HILLEGOM (HOLANDSKO)
1
2
N O S T A L G I E
3
Double Mix
Číslo zboží / Číslo tovaru
4
5
Cenová skupina / Cenová skupina
GB FREESIA
Originating in South Africa, the Freesia is grown for cutting the flowers and for forcing. The single-sided inflorescence is made up of 5 to 12 simple or full flowers which have a very powerful and pleasant scent. Freesias should be
planted with the tips facing upwards in a sunny spot in porous, well-aerated humus soil. The plants will flower again if you remove the dead flowers. In winter protect the bulbs with peat mulch, evergreens, etc. Pick as soon as the
vegetation begins to turn yellow. After cleaning them store them for 12 weeks at a temperature of around 30 °C and
then for 4 weeks at 15 °C. Store in a cool, dry place until planting time.
Název odrůdy / Názov odrody
6
7
D FRESIEN
Název a bližší
specifikace odrůd:
● k řezu
● do skalky
● do skupinových výsadeb
● do truhlíků
● k sušení
● pnoucí
● pnoucí k řezu
● pokojová rostlina
Fresien – die der Herkunft nach aus Südafrika abstammende Pflanze ziehen wir vor allem zum Schnitt der Blüten und
zum Antreiben in Glashäusern. Die Pflanzen haben gestreckte Knollen, schwertförmige Blätter und einen Blütenstengel, der mit einen einseitigen, aus 5 bis 12 trichterförmigen Blüten zusammengestzten Blütenstand beendigt ist. Fresien sollen an einen sonnigen Ort im Garten, in gut gelockerten, schwereren, aber durchlässigen Humusboden mit
den Spitzen nach oben bepflantz werden. Knollen werden im Winter mit Torfmull, Nadelholzreisig u.a. geschützt. Die
Blüten duften sehr stark und angenehm. Die Pflanzen blühen reicher, wenn die ausgeblühten Blüten immer entfernt
werden. Fresien werden geerntet, sobald der Pflanzenwuchs sich gelb färbt. Nach Reinigung werden die Pflanzen 12
Wochen bei Temperatur um 30°C aufbewahrt und nachfolgend 4 Wochen bei 15°C. Bis Anpflanzung auf einem trockenen und kalten Platz aufbewahren.
Názov a bližšia
špecifikácia odrôd:
● na rez
● do skalky
● do skupinových výsadieb
● do pestovateľských nádob
● na sušenie
● ťahavá
● ťahavá na rez
● izbová rastlina
8
9
10
H FRÉZIA
Frézia – dél-Amerikából származó növény, főleg vágási célokra és hajtatásra alkalmas. Hosszúkás gumói vannak,
kard alakú levelei, a kocsány egyoldalú virágzattal végződik, mely 5-12 virágból áll.Napos helyre ültetjük a gumókat,
csúccsal felfelé, nehezebb, de humuszos és jó vízáteresztésű talajba. A gumókat télre tőzegréteggel, tűlevél-réteggel
védjük. Dúsabban virágzik, ha az elvirágzott virágokat eltávolítjuk. A fréziát rögtön szedjük, amint elkezd sárgulni.
Tisztítás után ajánlatos 12 hetet 30°C-nál, ezután pedig 4 hetet 15°C-nál raktározni. Kiültetésig száraz és hideg helyen tároljuk. Drb 10.
Pravítko
Pravítko
11
12
PL FREZJE
Pochodzą z Południowej Afryki. Uprawiamy je w celu pozyskiwania kwiatów ciętych oraz do pędzenia. Jednostronny
kwiatostan złożony jest z 5 do 12 kwiatów, które bardzo mocno i przyjemnie pachną. Frezje sadzimy czubkami do góry, na nasłonecznionych miejscach w pulchnej oraz żyznej glebie. Rośliny kwitną obficiej, gdy usuwa się przekwitnięte kwiaty. Bulwy przykrywamy na zimę torfem, igliwiem, itp. Zbieramy natychmiast po rozpoczęciu żółknięcia. Po
oczyszczeniu przechowuje się je 12 tyg. przy temperaturze ok. 30 °C a następnie 4 tyg. przy temp. 15 °C. Przechowujemy do sadzenia na suchym i chłodnym miejscu.
13
Dodavatel
(distributor)
Dodávateľ
(distribútor)
14
SK FRÍZIA
Latinský název / Latinský názov
Frízia – pôvodom pochádza z južnej Afriky, pestujeme ju predovšetkým pre rez kvetov a na rýchlenie v skleníkoch. Rastliny majú podlhovasté hľuzy, šabľovité listy a kvetnú stopku zakončenú jednostranným kvetenstvom, ktoré je zložené z 5 až 12 nálievkovitých kvetov. Frízie vysádzame špičkami hore na slnečné stanovisko, do ťažšej, ale priepustnej
a humusovej pôdy. Hľuzy na zimu chránime rašelinovým mulčom, ihličím a podobne. Kvety veľmi prenikavo a príjemne
voňajú. Rastliny kvitnú bohatšie, ak odkvitnuté kvety odstraňujeme. Frízie zberáme akonáhle začne porast žltnúť. Po
vyčistení sa skladujú 12 týždňov pri teplote cca 30°C a potom 4 týždne pri 15°C. Do výsadby skladujeme na suchom
a chladnom mieste.
Fresie (k řezu)
Freesia hybrida
Jazykové mutace / Jazykové mutácie
CZ FRESIE
Fresie – původem pocházející z Jižní Afriky pěstujeme především k řezu květů a k rychlení ve sklenících. Rostliny mají protáhlé hlízky, mečovité listy a květní stonek zakončený jednostranným květenstvím, složeným z 5 až 12 nálevkovitých květů. Frésie vysazujeme špičkami nahoru na slunné stanoviště, do těžší, ale propustné a humózní půdy. Hlízky na zimu chráníme rašelinovým mulčem, chvojím apod. Květy velmi silně a příjemně voní. Rostliny kvetou více,
pokud odstraňujeme odkvetlé květy. Fresie sklízíme, jakmile začne porost žloutnout. Po očištění se skladují 12 týdnů
při teplotě kolem 30°C a následně 4 týdny při 15°C. Do výsadby skladujeme na suchém a chladném místě.
FRÍZIA • FREZJE
FRÉZIA • FRESIEN • FREESIA
Počet cibulí / Počet cibúľ
7ks
5/+
400401bí
403302fi
1
400401bí
N O S T A L G I E
404108bí
2
403302fi
N O S T A L G I E
De Caen
Acidanthera (do skalky)
EAN kód
cenové skupiny
EAN kód
cenovej skupiny
18
© Nohel Garden / Czech Republic
404066če
1
401661xx
N O S T A L G I E
White
17
20
401661xx
1
16
19
Distributor ČR: Ing. Petr Nohel NOHEL-GARDEN, Budínek 86, 263 01 Dobříš, ČR
Distribútor SK: NOHEL GARDEN s r.o., Horákova 437/8, 951 41 Lužianky, SR
© Agentur Schanda / Austria, Design
Velikost cibule / Veľkosť cibule
15
2
404066če
N O S T A L G I E
Queen Fabiola
404108bí
N O S T A L G I E
Red
Sasanka (k řezu)
Brodie (k řezu)
Acidanthera bicolor var. murielae
Anemone coronaria
Broadiaea laxa
Canna greenleaves
Convallaria majalis
ACIDANTHERA • ACIDANTERA • CSÍKOS GLADIÓLUSZ
STERNGLADIOLE • ACIDANTHERA
10ks
6/8 cm
VETERNICA • ZAWILEC
KORONÁS SZELLŐRÓZSA • ANEMONE • ANEMONE
10ks
4/5 cm
BRODEA • BRODIAEA
CSILLAGHAGYMA • BRODIE • BRODIAEA
DOSNA • PACIORECZNIK
EHETŐ KANNA • BLUMENROHR • CANNA
10ks
KONVALINKA•KONWALIA MAJOWA•MÁJUSI GYÖNGYVIRÁG
MAIGLÖCKCHEN•LILY OF THE VALLEY
4ks
I
405743fi
405828tč
406147or
1
1
405743fi
N O S T A L G I E
N O S T A L G I E
Bluesette
Dahlia hybrida
GEORGINA • DALIA
KERTI DÁLIA • DAHLIE • DAHLIA
1ks
1ks
Konvalinka (do skupinových výsadeb)
I
406185žč
1
406147or
409283xx
2
406185žč
N O S T A L G I E
Glorie van Noordwijk
409283xx
N O S T A L G I E
Procyon
Double Mix
Jiřinka (k řezu)
Jiřinka (k řezu)
Jiřinka (k řezu)
Fresie (k řezu)
Dahlia hybrida
Dahlia hybrida
Dahlia hybrida
Freesia hybrida
GEORGINA • DALIA
KERTI DÁLIA • DAHLIE • DAHLIA
II
5/+
N O S T A L G I E
Arabian Night
Jiřinka (do skupinových výsadeb)
1ks
1
405828tč
Dosna (do skupinových výsadeb)
GEORGINA • DALIA
KERTI DÁLIA • DAHLIE • DAHLIA
II
1ks
GEORGINA • DALIA
KERTI DÁLIA • DAHLIE • DAHLIA
II
6
1ks
FRÍZIA • FREZJE
FRÉZIA • FRESIEN • FREESIA
II
7ks
5/+
Nostalgie cibuloviny
Nostalgie cibuľoviny
409381xx
410725rů
2
410763žč
1
409381xx
N O S T A L G I E
N O S T A L G I E
Mix
FRÍZIA • FREZJE
FRÉZIA • FRESIEN • FREESIA
8ks
5/6 cm
411303or
7ks
GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
10/12 cm
411325fi
1
N O S T A L G I E
N O S T A L G I E
Peter Pears
Gladiol (k řezu)
Gladiol (k řezu)
414362mo
1
7ks
2
N O S T A L G I E
Gladiol (k řezu)
415284xx
1
2
414802bí
N O S T A L G I E
Mix
Gladiol (k řezu)
Gladiolus hybridus
GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
12/14 cm
6ks
411984xx
Mix
Gladiolus hybridus
GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
12/14 cm
GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
10/12 cm
N O S T A L G I E
Video
414802bí
414682xx
N O S T A L G I E
Blue Magic
8ks
1
N O S T A L G I E
Gladiol (k řezu)
GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
10/12 cm
7ks
411984xx
411742rf
Gladiolus hybridus
414682xx
414362mo
GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
12/14 cm
5ks
2
Traderhorn
Gladiolus hybridus
GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
10/12 cm
Gladiolus hybridus
411742rf
411605če
N O S T A L G I E
Plumtart
Gladiolus hybridus
7ks
GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
12/14 cm
2
411325fi
Gladiol (k řezu)
Gladiolus hybridus
411605če
1
411303or
6ks
Nova Lux
Gladiol (k řezu)
Gladiolus hybridus
411044žl
N O S T A L G I E
Madonna
Gladiol (k řezu)
Gladiolus hybridus
1
410923mo
N O S T A L G I E
Jester
Gladiol (k řezu)
Freesia hybrida
411044žl
2
410763žč
N O S T A L G I E
Jessica
Fresie (jednoduchá k řezu)
410923mo
1
410725rů
7ks
GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
10/12 cm
415821fi
1
415284xx
N O S T A L G I E
415821fi
N O S T A L G I E
Mix
Violet
Kosateček (k řezu)
Kosateček (k řezu)
Ismene (do skalky)
Iris hollandica
Iris hollandica
Ismene x festalis
Ixia
Liatris spicata
KOSATČEK • KOSAĆCE
HOLLAND NŐSZIROM • SCHWERTLILIE • IRIS
10ks
8/9 cm
KOSATČEK • KOSAĆCE
HOLLAND NŐSZIROM • SCHWERTLILIE • IRIS
10ks
7/8 cm
ISMENA • ISMENE
PÓKLILIOM • ISMENE • ISMENE
IXIA • IKSJA
LÉPLILIOM • KLEBSCHWERTEL • IXIA
1ks
ŠUŠKARDA • LIATRA KŁOSOWA
DÍSZCSORBA • PRACHTSCHARTE • GAYFEATHER
5ks
8/10 cm
416501rb
417762bm
418703rb
2
2
416501rb
N O S T A L G I E
N O S T A L G I E
Lollypop
14/16 cm
2
5/+
425504xx
424504xx
N O S T A L G I E
Stargazer
Lilie (k řezu)
15ks
Šuškarda (k sušení)
424504xx
418703rb
N O S T A L G I E
Belgrado
Lilie (k řezu)
1ks
1
417762bm
Duhovice (k řezu)
Mix
Lilie (k řezu)
1
425504xx
N O S T A L G I E
Mix
Pryskyřník (k řezu)
Dřípulka (do skupinových výsadeb)
Lilium hybridum
Lilium hybridum
Lilium hybridum
Ranunculus asiaticus
Sparaxis tricolor
ĽALIA • LILIE
LILIOM • LILIE • LILY
ĽALIA • LILIE
LILIOM • LILIE • LILY
ĽALIA • LILIE
LILIOM • LILIE • LILY
ISKERNÍK • JASKIER
BOGLÁRKA • HAHNENFUSS • BUTTERCUPS
8ks
5/6 cm
SPARAXIS • SPARAKSIS • CIGÁNYVIRÁG
FRANSENSCHWERTEL • WAND FLOWER
14/16 cm
1ks
14/16 cm
1ks
14/16 cm
7
12ks
4/+
Stojan cibuloviny Nostalgie:
Dřevěný stojan široký 60 cm
a vysoký 200 cm
28 háků s kartami
jarních cibulovin
Drevený stojan široký 60 cm
a vysoký 200 cm
28 hákov s kartami
jarných cibuľovín
Stojan osiva Nostalgie:
Velký papírový stojan široký 61 cm
a vysoký 191 cm
11 řad s 6 háky – 66 sáčků osiv
(zelenina, květiny, aromatické rostliny)
Veľký papierový stojan široký 61 cm
a vysoký 191 cm
11 radov so 6 hákmi – 66 vreciek osív
(zelenina, kvetiny, aromatické rastliny)
Ing. Petr Nohel, NOHEL GARDEN
Centrála:
Budínek 80, 263 01 Dobříš
Tel.: +420 318 533 511-2
Fax: +420 318 533 513
e-mail: [email protected]
www.nohelgarden.cz
Objednávkové oddělení:
Tel.: +420 318 533 532-5
Pobočka Olomouc:
Přerovská 621,
783 71 Olomouc – Holice
Tel.: +420 585 313 112
Tel./fax: +420 585 313 113
Gsm sklad: +420 728 679 384
e-mail:
[email protected]
NOHEL GARDEN, s.r.o.
Horákova 437/8,
951 41 Lužianky
Tel.: +421 377 920 306, 311
Fax: +421 377 784 042
e-mail: [email protected]
www.nohelgarden.sk
© NOHEL GARDEN 2011
Nohelgarden
Poland Sp. Z o. o.
Poleska 31/26,
51-354 Wroclaw, PL
Tel.: +420 318 533 511-2
Fax: +420 318 533 513
e-mail: [email protected]
www.nohelgarden.cz
Download

NOSTALGIE - Nohel Garden