Žádost o dojednání rezervované kapacity pro odběrné místo připojené na VVN a VN napěťovou hladinu
*Žadatel
Vypište čitelně hůlkovým
písmem
Obchodní název
IČO
Sídlo firmy podle výpisu z obchodního
rejstříku ( ulice, číslo, lokalita, město,
PSČ )
Telefon, Mobil, Fax, E-mail
Osoba oprávněná jednat za žadatele
Údaje o odběrném místě
Číslo odběrného místa - je uvedené na faktuře, smlouvě / případně EAN kód
Ulice
Popisné číslo
Rok :
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Rok :
Měsíc
Lokalita
Obec
PSČ
Zákazníci připojeni na napěťovou hladinu VVN
Roční rezervovaná kapacita v kW :
Čtvrtletní rezervovaná kapacita v kW
Měsíční rezervovaná kapacita v kW
Zákazníci připojeni na napěťovou hladinu VN
Roční rezervovaná kapacita v
Čtvrtletní rezervovaná kapacita v kW Měsíční rezervovaná kapacita v kW
kW
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
V případě změny – požadavku na zvýšení Roční rezervované kapacity označte požadovaný termín platnosti změny – příslušný měsíc X
V:...................................................................
Datum : ..........................................................
Energie2, a.s., Křenova 438/7, 162 00 Praha
IČO: 28874773
Zákaznická linka: 844 000 010 e -mail: [email protected]
DIČ: CZ28874773
Podpis žadatele :........................................................................
www.energie2.cz
Download

Žádost o dojednání rezervované kapacity pro odběrné