JECH CZ s.r.o.
Nádražní 481
518 01 Dobruška
tel.: +420 494 629 232-3
fax: +420 494 629 234
e-mail: [email protected]
Bezpečná cesta k Vašemu pohodlí
w w w.j e c h .c z
Sedací soupravy firmy JECH CZ s.r.o.
JECH CZ Ltd. Rating furniture
- masivní dřevěná konstrukce, perfektní řemeslné zpracování české výroby
- solid wood frames, high – quality czech craftsmanship
- více jak 300 druhů potahových látek, 3 cenové skupiny přírodních kůží, čalouníme i z látky Vámi dodané
- over 300 cover fabrics, 3 price groups of genuine leather, clients can also provide their own upholstery fabric
- snímatelné čalounění u některých výrobků
- removable cushion covers on some products
- 12 barevných odstínů dřeva, možnost namoření dle vlastního vzorku
- 12 colors of woodstaining, possibility of staining also after client´s sample
- dokonalý servis, 5 let záruka
- excellent services, 5 year guarantee
Výrobce je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.
Audit byl proveden certifikačním orgánem TÜV International s.r.o. - COTI, TÜV Rheinland Group.
The manufacturer is an ČSN EN ISO 9001:2009 certificate holder.
The company has been audited by TÜV International s.r.o. - COTI, TÜV Rheinland Group.
The manufacturer is entitled to mark its products with Czech quality brand.
The manufacturer is Czech Furniture Maker Association member.
The manufacturer is joined in Ekokom system
1/2015
2 MIA
4 GAME
6 ERA L
8 ERA XL
10 TIFFANY
14 KAREN
16 THELMA
19 SIRIUS
20 SIRA
22 BETTY
26 LINDA
30 ESTER
34 COUNTRY
36 ATLAS
37 PLUTO
38 GWEN
38 TWIN
39 TIME
40 IMPULS
40 TWIST
41 STEP
41 BORGUND
41 NARVI
42 KONFERENČNÍ STOLKY
1
MIA
1U-2
2
2R-1 + RL
3050
980
2260
1920
550
3R-1+ROH+1U-1
1635
550
610
1830x1200
1030
1U-2
1620
1790
1200
950
880
810
500
440
980
1020
980
640
2U-2
1280
980
3U-2 / 3R-2
2430
ROH
2U-1+ROH+2R-1
980
720
1635
810
RL-1
630
2090
3U-1/3R-1
1920X1200
640
1920
3R-2
PU
1635
1U-1
1280
1920
660
170
1450
2U-1/2R-1
1920X1200
1280
2R-1+RL-1
X
Y
MIA - výška nohy 7 cm
3
GAME
1-100 + 2-100 + ROH 40
2-100
4
2-100
570
760
130°
1600
940
850
2000
2-80 + ROH 40
2850
2450
1700
2-100 + 2-100
2850
1-80,100/65 + RELAX
2650
500
1600
850
2-80 + 1-120
2450
1200
50°
RELAX
1700
P-50
950
150
450
750
600
500
40°
1700
520
250
550
1490
560
85
0
1000
P-55
PP-73
P-60-D
640
900
doplňkové polštářky
polštář na područku
350
P-58-KL
580
Z-60-D
600
OP-100
46
12
800
730
Z-80-D
800
OP-90
940
521
632
OP-80
1600
2000
ROH 50
1560
850
OP-70
580
Z-58-KL
65
°
850
ROH 40
1202
P-58-K
700
Z-72-KL
1800
850
2400
1246
2200
500
Z-58-K
580
1800
940
632
Z-72-K
720
1600
2-80 + 2-80
2450
1-100,100/65
1600
°
2000
1-80,100/65
1400
65
2-120
850
2-110
850
1200
2-100
1700x2000
1250
1000
2-90
850
800
2-80
850
1-120
,4
941
1-100
940
1-80
850
RELAX + ROH 50 + ROH 40 + 1-80,100/65
1-80,100/65 + ROH 40 + 1-80,100/65
3260
D
KL
K
850
2650
2650
1700
850
2650
1560
E 150
Ob 150
GAME - výška nohy 15 cm
2-100
V1/V2
V1-rovná
V2- šikmá
5
ERA L
2L-1+ROH+3L-0+RL-L
3L-2
6
1L-2
2L-2-WTD(P)
2L-2-WTD(P)
640
2L-1-WT(L)
2L-1-WT(P)
1280
2180
2180
1280
1L-1-WTD(P)
2L-1-WTD(L)
640
1280
1280
1280
1920
1280
2180
1920
2180
860
2L-1-WTD(P)
910
910
640
640
1L-1-WTD(L)
910
2L-2-WTD(L)
3L-0
590
910
2L-0
440
440
580
860
595
640
1L-0
380
595
260
380
440
860
260
1920
860
580
860
595
440
260
640
2L-1
2L-1
3L-1
3L-1
640
900
900
1280
1540
1540
1920
2180
2180
1L-0-WT(L)
1L-0-WT(P)
2L-0-WT(L)
2L-0-WT(P)
910
1L-1
910
1L-1
640
1280
1920
1160
1800
2440
WTD(P)
450
1390
640
910
900
RL-L + 2L-0 + WT(P) + P
350
PL
900
PH
PL
P-L
ROH
530
1920
RL-L
350
1280
RL-L
640
640
RL-L
910
3L-2
910
2L-2
PH
perokresby sestav na str. 44
440
1390
1L-2
450
470
860
860
440
860
595
260
260
440
595
1280
1920
1280
WT(P)
7
ERA XL
RL-XL + 2XL-0 + ROH + 2XL-1-WTD
2XL-2
8
2XL-1 + ROH + 1XL-1
1xPH
PH
260
1L-2
810
1450
810
1450
450
PL
PH
380
595
910
1620
2260
1620
2260
P-XL
640
640
2XL-2-WTD(L)
2XL-2-WTD(P)
2XL-1-WT(L)
2XL-1-WT(P)
810
910
ROH
2XL-1-WTD(P)
PH
1070
260
910
2XL-1-WTD(L)
810
1070
440
640
1XL-1-WTD(P)
1620
2140
380
440
260
1XL-1-WTD(L)
640
1160
1880
1390
1620
1880
350
810
810
1070
910
810
1070
1620
450
PL
RL-XL
595
860
810
860
RL-XL
RL-XL
2XL-2
530
2XL-1(P)
580
860
2XL-1(L)
440
1XL-1(P)
470
350
1XL-1(L)
910
2XL-0
590
1620
2520
2520
1620
2520
2520
1XL-0-WT(P)
2XL-0-WT(L)
580
860
595
860
A
B
perokresby sestav na str. 44
1XL-0-WT(L)
440
640
440
260
PODRUČKA A
2XL-0-WT(P)
300
1620
2260
1450
J
ERA - výška nohy 12 cm
K
440
810
1450
600
860
910
910
1XL-0
1390
440
440
595
860
595
860
260
1620
2260
L
PODRUČKA B
M
N
Ob/Od 120
P 120
9
TIFFANY
1UB + ROH + 2R-1
1xPH
10
1280
890
1920
890
350
OR
PH
530
530
350
1990x1360
1UB+ROH+2R-1
1990x1360
1UB+ROH+2R-1
350
750
350
470
470
750
PLSR
PH
PL
PH
SR
350
190
250
1790
890
1540
140
1540
450
2340
230
1620
2260
890
1U-2
900
1450
170
1280
2R-1
2R-0
11
40
89
0
1540
420
PU
1200
690
900 1690
2590
640
980
1UB
3140
1690
630
890
510
690
13
10
1310
17
0
720
3U-2
830
830
2U-2
1450
00
14
1U-2
2260
630
2U-1+ROH 45+ROH 45 +1UB
ROH 45-0
ROH 45 -1
620
perokresby sestav na str. 44
1920x1360
2090
1200
1920x1360
1920
570
1920x1360
89
0
2090
3R-2
310
1450
3R-1
1200
810
3R-0
640
3U-1
1140
2U-1
890
1U-1
1140
890
500
830
170
350
350
890
640
190
450
PH
PL
1790
350
450
OR
PL
ROH
3U-0
580
2U-0
890
890
1U-0
140
250
450
420
590
830
830
2340
3R-2
11
TIFFANY
OTOČNÝ DÍL
3U-2 + OD + PU
1xPH, 1xPL 35, 1xPL 45
12
RELAX
2R-1 + RL-1
250
PU
590
830
OD
420
ODZ
920
OD
PU
1300
1300
630
450
OR
PL
720
ODZ
420
350
880
750
350
SR
PL
PH
SR
OD
210
665
A
250
350
750
SR
TIFFANY - výška sedu 42 cm, výška nohy 7 cm
P 70
F
350
OR
RL-1 + 2R-1
2260
1920x1400
Ob/Od 70
E
250
1550
1600
1600
640
OD
RL-1
2260
2300
H
SD
80
OD+3U-2+PU
3U-2+ODZ+PU
1920x1400
170
1550
2160
2160
2260
80
2300
550
810
R
TIFFANY - výška sedu 42 cm, výška nohy 7 cm
E 120
Od/Ob 120
P 120
TIFFANY PLUS - výška sedu 47 cm, výška nohy 12 cm
13
KAREN
3
1
14
1
1640
1250
850
1400
1
2
3
1160
1740
1970
510
950
560
760
1010-1090
460
580
2
PH
OVLÁDÁNÍ POLOHOVÁNÍ - pro verzi s elektromotorem
15
THELMA L
2R
1R
16
1U
THELMA XL
A
1U
PH
B
U
T
THELMA – výška nohy 3 cm
17
B
100
PU
670
PH
PL
600
450x450
450
500
2U-L-A
1U-L-A
T-PL-L
720
590
620
3(1U+2R)-L-A
530
160
160
170
450
A
550
THELMA L
3U-L-A
430
350x350
1670
870
1R-L-A
2R-L-A
3R-L-A
350
2350
ROH
3(1R+2U)-L-A
810
1340x1970
2010x1970
2(1U+1R)
2(1R+1U)
3(2R+1U)-L-A
810
670x1970
670x1970
2010
890
1000
350
430
510
890
650
1340x1970
2R-L-A + ROH + 1U-L-A
1U-L-A + ROH + 3R-L-A
670x1970
670x1970
670x1970
1340x1970
1640
1640
810
3(1R+2U)-L-A
1340x1970
2970
2310
1100
2(1U+1R)-XL-B
2R-XL-B
2U-XL-B
910x1970
1820x1970
430
910x1970
2U-XL-B + ROH + 2U-XL + ROH + 2R-XL-B
3440
2020
2U-XL-B + ROH + 2R-XL-B
2730
810
1U-XL-B + ROH + 2R-XL-B
2730
1820
810
1820x1970
18
2(1R+1U)-XL-B
2010
2010
590
910x1970
870
ROH
890
1R-XL-B
1820x1970
1820x1970
2730
840
1R-L-B
2730
1U-XL-B
100
890
620
580
1U-L-B
B
170
620
A
670x1970
THELMA XL
SIRIUS
2470
1050
2470
1050
PL
550
360
610
440
800
185
2190
1790
19
SIRA
3
2
2 + 1 + KSD SIRA 450 x 450
20
1
PH
1070-1160
1650
1325
2
1100
755
1
550
450x450
500x1070
580
580
510
1905
3
1070
450
450
500
535
470
705
KSD SIRA 500 x 1070
21
BETTY
1U + ROH + 2R + 1 + PU + KSD 60x100
2xPH, 1xPL 35, 1xPL 45
22
420
350
530
PL
PH
940
PH
350
840
870
510
510
810
890
690
PL
ROH
BETTY plus
450
1U
1
BETTY
160
450
860
810
840
160
450
860
420
860
420
970
870
107°
7°
840
107°
5°
840
420
PU
350
3
480
450
2
550
1780
1640
1520x1960
2400
1U+ROH+2R
BETTY
870
BETTY plus
108°
9,5°
1060
3140
2R+ROH+2U+ROH+2U
450
3160
2R+ROH+3U
970
1520x1960
420
2400
2R+ROH+2U
760x1960
2400
1520x1960
2400
2400
840
1230
870
108°
5°
1+2+3
23
BETTY
1 + 2R + 1 + PU + KSD 60x60
1xPH, 1xPL 35, 1xPL 45
24
450
PL
840
510
2(1U+1R)
3(1R+2U)
3U
160
PH
350
530
2430
1650
890
1780
1230
2U
PL
2R
3(2U+1R)
PH
PU
1990
420
1R
870
510
690
1U
3
350
840
2
1
160
450
420
860
420
970
870
350
760x1960
760x1960
760x1960
1520x1960
450
760x1960
480
550
2(1R+1U)
3(2R+1U)
760x1960
1520x1960
3(1U+2R)
1520x1960
3R
2280x1960
1R
3(2R + 1U)
25
LINDA
1 + PU + 2R + ROH + 1U + KSS 80x100
2xPH, 2xPL 45, 1xPL 35, 1xČPP, 1xČPR/U
2R + ROH + 1U
26
900
420
LINDA
810
PH
350
470
980
420
160
PL
350
107°
5°
850
160
450
PU
7°
850
810
450
420
480
107°
450
850
510
870
510
910
1080
370
LINDA plus
ROH
1U
1
900
900
420
1010
850
870
550
530
PL
PH
LINDA
2740
2R+ROH+1U
870
ČP
LINDA plus
450
108°
9,5°
1080
2R+ROH+2U
420
1U+ROH+2R+ROH+1U
1810x1970
1010
3480
1810x1970
2740
1810x1970
1820
1990
1820
850
2740
870
108°
5°
PH
27
LINDA
1 + 2R + 1 + KSS 60x80
1xPH, 1xPL 35, 1xPL 45
1R
28
1650
2
3
PL
350
1230
680
1780
1080
2000
1U
2U
160
PH
PL
530
420
420
900
450
350
1120
1
870
510
550
450
160
420
1010
870
850
510
850
370
480
470
PU
1080
2R
550
1990
1R
910x1970
1820x1970
1 + 2 + 3 + PU
1xPL 35, 1xPL 45
29
ESTER
1U + ROH + 2R + 1 + PU + KSS 60x80
1xPL 35, 1xPL 45
30
1
2
1780
840
870
510
550
1U
2U
3U
450
810
1120
2(1U+1R)
1340
2(1R+1U)
PH
2010
3(1R+2U)
3(2U+1R)
530
PL
810
3(1U+2R)
3(2R+1U)
350
670
1650
160
PL
ROH
160
890
2200
PH
2R
1990
1R
1530
840
510
3
860
450
1230
350
690
420
890
420
1010
870
670x1960
670x1960
1340x1960
1340x1960
670x1960
670x1960
670x1960
1340x1960
3640
2920
2960
1U+ROH+3R+ROH+2U
1R+ROH+3U
2R+ROH+3U+ROH+2U
1340x1960
1340x1960
2240
1340
x
1960
1580
670x1960
2020x1960
2240
1580
1580
2240
2240
2R+ROH+1U
1+2+3
1R
31
ESTER
1 + 2R + 1 + PU + KSS 60x60
1xPH, 1xPL 35, 1xPL 45
ČP
32
550
350
PH
840
3(1U+2R)
3(2R+1U)
1990
2(1U+1R)
107°
5°
840
530
PH
PL
1R
107°
7°
970
160
PL
PU
840
510
160
450
ESTER plus
450
3U
480
890
2U
370
420
2200
450
1U
1530
350
860
450
420
420
890
840
ESTER
670x1960
2(1R+1U)
670x1960
670x1960
3(1R+2U)
670x1960
1340x1960
1340x1960
3(2U+1R)
2R
670x1960
1340x1960
ESTER plus
420
ESTER
450
870
108°
9,5°
450
420
PU
1080
480
1010
370
108°
5°
870
450
160
PL
PH
PL
PH
350
350
160
450
550
530
PH
33
COUNTRY
2R + 1B + 1B + KSB 700 x 900
2R
34
2A + 1A
PH
1050 - 1120
1
2
COUNTRY B
3
COUNTRY B plus
800
1230
1840
560
1120
1680
550
480
720
108°
9,5°
108°
5°
510
800
520
450
450
520
1050–1120
800
1120–1190
B
A
2U
3U
940
1700
2460
800
520
450
1960x2280
2(1R+1U)
3(2R+1U)
1960x760
2(1U+1R)
3(1U+2R)
COUNTRY R/U plus
1960x760
107°
7°
840
1960x760
108°
5°
1960x1520
860
3(2U+1R)
9,5°
COUNTRY R/U
500
420
1960x760
1990
3(1R+2U)
1960x1520
108°
550
480
3R
2R
530
450
1R
1050–1120
800
1960x760
210
110
560
COUNTRY A plus
COUNTRY A
PH
1120–1190
1U
107°
940
775
420
500
860
840
5°
840
1960x1520
35
1060
1590
1
2
3
670
1220
1760
1010
940
530
420
1POL + P + 3R + 2 + KSS 60x101
1010
ATLAS
910
1POL
1030
870
510
870
420
P
870
3R
530
670
36
1900x1300
2030
670
PLUTO
1060
1590
1
2
3
670
1220
1760
1010
940
FINE
530
420
1010
1POL + P + 3R + 2 + KSD 60X101
2xPH, 1xPOL 35, 2xPOL 45
910
1POL
3R
450
450
PL
P
670
1900x1300
2030
350
PL
350
PH
530
830
1POL
670
420
1030
870
510
870
37
GWEN
TWIN
420
420
880
1010-1100
290
P
880
430
880
880
1200
500
740
440
715
38
560
1
760
540
TIME
3-VP
1-VP
2-VP
1-V
1-VP
1-NP
P
1-N
540
630
1
1160
2
P
450
440
620
750
1670
3
840
510
450
750
450
440
620
1040
380
540
630
1
1160
2
1670
3
39
IMPULS
TWIST
540
1090
1630
580
1090
1630
1A
2A
3A
1B
2B
3B
850
B
660
470
40
580
890
A
880
470
880
B
660
A
650
560
1060
1570
1A
2A
3A
560
1B
1060
2B
1570
3B
STEP
BORGUND
B
470
A
880
440
590
790
470
840
440
534
500
500
1A
1B
450
850
NARVI
570
490
41
520
ESTER/LINDA KSS
KSS
600x1000
600
800
1000
KSS
800x800
KSS
800x1000
KSS
1000x1000
1000
1000
800
1000
KSS
600x800
600
KSS
600x600
800
BETTY KSD
520
530
ESTER/LINDA KSD
KSD
600x800
KSD
600x1000
600
800
1000
KSD
600x600
KSD
600x800
KSD
600x1000
800
1000
600
600
KSD
600x600
600
700
700
480
450
900
B
800
A
190
COUNTRY KSB
COUNTRY KSA
700
700
ATLAS/PLUTO KSD
480
480
ATLAS/PLUTO KSS
KSS
600x600
600
1010
600
42
KSS
600x1010
600
KSD
600x1010
600
KSD
600x600
1010
700
420
TREND KS
1300
990
340
BOLD KS
990
JORI KSA
JORI KSB
1000
500
500
700
700
1000
SIRA KS
700
240
700
1000
1000
SIRA KS
500x1070
580
580
450x450
1070
500
450
450
43
ERA L
ERA L + XL
2L-1-WTD(L)+ROH+2L-1
1390
1390
1390
3900
RL-XL+3L-0+RL-XL
RL-XL+2L-0+RL-XL
1810
2180
RL-XL+2L-1-WTD(P)
4060
3420
1390
1390
2830
1390
RL-L+2L-1
RL-L+2L-1-WTD(P)
1L-1+ROH+2L-1
P-L
2990
1390
2440
2820
1390
2830
1810
3090
910
2450
2450
3 090
RL-L+2L-0+ROH+2L-0-WT(P)
1390
3L-1+ROH+3L-0+RL-XL
3090
2L-2-WTD(P)
1L-1+ROH+3L-1
1L-2
2190
1390
3090
1810
2450
2450
2180
RL-L+3L-0+RL-L
2L-1+ROH+2L-0+ROH+1L-1
3730
3090
3730
RL-L+3L-0+ROH+1L-1-WTD(P)
2L-1+ROH+3L-1
1L-2
1L-2
2L-2-WTD(L)
1060 1060
1390
1060 1060
1390
2L-2
RL-L+2L-0-WT(P)
3100
3720
1390
1800
2820
1390
1L-2
RL-L+3L-0+ROH+2L-0+RL-L
ERA XL
1160 1160
1L-2 1L-2
2XL-1-WT(P)
3600
1390
3600
1390
RL-XL+2XL-1-WTD(P)
1XL-1+ROH+2XL-1
2XL-1+ROH+
+1XL-1-WTD(P)
2XL-0-WT(L)+ROH+
+2XL-0+ROH+2XL-1
2XL-2-WTD(L)
3600
3330
3170
3170
1390
2790
2360
1980
2790
1390
2520
2520
1L-2
1L-2
2XL-1+RL-XL
3170
1390
1160 1160
2XL-2
2XL-1-WTD(L)+RL-XL
2790
3440
2790
2950
2140
3330
2XL-1+ROH+2XL-0-WT(P)
RL-XL+2XL-0+ROH+
+2XL-1-WTD(P)
1390
RL-XL+2XL-0+ROH+
+2XL-0+RL-XL
TIFFANY
1990x1330
1UB+ROH+2R-1
2R-1+ROH+1U-0+1UB
1790
890
1U-2
ROH45-1+1U-0+
+ROH45-1
0
184
140
0
1UB+ROH+3U-0+ROH+2R-1
1750
1230
1230
ROH45-1+2U-0+ROH45-1
ROH45-1+2U-0+ROH45-0+1UB
ROH45-1+ROH45-0+
+ROH45-0+ROH45-1
3700
2150
50
21
2170
4400
2680
00
1U-1+ROH+3U-1
44
3900
2680
1280
16
1700
2980
2U-1+ROH45-0+2U-1
890
890
3U-2
1U-2
2U-2
3U-2
1U-2
980
890
980
980
89
1U-2
2260
2260
1620
0
3700
2430
1540
890
1790
1700
1940
3260
0
335
0
140
1990x1330
1U-1+ROH+2R-1
2340
2340
890
2340
2340
890
1U-2
Sedací soupravy firmy JECH CZ s.r.o.
JECH CZ Ltd. Rating furniture
- masivní dřevěná konstrukce, perfektní řemeslné zpracování české výroby
- solid wood frames, high – quality czech craftsmanship
- více jak 300 druhů potahových látek, 3 cenové skupiny přírodních kůží, čalouníme i z látky Vámi dodané
- over 300 cover fabrics, 3 price groups of genuine leather, clients can also provide their own upholstery fabric
- snímatelné čalounění u některých výrobků
- removable cushion covers on some products
- 12 barevných odstínů dřeva, možnost namoření dle vlastního vzorku
- 12 colors of woodstaining, possibility of staining also after client´s sample
- dokonalý servis, 5 let záruka
- excellent services, 5 year guarantee
Výrobce je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009.
Audit byl proveden certifikačním orgánem TÜV International s.r.o. - COTI, TÜV Rheinland Group.
The manufacturer is an ČSN EN ISO 9001:2009 certificate holder.
The company has been audited by TÜV International s.r.o. - COTI, TÜV Rheinland Group.
The manufacturer is entitled to mark its products with Czech quality brand.
The manufacturer is Czech Furniture Maker Association member.
The manufacturer is joined in Ekokom system
1/2015
JECH CZ s.r.o.
Nádražní 481
518 01 Dobruška
tel.: +420 494 629 232-3
fax: +420 494 629 234
e-mail: [email protected]
Bezpečná cesta k Vašemu pohodlí
w w w.j e c h .c z
Download

Bezpečná cesta k Vašemu pohodlí