HBS +
Vrut do dŘeva
Ø 4 - 10 mm
TBS
Vrut do dŘeva
Ø 6 - 10 mm
VGS
Vrut do dŘeva
Ø 7 - 11 mm
DGZ
Vrut do dŘeva
Ø 7 - 9 mm
SCI
Vrut do dŘeva
Ø 3,5 - 8 mm
KKTM
KKTv
Vrut do dŘeva
Ø 5 mm
DRS
Vrut do dŘeva
Ø 6 mm
Hlava: cylindrická s vyražením délky vrutu
Drážka: extra hluboký torx
Závit: hluboký samořezný
Zinkování: bílé - potažení trojmocným netoxickým chromem Cr3+
Povrh: speciální povoskování povrchu vrutu po celé délce
Ocel: kalená 10.9
Prùmìry: 4 - 10 mm
Délky: 30 - 500 mm
Přednosti: zesílená hlava, prodloužený závit; spodní část hlavy plochá;
zamezuje proniknutí hlavy do dřeva; dvojitý bit a technický leták v každém balení.
Zesílená krabička + čelní a boční otvíraní; samořezná špička.
Hlava: široká zesílená s vyraženou délkou
Drážka: extra hluboký torx
Závit: hluboký samořezný
Zinkování: bílé - potažení trojmocným netoxickým chromem Cr3+
Povrch: speciální povoskování po celé délce vrutu
Ocel: 10.9
Prùmìry: 6 - 10 mm
Délky: 80 - 400 mm
Přednosti: zvìtšená konstrukce hlavy proti proniknutí do døeva za účelem vìtšího
stahování; samořezná špička; zesílená krabička s čelním a bočním otvíráním;
dvojitý bit součástí balení.
Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: samořezný celozávit
Zinkování: bílé - potažené trojmocným chromem Cr3+
Povrch: speciální povoskování povrchu po celé délce šroubu
Ocel: 10.9
Prùmìry: 7 - 11 mm
Délky: 160 - 600 mm
Přednosti: pro zesílení dřevìných konstrukcí; mimořádná odolnost proti vytažení.
Možnost použití s tvarovanými ocelovými prvky. Použítí skrytých pohledových spojù.
Exkluzivní balení po 25 ks, s dvojitým bitem v každém balení.
Hlava: kuželová
Drážka: extra hluboký torx
Zinkování: bílé potažení trojmocným netoxickým chromem Cr3+
Povrch: speciální povoskování povrchu
Ocel: 10.9
Prùmìry: 7 - 9 mm
Délky: 220 - 500 mm
Přednosti: vynikajicí vrut pro nadkrokevní izolace s použitím mìkké izolace
Použití: do svislých stìn; program výpočtù pro izolační paket.
Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: jemný pomìr, závit dřík 50/50 pro materiály o zvìtšené tlouštce
Typ: nerez A2, A4 Austenitická ocel
Ocel: 5.8
Prùmìry: 3,5 - 8 mm
Délky: 35 - 280 mm
Přednosti: Možnosti použití i pro extrémnì vlhké a chlorové prostředí.
Terasy a fasády.
Hlava: kuželová
Drážka: extra hluboký torx
Závit: dvojitý
Zinkování: bílé
Povrch: červený a zelený – barva
Ocel: 10.9
Prùmìry: 5 mm
Délky: 40 - 80 mm
Přednosti: vynikajicí použití pro tvrdé døeviny i bez pøedvrtání. Zesílená krabička s
čelním a bočním otvíraním, v každém balení dvojitý bit.
Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: dvojí dìlení
Zinkování: bílé
Povrch: hladký
Ocel: 9.8
Prùmìry: 6 mm
Délky: 60 - 145 mm
Přednosti: Vysoká vyrovnávací schopnost podkladních desek a hranolù a štítových desek.
HBS
Vrut do dŘeva
Ø 3 - 12 mm
SCH
Vrut do dŘeva
Ø 3 - 10 mm
VGZ
Vrut do dŘeva
Ø 7 - 11 mm
KKF
Vrut vhodný i
pro cizokrajná
nejtvrdší dŘeva
Ø 4 - 6 mm
KKT
Ø 5 mm
SBS
SPP
Vrut do dŘeva
Ø 4 - 6,3 mm
SKR
Vrut do dŘeva
Ø 7,5 - 12 mm
Hlava: zápustná s vyražením délky vrutù
Drážka: extra hluboký torx
Závit: hluboký samořezný
Zinkování: bílé - potažení trojmocným netoxickým chromem Cr3+
Povrch: speciální povoskování po celé délce vrutu
Ocel: 10.9
Prùmìry: 3 -12 mm
Délky: 16 - 600 mm
Přednosti: možnost použití s podložkou pro zvýšení únosnosti a prùniku hlavy do
dřeva; samořezná špička; zesílená krabiĉka s čelním a bočním otvírání; dvojitý bit
součástí balení.
Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: hluboký samořezný
Zinkování: žlutý zinek
Povrch: kluzný lak
Ocel: 10.9
Prùmìry: 3 - 10 mm
Délky: 16 - 400 mm
Přednosti: možnosti použití s podložkou pro zvýšení únosnosti a prùniku hlavy do
dřeva. Samovrtná špička; extra hluboký a pevný závit.
Hlava: kuželová
Drážka: extra hluboký torx
Závit: samořezný celozávit
Zinkování: bílé - potažené trojmocným chromem Cr3+
Povrch: kluzný lak
Ocel: 10.9
Prùmìry: 7 - 11 mm
Délky: 100 - 500 mm
Přednosti: použití pro skryté pohledové konstrukce; zesílení dřevených konstrukcí,
mimořádná odolnost proti vytržení. Exluzivní balení po 25 ks s dvojitým bitem v
každém balení.
Hlava: cylindrická
Drážka: extra hluboký torx
Závit: jemný pro přesnou regulaci hloubky upevnìní
Typ: nerez AIS 410 Martenzitická nerezová ocel
Ocel: 10.1
Prùmìry: 4 - 6 mm
Délky: 30 - 200 mm
Přednosti: vynikajicí pevnostní nerezový vrut pro nejtvrdší dřeviny.
Pro pohledové fasády a terasy.
Hlava: kuželová
Drážka: extra hluboký torx
Závit: dvojzávit, vysoká odolnost proti vytažení hlavy
Typ: nerez A4
Ocel: 5.8
Prùmìry: 5 mm
Dálky: 40 - 80 mm
Přednosti: extrémní odolnosti proti vytažení a utržení hlavy, možnosti využití v
extremníchprùmyslových prostředích.
Hlava: zápustná
Drážka: extra hluboký torx
Závit: samořezný do železa
Zinkování: bílé
Povrch: bílý
Ocel: 10.9
Prùmìry: 4 - 6,3 mm
Délky: 38 - 165 mm
Přednosti: samořezný vrut do železa; samořezná schopnost bez předvrtání 0,8 mm ocel
Použití: ocel, dřevo.
spojovací materiál
střešní folie a pásky
zabezpeèovací systémy proti pádu
z výšek kontrola výrobkù školení
vrtací a bourací kladiva
tesaøské stroje
vzduchové stroje
Váš prodejce:
Hlava: šestihran na klíč
Závit: samořezný
Zinkování: bílé
Ocel: 10.9
Prùmìry: 7,5 - 12 mm
Délky: 60 - 420 mm
Přednosti: vynikající kotvicí schopnosti do betonu. Kotvení základových dřevìných
rámù,kotvení pozednic.
Download

Ocel