NEWSLETTER | 2 | 2012
OBCHODNÍ SDĚLENÍ
27.4.2012
Vážení obchodní přátelé,
údaje za rok 2011 v oblasti prodeje šperků v České republice
nejsou na první pohled příliš povzbudivé. Produkce šperků
meziročně hmotnostně klesla, ale celková poptávka
vyjádřená hodnotou klesala díky růstu ceny drahého kovu
výrazně mírněji.
Ani první čtvrtletí roku 2012 ale nedává důvod k velkému
optimismu. Meziročně došlo k dalšímu poklesu domácí výroby
zlatých šperků ve hmotnosti o 20 % a ve stejné míře poklesl i
dovoz. Cena zlata však meziročně v průměru za první čtvrtletí
vzrostla o 31 %. Ve svém důsledku to tedy znamená, že
poptávka trhu je letos vyšší, resp. trh je saturován větším
objemem financí směřujících do zlatých šperků než v loňském
prvním čtvrtletí.
Na lepší časy se zřejmě blýská ve stříbře, kde první kvartál
letošního roku je ve hmotnosti domácí výroby o 55 % vyšší než
vloni při současném poklesu dovozu o 30 %.
Ing. Jaroslav Špičák
linie klenotnických polotovarů
Co najdete v tomto vydání:
1. Výsledky roku 2011 v číslech.
2. Techniky, technologie – Ještě k palladiu.
3. Zajímavosti, informace.
4. Informace z PÚ.
Novinky, zajímavosti, akce
Výsledky roku 2011 v číslech
Obecně lze konstatovat, že uplynulý rok byl pro zlato z hlediska tržeb rokem úspěšným. Pokračoval zvýšený zájem z
minulých let. Roční poptávka v součtu všech segmentů trhu se zlatem stoupla na 4 067 tun, což bylo o 0,4 % více než vloni.
Zvýšila se poptávky po investičním zlatě, naopak zlaté šperky mírně oslabily. Na oba segmenty trhu má vliv především
zvyšující se cena zlata, nejistota akciových trhů v souvislosti s dluhovou krizí v Evropě a nestabilní geopolitická situace.
Pokud se týká zdrojů, důlní produkce vzrostla, přičemž tento růst vyrovnal pokles zlata z přepracování odpadů.
Základní údaje o poptávce (bez centrálních bank) v porovnání s rokem předchozím jsou v následující tabulce:
tuny
2010
2011
Šperky
Průmysl
Elektronika
Ostatní průmysl
Dentální materiály
Investování
Slitky a mince
Slitky
Mince
Medaile
ETF fondy
2 016,8
466,4
326,8
90,9
48,7
1 567,5
1 199,8
898,9
212,5
88,3
367,7
1 962,9
463,5
330,4
89,3
43,8
1 640,7
1 486,7
1 159,1
239,7
87,8
154,0
Celkem poptávka
Průměrná cena Au v USD/tr.oz
4 050,7
1 224,5
4 067,1
1 571,5
Stručně k jednotlivým segmentům trhu:
Na straně nabídky dosáhla produkce zlatých dolů nový roční rekord výší 2 809,5 tun, což je o 4 % více než v roce 2010.
Objem zlata z recyklace se snížil meziročně o 2 % na 1 611,9 tun. To při průměrném zvýšení cen o 28 % sebou nese
oprávněnou úvahu, že zdroje vysychají a že spotřebitelé mohou být v očekávání růstu cen.
•
Zlata používaného v elektronice se spotřebovalo objemem 330,4 tuny o 1,1 % více než vloni a to v rekordní výši 16,7 mld.
USD, což je vzhledem k nárůstu nákladů nečekané. Roční poptávka v průmyslovém využití celkem byla stabilní objemem
463,5 tun a to především kvůli růstu na čínském trhu. Hodnota výrazně vzrostal o 28 % na rekordních 23,4 mld. USD.
•
Hodnota poptávky po špercích dosáhla v roce 2011 nový roční rekord 99,2 mld. USD. Indie a Čína nadále věří hodnotě
zlatých šperků, což vysvětluje, proč celková globální poptávka šperků byla tak vysoká i přes vysokou cenu zlata v obtížných
ekonomických podmínkách, volatility a měnové slabosti vůči americkému dolaru. Roční poptávka byla 1 962,9 tun, tj. o 3
% nižší než v roce 2010.
•
Poptávka po investičním zlatě a mincích je nadále robustní a je dalším významným přispěvatelem k růstu investiční
poptávky, která se vyšplhala o 24 % na 1 486,7 tun
•
Dentální trh pokračoval v mírném meziročním sestupu ve výši 11 %. Pokles je zapříčiněn především náhradou
zlatokovových slitin v dentálním použití kompozitními nedrahokovovými materiály.
Nyní se podrobněji zmíním o jednotlivých segmentech trhu se zlatem.
Šperky
Největší meziroční pokles byl zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku, kdy objem 476,5 tuny vyrobených šperků
představoval proti stejnému období roku 2010 pokles o 15 %. Je však zajímavé, že vzhledem k rostoucí ceně zlata byl
objem tržeb rekordní a byl dokonce o 5 % vyšší než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010. Tento faktor se projevuje i v celoročním
hodnocení. Celosvětová výroba šperků ve výši 1 962,9 tun je o 3 % nižší proti roku 2010, ale tržby vzrostly za stejné období
o 25 % na 99,2 mld. USD. Poměrně stabilní cena v prvním pololetí podnítila 9% nárůst výroby proti roku 2010, a to
především díky poptávce v Indii a Číně. Druhé pololetí se pak zlomilo díky rekordním cenám zlata ve třetím kvartále, kde
výsledkem bylo naopak 13% snížení proti druhému pololetí roku 2010. Obecně v celém světě platí, stejně jako u nás, že se
zákazníci přiklánějí ke šperkům nižších hmotností.
Většina klíčových trhů, mimo Číny, zaznamenala meziroční pokles produkce. Zatím co pevninská Čína navýšila roční
spotřebu jen o 13 % na 510,9 tuny, Hong Kong hlásí 33,5% nárůst. Indická poptávka se snížila o 14 % na 567,4 tuny,
japonská poptávka klesla o 2,3 %. Jihovýchodní Asie celkem je podstatně slabší než vloni a lze konstatovat, že propady se
pohybují v průměru okolo 20 %.
Poptávka na středním východě byla negativně ovlivněna i politickými nepokoji. Poptávkou 32,8 tun zaznamenal největší
ztrátu v tomto teritoriu Egypt s 31% poklesem.
Ve Spojených státech je výsledkem cenového vývoje 11% snížení poptávky na 115,1 tuny. To potvrzuje dlouhodobě klesající
tendenci ve hmotnosti prodaných šperků. Hodnotově je však nárůst prodejů v objemu 5,8 mld. USD o 15 % vyšší než v roce
2010. Výrazně se na americkém trhu projevuje substituce šperkového zlata jinými kovy jako palladium a stříbro.
Rusko je čtvrtým největším světovým trhem se šperky. Poptávka zde průběžně posiluje a ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011, na
rozdíl od většiny ostatních světových trhů, zaznamenala meziroční nárůst o 21 %. Roční poptávka se pak zvýšila o 14 % na
75 tun.
V Evropě se vzhledem k cenovému nárůstu zlata a nestabilní ekonomické situaci poptávka po zlatých špercích snižuje.
Nahrazuje je stříbro a alternativní kovy. Zajímavým jevem je fakt, že trh se neposouvá směrem ke snížení ryzosti kovů.
Poptávka po 8 a 9 karátovém zlatě nestoupá, stoupá však poptávka po bižuterii, oceli a stříbře jako alternativě ke zlatu.
Jeden z největších trhů, italský, zaznamenal vloni 17% pokles ve hmotnosti na 28,8 tuny, objemově pak o 3 % vzrostl na 1
mld. EUR. Stejný trend byl i ve Velké Británii, kde 22,6 tuny znamenalo 17% pokles.
A jak jsme dopadli doma? Z čísel Puncovního úřadu vyplývá, že domácí výroba se snížila ve hmotnosti o 25 %, tj. na 989 kg
opuncovaných Au šperků z loňských 1 307 kg. Proti roku 2008 je domácí výroba nižší o více než polovinu. Tržní poptávka se
však za stejné období snížila pouze o pětinu. Meziročně vloni poklesla poptávka o 8 %.
Vývoj tržeb a výroby Au šperků v ČR
4 500,0
4 000,0
3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
3,0
4 267
4 013
2,8
2,6
2,4
2,5
2,2
2,5
2 956
2,0
2 215
1 968
2 046
1 623
1 718
1 307
1,5
989
1,0
2007
prodej v kg
2008
2009
tuzemská výroba v kg
2010
2011
tržba v Kč v mld.Kč
Vyšší cena drahých kovů zřejmě ovlivňuje hmotnost šperků, když trh si žádá lehčí a tím i levnější zboží. Vloni činil pokles
vyrobeného zlatého zboží v kusech jen 15 %, tedy počet vyrobených kusů klesá pomaleji než vyrobená hmotnost.
U stříbrných šperků tuzemské výroby je pokles ve hmotnosti proti roku 2008 na 57 % objemem 1 688 kg. Meziroční pokles
činil vloni 35 %.
Z výše uvedeného grafu je patrný poměrně výrazný pokles dovozu Au šperků od roku 2008. Průměrný roční pokles dovozů
činil za posledních pět let 314 kg. Průměrný roční pokles domácí výroby byl menší a činil v průběhu posledních pěti let 195
kg za rok.
Na níže uvedeném grafu je uveden vývoj průměrných čtvrtletních cen zlata obchodovaného na Londýnské burze v přepočtu
na Kč/gr. V průměrných cenách činí navýšení 28%. Pokud bychom však vzali rozdíl mezi nejnižší (28. 1. 2011 – 748,13 Kč/gr)
a nejvyšší (16. 11. 2011 – 1 081,69 Kč/gr) cenou dosaženou v roce 2011, pak by tento rozdíl činil dokonce 45%.
Průměrné ceny Au v jednolivých čtvrtletích
roku 2011 v Kč/gr
947,26
794,82
2011-01
1 016,31
819,70
2011-02
2011-03
2011-04
Investiční zlato
Od roku 2003 investice představovaly nejsilnější zdroj růstu poptávky. Posledních pět let do konce roku 2011 představuje
zvýšení poptávky o přibližně 534 %. Na roční bázi 2011 vzrostla poptávka o 24 % na 1 486,7 tun, a to především díky růstu
poptávky po uzančních slitcích. Jen v roce 2011 přilákaly investice čistý příliv ve výši zhruba 82,9 mld. USD.
Centrální banky pokračovaly v trendu zavedeném v roce 2010. V roce 2011 se nákup centrálních bank prudce zvýšil ze 77,0
tun na 439,7 tun. To odráží snahu o diverzifikaci aktiv a omezení své závislosti na jedné nebo dvou cizích měnách a vytváří
rezervy k ochraně majetku.
Skokanem roku 2011 je stříbro
Průměrná cena stříbra za rok 2011 činí 35,12 amerických dolarů za unci. Stříbro tak vytvořilo rekord bílého kovu,
ohromujícím 74 % ziskem na rok 2010, kde průměrná roční cena byla 20,19 amerických dolarů za unci. Stříbro překonalo
všechny drahé kovy, pokud jde o meziroční zvýšení průměrné roční ceny: palladium získalo 39 % zisku v roce 2011, zatímco
zlato bylo o 28 % a platina o 7 % vyšší než v roce 2010. Nárůst ceny stříbra od roku 2001, tedy desetiletý růst, dosáhl
hodnoty 703 %.
Agentura Thomson GFMS Reuters pro Silver Institute odhaduje, že světová investice do stříbra dosáhla v roce 2011 výše 10
miliard dolarů proti předchozímu rekordu ve výši 6 miliard dolarů ustavenému v roce 2010.
Za poskytnuté údaje děkujeme Gold World Council a Silverinstitute.
Polský měďařský koncern KGHM Polska Miedź se stal největším světovým producentem stříbra
Polský těžební gigant KGHM Polska Miedź přepsal historii, podle World Silver Survey 2011 se stal největším světovým
producentem stříbra. Drahého kovu, jehož cena za posledních sedm let stoupla o zhruba 500 %, loni vyprodukoval 1 260
tun. Meziročně si polepšil o bezmála devět procent.
KGHM přeskočil globálního nerostného dobyvatele číslo jedna BHP Billiton a Fresnillo. Na dalších místech se „umístily“
společnosti Goldcorp, Pan American Silver, Volcan Cia Minera, Polymetal International, Coeur d’Alene Mines, Cia De Minas
Buenaventura a Hochschild Mining.
Koncern KGHM nedávno pohltil za příjemných 2,82 miliard dolarů kanadského těžaře Quadra FNX a má další akviziční
choutky. Mluví se o aktivech ve Spojených státech a především o Tauronu, polské energetické dvojce. Tržní kapitalizace
KGHM se v přepočtu pohybuje kolem 170 miliard korun.
Zdroj: motejlek.com
Investice v roce 2012
Doporučuji Vaší pozornosti speciální přílohu Hospodářských novin ze dne 24. 4. 2012. Z článku s headlinem „Nejistota dál
nahrává dividendám a zlatu“ uvádím výtah z odpovědí předních českých ekonomů a analytiků na otázku HN, „Které
komodity jsou v letošním roce pro investory nejzajímavější?“
„Jako sázka na dlouhodobě příliš uvolněnou měnovou politiku centrálních bank či zpomalení růstu v USA a další
kvantitativní uvolnění se nabízejí zlato a další cenné kovy.“
Luboš Mokráš, analytik České spořitelny
„Z jednotlivých skupin komodit pro mne představují jasnou volbu drahé kovy, a to především zlato. Tento kov může
profitovat za silně uvolněné měnové politiky.“
Pavel Ryska, analytik J&T Banky
„Trochu se kvůli poklesu ceny zapomíná na zlato, které ale může podle našich analýz letos překvapit.“
Boris Tomčiak, analytik firmy Colosseum
Na otázku HN „Do čeho by měl investovat korunový investor“ odpověděl Štěpán Pírko, hlavní portofoliomanažer firmy
Colosseum:
„Asi neudělá chybu, když nakoupí zlato. Kdyby přišly další potíže, je to ideální ochrana před nejistotou. Cena zlata v krizi
roste. Dolar rovněž, jak se několikrát ukázalo v krizové době. Takže když zlato v dolarech posílí a dolar zpevní vůči koruně,
korunový investor na tom vydělá. Při poslední sešupu z 1 920 na 1 600 dolarů za troyskou unci zlato v korunách příliš
nezlevnilo. To je z pohledu korunového investora pozitivní. Kde jinde tedy hledat lepší investici?“
Zdroj: Hospodářské noviny
Informace o dostupnosti zboží v e-shopu
E-shop v současné době zobrazuje dostupnost zboží ve velkoobchodním skladu v centrále společnosti ve Vestci u Prahy.
Pokud u jednotlivých produktů v e-shopu (www.safina-eshop.cz) bude zobrazena poznámka „Dočasně vyprodáno“,
znamená to, že toto zboží momentálně nemáme ve velkoobchodním skladu ve Vestci. Přitom však toto zboží může být
skladem na našich prodejnách v Praze, Jablonci, Ostravě, Brně či Plzni. Doporučujeme zaslat dotaz na dostupnost zboží,
k čemuž můžete použít formulář „dotaz“, umístěný v e-shopu v detailu zboží přímo pod jeho obrázkem.
Současně upozorňujeme, že ceny uvedené v e-shopu jsou cenami velkoobchodními.
Konference a veletrh SVC v USA
Společnost SAFINA, a.s. se aktivně účastní konference a veletrhu SVC - Society of Vacuum Coaters SVC - TechCon 2012, v
Santa Clara, USA zaměřených na problematiku nanášení tenkých vrstev. Prezentovat budeme vyráběný sortiment
naprašovacích targetů z drahých i obecných kovů a termočlánků. Konference a veletrh se uskuteční v termínu 28.4. –
3.5.2012 v Santa Clara Convention Center.
Výkupy surovin s obsahem drahých kovů
S platností od března 2012 SAFINA, a.s. výrazně navýšila výkupní ceny surovin s obsahem drahých kovů ve všech svých
prodejních místech. Ceny nyní patří mezi nejvyšší na našem trhu. Aktuální výkupní ceny zlata a stříbra nyní můžete nalézt
na titulní straně naší webové prezentace na adrese www.safina.cz. Při prodeji suroviny v prodejních místech SAFINA, a.s.
máte jistotu, že díky dostatečné finanční disponibilitě od Vás suroviny vždy vykoupíme.
Hon za zlatým pokladem
SAFINA, a.s. se zúčastní jako partner závodu akce „Hon za zlatem“ aneb „Zlatá horečka na Berounce“. Naleziště zlata
budou poprvé odtajněna 12. května 2012. Pokud máte zájem se zúčastnit a nějaké zlato vyrýžovat, navštivte
http://www.hon-za-zlatem.cz
Pořadatelem je klub rekreačních sportů SK Berounka, o.s. Třebízského 12, kancelář č.52, 301 32 Plzeň tel : 377 461 939.
Ilustrační foto z kurzu rýžování pro pracovníky SAFINA, a.s.
• Doprodej vybraných druhů Ag řetězoviny pouze v
prodejnách SAFINA, a.s., netýká se e-shopu
• ceny výměn již od 1,50 Kč/gr
AKCE
• platí do vyprodání zásob nebo do 30.6.2012
Techniky, technologie
Ještě k palladiu
Informace v posledním vydání roku 2011 o použití palladia, jako moderního šperkového kovu, přinesla hodně dotazů.
V následujícím článku se Vám pokusím nastínit některé aspekty zpracování tohoto kovu.
V litém stavu se slitina 950 palladium jeví barevně teplejší a bělejší než platina. Po vyleštění je rozdíl v barvě sice
neznatelný, ale ve skutečnosti je palladium o něco tmavší, nebo více šedé, než platina. Oba kovy jsou však bělejší než bílé
zlato a nevyžadují pokovení rhodiem. Samozřejmě barvu palladia ovlivní oněch pět dílů ze sta, které tvoří legura. Pokud je
legováno mědí, je ve srovnání s palladiem legovaným rhuteniem znatelně tmavší. Pokud porovnáme barevnost platiny a
palladia, běžný spotřebitel barevný rozdíl mezi palladiem a platinou nerozezná. SAFINA, a.s. vyrábí slitinu PdRu5, tedy
dolegováváme k palladiu 5% ruthenia, které dodá slitině potřebnou tvrdost a má také výrazně bělící účinek. Je to ve světě
nejpoužívanější slitina na výrobu palladiových šperků.
Výrobky z platiny, palladia i bílého zlata mají tendenci k „nabíhání“, které je závislé na frekvenci používání a vlivu vnějšího
prostředí. Nabíhání se projevuje „šednutím“ a ztrátou lesku. Jednoduchým přeleštěním je možno výrobky uvést do
původního stavu. Platina má nejdelší interval nutný k přeleštění, vydrží zhruba pětinásobek intervalu bílého zlata.
Palladium proti platině pak asi poloviční.
Stejně jako u barvy je i tvrdost velmi závislá na legujících prvcích. V ryzím stavu je palladium o něco měkčí než platina.
Oba kovy v ryzím stavu jsou prakticky málo použitelné pro svoji přílišnou měkkost.
3
3
Palladiové slitiny mají hustotu kolem 12 g/cm ve srovnání s 21 g/cm platinových slitin. Zřejmou výhodou je to, že z jedné
unce palladia vyrobíme větší výrobek, než z jedné unce platiny. Tato nižší hustota činí palladium 950 jako velmi vhodnou
slitinu pro náušnice a náhrdelníky, kde je hmotnost důležitým faktorem.
Nižší hustota palladia umožňuje vytvářet odvážnější a masivnější konstrukce než z platiny. Při odlévání budete muset vzít v
úvahu menší zatékavost kovu. Palladium nezatéká stejně jako platinové nebo zlaté slitiny. Pokud navrhujete litý výrobek
z palladia, je dobré se vyhnout extrémně tenkým částem nebo ostrým či malým špičkám. Pájené spoje omezte na
minimum. Pájky s vysokým obsahem palladia totiž mají tendenci absorbovat přebytečný plyn, který může vést ke vzniku
pórovitých spojů. Propan a zemní plyn jsou pro pájení vhodné, nevhodné je použití vodíkového plamene, kdy slitina má
tendenci vodík absorbovat. Po pájení je nutno oblast pájení doleštit, protože teplem zmatní. Palladiové slitiny mohou být
dobře svařovány laserem. Je poměrně jednoduché, i když občas může vyžadovat více argonu a speciální nastavení stroje.
K eliminaci vzniku trhlin je lepší použít nízké napětí při vysoké frekvenci. Někteří kolegové použili pro pájení klasickou bílou
zlatou pájku s dobrým výsledkem.
Pro fasování kamenů je slitina velmi vhodná, vzhledem ke své velmi dobré kujnosti.
Palladium má však i své nevýhody - je to jediný člen skupiny platinových kovů, který oxiduje při zahřívání. Modravě fialová
oxidace je snadno odstranitelná zahřátím neutrálním plamenem po dobu 10-20 sekund, nebo jemným osmirkováním.
Opakované zahřívání a kalení však může způsobit, že kov se stane křehkým a může prasknout.
Při výrobě palladiových šperků se zdá být největším problémem lití. Důvodem je riziko oxidace. Na rozdíl od typické
platinové slitiny, bude palladiová slitina silně oxidovat při teplotách mezi 600 °C a 800 °C. Tavení proto musí být
provedeno pod ochrannou atmosférou, aby se zabránilo vstřebávání kyslíku a potenciálnímu křehnutí kovu. Případná
oxidace se projeví jako našedlá pórovitost, protože se kyslík snaží během tuhnutí uniknout ve formě plynu. S ohledem na
výše uvedené vyžaduje palladium kvalitně řízený proces lití k dosažení dobré metalurgické kvality. Pro maximální kontrolu
nad teplotou a průběhem tavby je doporučováno použití indukčního tavícího zařízení s ochrannou atmosférou.
Platina je odolná proti kyselinám s výjimkou lučavky královské. Palladium se však rozpouští kromě lučavky královské také v
kyselině dusičné a sírové a je citlivé na kyselinu chlorovodíkovou.
Přivítáme Vaše připomínky a zkušenosti se zpracováním našich Pd materiálů.
Postupy výroby palladiových šperků naleznete např. na stránkách:
http://www.stillwaterpalladium.com/jewelry_950_palladium.html
Nové výrobky
V prodeji je již drát Au14/Ideál rozměru 7 x 7 vyrobený novou technologií. Prošel provozními zkouškami, kdy byl
válcován až do vzniku mikrotrhlin a to bez mezižíhání. Ty se objevily až na tl. 0,8 mm. Jednalo se však o extrémní
zkoušky „životnosti“. V praktickém použití doporučujeme maximální deformaci bez mezižíhání 50 % až 60 %, to je
válcovat ze 7mm na max. 3,5 - 3 mm, pak v případě potřeby dalšího tváření přežíhat.
Současně byl novou technologií vyroben drát 7x7 Au14/320 (žlutý)
Zavedli jsme do prodeje nový typ náušnicových patentů. Důvodem změny byla potřeba náhrady původního
opotřebovaného výrobního nástroje za nový. Udělali jsme současně drobnou technologickou úpravu. V dnešní době,
kdy cena materiálu stále roste a času není nikdy nazbyt, jsme se rozhodli nedělat dvojité kobylky, ale oddělit obě
části od sebe. Touto úpravou ušetříte čas potřebný na oddělení původně spojených částí a případné ztráty materiálu
vzniklé tímto dělením.
Nabídka sortimentu náušnicových mechanik byla rozšířena o patenty Au 750/1000 v barvě bílé a žluté a o puzety
s dříky opět v provedení Au 750/1000 barvy žluté a bílé.
Do sortimentu zapínacích mechanik byly doplněny nové Ag925/1000 karabiny velikosti 8 a 11.
Sortiment řetězoviny jsme rozšířili o Au14/320 řetízky typu hrášek a hadinka se vzorem. V bílém provedení je nový
typ „žiletky“.
V e-shopu jsou výše uvedené mechaniky a řetězoviny vyvěšeny na úvodní stránce a jsou označeny jako
novinka.
Po zveřejnění informace v posledním čísle Newsletteru týkající se palladia, resp. palladiových slitin pro výrobu
šperků se značně zvýšila poptávka po těchto polotovarech. Zavedli jsme proto nově do nabídky plech PdRu5 v tl.
1mm.
Informace z Puncovního úřadu
Upozornění
Úřad obdržel několik upozornění, že v ČR působí firmy zabývající se výkupem drahých kovů, které zavádějícím způsobem
prezentují určitý doklad získaný od úřadu.
Někteří pracovníci těchto firem se zúčastnili semináře "Zkoušení drahých kovů na zkušebním kameni" a byl jim vystaven
doklad, že se této výukové akce zúčastnili. Semináře pořádá Puncovní úřad v rámci pomoci odborné veřejnosti, především
zlatníkům.
Některé firmy se na základě dokladu prezentují jako firmy "pověřené Puncovním úřadem k provádění výkupu drahých
kovů" nebo dokonce "pověřené Puncovním úřadem k odbornému určování ryzosti". To je ovšem naprosto lživé tvrzení.
Puncovní úřad upozorňuje, že
a) certifikát potvrzující, že určitá osoba absolvovala seminář na téma Zkoušení drahých kovů na zkušebním kameni,
potvrzuje pouze účast té osoby na semináři;
b) účastník semináře trvajícího dvě až tři hodiny si poslechl přednášku spojenou s praktickými ukázkami. Seminář
zahrnoval základy zkoušení drahých kovů na kameni; na základě znalostí prezentovaných na semináři může osoba, která
všechny tyto prezentované informace dokáže používat, v jednoduchých případech přibližně určovat ryzost materiálu, a je
poučena o mezích využití těchto informací. Účastník semináře nebyl přezkoušen ze znalosti poskytnutých informací;
c) Puncovní úřad ničím nepověřil ani žádného účastníka semináře, ani žádnou firmu, z níž účastníci přišli;
d) aby se zájem o účast na semináři omezil spíše na klenotnické odborníky, budou další semináře zpoplatněny;
e) na takovéto zneužívání dokumentu se přímo nevztahuje puncovní zákon. Ale v případě, že Puncovní úřad narazí na další
zneužívání nebo zavádějící prezentování svých dokladů, projedná s příslušnými orgány veřejné moci opatření proti nekalým
obchodním praktikám.
f) vzhled zneužívaného certifikátu můžete vidět jen v mírně pozměněné podobě na www.puncovniurad.cz
17. 04. 2012
Inzertní část
Nabízíme k odprodeji za zůstatkovou cenu tabule z lepeného „neprůstřelného“ skla, které jsou použitelné jako
bezpečnostní přepážky například do obchodů. Tabule jsou v různých rozměrech s předvrtanými upevňovacími
otvory. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy – [email protected], nebo na
telefonu 241 024 462 (Ing. Bořkovcová).
SAFINA a.s.
Nabízíme k odprodeji několik posledních použitých trezorů. Jsou plně funkční a v dobrém technickém stavu. Cenu
zašleme na vyžádání. V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy – [email protected],
nebo na telefonu 241 024 462 (Ing. Bořkovcová).
SAFINA a.s.
Vaše dotazy
Dotaz:
Líbí se mi Vaše rhodiování. Je možno u Vás koupit lázeň, ve které Vy provádíte rhodiování?
Jan Vidimský, Pardubice
Odpověď:
Děkujeme za kladné hodnocení kvality našeho rhodivání a sděluji, že rhodiovací lázně jsou obchodovány na všech
prodejnách klenotnických polotovarů (viz prodejní místa na www.safina.cz). Rhodiovací lázně s obchodním názvem
SAFIRON určené pro povrchové úpravy se vyznačují brilantní bílou barvou pokoveného povrchu a vynikající
hloubkovou účinností s dokonalým pokrytím celé plochy. Stříbro, měď a slitiny mědi a nikl lze pokovovat přímo, cín,
zinek, olovo, hliník a železo se musí před rhodiováním upravit předměděním nebo předniklováním.
Základní lázeň SAFIRON 02 je dodávána v 1 litrovém balení k přímému použití. Obsahuje 2 gramy rozpuštěného rhodia
v kyselině sírové. Pro doplňování vyčerpaných základních lázní je určena lázeň SAFIRON 10, která je dodávána v 200ml
balení a obsahuje 10gr rozpuštěného rhodia. Chemicky je SAFIRON síran rhoditý.
Ceny lázní se mění v závislosti na ceně drahého kovu, rhodia, na londýnské burze a na kurzu Kč / USD. Aktuální cenu
lázní Vám sdělí na kterékoliv prodejně SAFINA, a.s. (viz prodejní místa), nebo pracovníci obchodního oddělení na tel.
24 10 24 271, 24 10 24 462, e-mail: polotovary @safina.cz.
Dotaz:
Je možno u Vás dostat polotovary na výrobu medailí a pamětních mincí?
Pavel Oppl, Nová Bystřice
Odpověď:
Polotovary v podobě střižků, tedy kruhových výseků, máme v prodejní nabídce. Je možno dodat střižky z Au a Ag ryzího
kovu, popřípadě i z jiných ryzostí, např. ze šterlinkového stříbra nebo dukátového zlata. Střižky mohou být v provedení
jako hladké kruhové výseky, nebo v provedení s tzv. rolírungem. To je s již předválcovaným zvýšeným okrajem, který
chrání ražbu před poškrábáním při manipulaci. Tyto rimované střižky se většinou používají při hromadné výrobě na
razicích automatech, kdy zvýšený okraj umožňuje podávacímu zařízení posunovat střižky po pracovní ploše bez rizika
poškrábání povrchu. Střižky mohou být v i provedení pro proof. Proof ražba je taková, kdy buď pozadí ražby je
zrcadlově vyleštěno oproti reliéfu, který je matný, nebo v případě reverzního proofu je naopak popředí zrcadlově lesklé
a reliéf je matný .
Rimovaný střižek
American Eagle v proof
Australian koala v reverzním proofu
Pro odhlášení odběru zašlete v odpovědi na tento e-mail v předmětu - „odhlásit“
SAFINA, a.s., Vídeňská 104, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká republika
tel.: +420 241 024 271, fax: +420 241 024 293
e-mail: [email protected], www.safina.cz
Copyright © 1996–2011, SAFINA, a.s.
Download

NEWSLETTER | 2 | 2012