STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639
Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice
tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: [email protected],
www.sosasouneratovice.cz
www.sosasouneratovice.cz
Název programu:
Registrační
projektu:
„Operační
program
konkurenceschopnost“
Vzdělávání
pro
číslo CZ.1.07/3.2.11/03.0040
Název projektu:
Kadeřnická škola pro veřejnost
Příjemce dotace:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Neratovice, Školní 664
METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO KURZ 3D STŘIHY
Zpracovala: V. Ottová
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky“
ÚVOD
Stříhání vlasů
Střih vlasů je pro vzhled účesu velmi podstatný a techniky stříhání vlasů závisejí na
nejnovějších módních trendech, nejrůznějších návrzích i na nástrojích.
Vlasy se stříhají různými technikami, z nichž každá vyžaduje odbornost a zručnost.
Správná úprava vlasů vyžaduje perfektní střih, barvu a tvar.
Pro kadeřnici je proto nezbytné, aby se podrobně teoreticky a prakticky seznámila se
základními technikami stříhání vlasů.
Techniky stříhání vždy vybíráme podle kvality vlasů a požadovaného tvaru účesu.
Tvorba každého účesu je kreativní a individuální proces, kterému se lze naučit. Kreativita
kadeřnice umožňuje, aby vznikl individuálně vytvořený účes. Je to možné zvládnutím
základů tvorby účesů.
Optimální výsledek při stříhání vlasů podléhá následujícím základním podmínkám a
vlivům jako je:
Trojrozměrnost, proporce, tvary, obrys, směr a vedení linií.
OSNOVA
Číslo
tématu
1.
2.
Obsah
A. Teoretická příprava
(jedna vyučovací hodina trvá 45minut)
Původ a podstata 3D střihu vlasů
Varianty 3 D střihu – rovný sestřih, stupňovitý sestřih,
rovnoměrný sestřih podle tvaru hlavy, sestřih podle tvaru hlavy
s prodlužováním délky vlasů, kombinace tvarů, sestřih s několika
základními liniemi
Typy obličeje a vhodné účesy
Rozsah
14 hodin
2
hodiny
4
hodiny
3.
Pomůcky a materiál k 3D střihu
1 hodina
4.
Technologický postup střihu ofiny, sestřih under
3 hodiny
5.
Technologické odlišnosti a specifikace 3D střihu
2 hodiny
6.
Možnosti využití 3D střihu u dámských, pánských, dětských a
extravagantních účesů
B. Praktická část
(jedna vyučovací hodina trvá 60 minut)
2 hodiny
26 hodin
1.
Seznámení s pracovištěm
4 hodiny
2.
Příprava modelu – geometrické rozdělení
4 hodiny
3.
Stříhání 3D střihu.
4 hodiny
4.
Praktické procvičování 3D střihu.
6 hodin
5.
Konečná úprava vlasů po 3D střihu.
Shrnutí poznatků a vyhodnocení rozdílnosti oproti klasickému
stříhání vlasů.
Diskuze.
4 hodiny
6.
4 hodiny
A. Teoretická příprava
Téma č. 1:
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Původ a podstata 3D střihu
Získání poznatků o 3D střihu
Názorné obrázky 3D střihů
Teoretická, prezenční
2 hodiny
Obrázky variant 3 D střihů
Původ 3D střihu
Metodický postup
Původ a podstata 3D střihu
Současným módním trendem jsou 3D střihy, je to tzv. geometrické stříhání. Stříhá se
podle geometrických linií růstu vlasů. Stříhá se většinou na suchých vlasech, protože je
lépe vidět růst vlasů.
Je vhodný pro jemné a slabé vlasy. Tímto střihem se dobře upravují i vlnité vlasy.
Po ostříhání se vlasy umyjí a suší se v proti směru růstu. Vlasy se nečešou klasickým
způsobem, pouze se proklepávají, nebo se mohou nechat volně uschnout. Tento střih je
náročný na čas, stříhá se cca 1- 2hodiny.
A. Teoretická příprava
Téma č. 2:
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Varianty 3D střihu
Seznámení s projekčními úhly při stříhání vlasů.
Znalost typů obličejů a vhodné účesy
Metodická příručka
Teoretická, prezenční
4 hodiny
Metodická příručka, varianty účesů k typům obličeje
Rovný sestřih – projekční úhel stříhání
Stupňovitý sestřih – projekční úhel stříhání
Rovnoměrný sestřih – projekční úhel stříhání
Sestřih podle tvaru hlavy s prodlužováním délky
vlasů – projekční úhel
Kombinace tvarů a projekčních úhlů
Vhodné účesy podle tvaru obličeje
Metodický postup
Typy obličeje
Kadeřnice musí při vytváření účesu brát v úvahu nejen kvalitu a typ vlasů, ale také tvar
obličeje zákaznice či zákazníka.
Vhodným střihem může kadeřnice opticky upravit tvar obličeje.
Oválný obličej – ideální typ obličeje, symetrické rysy, šířka čela a čelisti je stejná.
Střihem se nemusí vyrovnávat žádné disproporce obličeje. K tomuto tvaru se hodí
všechny typy střihů a účesů.
Kulatý obličej – široké lícní kosti, stejná výška a šířka obličeje. Pro tento tvar je vhodný
účes s vyšší partií nad čelem a stupňovitým střihem kolem obličeje se sestříhanou patkou,
délka vlasů není omezena.
Čtvercový obličej – široké čelo, hranatá čelist. Tomuto tvaru vyhovuje účes z delších
vlasů – měkké vlny.
Obdélníkový obličej – delší, užší obličej, linie lící je úzká a delší. K tomuto obličeji jsou
vhodné účesy z polodlouhých vlasů - objemové účesy, které obličej rozšiřují.
Srdčitý (trojúhelníkový) obličej - čelo a líce jsou širší, čelist směrem k bradě se
výrazně zužuje. Účes pro tento typ obličeje by měl tvořit obrácený trojúhelník (mikádo).
Pokud má trojúhelníkový obličej užší čelo, necháme část čela volnou.
Elipsovitý (kosočtvercový) obličej – široké lícní kosti, úzké čelo a brada. K tomuto typu
se hodí nakadeřené vlasy nad lícními kostmi, nebo účes s ofinou či patkou, které rozšíří
čelo.
Projekční úhel
Projekční úhel je úhel zdvižení vlasů k zaoblení hlavy. Nazývá se také úhel střihu.
Při vytváření střihu se může pracovat podle požadovaného účesu s jedním nebo více
projekčními
úhly.
Kombinace projekčních úhlů. Při vytváření střihu umožňuje mnoho efektů v jednom
účesu.
Nejpoužívanější úhly jsou:
Projekční úhel 0°
Při projekci 0° se pramen vlasů nedrží u hlavy v žádném úhlu. Projekční úhel se používá
při stříhání mikáda, vlasy jsou na krku nejkratší, směrem k temeni hlavy se prodlužují.
Účes je kompaktní - hladký.
Projekční úhel 0 - 45°
Všechny úhly zdvižených vlasů od hlavy v rozmezí 0-45° patří k nízkým úhlům. Při
stříhání vlasů jsou prameny k zaoblení hlavy a přirozenému spádu vlasů ve stále stejném
úhlu. Vlasy při tomto projekčním úhlu jsou nejkratší v kontuře. Ve vnitřní oblasti se délka
prodlužuje - jemně odstupňované prameny.
Projekční úhel 45 - 90°
Veškeré projekční úhly mezi 45-90° představují vysoké projekční úhly. Tyto úhly patří
k variabilní projekci, vznikají postupně sestříhané vlasy. Kolem kontur jsou vlasy delší,
postupně k vnitřní oblasti se zkracují.
Projekční úhel 90°
Při stříhání vlasů se prameny drží v pravém úhlu k zaoblení hlavy. Vlasy po celé hlavě
mají stejnou délku.
Klobouková linie
Klobouková linie je místo nejširšího obvodu hlavy. Dělí se na vnitřní a vnější oblast.
V horní vnitřní oblasti přiléhají vlasy k hlavě, je to oblast krycích vlasů. Ve vnější oblasti
vlasy k hlavě nepřiléhají, ale vlastní přirozenou tíhou padají dolů, tuto oblast označujeme
také jako oblast kontur.
Trojrozměrnost znamená šířku účesu, plochu účesu (šířka a výška) a tvar účesu.
Proporce
Účes musí působit harmonicky, musíme brát na zřetel proporce mezi účesem a obličejem
nebo poměr celého těla k hlavě. Vhodně voleným účesem dosáhneme vyvážených
proporcí.
Tvary
Tím rozumíme tvar obličeje.
Obrys je plošné znázornění účesu do šířky a délky. Rozlišujeme vnější obrysovou linii
= ohraničení objemu vlasů směrem ven – vnější silueta účesu a vnitřní obrysovou linii
= účes je ohraničen konturovou linií (šíje, boční partie a čelo) směrem k obličeji.
Směr a průběh linií nám určuje, jakým způsobem oddělujeme prameny při stříhání – linie
horizontální, vertikální, diagonální doprava, diagonální doleva.
Rovný sestřih
Tento typ střihu je považován za nejklasičtější střih. Typickými znaky střihu jsou obdélník,
čtverec a pravý úhel. Střih je vhodný pro trojúhelníkový tvar obličeje.
Postup stříhání
U rovného střihu je u všech stříhaných pramenů projekční úhel 0°.
Začínáme stříhat od zátylku. Oddělíme první pramen silný cca1cm.Pramen učešeme ve
směru spádu a na kůži zkrátíme, tím si vytvoříme základní linii. Během stříhání dáváme
pozor, abychom vlasy nenatahovali.
První ustřižený pramen vlasů je rozhodující pro celý tvar účesu a slouží jako kontrola pro
další prameny. Ustřižený první pramen vlasů přiložíme k pramenu, který budeme stříhat
(obr. 4) a stříháme technikou do dlaně.
Další prameny stříháme stejným způsobem. Poslední ustřižený pramen slouží vždy jako
kontrolní pro další pramen. Vlasy v oblasti temene rozčešeme paprskovitě ve směru růstu
od vlasového víru na všechny strany (obr. 5).
Po zakončení stříhání zkontrolujeme střih zepředu – sčešeme vlasy přes obličej (obr.7)
Vlasy od spánkové oblasti až k týlu musí přirozeně spadat dolů, konce vlasů jsou ve
stejné linii (obr. 6).
Stupňovitý sestřih
Typickým znakem stupňovitého střihu je trojúhelník. Tento střih představuje kombinaci
hladké a nadýchané struktury a zvýrazňuje objem účesu.
Postup stříhání
U stupňovitého střihu je úhel stříhání od 0- 45°.
Oddělíme pramen ve vnější kontuře kompaktně a ustřihneme. Druhý pramen oddělíme
paralelně s prvním pramenem. Vyčešeme oba dohromady do předem určeného úhlu.
Zkrátíme nyní vlasy druhého pramenu paralelně k základní linii prvního pramenu.
Při oddělování dalších pramenů postupujeme stejně. Každý pramen položíme se
zachováním projekčního úhlu na poslední ustřižený pramen a paralelně zkrátíme se
základní linií. Postupujeme až ke kloboukové linii.
Poslední pramen ve vnitřní kloboukové linii přiložíme na poslední ustřižený pramen a
zkrátíme všechny vlasy. Musí zůstat zachována plnost v týlu.
Během celého stříhání je důležité zkontrolovat projekční úhel, abychom docílili
rovnoměrného prodlužování délky vlasů ve vnitřní oblasti kloboukové linie.
Kontrolu střihu provedeme pomocí svislého vyčesání vlasů od hlavy.
Rovnoměrný sestřih podle tvaru hlavy
Znakem tohoto střihu je kruh. Hodí se zejména pro foukané, stylingové a kudrnaté účesy,
protože stejnoměrně ostříhané prameny vlasů jdou česat ve všech směrech. Podle
požadovaného účesu můžeme techniku použít jen částečně, nebo na celý účes. Při stříhání
můžeme zvolit různé postupy, můžeme stříhat shora dolů nebo v opačném směru.
Postup stříhání
U rovnoměrného sestřihu je důležité dodržovat projekční úhel 90° a držení prstů je třeba
přizpůsobit zaoblení hlavy.
Nejprve si vytvoříme podle zvoleného postupu základní linii v účesu, nebo v kontuře.
Tato základní linie platí jako vzorová délka pro zhotovení střihu vlasů.
Oddělíme si další pramen. Vyčešeme pramen v pravém úhlu k zaoblení hlavy a vlasy
zkrátíme na požadovanou délku.
Držení prstů přizpůsobujeme zaoblení hlavy.
Všechny další stříhané prameny pečlivě oddělujeme v úhlu 90° a zkracujeme na
požadovanou délku. Předchozí ustřižený pramen nám slouží jako vodítko pro zastřižení
správné délky.
Kontrolujeme úhel 90° a držení prstů odpovídající zaoblení hlavy slouží ke kontrole a
zamezení chyb.
Nakonec všechny prameny spojíme až k vnější linii tvaru účesu.
Kontrolní střih provedeme v opačném směru, než jsme stříhali.
Rovnoměrný sestřih podle tvaru hlavy
Tato technika stříhání je základ pro tvarování dlouhých vlasů - hladkých, kudrnatých nebo
zvlněných. Kvalita střihu závisí na správném držení prstů a vyčesání pramenu vlasů do
výšky.
Při tomto střihu se délka vlasů postupně prodlužuje na opačnou stranu od základní linie.
Postup stříhání
Nejprve si určete nejkratší bod (u vlasového víru, nebo nad čelem). V tomto bodě začíná
linie střihu. Ustřihněte první pramen - bude měřítkem pro všechny další oddělené
prameny.
Všechny další prameny, které oddělíte, vyčešte nahoru k základní linii a ustřihněte.
Pokračujte v oddělování pramenů, dokud nedosáhnete vnější linie vlasů. Při stříhání
dávejte pozor, aby se linie tvaru účesu nacházela stále na stejném místě.
Kontrolu stejnoměrné délky vlasů provedeme tak, že vyčešeme všechny vlasy pod
stejným úhlem jako při stříhání k základní linii.
Rovný sestřih
Stupňovitý sestřih
Stupňovitý sestřih podle tvaru hlavy
Klobouková linie
Sestřih podle tvaru hlavy s prodlužováním délky vlasů
Sestřih s několika základními liniemi
Sestřih s několika základními liniemi se používá tam, kde délka vlasů
nedosahuje až do výchozí základní linie, takže musíme určit linii jinou. První část
vlasů je směřována k základní linni uvnitř temene, poslední sestřižený pramen v této
oblasti bude tvořit základní linni pro rozělení druhé části vlasů. Vlasy na obou
základních linií budou drženy v úhlu 90°. V tomto případě se bude délka vlasů
prodlužovat po celé hlavě.
Kombinace tvarů
Sestřih je také možno provádět jako kombinaci různých tvarů. Kombinace linií: na
boku hlavy je linie sestupná v diagonálním směru a na týlní partii je horizontální
(obr.1). Kombinace s kolmým stahováním vlasů v úhlu 45°(obr.1).
Kombinace kompaktního tvaru a sestřihu podle tvaru hlavy s prodlužující
délkou vlasů (obr.3).
Kombinace tří druhů stříhání: v přední partii a na vrcholu temene je rovnoměrné
stříhání podle tvaru hlavy, od vrcholu temene až k uchu stříháme podle tvaru hlavy
s prodlužující se délkou vlasů na týlní partii střih se stejnou dékou vlasů (obr.2).
Kombinace kompaktního tvaru a sestřihu podle tvaru hlavy s prodlužující se délkou
vlasů (obr.3)
Kombinace tří druhů stříhání: v přední oblasti a na vrcholu temne rovnoměrný střih
podle tvaru hlavy.
Od vrcholu temene až k uchu střih podle tvaru hlavy s prodlužující se délkou vlasů a
na týlní partii střih se stejnou délkou vlasů (obr.4).
A. Teoretická příprava
Téma č. 3:
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Pomůcky a materiál k 3D střihu
Získání poznatků o 3D střihu
Nůžky, hřebeny, šampon, regenerace, stylingové
přípravky
Teoretická, prezenční
1 hodina
Nářadí a pomůcky
Příprava ochranných pomůcek – pláštěnka na stříhání,
štětec k odstranění vlasů, dezinfekční prostředek,
kadeřnické nůžky, hřeben, stylingové přípravky
Metodický postup






Před stříháním připravit dezinfekční prostředek k dezinfekci nářadí
Příprava pracovního nářadí – nůžky, hřeben, skřipce, štětec
Příprava ochranného prádla – pláštěnka na stříhání, krepový límec
Šampon podle typu vlasů, regenerace na uzavření šupin kutikuly
Stylingové přípravky - tužidlo
Finální stylingové přípravky – vosky, gumy – na dotvarování a zvýraznění účesu
A. Teoretická příprava
Téma č. 4:
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Technologický postup stříhání ofiny podle tvaru
obličeje.
Technologický postup střihu under
Získání poznatků o střihu under, postup stříhání
různých tvarů ofin
Metodická příručka 3D střihy
Teoretická, prezenční
3 hodiny
Obrázky variant ofin podle tvaru obličeje
Určit tvar obličeje
Zvolit vhodný tvar ofiny
Postup střihu under
Metodický postup
Technologický postup střihu ofiny podle tvaru obličeje
Ofina jsou vlasy nad čelem. Ofina je velmi důležitá proto, aby účesy nebyly jednotvárné.
Tím, že zakryjeme úplně nebo částečně čelo, můžeme korigovat tvar obličeje, a tak celý
obličej správně podtrhnout.
Kulatý obličej
Naprosto nevhodná je rovná ofina k obočí. Ta tvar obličeje ještě více zkrátí. Vhodné
nejsou ani husté ofiny, které přidávají na šířce obličeje.
Vhodná je delší prostříhaná a vrstvená ofina.
Hranatý obličej
Nevhodná je ofina rovná a hustá, působí zbytečně tvrdě.
Vhodná ofina je ta, která zjemní celkový dojem a obličej udělá trochu něžnější. Proto se
hodí veškeré podoby lehce zvlněných, nebo vzdušných ofin posazených na stranu.
Srdcovitý nebo také trojúhelníkový obličej
U tohoto obličeje je ofina téměř nutností. Odkryté čelo u tohoto obličeje zvýrazňuje větší
horní partie a mohutnější čelo.
Nevhodné jsou mohutné a rovné ofiny.
Vhodná je jemná vzdušná ofina, nebo kratší sestříhaná ofina ke straně. Vhodná je i
sestříhaná patka.
Dlouhý obličej
Pro dlouhý obličej je nevhodná velmi krátká ofina a ofina lehce ke straně.
Vhodná je hustá rovná ofina, která zakryje celé čelo. Hodí se i delší patka posazená hodně
ke straně, která co nejvíce zakryje čelo.
Oválný obličej
Oválný tvar obličeje je ideální a hodí se k němu různé typy ofin, včetně asymetrické.
Obr. 1 - Asymetrická diagonální ofina s pevným navazováním zdůrazňuje fyziologické
proporce obličeje.
Obr. 2 - Ofina ve tvaru „V‘‘ prodlužuje obličej a zdůrazňuje oči.
Obr. 3 - Asymetrická ofina v úhlu 90° z pevného bodu sčesáním vlasů na stranu je
charakteristická pro účesy zdůrazňující geometrii.
Střih under
Tento druh střihu umožňuje v co nekratší době vytvořit ideální délku vlasů a objem i tvar
účesu.
Pramen vlasů držíme v úhlu 90° a stříháme rychlými pohyby shora dolů ( obr.1), nebo
zdola nahoru
(obr. 2) podle toho, jakého výsledku chceme dosáhnout.
A. Teoretická příprava
Téma č. 5:
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Technologické odlišnosti a specifikace 3D střihu
Získání poznatků o 3D střihu
Metodická příručka 3D střihy
Teoretická, prezenční
2 hodiny
Účesy vytvořené 3D střihem
Technika 3D střihu – na suchých (mokrých) vlasech
Délka střihu 1- 2 hodiny
Odlišnosti střihů
Metodický postup
Při stříhání 3D střihu se musí brát v úvahu 3 dimenze, a to je – šířka, výška a hloubka
účesu.
Hlava je ve své podstatě kulaté těleso, proto je nutné, aby se v účesu k sobě hodily
poměry výšky, šířky a hloubky účesu. Jen tak můžeme vhodně přizpůsobit účes tvaru
hlavy, který harmonizuje s typem zákaznice.
Následující obrázky ukazují často používané geometrické tvary účesů.
Obdélník - působí přísně a věcně. Podle polohy obdélníku se hlava zvětšuje buď na
výšku, nebo do šířky. Plošně a do hloubky se tvar podobá kvádru (obr. 1).
Čtverec - jeho souměrnost podmiňuje, že tento účes působí hranatě, téměř čtvercově.
Pokud si prohlédneme tvar účesu ze všech stran, vypadá jako krychle (obr. 2).
Kruh - při pohledu zepředu, působí jako kruh. Celkově se podobá kouli. Tento tvar účesu
působí celistvě. Plně a stejnoměrně (obr. 3).
Trojúhelník - působí zepředu jako trojúhelník, špičatý s ostrými hranami. Podle polohy
trojúhelníku v účesu se zdůrazňuje:
 Pokud směřuje vrchol trojúhelníku k bradě – působí účes celkově vzestupným
dojmem.
 Směřuje-li vrchol trojúhelníku k čelu, jsou olemovány nebo částečně zakryty
obličejové partie - účes působí plnějším dojmem.
Od klasického stříhání se tato metoda liší způsobem náběru vlasů, které se řídí geometrií
střihu a růstem vlasů. Všechny vlasy do sebe navzájem zapadají a střih vypadá přirozeně.
Střih se obnovuje zhruba za 6 – 8 týdnů.
Střihy 3D se stříhají převážně na suchých vlasech, kde jsou lépe viditelné vlasové růsty.
A. Teoretická příprava
Téma č. 6:
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Možnosti využití 3D střihu u dámských, pánských,
dětských a extravagantních účesů
Získání poznatků jak využívat 3D střihy
Katalogy s účesy, metodická příručka 3D stříhání
Teoretická, prezenční
2 hodiny
Katalogy s účesy,
vhodné nářadí ke stříhání vlasů
Seznámení s výhodami 3D střihu
Metodický postup
Techniku 3D střihu lze využít i u prodloužených vlasů nebo na jemné a slabé vlasy
v podobě objemového stříhání. Střih 3D je vhodný i na nesourodé vlnité vlasy. Střihy jsou
vhodné pro všechny délky vlasů, pro ženy, muže i děti. Střih 3D velmi dobře vynikne u
asymetrických střihů.
Vlasy ostříhané 3D technikou lze lehce upravit doma. Střih3D přináší nejen moderně
vypadající vzhled vlasů, ale také usnadní a urychlí jejich údržbu.




Vlasy se po umytí usuší v protisměru růstu
Také se mohou lehce proklepávat a nechat volně uschnout
Úprava vlasů je snadná a rychlá
Vlasy velmi dobře drží tvar bez ohledu na počasí a povětrnostní podmínky
B. Praktická příprava
Téma č: 1
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Seznámení s pracovištěm
Získání poznatků o vybavení kadeřnického pracoviště
Vybavení pracoviště – nábytek, ochranné prádlo,
nářadí a pomůcky
Praktická
4 hodiny
Příprava pracoviště, nářadí pomůcek
Vybavení nábytkem
Dezinfekce nářadí
Příprava ochranného prádla
Příprava nářadí ke stříhání
Příprava materiálu
Metodický postup






Kadeřnické pracoviště je vybaveno speciálním nábytkem – kadeřnické obsluhy,
vozíky k uložení pomůcek a nářadí
Před stříháním – nutná dezinfekce nářadí – zabránění přenosu infekčních chorob
Příprava ochranného prádla – čisté – pláštěnky na stříhání, ručníky
Pomůcky – skřipce, štětec na odstranění vlasů
Nářadí – různé typy nůžek ke stříhání, hřebeny, kartáče
Materiál – šampon, regenerační přípravky, stylingové přípravky
B. Praktická příprava
Téma č. 2
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Příprava modelu – geometrické rozdělení vlasů
Získání manuální zručnosti při nácviku rozdělování
vlasů pro 3D střihy
Cvičné hlavy, hřebeny, skřipce, nůžky
Praktická
4 hodiny
Cvičné hlavy, hřebeny, nůžky
Upevnění cvičné hlavy
Určení směru růstu vlasů
Nácvik rozdělování vlasů
Nácvik technik stříhání
Metodický postup

Určení diagnózy vlasů. Vlasy rozčešeme do přirozeného spádu.

Určíme si kloboukovou linii- přiložíme k hlavě jednu tužku vertikálně (na vrchol
hlavy) a druhou horizontálně (rovně za ucho)= rozpůlením vzniklého pravého úhlu
získáme počáteční bod kloboukové linie.

Určíme průběh kloboukové linie ze strany – tužku na vrcholu hlavy posuneme
směrem k vlasovému víru, tužku za uchem postavíme šikmo k bodu základní
kloboukové linie, tím získáme prodloužení kloboukové linie.

Určíme průběh kloboukové linie v zadní partii hlavy - tužka na vrcholu hlavy
zůstává na stejném místě, tužku, která byla za uchem, posuneme na týl
(doprostřed) – klobouková linie se prodlouží až do týla.

Oddělujeme pramínky horizontálně – horizontální linie působí tvrdě, ale kvůli
zaoblení hlavy ve 3D ztrácejí na tvrdosti.

Oddělujeme pramínky horizontálně – vertikální linie působí v každém ohledu jasně
a tvrdě
linie střihu, ohraničení nebo vedení hřebenu).

Oddělujeme pramínky diagonálně (šikmo) doleva nebo
horizontální a vertikální linii působí dynamičtěji.

Jednotlivé pramínky držíme při stříhání v různých úhlech 0° - 90° v přirozeném
spádu.
doprava -
oproti
B. Praktická příprava
Téma č. 3
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Stříhání 3D střihu
Získání praktických dovedností při stříhání 3D střihu
Cvičná hlava, hřebeny, nůžky, skřipce, metodická
příručka
Názorná, praktická
4 hodiny
Příprava pracoviště, pomůcek, nářadí a cvičné hlavy
Upevnění cvičné hlavy
Rozčesání vlasů do přirozeného spádu
Geometrické rozdělení vlasů na stříhání- podle
nákresu
Metodický postup











Rozčesání vlasů do přirozeného spádu.
Oddělíme kloboukovou linii (ovál), zde vlasy rozdělíme na dva oblé trojúhelníky nad čelem menší (ofina) a na temeni větší (obr. č. 1).
Vlasy v týlní partii rozdělíme na 3 části – B, C1, C2.
Všechny vlasy z týlní partie – část B - sčešeme do středu a rovně přes prsty shora
ustřihneme.
Všechny vlasy z části C1 sčešeme k ostříhané části B, kde si přibereme část
ustřižených vlasů a přes prsty ustřihneme (obr. č. 2).
Stejným způsobem ostříháme i část C2.
Všechny vlasy z partie před uchem držíme mezi prsty a stáhneme je za ucho a
zarovnáme s délkou za uchem (obr. č. 3).
Stejným způsobem ostříháme i druhou partii před uchem.
Klobouková linie – vlasy z většího trojúhelníku sčešeme do jednoho bodu a
přibereme část vlasů z týlní partie a ustřihneme. Vlasy držíme mezi prsty a
ustřihneme tak, že stříháme od nejkratší délky po délku nejdelší - technikou
slidování (po pramínku jakoby nůžkami kloužeme). Stříháme směrem od krku
k vlasovému víru (obr. č. 4).
Naposledy z malého trojúhelníku v kloboukové linii stříháme ofinu. Ofinu sčešeme
do rovna na čelo, přidržujeme si ji hřebenem a zarovnáme nůžkami těsně nad
obočí.
Kontrola celého střihu – obrátíme cvičnou hlavu vlasy dolů – při správném ostříhání
vlasy tvoří geometrické těleso – trojúhelník.
B. Praktická příprava
Téma č. 4
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Praktické procvičování 3D střihu
Získání praktických dovedností stříhání 3D střihu
Modelka, hřebeny, nůžky, skřipce, metodická příručka
Názorná, praktická
6 hodin
Příprava modelky, pracoviště, pomůcek a nářadí
Příprava modelky
Rozčesání vlasů do přirozeného spádu
Geometrické rozdělení vlasů na stříhání - podle
nákresu
Samostatná práce – stříhání dle nákresu
Metodický postup











Samostatná práce na modelu.
Vytvoření střihu dle schématu.
Dezinfekce nářadí.
Příprava modelky – založení ochranného prádla.
Určení diagnózy vlasů.
Dohoda na tvaru střihu.
Učesání vlasů do přirozeného spádu.
Rozdělit vlasy na stříhání dle přiloženého schématu.
Zvolit vhodnou techniku stříhání.
Při stříhání neustále respektovat přirozený spád vlasů.
Kontrola střihu.
B. Praktická příprava
Téma č. 5
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Konečná úprava vlasů po 3D střihu
Získání praktických dovedností o konečné úpravě
vlasů po 3D stříhání
Modelka, hřebeny, vysoušeč, kartáče, stylingové
přípravky
Názorná, praktická
4 hodiny
Příprava modelky, pracoviště, pomůcek a nářadí
Příprava modelky
Zvolení úpravy vlasů po stříhání
Vhodné stylingové přípravky
Metodický postup







Samostatná úprava vlasů modelky.
3D střih nepotřebuje velkou údržbu.
Vybrat vhodné stylingové přípravky podle kvality vlasů (tužidla).
Vlasy sušíme v protisměru růstu.
Lze použít i velký kulatý kartáč pro získání většího objemu vlasů.
Také můžeme vlasy nechat volně uschnout.
Na finální dotvarování účesu lze použít vosky, modelovací gumy, lak na vlasy.
B. Praktická příprava
Téma č. 6
Cíl:
Učební pomůcky:
Forma výuky:
Časová dotace:
Příprava:
Osnova:
Shrnutí poznatků a vyhodnocení rozdílnosti oproti
klasickému stříhání, diskuze
Získání znalostí výhod 3D střihu
Modelka, nářadí, pomůcky, materiál
Názorná, praktická
4 hodiny
Příprava modelky
Vyhodnocení rozdílnosti postupu 3D střihu
Metodický postup











Snadný na domácí údržbu.
Vytvoření objemu vlasů.
Vhodný pro kudrnaté vlasy.
Střih vynikne na asymetrických účesech.
Náročný na stříhání – střih trvá 1 - 2 hodiny - vynikající výsledek.
3D střih se stříhá převážně na suchých vlasech.
Při stříhání respektovat přirozený růst vlasů.
Při vytváření 3D střihu je nutné brát v úvahu 3 dimenze – šířku, výšku a
hloubku.
Od klasického stříhání se liší náběrem vlasů.
Používají se různé techniky stříhání.
Diskuze účastníků kurzu o použitých technikách stříhání.
ZDROJE
HULSKE , Margot a kolektiv, Příručka pro kadeřnice, Europa – sobotáles cz.s.r.o., U
Slavie
Praha 10, 2005, ISBN 80- 86706-12-5
PALMA, Saverio, Kurz geometrie stříhání, BES Beauty |a Science, Fremach servis s.r.o.
Poděbradská 777/9D, Praha 9 - Vysočany
http://kosmetické trendy.cz / ofina-podle typu - obličeje
yep-nv.blogspot.cz/2014/02/face-shapes.html
OTÁZKY
1. Jaké znáte varianty 3D střihů?
2. Jaké znáte typy obličejů?
3. Jaké znáte projekční úhly používané při stříhání vlasů?
4. Jaký projekční úhel se používá při stříhání rovného střihu?
5. Jaký projekční úhel se používá u stupňovitého střihu?
6. Co rozumíte pod pojmem tzv. klobouková linie?
7. Proč volíme vhodnou ofinu k jednotlivým typům obličeje?
8. Jaké znáte dimenze u 3D střihu?
9. Jaké znáte základní tvary geometrických účesů?
10. Jaké jsou rozdíly při stříhání klasického střihu a střihu 3D (alespoň 4)?
OBSAH
Úvod………………………………………………………………………………….……2
Osnova……………………………………………………………………………….…….3
Původ a podstata 3D střihu……………………………………………………………...4
Varianty 3D střihu……………………………………………………………..…..…… 5
Pomůcky a materiál k 3D střihu………………………………………………..………19
Technologický postup stříhání ofiny podle tvaru obličeje, střih under………. …...20
Technologické odlišnosti a specifikace 3D střihu……………………………………26
Možnosti využití 3D střihu u dámských, pánských, dětských a extravagantních účesů
…..
28
Seznámení s pracovištěm…………………………………………………..…………..29
Příprava modelu - geometrické rozdělení vlasů………………………….…………..30
Stříhání 3D střihu……………………………………………………………………… 31
Praktické procvičování 3D střihu……………………………………………………… 36
Konečná úprava vlasů po 3D střihu……………………………………………………42
Shrnutí
poznatků
Diskuze……………..
a
vyhodnocení
rozdílů
oproti
klasickému
stříhání.
43
Zdroje……………………………………………………………………………..……….44
Otázky……………………………………………………………………………………45
Download

Kurz 3D střihy - SOŠ a SOU Neratovice