®
www.hibsan.com.tr
®
n modeller
o
s
n
e
i
k
a
d
klar›n
Dünya mutfaevinizde
H‹BSAN’ la uygun fiyatlarla...
Hem de çok
ts your home world kitchens
n
e
s
re
p
N
A
S
HIB
among the
ls
e
d
o
m
t
s
te
The la
ces….
At the best pri
®
Factory
Hibsan 1981 yılında Türkiye'nin ilk aspiratör fabrikası olarak kurulmufltur
Kuruldu¤u günden bu yana sadece aspiratör ve davlumbaz modelleri üreten H‹BSAN,
bugün baflta Almanya, ‹talya, ‹ngiltere ve ‹spanya olmak üzere, dünyanın 56 ülkesine ürünlerini ihraç
etmektedir.
Genel prensibimiz, sektördeki en güncel modelleri, tüketicilere olabilecek en uygun fiyatlarla ulafltırmaktır.
HIBSAN was established in 1981 as the first investment for manufacturing kitchen hoods in Turkey.
Manufacturing only kitchen hoods and chimney hoods in various models since the day of establishment,
HIBSAN has achieved to reach a capacity to export its products to 56 countries in general; mainly to
Germany, Italy, United Kingdom and Spain.
HIBSAN’s general principal is to offer the most updated products throughout the industry to consumers
at the most convenient costs.
Index
2
3
LD-51
8
4
LD-51
9
LD-45
14
10
15
20
LD-49
LD-50
LD-49
19
LD-52
24
LD-21
LD-55
13
18
23
LD-23
LD-55
LD-48 X
LD-50
7
12
17
22
LD-34
LD-53
LD-48 GL
LD-33
6
11
16
21
LD-37
LD-53
LD-44
LD-59
5
LD-41
25
LD-36
LD-81
26
27
LD-35
32
28
LD-24
33
SD-54
39
SD-58
8090
SD-64
LDI 22 ISLAND
LDI 35 X ISLAND
3500
30
36
43
49 Beyaz/White
50 Inox
48
SD-61
35
40
LDI 35 GL ISLAND
29
51
LDI 23 ISLAND
7012
5500
LD-22
38
LDI 24 ISLAND
45 Beyaz/White
46 Inox
52 Beyaz/White
53 Inox
4500
LD-22 Eco
37
44
7011
31
8052
LDI 21 ISLAND
47
8080
Duvar-Tipi Davlumbazlar
Wall-Type Hoods
LD 51
Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
262
,5
265
,5
547
401.50
68
500
MIN 1061,5 MAX 1181,5
300
598
-89
8
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 51 Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
24
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
2
LD 51
Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
262
,5
265
,5
547
401.50
68
500
MIN 1061,5 MAX 1181,5
300
598
-89
8
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 51 Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
24
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
3
LD 53
Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
MIN 949,5
71
510.50
6
400
MAX1240,5
300
157.62 190.66
598-898
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 53 Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
17
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
4
LD 53
Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
MIN 949,5
71
510.50
6
400
MAX1240,5
300
157.62 190.66
598-898
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 53 Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
17
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
5
LD 55
Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
265
598
-89
MA X 1193
50
MIN 923
6
400
300
265
8
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 55 Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
®
6
17
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
LD 55
Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
265
598
-89
MA X 1193
50
MIN 923
6
400
300
265
8
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 55 Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
®
7
17
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
LD 45
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
267
Min. 810 - Max. 1230
70
374
600
20
600
160
,5
257
600-900
8
340
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 45
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
A¤ırlık
Weight kg.
22
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LD 44
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
267
,5
Min. 810 - Max. 1230
70
466
600
20
600
160
257
600-900
385
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 44
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
24
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
9
LD 48 GL
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
600
374
70
Min. 810 - Max. 1230
20
160
267
600
,5
257
600-900
340
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 48 GL
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
22
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
10
LD 48 X
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
374
Min. 810 - Max. 1230
70
600
20
160
267
600
,5
257
600-900
340
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 48 X
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
22
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
11
LD 49
Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
267
600-900
12
Min. 830 - Max. 1250
90
500
600
20
600
160
,5
257
500
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 49 Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
22
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
®
LD 49
Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
267
600-900
13
Min. 830 - Max. 1250
90
500
600
20
600
160
,5
257
500
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 49 Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
22
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
®
LD 59
Siyah/Black
Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
20
400
2
512
483,5
51
Min. 1043,5 - Max.1163.5
262,50
160
300
,5
265
600-900
14
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 59 Siyah/Black
LD 59 Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
22
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
®
LD 33
Köfle Davlumbaz
Corner Hood
348
34
52
376
MIN 254 MAX 1176
500
300
8
1413
15
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 33
Köfle Davlumbaz
Corner Hood
100X100
Elektronik Kontrol
Electronic Control
600m3/h - 850 m3/h
3&5
3x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
3x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
105X73X62
32
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LD 50
Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
1826,28
Min. 1061,5 - Max. 1181,5
401,5
500 20
160
262,5
300
,5
265
105
600-900
16
470
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 50 Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
450 m3/h
3
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
15
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LD 50
Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
1826,28
Min. 1061,5 - Max. 1181,5
401,5
500 20
160
262,5
300
,5
265
105
600-900
17
470
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 50 Siyah/Black
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
450 m3/h
3
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
15
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LD 52
Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
21
8,0
600
600
0
MIN 810-MAX 1230
4
9,9
20
60
0-9
00
70
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 52 Beyaz/White
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
24
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
18
LD 41
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
267
70
452,5
600
20
Min. 810 - Max. 1230
600
160
,5
257
600-900
19
377
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 41
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
70X71X62
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
22
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LD 37
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
,5
265,5
65
10
500
20
Min. 545 - Max. 835
300
160
262
600-9
00
20
,5
501
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 37
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
15
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LD 34
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
,5
267
374
Min. 810 - Max. 1230
70
500
20
500
160
257
600-900
340
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 34
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
22
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
21
LD 23
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
262
,5
300
500
35 30
600
-90
22
0
MIN736,5 MAX1153,6
,5
265
500
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 23
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h
3
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
A¤ırlık
Weight kg.
12
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LD 21
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
,5
262,5
Min. 721 - Max. 841
6
71
10
500
20
300
160
265
530
600-900
23
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 21
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h
3
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
12
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LD 36
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
,5
265,5
65
10
500
20
300
Min. 545 - Max. 835
160
262
600-9
00
24
,5
501
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 36
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h
3
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
12
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LD 81
Siyah
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 81 Siyah
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
60X90
Dokunmatik Kontrol
Touch Control
560 m3/h - 850 m3/h
3&5
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
70X71X62
22
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
®
25
LD 35
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
,5
265,5
65
10
500
20
300
Min. 545 - Max. 835
160
262
600-9
00
26
,5
501
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 35
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Mekanik Kotrol Dü¤meleri
‹taly Push-Buttons
560 m3/h
3
2x 25 Watt Ampul
2x 25 Watt Standard Lamp
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Dekoratif Cam
Decorative Glass
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
11
-
®
LD 24
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
,5
265,5
65
10
500
20
300
Min. 545 - Max. 835
160
262
600-9
27
,5
00
501
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 24
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Elektronic Control
560 m3/h
3
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
65X43X60
12
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
SD 61
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
,60
272
632
433,5
100
211
590
0
/ 89
590
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
SD 61
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Push-Button
Push-Buttons
560 m3/h
3
2x 25 Watt Ampul
2x 25 Watt Standard Lamp
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Dekoratif Cam
Decorative Glass
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
60X50X63
14
®
28
SD 64
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
.62
155
.13
600
MIN221 MAX1019
400
269
30
20
300
126
,75
/ 90
0
480
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
SD 64
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Mekanik Kontrol Dü¤meleri
Push-Buttons
450 m3/h
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Plastik
Plastic
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
120 mm
2
62X29X52
7.5
®
29
LD 22 Eco
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
,5
262,5
57
30
500
20
MIN. 687- MAX.810
300
160
265
500
6
600-900
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 22 Eco
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Standard Kontrol Dü¤meleri
Standard Push-Buttons
390 m3/h
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Plastik
Plastic
‹nce Dokulu Filtre
Low-Density Filter
120 mm
2
62X29X52
7.5
®
30
LD 22
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
,5
262,5
57
30
500
20
MIN. 687- MAX.810
300
160
265
500
6
600-900
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LD 22
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
560 m3/h
3
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
®
31
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
SD 54
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
226,5
Min. 630 - Max. 860
250
40
400
20
167
600 - 90
0
450
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
SD 54
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Standard Kontrol Dü¤meleri
Standard Push-Buttons
390 m3/h
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Plastik
Plastic
‹nce Dokulu Filtre
Low-Density Filter
120 mm
1
62X29X52
7.5
®
32
SD 58
Duvar tipi Davlumbaz
Wall-type Hood
40
Min. 655 - Max. 885
250
226,5
400
20
167
600 - 900
450
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
SD 58
Duvar-Tipi Davlumbaz
Wall-Type Hood
60X90
Italian Push-Button
‹talyan Push-Buttons
560 m3/h
3
2x 25 Watt Ampul
2x 25 Watt Standard Lamp
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Dekoratif Cam
Decorative Glass
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
62X31X56
8.5
®
33
Ada-Tipi Davlumbazlar
Island-Type Hoods
LDI 22 ISLAND
Ada-Tipi Davlumbazlar
Island-Type Hoods
475
6
598
-89
8
MIN 680 MAX 1060
260
30
475
267
550
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LDI 22 ISLAND
Ada Tipi
Island-Type
90X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
600m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
95X73X62
32
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
®
35
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
LDI 23 ISLAND
Ada-Tipi Davlumbazlar
Island-Type Hoods
,60
265
85
,40
MIN605MAX1035
,20
475
263
435
269
900
36
620
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LDI 23 ISLAND
Ada Tipi
Island-Type
90X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
600m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
95X73X62
32
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
®
LDI 24 ISLAND
Ada-Tipi Davlumbazlar
Island-Type Hoods
49,5
620
MIN652,5 - MAX968
499.88
40
128 - 453.91
263
267
600-900
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LDI 24 ISLAND
Ada Tipi
Island-Type
90X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
600m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
95X73X62
32
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
®
37
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
LDI 21 ISLAND
Ada-Tipi Davlumbazlar
Island-Type Hoods
0
MIN 639 - M AX 981
0
46
6
71
62
475
40
263
120 - 435
7
26
598-898
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
LDI 21 ISLAND
Ada Tipi
Island-Type
90X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
600m3/h - 850 m3/h
3&5
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
95X73X62
32
Aydınlatma
Lamps
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
®
38
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
LDI 35 GL ISLAND
Ada-Tipi Davlumbazlar
Island-Type Hoods
65
620
MIN652 - MAX1015
475
40
128 - 453
263
267
600-900
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
LDI 35 GL ISLAND
Ada Tipi
Island-Type
90X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
600m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
95X73X62
32
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
®
39
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
LDI 35 X ISLAND
Ada-Tipi Davlumbazlar
Island-Type Hoods
600-900
65
620
MIN652 - MAX1015
475
40
128 - 453
263
267
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamp
LDI 35 X ISLAND
Ada Tipi
Island-Type
90X90
Elektronik Kontrol
Electronic Control
600m3/h - 850 m3/h
3&5
2x20 Watt Dekoratif Halojen Spotlar
2x20 Watt Decorative Halogen Spots
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Baca adedi
Chimney pcs.
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
Kalın Dokulu Filtre
High-Density Filter
150 mm +Adaptör
150 mm+Adapter
2
95X73X62
32
Kullan›m Özellikleri
Use Feature
®
40
Otomatik Kapanma / Timer
Filtre Doluluk Göstergesi / Filter Saturation Indicator
Aspiratörler
Cooker hoods
7011
Aspiratörler
Cooker hoods
239
98
30.
.35
340
.82
104.9
2X R54.83
.46
389
174
31.85
.93
.99
484
43
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
7011
Sürgülü aspiratör
Built-in hood
Plastik
Plastic
60
Mini Dü¤me
Mini Button
2 Motor
390 m3/h
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Plastik
Plastic
‹nce Dokulu Filtre
Low-Density Filter
120 mm
60X17X32
7
®
7012
Aspiratörler
Cooker hoods
.35
239
98
30.
340
.82
104.9
2X R54.83
.46
389
174
31.85
.93
.99
484
44
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
7012
Sürgülü aspiratör
Built-in hood
Plastik
Plastic
60
Mini Dü¤me
Mini Button
1 Motor
2 Motor
280 m3/h
390 m3/h
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Plastik
Plastic
‹nce Dokulu Filtre
Low-Density Filter
120 mm
60X17X32
6
®
8052
Beyaz/White
Aspiratörler
Cooker hoods
239
98
30.
.35
340
.82
104.9
2X R54.83
.46
389
174
31.85
.93
.99
484
45
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
8052
Sürgülü aspiratör
Built-in hood
Metal (beyaz/white)
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
3
2x 25 Watt Ampul
2x 25 Watt Standard Lamp
Dekoratif Cam
Decorative Glass
Ebat
Size cm
50 - 60 -90 cm.
Filtre Kalitesi
Filter Quality
2 Adet Kalın Dokulu Filtre
2 pcs. High-Density Filter
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Mini Dü¤me
Mini Button
2 Motor
500 m3/h
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
120 mm
60X17X32
8
®
8052
Inox
Aspiratörler
Cooker hoods
239
98
30.
.35
340
.82
104.9
2X R54.83
.46
389
174
31.85
.93
.99
484
46
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
8052
Sürgülü aspiratör
Built-in hood
Metal (inox)
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
3
2x 25 Watt Ampul
2x 25 Watt Standard Lamp
Dekoratif Cam
Decorative Glass
Ebat
Size cm
50 - 60 -90 cm.
Filtre Kalitesi
Filter Quality
2 Adet Kalın Dokulu Filtre
2 pcs. High-Density Filter
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Mini Dü¤me
Mini Button
2 Motor
500 m3/h
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
120 mm
60X17X32
8
®
8080
Aspiratörler
Cooker hoods
mm
600
mm
m-
x.
ma
500
172 mm
500
mm
130 mm
295
mm
0m
32
in.
m
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
8080
Sürgülü aspiratör
Built-in hood
Inox+Siyah Cam
Inox+Black Glass
50 - 60 -90 cm.
Mini Dü¤me
Mini Button
2 Motor
500 m3/h
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Dekoratif Cam
Decorative Glass
2 Adet Kal›n Dokulu Filtre
2pcs. High-Density Filter
120 mm
60X19X32
8
®
47
8090
Aspiratörler
Cooker hoods
2XR60
,20
186
437
,50
75
50
95
600
48
165
64,
558
,60
340
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
8090
Aspiratör
Cooker Hood
Metal
Metal
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Cam
Glass
Ebat
Size cm
60 cm.
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Kal›n Dokulu Filtre
High-Density Filter
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Mekanik Kontrol
Push-Buttons
1 Motor
2 Motor
400 m3/h
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
120 mm
61X23X36
8
®
3500
Beyaz/White
Aspiratörler
Cooker hoods
600
m
m
473
mm
- 90
0m
152 mm
m
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
3500
Klasik Aspiratör
Free Standing
Metal (beyaz/white)
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Plastik
Plastic
Ebat
Size cm
60 -90 cm.
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Mini Dü¤me
Mini Button
1 Motor
2 Motor
280 m3/h - 450 m3/h
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
120 mm
62X19X52
6.5
®
49
Alüminyum Filtre
Aluminum Filter
3500
Inox
Aspiratörler
Cooker hoods
600
m
m
473
mm
- 90
0m
152 mm
m
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
Ebat
Size cm
3500
Klasik Aspiratör
Free Standing
Metal (inox)
60 -90 cm.
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Plastik
Plastic
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Mini Dü¤me
Mini Button
1 Motor
2 Motor
280 m3/h - 450 m3/h
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
120 mm
62X19X52
6.5
®
50
Alüminyum Filtre
Aluminum Filter
4500
163
61
Aspiratörler
Cooker hoods
408
471
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
4500
Klasik Aspiratör
Free Standing
Paslanmaz Çelik
Inox
Ebat
Size cm
60 -90 cm.
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
Mini Dü¤me
Mini Button
1 Motor
2 Motor
280 m3/h - 450 m3/h
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
A¤ırlık
Weight kg.
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Dekoratif Cam
Decorative Glass
Alüminyum Filtre
Aluminum Filter
120 mm
62X19X52
6.5
®
51
5500
Beyaz/White
163
61
Aspiratörler
Cooker hoods
408
52
471
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
5500
Klasik Aspiratör
Free Standing
Metal (beyaz/white)
60 -90 cm.
Kontrol Dü¤meleri
Push-Buttons
1 Motor
2 Motor
280 m3/h - 450 m3/h
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Plastik
Plastic
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Kaset Filtre
Cassette Filter
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
120 mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
62X19X54
A¤ırlık
Weight kg.
6 kg. - 8 kg.
®
5500
Inox
163
61
Aspiratörler
Cooker hoods
408
53
471
Model Tanımı
Definition
Ürün Tipi
Type
Ön Panel
Front Panel
Ebat
Size cm
Kontrol Dü¤mesi
Control Buttons
Motor
Motor
Serbest Emifl Gücü
Capacity
5500
Klasik Aspiratör
Free Standing
Metal (inox)
60 -90 cm.
Kontrol Dü¤meleri
Push-Buttons
1 Motor
2 Motor
280 m3/h - 450 m3/h
Devir
Speed
Aydınlatma
Lamps
Aydınlatma Kapa¤ı
Lamp Cover
3
1x 25 Watt Ampul
1x 25 Watt Standard Lamp
Plastik
Plastic
Filtre Kalitesi
Filter Quality
Kaset Filtre
Cassette Filter
Baca Çıkıflı
Air Outlet mm
120 mm
Koli Ölçüleri
Box Size cm.
62X19X54
A¤ırlık
Weight kg.
6 kg. - 8 kg.
®
®
54
®
“Dünya markalar›na biz üretiyoruz”
Fabrika / Factory
Talatpafla Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad.
No: 6/1 Esenyurt – ‹stanbul / TURKEY
Tel : +90 212 652 10 89
Fax : +90 212 450 09 30
Email : [email protected]
www.hibsan.com.tr
Almanya Merkez / Germany Info Center
Konrad Thomas Str. 51 41515 Grevenbroıch
DEUTSCHLAND
Download

Специальное предложение Термальный курорт