Harmonogram realizace kurzů SEKO
měsíc
01/2015
kurz finanční gramotnosti
kraj
OLK
informační schůzka a kurz měkkých dovedností
harmonogram
plán
rekvalifikační kurz Lektor
rekvalifikační kurz Konzultant
město
místo konání
den v měsíci
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18
19 20
Olomouc
Přerov
Šumperk
Prostějov
Zábřeh
Fond dalšího vzdělávání
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz
IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Download

Harmonogram realizace kurzů SEKO měsíc 01/2015