Má široký výrobní program fotoelektrických snímačů
a optických vláken a patří mezi největší výrobce na trhu.
Aktiv zon
Sändare
Mottagare
Fotoelektrické snímače
str. 26
Přehled fotoelektrických snímačů
str. 28
Snímače s optickým vláknem
str. 32
Snímače se samostatným zesilovačem
str. 53
Snímače se zabudovaným zesilovačem
str. 66
Standardní fotoelektrické snímače
str. 54
Laserové fotoelektrické snímače
str. 97
Rámové fotoelektrické snímače
str. 99
Vidlicové fotoelektrické snímače
str. 101
Fotoelektrické závory
str. 103
Detekce etiket
str. 105
Fotoelektrické snímače rozlišující barvy
str. 106
Příslušenství
str. 109
Fotoelektrické
snímače
Fotoelektrické
25
Fotoelektrické snímače
Fotoelektrické snímače – co je třeba vědět pro správnou volbu
Vysílač/přijímač
Skládá se ze dvou samostatných jednotek, vysílače a přijímače.
Detekovaný předmět přeruší světelný paprsek mezi vysílačem a přijímačem.
Výhody
Nevýhody
• Detekce s velmi dlouhým dosahem
• Dvě jednotky
• Spolehlivá detekce vyznačující se dobrou
• Při detekci průhledných nebo průsvitných
opakovatelnou přesností
předmětů mohou nastat problémy.
• Není citlivá na barvu a tvar předmětu.
• Používá úzký paprsek pro detekci malých
předmětů.
• Může pracovat v prašném prostředí.
Vysílač
Sändare
Aktiv zon
zóna
Aktivní
Mottagare
Přijímač
Polarizovaná reflexní detekce
Vysílač a přijímač jsou umístěny v téže jednotce. Světlo je odráženo
odrazkou. Předmět brání tomu, aby přijímač zachytil odražený světelný
paprsek. Díky polarizačnímu filtru nedochází k falešným odrazům
od lesklých předmětů. Fotoelektrický snímač s polarizačním filtrem reaguje
pouze na světlo odražené odrazkou.
Výhody
• Dlouhý dosah detekce
• Není citlivá na barvu a tvar předmětu.
• Dokáže detekovat lesklé předměty.
• Dosah detekce se mění v závislosti na velikosti a kvalitě odrazky.
Nevýhody
• U průhledných předmětů
m o h o u n a s t a t p r o b l é m y
– pro tento účel existují
zvláštní fotoelektrické snímače
s odrazkou. Viz strana 71.
Nastavení hranolové odrazky nemá v rozsahu ±15° vliv na směr světelného paprsku.
Správně
Odrazka má být menší než předmět, který bude detekován.
Špatně
Odrazka je příliš velká.
Difúzní detekce
Vysílač a přijímač jsou umístěny v téže jednotce. Světlo je přímo odraženo
daným předmětem. Dosah detekce se značně mění podle barvy, tvaru
a lesku daného předmětu.
Výhody
• Jednoduchá instalace – jedna jednotka
• Dobrá schopnost rozlišování barev
– dokáže detekovat rozdíl mezi černou a bílou.
26
Nevýhody
• Detekce s krátkým dosahem
• Dosah detekce se mění podle
barvy a tvaru.
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Přímá detekce s potlačeným pozadím
Zdokonalená varianta difúzní detekce. Barva, plocha a tvar objektu
mají zanedbatelný význam. Fotoelektrický snímač neměří množství
odraženého světla, nýbrž jeho úhel.
Výhody
• Detekuje předměty ve stejné vzdálenosti bez ohledu na jejich barvu, plochu a tvar.
• Potlačuje pozadí – dokáže detekovat tmavé
předměty na světlém pozadí.
• Používá úzký paprsek – dokáže detekovat malé
předměty.
• Může pracovat v prašném prostředí.
Nevýhody
• Krátký dosah detekce.
• Detekovaný předmět by
se neměl pohybovat ve směru zhora dolů
nebo zdola nahoru.
Viz obr. uvedený níže
Detekovaný předmět se musí přibližovat k fotoelektrickému snímači ze strany (modrá šipka), nebo přímo proti němu (zelená šipka).
Pokud se detekovaný předmět přibližuje shora, případně zdola (červená šipka), může to zapříčinit chybný signál.
Optické vlákno
Vysílač a přijímač jsou umístěny v téže jednotce (zesilovači). Vodiči
z optických vláken je světlo vedeno až na místo detekce. U optického
vlákna lze zvolit detekci typu vysílač/přijímač, anebo detekci difúzní.
Výhody
• Zabere velmi málo místa.
• Vysoká přesnost – dokáže detekovat malé
předměty.
• Může pracovat při vysokých teplotách.
• J e d o s t u p n ý s e s v ě t e l n ý m z d ro j e m
v různých barvách pro detekci označení
barev.
Nevýhody
• Detekce s krátkým dosahem
• Vyžaduje samostatný zesilovač
• Nejsou vhodné pro detekci
pohybujících se předmětů – viz spíše sortiment STM
strana 53-65.
Tabulka rozlišitelnosti barev
Návod pro volbu světelného zdroje k detekci různých barev.
Značka
Černá
Podklad
Bílá
R
G B
W
Modrá
G
B
Zelená
G
B
Žlutá
Oranžová
Červená
Černá
R
G B
W
R
G B
W
R
Červená
G
B
R
G B
W
W
R
G B
G
B
Oranžová
R
G B
W
R
G B
W
R
G W
Žlutá
B
Zelená
W
R
G W
R
G W
W
G
W
R
W
R
G B
W
R
G W
R
W
G
R
W
G
B
G B
W
R
G B
W
W
G W
R
G B
G
B
Bílá
Modrá
R
G W
R
G W
R
G B
W
R
G W
R
G B
W
R
G B
W
B
G
B
R
G B
W
R
G
W
B
B
R = červená LED dioda
G = zelená LED dioda
B = modrá LED dioda
W = bílá LED dioda
W
W
Laser
Laserové fotoelektrické snímače existují v provedení:
- Vysílač/přijímač
- Polarizovaná reflexní detekce
- Difúzní detekce
- Difúzní detekce s potlačeným pozadím
Výhodou laserového světla je, že vytváří v místě detekce zřetelně viditelný červený
bod, což usnadňuje nastavení. V bodu, kde dochází k soustředění laserového
paprsku, se dosahuje vysoké přesnosti. Díky tomuto intenzívnímu světlu jsou laserové
fotoelektrické snímače vysoce odolné vůči nečistotám.
Všechna naše laserové fotoelektrické snímače pracují s laserovým paprskem třídy
2. Používaný laserový paprsek nepředstavuje v normálním pracovním prostředí
pro zdravé oči žádné nebezpečí, nicméně se nedoporučuje dívat se přímo
do laserového paprsku. Tyto snímače jsou proto opatřena výstražným označením.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
27
Fotoelektrické snímače
Přehled výrobního programu fotoelektrických snímačů
Snímače s optickým vláknem
Zesilovač s velkým digitálním
displejem a dlouhým dosahem
F80
- Velký digitální displej
- Dlouhý dosah/ rychlá odezva
- Funkce učení (Teach In)
Viz strana 32
Zesilovač s optickým vláknem,
displejem a dvojicí nezávislých
výstupů
F70T
- Zesilovač s optickým vláknem se 2 výstupy
- Okénkový výstup (detekce v definované zóně)
- Funkce učení (Teach In)
‑ Malé rozměry 9 mm
Viz strana 38
Volba optického vlákna
viz přehled na straně 43
Zesilovač s digitálním displejem
a mnoha možnostmi nastavení
F70
- Funkce učení (Teach In)
- Vysoká citlivost – dlouhý dosah
- Mnoho možností nastavení
‑ Malé rozměry (9 mm)
Viz strana 34
Zesilovač s nastavováním pomocí
potenciometru
F71
- Ochrana proti vzájemnému rušení až pro 8 zesilovačů, s výjimkou F71RH
- Rychlá odezva F71RH 30 µs
- Nastavování potenciometrem
(osmiotáčkovým)
‑ Malé rozměry (9 mm)
Viz strana 40
Snímače se samostatným zesilovačem
Zesilovač s funkcí učení (Teach In)
V9
- Funkce učení (Teach In)
- Dlouhý dosah, detekuje předměty o Ø 0,4 mm při dosahu 4 m
- Jednoduchá časová funkce 0/50 ms
- IP65
Viz strana 553
Zesilovač s analogovým výstupem
Jednoduchý zesilovač
s digitálním displejem
F70A
- Funkce učení (Teach In)
- Vysoká citlivost – dlouhý dosah
- Ochrana proti vzájemnému rušení
‑ Malé rozměry (9 mm)
Viz strana 36
Kompaktní analogový zesilovač
F71RAN
- Analogový zesilovač
- Nastavování potenciometrem
(osmiotáčkovým)
‑ Malé rozměry (9 mm)
Viz strana 42
Zesilovač s manuálním
nastavováním
V55
- Nastavování potenciometrem
- Dlouhý dosah, detekuje předměty
o Ø 0,4 mm při dosahu 4 m
- Volitelné standardní nebo vysoké rozlišení
- IP65
Viz strana 38
Volba snímací hlavy
viz přehled na straně 58
V8 C/D
- Funkce učení (Teach In)
- 4-20 mA, nebo 0-10 V
- IP65
Viz strana 57
28
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímače se zabudovaným zesilovačem Ultraminiaturní fotoelektrický snímač
se zabudovaným zesilovačem
Mimořádně malé fotoelektrické
snímače
RLV/RLM
- Kovové pouzdro 6x6, nebo M6
‑ Difúzní detekce - 50 mm
- signalizace LED diodami
- IP65
Viz strana 66
Miniaturní snímače s difúzní
detekcí s potlačeným pozadím
DL
- 4 různé modely s dosahem detekce od 30 do 200 mm
- Detekuje různé předměty na stejnou vzdálenost
- Funguje v prašném nebo špinavém prostředí
- IP67
Viz strana 75
Standardní fotoelektrické snímače
Snímač s funkcí učení (Teach In)
GA
‑ Difúzní detekce 50 cm
- Polarizovaná reflexní detekce 3 m
- Polarizovaná reflexní detekce průhledných předmětů 1 m
Viz strana 54
M18 kovové
- Vysílač/přijímač 8 m
- Polarizovaná reflexní detekce 2,5 m
‑ Difúzní detekce 500 mm
‑ Difúzní detekce 300 mm
- S potlačeným pozadím 120 mm
Viz strana 78
UM/UM2
- Vysílač/přijímač 500 mm
‑ Difúzní detekce 50 a 30 mm
- Malé pouzdro pro instalaci v prostředí, kde je k dispozici jen malý prostor
Viz strana 67
Miniaturní fotoelektrický snímač
s dlouhým dosahem
GN/DN
- Vysílač/přijímač 10 m
- Polarizovaná reflexní detekce 1,3 m
‑ Difúzní detekce 400 mm
- S potlačeným pozadím 100 mm
Viz strana 69
Ultraminiaturní snímač
se zabudovaným zesilovačem
GMZ
‑ Difúzní detekce 50 mm
- Filtr pro odrušení vnějšího zářivkového
osvětlení - může pracovat v prostředí se zářivkovým osvětlením
- IP67
Viz strana 76
Kompaktní fotoelektrický snímač
s mnoha možnostmi použití
model G „střední velikosti“
- Vysílač/přijímač 7 m
- Polarizovaná reflexní detekce 1,5 m
‑ Difúzní detekce 0,5 m
- IP67
Viz strana 56
Standardní snímač
NE2
- Kabel nebo otočný konektor M12
- 2 výstupy - PNP i NPN
‑ Dlouhý dosah
- IP67
Viz strana 79
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241
M18 pro rychlou
a jednoduchou montáž
Nové modely válcových snímačů
‑ Polarizovaná reflexní detekce 2 m
‑ Difúzní detekce 300 mm s
potenciometrem
‑ Difúzní detekce 100 mm
Viz strana 77
Kompaktní fotoelektrický snímač
s multinapájením
NE
- Vysílač/přijímač 30 m
- Polarizovaná reflexní detekce 5 m
‑ Difúzní detekce 1 m
- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup
- napájení stejnosměrným proudem 12-24 V ss, tranzistorový výstup
Viz strana 81
29
Fotoelektrické snímače
Přehled výrobního programu fotoelektrických snímačů
Fotoelektrický snímač s difúzní
detekcí a potlačením pozadí
DLS100R/202
‑ Difúzní detekce 2 m
‑ Difúzní detekce 1 m s červeným viditelným
světlem
- Funguje v prašném a špinavém prostředí
Viz strana 83
Fotoelektrický snímač s difúzní
detekcí, potlačením pozadí a funkcí
učení (Teach In)
DAS40/70
- Difúzní detekce 400, případně 700 mm
- Detekuje různé předměty na stejnou vzdálenost
- Funguje v prašném nebo špinavém prostředí.
Viz strana 86
Fotoelektrický snímač s difúzní
detekcí, potlačením pozadí
a svorkovnicí
DLS100/200
- Difúzní detekce 1, případně 2 m
- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup
- napájení stejnosměrným proudem 12-24 V ss, tranzistorový výstup
- Funguje v prašném a špinavém prostředí
Viz strana 84
Polarizovaná reflexní detekce
pro dlouhý dosah
NALM
Fotoelektrický snímač s difúzní
detekcí, funkcí učení (Teach In)
a svorkovnicí
DAS100/200
- Difúzní detekce 1, případně 2 m
- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup
- napájení stejnosměrným proudem 12-24 V ss,
tranzistorový výstup
- Funguje v prašném a špinavém prostředí
Viz strana 85
Snímač s multinapájením
a dlouhým dosahem
NA
- Polarizovaná reflexní detekce 10 m
- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup
- Napájení stejnosměrným proudem 12-24 V ss,
tranzistorový výstup
- Svorkovnice
Viz strana 88
- Vysílač/přijímač 20 m
- Polarizovaná reflexní detekce 7 m
‑ Fotoelektrický snímač s difúzní detekcí 1 m
- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup
- Svorkovnice
‑ Je dostupné s časovou funkcí
Viz strana 89
Fotoelektrický snímač s vysokou
Fotoelektrický snímač s malou
hloubkou zástavby – pouze 36 mm svítivostí a samostatným zesilovačem
J
- Vysílač/přijímač 10 m
- Polarizovaná reflexní detekce 3 m
‑ Difúzní detekce 0,5 m
- Multinapájení 24-240 V st/ss, reléový výstup
- Napájení stejnosměrným proudem 12-24 V ss, tranzistorový výstup
Viz strana 91
Laserové fotoelektrické snímače
Fotoelektrické snímače s dlouhým
dosahem
LD
- Viditelný laserový paprsek třídy 2
- Vysílač/přijímač 20 m
- Polarizovaná reflexní detekce 15 m
- Difúzní detekce, čočka 300 mm se zaostřováním
Viz strana 97
30
IED/SPT
- Vysílač/přijímač 5 až 20 m
- Difúzní detekce až 2 m
- Malé snímací hlavy odlévané vcelku o Ø 10 mm, případně v provedení M12
Viz strana 93
Laserový fotoelektrický snímač
v miniaturním pouzdře
Řada 10
- Viditelný laserový paprsek třídy 2
- Vysílač/přijímač 8 m
‑ Difúzní detekce 200 mm
- Difúzní detekce s potlačeným pozadím
130 mm
Standardní laserový fotoelektrický
snímač s vysokým výkonem
Řada 14
- Viditelný laserový paprsek třídy 2
- Vysílač/přijímač 8 m
- Polarizovaná reflexní detekce 5 m
‑ Difúzní detekce 300 mm
- Difúzní detekce s potlačeným pozadím 350 mm
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Malý laserový fotoelektrický
snímač v kovovém pouzdru
Robustní laserový fotoelektrický
snímač v kovovém pouzdru
Řada 12
- Viditelný laserový paprsek třídy 2
- Polarizovaná reflexní detekce s koaxiálním
světlem 5 m
‑ Difúzní detekce s potlačeným pozadím 120
mm
- Potlačení pozadí s funkcí učení (Teach In),
velmi přesné odclonění
Vidlicové fotoelektrické snímače
Vidlicový fotoelektrický snímač
s vysokým rozlišením
Řada 16
- Viditelný laserový paprsek třídy 2
- Vysílač/přijímač 8 m
- Polarizovaná reflexní detekce 5 m
- Difúzní detekce 250 mm
- Difúzní detekce s potlačeným pozadím
300 mm
Detekce etiket
Vidlicový fotoelektrický snímač
s funkcí učení (Teach In) pro etikety
a barevné označení.
MA
- Snímaná oblast 2 mm s odolnými skleněnými čočkami
- Je dostupné se 4 různými zdroji světla
- Funkce učení (Teach In) pro jednoduchou instalaci
Viz strana 105
Samoučící rámový fotoelektrický
snímač s vysokým rozlišením
RLSM
- Ve velikostech 40x40 mm až 400x400 mm
- Detekuje předměty od Ø 2 mm
- Vhodné pro kontrolu vyřazovaných
položek nebo počítání obrobků či součástí
- PNP i NPN
Viz strana 99
Fotoelektrické závory
Fotoelektrická závora s vysokým
rozlišením
SSC
GLS
- Výška snímané oblasti 5 až 220 mm
- Detekuje předměty od Ø 0,3 mm
- Červené viditelné světlo
- Odolné hliníkové pouzdro
Viz strana 101
Rámové fotoelektrické snímače
- Výška snímané oblasti 50 až 150 mm
- Vhodné pro detekci např. dřevěných lišt
- Detekuje předměty od Ø 11 mm
- IP67
Viz strana 103
Fotoelektrická závora
”Picking Sensor”
SSP
- Vhodné jako pomůcka a prostředek pro
kontrolu při manuální kompletaci nebo výběru.
- Výška snímané oblasti 100 až 375 mm
- Detekuje předměty od Ø 35mm
Viz strana 104
Snímače rozlišující barvy
Snímač s bílým světlem pro
detekci barevného označení.
Snímač rozlišující barvy
MSS
- Bílá LED dioda, která si poradí s většinou barevných kombinací
- Rychlá odezva – pouze 30 ms
- Nejmenší detekovatelné označení - 0,5 mm
- Odolné kovové pouzdro
Viz strana 106
CS-D3
- Pomocí funkce učení (Teach In) načítá barvu, která bude detekována.
- Je dostupné se dvěma různými hlavami kabelu pro různý dosah, 10 nebo 30 mm
- Může uložit do paměti 3 různé barvy.
Viz strana 107
Příslušenství
Držáky/montážní příchytky,
ochrany a odrazky
Viz strana 109
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
31
Fotoelektrické snímače
Zesilovač s velkým digitálním
displejem a dlouhým dosahem
•
•
•
F80
Velký digitální displej
Dlouhý dosah / rychlá odezva
Funkce učení (Teach In)
Oblast použití
Zesilovač F80 má velký, dobře čitelný displej, který zjednodušuje odečítání přijímaného světla. Na zesilovači je možné zvolit režim dlouhého dosahu
detekce nebo rychlé odezvy. Načítání probíhá pomocí funkce učení (Teach In) aktivované zeleným tlačítkem na zesilovači. Na zesilovači je také možné
manuálně změnit hodnotu udávající úroveň indikace výstupního signálu.
Technické parametry
Zdroj světla
Dosah detekce
Napájecí napětí
Běžná spotřeba
Výstup
Spínání typu světlo/tma
Časová funkce
Odezva
Režim High speed (Vysoká
rychlost)
Režim Long distance
(Dlouhý dosah)
Displej
Nastavení funcí
Třída krytí
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého světla
Připojení
Červená LED dioda (680 nm)
Viz optická vlákna strana 43 - 50
12-24 V ss ±10 %, max. zvlnění 10 %
32 mA max. při napětí 24 V ss
PNP 100 mA
Volitelné spínačem
Volitelné spínačem, zpožděný odpad 45 ms
190 µs max.
1,8 ms max.
Čtyřciferný oranžový LED displej
Viz nastavení
IP40
-25 °C až +55 °C
3500 lux
Kabel 2 m
Rozměry
Připojení
Výstup
PNP
PNP-utgång
Hnědá
Brun:
12-24 V DC
Vnitřní
obvod
Inre krets
Přijímač
Receiver
Vysílač
Tr ansmitter
2 otvory o ø 3,2
hole
Černá:
Svart:
výstup
Utgång
Modrá:
Blå: 0 V 0 V
Montážníbracket
profil
Mounting
2 oválné otvory
oval hole
o ø 3,2x5,2
32
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Provedení
Indikace polohy,
Lägesindikering,
High
speed (Vysoká
High Speed/Range
rychlost)/Long
Long dosah)
Range
(Dlouhý
Tlačítko funkce
učení
In)
Teach(Teach
In-knapp
Indikace funkce
Teach(Teach
In-indikering
učení
In)
Indikace
výstupu
Utgångsindikering
Indikace
přijímaného
světla
Indikering
på mottaget
ljus
Přepínač
světlo/tma
Ljus-/mörkeromkopplare
Nastavení
Po dokončení nastavení se na displeji zobrazí informace o jeho
výsledku.
Good
Bylo dosaženo optimálního načtení
High
Maximální zesílení
Hard
Malá hystereze, nastavení na velkou citlivost
Satu
Saturated – zesílení je příliš vysoké, takže nastavení není stabilní.
Pokud je zesilovač v režimu Long Distance (Dlouhý dosah),
zvolte režim High Speed (Vysoká rychlost), případně zvolte tenčí
optické vlákno.
Automatické nastavení citlivosti u nepohybujících se předmětů
Automatické nastavení citlivosti u pohybujících se předmětů
t
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
OFF
D.
OFF D.
D.ON
D.ON
2.
2.
3 sekunder
3 sekundy
TAKEX
OFF D.
D.
D.ON
D.ON
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
OFF D.
D.
D.ON
D.ON
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
Držte zelené tlačítko stisknuté další 3 sekundy. Jakmile se zobrazí
nápis Auto a vnější dioda začne blikat, tlačítko uvolněte.
3.
OFF D.
TAKEX
TAKEX
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
Umístěte detekovaný předmět do snímané oblasti. Přiržte zelené
tlačítko stisknuté, dokud se nezobrazí nápis SET.
D.ON
D.ON
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
Nivåindikation,
mottaget
ljus
Indikace
úrovně
přijímaného
světla
Nastavení je dokončeno.
3.
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
Přesvědčte se, že ve snímané oblasti není detekovaný předmět
a přidržte zelené tlačítko po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí
nápis SET a zelená dioda nezačne blikat. Uvolněte tlačítko.
Přesvědčte se, že ve snímané oblasti není detekovaný předmět
a přidržte zelené tlačítko po dobu 3 sekund, dokud se nezobrazí
nápis SET a zelená dioda nezačne blikat. Uvolněte tlačítko.
D.ON
D.ON
OFF D.
D.
D.ON
D.ON
Indikace
úrovně
Nivåindikation
mottaget ljus světla
přijímaného
Nivåindikation
Indikace
úrovně
mottaget ljus světla
přijímaného
OFF
D.
OFF D.
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
TAKEX
OFF D.
D.
D.ON
D.ON
E
3S
2
1
TAKEX
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
3 sekunder
3 sekundy
1.
TAKEX
TAKEX
OFF D.
D.
OFF
D.ON
D.ON
t
E
3S
2
1
TAKEX
3 sekunder
3 sekundy
1.
Nechte nyní detekovaný předmět procházet snímanou oblastí.
4.
Nastavování ukončete stisknutím zeleného tlačítka.
Možnost volby mezi režimem dlouhého dosahu
a vysokorychlostním režimem
sekunder
55 sekund
1.
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
TAKEX
D.ON
D.ON
OFF D.
D.
OFF
D.ON
TAKEX
TAKEX
OFF D.
D.
OFF
D.ON
NORM.
NORM.
L.ON
OFF D.
NORM.
NORM.
L.ON
L.ON
Režim High speed
High-speed mode
(Vysoká rychlost)
Režim
Long distance
Long-distance mode
(Dlouhý dosah)
Žlutá
LED
diodaindikerar
uprostřed
Gul LED
i mitten
indikuje
režimmode
dlouhého dosahu
long-distance
Přidržte zelené tlačítko stisknuté po dobu nejméně 5 sekund.
Jakmile se zobrazí nápis Long, nebo H-SP, stisk tlačítka uvolněte.
2.
Volba alternativního režimu je dokončena.
Odezva
Reaktionstid
Režim High speed
Long-distance mode
(Vysoká rychlost)
Režim
Long distance
High-speed
mode
(Dlouhý dosah)
Dosah
detekce
Avkänningsavstånd
(S optickým
kabelem
(Med
fiberoptisk
kabelFR105BC)
FR105BC)
Režim
High speed
Long-distance
mode
(Vysoká rychlost)
Režim
Long
distance
High-speed mode
(Dlouhý dosah)
Objednací číslo
F80R-PNP
Popis
Červené viditelné světlo
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Připojení
kabel 2 m, PNP
Výstup
PNP
33
Fotoelektrické snímače
Zesilovač s digitálním displejem a mnoha možnostmi nastavení
•
•
•
•
F70
Oblast použití
Jednoduchá manipulace s funkcí učení (Teach In). Nastavení lze provádět
jak u nepohybujících se předmětů, tak u předmětů, které se pohybují. F70
má navíc LCD displej zobrazující informace o úrovni odrazu, provozním
Funkce učení (Teach In)
Vysoká citlivost – dlouhý dosah
Mnoho možností nastavení
Malé rozměry (9 mm)
režimu i údaje o funkci spínání světlo/tma a časové funkci. Navíc je
možné nastavovat hysterezi manuálně. Ochrana proti vzájemnému rušení
2 jednotek. Výstup výstražné signalizace upozorňující na nejistou úroveň
signálu. Externí funkce učení (Teach In) např. z PLC.
Technické parametry
Objednací číslo
Zdroj světla
Dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon
Výstup *
Výstup (výstražná
signalizace)*
Spínání světlo/tma
Časová funkce
Externí nastavení
Doba odezvy
LCD displej
Nastavení funkce
Třída krytí
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
F70R-PNP
Červená LED dioda
(660 nm)
Elektromagnetická kompatibilita
EMC 89/336/EEC * Výstup NPN na dotaz
F70B-PNP
F70G-PNP
Modrá LED dioda
Zelená LED dioda
(450 nm)
(565 nm)
Viz zvolené optické vlákno strana 43 - 50
12-24 V ss ±10% max. zvlnění 10%
50 mA
PNP 100 mA (max.) ochrana proti zkratu
PNP 100 mA (max.) ochrana proti zkratu
F70W-PNP
Bílá LED dioda
Programovatelné
Programovatelná, zpožděný přítah nebo zpožděný odpad 10-120 ms
Kontakt nebo tranzistor, napětí ne
0,5 ms
LCD displej podsvícený
Viz odstavec Provedení
IP40
-25 °C až + 50 °C
10 000 lux (wolframové vlákno), 20000 lux (sluneční světlo)
Kabel 2 m/Konektor M8, čtyřpólový
Kabel 2 m
EN50081-1
EN50082-2
Rozměry
Zapojení
S kabelem
Hnědá
Černá
Vysílač
Oranžová
Růžová
Modrá
Přijímač
Barva
kabelu
S konektorem M8
Hnědá (1)
+12-24 V ss
Modrá (3)
-0 V
Černá (4)
Výstup
Oranžová
Výstup pro
výstražnou
signalizaci
Růžová (2)
Externí
nastavení
Číslo v závorce udává číslo
kolíku na konektoru M8.
34
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Provedení
Indikace
stabilní
Indikering
úrovně
signálu
stabil signalnivå
Operationrežim
mode
Provozní
Elektronické
Elektronisk
zesílení
volym
Přepínač funkcí
Mode
Přepínač
funkcí
Funktionsswitch
Funktionsindikering
Indikace funkce
Indikace
výstupu
Utgångsindikering
Run
Select
Úroveň
signálu
Signalnivå
Normální funkce.
Nastavte spínání světlo/tma a časový spínač.
Možnost volby speciálních funkcí na zesilovači
Možnost volby příslušenství k zesilovači.
Poloha nastavování citlivosti.
Ljusfrekvensindikering
Indikace modulačního kmitočtu
Operationrežim
mode
Provozní
L: Ljuskopplad
L: Sepnutí
na světlo
D: Mörkerkopplad
D: Sepnutí
na tmu
O: Tidsfördröjning
PÅ
ZAPNUTO
O: Zpoždění
F: Tidsfördröjning
AV
F: Zpoždění
VYPNUTO
Elektronisk volym
Elektronické
zesílení
8 stegs (1,2, ....
8) indikering
osmikroková
indikace
(1,2, ...8)
Indikace úrovně
signálu
Signalnivå
In Indikace
Kanal indikering
kanálu
vald kanalsevisas
Zobrazí
zvolený kanál
Funkce
Funktioner
A: Area utgång (dektektering inom zon)
Snímací
(detekční) funkce
Další funkce
T: Inläsning
A:
Automatická
detekce
S: Manuell
inställning
av känslighet S: Manuální nastavování citlivosti
T: Učení (Teaching)
H: Manuální nastavování hystereze
L: Uzamčení
V: Relativní nebo absolutní indikace úrovně
signálu
Nastavení
Automatické nastavení citlivosti u nepohybujících se
předmětů
1 Přepínač funkcí nastavte do polohy MODE.
2 Bez detekovaného předmětu ve snímané oblasti
stiskněte tlačítko 1 (načte se pozadí).
3 Světelné diody blikají.
4 Umístěte detekovaný předmět od snímané oblasti a stiskněte tlačítko 1.
5 Diody svítí nepřerušovaným světlem.
6 Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je
dokončeno.
Automatické nastavení citlivosti u pohybujících se
předmětů
1 Přepínač funkcí nastavte do polohy MODE.
2 Držte tlačítko 1 stisknuté po dobu nejméně 3
sekund.
3 Zelená a oranžová světelná dioda střídavě blikají.
4 V době, kdy tyto světelné diody blikají, posunujte
předmět kolem vlákna.
5 Uvolněte stisk tlačítka1 v okamžiku, kdy detekovaný
předmět vlákno mine. Nastavení je dokončeno.
6 Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení
je dokončeno.
Umístění předmětu
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy MODE.
2. Umístěte předmět pod optické vlákno.
3. Stiskněte dvakrát tlačítko 1, nastavení je
dokončeno.
4. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN,
nastavení je dokončeno.
Objednací číslo
F70R-PNP
F70R-PNP-JE
F70B-PNP
F70B-PNP-JE
F70G-PNP
F70G-PNP-JE
F70W-PNP
Popis
Červené viditelné světlo
Červené viditelné světlo
Modré viditelné světlo
Modré viditelné světlo
Zelené viditelné světlo
Zelené viditelné světlo
Bílé viditelné světlo
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Připojení
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Kabel
Výstup
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
35
Fotoelektrické snímače
Jednoduchý zesilovač s digitálním displejem
•
•
•
•
F70A
Funkce učení (Teach In)
Vysoká citlivost – dlouhý dosah
Ochrana proti vzájemnému rušení (2 zesilovače)
Malé rozměry (9 mm)
Oblast použití
Jednoduchá manipulace s funkcí učení (Teach In). Funkce a nastavení se volí dvěma tlačítky. Automatické nastavení u nepohybujícího se předmětu.
LCD displej zobrazující úroveň signálu a zvolené funkce. Spínání světlo/tma, časová funkce a ochrana dvou jednotek proti vzájemnému rušení. Zesilovač
má navíc také manuální nastavování citlivosti. Malé rozměry, šířka 9 mm.
Technické parametry
Objednací číslo
Zdroj světla
Dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon
Výstup*
Spínání světlo/tma
Časová funkce
Doba odezvy
LCD displej
Nastavení funkce
Třída krytí
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
F70AR-PNP
Červená LED dioda 660 nm
viditelný
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC * Výstup NPN na dotaz
F70AB-PNP
F70AG-PNP
Modrá LED dioda 470 nm
Zelená LED dioda 565 nm
viditelný
viditelný
Viz zvolené optické vlákno strana 43 - 50
12-24 V ss ±10% max. zvlnění 10%
50 mA
PNP 100 mA ochrana proti zkratu
Programovatelné
Volitelná (zpožděný odpad 40 ms)
Kanál 1 600 µs kanál 2 700 µs
LCD displej podsvícený
Viz odstavec Provedení
IP40
-25 °C až +55 °C
10 000 lux (wolframové vlákno), 20 000 lux (sluneční světlo)
F70AW-PNP
Bílá LED dioda
Kabel 2 m/Konektor M8, čtyřpólový
EN50081-1
EN50082-2
Zapojení
Rozměry
S kabelem
Hnědá
Vysílač
Přijímač
Černá
Modrá
S konektorem M8
Barva
kabelu
Hnědá (1)
+12-24 V ss
Modrá (3)
-0 V
Černá (4)
Výstup
Číslo v závorce udává číslo
kolíku na konektoru M8
36
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Provedení
Indikace
stabilní
Indikering
úrovně
signálu
stabil signalnivå
Utgångsindikering
Indikace
výstupu
Tlačítka
nastavení
Setknappar
+ och -+ a -
Signalnivå
Úroveň
signálu
Ljusfrekvensindikering
Indikace modulačního
kmitočtu
Funktionsswitch
Funkce
Nastavení
Automatické nastavení u nepohybujících se předmětů
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy Set .
Automatické nastavení u pohybujícího se předmětu
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy Set .
2. V okamžiku, kdy je připraven zesilovač,
začne blikat písmeno ”T”.
2. V okamžiku, kdy je připraven zesilovač,
začne blikat písmeno ”T”.
3. Bez detekovaného předmětu ve snímané oblasti stiskněte červené
tlačítko Set (načte se pozadí)
Světelné diody blikají.
3. Stiskněte červené tlačítko Set a držte jej stisknuté po dobu nejméně
3 sekund.
Předmět
4. Diody začnou blikat v delším intervalu.
4. Umístěte předmět. Stiskněte červené tlačítko Set. (Předmět se načte)
Světelné diody přestanou blikat.
5. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN nastavení je dokončeno.
5. Během průchodu předmětu kolem vlákna držte tlačítko stisknuté.
6. Uvolněte červené tlačítko Set a přepínač funkcí nastavte do polohy
RUN, nastavení je dokončeno.
Objednací číslo
F70AR-PNP
F70AR-PNP-J
F70AB-PNP
F70AB-PNP-J
F70AG-PNP
F70AG-PNP-J
F70AW-PNP
F70AW-PNP-J
Popis
Červené viditelné světlo
Červené viditelné světlo
Modré viditelné světlo
Modré viditelné světlo
Zelené viditelné světlo
Zelené viditelné světlo
Bílé viditelné světlo
Bílé viditelné světlo
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Připojení
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Výstup
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
37
Fotoelektrické snímače
Zesilovač pro optická vlákna
s displejem a dvojicí výstupů
•
•
•
•
F70T
Zesilovač pro optická vlákna se 2 výstupy
Okénkový výstup (detekce v definované zóně)
Funkce učení (Teach In)
Malé rozměry 9 mm
Oblast použití
F70T je zesilovač pro optická vlákna s funkcí učení (Teach In) a dvěma výstupy. S výstupy se pracuje dvojím způsobem. Buď se použijí dva samostatné
výstupy, které se aktivují hodnotou nastavenou pro každý z nich nebo se používá okénkový výstup (detekce v definované zóně), kdy je výstup aktivován
mezi dvěma nastavenými hodnotami.
Technické parametry
Typ
Zdroj světla
Dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon
Výstup**
Spínání typu světlo/tma
Časová funkce
Doba odezvy
LCD displej
Nastavení funkce
Třída krytí
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého světla
F70TR-PNP
Červená LED dioda 660 nm
Viz zvolené optické vlákno strana 43 - 50
12-24 V ss ±10% max. zvlnění 10%
50 mA
2 výstupy, nebo zónový výstup (výstup typu
okno - detekce v definované zóně)
Kanál 1 PNP 100 mA ochrana proti zkratu
Kanál 2 PNP 50 mA ochrana proti zkratu
Programovatelné
Volitelná (zpožděný přítah/zpožděný odpad
40 ms)
1 ms
LCD displej podsvícený
Viz odstavec Provedení
IP40
-25 °C až +55 °C
10 000 lux (wolframové vlákno), 20 000 lux
(sluneční světlo)
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC * Na dotaz dostupný v dalších barvách.
**) výstup NPN na dotaz
EN50081-1
EN50082-2
Rozměry
Vysílač
Přijímač
Zapojení
Výstup PNP
38
Hnědá
+12-24 V ss
Černá
Bílá
Výstup CH1
Výstup CH2
Modrá
0V
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Provedení
CH2 indikering,
indikace
CH2,
zelená
LED dioda
grön LED
LCD
LCDdisplej
display
Tlačítko CH2
Tlačítko för
CH1CH1
Knapp
för CH2 Knapp
CH2
indikering,
indikace
CH2,
oranžováLED
LED dioda
orange
Elektronisk
volym
Elektronické
zesílení
8osmikroková
stegs (1,2, ....indikace
8) indikering
(1,2, ...8)
Indikace úrovně Indikace modulačního
Signalnivå
In kmitočtu
Kanal indikering
signálu
vald
kanalsevisas
Zobrazí
zvolený kanál
Funkce
Funktioner
Přepínač funkcí
Funktionsswitch
A: Zónový výstup (výstup typu okno A:
Area utgång
(dektektering
inom zon)
detekce
v definované
zóně)
T:
Učení (Teaching)
T: Inläsning
S:
inställning
av känslighet
S: Manuell
Manuální
nastavení
citlivosti
2 výstupy
Zónový výstup (výstup typu okno - detekce v definované zóně)
CH1 Nastavená hodnota
Množství světla
Množství světla
Volba výstupu
Provozní mode
režim
Operation
L: Ljuskopplad
L: Sepnutí
na světlo
D: Mörkerkopplad
D: Sepnutí
na tmu
O: Tidsfördröjning
PÅ
ZAPNUTO
O: Zpoždění
F: Tidsfördröjning
AV
F: Zpoždění
VYPNUTO
CH2 Nastavená hodnota
CH1 Nastavená hodnota
CH2 Nastavená hodnota
ON
Výstup 1
Výstup 1
ON
Výstup 2
Výstup 2
Nastavení
Volba výstupu – 2 výstupy nebo zónový výstup (výstup typu
okno)
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy SEL.
2. Stiskněte tlačítko 1 na dobu 3 sekund, a pak uvolněte stisk.
3. Tlačítkem 1 zvolte typ výstupu.
½ - pro 2 výstupy. A – pro zónový výstup (výstup typu
okno).
4. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je
dokončeno.
Nastavení se 2 výstupy a nepohybujícím se předmětem.
(Další možnosti nastavení jsou uvedeny v přiložené příručce).
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy TEA.
2. Stiskem tlačítka zvolte požadovaný kanál a načtěte
předmět, který má být detekován.
3. LED dioda zvoleného kanálu začne blikat.
4. Stiskněte totéž tlačítko a načtěte pozadí.
5. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je
dokončeno.
Nastavení se zónovým výstupem (výstup typu okno detekce v definované zóně)
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy TEA.
2. Umístěte předmět, který má být detekován, na krátký
dosah a stiskněte dvakrát tlačítko 1.
LED dioda 1 začne blikat a zhasne.
3. Umístěte předmět, který má být detekován, na dlouhý
dosah a dvakrát stiskněte tlačítko 2.
LED dioda 2 začne blikat a zhasne.
4. Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je
dokončeno.
Manuální nastavování citlivosti
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy SEL.
2. Stiskem tlačítka zvolte požadovaný kanál. Na displeji začne
blikat zvolený kanál a písmeno „S".
3. Nastavte přepínač funkcí do polohy TEA. Na displeji se
zobrazí nastavená hodnota zapnutí.
4. Upravte tuto hodnotu tlačítky +/-.
Přepínač funkcí nastavte do polohy RUN, nastavení je
dokončeno.
Příklady použití
Funkce Zóna (Okno) umožňuje kontrolovat, zda se daný
předmět nachází v předem nastavené oblasti nebo zóně.
Objednací číslo
F70TR-PNP
Popis
Červené viditelné světlo
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Výstup
PNP
39
Fotoelektrické snímače
Zesilovač s nastavováním
pomocí potenciometru
•
•
•
•
F71
Oblast použití
Zesilovač vyžadující malý prostor pro instalaci s jednoduchým
osmiotáčkovým potenciometrem opatřeným stupnicí pro nastavení.
Zabudovaná ochrana proti vzájemnému rušení až pro osm zesilovačů
(netýká se typu F71RH). Díky ochraně proti vzájemnému rušení nereagují
jednotlivé zesilovače na světlo vyzařované dalšími jednotkami, které je
Ochrana proti vzájemnému rušení, s vyjímkou F71RH
Rychlá odezva F1RH 30 µs
Nastavování osmiotáčkovým potenciometrem
Malé rozměry (9 mm)
jinak zdrojem potíží, pokud je několik detekčních bodů umístěno těsně
vedle sebe.
F71RH má rychlou odezvu použitelnou např. v případě, kdy je třeba
detekovat barevné označení na rychlé dráze, anebo detekovat počet
otáček při vysokých rychlostech. Indikace výstupního signálu a stabilního
vstupního signálu světelnými diodami.
Spínání světlo/tma, časová funkce a výstup pro výstražnou signalizaci.
Technické parametry
Objednací číslo
Zdroj světla
Dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon
Výstup*
Výstup (výstražná
signalizace)
Spínání světlo/tma
Časová funkce
Doba odezvy
Nastavení funkce
Třída krytí
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
F71R-PNP
F71B-PNP
F71G-PNP
F71W-PNP
Červená LED dioda
Modrá LED dioda
Zelená LED dioda 565
Bílá LED dioda
660 nm
470 nm
nm
viditelný
viditelný
viditelný
viditelný
Viz zvolené optické vlákno strana 43 - 50
12-24 V ss ±10% max. zvlnění 10%
40 mA, nebo nižší
PNP 100 mA ochrana proti zkratu
PNP 100 mA
Volitelné spínačem
Volitelná (zpožděný přítah/zpožděný odpad 40 ms)
250 µs: Spínač v poloze „4“ (Funkce turbo vypnuta), 500 µs: Spínač v poloze „8“ (Funkce
turbo zapnuta)
Viz odstavec Provedení
IP40
-25 °C až +55 °C
10 000 lux (wolframové vlákno), 20 000 lux (sluneční světlo)
Kabel 2 m/Konektor
M8
Elektromagnetická kompatibilita
EMC 89/336/EEC * Výstup NPN na dotaz
Rozměry
F71RH-PNP
Červená LED dioda
660 nm
viditelný
30 %
Kabel 2 m
Kabel 2 m/Konektory
M8
30 µs
Kabel 2 m
EN50081-1
EN50082-2
S kabelem
Zapojení
Hnědá
Vysílač
Černá
Oranžová
Modrá
Přijímač
Barva
kabelu
S konektorem M8
Hnědá (1)
+12-24 V ss
Černá (4)
Výstup
Oranžová
(2)
Výstup STB
Modrá (3)
OV
Číslo v závorce udává číslo
kolíku na konektoru M8.
40
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Provedení
F71
Indikering
stabil úrovně
signalnivå
Indikace
stabilní
signálu
Indikace
výstupu
Utgångsindikering
osmiotáčková
indikace
8-varvsindikering
Känslighetsinställning
Nastavení
citlivosti
Volba
proti
Val av ochrany
interferens
8-4vzájemnému rušení 8-4
Přepínač světlo/tma
Ljus/mörkeromkopplare
Val
av timerinställning
Volba
nastavení časového spínače
Volba ochrany proti rušení
Ochrana proti rušení pro 4 jednotky. (Doba odezvy 250 µs.)
Ochrana proti rušení pro 8 jednotek. (Doba odezvy 500 µs.)
Funkce turbo
•
Při nastavení spínače ochrany proti vzájemnému rušení na hodnotu ”8” je
aktivována funkce turbo. Proti vzájemnému rušení je chráněno 8 jednotek.
Je-li turbo funkce aktivní, činí doba odezvy 500 µs, ale dosah detekce se
sníží přibližně o 30 %.
IR port pro optický přenos
Ochrana proti vzájemnému rušení
•
Tato řada zesilovačů má zabudovanou ochranu proti vzájemnému
rušení optickým přenosem. Na boční straně zesilovače se nachází
okénko pro optický přenos. Nasaďte jednotlivé jednotky na DIN lištu
tak, aby jejich okénka směřovala proti sobě, a tím byla zajištěna
správná funkce.
Provedení
F71RH
Indikace
stabilní
signálu
Indikering
stabilúrovně
signalnivå
Indikace
výstupu
Utgångsindikering
osmiotáčková
indikace
8-varvsindikering
Nastavení
citlivosti
Känslighets-
inställning
Objednací číslo
F71R-PNP
F71R-PNP-J
F71B-PNP
F71G-PNP
F71G-PNP-J
F71W-PNP
F71RH-PNP
Ljus/mörkerPřepínač
světlo
/ tma
omkopplare
Volba
časového
Val
av nastavení
timerinställning
spínače
Popis
Červené viditelné světlo
Červené viditelné světlo
Modré viditelné světlo
Zelené viditelné světlo
Zelené viditelné světlo
Bílé viditelné světlo
Červené viditelné světlo, doba odezvy 30 µs
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Připojení
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Kabel
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Kabel
Kabel
Výstup
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
41
Fotoelektrické snímače
Kompaktní analogový zesilovač
•
•
•
Analogový zesilovač
Nastavování osmiotáčkovým potenciomentrem
Malé rozměry (9 mm)
F71RAN
Oblast použití
Analogový zesilovač s osmiotáčkovým potenciometrem se stupnicí pro nastavení. Vysílá signál 2-8 V ss v poměru k množství dopadajícího světla.
Svítivost indikační diody se mění podle vstupního signálu, což umožňuje jednoduché nastavení.
Technické parametry, Zesilovač
Objednací číslo
Zdroj světla
Dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon
Výstup
Doba odezvy
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého
světla
F71RAN
Červená LED dioda 660 nm
Viz níže uvedená optická vlákna
12-24 V ss ±5% zvlnění max. 2 %
30 mA
2-8 V ss (V poměru k množství
zachyceného světla.) Max. 3 mA
Když se signál pohybuje od
2 V-8 V<10 ms, 8-2 V <2,5 ms
Osmiotáčkový potenciometr s indikací
IP40
-10°C až +55°C
10 000 lux
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC Rozměry, Zesilovač
Zapojení
Hnědá
Černá
Barva
kabelu
Hnědá
+12-24 V ss
Modrá
0V
Černá
Signál
Modrá
EN50081-1
EN50082-2
Provedení
Zelená
Grön LED dioda
Napájecí
napětí
Matningsspänning
8-varvs indikering
osmiotáčková
indikace
Vysílač
Přijímač
Orange LED
Oranžová
LEDaktiv
dioda
aktivní
Potentionmeternastavení
känslighetsinställning
Potenciometr
citlivosti
Dosah detekce
Objednací číslo
F71RAN
42
Popis
Červené viditelné světlo
Výstup
Analogový
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Optické vlákno s potlačeným pozadím
•
•
•
•
FZV191YBC
Detekuje různé předměty na stejnou vzdálenost
Detekuje průhledné předměty
Dosah detekce 0 až 6 mm
Min. rádius ohybu 1R
Oblast použití
FZV191YBC je konvergentní optické vlákno pro difúzní snímání detekující předmět s různými barvami na stejnou vzdálenost. Dokáže detekovat tmavé
předměty na světlém pozadí a také předměty, které jsou průhledné. Jsou vhodná tam, kde je třeba mít možnost odclonit pozadí. Vysoce pružné vlákno
je možné vést kolem ostrých rohů a hran bez světelných ztrát. Toto vlákno lze použít se zesilovači Takex.
Technické parametry
Typ
FZV191YBC
Difúzní detekce (konvergentní)
Funkce
0 až 6 mm (Se zesilovačem F70R/F70AR)
Dosah detekce
Nejmenší detekovatelné
předměty
Ø 0,05 mm
F70/F71/F10
Zesilovač
Délka vlákna
2 m, lze zkrátit
Materiál jádra
Materiál pláště: Polyethylen Vlákno: PMMA
Materiál hlavy vlákna
Pouzdro: Tepluvzdorný plast ABS, Čočka:
Polyester
1 mm
Min. rádius ohybu
IP50
Třída krytí
Materiál pouzdra
Pouzdro: Tepluvzdorný plast ABS, Čočka: Akryl
Provozní teplota
-30 °C až +70 °C
Rozměry
Oblast použití
2-Ø3,2 otvor Ø 6,1 zapuštěný (na obou stranách)
Kontrola přítomnosti a umístění transparentní desky, např. skleněné
tabule.
Objednací číslo
FZV191YBC
Popis
Difúzní detekce (konvergentní)
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Dosah
0 až 6 mm
43
Fotoelektrické snímače
Optická vlákna, difúzní detekce
Vzhled koncovek
optických kabelů
Objednací
číslo
Výkres
strana 48
Délka
optických
vláken
Materiál jádra
Materiál
pláště
Provozní
teplota
FR8EBC
1
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FR19YBC
2
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
Plast:
polyethylen
(hlava kabelu
kovová
SUS304)
-30°C až +70°C
Hlava kabelu: M3x0,5
Hlava kabelu: M3x0,5
FRS8BC01
3
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
FR108BC
5
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FX210J
4
1m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyuretan
-30 °C až +70 °C
Plast:
polyuretan
hlava kabelu
kovová
(SUS304)
-30 °C až +70 °C
Hlava kabelu: M3x0,5, 1,3 mm
Hlava kabelu: M4x0,7
Hlava kabelu: M4x0,7
FRS84BC
6
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
FR5BC
7
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FR7BC
8
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
Hlava kabelu: M4x0,7, Ø 1,4 mm
Hlava kabelu: M6x1
Hlava kabelu: M6x0,75, Ø 2,5
Plast:
polyethylen
(hlava kabelu
kovová
SUS304)
Plast:
polyethylen
(hlava kabelu
kovová
SUS304)
Plast:
polyethylen
(hlava kabelu
mosazná)
FR7YBC
8
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
FRSV83BC
9
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
FRL732BC
10
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
GLX510J
11
1m
Sklo
Teflon
-60°C až +220°C
(hlava kabelu 230 °C)
GXH510J
12
1m
Sklo
Kov:
SUS
-60 °C až +350 °C
Hlava kabelu: M6x0,75, Ø 2,5
„S bočním snímáním“
Hlava kabelu: Ø 3, Ø 1,5 mm
„Vlákno pro plošné snímání“
Hlava kabelu: 5x19 mm
S vysokou teplotní odolností
Hlava kabelu: M4x0,7
V kovovém plášti, s vysokou
teplotní odolností
-30 °C až +70 °C
-30 °C až +70 °C
-30 °C až +70 °C
Hlava kabelu: M4x0,7
Optická vlákna jsou na dotaz dostupná v jiných délkách a jiném provedení.
44
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Optická vlákna, difúzní detekce
Sn=dosah detekce (mm)
Nejmenší detekovatelné předměty
Sn<1 mm
Rádius ohybu
mm
Další údaje
Ø 0,03 mm
20R
Ø 0,03 mm
F1RM
F1R
F10R
F71R
F70R, F70AR,
F70TR
Lze zkrátit
60
25
55
65
110
1R
Pružný kabel,
Lze zkrátit
Lze je použít s ochranou vlákna
FA4SP10
-
-
7
8
14
Ø 0,03 mm
15R
(Hlava kabelu není
ohebná)
Lze zkrátit
ocelová hlava kabelu L=15 mm
35
10
25
30
50
Ø 0,03 mm
30R
Lze zkrátit, lze použít s ochranou
vlákna FA4SP10
130
40
100
120
200
Ø 0,03 mm
30R
Koaxiální
-
-
40
45
80
Ø 0,03 mm
15R
Ocelová hlava kabelu L=15 mm
(hlava kabelu: 10R)
35
10
25
30
50
Ø 0,03 mm
30R
Lze zkrátit
100
40
90
100
180
Ø 0,03 mm
30R
Lze zkrátit
Lze je použít s ochranou vlákna
FA6SP10
90
40
90
100
180
Ø 0,03 mm
1R
Lze zkrátit
Lze je použít s ochranou vlákna
FA6SP10
85
30
65
70
130
Ø 0,03 mm
15R
Lze zkrátit
Ocelová hlava kabelu L=20 mm
(Ø 1,5 mm)
„S bočním snímáním“
10
5
10
10
20
Ø 0,1 mm
30R
Lze zkrátit, vlákno pro plošné
snímání
(Ø 0,265x16x2 mm)
80
30
50
55
100
Ø 0,05 mm
50R
Vysoká teplotní odolnost
-
-
40
45
80
Ø 0,05 mm
50R
Kovové pouzdro, vysoká teplotní
odolnost
-
-
40
45
80
Sn Modrá LED dioda
Zelená LED dioda
Bílá LED dioda
= dosah detekce v mm pro červenou LED diodu
= 30 % červené LED diody
= 6 % červené LED diody
= 25 % červené LED diody
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
45
Fotoelektrické snímače
Optická vlákna, vysílač/přijímač
Vzhled koncovek
optických vláken
Objednací
číslo
Výkres
strana
49
Délka
vláken
Materiál jádra
Materiál
pláště
Provozní
teplota
FR8EBC
1
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FTS88BC
2
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FTS5BC
3
1m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FT5BC
4
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FT5YBC
4
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FTSV82BC
5
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FTV7BC
6
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
-30 °C až +70 °C
FTL716BC
7
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyethylen
(hlava kabelu:
(mosaz)
-30 °C až +70 °C
GLT510J
8
1m
Sklo
Teflon
-60 °C až +200°C
(hlava kabelu
+230 °C)
GTH510J
9
1m
Sklo
Kov:
SUS
-60 °C až +350 °C
FU712BC
10
2m
Plast:
polymetakrylát,
PMMA
Plast:
polyuretan
-30 °C až +70 °C
Hlava kabelu: M3x0,5
Hlava kabelu: M4x0,5, Ø 0,85 mm
Hlava kabelu: M4x0,7, Ø 0,9 mm
Hlava kabelu: M4x0,7
Hlava kabelu: M4x0,7
Hlava kabelu: Ø 2, Ø 1 mm
„S bočním snímáním“
Hlava kabelu: M3x0,8, 23 mm
„Vlákno pro plošné snímání“
Hlava kabelu: 5x10 mm
Vysoká teplotní odolnost
Hlava kabelu: M4x0,7
V kovovém plášti, vysoká
teplotní odolnost
Hlava kabelu: M4x0,7
„Vidlice“
Hlava kabelu: 12 mm
Optická vlákna jsou na dotaz dostupná v jiných délkách a jiném provedení.
46
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Optická vlákna, vysílač/přijímač
Sn = dosah detekce (mm)
Nejmenší
detekovatelné
předměty
Rádius ohybu
mm
Další údaje
Ø 0,75 mm
20R
F1RM
F1R
F10R
F71R
F70R, F70AR,
F70TR
Lze zkrátit
Lze použít s ochranou vlákna
FA6SP10
160
80
130
150
260
Ø 0,5 mm
15R
(hlava kabelu není
ohebná)
Lze zkrátit
ocelová hlava kabelu L=15 mm
Lze použít s ochranou vlákna
FA3SP10
90
35
65
75
130
Ø 0,5 mm
30R
(hlava kabelu: 10R)
Ocelová hlava kabelu L=70
mm, lze použít s ochranou
vlákna FA4SP10
90
50
65
75
130
Ø 1,0 mm
30R
Lze zkrátit
300
100
230
270
460
Ø 1,0 mm
1R
Pružné optické vlákno
Lze zkrátit
Lze použít s ochranou vlákna
FA4SP10
260
85
200
220
400
Ø 0,05 mm
15R
(hlava kabelu: není
ohebná)
Lze zkrátit
ocelová hlava kabelu L=20 mm
„s bočním snímáním“
40
20
35
40
70
Ø 2,0 mm
30R
Lze zkrátit
„S bočním snímáním“
ocelová hlava kabelu L=5 mm
300
100
230
270
460
Ø 1,0 mm
30R
Lze zkrátit
Vlákno pro plošné snímání (Ø 0,265x16x2)
300
100
200
220
400
Ø 1,0 mm
50R
V kovovém plášti, vysoká
teplotní odolnost
-
-
180
195
360
Ø 1,0 mm
50R
Vysoká teplotní odolnost
-
-
180
195
360
Ø 1,0 mm
30R
„Vidlice“, pevný dosah: 12 mm
12
12
12
12
12
Sn
Modrá LED dioda
Zelená LED dioda
Bílá LED dioda
= dosah detekce v mm pro červenou LED diodu
= 30 % červené LED diody
= 6 % červené LED diody
= 25 % červené LED diody
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
47
Fotoelektrické snímače
Rozměry optických vláken, difúzní detekce
FR8EBC
FR19YBC
15
2,00(15R)
11
M3 P=0,5
(SUS303)
1
2
FRS8BC01
FX210J
1,000 (30R)
21
3
4
FR108BC
FRS84BC
5
6
FR5BC
FR7BC
FR7YBC
15
6
Ø 2,9
M4x0,7
Matice
Podložka
2,000 (30R)
17
M6, P=0,75
(SUS303)
3
Ø2,2
Ø2,5
Ø1x2
7
8
FRSV83BC
FRL732BC
20*
2,000 (15R)
15
5
Ø3
Ø1,25
(SUS303)
10
GLX510J
GXH510J
1000 (50R)
Ø4
11
2-M3 P=0,5
1000 (50R)
23
15
10
1
4
9
23
15
10
A
19
(11,1)
(SUS304)
2,000(30R)
25
Řez A
1
Ø4
Ø 2,2
12
Části optických vláken označené * se nesmí ohýbat.
48
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Ø2,2
Fotoelektrické snímače
Rozměry optických vláken, vysílač/přijímač
FR8EBC
FTS88BC
15*
2,000 (15R)
15
(SUS304)
1
M3x0,5
(SUS303)
Ø1,25
2
FT5BC
FT5YBC
FTS5BC
10*
5
10*
5
Ø1,0
Ø0,87
2,000 (30R)
2000
15
Ø 2,2
Ø 3,1
70
(10R)
15
Ø2,2
Ø2,5
M4 P=0,7
Ø0,5
3
4
FTSV82BC
FTV7BC
*
2,000 (30R)
20
5
12
Ø2,2
2
M5 P=0,8
Ø2,3
5
6
GLT510J
FTL716BC
1000 (50R)
23
M4x0,7
15
Ø4
7
Ø 2,2
8
GTH510J
FU712BC
M4x0,7
1000 (50R)
23
15
Ø4
9
10
Části optických vláken označené * se nesmí ohýbat.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
49
Fotoelektrické snímače
Malé vlákno pro plošné snímání
nabízející velké možnosti
•
•
•
•
FTVW7YBC
Šířka detekce 10 mm
Max. dosah detekce 1000 mm
Min. rozměr detekovaných předmětů Ø 0,2 mm
Min. rádius ohybu 1R
Oblast použití
Optické vlákno pro plošné snímání umožňuje detekovat malé předměty s širokou škálou možností použití. Při tloušťce pouhých 4 mm se snadno
instaluje i tam, kde je k dispozici jen velmi malý prostor. Toto vlákno je velmi pružné, a umožňuje tak používat při montáži velmi ostrý rádius. Používá
se společně se zesilovačem k optickým vláknům značky Takex. Viz technické parametry
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Max. dosah detekce
Nejmenší rozměr
detekovatelných předmětů
Zesilovač
Délka vlákna
Materiál jádra
Min. rádius ohybu
Třída krytí
Materiál pouzdra
Provozní teplota
MAX. 1000 mm
10 mm
FTVW7YBC
Vysílač/přijímač
1000 mm (se zesilovačem F70R/F70AR)
Ø 0,2 mm při dosahu 700 mm
F70/F71/F10
2 m, lze zkrátit
Plastové vlákno
1 mm
IP50
Pouzdro: Tepluvzdorný plast ABS
Čočka: Akryl
-30 °C až +70 °C
Minimální rozměr detekovatelných předmětů Ø 0,2
mm při dosahu 700 mm
Tloušťka pouze 4 mm.
Montážní otvor pro
šroub M3.
Min. rádius ohybu je 1
mm.
Rozměry
Příklady použití
2 - Ø3,2 otvor
Detekce vibrujících drátů, strun
nebo lineárních materiálů.
Objednací číslo
FTVW7YBC
50
Popis
Vlákno pro plošné snímání
Detekce malých předmětů při
průchodu snímanou zónou.
Dosah
1m
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Příslušenství optických vláken
Ochranná hadice optického vlákna
Obj. č.
Rozměry
a
b
c
d
e
f
Vhodné optické
vlákno
Rádius ohybu
FA3SP10
FA4SP10
FA6SP10
FA6SP20
6 mm
4,8 mm
6 mm
3 mm
M3x0,5
1m
FR19YBC
FT8EBC
FTS88BC
6 mm
4,8 mm
6 mm
3 mm
M4x0,7
1m
FR108BC
FT5BC
FT5YBC
8,5 mm
7 mm
8,5 mm
5 mm
M6x0,75
1m
FR7BC
FR7YBC
8,5 mm
7 mm
8,5 mm
5 mm
M6x0,75
2m
FR7BC
FR7YBC
+
R30
=
Přední připojení
(koncovka)
Poniklovaná
mosaz
Ochrana optického vlákna pro náročné prostředí
Kovový plášť
Nerezová ocel
Zadní koncovka
Poniklovaná
mosaz
Rozměry
8
3,60
5
2
10
5
M4x0,7
3,20
10
A
Přívod stlačeného vzduchu
3 A-A
A
PRS
8
•
•
•
•
Chrání optické vlákno před špínou
Připojuje se ke zdroji stlačeného vzduchu
Odfukuje nečistoty z místa detekce
Odfukuje malé obrobky bránící náhodnému zakrytí čočky
Používá se s optickým vláknem:
Optická vlákna, difúzní detekce
FR108BC
FX210J
GLX510J
GXH510J
Obrázek
Vysílač/přijímač
FT5BC
FT5YBC
GLT510J
GTH510J
Objednací číslo
PRS
Popis
Ochrana (krytka)
optického vlákna
Čočky pro montáž k optickým vláknům
Provedení
Objednací číslo
Používá se
s vláknem
Dosah
detekce
Nejmenší detekovatelné předměty
FA514
FT5BC
10xSn*
Ø 5 mm
FA12-F5
FT5BC
1xSn*
Ø 2 mm
FA250
FX210J
18-25 mm
Ø 0,4 mm (18 mm)
Ø 0,7 mm (25 mm)
FA240
FX210J
7-16 mm
Ø 0,5 mm (7 mm)
Ø 1,7 mm (16 mm)
Rozměry (mm)
Vysílač/přijímač
Čočka pro zvýšení
dosahu
Model
Délka
M4x0,7
Hranol
M60,75
Difúzní detekce
Ostřící čočka
Ø 10 mm
Čočka se
zaostřováním
* Sn = Dosah detekce, viz zvolené optické vlákno strana 44 -47.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
51
Fotoelektrické snímače
Teflonové optické vlákno
pro detekci výšky hladiny
•
•
•
•
FL
Vlákno v plastové trubce z PFA
Reaguje na změnu úhlu lomu světla kapalina/vzduch
Odolává teplotě až 200 °C
Lze je použít téměř v každé kapalině
Oblast použití
Řadu FL tvoří vlákna s teflonovým pláštěm, a proto je možné používat tato vlákna téměř ve všech tekutinách. V okamžiku, kdy hladina kapaliny dosáhne
konce vlákna, detekuje optické vlákno změnu v úhlu lomu světla.
Technické parametry
Objednací číslo
Předmět
Opakovatelná
přesnost
Tlak
Provozní teplota
Rádius ohybu
Materiál
FL7161
FL716105
FL71611
FL71612
Tekutiny (obarvené, průhledné tekutiny)
1 mm max. (voda)
-0,1 MPa až +0,5 MPa
-40 °C až +80 °C
R40 (50 mm hlavy kabelu nelze ohýbat)
Vnější plášť: PFA trubice, Vlákno: Plast
Rozměry
Trubice
Model
Délka PFA (L)
FL7161
FL716105
FL71611
FL71612
200 mm
500 mm
1000 mm
2000 mm
Vlákno
Délka optického
vlákna (X)
2300 mm
2000 mm
1500 mm
500 mm
PFA trubice Ø
Konektor
Model
FL7326
FL7326
PFA Ø
4,0
Příklad
Příklad kontroly dvou výšek
hladiny dvěma jednotkami
optického vlákna.
Čidlo pro detekci
vysoké hladiny
Čidlo pro
detekci
nízké hladiny
-40 °C až +200 °C
R50
Vlákno: sklo
O: Lze použít
X: Nelze použít
Látka
Těžký topný olej
Anilín
Akrylonitril
Asfalt
Aceton
Alkohol
Čpavek
2-methyl-1-propanol
Izobutylmethylketon
Ethylalkohol
Éter
Ethylenglykol
Nátěrové hmoty
Salmiak
Chlorid sodný
Chlorid barnatý
Chlór
Síran amonný
Chlorid uhličitý
(tetrachlórmethan)
Benzín
Zředěná kyselina solná
Zředěný hydroxid sodný
Zředěná kyselina octová
Zředěná kyselina
dusičná
Kyselina citrónová
Glycerín
Krezol
PFA
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Látka
Chloroform
Lehký olej
Minerální olej
Dusičnan barnatý
Silikonový olej
Rostlinný olej
Ředidlo
Methylalkohol
Hydroxid barnatý
Fenol
Turbínový olej
Uhličitan sodný
Terpentýnový olej
Přírodní těkavé oleje
Petrolej
Trichlórethan
Trichlórethylen
Toulen
Těžký benzín
PFA
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kyselina mléčná
Nitrobenzen
Fluór
Ferosilikon
Freon 11
O
O
X
O
O
O
O
O
Propanol (propylalkohol)
Propylénglykol
Benzen
Voda
O
O
O
O
Vysoká hladina
Nízká hladina (L)
Objednací číslo
FL7161
FL716105
FL71611
FL71612
FL7326
52
Popis
Optické vlákno, výška hladiny, teflonová trubice 0,2 m, Ø 4 mm
Optické vlákno, výška hladiny, teflonová trubice 0,5 m, Ø4 mm
Optické vlákno, výška hladiny, teflonová trubice 1 m, Ø 4 mm
Optické vlákno, výška hladiny, teflonová trubice 2 m, Ø 4 mm
Optické vlákno, výška hladiny, teflonová trubice 2 m, Ø 4 mm
Provedení
200 mm
500 mm
1000 mm
2000 mm
2000 mm, 200 °C
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Zesilovač s funkcí učení (Teach In)
•
•
•
•
V9
Funkce učení (Teach In)
Dlouhý dosah, detekuje předměty o Ø 0,4 mm s dosahem 4 m
Jednoduchá časová funkce 0/50 ms
IP65
Oblast použití
V9 je zesilovač s jednoduchou obsluhou jak při používání funkce učení (Teach In), tak při manuálním nastavování. Pracuje s modulovaným světlem,
což znamená, že na jeho funkci nemá vliv okolní světlo. Signál je možné zpozdit o 50 ms. Je vhodný pro použití s miniaturními fotoelektrickými články
STM uvedenými na str. 58 - 65.
Technické parametry
Objednací číslo
Typ
Doba odezvy
Dosah detekce
Napájecí napětí
Vlastní příkon
Výstup*
Výstup pro výstražnou
signalizaci
Spínání světlo/tma
Časová funkce
Signalizace LED diodou
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Provozní teplota
Připojení
V9BP
V9BP-01
Modulované světlo (s potlačením vlivu okolního světla)
2 ms
Viz miniaturní fotoelektrické snímače strana 58 - 65
10 až 30 V ss ±10% max. zvlnění 10%
50 mA
PNP 100 mA
Volitelné
50 ms (volitelná)
Žlutá LED dioda – Výstup, Zelená LED dioda – stabilní signál
Funkce učení (Teach In), nebo manuální
IP65
ABS
-25 ºC až +70 ºC
Kabel 2 m PVC
Konektor M8, čtyřpólový
* Výstup NPN na dotaz
Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2
EMC89/336/EWG
Rozměry, Zesilovač
Zapojení
Hnědá (10-30 V ss) (1)
Černá (výstup PNP) (4)
Modrá 0V (3)
Číslo v závorce udává číslo kolíku na konektoru M8 model V9BP-01.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
53
Fotoelektrické snímače
Provedení
Nastavení (+) (–) Inställning (+) (-)
Žlutá
dioda Výstup
Gul
LEDLED
Utgång
Zelená
Grön
LEDLED
stabildioda
signal stabilní signál
Přepínač funkcí
Funktionsswitch
Návod k použití
Volba funkce Light on/Dark on – Delay (zpoždění výstupního signálu
o 50 ms)
L.ON: Výstupní signál aktivní v okamžiku, kdy přijímač zachytí světlo.
D.ON: Výstupní signál aktivní v okamžiku, kdy je přijímač zacloněn.
DLY: Zpožďuje výstupní signál o 50 ms.
1. Přepínač funkcí nastavte do horní polohy L/D ON DLY.
2. Tlačítkem (-) se volí funkce Light-on (svítí zelená LED dioda) nebo Dark-On (zelená LED nesvítí).
3. Tlačítkem (+) se provádí volba DLY zapnuto(svítí žlutá LED dioda)
nebo DLY vypnuto (žlutá LED dioda nesvítí).
Manuální nastavení
Tento postup je možné použít pro manuální nastavení nebo pro jemné
doladění po využití funkce učení (Teach In). Výchozím bodem je poslední
nastavená hodnota.
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy MAN.
2. Stisknutím tlačítka (+) nastavíte vyšší úroveň zesílení.
Stisknutím tlačítka (-) nastavíte nižší úroveň zesílení.
3. Nastavená hodnota se uloží dvě sekundy po posledním stisknutí
tlačítka.
Funkce učení (Teach In)
A: Plně automatické nastavení.
B: Dvoubodové nastavení.
C: Nastavení na určitou hodnotu.
A Plně automatické nastavení.
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy AUT.
2. Stiskněte tlačítko (+) nebo (-) na dobu 3-60 sekund, zelená LED dioda
rychle bliká.
Zesilovač se nyní nastaví na optimální hodnotu.
3. Uvolněte tlačítko. Zelená LED dioda pomalu bliká přibl. 2 sekundy.
Nastavení je dokončeno.
B Dvoubodové nastavení
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy AUT.
2. Umístěte detekovaný předmět do dráhy světelného paprsku a stiskněte
tlačítko (+). Zelená LED rychle bliká.
3. Odstraňte detekovaný předmět z dráhy světelného paprsku a stiskněte
tlačítko (-). Zelená LED dioda pomalu bliká přibl. 2 sekundy. Nastavení je
dokončeno.
C Nastavení na určitou hodnotu.
1. Přepínač funkcí nastavte do polohy AUT.
2. Umístěte předmět do požadované vzdálenosti.
3. Stiskněte tlačítko (+). Zelená LED rychle bliká.
4. Stiskněte tlačítko (-). Zelená LED dioda pomalu bliká přibl. 2 sekundy.
Nastavení je dokončeno.
Objednací číslo
V9BP
V9BP-01
54
Popis
Zesilovač
Zesilovač
Připojení
Kabel
Konektor M8
Výstup
PNP
PNP
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Zesilovač s manuálním nastavováním
•
•
•
•
V91
Nastavování potenciometrem
Detekuje předměty o Ø 0,4 mm s dosahem 4 m
Volitelné standardní nebo vysoké rozlišení
IP65
Oblast použití
Zesilovač V91 má tříotáčkový potenciometr pro nastavení citlivosti. Má přepínání ze standardního na vysoké rozlišení, a nabízí tak další možnosti pro
přesnou detekci velmi malých předmětů. Tento zesilovač má jak výstup PNP, tak výstup NPN. Signál je možné zpozdit o 50 ms. Je vhodný pro použití
s miniaturními fotoelektrickými články STM.
Technické parametry
Objednací číslo
Typ
Kmitočet
Doba odezvy
Dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon průměrný/maximální
(špičkový)
Výstup
Spínání světlo/tma
Časová funkce
Signalizace LED diodou
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Provozní teplota
Připojení
Elektromagnetická kompatibilita
V91BPN
V91FPN
V91APN
Modulované světlo (s potlačením vlivu
Nemodulované světlo
okolního světla)
500 Hz
3 kHz
10 kHz
1 ms
200 µs
70 µs
Viz miniaturní fotoelektrické snímače strana
50 %
50 %
58 - 65
10 až 30 V ss ±10% max. zvlnění 10%
45 mA/200 mA
45 mA/120 mA
45 mA/45 mA
PNP/NPN 100 mA
Přepínač
50 ms (volitelná)
Žlutá LED dioda – Výstup, Zelená LED dioda – stabilní signál
Tříotáčkový potenciometr
IP65
ABS
-10 °C až +55 °C
Kabel PVC 2 m (00), nebo konektor M8, čtyřpólový (01)
EN60947-5-2
EMC89/336/EWG
Rozměry, Zesilovač
Zapojení
Hnědá 10-30 V ss (1)
Černá výstup PNP (4)
Bílá výstup NPN (2)
Modrá 0V (3)
Číslo v závorce udává číslo kolíku na konektoru M8.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
55
Fotoelektrické snímače
Provedení
Indikace
výstupu LED diodou
LED
utgångsindikering
Känslighetspotentiometer
Potenciometr pro nastavení citlivosti
Přepínač světlo/tma
Ljus-/mörkeromkopplare
LED
LED stabil
stabilnísignal
signál
Tidsfunktion
Časová funkce
Standardní,
nebo vysoké
rozlišení
Standardeller högupplösning
Standardní, nebo vysoké rozlišení
Při vysokém rozlišení se na zesilovači dále zvyšuje citlivost. Např. pomocí DLM30 je možné detekovat předměty o Ø 0,01 mm.
Při vysokém rozlišení se zkracuje dosah.
Příklad
Průměr drátu
Vzdálenost
Vysílač
Měděný
drát
Přijímač
Vzdálenost mm
Objednací číslo
V91BPN00
V91BPN01
V91FPN00
V91FPN01
V91APN00
V91APN01
56
Popis
Zesilovač, 500 Hz
Zesilovač, 500 Hz
Zesilovač, 3 kHz
Zesilovač, 3 kHz
Zesilovač, 10 kHz
Zesilovač, 10 kHz
Připojení
Kabel
Konektor M8
Kabel
Konektor M8
Kabel
Konektor M8
Výstup
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Zesilovač s analogovým výstupem
•
•
•
Funkce učení (Teach In)
4-20 mA nebo 0-10 V
IP65
V8 C/D
Oblast použití
Tento zesilovač má analogový výstup a nastavuje se pomocí funkce učení (Teach In). Tento zesilovač je vhodné použít v případech, kde je třeba zajistit
kontrolu předmětu, u něhož se mění dosah nebo velikost.
Zesilovač je možné používat se všemi snímacími hlavami STM.
Technické parametry
Objednací číslo
Typ
Kmitočet
Doba odezvy
Dosah detekce
Napájecí napětí
Vlastní příkon
Výstup
Signalizace LED diodou
Signalizace LED diodou Napájecí
napětí
Nastavení
Třída krytí
Materiál pouzdra
Provozní teplota
Připojení
Elektromagnetická kompatibilita V8C
V8D
Modulované světlo (s potlačením vlivu okolního světla)
500 Hz
1 ms
Viz miniaturní fotoelektrické snímače strana 58 - 65
15 až 30 V ss
Max. 50 mA
Napěťový výstup 0 V-10 V
Proudový výstup 4-20 mA
3 x žlutá LED dioda, 1 x červená LED dioda
Zelená LED dioda
Funkce učení (Teach In)
IP65
ABS/Polykarbonát
-10 °C až +45 °C
Kabel PVC 2 m (00) nebo konektor M8, čtyřpólový (02)
EN60947-5-2
EMC 89/336/EWG
Rozměry
Zapojení
V8C
VDC
hnědá (1)
analogový výstup (4)
36.0
černá
V
0...10V
analogová zem
Konektor M8
bílá (2)
2xø3.2
15.0
2
GND
modrá (3)
42.5
52.0
1
5.0
V8D
9.0
15.0
ø3.2
3
VDC
hnědá (1)
analogový výstup (4)
černá
analogová
zem
RL 4-20 mA
bílá (2)
GND
modrá (3)
46.0
52.0
Objednací číslo
V8C00
V8C02
V8D00
V8D01
4
Číslo v závorce udává číslo kolíku na konektoru M8.
Popis
Zesilovač
Zesilovač
Zesilovač
Zesilovač
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Připojení
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Kabel
Konektor M8, čtyřpólový
Výstup
0-10 V
0-10 V
4-20 mA
4-20 mA
57
Fotoelektrické snímače
Přehled miniaturních fotoelektrických snímačů
Vysílač/přijímač
Rozměry
Infračervená
LED dioda
Červená
LED
dioda
Max. dosah
detekce
Min. vel.
předmětu*
Strana
DL20
Ø 2x8 mm
300
0,1
59
DL20RM
Ø 2x8 mm
500
0,05
59
DLM30
M3x8 mm
300
0,1
59
DLM30RM
M3x8 mm
500
0,05
59
DLF30RM
3x13x13,5 mm
500
0,05
60
DL40
Ø 4x11 mm
1000
0,15
61
DLM50
M5x11 mm
1000
0,15
61
DLV60
6x6x12 mm
1000
0,15
61
DL50
Ø 5x13 mm
4000
0,2
62
DLM60
M6x13 mm
4000
0,2
62
DLV68
6x8x12 mm
4000
0,2
62
Max. dosah
detekce*
Max. dosah
detekce
s odrazkou
Strana
* Ø měděného drátu se zesilovačem V91 nastaveným pro vysoké rozlišení.
Difúzní detekce
Rozměry
Infračervená
LED dioda
Červená
LED
dioda
RL20
Ø 2x8 mm
12
250
63
RLM30
M3x8 mm
12
250
63
3x13x13,5 mm
60
800
64
RL50
Ø 5x13 mm
60
800
65
RL50RM
Ø 5x13 mm
60
800
65
RLM60
M6x13 mm
60
800
65
RLM60RM
M6x13 mm
60
800
65
RLV60
6x6x12 mm
60
800
65
RLV60RM
6x6x12 mm
60
800
65
RLF30RM
* S bílou kartou Kodak 50x50 mm
58
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Mimořádně malé snímače
s vysokým rozlišením
•
•
•
•
DLM30, DLM30RM, DL20, DL20RM
Ultraminiaturní vysílač/přijímač
Detekuje přeměty o Ø 0,05 mm
IP65
PUR kabel zesílený kevlarovým vláknem
Oblast použití
Pro instalaci ve velmi stísněném prostoru je někdy nezbytné použít
mimořádně kompaktní snímač i mít možnost vést kabeláž kolem ostrých
rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky se
značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným PUR kabelem,
který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu. Kabel je navíc zesílen
kevlarovým vláknem, takže vydrží tažné zatížení až 400 N. Pro použití
v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější než optická
vlákna.
Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení
(úzkým paprskem).
STM vyvinula nový typ světelné diody emitující světlo, které je ostřejší a je
vyzařováno užším paprskem. Tato nová technologie umožňuje delší dosah
a dokáže detekovat menší předměty. Světelný bod je navíc zřetelnější, což
usnadňuje nastavení.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Nejmenší detekovatelné
předměty
Zesilovač
Zdroj světla
Provozní teplota
Materiál snímače
Připojovací kabel
Třída krytí
Elektromagnetická kompatibilita DL20
DLM30
300 mm
Vysílač/přijímač
DL20RM
0,2 mm
DLM30RM
500 mm
0,05 mm
Samostatné zesilovače viz strana 53 - 57
Infračervená LED dioda 880 nm
Červená LED dioda 660 nm -10 °C až +55 °C
Nerezová ocel
Poniklovaná mosaz
Nerezová ocel
Poniklovaná mosaz
PUR kabel 2x1 m s konektorem
IP65
EN60947-5-2
EMC 89/336/EMG
Rozměry
DL20, DL20RM
DLM30, DLM30RM
Rozlišení
Průměr vodiče
Vzdálenost
Vysílač
Měděný
drát
Přijímač
Křivka ukazuje rozlišení u modelů DL20 a DLM30.
Objednací číslo
DL20
DLM30
DL20RM
DLM30RM
Popis
Vysílač/přijímač, Ø 2 mm
Vysílač/přijímač, M3
Vysílač/přijímač, Ø 2 mm, ostrý bod
Vysílač/přijímač, M3 ostrý bod
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Vzdálenost vysílač-přijímač (mm)
Dosah detekce
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
59
Fotoelektrické snímače
Robustní miniaturní snímací hlavy s jednoduchou montáží
•
•
•
•
DLF30RM/DLF32RM
Ultraminiaturní vysílač/přijímač
Detekuje přeměty o Ø 0,05 mm
IP65
PUR kabel zesílený kevlarovým vláknem
Oblast použití
Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení
(úzkým paprskem).
Pro instalaci ve velmi stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít
mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž
kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto
požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným
PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu. Kabel je
navíc zesílen kevlarovým vláknem, takže vydrží tažné zatížení až 400 N.
Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější než
optická vlákna.
STM vyvinula nový typ světelné diody emitující světlo, které je ostřejší a je
vyzařováno užším paprskem. Tato nová technologie umožňuje delší dosah
a dokáže detekovat menší předměty. Světelný bod je navíc zřetelnější, což
usnadňuje nastavení.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Provedení
Dosah detekce*
Nejmenší detekovatelné předměty
Zesilovač
Zdroj světla
Provozní teplota
Materiál snímače
Připojovací kabel
Třída krytí
Rozměry
DLF30RM
Vysílač/přijímač
S čelním snímáním
DLF32RM
S bočním snímáním
500 mm
Ø 0,05 mm
Samostatný zesilovač viz strana 53 - 57
Červená LED dioda 645 nm,
-10 °C až +55 °C
Hliníkové pouzdro, skleněné čočky
2x1 m PUR kabel s konektorem
IP67
DLF30RM
DLF32RM
Montáž se provádí pomocí dvou šroubů M3, které jsou součástí dodávky.
Rozlišení
Rozlišení
Vysílač
Měděný
drát
Přijímač
průmě drátu
Dosah
Vzdálenost vysílač - přijímač
Objednací číslo
DLF30RM
DLF32RM
60
Popis
Vysílač/přijímač, s čelním snímáním, ostrý bod
Vysílač/přijímač, s bočním snímáním, ostrý bod
Dosah detekce
500 mm
500 mm
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Malé fotoelektrické snímače
s dlouhým dosahem
•
•
•
•
DL40, DLM50, DLV60
Ultraminiaturní vysílač/přijímač
Detekuje předměty o Ø 0,2 mm s dosahem 1000 mm
IP65
PUR kabel zesílený kevlarovým vláknem
Oblast použití
Pro instalaci ve velmi stísněném prostoru je někdy nezbytné použít
mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem
ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky
se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným PUR kabelem,
který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu.
Kabel je navíc zesílen kevlarovým vláknem, takže vydrží tažné zatížení
až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější
než optická vlákna. Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah
a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Nejmenší detekovatelné
předměty
Zesilovač
Zdroj světla
Provozní teplota
Materiál snímače
Připojovací kabel
Třída krytí
Elektromagnetická kompatibilita DL40
Nerezová ocel
DLM50
Vysílač/přijímač
1000 mm
0,3 mm s dosahem 1000 mm
DLV60
Samostatný zesilovač viz strana 53 - 57
Infračervená LED dioda 880 nm
-10 °C až +55 °C
Poniklovaná mosaz
2x1 m PUR kabel s konektorem
IP65
EN60947-5-2
EMC 89/336EWG
Rozměry
DL40
DLV60
DLM50
Rozlišení
Průměr drátu
Vzdálenost
Vysílač
Měděný
drát
Přijímač
Vzdálenost přijímač-vysílač (mm)
Objednací číslo
DL40
DLM50
DLV60
Popis
Vysílač/přijímač, Ø 4 mm
Vysílač/přijímač, M5
Vysílač/přijímač
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Dosah detekce
1000 mm
1000 mm
1000 mm
61
Fotoelektrické snímače
Malé fotoelektrické snímače se zvláště dlouhým dosahem
•
•
•
•
DL50, DLM60, DVL68
Ultraminiaturní vysílače/přijímače pro zvlášť dlouhý dosah
Detekují předměty o velikosti 0,4 mm při dosahu 4000 mm
IP65
PUR kabel zesílený kevlarovým vláknem
Oblast použití
Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít
mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem
ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky
se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným PUR kabelem,
který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu.
Fotoelektrický snímač je navíc zesílen kevlarovým vláknem, takže snese
tažné zatížení až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto
snímače vhodnější než optická vlákna. Miniaturní fotoelektrické snímače
mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Nejmenší detekovatelné
předměty
Zesilovač
Zdroj světla
Provozní teplota
Materiál snímače
Připojovací kabel
Třída krytí
Elektromagnetická kompatibilita DL50
Nerezová ocel
DLM60
Vysílač/přijímač
4000 mm
0,4 mm při dosahu 4000 mm
DLV68
Samostatný zesilovač viz strana 53 - 57
Infračervená LED dioda 880 nm
-10 °C až +55 °C
Poniklovaná mosaz
PUR kabel 2x1 m s konektorem
IP65
EN60947-5-2
EMC 89/336EWG
Rozměry
DL50
DLV68
DLM60
Průměr drátu
Rozlišení
Dosah
Vysílač
Měděný
drát
Přijímač
Dosah mm
Objednací číslo
DL50
DLM60
DLV68
62
Popis
Vysílač/přijímač, Ø 5 mm
Vysílač/přijímač, M6
Vysílač/přijímač
Dosah detekce
4000 mm
4000 mm
4000 mm
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Mimořádně malé fotoelektrické
snímače s vysokým rozlišením
•
•
•
•
RL20, RLM30
Ultraminiaturní snímače s difúzní detekcí
Detekují předměty o velikosti 0,05 mm při dosahu 1 mm
IP65
PUR kabel zesílený kevlarovým vláknem
Oblast použití
Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít
mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem
ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky
se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřena pružným PUR kabelem,
který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu.
Fotoelektrický snímač je navíc zesíleno kevlarovým vláknem, takže snese
tažné zatížení až 400 N. Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto
snímače vhodnější než optická vlákna. Miniaturní fotoelektrické snímače
mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení (úzkým paprskem).
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Nejmenší detekovatelné
předměty
Zesilovač
Zdroj světla
Provozní teplota
Materiál snímače
Připojovací kabel
Třída krytí
Elektromagnetická kompatibilita RL20
Nerezová ocel
Difúzní detekce
12 mm
0,05 mm s dosahem 1 mm
RLM30
Samostatný zesilovač viz strana 53 - 57
Infračervená LED dioda 880 nm
-10 °C až +55 °C
Poniklovaná mosaz
PUR kabel 1 m s konektorem
IP65
EN60947-5-2
EMC 89/336EWG
Rozměry
RL20
RLM30
Dosah detekce
Rozlišení
Papír
50 x 50 mm
Snímač
Min.
detekce
Měření se provádí pomocí bílého papíru o rozměrech
50x50 mm a má ukázat, kde při různém dosahu
dochází k aktivaci fotoelektrického snímače. Různá
nastavení citlivosti na zesilovači jsou znázorněna
křivkami zachycenými v diagramu.
33%
detekce
Objednací číslo
RL20
RLM30
67%
detekce
Měděný drát
Na tomto diagramu jsou znázorněné různé oblasti
snímání naměřené při použití měděných drátů
různých průřezů.
Snímač
Max. detekce
Popis
Difúzní detekce, Ø 2 mm
Difúzní detekce, M3
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Dosah detekce
12 mm
12 mm
63
Fotoelektrické snímače
Robustní miniaturní snímací hlavy s jednoduchou montáží
•
•
•
•
RLF30RM/RLF32RM
Vysoce svítivá červená LED dioda s difúzní detekcí
Robustní hliníkové pouzdro se skleněnými čočkami
Pružný PUR kabel zesílený kevlarovým vláknem
IP67
Oblast použití
Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít
mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž
kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto
požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřeny pružným
PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu. Kabel je
navíc zesílen kevlarovým vláknem, a snese tak tažné zatížení až 400 N.
Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější než
optická vlákna.
Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení
(úzkým paprskem).
STM vyvinula nový typ světelné diody emitující světlo, které je ostřejší a je
vyzařováno užším paprskem. Tato nová technologie umožňuje delší dosah
a dokáže detekovat menší předměty. Světelný bod je navíc zřetelnější, což
usnadňuje nastavení.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Provedení
Dosah detekce*
Nejmenší detekovatelné
předměty
Zesilovač
Zdroj světla
Provozní teplota
Materiál snímače
Připojovací kabel
Třída krytí
Rozměry
RLF30RM
Difúzní detekce
S čelním snímáním
60 mm
0,2 mm
RLF32RM
S bočním snímáním
Samostatný zesilovač viz strana 53 - 57
Červená LED dioda 645 nm,
-10 °C až +55 °C
Hliníkový kryt, skleněné čočky
PUR kabel 1 m s konektorem
IP67
RLF30RM
RLF32RM
13,5
3,0
13,0
R2,5
2,5
3,2
13,0
13,5
8,0
2,5
8,0
R2
,5
3,0
Ø 3,2
Oblast snímání
Stranová vzdálenost
Snímaná oblast
Papír
50 x 50 mm
Měření se provádí pomocí bílého papíru o rozměrech
50x50 mm a má ukázat, kde při různém dosahu dochází k
aktivaci fotoelektrického snímače.
Snímač
Vzdálenost
Objednací číslo
RLF30RM
RLF32RM
64
Popis
S difúzní detekcí, s čelním snímáním, ostrý bod
S difúzní detekcí, s bočním snímáním, ostrý bod
Dosah detekce
60 mm
60 mm
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímače s vysokým rozlišením
a „dlouhým“ dosahem
RLV60, RLV60RM, RLM60,RLM60RM, RL50, RL50RM
•
•
•
•
Ultraminiaturní snímače s difúzní detekcí
Detekují předměty o velikosti 0,05 mm při dosahu 10 mm
IP65
PUR kabel zesílený kevlarovým vláknem
Oblast použití
Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít
mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž
kolem ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto
požadavky se značnou rezervou. Tyto snímače jsou opatřeny pružným
PUR kabelem, který nevyžaduje vůbec žádný rádius ohybu. Kabel je
navíc zesílen kevlarovým vláknem, a snese tak tažné zatížení až 400 N.
Pro použití v pohyblivých zařízeních jsou proto tyto kabely vhodnější než
optická vlákna.
Miniaturní fotoelektrické snímače mají dlouhý dosah a velmi vysoké rozlišení
(úzkým paprskem).
STM vyvinula nový typ světelné diody emitující světlo, které je ostřejší a je
vyzařováno užším paprskem. Tato nová technologie umožňuje delší dosah
a dokáže detekovat menší předměty. Světelný bod je navíc zřetelnější, což
usnadňuje nastavení.
Technické parametry
Objednací číslo
RL50
RLM60
RLV60
RL50RM
RLM60RM
RLV60RM
Funkce
Difúzní detekce
Dosah detekce
60 mm
Nejmenší detekovatelné
0,05 mm s dosahem 10 mm
předměty
Zesilovač
Samostatný zesilovač viz strana 53 - 57
Zdroj světla
Infračervená LED dioda 880 nm
Červená LED dioda 660 nm
Provozní teplota
-10 °C až +55 °C
Materiál snímače
Nerezová ocel
Poniklovaná mosaz
Nerezová ocel
Poniklovaná mosaz
Připojovací kabel
PUR kabel 1 m s konektorem
Třída krytí
IP65
Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2, EMC 89/336/EWG
Rozměry
RL50, RL50RM
RLV60, RLV60RM
RLM60, RLM60RM
Dosah detekce
Papír
50 x 50 mm
Snímač
Měření se provádí pomocí bílého papíru o rozměrech
50x50 mm a má ukázat, kde při různém dosahu
dochází k aktivaci fotoelektrického snímače. Různá
nastavení citlivosti na zesilovači jsou znázorněna
křivkami zachycenými v diagramu. Tyto křivky se
vztahují k modelům RL50, RLM60 a RLV60.
Min.
detekce
Objednací číslo
RL50
RLM60
RLV60
RL50RM
RLM60RM
RLV60RM
33%
detekce
67%
detekce
Rozlišení
Měděný drát
Na tomto diagramu jsou znázorněné různé oblasti
snímání naměřené při použití měděných drátů
různých průřezů u modelů RL50, RLM60 a RLV60.
Snímač
Max. detekce
Popis
Difúzní detekce, Ø 5 mm
Difúzní detekce, M6
Difúzní detekce, 6x12x6 mm
Difúzní detekce, Ø 5 mm, ostrý bod
Difúzní detekce, M6 ostrý bod
Difúzní detekce, 6x12x6 mm, ostrý bod
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Dosah detekce
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65
Fotoelektrické snímače
Mimořádně malé snímače se zabudovaným zesilovačem
•
•
•
•
RLV/RLM
Oblast použití
Pro instalaci ve stísněných podmínkách je někdy nezbytné použít
mimořádně kompaktní snímač a mít zároveň možnost vést kabeláž kolem
ostrých rohů. Miniaturní fotoelektrické snímače STM splňují tyto požadavky
více než dostatečně.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Velikost pouzdra
Délka (mm)
Dosah detekce
Kovové pouzdro
Odolné proti vibracím, pouzdro odlévané v celku.
Vysoká třída krytí IP65
Signalizace LED diodou
Tyto snímače se připojují pružným PUR kabelem, který nevyžaduje
„prakticky žádný rádius ohybu“. Zesilovač je integrován do fotoelektrického
snímače. Tento fotoelektrický snímač je odléván vcelku a je odolný proti
vibracím. Včetně kabelu 2 m váží tento fotoelektrický snímač pouze
23 g.
Rozměry
RLV62BHP
RLV62BHP
RLM62BHP
Difúzní detekce
6x6
M6x0,5
46 mm
45 mm
50 mm*
POZOR!
Fotoelektrické
snímače v
měřítku 1:1
RLM62BHP
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Výstup
Funkce
Doba odezvy
Zdroj světla
Signalizace LED
diodou
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Provozní teplota
Připojení
10-30 V ss ±10% max. zvlnění max. 10 %
, s ochranou proti přepólování
30 mA (max.)
PNP otevřený kolektor 100 mA
(30 V ss max.), jištěný proti zkratu
Sepnutí (na světlo)
1 ms (max.)
Infračervená LED dioda (880 nm)
Indikace výstupu červenou LED diodou
Zapojení
Hnědá (+10-30 V ss
Černá (výstup)
není
IP65
Poniklovaná mosaz
-10 °C až +55 °C
Pružný PUR kabel 2 m
Modrá (-)
* Proti bílému papíru o rozměru 100x100 mm
Elektromagnetická kompatibilita EN60947-5-2
EMC 89/336/EWG
Objednací číslo
RLV62BHP
RLM62BHP
66
Popis
S difúzní detekcí, 6x12x6 mm
Difúzní detekce, M6
Výstup
PNP
PNP
Dosah
50 mm
50 mm
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Ultraminiaturní snímače se zabudovaným zesilovačem
•
•
•
UM2/UM
Odlévané vcelku – odolné proti vibracím
Rychlá odezva - 0,5 ms
Signalizace LED diodou
Oblast použití
Řada UM je určena pro uživatele, kteří mají vysoké požadavky na kompaktní snímač a požadují zabudovaný zesilovač.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Nejmenší detekovatelné
předměty
Napájecí napětí
Příkon
Zdroj světla (typ LED
diody)
Výstup
Doba odezvy
Spínání světlo/tma
Nastavení citlivosti
Signalizace LED diodou
Třída krytí
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého
světla
Materiál pouzdra
Připojení
* Výstup NPN na dotaz
**) 12 V ss na dotaz
Elektromagnetická kompatibilita UM2T50DTV
Vysílač/přijímač
UM2T50DSV
UMR5TV
Difúzní detekce
500 mm
Ø 3 mm
UM2Z3SV
Difúzní detekce
(konvergentní)
5-30 mm
-
50 mm
-
24 V ss** ±10% max. zvlnění 10%
12-24 V ss ±10% max. zvlnění 10%
Vysílač 15 mA max., přijímač 22 mA max.
30 mA max.
Červená LED dioda 660 nm
PNP* 80 mA max.
0,5 ms max.
Sepnutí na tmu
Sepnutí na světlo
Nastavování potenciometrem (na kabelu ve vzdálenosti 300 mm od snímače)
Indikace stavu výstupu oranžovou LED diodou/zelená dioda svítí při vyhovující detekci
IP67
IP64
IP67
-25 °C až +55 °C
3000 lux
Pouzdro z plastu ABS, čočka z akrylu
Kabel 2 m
EN60947-5-2
EMC 89/336/EWG
Oblasti snímání
UM2T50DSV/UM2T50DTV
UMR5TV
UM2Z3SV
A: Bílý papír 50x50 cm
B: Černý papír 50x50 cm
A: Bílý papír 50x50 cm
B: Černý papír 50x50 cm
cm
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241
67
Fotoelektrické snímače
Rozměry
UM2T50DTV
UMR5TV
Vysílač
Přijímač
Čočka
Čočka
UM2T50DSV
Přijímač
Vysílač
Indikace
LED
Čočka
Čočka
Potenciometr pro nastavení
citlivosti
UM2Z3SV
Zapojení
Hnědá
Černá
Indikace
LED
Bílá
Nastavení
citlivosti
Objednací číslo
UM2T50DTV-PNP
UM2T50DSV-PNP
UMR5TV-PNP
UM2Z3SV-PNP
68
Popis
Vysílač/přijímač
Vysílač/přijímač
Difúzní detekce
Difúzní detekce (konvergentní)
Výstup
PNP
PNP
PNP
PNP
Barva
kabelu
Hnědá
V ss (+)
Černá
Výstup
Modrá
O V (-)
Dosah
500 mm
500 mm
50 mm
30 mm
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Miniaturní snímač s dlouhým
dosahem
•
•
•
•
GN/DN
Miniaturní provedení s dlouhým dosahem
Červené viditelné světlo
Připojení kabelem nebo konektorem
IP67
Oblast použití
Řada GN/DN představuje výrobní řadu fotoelektrických článků v minaturním provedení s dlouhým dosahem. Pomocí moderní techniky se podařilo vyrobit
řadu fotoelektrických článků s nízkou cenou a vysokými technickými parametry. Dím kompaktním pouzdrům a dlouhým dosahům je tato řada vhodná pro
většinu zařízení a nezabírá přitom mnoho prostoru. Tyto fotoelektrické články mají navíc výstup stabilní funkce upozorňující např. na zašpinění čočky.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Nejmenší detekovatelné
předměty
Příkon
Zdroj světla (typ LED
diody)
GNT10RS
GNM2RS
GNR40RS
Vysílač/přijímač
Odrazka
Difúzní detekce
10 m
0,03 až 1,3 m*
400 mm
DNS10RS
Difúzní detekce s potlačeným
pozadím
25-100 mm (nast.30-100 mm)
Ø 6 mm
-
-
-
Vysílač:<22 mA
Přijímač: <15 mA
<25 mA
<25 mA
<27 mA
Červené viditelné (700 nm)
Červené viditelné (639 nm)
Červené viditelné (644 nm)
Červené viditelné (700 nm)
Oblast snímání
14
12
10
8
m
6
4
2
80 60 40 20 0 20 40 60 80
cm
s/m
* Proti přiložené odrazce K71 (0,01-2 m proti odrazce K7)
Společné technické parametry
12-24 V ss ±10% max.
zvlnění max. 10%
PNP 100 mA max.
Červená LED signalizuje
stav výstupu
Zelená dioda svítí při
vyhovující detekci
Přepínačem
Potenciometrem
5000 lux
Napájecí napětí
Výstupní data
Signalizace LED diodou
Spínání světlo/tma
Nastavení citlivosti
Max. úroveň rušivého světla
Rozměry
Spínání
světlo/tma
6.3
12
10.3
LED
7
15
3.5
Připojení
Doba odezvy
Elektromagnetická
kompatibilita
EMC 89/336/EEC
Odrazka K71
Pouzdro:
Čočka:
-25 °C až +55 °C
IP67
Karbonát
Akryl
Kabel 2 m, nebo konektor M8,
čtyřpólový (-J)
0,5 ms (max.)
EN50081-1
EN50082-2
Zapojení
Kolík konektoru
Hnědá 12–24 V ss
Černá výstup
2-Øotvoru 3,1
Nastavení
citlivosti
Ø3.5
Oranžová výstup
stabilní funkce
Modrá 0V
6
1. Hnědá 2. Bílá 3. Modrá 4. Černá
Ø3.5 2 m
18
(12.5)
1.2t
25
3
37.5
19
25.4
1.4
3
2-Ø
3.1
1.5
(3.5)
Připojení konektorem M8
(bez montážního úhelníku)
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál pouzdra
3.2
12
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
69
Fotoelektrické snímače
Příslušenství
Krycí maska
Velikost otvoru nejmenší detekovatelné
předměty
Dosah detekce
GNP1
GNP2
GNP3
GNP5-1
1 mm
400 mm
2 mm
1m
3 mm
3m
1x5 mm
2m
Krycí masky se používají spolu s vysílačem/přijímačem pro detekci velmi malých předmětů, anebo pro zkrácení dosahu detekce. Pro dosažení
optimálního výsledku se tyto masky instalují jak na čočku vysílače, tak na čočku přijímače.
Montážní úhelníky
GNB2
GNB3
11
GNB1
17
11
50
2
14
Ø 3,2
15
17,5
8
1,5
14
25
12
11
22
Montážní úhelník, pro horizontální montáž.
Je dodáván jakou součást balení pro modely
s kabelem.
Objednací číslo
GNT10RS-PNP
GNT10RS-PNP-J
GNM2RS-PNP
GNM2RS-PNP-J
GNR40RS-PNP
GNR40RS-PNP-J
DNS10R-PNP
DNS10R-PNP-J
GNB1
GNB2
GNB3
GNP1
GNP2
GNP3
GNP5-1
Montážní úhelník pro čelní/vertikální montáž.
2- Ø 4,5x7,5
Montážní úhelník pro boční/vertikální montáž.
Pro pro modely s kabelem.
Popis
Vysílač/přijímač
Vysílač/přijímač, konektor M8
Fotoelektrický snímač s polarizovanou reflexní detekcí
Fotoelektrický snímač s polarizovanou reflexní detekcí, konektor M8
Difúzní detekce
Difúzní detekce, konektor M8
S potlačeným pozadím
S potlačeným pozadím, konektor M8
Montážní úhelník, pro horizontální montáž
Montážní úhelník, pro čelní/vertikální montáž
Montážní úhelník, pro boční/vertikální montáž
Krycí maska s otvorem o Ø 1 mm, určená pro GNT10RS
Krycí maska s otvorem o Ø 2 mm, určená pro GNT10RS
Krycí maska s otvorem o Ø 3 mm, určená pro GNT10RS
Krycí maska s otvorem 5x1 mm, určená pro GNT10RS
Dosah
10 m
10 m
0,03 až 1,3 m
0,03 až 1,3 m
400 mm
400 mm
100 mm
100 mm
Výstup NPN na dotaz.
POZOR! Fotoelektrický snímač s konektorovým připojením se nedodává s montážním úhelníkem. Další montážní úhelníky na dotaz.
70
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Výstup
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
Fotoelektrické snímače
Snímač s funkcí učení (Teach In)
•
•
•
•
GA
Funkce učení (Teach In)
Detekce průhledných předmětů (GAMT1R)
Výstup stabilní funkce upozorňující na nestabilní signál
IP67
Oblast použití
Řadu GA tvoří kompaktní fotoelektrické snímače s funkcí učení (Teach In) pro jednoduché nastavení. Vyrábějí se jako snímače s difúzní detekcí, snímače
s polarizovanou reflexní detekcí a jako snímače pro detekci průhledných předmětů. Mají výstup stabilní funkce, který upozorňuje na opakovanou nestabilní
úroveň signálu, např. pokud došlo k zašpinění čočky.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
GAS05R
Difúzní detekce
Dosah detekce
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Výstup***)
Spínač (přepínač)
světlo/tma
Doba odezvy
Zdroj světla
Signalizace LED diodou
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
0-50 cm
GAM3R
Reflexní detekce
GAMT1R
Reflexní
detekce průhledných
předmětů
10 cm až 3 m*
10 cm až 1 m**
12 až 24 V ss ±10% max. zvlnění 10 %
Max. 45 mA
PNP max. 100 mA
Volitelné
0,5 ms
1 ms
Červená LED dioda 700 nm viditelný
Oranžová LED dioda: Indikace stavu výstupu zelená LED dioda: Stabilní
signál
Funkce učení (Teach In)
IP67
Pouzdro: Polyakrylát Čočka: Akryl
5000 lux
Kabel 2 m
* Proti polarizované odrazce K7
** Proti přibalené odrazce KMT4
Rozměry
KMT4
Signalizace LED diodou
Kolík konektoru
Hnědá 12–24 V ss
Černá výstup
Tlačítko SET
Oranžová výstup
20
11,5
Elektromagnetická kompatibilita
EN50081-1
ENS0082-2
EMC 89/336/EEC
*** Výstup NPN na dotaz
Zapojení
Kabel
GAMT1R pro detekci
průhledných předmětů.
stabilní funkce
Modrá 0V
35
2-M3
Průchozí otvor
Ø4,2
GA505R
GAM3R
3,5
1
16,5
20
Oblast snímání
12
GAB1
Odrazka K7
GAMT1R
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
71
Fotoelektrické snímače
Nastavení
Stiskněte
tlačítko SET
Spínání světlo/tma
1 Držte tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté po dobu nejméně 5 sekund.
Zelená LED dioda začne blikat, poté začne současně blikat oranžová a zelená LED dioda.
V okamžiku, kdy bliká pouze zelená LED dioda, tlačítko SET (NASTAVIT) uvolněte.
Uvolněte
tlačítko SET
2
3
4
Stiskněte
tlačítko SET
Zelená LED bliká. Jednotka je připravena k nastavení.
Oranžová LED dioda svítí
Sepnutí na světlo
Oranžová LED dioda nesvítí
Sepnutí na tmu
Při každém stisknutí tlačítka SET (NASTAVIT) oranžová LED dioda zhasne nebo se rozsvítí.
5 sekund po posledním stisknutí tlačítka začne zelená LED dioda blikat rychleji.
Po dalších 2 sekundách bude nastavení uloženo. Nastavení je dokončeno.
Nastavení s předmětem ve snímané oblasti
1 Odstraňte detekovaný předmět ze snímané oblasti a držte tlačítko SET
(NASTAVIT) stisknuté po dobu nejméně 2 sekund. Zelená LED dioda začne
blikat. Jakmile oranžová a zelená LED dioda začnou blikat současně,
tlačítko SET (NASTAVIT) uvolněte.
Bez předmětu
Odrazka
Uvolněte
tlačítko SET
2
Oranžová a zelená LED dioda blikají současně.
3
Umístěte detekovaný předmět do snímané oblasti, stiskněte tlačítko SET
(NASTAVIT) a uvolněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Bez předmětu
Odrazka
Stiskněte
tlačítko SET
Automatické nastavení u pohybujícího se předmětu
1 Držte tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté po dobu nejméně 2 sekund. Zelená
LED dioda začne blikat.
Jakmile oranžová a zelená LED dioda začnou blikat současně, tlačítko SET
(NASTAVIT) uvolněte.
Držte tlačítko SET
stále stisknuté a počkejte, až bude průchod
detekovaného
předmětu
dokončen.
2
Oranžová a zelená LED dioda blikají současně.
3
Držte tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté. Oranžová a zelená LED dioda
střídavě blikají.
Držte tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté a počkejte, až bude průchod
detekovaného předmětu dokončen.
Uvolněte tlačítko SET (NASTAVIT). Nastavení je dokončeno.
4
Stiskněte
tlačítko SET
nebo
Odrazka
Uvolněte
tlačítko SET
Stiskněte
tlačítko SET
Bez
předmětu
Max. nastavení
1 Zakryjte fotoelektrický snímač, aby nezachycovalo odražené světlo. Držte
tlačítko SET (NASTAVIT) stisknuté po dobu nejméně 2 sekund. Zelená LED
dioda začne blikat. Uvolněte tlačítko SET (NASTAVIT), jakmile
oranžová a zelená LED dioda začnou současně blikat.
S předmětem
Odrazka
Počkejte, až bude průchod
detekovaného předmětu
dokončen (jednou, nebo vícekrát).
Předmět
Odrazka
S předmětem
Odrazka
Uvolněte
tlačítko SET
2
Oranžová a zelená LED dioda blikají současně.
3
Stiskněte tlačítko SET (NASTAVIT) a uvolněte.
S předmětem
Odrazka
Objednací číslo
GAS05R-PNP
GAM3R-PNP
GAMT1R-PNP
K71
GAB1
GMSB1
GMTB1
72
Popis
Difúzní detekce
Fotoelektrický snímač s polarizovanou reflexní detekcí
Fotoelektrický snímač s polarizovaným reflexním snímáním
pro detekci průhledných předmětů
Odrazka, 42,5x23 mm
Montážní úhelník pro vertikální montáž
Ochranný kryt, pro horizontální montáž, viz strana 74
Ochranný kryt pro čelní/vertikální montáž, viz strana 74
Dosah
0 až 50 cm
0,1 až 3 m
0,1 až 1 m
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Výstup
PNP
PNP
PNP
Fotoelektrické snímače
Kompaktní snímač s mnoha možnostmi použití
•
•
•
•
Model G „střední velikosti“
Kompaktní fotoelektrický snímač zalitý v pouzdru
Připojení kabelem nebo konektorem
Výstup stabilní funkce
IP67
Oblast použití
Kompaktní fotoelektrický snímač zalitý do pouzdra, které je vhodné pro instalaci na strojích, kde je k dispozici jen malý prostor pro montáž. Pokud
je požadována detekce s odrazkou, je model GMR2RS přirozenou první volbou. Polarizovaná čočka eliminuje případné rušivé odrazy. S příslušenstvím
„ochranný kryt s držákem“ je zajištěna velmi pevná a bezpečná montáž. Jako další záruku funkčnosti snímače je možné použít samostatný výstup
stabilní funkce.
Technické parametry
Obj. č.
Funkce
GT5RS
Vysílač/
přijímač
Dosah detekce
Doba odezvy
Příkon
Hystereze
Oblasti snímání
7m
vysílač: 20
mA
přijímač: 25
mA
-
Společné technické parametry
GMR2RS
GSR05RS
Polarizovaná
Difúzní detekce
reflexní
detekce
0,03-1,5 m*
0,5 m**
<0,5 ms
<35 mA
-
max. 10 %
Zdroj světla
Napájecí napětí
Výstupní data
Červená LED dioda (700 nm)
12-24 V ss ±10% max. zvlnění 10%
PNP 100 mA max. ochrana proti zkratu
Indikace výstupu
Jedna červená a jedna zelená LED dioda.
Zelená dioda svítí při vyhovující detekci
Přepínač
Potenciometrem
5000 lux
Spínání světlo/tma
Nastavení citlivosti
Max. úroveň rušivého
světla
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál pouzdra
Připojení
Bílá
Černá
cm
Šířka
cm
-20 °C až +55 °C
IP67
Polykarbonát
* Kabel
4x0,5 mm² RKKR 2 m dlouhý
(vysílač 2x0,5 mm² RKKR 2 m dlouhý)
* Připojení pomocí konektoru M8 se roubovým závitem a nasuvným
prvkem se západkou
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC mm
EN50081-1
EN50082-2
* Proti přiložené odrazce K71 (0,03-2,5 m proti odrazce K7)
** Proti bílému papíru o rozměru 100x100 mm
Rozměry
Kabel
Připojení konektorem
K71
Osa
OSA PAPRSKU
ČOČKA
Kabel
Držák
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
73
Fotoelektrické snímače
Zapojení
indikátor
Vnitřní obvod
Hnědá
Černá výstup
Pokud se používá induktivní
zátěž, např. relé, musí být
současně se zátěží
instalována ochranná dioda
(1N 4002).
Platí pro PNP i NPN.
PNP připojení konektorem
Oranžová výstup
stabilní funkce
Modrá
Výstup
Výstup stabilní funkce slouží pro výstražnou signalizaci při odklonění
optické osy, snížení množství zachyceného světla nebo změně okolního
prostředí po instalaci.
Výstup aktivovaný
sepnutím na světlo
Výstup stabilní
funkce
Barva
kabelu
Hnědá
Oranžová
(bílá)
Kolík
Modrá
Černá
3
4
1
2
+12-24 V ss
Výstup
stabilní
funkce
Výstup
ON
OFF
ON
OFF
Výstup aktivovaný ON
sepnutím na tmu OFF
ON
Výstup stabilní funkce OFF
Pokud množství zachyceného světla klesne pod „bezpečnou úroveň“
(120 %), aktivuje se výstražný signál.
Příslušenství
Ochranný kryt s držákem. Vyroben z nerezové oceli ( 3 mm)
GMSB1 (kabel) / GMSB1J (konektor)
GK7B
GMTB1
* GMSB1 60 mm
GMSB1J 78,5 mm
Objednací číslo
GT5RS-PNP-N
GT5RS-PNP-NJ
Popis
Vysílač/přijímač
Vysílač/přijímač
GMR2RS-PNP-N
GMR2RS-PNP-NJ
Polarizovaná reflexní detekce
Polarizovaná reflexní detekce
K7
GSR05RS-PNP-N
GSR05RS-PNP-NJ
Odrazka, 60x40 mm
Difúzní detekce
Difúzní detekce
GMSB1
GMSB1J
GMTB1
GK7B
Ochranný kryt s držákem, horizontální montáž
Ochranný kryt s držákem, horizontální montáž
Ochranný kryt s držákem, čelní/vertikální montáž
Ochranný kryt s držákem pro odrazku K7 a K71
Připojení
Kabel
Konektor M8,
čtyřpólový
Kabel
Konektor M8,
čtyřpólový
Výstup Dosah
PNP*
7m
PNP*
7m
PNP*
PNP*
0,03-1,5 m (K71)
0,03-1,5 m (K71)
Kabel
Konektor M8,
čtyřpólový
(kabel)
(konektor)
PNP*
PNP*
0,03-2,5 m
0,5 m
0,5 m
* Výstup NPN na dotaz
74
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímač s potlačeným pozadím
v miniaturním pouzdře
•
•
•
•
DL
Detekuje různé předměty při „stejném“ dosahu
Funguje v prašném a špinavém prostředí
Je odolné proti vibracím, zalité do pouzdra
IP67
DLS3R-PNP
DLS20-PNP
160-200 mm
DLS3R-PNP
DLS5R-PNP
15
2-Ø3,1
30-80 mm
30-160 mm
mm
mm
cm
cm
2
25-40 mm
(12,5)
15-24 mm
19
10-200 mm
Ø3,5
10-100 mm
18
10-50 mm
12
10-30 mm
25,4
10,3
14
24-30 mm
DLS5R-PNP
DLS10R-PNP
Difúzní detekce (s potlačeným pozadím)
40-50 mm
80-100 mm
7
Obj. č.
Funkce
Max. dosah detekce,
nastavitelný v
rozmezí
Max. oblast
snímání*VR max.
Min. oblast
snímání*VR min.
Oblasti snímání
Rozměry
1
Technické parametry
Otvor
6
DLS10R-PNP
DLS20-PNP
otvor dlouhý 3,5
Rozměry (mm) DLS10 a DLS20 jsou dostupné s konektorem M8.
12-24 V ss ±10% max. zvlnění 10%
DLS20 navíc také s konektorem M12.
27 mA (max.)
33 mA (max.)
PNP, otevřený kolektor, 100 mA 30 V ss (max.), s ochranou proti zkratu
Otočný spínač
0,35 ms (max.)
Červená LED dioda (700 nm)
Infračervená
LED dioda
Zapojení
(880 nm)
Barva
Dvousegmentová fotodioda
Hnědá (1) kabelu
Červená LED dioda Indikace výstupu
Hnědá
V ss(+)
Zelená LED dioda vyhovující detekce
Černá
Výstup
Otočný potenciometr (VR)
Modrá
0V(-)
IP67
Černá (4)
Polyakrylát
ABS
Modrá (3)
Polyakrylát
Polyakrylát
-25 °C až +55 °C
5000 lux
Číslo v závorce udává číslo kolíku na konektoru M8/M12.
3x0,2 mm RKKR 2 m dlouhý
Rozměry (mm)
Napájecí napětí
Příkon
Výstup**
Přepínač světlo/tma
Doba odezvy
Zdroj světla
Přijímač
Signalizace LED
diodou
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Materiál čočky
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
Rozměry (mm)
Rozměry (mm)
Elektromagnetická kompatibilita
EN50081-1
EMC 89/336/EEC EN50082-1
EN50082-2 (DLS3/5R)
* Proti bílému papíru o rozměru 50x50 mm.
VR max.: oblast snímání při nastavení potenciometru do polohy max.
VR min.: oblast snímání při nastavení potenciometru do polohy min.
** Výstup NPN na dotaz.
Verze s výstupem NPN mají také „výstup stabilní funkce“ pro indikaci nestabilního signálu.
Objednací číslo
DLS3R-PNP
DLS5R-PNP
DLS10R-PNP
DLS10R-PNP-J
DLS20-PNP
DLS20-PNP-J
DLS20-PNP-JM12
Popis
S potlačeným pozadím
S potlačeným pozadím
S potlačeným pozadím
S potlačeným pozadím, konektor M8
S potlačeným pozadím
S potlačeným pozadím, konektor M8
S potlačeným pozadím, konektor M12
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Max. dosah
10-30 mm
10-50 mm
10-100 mm
10-100 mm
10-200 mm
10-200 mm
10-200 mm
Min. dosah
15-24 mm
25-40 mm
30-80 mm
30-80 mm
30-160 mm
30-160 mm
30-160 mm
Výstup
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
75
Fotoelektrické snímače
Snímač s potlačeným pozadím
pro krátký dosah
•
•
•
•
GMZ
Fotoelektrický snímač s potlačeným pozadím
Kompaktní pouzdro
Filtr pro odrušení zářivkového osvětlení
IP67
Oblast použití
Fotoelektrický snímač GM je kompaktním fotoelektrickým snímačem určeným pro krátký dosah. Tento fotoelektrický snímač pracuje do 40 mm
s potlačeným pozadím. Červené viditelné světlo vytváří na detekovaném předmětu zřetelně viditelný červený bod. Kompaktní světelný paprsek umožňuje
navíc detekovat malé předměty. Čočka je opatřena filtrem pro odrušení vnějšího zářivkového osvětlení, a může být proto instalováno v prostorech se
zářivkovým osvětlením.
Technické parametry
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Max. úroveň rušivého světla
Připojení**
GMZ5RT
Difúzní detekce (konvergentní)
50 mm (bílý papír o rozměru 50x50 mm)
Ø 4 mm při 20 mm
12 až 24 V ss ±10% max. zvlnění 10 %
30 mA max.
PNP max. 100 mA
Sepnutí na světlo
1 ms max.
Červená LED dioda 644 nm
Oranžová LED dioda: Indikace výstupu
Zelená LED dioda: Stabilní signál
Potenciometrem
IP67
Pouzdro: Polyarylát
Čočka: Akryl
5000 lux s filtrem pro odrušení vnějšího
zářivkového osvětlení v pásmu 25 kHz až 50 kHz
Kabel 2 m, nebo konektor M8
Bílý papír (100x100)
Vzdálenost (mm)
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Světelný bod
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Výstup*
Spínání světlo/tma
Doba odezvy
Zdroj světla
Signalizace LED diodou
Oblast snímání
Černý papír (100x100)
Šířka (mm)
*) Výstup NPN na dotaz.
**) Na dotaz dostupné s kabelem 2 m.
Rozměry
Zapojení
Signalizace LED diodou
Barva
kabelu
Hnědá
Černá
Modrá
Bílá
Hnědá (1)
PNP
Černá (4)
Modrá (3)
12-24 V ss
Výstup
0V
-
Potenciometr
Konektor M8
Hnědá
Objednací číslo
GMZ5RT-PNP-J
76
Popis
Difúzní detekce (konvergentní), konektor M8
Bílá
Dosah
50 mm
Modrá
Černá
Výstup
PNP
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
M18 jednoduchá a rychlá montáž
•
•
•
•
Kompaktní, krátké pouzdro
Rychlá odezva 0,35 ms
Možnost připojení konektorem M8 (-J)
IP66
Nové modely válcových snímačů CX
Technické parametry
Obj. č.
Funkce
Dosah
detekce
Zdroj světla
Příkon
Nastavení
citlivosti
Materiál
pouzdra
Oblasti
snímání
Společné technické parametry
CXM2RD
Polarizovaná
reflexní detekce
2 m (1)
CXR01
CXR03V
Difúzní detekce
100 mm (2)
Červená
LED dioda (700
mm)
24 mA (PNP)
18 mA (NPN)
-
300 mm (3)
Infračervená LED dioda
(950 mm)
23 mA (PNP)
17 mA (NPN)
-
čočka z akrylu
– pouzdro z
polykarbonátu
26 mA (PNP)
20 mA (NPN)
Potenciometrem
Napájecí napětí
Výstupní data
Indikace výstupu
Doba odezvy
Funkce
Max. úroveň rušivého
světla
Provozní teplota
Třída krytí
Připojení
čočka a pouzdro z polykarbonátu
12-24 V ss ±10% max. zvlnění max. 10%
PNP nebo NPN, 100 mA max. 30 V ss
Ochrana proti zkratu
Červená LED dioda
0,35 ms
Pouze spínání
10 000 lux
-25 °C až +55 °C
IP66
Kabel
3x0,5 mm² RKKR 2 m
Připojení konektorem M8, čtyřpólovým
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC EN50081-1
EN50082-1
Rozměry
Připojení kabelem
(cm)
Šířka
(mm)
(mm)
(1) Proti přiložené odrazce K7 (2) Proti bílému papíru o rozměru 50x50 mm
(3) Proti bílému papíru o rozměru 100x100 mm
Potenciometr
pro nastavení
citlivosti
Připojení konektorem
Zapojení
Hnědá
PNP
Černá
Modrá
Objednací číslo
CXM2RD-PNP
CXM2RD-PNP-J
CXR01-PNP
CXR01-PNP-J
CXR03V-PNP
CXR03V-PNP-J
TP30
Barva
kabelu
Hnědá
Bílá
Modrá
Černá
Kolík
1 +12-24 V ss
2
Výstup
stabilní funkce
3 4
Výstup
Popis
Polarizovaná reflexní detekce
Polarizovaná reflexní detekce
Difúzní detekce
Difúzní detekce
Difúzní detekce
Difúzní detekce
Univerzální držák, viz strana 96.
Odrazka K7
Připojení
Kabel
Konektor
Kabel
Konektor
Kabel
Konektor
Výstup
PNP*
PNP*
PNP*
PNP*
PNP*
PNP*
Dosah
2m
2m
100 mm
100 mm
300 mm
300 mm
* Výstup NPN na dotaz.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
77
Fotoelektrické snímače
Snímače M18 kovové
•
•
•
M18 v kovovém pouzdru
Vyrábí se s konektorem M12
IP67
Technické parametry
Objednací číslo
655.1817.101
Vysílač/přijímač
Funkce
8m
Dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon
Výstup*
Spínání světlo/tma
Odezva
Indikace výstupu
Nastavení citlivosti
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
-
Kabel 2 m
Materiál pouzdra**
Třída krytí
*) Výstup NPN na dotaz.
**) Je také v nerezovém provedení.
655.7816.003
655.7817.004
655.5817.001
655.7816.002
655.7816.006
655.5816.001
Difúzní detekce
Polarizovaná reflexní
Difúzní detekce
detekce
300 mm
500 mm
0-2,5 m
10-36 V ss
>25 mA
PNP max. 200 mA, ochrana proti přetížení
Programovatelné
2 ms
Žlutá LED dioda
Potenciometrem
Potenciometrem
Potenciometrem
-20 °C až +70 °C
10 000 lux
Kabel 2 m
Konektor M12
Kabel 2 m
Kabel 2 m
Konektor M12
Konektor M12
Poniklovaná mosaz
IP67
S potlačeným
pozadím
10-120 mm
Sepnutí na světlo
Potenciometrem
Konektor M12
EN60947-5-2
Elektromagnetická kompatibilita
EMC 89/336/EEC
Rozměry
655.8916.001
Zapojení
Vysílač/přijímač a difúzní
detekce s kabelem
Potenciometr
LED dioda
Polarizovaná reflexní detekce
s kabelem
Hnědá
Bílá
Potenciometr
LED dioda
Černá
Modrá
Konektorem M12
Potenciometr
LED dioda
Vysílač/
přijímač
Polarizovaná reflexní
detekce s konektorem M12
Hnědá
Bílá
Potenciometr
LED dioda
Difúzní
det.
Odrazka
Černá
Sepnutí na světlo: Bílá
kSepnutí na tmu: Bílá
k+
Sepnutí na světlo: Bílá
kSepnutí na tmu: Bílá
k+
Sepnutí na světlo: Bílá
k+
Sepnutí na tmu: Bílá k -
Modrá
S potlačeným pozadím
LED dioda
Potenciometr
LED dioda žlutá
LED dioda zelená
Potenciometr
Objednací číslo
655.1817.101
655.7817.003
655.7816.002
655.7817.004
655.7816.006
655.5817.001
655.5816.001
655.8916.001
R83
Barva
kabelu
Hnědá
Bílá
Modrá
Černá
Kolík
1 +
2 Volba spínání světlo/tma
3 4 Výstupní signál
Popis
Připojení
Výstup
Vysílač/přijímač
Kabel
PNP
Difúzní detekce
Kabel
PNP
Difúzní detekce
Konektor M12
PNP
Difúzní detekce
Kabel
PNP
Difúzní detekce
Konektor M12
PNP
Polarizovaná reflexní detekce
Kabel
PNP
Polarizovaná reflexní detekce
Konektor M12
PNP
S potlačeným pozadím
Konektor M12
PNP
Odrazka, Ø 83 mm. Další sortiment odrazek viz strana 77.
Netýká se modelů
s potlačeným pozadím
Dosah
8m
300 mm
300 mm
500 mm
500 mm
0-2,5 m
0-2,5 m
10-120 mm
Výše uvedené položky jsou dostupné také v nerezovém provedení.
POZOR! Odrazka se objednává zvlášť. Není součástí balení.
78
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Standardní snímač
•
•
•
•
NE2
Kabel nebo otočný konektor M12
2 výstupy - PNP i NPN
Dlouhý dosah
IP67
Oblast použití
Je možné zvolit buď připojení otočným konektorem M12 nebo napevno
instalovaným kabelem. Každé fotoelektrické čidlo má dva samostatné
výstupy – jeden s PNP a jeden s NPN. Instalaci zjednodušuje řada různých
doplňků, např. motážních úhelníků, ochranných krytů a krycích masek.
Řada NE2 je navržena tak, aby při automatizaci provozu umožňovala najít
řešení pro maximální počet různých aplikací. Vzhledem k tomu, že kryty
různých modelů této řady mají stejnou velikost, lze jednoduchým způsobem
najít takové řešení, které nevyžaduje žádnou úpravu či přemístění
montážních úchytů na daném stroji.
Technické parametry
NE2T30R
NE2T50
NE2M10R
NE2R10
NE2D70
Funkce
Vysílač/přijímač
Vysílač/
přijímač
Polarizovaná
reflexní detekce
Difúzní detekce
Dosah detekce
30 m
50 m
0,03-10 m
1m
Nejmenší
detekovatelné
předměty
Zdroj světla (typ LED
diody)
Běžná spotřeba
Ø 21 mm
-
-
-
Difúzní detekce
Difúzní detekce
s potlačeným pozadím s potlačeným
pozadím
70-700 mm
70-500 mm
(nastavitelný 120-700 (nastavitelný 120-500
mm)
mm)
-
Infračervená
(880 nm)
Červená
(700 nm)
< 24 mA
Červená
(700 nm)
< 20 mA
Infračervená
(880 nm)
< 40 mA
Červená
(700 nm)
Vysílač: < 22 mA
Přijímač: < 17 mA
Společné technické parametry
Napájecí napětí
Výstupní parametry
Signalizace LED diodami
Spínání typu světlo/tma
Nastavení citlivosti
12-24 V ss ±10 %, zvlnění max. 10 %
PNP/NPN 2 výstupy 100 mA 30 V st max.
Oranžová LED dioda signalizuje stav výstupu
Zelená dioda svítí při vyhovující detekci
Volitelné přepínačem
Potenciometr
Max. úroveň rušivého světla
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál
Pouzdro:
Čočka:
Odezva
Připojení
Oblasti snímání
NE2D50R
Červená
(700 nm)
< 38 mA
5000 lux
-25 °C až +55 °C
IP67
Polykarbonát
Akryl
0,5 ms max.
Kabel 2 m, konektor M12
- čtyřpólový (-J)
Připojení
NE2-M10R
Vysílač
Sändare
NE2-D70
Sändare
NE2-D50R
Brun (1) :12-24 V DC
Inre krets
bílá
Rosa (2) :Testingång
Blå (3) :0 V
černá
Hnědá
12-24
ss
Brun (1)(1):
:12-24
VV
DC
Růžová (2): Zkušební
Rosa (2) :Testingång
vstup
Modrá (3): 0 V
Blå (3) :0 V
Přijímač/odrazka,
difúznídirektavkännande
detekce
Mottagare/motrefklektor,
Hnědá
12-24
V ss
Brun
(1):(1):
12-24
V DC
Inre krets
Vnitřní
obvod
NE2-R10
Mottagare/
Bílá(2):
(2):NPN-utgång
Výstup NPN
Vit
Černá(4):
(4):PNP-utgång
Výstup
Svart
PNP
Modrá
Blå (3): (3):
0 V0 V
Poloha mm
Poloha mm
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
79
Inre krets
NE2-T50R
Inre krets
Vnitřní
obvod
NE2-T30R
Fotoelektrické snímače
Rozměry
Kabel
Připojení konektorem M12
Odrazka K7
2-φ 3.5
35
1,5
60 52
0.2
45
55
(14,5)
26
6.5
4,5
8
40.5
Konektor
M12
M12-kontakt
5
Ø6
Kabel
2m
2 m kabel
18
(14,5)
5
27,5
27,5
55
1,5
35
26
45
18
4,5
Otočný
Vridbar
Příslušenství
Ochranný kryt ACB012,
pro horizontální montáž
Montážní úhelník NEB1,
horizontální montáž
Ochranný kryt ACB013,
pro vertikální montáž
otvor
o
φ6.4
hole
Montážní úhelník NEB2,
vertikální montáž
ø 6,4
t2
6.4
5.2
22
12
25
26
9.4
4.5
12
5.5
5°
5°
4.5
67
2 otvory
o ø2-4,5
φ4.5 hole
45
5°
5°
6.4
45
POZOR! Montážní úhelníky jsou volitelným
příslušenstvím a objednávají se samostatně.
Objednací číslo
NE2T30R
NE2T30R-J
NE2T50
NE2T50-J
NE2M10R
NE2M10R-J
NE2R10
NE2R10-J
NE2D50R
NE2D50R-J
NE2D70
NE2D70-J
NEB1
NEB2
ACB012
ACB013
NE2P3
NE2P5
NE2P5X1
NE2PFA
NE2PFB
80
26
26
42
59
6.4
6.4
t2
15
6
45
26
5.5
2 otvory
o2- φø4.24,2
hole
9.5
5
22
29
40
Popis
Fotoelektrické čidlo, vysílač/přijímač 30 m, PNP/NPN, kabel 2 m
Fotoelektrické čidlo, vysílač/přijímač 30 m, PNP/NPN, konektor M12
Fotoelektrické čidlo, vysílač/přijímač 50 m, PNP/NPN, kabel 2 m
Fotoelektrické čidlo, vysílač/přijímač 50 m, PNP/NPN, konektor M12
Fotoelektrické čidlo, polarizovaná reflexní detekce 10 m, PNP/NPN, kabel 2 m
Fotoelektrické čidlo, polarizovaná reflexní detekce 10 m, PNP/NPN, konektor M12
Fotoelektrické čidlo, difúzní detetekce 1 m, PNP/NPN, kabel 2 m
Fotoelektrické čidlo, difúzní detetekce 1 m, PNP/NPN, konektor M12
Fotoelektrické čidlo, s potlačeným pozadím 500 mm, PNP/NPN, kabel 2 m
Fotoelektrické čidlo, s potlačeným pozadím 500 mm, PNP/NPN, konektor M12
Fotoelektrické čidlo, s potlačeným pozadím 700 mm, PNP/NPN, kabel 2 m
Fotoelektrické čidlo, s potlačeným pozadím 700 mm, PNP/NPN, konektor M12
Montážní úhelník, horizontální montáž, pro řadu NE
Montážní úhelník, držák pro vertikální montáž, pro řadu NE
Ochranný kryt, horizontální montáž, pro NE a DLS
Ochranný kryt, vertikální montáž, pro NE a DLS
Krycí maska s otvorem o Ø 3 mm, určená pro vysílač/přijímač
Krycí maska s otvorem o Ø 5 mm, určená pro vysílač/přijímač
Krycí maska s otvorem 5x1 5 mm, určená pro vysílač/přijímač
Ochrana proti vzájemnému rušení vertikální, 2 ks,
Ochrana proti vzájemnému rušení horizontální, 2 ks
940 • Fax: 241 484 941
45
Fotoelektrické snímače
Kompaktní snímač s dlouhým
dosahem
•
•
•
•
NE
Kompaktní s dlouhým dosahem
Multinapájení s reléovým výstupem
Rychlý statický výstup PNP/NPN
Připojení kabelem nebo konektorem
Oblast použití
Kompaktní fotoelektrický snímač s velmi dlouhým dosahem. Vyrábí se jak se statickým výstupem, tak s reléovým výstupem. Fotoelektrické snímače
s reléovým výstupem mají navíc multinapájení.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
NET30D
Vysílač/
přijímač
30 m
Infračervený
Dosah detekce
Zdroj světla
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Funkce
Výstup
Signalizace LED diodou
Doba odezvy
Min. vel. předmětu
Nastavení citlivosti
Max. úroveň rušivého světla
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál pouzdra
Připojení
NEM5RD
NER10
NET30D-DC
NEM5RD-DC
NER10-DC
Polarizovaná
Difúzní detekce
Difúzní detekce
Vysílač/přijímač
Polarizovaná
reflexní detekce
reflexní detekce
0,03 – 5 m*
1 m**
30 m
0,03–5 m*
1 m**
Červená LED
Infračervený
Infračervený
Červená LED
Infračervený
dioda
dioda
24–240 V st/ss 10 %, 50/60 Hz
12-24 V ss ±10 %, zvlnění max. 10 %
Vysílač:
22 mA (max.)
20 mA (max.)
2 W (max.)
Vysílač:
20 mA (max.)
1,8 W
Přijímač: 15 mA
Přijímač:
(max.)
2 W (max.)
Sepnutí na tmu
Sepnutí na světlo
Sepnutí na tmu
Sepnutí na světlo
Relé 1 A 250 V st max. odporová zátěž,
PNP/NPN 2 výstupy 100 mA 30 V st max.
1 A 30 V ss max. odporová zátěž
Indikace výstupu červenou LED diodou. Zelená LED vyhovující detekce
5 ms max.
1 ms
0,5 ms
0,5 ms
20 mm
20 mm
Potenciometrem Potenciometrem
Potenciometrem
Potenciometrem
10 000 lux
-25 °C až +55 °C
IP66
ABS (čočka z akrylu)
Kabel 2 m
Kabel 2 m, nebo konektor M8
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC *) Proti polarizované odrazce K7
**) Proti bílému papíru o rozměru 200x200 mm
EN50081-1
EN50082-2
Oblasti snímání
Vysílač/přijímač
NET30D
Polarizovaná reflexní detekce
NEM5RD
Difúzní detekce
NER10
Bílý papír
Černý papír
Rozměry
35
45
5
K7
Kabel
o ØØ44
Kabel
30
2-Ø 4,2
4,5
26
Kabel nebo připojení
konektorem
300
M8x1
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
81
Fotoelektrické snímače
Zapojení
Reléový výstup
Výstup PNP/NPN
Hnědá 12-30 V ss (1)
Hnědá
Modrá
Bílá výstup PNP (2)
Černá NO
Černá výstup NPN (4)
Šedá NC
Bílá COM
Modrá OV (3)
Číslo v závorce udává číslo kolíku na konektoru M8.
Testovací vstup
Na vysílači/přijímači je možné vypnout vysílací diodu připojením růžového vodiče (kolík č. 2) k 0 V. Tento postup je možné používat jako test funkčnosti
nebo jako ochranu proti vzájemnému rušení.
Příslušenství
Ochranný kryt ACB012, horizontální montáž
Ochranný kryt ACB013, držák pro vertikální montáž
Montážní úhelník NEB1, horizontální montáž
Montážní úhelník NEB2, vertikální montáž
POZOR! Montážní úhelníky jsou volitelným příslušenstvím, objednávají se samostatně.
Objednací číslo
NET30D
NEM5RD
NER10
NET30D-DC
NET30D-DC-J
NEM5RD-DC
NEM5RD-DC-J
NER10-DC
NER10-DC-J
ACB012
ACB013
GK7B
NEB1
NEB2
82
Popis
Připojení
Vysílač/přijímač
Kabel
Polarizovaná reflexní detekce
Kabel
Difúzní detekce
Kabel
Vysílač/přijímač
Kabel
Vysílač/přijímač
Konektor M8, čtyřpólový
Polarizovaná reflexní detekce
Kabel
Polarizovaná reflexní detekce
Konektor M8, čtyřpólový
Difúzní detekce
Kabel
Difúzní detekce
Konektor M8, čtyřpólový
Ochranný kryt, horizontální montáž, pro NE a DLS
Ochranný kryt, vertikální montáž, pro NE a DLS
Držák pro odrazku K7 a K71
Montážní úhelník, horizontální montáž, pro řadu NE
Montážní úhelník, držák pro vertikální montáž, pro řadu NE
Výstup
Relé
Relé
Relé
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
Dosah
30 m
5m
1m
30 m
30 m
5m
5m
1m
1m
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímač s potlačeným pozadím
•
•
•
•
DLS
Detekuje různé předměty při „stejném“ dosahu
Funguje v prašném a špinavém prostředí
Ochranný kryt jako příslušenství
IP67
Oblast použití
Velmi kompaktní fotoelektrický snímač s potlačeným pozadím s dlouhým
dosahem detekce. Přesné a jednoduché nastavení citlivosti pětiotáčkovým
potenciometrem se stupnicí. DLS100R pracuje s červeným viditelným
světlem. Zřetelný červený bod je vidět až ze vzdálenosti 1 m.
Pro uživatele je toto červené viditelné světlo při nastavování a během
provozu velmi užitečné. Tento snímač představuje dobrou volbu
v případech, kdy je detekce obtížná, např. pokud se mění barva, plocha
nebo tvar detekovaného objektu. Za detekovaným předmětem je „pozadí“,
které nesmí být detekováno. Tento snímač funguje spolehlivě v prašném
a špinavém prostředí.
Zapojení
Technické parametry
Obj. č.
Funkce
Max. dosah detekce
Min. dosah detekce
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Výstup
Spínač (přepínač)
světlo/tma
Doba odezvy
Zdroj světla
Přijímač
Signalizace LED diodou
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Max. úroveň rušivého
světla
Provozní teplota
Připojení
DLS100R
DLS100R-J
DLS202
DLS202-J
Difúzní detekce s potlačeným pozadím
0,1-1 m
0,1-2 m*
0,1-0,2 m*
12 až 24 V ss ±10% max. zvlnění 10 %
30 mA (max.)
PNP & NPN (2 výstupy) otevřený kolektor
100 mA (30 V ss max.), s ochranou proti zkratu
Otočný spínač
2 ms (max.)
Červená LED dioda (650 nm) Infračervená LED dioda (880 nm)
Dvousegmentová fotodioda
Červená LED dioda indikace výstupu, Zelená dioda vyhovující
detekce
Pětiotáčkovým potenciometrem se stupnicí
IP67
Polyakrylát
10 000 lux (sluneční světlo), 3 000 lux (žárovka)
Kabel 2 m
-20 °C až +55 °C
Konektor M8
Kabel 2 m
Hnědá 12-30 V ss (1)
Bílá výstup PNP (2)
Černá výstup NPN (4)
Modrá OV (3)
Číslo v závorce udává číslo kolíku na konektoru
M8 (čtyřpólovém).
Oblast snímání
Konektor M8
Poloha mm
* Proti bílému papíru
o rozměru 20x20 cm
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC EN50081-1
EN50082-2
DLS202
Poloha mm
DLS100R
Rozměry
Kabel o délce 2 m nebo připojení
konektorem M8
DLS100R se vyrábí
s konektorem M12.
Objednací číslo
DLS100R
DLS100R-J
DLS100R-PJ4
DLS202
DLS202-J
ACB012
ACB013
Popis
Připojení
Max. dosah
Kabel
0,1-1 m
S potlačeným pozadím
S potlačeným pozadím
Konektor M8
0,1-1 m
S potlačeným pozadím
Konektor M12
0,1-1 m
S potlačeným pozadím
Kabel
0,1-2 m
S potlačeným pozadím
Konektor M8
0,1-2 m
Ochranný kryt, horizontální montáž, pro NE a DLS, viz strana 82
Ochranný kryt, vertikální montáž, pro NE a DLS, viz strana 82
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Min. dosah
0,1-0,2 m
0,1-0,2 m
0,1-0,2 m
0,1-0,2 m
0,1-0,2 m
Výstup
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
83
Fotoelektrické snímače
Snímač s potlačeným pozadím
•
•
•
•
DLS
Detekuje různé předměty při „stejném“ dosahu
Připojení na svorky
Funguje v prašném a špinavém prostředí
IP66
Technické parametry
Obj. č.
Funkce
Max. dosah detekce
Min. dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon
Výstup
Spínání světlo/tma
Doba odezvy
Zdroj světla
Přijímač
Signalizace LED
diodou
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Provozní teplota
Max. úroveň
rušivého světla
Připojení
Oblasti snímání
DLS100P
DLS200P
DLS100TC
DLS200TC
Difúzní detekce (s potlačeným pozadím)
0,02-1 m*
0,02-2 m*
0,02-1 m*
0,02-2 m*
0,02-0,2 m*
24 V-240 V st/ss ±10 %,
12-24 V ss ±10 % max.
50-60 Hz
zvlnění 10 %
30 mA (max.) ss, 4W
30 mA (max.)
(max.) st
Relé SPST (3 A, 250 V st
PNP/NPN (2 výstupy),
750 VA)(3 A, 30 V ss 90 W) otevřený kolektor (100 mA
30 V ss (max.), s ochranou
proti zkratu
(Přepínač funkce spínání/rozpínání)
20 ms (max.)
2 ms (aktivní) 5 ms
(neaktivní)
Infračervená LED dioda (880 nm)
Dvousegmentová fotodioda
Červená LED dioda indikace výstupu. Zelená LED dioda
indikace vyhovující detekce
Potenciometrem
IP66
Polykarbonát
-25 °C až +55 °C
10 000 lux (max.)
DLS100
cm
cm
160
140
120
100
80
70
60
50
40
30
20
10
mm
80
mm
20 10 0 10 20
60
40
20
20 10
0
10 20
Provedení
Přepínač
světlo/tma
Ljus-mörker
omkopplare
Nastavení citlivosti
Känslighetsinställning
Připojení
Signalizace
LED Anslutning
LED-indikering
diodou
Šroubová svorka (Konektor M12 s adaptérem
BG11553X)
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC * Bílý papír o rozměru 20x20 cm
DLS200
EN50081-1
EN50082-1
EN50082-2 (DLS100/200P)
Zapojení
Rozměry
Reléový výstup (multinapájení)
Výstup PNP/NPN (12-24 V ss)
Matice
+12 až
24 V ss
Výstup
PNP
Výstup
NPN
24 V
tillaž
240 V
st/ss
V AC/DC
Relé
Relä SPST
= V (-)
Objednací číslo
DLS100P
DLS200P
DLS100TC
DLS200TC
BG11553X
84
Popis
S potlačeným pozadím
S potlačeným pozadím
S potlačeným pozadím
S potlačeným pozadím
Adaptér se čtyřpólovým konektorem M12
Max. dosah
0,2-1 m
0,2-2 m
0,2-1 m
0,2-2 m
Min. dosah
0,02-0,2 m
0,02-0,2 m
0,02-0,2 m
0,02-0,2 m
Výstup
Relé
Relé
PNP/NPN
PNP/NPN
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímač s potlačeným pozadím
s funkcí učení (Teach In)
•
•
•
•
DAS100/200
Funkce učení (Teach In)
Detekuje různé předměty při „stejném“ dosahu
Připojení na svorky
IP67
Oblast použití
Řadu DAS tvoří fotoelektrické snímače s potlačeným pozadím s funkcí
učení (Teach In) umožňující jednoduché nastavení. Navíc je možné volit
mezi několika možnostmi nastavení: snímáním předmětu s pozadím nebo
bez pozadí, případně snímáním předmětu v určité oblasti.
Časová funkce se zpožděným přítahem/zpožděným odpadem v rozmezí
0-5 sekund umožňuje nastavit, jak dlouho má fotoelektrický snímač
určitý předmět snímat, než vyšle signál, anebo prodloužit výstupní signál.
Fotoelektrické snímače s potlačeným pozadím je vhodné používat tam,
kde je třeba detekovat předměty, které mohou mít různý tvar a barvu nebo
se nacházejí v prašném a špinavém prostředí. Technické parametry
Nastavení citlivosti
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál pouzdra
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
12-24 V ss ±10 % zvlnění max. 10 %
45 mA max.
PNP/NPN 100 mA max.
Bílý papír
0,2 m
24-240 V st/ss ±10 % 50/60 Hz
2,5 W
Reléový výstup 3 A 250 V st/3 A 30 V ss
Spínač
5 ms
20 ms
Zpožděný přítah/zpožděný odpad 0-5 sekund.
Červená LED dioda
Infračervená LED
Červená LED dioda
Infračervená LED
650 nm
dioda 880 nm
650 nm
dioda 880 nm
Oranžová LED dioda: Indikace výstupu
Zelená LED dioda: vyhovující detekce
Červená LED dioda: Chyba
Funkce učení (Teach In)
-25 °C až +55 °C
IP67
Polykarbonát
10 000 lux (sluneční světlo)
Poloha (mm)
DAS100
Bílý papír
Vzdálenost cm
Signalizace LED diodou
DAS100RTC
DAS200TC
DAS100RP
DAS200P
Detekce s potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
1m
2m
1m
2m
0,4-1 m
0,4-2 m
0,4-1 m
0,4-2 m
Vzdálenost cm
Obj. č.
Funkce
Max. dosah detekce
Nastavitelný dosah
detekce
Min. dosah detekce
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Výstup
Přepínač světlo/tma
Doba odezvy
Časová funkce
Zdroj světla
Oblasti snímání
Poloha (mm)
DAS200
Šroubová svorka
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC EN50081-1
EN50082-1
Rozměry
Zapojení
Připojení výstup PNP/NPN
Připojení
Výstup PNP
Výstup NPN
OV
Připojení reléový výstup
Připojení
3 A max.
Provedení a nastavení na straně 87.
Objednací číslo
DAS100RTC
DAS100RP
DAS200TC
DAS200P
Popis
S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Max. dosah
1m
1m
2m
2m
Výstup
PNP/NPN
Relé
PNP/NPN
Relé
85
Fotoelektrické snímače
Snímač s potlačeným pozadím
s funkcí učení (Teach In)
•
•
•
•
DAS40/70
Funkce učení (Teach In)
Detekuje různé předměty při „stejném“ dosahu
Vyrábí se také s konektorem M8
IP67
Oblast použití
Řadu DAS tvoří fotoelektrické snímače s potlačeným pozadím s funkcí
učení (Teach In) umožňující jednoduché nastavení. Navíc je možné volit
mezi několika možnostmi nastavení: snímáním předmětu s pozadím nebo
bez pozadí, případně snímáním předmětu v určité oblasti.
Časová funkce se zpožděným přítahem/zpožděným odpadem v rozmezí
0-1 sekundy umožňuje nastavit, jak dlouho má fotoelektrický snímač
určitý předmět snímat, než vyšle signál, anebo prodloužit výstupní signál.
Fotoelektrické snímače s potlačeným pozadím je vhodné používat tam,
kde je třeba detekovat předměty, které mohou mít různý tvar a barvu nebo
se nacházejí v prašném a špinavém prostředí.
Technické parametry
Signalizace LED diodou
Oblasti snímání
DAS40R-PNP
DAS70-PNP
DAS40R-J
DAS70-J
Detekce s potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
400 mm
700 mm
400 mm
700 mm
100-400 mm
100-700 mm
100-400 mm
100-700 mm
70 mm
12-24 V ss ±10 % zvlnění max. 10 %
50 mA max.
PNP max. 100 mA
PNP/NPN max. 100 mA
Spínač
3 ms
Zpožděný přítah/zpožděný odpad 0-1 sekunda
Červená LED dioda
Infračervená LED
Červená LED dioda
Infračervená LED
650 nm
dioda 880 nm
650 nm
dioda 880 nm
Oranžová LED dioda: Indikace výstupu
Zelená LED dioda: vyhovující detekce
Červená LED dioda: Chyba
Funkce učení (Teach In)
-25 °C až +55 °C
IP67
Polykarbonát
10 000 lux (sluneční světlo)
Nastavení citlivosti
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál pouzdra
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC Rozměry
Kabel 2 m
EN50081-1
EN50082-1
Vzdálenost cm
Bílý papír
Poloha (mm)
DAS70
Bílý papír
Vzdálenost cm
Objednací číslo
Funkce
Max. dosah detekce
Nastavitelný dosah detekce
Min. dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon
Výstup
Přepínač světlo/tma
Doba odezvy
Časová funkce
Zdroj světla
Poloha (mm)
DAS40
Konektor M8, čtyřpólový
Zapojení
S kabelem
Hnědá 12-24 V ss
Černá výstup
Modrá OV
Připojení konektorem
Konektor M8
OV
Výstup NPN
Výstup PNP
Provedení a nastavení na straně 87.
Objednací číslo
DAS40R-PNP
DAS40R-J
DAS70-PNP
DAS70-J
Popis
S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
S potlačeným pozadím s funkcí učení (Teach In)
* Výstup NPN na dotaz.
86
Připojení
Kabel
Konektor M8,čtyřpólový
Kabel
Konektor M8,čtyřpólový
Max. dosah
400 mm
400 mm
700 mm
700 mm
Výstup
PNP*
PNP/NPN
PNP*
PNP/NPN
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
2
2
Provedení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
O.P - indikátor funkce. Oranžová LED dioda svítí, je-li výstup aktivní.
STB - indikátor stabiliní funkce. Zelená LED dioda svítí, je-li vstupní signál
stabilní.
ERR - indikátor výskytu chyby. Červená LED dioda se rozsvítí, pokud při
aktivaci funkce učení (Teach In) dojde k chybě.
SET/RUN - přepínač funkcí NASTAVIT/SPUSTIT umožňující v poloze
SET aktivovat funkci učení (Teach In). Přepnutím do polohy RUN se
fotoelektrický snímač aktivuje s uloženým nastavením.
Tlačítkem SET se při nastavení přepínače SET/RUN do polohy SET načte
vzdálenost.
ZONE/NOR. Při nastavení přepínače do polohy ZONE snímá fotoelektrický
snímač předmět v oblasti mezi dvěma načtenými vzálenostmi. Při
nastavení přepínače do polohy NORM snímá fotoelektrický snímač
předmět pouze v načteném dosahu.
D.ON/L.ON - přepínač světlo/tma.
ON.D/OFF.D - zpožděný přítah/zpožděný odpad.
TIME – potenciometr pro nastavení časové funkce.
3
1
4
6
1
3
4
5
6
9
7
7
8
8
9
5
DAS40/70
Nastavení
DAS100/200
A Načtení pozadí
Detekuje předměty před pozadím
1 Zone
(oblast)
2Set
(nastavit)
3 Set
4(nastavit)
Nor
Run
(spustit)
O.P
bliká
STB Off ERR Off
(STB (Chyba
vypnuto) vypnuto)
O.P STB Off ERR Off
bliká (STB
(Chyba
vypnuto) vypnuto)
Run
(spustit)
O.P STB Off ERR Off
(STB (Chyba
bliká
vypnuto) vypnuto)
Nastavte přepínač ZONE/NOR. do polohy [NOR.]
Nastavte přepínač SET/RUN do polohy [SET]
Oranžová LED dioda (O.P) bliká
Stiskněte tlačítko SET a držte jej stisknuté. Pozadí se načte.
Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda (STB), stisk tlačítka uvolněte.
Pozadí
Oranžová LED dioda (O.P) začne blikat, zelená LED dioda (STB) trvale svítí.
Načtení je dokončeno.
Nastavte přepínač SET/RUN do polohy RUN.
B Načtení detekovaného předmětu
Detekuje předměty bez pozadí
1Zone
(oblast)
2Set
(nastavit)
3 4Set
(nastavit)
Nor
Run
(spustit)
O.P
bliká
STB Off ERR Off
(Chyba
(STB
vypnuto) vypnuto)
O.P
bliká
STB Off ERR Off
(STB (Chyba
vypnuto) vypnuto)
O.P
bliká
STB Off ERR Off
(Chyba
(STB
vypnuto) vypnuto)
Run
(spustit)
Nastavte přepínač ZONE/NOR. do polohy [NOR.]
Nastavte přepínač SET/RUN do polohy [SET]
Oranžová LED dioda (O.P) bliká
De
tek
ov
an
Dvojím stisknutím tlačítka SET aktivujte načtení detekovaného předmětu.
Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda (STB), tlačítko SET uvolněte.
ýp
řed
mě
t
Oranžová LED dioda (O.P) začne blikat, zelená LED dioda (STB) trvale svítí.
Načtení je dokončeno.
Nastavte přepínač SET/RUN do polohy RUN.
C Načtení zóny
Detekce předmětu v definované zóně
1 Zone
(oblast)
2 Set
(nastavit)
3
4
5 Set
(nastavit)
Nastavte přepínač ZONE/NOR. do polohy [ZONE]
Nastavte přepínač SET/RUN do polohy [SET]
Oranžová LED dioda (O.P) bliká
Nor
Run
(spustit)
O.P
bliká
STB Off ERR Off
(STB (Chyba
vypnuto) vypnuto)
O.P
bliká
STB Off ERR Off
(STB
(Chyba
vypnuto) vypnuto)
O.P
bliká
STB
Off
ERR
Off
O.P
bliká
STB
Off
ERR Off
(Chyba
vypnuto)
O.P
bliká
STB Off ERR Off
(Chyba
(STB
vypnuto) vypnuto)
Umístěte předmět, který má být detekován, na delší vzdálenost a stiskněte tlačítko SET.
Jakmile se rozsvítí zelená LED dioda (STB), tlačítko SET uvolněte.
Oranžová LED dioda (O.P) začne blikat, zelená LED dioda (STB) trvale svítí.
Delší dosah snímání je načten.
Umístěte předmět, který má být detekován, na kratší vzdálenost a stiskněte tlačítko SET.
Zelená LED dioda (STB) stále svítí, zatímco oranžová LED dioda (O.P) zhasne.
Detekovaný
předmět daleko
Detekovaný
předmět blízko
Po uvolnění tlačítka SET začne oranžová LED dioda (O.P) blikat, zelená LED dioda (STB) trvale svítí.
Kratší dosah snímání je načten.
Nastavte přepínač SET/RUN do polohy RUN.
Run
(spustit)
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
87
Fotoelektrické snímače
Polarizovaná reflexní detekce
s dlouhým dosahem
•
•
•
•
NALM10R
Dosah detekce 10 m
Fotoelektrický snímač dokáže detekovat lesklé předměty
Multinapájení
IP67
Oblast použití
Model NALM10R je určen pro polarizovanou reflexní detekci s požadovaným dlouhým dosahem snímání. Tento fotoelektrický snímač vyhovuje většině
požadavků týkajících se různých napájecích napětí a výstupů, neboť má multinapájení s reléovým výstupem, anebo napájení stejnosměrným proudem
s tranzistorovým výstupem a s výstupem PNP i NPN. Tento fotoelektrický snímač emituje červené viditelné světlo, které usnadňuje nasměrování proti
odrazce. Odrazku je možné nastavit v úhlu 30°.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Zdroj světla
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Výstup
Přepínač světlo/tma
Doba odezvy
Signalizace LED diodou
Nastavení citlivosti
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál pouzdra
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
NALM10RP
NALM10RTC
Polarizovaná reflexní detekce
0,5 – 10 m*
Červená LED dioda (670 nm)
24–240 V st/ss 10 %, 50/60 Hz
12-24 V ss ±10 %, zvlnění max.
10 %
2 W max.
30 mA max.
Relé 3 A 250 V st max. odpor. zátěž
2 výstupy PNP a NPN
3 A 30 V ss max. odporová zátěž
100 mA 30 V ss max.
Přepínač
Max. 0,5 ms
Max. 15 ms
Červená LED dioda indikace výstupu, zelená LED dioda signalizuje stabilní
signál
-25 °C až +55 °C
IP67
Pouzdro: polykarbonát, Čočka: akryl
Sluneční světlo max. 10 000 lux
Šroubová svorka
* Proti odrazce K77, která je součástí balení
Zapojení
Připojení výstup PNP/NPN
Připojení reléový výstup
Připojení
Anslutning
24 V-240 V
st / ss
AC/DC
250 V st
AC
30 V ss
DC
relé, 33AAmax.
Relä,
Max.
Výstup PNP
Výstup NPN
Rozměry
Objednací číslo
NALM10RP
NALM10RTC
88
Odrazka K77
Popis
Polarizovaná reflexní detekce
Polarizovaná reflexní detekce
Dosah
10 m
10 m
Výstup
Relé
PNP/NPN
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Fotoelektrický snímač s dlouhým dosahem
•
•
•
•
NA
Multinapájení 24-240 V st/ss
Připojení masivními svorkami
Programovatelná časová funkce 0,1/-5 s
IP66
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Zdroj světla
NAT20R-PG
NAM7R-PG
Vysílač/přijímač
Reflexní detekce
20 m
0,03-7 m*
Červená LED dioda (700 nm)
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
(max.)
Přepínač světlo/tma
Výstup
Indikace výstupu
Doba odezvy
Nast. citlivosti
Časová funkce
Vysílač 1,5 W
Přijímač 2 W
-
Nastavení času
Max. úroveň rušivého
světla
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál pouzdra
Připojení
-
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC NAR10-PG
NAT20RF-PG
NAM7RF-PG
NAR10F-PG
Difúzní detekce
Vysílač/přijímač
Reflexní detekce
Difúzní detekce
1 m**
20 m
0,03-7 m*
1 m*
Infračervená LED
Červená LED dioda (700 nm)
Infračervená LED
dioda
dioda
(880 nm)
(880 nm)
24-240 V st/ss ±10 % 50/60 Hz
2W
Vysílač 1,5 W
2W
Přijímač 2 W
Otočný přepínač
Relé SPST, 3 A 250 V st max. (odporová zátěž), 3 A 30 V ss max. (odporová zátěž)
Červená LED dioda
10 ms (max.)
Potenciometrem
Potenciometrem
Funkce impulzní přítah, zpožděný přítah,
zpožděný odpad, neaktivována
Potenciometrem v rozmezí 0,1-5 sekund
10 000 lux
-25 °C až +55 °C
IP66
ABS (čočka a ochranné víčko z akrylu)
Šroubová svorka (Konektor M12 s adaptérem BG12243)
EN50081-1
EN50082-1
* Proti odrazce K7, která je součástí balení
** Proti bílému papíru o rozměru 200x200 mm
Oblasti snímání
Reflexní detekce
NAM7R/PG/NAM7RF-PG
Poloha (mm)
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241
Difúzní detekce
NAR10-PG/NAR10F-PG
Dosah (mm)
Dosah (mm)
Dosah (mm)
Vysílač/přijímač
NAT20R-PG/NAT20RF-PG
Poloha (mm)
Poloha (mm)
89
Fotoelektrické snímače
Rozměry
Odrazka K7
Optická osa 1
Optická osa 2
Optická osa 1: Vysílač/přijímač
Optická osa 2: Reflexní a difúzní detekce
Zapojení
Na vysílači/přijímači se připojí napájecí
napětí ke svorkám 1 a 2.
24-240 V st/ss
Nastavení
Bez časové funkce
Časová funkce
(Dodatek...F)
Časová
funkce
se ljus-/mörkeromkoppling
spínáním světlo/tma
Tidsfunktion
med
Indikace
stavu výstupu
Utgångsindikering
červená
rödLED
LEDdioda
Indikace
stavu výstupu
Utgångsindikering
červená LED dioda
röd LED
Potenciometr
pro nastavení
Känslighetspotentionmeter
(endast på
NAR10-PG
och
citlivosti
(pouze
u NAR10NAT20RF-PG)
a NAT20RF-PG)
PG
Přepínač
Ljus-/mörkersvětlo/tma
omkopplare
Potenciometr pro nastavení
Känslighetspotentiometer
citlivosti (pouze(endast
u NAR10på
a NAT20RF-PG)
PG
NAR10-PG/NAR10F-PG)
Norm:
funkce
vypnuta
Norm: Časová
Tidsfunktion
bortkopplad
OFD:
odpad
OFD: Zpožděný
Frånslagsfördröjning
přítah
OND:
OND: Zpožděný
Tillslagsfördröjning
OST:
přítah
OST: Impulzní
Pulsfunktion
Nastavení času0,1
odtill0,1
Tidsinställning
5 sdo 5 s
Příslušenství
Krycí maska AP35
(Pro NAT20R-PG a NAT20RF-PG)
Krytí
Dosah detekce
Objednací číslo
NAT20R-PG
NAM7R-PG
NAR10-PG
NAT20RF-PG
NAM7RF-PG
NAR10F-PG
K7
GK7B
AP35
BG12243
90
Ø3
2,5 m
Ø7
6m
Popis
Vysílač/přijímač
Polarizovaná reflexní detekce
Difúzní detekce
Vysílač/přijímač, časová funkce
Polarizovaná reflexní detekce, časová funkce
Difúzní detekce, časová funkce
Odrazka, 60x40 mm
Držák pro odrazku K7 a K71
Krycí maska pro NAT20R
Adaptér se čtyřpólovým konektorem M12
Výstup
Relé
Relé
Relé
Relé
Relé
Relé
Dosah
20 m
7m
1m
20 m
7m
1m
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímač s malou hloubkou
zástavby (pouze 36 mm)
•
•
•
•
J
Velký prostor pro zapojení, masivní šrouby
Fotoelektrický snímač se nasazuje do patice.
Programovatelná časová funkce 0,1-10 sekund
IP66
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
JT10R
Vysílač/
přijímač
JRM3R
JR07
JNT10R JNRM3R
JNR05
JT10RF
JRM3RF
JR07F
Polarizovaná
Difúzní
Vysílač/ Polarizovaná Difúzní detekce Vysílač/ Polarizovaná
Difúzní
reflexní
detekce
přijímač
reflexní
přijímač
reflexní
detekce
detekce
detekce
detekce
10 m
0,03-3 m*
500 mm**
10 m
0,03-3 m*
500 mm**
10 m
0,03-3 m*
500 mm**
Červená
Červená
Červená
Červená
Červená LED
Infračervená
Infračervená
Červená
Červená
LED
LED
LED dioda
dioda
LED dioda
LED dioda
LED
LED dioda
LED dioda
dioda
dioda
dioda
24-240 V st/ss ±10 % 50/60 Hz
12 V až 24 V ss ±10 % max. zvlnění 10 %
24 V až 240 V st/ss
2 VA
23 mA (max.)
25 mA (max.)
2 VA
Přepínač (funkce spínání/rozpínání) na spodní straně fotoelektrického snímače
Relé SPST, 250 V st/ss, 2 A, 125 VA,
PNP/NPN (2 výstupy), otevřený kolektor
Relé SPST, 250 V st/ss, 2 A, 125 VA,
60 W (odporová zátěž)***
100 mA 30 V ss, s ochranou proti zkratu
60 W (odporová zátěž)***
5 ms
0,5 ms (max.)
5 ms
10 000 lux
Dosah detekce
Zdroj světla
Napájecí napětí
Příkon
Spínání světlo/tma
Výstup
Doba odezvy
Max. úroveň
rušivého světla
Signalizace LED
diodou
Nastavení citlivosti
Časová funkce
Červená LED dioda pro indikaci výstupu, zelená LED dioda indikuje vyhovující detekci
Nastavení času
-
-
Potenciometrem
-
-
-
Potenciometrem
-
-
-
-
-
-
-
Potenciometrem
Zpožděný přítah, impulzní přítah,
zpožděný odpad a vypnutí časové funkce
Potenciometrem 0,1-1 nebo 1-10
sekund
-25 ° až +55 °C
IP66 (IEC)
Polyakrylát
Šroubová svorka, konektor (Konektor M12 s adaptérem BG11553X)
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál pouzdra
Připojení
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC * Proti odrazce K7, která je součástí balení
** Proti bílému papíru o rozměru 200x200 mm
*** Max. hodnoty
EN50081-1
EN50082-2
Reflexní detekce
JRM3/JNRM3R/JRM3RF
Dosah (m)
400 200 0 200 400
60 40 20 0 20 40 60
Poloha (mm)
Difúzní detekce
JR07
Dosah (cm)
Vysílač/přijímač
J10R/JNT10R/JT10RF
Dosah (m)
Oblasti snímání
Poloha (mm)
20 10 0 10 20
Poloha (mm)
Rozměry
Odrazka K7
2 x LED
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
91
Fotoelektrické snímače
Zapojení
Reléový výstup (multinapájení)
4
3
2
1
Výstup PNP/NPN
(12-24 V ss)
4
3
2
1
} 24-240 V AC/DC
POZOR! Fotoelektrický snímač s výstupem PNP/NPN je
možné instalovat do patice pouze na jeden otvor.
PNP
NPN
+
} 12-24 V DC
+
SMĚR DETEKCE
Na vysílači (funkce vysílač/přijímač)
se připojí napájecí napětí ke svorkám 1 a 2.
Funkce LED indikátorů
Nastavení funkce
TIME: SENS: Nastavení času od 0,1 do 1 sekundy nebo od 1 do 10 s (delší čas ve směru hodinových ručiček)
Nastavení citlivosti, difúzní detekce (dlouhý dosah ve směru hodinových ručiček)
Model
Model
Model
STB
STB
(zelená)
(grön)
Přijímač
zachycuje
Mottagaren
får
tillbaka ljus
odražené
světlo
Sepnutí
Sepnutí
Ljus- OP.L MörkerOP na tmu
omkopplad
na
světlo omkopplad
OP
OP.L
(červená)
(červená)
(röd)
(röd)
Úroveň sepnutí
Switch nivå x 1,2
x 1,2
Úroveň sepnutí Switch nivår för utgång
pro výstup
120
100
Přijímač
Mottagaren får
inte tillbakažádné
nezachycuje
något ljus
odražené
světlo
80
Úroveň
sepnutí
Switch nivå
x 0,8 x 0,8
Příslušenství
Normální funkce
Spínání světlo/tma
NORM: OFD: OND: OST: Časová funkce (Kód F jako posl. znak obj. č.)
Přepínání čas. funkce
přep. čas. rozsahu
a spínání světlo/tma
Montážní úhelník JB5RL
pro čelní, případně
vertikální montáž.
„Krycí maska“ určená
pro vysílač/přijímač
pro detekci menších
předmětů.
Časová funkce vypnuta
Zpožděný odpad
Zpožděný přítah
Impulzní přítah
Model: JP37
Krycí maska Ø 3, Ø 7
Krycí maska, 5 m, 6 m
Obj. č.
JT10R
JRM3R
JR07
JNT10R
JNRM3R
JNR05
JT10RF
JRM3RF
JR07F
K7
GK7B
JB5RL
JP37
BG11553X
92
Popis
Napájecí napětí
Vysílač/přijímač
24-240 V st/ss
Polarizovaná reflexní detekce
24-240 V st/ss
Difúzní detekce
24-240 V st/ss
Vysílač/přijímač
12-24 V ss ±10 %
Polarizovaná reflexní detekce
12-24 V ss ±10 %
Difúzní detekce
12-24 V ss ±10 %
Vysílač/přijímač, časová funkce
24-240 V st/ss
Polarizovaná reflexní detekce, časová funkce
24-240 V st/ss
Difúzní detekce, časová funkce
24-240 V st/ss
Odrazka, 60x40 mm
Držák pro odrazku K7 a K71
Montážní úhelník, pro vertikální montáž, pro řadu J
Krycí maska s otvorem o Ø 3 a 7 mm, určená pro řadu J
Adaptér se čtyřpólovým konektorem M12
Výstup
Relé
Relé
Relé
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
Relé
Relé
Relé
Dosah
10 m
3m
500 mm
10 m
3m
500 mm
10 m
3m
500 mm
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímač s vysokou svítivostí a samostatným zesilovačem
•
•
•
•
IED/SPT
Široký rozptyl – snadná instalace
Dlouhý dosah detekce
Malé vysílače – přijímače o Ø 10 mm zalité do pouzdra
Vhodné pro použití u domovních dveří, vrat, výtahů a pod..
Technické parametry
Objednací číslo
Napájecí napětí
Příkon
Výstupní data
OEM201N
2,8 VA
Relé SPDT
250 V st, 8 A odporové
Časová funkce
-
Spínání světlo/tma
Signalizace LED diodou
Napájecí napětí
Přijímač aktivován
Výstup aktivován
Doba odezvy
Nastavení citlivosti
Provozní teplota
Materiál pouzdra
Zdroj světla
Připojení
Zelená LED dioda
Žlutá LED dioda
<65 ms
Potenciometrem
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC Zesilovač
OEM202N
OEM203N
OEM207N
230 V st, 24 V st, 24 V DC ±10 % (jiná napětí na objednávku)
2,8 VA
2,8 VA
2,8 VA
Relé SPDT
Relé SPDT
Relé SPDT
250 V st, 8 A odporové
250 V st, 8 A odporové
250 V st, 8 A odporové
a NPN 50 mA, 30 V ss
a NPN 50 mA, 30 V ss
Zpožděný přítah 0-10
sekund
Zpožděný odpad 0-10
sekund
Ano
Ano
Ano
Zelená LED dioda
Zelená LED dioda
Žlutá LED dioda
Žlutá LED dioda
Žlutá LED dioda
Žlutá LED dioda
<65 ms
<65 ms
Potenciometrem
Potenciometrem
-20 °C až +60 °C
plast ABS
Infračervená modulovaná LED dioda
jedenáctipólová patice
2x žlutá LED dioda
<33 ms
Dvěma potenciometry
EN50081-1
EN50082-1
Rozměry
Zapojení
RČervená
öd
Sänd.
Svart/Vysílač
skärm
Černá/stínění
Sänd.
Červená
Röd Vysílač
Přijímač
Mott.
Žlutá
Gul
Stínění
Skärm
Inverze
Invertering
Žlutá
Gul
Svart/skärm
Černá/stínění
Červená
R
öd
Vysílač
Sänd.
Přijímač
Mott.
Stínění
S
kärm
Stínění
S
kärm Přijímač
Mott.
OEM207N
OEM202N
OEM203N
Žlutá
Gul
Vysílač
Červená
Röd
Sänd.
Svart/skärm
Černá/stínění
Stínění
Skärm
Žlutá
Gul
Přijímač
Mott.
OEM201N
+
~ Napájení
Matning ~
+
~
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Napájení
Matning ~
+ Napájení
Matning
~
~-
93
Fotoelektrické snímače
Funkční diagram zesilovače
OEM201N
Napájecí
Matningsspänning
napětí
Světelný
Ljusstråle/LED
paprsek/LED
dioda
Reléový
Reläutgång
výstup
ON
OFF
Napájecí
napětí
Světelný
paprsek/LED
Reléový
výstup
Tranzistorový
výstup
Inverze
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF t
Zpožděný odpad
Zpožděný přítah
Zpožděný přítah
Zpožděný přítah a zpožděný odpad mohou fungovat současně
t = krátké zpoždění výstupu při náběhu napájecího napětí
OEM207N
OEM202N
Napájecí
Matningsnapětí
spänning
Světelný
Ljusstråle/LED
paprsek/LED
Reléový
Reläutgång
výstup
Tranzistorový
Transistorvýstup
utgång
Inverze
Invertering
t
Zpožděný odpad
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
t
t t==krátké
zpoždění výstupu
při zapnutí
dodávky
napětí
kort fördröjning
av utgången
vid uppstart
av napájecího
matningsspänningen
Napájecí
Matningsnapětí
spänning
Světelný
Ljusstråle/LED
paprsek/LED
I och II
ON
OFF
ON
OFF
Reléový
Reläutgång
výstup
I och II I a II
Inverze
Invertering
ON
OFF
ON
OFF
t
tt =
zpoždění av
výstupu
při náběhu
napájecího
napětí
= krátké
kort fördröjning
utgången
vid uppstart
av matningsspänningen
t
t
Provedení
OEM201N
OEM202N
Mottagare
aktiverad
Indikace
přijímač
indikering
aktivován
Nastavení
Känslighetscitlivosti
inställning
KänslighetsNastavení
citlivosti
inställning
Gul LED indikation
OEM202N)
Objednací číslo
OEM201N230A
OEM201N24AD
OEM202N230A
OEM202N24AD
OEM203N230A
OEM203N24AD
OEM207N230A
OEM207N24AD
94
Indikace výstupu
Kanál
Utgångsind.
kanal
11
Napájecí
napětí
Matningsspänning
Mottagare
aktiverad
Indikace
přijímač
aktivován
indikering
Žlutá LED signalizuje
av aktiverat
relä relé
aktivaci
výstupního
(Endast
(pouze
OEM202N)
OEM207N
OEM203N
Napájecí
napětí
Matningsspänning
Nastavení
Känslighetscitlivosti
inställning
Kanál 1
Kanal 1
TillslagsförZpožděný
přítah
0-10
s
dröjning
0-10 s
Světlo/tma
K1 K1
Ljus/mörker
Světlo/tma
K2 K2
Ljus/mörker
FrånslagsförZpožděný
odpad
0-10
s
dröjning
0-10 s
Nastavení
Känslighetscitlivosti
inställning
Kanál 2
Indikace
Utgångsind.
výstupu
Kanal 2
Ind.
výstupu
Utgångsind
Kanál
Kanal2 2
Popis
Zesilovač fotoelektrického snímače, 230 V st, relé
Zesilovač fotoelektrického snímače, 24 V st/ss, relé
Zesilovač fotoelektrického snímače, 230 V st, NPN/relé
Zesilovač fotoelektrického snímače, 24 V st/ss, NPN/relé
Zesilovač fotoelektrického snímače, 230 V st, NPN/relé, časová funkce
Zesilovač fotoelektrického snímače, 24 V st/ss, NPN/relé, časová funkce
Zesilovač fotoelektrického snímače, 230 V st, 2 x relé, multiplex
Zesilovač fotoelektrického snímače, 24 V st/ss, 2 x relé, multiplex
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímací hlavy fotoelektrického snímače
Technické parametry
Objednací číslo
Dosah detekce
Vysílač/přijímač
proti bílému papíru
o rozměru A4
proti černému papíru
o rozměru A4
Zdroj světla
Provozní teplota
Materiál pouzdra
Třída krytí
Připojení
Vysílač
IED12*(G)
SPT1(G)
Přijímač
SPT3(G)
SPT3A(G)
5m
10 m
20 m
IRS5
Difúzní detekce
IRS8
60 mm
10 mm
IRS9
0,85 m
0,25 m
2m
0,65 m
Infračervená modulovaná LED dioda
-20 ºC až +60 ºC
NORYL, (G) = nerezová ocel odolná proti kyselinám
IP67
Kabel PVC 0,22 mm² + stínění
Kabel PVC 2x0,22 mm² + stínění
Kabel PVC
2x0,22 mm²
* Stejný vysílač k přijímačům SPT1, SPT3 a SPT3A (G) Objednací číslo + ”G” = pouzdro M12
Rozměry
Vysílač/přijímač
IED/SPT
Vysílač a přijímač jsou v jedné jednotce
IRS5
IRS8/IRS9
IEDG/SPTG
22
l 28
11
l 32
l 32
l 32
10
? 40
10
M 12
Oblasti snímání
SPT
IRS8
IRS9
IRS5
100%
80%
80%
60%
60%
Objednací číslo
IED12
IED12-10M
IED12G
SPT1
SPT1-10M
SPT1G
SPT3
SPT3-10M
SPT3G
SPT3A
SPT3A-15M
SPT3AG
IRS5
IRS8
IRS9
Popis
Vysílač, Ø 10 mm
Vysílač, Ø 10 mm
Vysílač, M12
Přijímač, Ø 10 mm
Přijímač, Ø 10 mm
Přijímač, M12
Přijímač, Ø 10 mm
Přijímač, Ø 10 mm
Přijímač, M12
Přijímač, Ø 10 mm
Přijímač, Ø 10 mm
Přijímač, M12
Difúzní detekce Difúzní detekce Difúzní detekce
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Připojení
Kabel 5 m
Kabel 10 m
Kabel 5 m
Kabel 5 m
Kabel 10 m
Kabel 5 m
Kabel 5 m
Kabel 10 m
Kabel 5 m
Kabel 5 m
Kabel 15 m
Kabel 5 m
Kabel 5 m
Kabel 5 m
Kabel 5 m
Dosah
5m
5m
5m
10 m
10 m
10 m
20 m
20 m
20 m
60 mm
0,85 m
2m
95
Fotoelektrické snímače
Příslušenství
TA1
Průchodka PG 11, chromovaná mosaz.
TA20
”Rychloupínací“ montážní prvek se západkou,
20x20x20 mm, černý plast
TA2
Kroužek pro „šroubovou montáž“, černý plast
MP5006
Rychloupínací montážní prvek se západkou, černý plast
TA10
Rychloupínací montážní prvek se západkou, 26x26x26 mm, černý plast
TP30
Univerzální držák černý plast/chromovaná ocel
S3B
Jedenáctipólová patice pro zesilovače
Objednací číslo
TA1
TA2
TA10
TA20
TP30
MP5006
S3B
96
Popis
Průchodka PG11 v kovovém provedení k fotoelektrickým snímačům s odrazkou Ø 10 mm
Držák, montážní příruba Ø 28 mm k fotoelektrickým snímačům s odrazkou Ø 10 mm
Držák, 26x26x26 mm k fotoelektrickým snímačům s odrazkou Ø 10 mm
Držák, 26x26x26 mm k fotoelektrickým snímačům s odrazkou Ø 10 mm
Držák, univerzální k válcovým snímačům
Rychloupínací montážní prvek se západkou k snímačům s odrazkou Ø 10 mm
Jedenáctipólová šroubová patice
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Laserové snímače s dlouhým dosahem
LDS
•
•
•
•
LDT20R
LDM
Viditelný laserový paprsek (třída 2)
Vysílač/přijímač 20 m
Polarizovaná reflexní detekce 15 m
Difúzní detekce s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností
Oblast použití
Laserový světelný paprsek značně zjednodušuje instalaci, protože je zřetelně vidět bod, kam dopadá. Umožňuje navíc detekovat malé předměty
na velkou vzdálenost. Model s difúzní detekcí má také nastavitelnou čočku, která umožňuje nastavit bod zaostření v požadovaném dosahu detekce.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
LDT20R
Vysílač/přijímač
Dosah detekce
Nejmenší detekovatelné
předměty
Napájecí napětí
Příkon
Zdroj světla (typ LED diody)
Výstup *
Doba odezvy
Spínání světlo/tma
Nastavení citlivosti
Signalizace LED diodou
Třída krytí
Provozní teplota
Max. úroveň rušivého světla
Materiál pouzdra
20 m
Ø 20 mm při dosahu 20 m
LDM10R
Polarizovaná reflexní
detekce
15 m
Podle typu odrazky
LDS20R
Difúzní detekce
30-300 mm
Černá značka o velikosti 1 mm na bílém podkladu
při dosahu 300 mm
12-24 V ss ±10% max. zvlnění 10 %
Vysílač 20 mA max. Přijímač 20 mA max.
40 mA max
Červený viditelný laserový paprsek 650 nm třída 2
PNP* 100 mA max.
0,5 ms max.
Volitelné spínačem
Potenciometrem
Oranžová LED dioda - indikace stavu výstupu, zelená LED dioda- svítí při vyhovující detekci
IP67
IP67
IP66
-10 °C až +55 °C
Max. 5000 lux
Pouzdro z polykarbonátu,
Pouzdro z plastu ABS,
Pouzdro z plastu ABS, čočka vysílače z akrylu,
čočka z akrylu
čočka z akrylu
čočka přijímače skleněná
Kabel 2 m
Připojení
*) Výstup NPN na dotaz
Oblasti snímání
LDS
(100 mm)
LDM10R
(300 mm)
Dosah
(mm)
Odrazka K7
Odrazka S-0503
Dosah
(mm)
Dosah
(mm)
Dosah
(mm)
Šířka (mm)
Šířka (mm)
Šířka (mm)
Šířka (mm)
LDT20R
Dosah Šířka (mm)
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
97
Fotoelektrické snímače
Rozměry
LDM10R-PNP
LDS20R-PNP
LDT20R-PNP
Signalizace
Citlivost
Känslighet
Přepínač
LED
Ljus-/mörker
LED indikering
diodou
Ljus-/mörker
omkopplare
omkopplare
světlo/tma
Signalizace LED diodou
Citlivost
Přepínač světlo/tma
Zajišťovací kroužek
Låsring
Kroužek
čočky
Linsring
Optická osa
max.10,5
min 8,0
Odrazka S0503
Odrazka K7
Zapojení
Hnědá
Brun
+12-24 V DC
Černá
Svart
Výstup
Utgång
Oranžová
Výstup stabilní funkce
Orange
Larmutgång
Modrá
Blå
0 V DC
IEC 825-1/1996
21CRF 1040.10
Objednací číslo
LDT20R-PNP
LDM10R-PNP
LDS20R-PNP
K7
S0503
98
Popis
Vysílač/přijímač
Polarizovaná reflexní detekce, konektor M8
Difúzní detekce
Odrazka, 60x40 mm
Odrazka
Dosah
20 m
15 m
300 mm
Výstup
PNP
PNP
PNP
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Samoučící rámové snímače s vysokým rozlišením
•
•
•
RLSM
Vysoké rozlišení
Samoučící fuknce a funkce automatické korekce nastavení při změně okolních podmínek
Výstup PNP a NPN
Oblast použití
STM nabízí řadu rámových fotoelektrických snímačů se statickým výstupem, která mají samoučící funkci a automatickou úpravu nastavení. Tyto snímače
mají tři různé úrovně nastavení citlivosti podle toho, jak vysoké rozližení je požadováno. Přizpůsobí se částečnému zašpinění i změně světelných a
teplotních podmínek. Jsou vhodná pro počítání nebo kontrolu vyhazovaných obrobků. Tyto rámy je možné volit z široké nabídky velikostí od rozměru
40x40 mm až po 400x400 mm.
Technické parametry
Objednací číslo
Snímaná plocha
Rozlišení s přepínačem
v poloze:
Vysoké (H)
Střední (M)
Nízké (L)
Doba odezvy
Kmitočet
Zdroj světla
Napájecí napětí
Příkon
Výstup
Přepínač světlo/tma
Signalizace LED diodou
Nastavení citlivosti
Časová funkce
Provozní teplota
Třída krytí
Materiál pouzdra
Připojení
RLSM40-80BPN
40x80 mm
RLSM80-80BPN
80x80 mm
2 mm
4 mm
8 mm
0,25 ms
2000 Hz
2 mm
4 mm
8 mm
0,5 ms
1000 Hz
RLSM80-120BPN
80x120 mm
RLSM160-200BPN
160x200 mm
RLSM200-200BPN
200x200 mm
2 mm
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
8 mm
0,5 ms
1 ms
1,25 ms
1000 Hz
500 Hz
400 Hz
Modulovaná infračervená LED dioda
15 až 30 V ss, ochrana proti přepólování
<90 mA
<105 mA
<120 mA
<180 mA
<195 mA
PNP a NPN (2 výstupy) 200 mA, ochrana proti zkratu
Otočný spínač
Zelená LED dioda – napájecí napětí, žlutá LED dioda – indikace výstupu, červená LED dioda – výstražná
signalizace
Funkce učení (Teach In) – automatické nastavení
Prodloužení impulzu o 50 ms
-10 °C až +55 °C
IP65
Černý eloxovaný hliník
Konektor M8, čtyřpólový
Nastavení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NEPŘIPOJUJTE napájecí napětí, dokud není provedeno nastavení.
Při montáži rámu dávejte pozor na to, aby se ve vzdálenosti 80 mm před rámem nebo za ním nenacházely žádné pohyblivé součásti.
Mohou narušit správnou funkci rámu.
Otočným ovladačem RES volte rozlišení, ovladačem DELAY nastavte prodloužení impulzu a ovladačem MODE zvolte spínání světlo/tma.
Dávejte pozor, aby rámem neprocházely žádné předměty. Pokud se používají např. průhledné trubky pro usměrnění průchodu předmětů,
musí už být tyto trubky instalovány.
Připojte k rámu zdroj napětí. Během 300 ms se rám sám nastaví podle provedených nastavení. Při změně podmínek, např. světla, teploty a zašpinění čočky, rám automaticky kompenzuje příslušné hodnoty.
Pokud se čočky zašpiní tak, že automatické elektronické korekce nepostačují, bude výstupní signál konstatní. Rozsvítí se červená výstražná
signalizace.
Příklady použití
Kontrola vyhazování např. při lisování.
Počítání obrobků v průhledné trubici.
Snímání kapaliny nebo prášku.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Počítání padajících obrobků. V tomto případě
pomocí žlabu pro separaci obrobků.
99
Fotoelektrické snímače
Provedení
Rozměry
15.0
29.0
YYY - 30.0
14.0
7.0
YYY - 50.0*
2xø 6.2
XXX
XXX + 44.0
YYY
• Napájecí napětí (Power)
• Indikace stavu výstupu (signál)
• Výstražná signalizace (Výstraha)
Zelená LED dioda
Žlutá LED dioda
Červená LED dioda
• Rozlišení (RES)
•
•
•
nízké (L)
střední (M)
vysoké (H)
• Přepínač světlo/tma (Mode)
•
•
sepnutí na tmu (NO)
sepnutí na světlo (NC)
• Prodloužení impulzu (Delay)
•
•
off (0)
50 ms
20.0
30.0***
2xø 6.2
YYY - 30.0**
YYY + 50.0
2xM 6
montážní otvor s XXX/080
XXX=aktivní strana montážní otvor s XXX/120
YYY=pasivní strana 40,0 mm pokud YYY=040
Zapojení
3
V DC
4
ZL
PNP
2
NPN
bílá
GND
ZL
1
1 (hnědá)
V DC
(hnědá) V ss
2 (bílá)
výstup
NPN
(bílá) výstup
NPN
3 (modrá)
GND
(modrá) GND
4 (černá)
výstup
PNP
(černá) výstup
PNP
modrá
Objednací číslo
RLSM40-40BPN
RLSM40-80BPN
RLSM80-80BPN
RLSM80-120BPN
RLSM120-80BPN
RLSM120-120BPN
RLSM120-160BPN
RLSM160-120BPN
RLSM160-160BPN
RLSM160-200BPN
RLSM200-200BPN
RLSM200-240BPN
RLSM360-360BPN
RLSM360-400BPN
RLSM400-400BPN
100
Popis
40x40 mm
40x80 mm
80x80 mm
80x120 mm
120x80 mm
120x120 mm
120x160 mm
160x120 mm
160x160 mm
160x200 mm
200x200 mm
200x240 mm
360x360 mm
360x400 mm
400x400 mm
Výstup
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Vidlicové fotoelektrické snímače
s vysokým rozlišením
•
•
•
•
GLS
Výška snímané oblasti 5 až 220 mm
Detekuje předměty od Ø 0,3 mm
Červené viditelné světlo
Robustní konstrukce z eloxovaného hliníku
Oblast použití
Tato řada je jedinečná svým vysokým rozlišením a kompaktními pouzdry. Zesilovač je zabudován do vidlocového snímače. Předměty od Ø 0,3 mm je
možné detekovat při hysterezi nastavené max. na 0,1 mm. Vidlicové snímače jsou dostupné se světlostí snímací oblasti od 5 mm do 220 mm. Instalaci
zjednodušuje červené viditelné světlo. Vysoké rozlišení tohoto fotoelektrického snímače umožňuje velmi přesné snímání, např. pro správné vedení hran
či okrajů, nebo při detekci malých předmětů.
Technické parametry
Objednací číslo
Dosah detekce mm
Nejmenší detekovatelné
předměty mm
Opakovatelná přesnost
mm
Hystereze mm
Kmitočet Hz
Odezva (max.)
GLS05 GLS10
5
10
0,3
3000
0,2 ms
Elektromagnetická kompatibilita GLS20
20
GLS30
30
GLS40
40
0,5
GLS50
50
0,02
0,04
0,1
0,15
GLS80
80
GLS100
100
GLS120 GLS180
120
180
0,8
0,06
1500
0,4 ms
GLS220
220
0,08
0,2
EN60947-5-5
EMC 89/336/EWG
Společné technické parametry
Funkce
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Výstup*
Spínání světlo/tma
Zdroj světla
Indikace výstupu
Výstražná signalizace
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Provozní teplota
Připojení
Vysílač/přijímač
10-30 V ss ±10% max. max. zvlnění 10 %, s ochranou proti
přepólování
35 mA (max.)
PNP otevřený kolektor 200 mA, s ochranou proti zkratu
Otočný spínač
Červené viditelné světlo (644 nm)
Červená LED dioda
Červená blikající LED dioda (16 Hz)
Potenciometrem
IP65
Černý eloxovaný hliník
-10 °C až +60 °C
Konektor M8, třípólový se závitem (objednává se
samostatně)
* Výstup NPN na dotaz.
Zapojení
Hnědá
Výstup
Černá
Modrá
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
101
Fotoelektrické snímače
Rozměry
GLS05
GLS10
GLS20
GLS40
GLS50
GLS80
GLS120
GLS180
GLS30
69
44
4
60
40
4,5
3xØ4,3
4,5 8
4,5
12
GLS100
GLS220
4,0
120,0
20,0
5,0
4xØ4,3
84,0
54,0
100,0
22,0
80,0
Tloušťka všech vidlicových snímačů je 10 mm.
Objednací číslo
Popis
Výstup
GLS05BPR
GLS10BPR
GLS20BPR
GLS30BPR
GLS40BPR
GLS50BPR
GLS80BPR
GLS100BPR
GLS120BPR
GLS180BPR
GLS220BPR
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicový fotoelektrický snímač
Vidlicové fotoelektrické snímač
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
Výška snímané oblasti
(dosah)
5
10
20
30
40
50
80
100
120
180
220
Výstup NPN na dotaz.
102
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Fotoelektrická závora s vysokým rozlišením
•
•
•
•
SSC
”Šířka" detekce 50, 100 a 150 mm
Pouzdro závory má hloubku zástavby pouze 14,5 mm
Dokonale se hodí pro detekci dřevěných lišt apod.
IP67
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Nejmenší
detekovatelné
předměty
(nikoli průhledné)
Výška detekce
Zdroj světla
Počet světelných
zdrojů
Napájecí napětí
Příkon
Odezva
Výstup*
Funkce
Signalizace LED
diodou
Instalace
SSCT805
100-500 mm
Ø 12,5 mm
50 mm
Ø 13 mm
Pohled shora
SSCT850
Pohled z boku
150-800 mm
Přípustné posunutí
A: ±30 mm
B: ±10 mm
Ø 17 mm
150 mm
100 mm
Infračervená LED dioda (880 nm)
Vysílač
Přijímač
POZOR! Dávejte pozor,
aby vysílač/přijímač byl
instalován nejméně 10 cm
od lesklých ploch.
10
12-24 V ss ±10% max. zvlnění 10 %
Vysílač: 80 mA, Přijímač: 70 mA
8 ms
PNP 100 mA max. 30 V ss s ochranou proti zkratu
Rozpínání (sepnutí na světlo)
Vysílač: Zelená LED dioda je indikátorem ovládacího napětí
Přijímač: Zelená LED dioda je indikátorem ovládacího
napětí, oranžová LED dioda je indikátorem aktivovaného
výstupu
Předmět
Lesklá plocha
Jiné typy fotoelektrických závor na dotaz.
Princip detekce
Metoda ”Radial Cross Ray”
5000 lux
IP67
-25 ºC až +55 ºC
Hliník/plast
Vysílač
2x0,3 mm², šedý
RKKR, délka 3 m
* Výstup NPN na dotaz.
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC Přijímač
3x0,3 mm², černý
RKK, délka 3 m
EN50081-1
EN50082-1
Zapojení
34
14,5
15
Model
SSCT805
SSCT810/830
SSCT850
L1
100
150
200
L2
50
100
150
Přijímač
Vysílač
Hnědá 24 V ss
Hnědá 24 V ss
Černá Výstup
L2
L1
Ø 11 mm
5
Max. úroveň
rušivého světla
Třída krytí
Provozní teplota
Materiál pouzdra
Připojovací kabel
Rozměry
SSCT810
SSCT830
Vysílač/přijímač
150-800 mm 0,5-2,5 m
ŠÍŘKA DETEKCE
Modrá OV
6,5
22
Modrá OV
3m
Objednací číslo
SSCT805-PNP
SSCT810-PNP
SSCT810-NPN
SSCT830-PNP
SSCT850-PNP
Popis
Fotoelektrická závora
Fotoelektrická závora
Fotoelektrická závora
Fotoelektrická závora
Fotoelektrická závora
Výška detekce
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
Dosah
100-500 mm
150-800 mm
150-800 mm
0,5-2,5 m
150-800 mm
Výstup
PNP
PNP
NPN
PNP
PNP
Fotoelektrická závora SS na dotaz. Viz strana 111.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
103
Fotoelektrické snímače
Fotoelektrická závora ”Picking Sensor”
•
•
•
•
SSP
Závora s jasně viditelnou signalizací chybného výběru
Výška detekované oblasti 100-375 mm
Výstup PNP a NPN je volitelný
Ochrana proti vzájemnému rušení
Oblast použití
Řadu SSPT tvoří fotoelektrické závory, které jsou určeny k tomu, aby sloužily jako pomůcka pro kontrolu pracovní operace, kdy pracovník provádějící
montáž vybírá z beden či přepravek různé součásti. Zřetelně viditelnými LED diodami ukazuje fotoelektrická závora zeleným světlem místo, odkud má
být příslušná součást odebrána. Při chybném výběru se rozsvítí červená LED kontrolka. Fotoelektrickou závoru je samozřejmě možné použít také pro
jiné účely vyžadující širokou snímací oblast.
Technické parametry
Objednací číslo
Funkce
Dosah detekce
Nejmenší detekovatelné
předměty
Výška detekce
Počet světel. zdrojů
Zdroj světla
Napájecí napětí
Příkon
Výstup
Spínání světlo/tma
Indikace provozu
Odezva
Standard
SSPT205
SSPT210
SSPT213
Vysílač/přijímač
2m
Ø 35 mm (ne průhledné)
100 mm
5
225 mm
300 mm
10
13
Infračervená LED dioda 880 nm
12 - 24 V ss ±10 %, zvlnění max. 10 %
140 mA
150 mA
NPN/PNP volitelně, max. 50 mA
Volitelné
Volitelná
130 mA
Ochrana proti vzájemnému
rušení
Signalizace LED diodou
Vysílač
Sepnutí na světlo: 35 ms
Sepnutí na tmu: 25 ms
Sepnutí na světlo: 45 ms
Sepnutí na tmu: 28 ms
Sepnutí na světlo: 68 ms
Sepnutí na tmu: 42 ms
Sepnutí na světlo: 84 ms
Sepnutí na tmu: 52 ms
Ochrana proti vzájemnému
rušení
Max. úroveň rušivého
světla
Třída krytí
Provozní teplota
Připojení*
*) Na dotaz také s konektorem M12 jako koncovkou kabelu.
155 mA
Sepnutí na světlo: 70 ms
Sepnutí na tmu: 42 ms
Sepnutí na světlo: 88 ms
Sepnutí na tmu: 54 ms
Sepnutí na světlo: 94 ms
Sepnutí na tmu: 58 ms
Sepnutí na světlo: 116 ms
Sepnutí na tmu: 72 ms
10 000 lux
IP62
+10 °C až +50 °C
Kabel 2 m
Rozměry
Zapojení
N
51
Vysílač
Sändare
Jobb indikeringprovozu
Indikace
(Grön LED)
(Zelená LED dioda)
Mottagare
Přijímač
Jobb indikering
Indikace
provozu
(Grön LED)
(Zelená
Fel indikeringLED dioda)
(Röd LED)
Indikace
poruchy
(Červená LED dioda)
L2
375 mm
16
Ovládací napětí aktivní: Zelená LED dioda
Indikace provozu: Zelená LED dioda (dvě velké kontrolky).
Vyhovující detekce: Zelená LED, Nevyhovující detekce: Oranžová LED dioda
Sepnutí na tmu: Oranžová LED dioda, Indikace provozu: Zelená LED dioda, Indikace chybného výběru: Červená LED dioda
Pro dvě jednotky
Přijímač
L1
SSPT216
Model
SSPT205
SSPT210
SSPT213
SSPT216
N
100
225
300
375
Vysílač: Napájecí napětí
(Zelená LED dioda)
Přijímač: Indikace přerušení
světelného paprsku
(Oranžová LED dioda)
Sändare: Matningsspänning
(Grön LED)
Mottagare: Indikering ljusstråle bruten
(Orange LED)
57
Víčko
Lock till
inställningspřepínačů
switchar
nastavení
L1
L2
130 140
255 265
330 340
405 415
Vysílač
Job
Barva kabelu
Kabelfärg
Přijímač
Barva kabelu
Kabelfärg
Hnědá
ss 12~24V V
DC12~24
Brun
Hnědá
ss 12~24V V
Brun
DC12~24
Modrá
Blå 0 V0 V
ČernáUtgång
výstup
Svart
Modrá
Blå
O V0 V
Růžová
Rosa Vstup
Ingångindikace
provozu
jobbindikering
Růžová
Rosa Vstup
Ingång
indikace
jobbindikering
provozu
Přijímač: Indikace stavu světla
(Zelená/Oranžová LED dioda)
Mottagare: Indikering ljusstatus
(Grön/Orange LED)
Ø 4,1
KabelKabel
2m
Ø
4,1,
2m
4xØ 4,5
18
13
32
4
Objednací číslo
SSPT205
SSPT210
SSPT213
SSPT216
104
Popis
Fotoelektrická závora
Fotoelektrická závora
Fotoelektrická závora
Fotoelektrická závora
Výška detekce
100 mm
225 mm
300 mm
375 mm
Dosah detekce
2m
2m
2m
2m
Výstup
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
PNP/NPN
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímač s funkcí učení (Teach In)
pro etikety a barevné značky.
•
•
•
•
MA
Funkce učení (Teach In)
Snímací prostor ve vidlici snímače 2 mm
Odolné skleněné čočky
IP67
Oblast použití
Tato řada je vhodná pro snímání etiket na pásu papíru, barevné značky na průhledné podložce a kontrolu vedení hran a okrajů. Červená LED dioda
je vhodná pro detekci etiket a kontrolu vedení hran nebo okrajů, zatímco ostatní barvy jsou vhodné pro detekci značek. Funkce učení (Teach In)
usnadňuje načítání a lze ji navíc použít i u pohybujících se etiket. Čočky jsou skleněné, a jsou proto odolnější proti opotřebení než plastové.
Technické parametry
Nastavení
Objednací číslo
Zdroj světla
MAU2R-PNP
Červená LED
dioda 660 nm
Funkce
Dosah detekce
Odezva
Napájecí napětí
Příkon
Min. velikost detekované
značky
Přepínač světlo/tma
Výstup*
Indikace výstupu
MAU2G-PNP
MAU2B-PNP
Zelená LED dioda
Modrá LED
570 nm
dioda 450 nm
Vysílač/přijímač
2 mm
0,7 ms max.
12 až 24 V ss ±10% max. zvlnění 10 %
35 mA
1 mm
MAU2W-PNP
Bílá LED dioda
Dvoupolohový spínač
PNP 100 mA max. Ochrana proti zkratu
Oranžová LED dioda: Indikace stavu výstupu zelená, LED dioda: Stabilní
signál
Funkce učení (Teach In)
5000 lux
Nastavení citlivosti
Max. úroveň rušivého
světla
Provozní teplota
Materiál
Třída krytí
Připojovací kabel
-25 °C až +55 °C
Pouzdro z plastu ABS, čočka skleněná
IP67
4x0,2 mm , o délce 3 m
Automatické nastavení
pohybující se značky
Tento posup je vhodný pro
načtení barevných značek
při vysoké rychlosti.
1 Držte tlačítko SET stisknuté.
Zelená LED dioda začne velmi
rychle blikat a signalizuje
tak, že snímač je připraven
k načtení dat.
2 Nechte značky procházet
vidlicí čidla. Jakmile začne
zelená LED dioda pomalu
blikat, je načtení dokončeno
a stisk tlačítka SET můžete
uvolnit.
*) Výstup NPN na dotaz.
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC EN50081-1
EN50082-1
Příklady použití
Detekce etiket, nebo kontrola vedení hran a okrajů
Rozměry
Automatické nastavení
nepohybující se značky
1 Přesvědčte se, že značka
není na místě, kde má být
snímána, a stiskněte tlačítko
SET.
Zelená LED dioda začne
blikat a signalizuje tak, že
data jsou uložena.
2 Umístěte značku do
příslušné polohy ve vidlici
fotoelektrického snímače.
Stiskněte tlačítko SET. Zelená
LED trvale svítí. Načtení je
dokončeno.
Zapojení
Osa
Hnědá
Výstup
Černá
Modrá
Růžová
Objednací číslo
MAU2R-PNP
MAU2G-PNP
MAU2B-PNP
MAU2W-PNP
Popis
Vidlicový fotoelektrický snímač, funkce učení (Teach In), červená LED dioda
Vidlicové fotoelektrické snímač, funkce učení (Teach In), zelená LED dioda
Vidlicové fotoelektrické snímač, funkce učení (Teach In), modrá LED dioda
Vidlicové fotoelektrické snímač, funkce učení (Teach In), bílá LED dioda
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Výstup
PNP
PNP
PNP
PNP
105
Fotoelektrické snímače
Snímač s bílým světlem pro detekci barevných značek
•
•
•
•
MSS30W
Bílá LED dioda
Rychlá odezva 30 µs
Robustní kovové pouzdro
IP66
Oblast použití
MSS30W je fotoelektrický snímač s bílou LED diodou určený pro detekci různých barev a odstínů. Výhodou bílého světla je, že fotoelektrický snímač
pracuje s jednotlivými barvami jako se stupnicí odstínů šedi. Lze se tak vyhnout nevýhodě existující např. u červené LED diody, která obtížně detekuje
rozdíl mezi červenou a bílou. Tento fotoelektrický snímač se snadno nastavuje osmiotáčkovým potenciometrem a má jak výstup PNP, tak výstup NPN.
Díky robustnímu kovovému pouzdru spolehlivě funguje ve velmi náročných podmínkách.
Technické parametry
Typ
Funkce
Dosah detekce
Velikost světelného bodu
Nejmenší rozměr
detekovatelných předmětů
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Výstup
Spínání světlo/tma
Odezva
Zdroj světla
Signalizace LED diodou
Nastavení citlivosti
Třída krytí
Materiál pouzdra
Max. úroveň rušivého
světla
Připojení
MSS30W
Difúzní detekce (konvergentní)
30 mm ±2 mm
1x3 mm
0,5 mm (černá značka na bílém pozadí)
12 až 24 V ss ±10 %
max. zvlnění 10 %
40 mA max.
PNP/NPN (2 výstupy)
max. 100 mA/Výst.
Volitelné spínačem
30 µs
Bílá LED dioda
Oranžová LED dioda: Indikace
výstupu
Zelená LED dioda: Stabilní
signál
Osmiotáčkovým
potenciometrem
IP66
Pouzdro: Zinek odlévaný do formy
Víčko: ABS Čočka: Polykarbonát
5000 lux
Provedení
Indikace výstupu
Oranžová LED dioda
Indikace stabilní úrovně signálu
Zelená LED dioda
D.ON
L.ON
MS-S30W
Stupnice
SENS.
MIN.
MAX.
Nastavení citlivosti
Osmiotáčkový potenciometr
TAKEX
Kabel 2 m
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC EN50081-1
EN50082-2
Zapojení
Rozměry
Hnědá 12 až 24 V
20
10
55
Bílá výstup PNP
Černá výstup NPN
2-M4
45
1 x 3 mm
Světelný
bod 1 x
3 mm
Modrá 0V
5
55
37.5
Optická osa
14
Spínání světlo/tma
25
26
Kabel
Ø 4,5
Ø4,5 Kabel
Objednací číslo
MSS30W
106
Popis
Difúzní detekce barevných značek, bílá LED dioda
Dosah
30 mm
Výstup
PNP/NPN
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Snímač rozlišující barvy
•
•
•
CS-D3
Funkce učení (Teach In)
Může uložit do paměti 3 různé barvy.
Funkce Mix
Oblast použití
Zesilovač má funkci učení (Teach In) pro jednoduché nastavení. Je možná nastavit 3 různé barvy a uložit je do zesilovače, aby bylo možné barvu rychle
změnit. Funkce Mix umožňuje načtení několika barev pro jeden kanál, pokud je požadována detekce předmětu, který se skládá z několika odstínů.
Externí funkce učení (Teach In) umožňuje provést nastavení např. z PLC nebo tlačítka. Tyto sestavy optických vláken jsou dostupné ve dvou velikostech
podle požadovaného dosahu pro detekci snímaného předmětu a požadované velikosti světelného bodu.
Technické parametry
Zapojení
CS-D3-PNP
Měření spektra RGB
Viz níže uvedená optická vlákna.
12 až 24 V ss ±10 % max. zvlnění 10 %
max. 1,6 W
Režim Normal mode(NML)* ms max. režim Average mode (AVE) 5 ms max.
Automatické (AUT)/Manuální (MAN.)/Mix. (MIX.)
Volitelné zpoždění 50 ms. Žádné zpoždění (NON)/ Časové zpoždění (OFD)
Červená/Zelená/Modrá LED dioda
PNP 100 mA max. s ochranou proti zkratu
IP65
-10 °C až +55 °C
Sestava optického
vlákna
Objednací číslo
Dosah detekce
Délka vlákna
Průměr bodu
Rádius ohybu
Třída krytí
Max. úroveň
rušivého světla
Provozní teplota
CS-DF10
13 mm (10-16 mm)
Růžová
Modrá 0V
Barva
kabelu
Hnědá
Černá
Modrá
Růžová
max. 5 mm (průměr)
25R
IP54 (vodotěsná optika)
5 000 lux (žárovka), 10 000 lux (sluneční světlo)
+12 až 24 V ss
Výstupní signál
Externí načítání
-25 °C až +55 °C
*) Výstup NPN na dotaz.
Rozměry
Výstup
Černá
CS-DF30
33 mm (28-38 mm)
2 m, lze zkrátit
max. 3 mm (průměr)
Hnědá
Elektromagnetická kompatibilita EMC 89/336/EEC EN50081-1
EN50082-1
Zesilovač model CS-D3
Sestava optického vlákna model CS-DF10
2000
33,7
Vysílač Červená
28
24
7,4
68
20
13
11,8
11,2
9,5
Ø2,2
Objednací číslo
Metoda detekce
Dosah detekce
Napájecí napětí
Příkon
Odezva
Nastavení
Časová funkce
Zdroj světla
Výstup*
Třída krytí
Provozní teplota
4,2
15,5
Optický kabel Ø 1,5
Přijímač Modrá
12
11,6
2-M3 Upevňovací
šroub
14
9
16,2
26
2-Ø4,52-Ø4,5
hål
Otvor
15
Sestava optického vlákna model CS-DF30
41,9
Dosah detekce 33
2000
6,5
4,5
26
14
Oválný otvor 2-Ø 4,5x6,5
2-M3 Upevňovací šroub
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Ø2,2
15,8
36,4
32,9
7,2
36
Kabel o Ø 4,5
Vysílač Červená
16
15
Optický kabel Ø 1,5
Přijímač Modrá
107
Fotoelektrické snímače
Provedení
RUN (Žlutá LED)
2
OP (Oranžová
LED)
STB (zelená LED)
EER (červená
LED)
BANK
TOLERANCE
3
4
5
6
Svítí při indikaci napájecího napětí
Bliká při načítání Svítí při indikaci výstupního signálu
Bliká při načítání s využitím funkce Mix
Svítí při vyhovující detekci
Svítí při neúspěšném načtení. Bliká při výskytu problémů se sestavou optického vlákna
Přepínač pro volbu jedné ze tří uložených hodnot
Hodnota tolerance
Přesnost se nastavuje na stupnici 1-9. Vysoké
číslo znamená menší přesnost.
V této poloze se nastavuje načítání s využitím
funkce Mix
Normální detekce
Detekce středních (průměrných) hodnot
MIX
7
NML
AVE
Základní postup
Při načítání např. proti červené barvě se určuje max./min. hodnota
tolerance proti standardní barvě nastavenou hodnotou funkce
TOLERANCE (1-9).
Fotoelektrický snímač indikuje výstupním signálem, zda množství
přijímaného světla je v oblasti Max.-Min. tří barev (červená, zelená a modrá)
Nastavení (Před načítáním zapněte jednotku a počkejte 1-10 minut.)
8
C+Y
COL
9
AUT
10
MAN
OFD
NON
11
SET
Detekuje se
základní barva a lesk
Detekují se poměry mezi
základními barvami
Funkce automatického
učení (Auto Teach In)
Manuální funkce učení
Zpožděný odpad 50 ms
Zpožděný odpad není
aktivován
Funkce učení - načítání
Červená
Bílá
Úroveň modrého Úroveň zeleného Úroveň červeného
světla
světla
světla
1
2
4
5
6
7
8
9
10
Oblast tolerance
Černá
3
1
11
Max.
Základní barva
Min.
Shodná oblast
Max.
Min.
Základní barva
Max.
Min.
Výstup
OFF
(vypnuto)
Základní barva
ON
(zapnuto)
Doporučené nastavení přepínačů
V této tabulce jsou uvedena doporučená základní nastavení přepínačů. Zvolte základní nastavení podle způsobu použití.
Rychlá odezva
Rychlá odezva/ střední úroveň přesnosti
NML
COL
MAN
NON
NML
C+Y
MAN
NON
Střední úroveň
přesnosti
AVE
COL
MAN
NON
Vysoká přesnost
AVE
C+Y
MAN
NON
Hodnota 1 na ovladači TOLERANCE znamená jemné nastavení, hodnota 9 je hrubé nastavení. Při načítání nastavte nejdříve hodnotu 3-4.
Funkce automatického učení (Auto
Manuální funkce učení (Teach In)
Bliká při načítání
1 Zvolte, do jakého bloku paměti (poloha
Teach In)
Bliká při načítání
Automatické nastavení se používá přepínače BANK 1-3) mají být načtená data
Zvolte blok paměti
u pohybujícího se předmětu.
uložena.
Zvolte blok paměti
Požadovaná hodnota 1 Zvolte, do jakého bloku paměti (poloha
2 Nastavte funkci TOLERANCE na
Požadovaná
bez funkce ”mix”
požadovanou hodnotu a přepínač AUT/
přepínače BANK 1-3) mají být načtená
hodnota bez
funkce ”mix”
”MAN”
data uložena.
MAN nastavte do polohy MAN.
3 Zaměřte světelný bod na barvu předmětu,
2 Nastavte funkci TOLERANCE ”AUT”
na požadovanou hodnotu a přepínač
která má být snímána.
Tlačítko
Tlačítko SET
4 Krátce stiskněte tlačítko SET. Načtení je
AUT/MAN nastavte do polohy AUT.
SET
3 Přesvědčte se, že předmět není dokončeno.
ve světelném paprsku, stiskněte tlačítko
Funkce učení mix (Mix Teach In)
SET a držte jej stisknuté.
Nastavení Mix se používá u barvy nanesené v nepravidelných skvrnách.
1
2
3
4
5
6
7
8
4
Zvolte, do jakého bloku paměti (poloha přepínače BANK 1-3) mají být
načtená data uložena.
Nastavte funkci TOLERANCE do polohy MIX. Nastavte přepínač
AUT/MAN do polohy MAN.
OP Oranžová LED dioda bliká a signalizuje tak, že jednotka je
připravena k načtení dat funkcí MIX.
Zaměřte světelný bod na barvu předmětu, která má být detekována.
Stiskněte jednou tlačítko SET pro načtení dat.
Uvolněte stisk tlačítka SET, a přejděte tak zpět do polohy pro načítání (3).
Umístěte nový předmět pod světelný bod a opakujte krok 4.
Opakujte kroky 5 a 6.
Otáčením ovladače nastavte funkci TOLERANCE na požadovanou
hodnotu bez polohy MIX. Načtení je dokončeno.
Úroveň
přijímaného světla
Předmět 1
Předmět 3
Max. střední (průměrná) hodnota
Max. hodnota
Min. hodnota
Předmět 2
Tlačítko SET
5
Držte tlačítko SET stále stisknuté
a počkejte, až bude průchod
detekovaného předmětu dokončen.
V okamžiku, kdy je průchod snímaného
předmětu dokončen, stisk tlačítka SET
uvolněte. Načtení je dokončeno.
Min. střední (průměrná)
hodnota
ON
OFF
Nastavení
Předmět 1 Předmět 2 Předmět 3
Objednací číslo
CS-D3-PNP
CS-DF30
CS-DF10
Popis
Fotoelektrický snímač rozlišující barvy, zesilovač
Optické vlákno k fotoelektrickému snímači s rozlišením barev
Optické vlákno k fotoelektrickému snímači s rozlišením barev
Výstup/Dosah detekce
PNP*
30 mm
10 mm
* Výstup NPN na dotaz.
108
241 484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Příslušenství
Ochranný kryt
Pro modely DLS a NE
Objednací číslo
ACB012
Pro modely DLS a NE
Ochranný kryt
Objednací číslo
ACB013
Pro modely
G Střední
velikost, GN/
DN, DLS3/5
a GA
Ochranný kryt
Objednací číslo
GMSB1 (kabel)
GMSB1J (konektor)
Pro modely G
Střední velikost,
GN/DN, DLS3/5
a GA
Ochranný kryt
Objednací číslo
GMTB1
Ochranný kryt
Držák (průchodka)
Sensofix řada 10
Pro laserový
fotoelektrický
snímač řada 14
23
26
,6
70
Pro odrazku
K7 a K71
Objednací číslo
GK7B
Objednací číslo
150326
Držák (průchodka) Sensofix řada 12
Pro laserový
fotoelektrický
snímač řada 12
Držák (průchodka)
Sensofix řada 14
Pro laserový
fotoelektrický
snímač řada 14
24
14
93
86
21
35
Objednací číslo
150328
Držák (průchodka) Sensofix řada 18
Objednací číslo
149011
Pro válcové
snímače M18
Držák pro montáž válcových snímačů
Ø5
Ø8
Ø 10
Ø 18
Objednací číslo
151658
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
Ø 12
Pro válcové
snímače
Ø 14
Ø 30
Objednací číslo
TP30
109
Fotoelektrické snímače
Odrazky
Odrazka Ø 60
Odrazka 60x81
Obj. č. K2
Obj. č. K77
Součástí balení při nákupu modelu GR2MS.
Odrazka 57x114
Odrazka Ø 83
Obj. č. R65
Obj. č. K6
Odrazka 60x40
Odrazka 42,5x23
Obj. č. K7
Obj. č. K71
Součástí balení při nákupu modelů: GAM3R, CXM2RD, NAM7RPG, NAM7RF-PG, JRM3R, JNRM3R, JRM3RF, NEM5RD a
NEM5RD-DC.
Součástí balení při nákupu modelů: GNM2RS a GMR2RS.
Odrazka 180x40
Odrazná páska šířka 75 mm
Obj. č. R180x40
Obj. č. R75xDM
Metráž
Objednávejte požadovanou délku. Min. délka 100 mm.
Odrazka 25x15 pro laserové fotoelektrické snímače
Odrazka 20x20 pro laserové fotoelektrické snímače
20
15
20
25
Obj. č. FTDR010D020
110
Obj. č. FTDF020F020
484 940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
Další sortiment
SS20 Kompaktní fotoelektrická závora
•
•
•
•
Pro výšku detekce od 140 mm do 940 mm
Dosah detekce 7 m, nejmenší detekovatelné předměty o Ø 32 mm
Spolehlivá funkce, při přerušení kabelu se generuje rozpínací signál
IP66
GT2SWS Vysílač/přijímač pro detekci hladiny vody
•
•
•
•
Vlnová délka světla je absorbována molekulami vody
Vhodné pro detekci ve vodováhách
IP67
Dostupné také tako zesilovač optického vlákna F70AWS
FU901BC Bezdotykový snímač hladiny kapalin
• Instaluje se na průhledné trubky o Ø 6-26 mm (max. tloušťka stěny 3 mm)
• Detekuje průhledné kapaliny, čistý olej atd.
• Funkce jen málo ovlivněna výskytem vzduchových bublin
• Pro zesilovače F70, F71, F10 a F2
CSR10 Fotoelektrický snímač rozlišující barvy
•
•
•
•
Detekuje různé barvy přijímaného světla
Funkce učení (Teach In), i pro externí signál
Široký sortiment vhodných optických vláken
Vyžaduje externí světlo
POZOR! Výše uvedené výrobky nejsou skladem.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
111
Fotoelektrické snímače
LRD2100 Detekce etiket, včetně průhledných
LRD6110 Detekce etiket, včetně kovových
•
•
•
•
Plně automatické nastavení
Detekuje všechny typy etiket, včetně kovových (LRD6110)
Detekuje dělicí spáry mezi etiketami
Dokáže spočítat 50 000 etiket za minutu
PFR03S-NPN Teflonový fotoelektrický snímač
•
•
•
Velmi odolné proti agresivnímu chemickému prostředí
Čidlo je možné použít v mnoha aplikacích i tam, kde dříve
nebylo možné fotoelektrický snímač instalovat
Je dostupné jako snímač s difúzní detekcí a jako vysílač/přijímač
POZOR! Výše uvedené výrobky nejsou skladem.
112
940 • Fax: 241 484 941
Fotoelektrické snímače
N7300 změní NPN na PNP
NP7398 změní PNP na NPN
•
•
•
•
Kompaktní
Pro všechny PNP/NPN snímače 12-24 V ss
Max. zátěž 100 mA
Rychlá odezva >10 µs
Fotoelektrické snímače GR
•
Detekují barevné značení červeným nebo zeleným viditelným světlem
•
IP67
•
Dosah detekce: 12 mm ±2 mm GR12G PNP
20-70 MM GR40R-NPN
20-100 MM GR100R-PNP
POZOR! Výše uvedené výrobky nejsou skladem.
Tel.: 241 484 940 • Fax: 241 484
113
Download

Má široký výrobní program fotoelektrických snímačů a optických