Název souboru: LC_návod_k_obsluze_EN81-1+A3 s NCUM50
Návod na nekontrolovaný pohyb výtahu v souladu
s
normou EN81-1:1998+A3:2009
Tel.: 596 311 393
596 363 351
Fax: 596 312 366
e-mail:
[email protected]
http://www.liftcomponents.cz
IČO: 623 623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 8161
Strana/stran: 1/6
OBSAH
1. Popis
2. Hlavní součásti zařízení
3. Montáž
4. Provoz zařízení
5. Zkoušení zařízení
6. Údržba
7. Přílohy
1. Popis
Tento systém byl vyvinut za účelem splnění podmínek článku 9.11. normy EN 811:1998+A3:2009. „Ochrana proti nekontrolovanému pohybu kabiny“
Jak ukazuje bod 9.11.7 uvedeného nařízení, toto zařízení detekuje nekontrolovaný pohyb
kabiny (UMC) předtím, než kabina opustí neblokovanou zónu a aktivuje mechanické
zařízení pro zastavení kabiny v dovoleném pásmu pro zastavení kabiny.
V tomto případě se jedná o řetězec komponentů = elektronické vyhodnocovací zařízení +
omezovač rychlosti + zachycovač
Kompletní systém je vyroben, otestován a dodán zákazníkovi v perfektním funkčním
stavu. Jakékoliv zásahy jsou nepřípustné a zakázané
2. HLAVNÍ SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
PFB omezovač rychlosti LK200,LK250 (OSG)
Napájecí zdroj NPS_50V
Bezpečnostní modul STEM-NCUM50
Mikrospínač pro kontrolu vybavovacího trnu LSE(Micro switch)
Elektro magnet s trnem LSE (Elektro-magnet LSE)
Elektro magnet k opětovnému aktivovaní ELE2 (Rearming elektro-magnet)
Tlačítko START TEST, START UCM
Tel.: 596 311 393
596 363 351
Fax: 596 312 366
e-mail:
[email protected]
http://www.liftcomponents.cz
IČO: 623 623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 8161
Strana/stran: 2/6
•
PFB omezovač rychlosti LK200,LK250 (OSG)
Upozornění:
Aby se toto zařízení dalo považovat za
zařízení pro nekontrolovatelný pohyb,
musí být doplněno o certifikovanou
bezpečnostní jednotkou NCUM10
podle normy EN81-1:1998+A3:2009.
•
Napájecí zdroj NPS_50V
•
Bezpečnostní modul STEM-NCUM50
Tel.: 596 311 393
596 363 351
Fax: 596 312 366
e-mail:
[email protected]
http://www.liftcomponents.cz
IČO: 623 623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 8161
Strana/stran: 3/6
Ostatní technická data najdete v manuálu NCUM10.
•
Mikrospínač pro kontrolu vybavovacího trnu LSE(Micro switch)
•
Elektro magnet s trnem LSE (Elektro-magnet LSE)
Pro bližší informace k funkci kontaktujte HOTLINE Lift components s.r.o
•
Elektro magnet k opětovnému aktivovaní ELE2 (Rearming elektro-magnet)
Pro bližší informace k funkci kontaktujte HOTLINE Lift components s.r.o
Tel.: 596 311 393
596 363 351
Fax: 596 312 366
e-mail:
[email protected]
http://www.liftcomponents.cz
IČO: 623 623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 8161
Strana/stran: 4/6
•
Tlačítko START TEST, START UCM
START TEST-slouží k otestování funkčnosti zařízení a elektromagnetů ELE2 a LSE
START UCM-slouží k znovu aktivování po přerušení bezpečnostního obvodu po
nekontrolovaném pohybu.
3. MONTÁŽ
Při montáži omezovače rychlosti použijte kotevní šrouby k ukotvení k roštu stroje nebo
k podlaze strojovny výtahu do předem vyvrtaných otvoru. Elektrické zapojení proveďte podle
dodaného elektro schéma. Přiklad zapojení viz obrázek níže.
Tel.: 596 311 393
596 363 351
Fax: 596 312 366
e-mail:
[email protected]
http://www.liftcomponents.cz
IČO: 623 623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 8161
Strana/stran: 5/6
4. PROVOZ ZAŘÍZENÍ
V okamžiku kdy kabina zastaví a kabinové dveře se otevřou, začne bezpečnostní jednotka
NCUM50 hlídat nekontrolovaný pohyb kabiny. Poté co byl detekován nekontrolovaný pohyb
kabiny, stejné zařízení aktivuje omezovač rychlosti pomocí uvolnění vybavovacího trnu LSE a ten
zapříčiní vybavení zachycovačů a zastavení a zadržení kabina na místě. V běžném provozu je
cívka LSE stále pod napětím a to i při vypnutí napájení výtahu. Napájení je hlídáno jednotkou
NPS_50V a zálohováno pomocí akumulátoru.
5. ZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ
-
-
-
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
Připojte napájení baterie 12V/7,2Ah ,zapněte rozvaděč.
V případě kdy se zařízení samo neaktivuje, stlačte tlačítko START UCM, aby se zařízení
aktivovalo a elektromagnet s trnem byl v zatažené poloze (pružina stlačená) .
PŘI ZKOUŠCE
Přivolejte výtah do jakékoliv stanice, otevřete kabinové a šachetní dveře.
Pomocí druhé osoby odbrzděte výtahový stroj. Jakmile klec odjede mimo otevírací pásmo
zařízení zareaguje tak, že povolí elektromagnet s trnem, který aktivuje omezovač rychlosti a
ten vybaví zachycovače. Na kartě Banel se zobrazí NOUZOVÁ JÍZDA.
K znovu aktivaci uvolněte klíny pomocí ručního kola nebo výtahového stroje. Poté podržte
tlačítko START UCM po dobu cca 15-20s.Klec se pojede srovnat a bude znovu připravena
k používání.
PŘI PRAVIDELNÉM SERVISU
Stlačte tlačítko START TEST a zařízení si samo nasimuluje odpadnutí a naskočení
elektromagnetu s trnem, přerušení a znovu nahození bezpečnostního obvodu omezovače
rychlosti.
Nebo přivolejte výtah do jakékoliv stanice a pokračujte v bodech jako
PŘI ZKOUŠCE
6. ÚDRŽBA
Doporučujeme pravidelnou kontrolu systému co tři měsíce. To znamená, že elektromagnetická
cívka bude napájená za výše uvedených podmínek. Dále doporučujeme kontrolu správného chodu
řídících kontaktu cívky a stavu nabití akumulátoru. Každá kontrola musí být zapsána do knihy
výtahu.
7. PŘÍLOHA
1. NCUM50 Certificate - DES011
2. NCUM50 EC Conformity Declaration 2014
3. 1SMANCUM50_ing_rev4
4. 1SMANCUM50_ing_NPS_50V_OSG_ LK_X
5a. OR_PFB_certifikát_DCI 009 - LK200 A3
5b. OR_PFB_certifikát_DCI 010 - LK250 A3
6a. OR_PFB_prohlášení_o_shodě_LK200 A3
6b. OR_PFB_prohlášení_o_shodě_LK250 A3
Tel.: 596 311 393
596 363 351
Fax: 596 312 366
e-mail:
[email protected]
http://www.liftcomponents.cz
IČO: 623 623 13
DIČ: CZ 623 623 13
Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku Krajského soudu v
Ostravě, oddíl C, vložka 8161
Strana/stran: 6/6
Download

LC_návod_k_obsluze_EN81-1+A3 s NCUM50