Profil společnosti TENZA, a.s.
Realizujeme Vaše představy
P r o f i l společnosti
TENZA patří v současné době mezi nejvýznamnější české firmy zabývající se dodávkami technologií pro
výrobu, rozvod a výměnu tepla. Své aktivity rozvíjí také v oblasti vodohospodářských, inženýrských
a pozemních staveb. Zvýšená pozornost je věnována ekologickým programům, zahrnujícím zejména
projekty s využitím obnovitelných zdrojů energie a systémy ochrany vod a ovzduší.
Společnost TENZA, a.s. byla založena v roce 1993 jako společnost s ručením omezeným. V následujících
letech zaznamenala společnost dynamický rozvoj a profilovala se jako dodavatel špičkových technologií
a investičních akcí v oblasti energetiky a tepelné techniky. Firma byla v roce 1999 transformována
v akciovou společnost. V roce 2000 získala TENZA certifikát kvality ISO 9001. Od roku 2004 má TENZA
zaveden systém environmentálního managementu (EMS) ve shodě s požadavky ISO 14001.
TENZA nabízí komplexní řešení projektů od studie proveditelnosti, přes následné zpracování projektové
dokumentace, až po vlastní realizaci. Společnost disponuje dostatečnou kapacitou pro realizaci
rozsáhlých investičních akcí. V nabídce nechybí ani možnost zajistit financování větších projektů
a provozování soustav zásobování teplem.
Doplňkovou aktivitou společnosti je obchodní činnost, v jejímž rámci jsou uskutečňovány dodávky
moderních technologií od předních zahraničních výrobců i z vlastní produkce.
TENZA v současné době (r. 2007) zaměstnává ve svých provozech v Brně, Praze, Ostravě a Adamově více
než 170 zaměstnanců.
Obrat společnosti překročil v roce 2006 hranici 1 milardy korun.
A k t i v i t y společnosti
Projekce
Ekologické stavby
Kotelny na biomasu
Studie a koncepce
Čistírny odpadních vod
Energetické audity
Bioplynové stanice
Projektová dokumentace
Snižování emisí škodlivých plynů
Inženýrské sítě
Realizace staveb
Teplovody, horkovody, parovody
Vodovody a kanalizace
Energetické stavby
Plynovody
Soustavy centralizovaného zásobování
teplem (CZT)
Pozemní stavby
Kotelny
Bytové domy
Zdroje s kombinovanou výrobou
Sportoviště
elektřiny a tepla
Technologie pro energetické využití
obnovitelných zdrojů
Technická zařízení budov
Vytápění, vzduchotechnika
Klimatizace
Sanitární technika
Výroba
Tlakové lití zinku
Kompaktní předávací stanice
Sila a zásobníky
Montáže
Potrubní rozvody - předizolované potrubí
Ocelové konstrukce
Služby
Provozování tepelných soustav
Financování
Energy Performance Contracting - EPC
Energy Contracting - EC
Financování projektů s podporou
dotačních programů EU
Reality
Příprava a realizace
developerských projektů
Brno
TENZA, a.s.
Svatopetrská 7
617 00 Brno
Tel. | 545 539 339
Fax | 545 214 614
[email protected]
Praha
TENZA, a.s., pobočka Praha
Žirovnická 3124/1
106 00 Praha 10
Tel. | 267 182 830
Fax | 272 773 013
[email protected]
Ostrava
TENZA, a.s., pobočka Ostrava
Nákladní 1 (areál VOKD a.s.)
702 00 Ostrava
Tel. | 596 699 383
Fax | 596 699 384
[email protected]
Slévárna Adamov
TENZA, a.s.
Závod slévárna Adamov
Mírová 2, 679 04 Adamov
Tel. | 516 512 974
Fax | 516 512 973
[email protected]
Download

Profil společnosti TENZA, a.s.