ŘEPKA
CS 107.15 hybrid
OZIMÁ
jistota vysokého výnosu oleje
Celkové výnosy semen
z 5 poloprovozních
lokalit 2012/2013
2014
Ranost
Odrůda
výnos t/ha
DK Explicit
5.69
1
PX 106
5.50
2
Inspiration
5.50
3
DK Exstorm
5.46
4
CS 107.15
5.46
5
Quartz
5.45
6
Marcopolos
5.37
7
Zdravotní stav
DK Excellium
5.37
8
Arsenal
5.34
9
Sidney
5.33
10
Arot
5.33
11
sklerotiniová hniloba
• • • •
fomové černání stonku
• • •
čerň řepková
• • • •
DK Sensei
5.31
12
Marathon
5.30
13
Granat
5.28
14
Atenzo
5.25
15
Rescator
5.24
16
Artoga
5.24
17
Müller 24
5.23
18
Jumper
5.21
19
DK Exquisite
5.20
20
Traviata
5.18
21
NK Grandia
5.14
22
Oceania
5.12
23
Cortes
5.07
24
Rohan
5.05
25
Ladoga
4.95
26
ES Lauren
4.93
27
ES Mercure
4.87
ES Danube
Sherpa
polopozdní
PŘEDNOSTI
+velmi vysoký výnos
semen a oleje
+ n izký obsah GSL
+ vysoká odolnost vůči
poléhání
+zdravotní stav
Charakteristika
Polopozdní hybridní odrůda je
charakteristická velmi pozdním
nakvétáním, díky kterému odolává jarním
mrazíkům.
Doba kvetení je však krátká a intenzivní
se stejnoměrným dozráváním vůči
kontrolním hybridům.
Ve SOZ ÚKZÚZ dosahuje tento hybrid
nadprůměrných výsledků nejen semen
ale i oleje.
» Sejte v agrotechnickém termínu
» Doporučujeme vyšší intenzitu pěstování
» Doporučený výsevek:
550.000 klíčivých semen
Výsledky poloprovozních pokusů 2013
Okres
Lokalita
Písek
Hrejkovice
Mladá Boleslav
Senice
4.6
Náchod
Rožnov
5.4
28
Hodonín
Lipov
4.3
4.87
29
Prostějov
Výšovice
4.81
30
Šumperk
Zdroj: Prosperující olejniny 2013,
ČZU Praha, Prof. J. Vašák, Ing. D. Bečka
Loštice
www.caussade-osiva.cz
Marek Sojka
774 339 923
[email protected]
Jan Válek
774 739 925
[email protected]
Vladimír Marek
774 739 924
[email protected]
hybrid
Edita Koňárková
Objednávky a fakturace
775 439 922
[email protected]
Výnos (t/ha)
CS 107.15
hybrid
TRIPTI CS
hybrid
4
777 739 926
SLAKI CS
linie
5
KAPTI CS
4.3
Zdroj: Caussade Osiva, s.r.o.
BASALTI CS
Caussade Osiva, s.r.o., Slezská 742/4, 616 00 Brno
www.caussade-osiva.cz
linie
SLAKI CS linie
BASALTI CS hybrid
KAPTI CS linie
jistota vysokého výnosu semen a oleje
do nejvyšší intenzity
jistota odolnosti
Charakteristika
Charakteristika
Polopozdní hybrid středního až vyššího
vzrůstu vhodný do všech oblastí
pěstování. Vyznačuje se vysokým
výnosem semen, vysokou olejnatostí
a značnou odolností vůči houbovým
chorobám.
Polopozdní až pozdní liniová odrůda
s vysokým obsahem oleje v sušině
semen a výborným výnosem semen
i při základní agrotechnice.
Výsledky poloprovozních
pokusů 2013
Písek
Hrejkovice
Výnos
(t/ha)
3.9
Ranost
polopozdní
PŘEDNOSTI
Písek
Sepekov
3.6
+ velmi vysoký výnos
semen a oleje
Tábor
Oldřichov
3.6
České
Budějovice
+vynikající
přezimování
Drahotěšice
Pelhřimov
Pacov
4.1
Žďár n.
Sázavou
Vlkov
4.5
Kolín
Kounice
4.2
sklerotiniová hniloba
• • •
Jíčín
Lužany
4.4
fomové černání stonku
• • •
4
Mladá
Boleslav
Žerčice
3.8
Pelhřimov
Humpolec
4.8
Jihlava
Telč
5.2
Brno-venkov
Lažánky
3.6
Brno-venkov
Říčany
3.8
Kroměříž
Míškovice
4.1
Vyškov
Švábenice
4.1
Nový Jičín
Suchdol
nad Odrou
4.5
Prostějov
Plumlov
3.3
Prostějov
Budětsko
4.4
Zdroj: Caussade Osiva, s.r.o.
» Sejte v agrotechnickém termínu
» Doporučujeme střední až vyšší intenzitu
pěstování
» Doporučený výsevek:
klíčivých semen
700.000
Ranost
polopozdnÍ
PŘEDNOSTI
+vysoký výnos semen
+vysoký obsah oleje
+vysoká HTS
+zdravotní stav
Rostliny dobře větví a tvoří robustní
kompaktní porost. Podzimní vývoj je
rychlý, tolerance ke clomazonu střední.
+ odolnost vůči poléhání
Zdravotní stav
+meziročníková
výnosová stabilita
sklerotiniová hniloba
• • • •
fomové černání stonku
• • •
čerň řepková
• • • •
Zdravotní stav
čerň řepková
• • • •
Výnos semene a oleje hybridních odrůd
2012 (%)
108
Výnos semene (%)
Lokalita
BASALTI CS
106
104
SLAKI CS se vyznačuje
rovnoměrným
podzimním vývojem
a výborným
přezimováním.
Odrůda je vhodná
do všech půdních a
klimatických podmínek,
vyniká zejména
v chladných oblastech.
PŘEDNOSTI
+střední
až vysoký výnos
+vysoký obsah oleje
+vysoká HTS
Zdravotní stav
45,4 %
39,8 %
» Sejte na začátku agrotechnických termínů
» Doporučujeme střední až nižší intenzitu
pěstování
sklerotiniová hniloba
• • • •
fomové černání stonku
• • • •
čerň řepková
• • •
700.000 klíčivých semen
jistá a stabilní
Rumba
94
Polopozdní liniová
odrůda zaregistrovaná
ve SOZ ÚKZÚZ
s nejvyšším výnosem
semen (109%) a oleje.
Její vlastnosti prověřily
nejen státní odrůdové
zkoušky v Čechách,
ale i na Slovensku.
polopozdní až
pozdní
TRIPTI CS hybrid
98
92
Olej a proteiny
Ranost
SY Cassidy
100
96
Charakteristika
Odrůda je vhodná do všech
půdně-klimatických podmínek,
půdních typů a přísuškových oblastí.
» Doporučený výsevek:
Artoga
102
90
95
100
105
110
Výnos oleje (%)
Zdroj: ÚKZÚZ 2012
Výnos semene a HTS hybridních odrůd 2012
7
6
5
4
Charakteristika
TRIPTI CS je velmi stabilní hybrid
robustnějšího vzrůstu s vysokou
tolerancí vůči stresu.
Velmi dobře snáší přísušky
a extenzivní podmínky pěstování.
Dobře přezimuje.
8
Výnos (t)
Okres
Artoga
Primus
BASALTI CS
HTS
DK Secure
3
PŘEDNOSTI
Zdravotní stav
2
1
0
5.40
polopozdní
+ odolnost vůči přísušku
+mohutný kořenový
systém
+vysoká HTS
+jistota výnosu
i na lehčích půdách
SY Cassidy
Rumba
Ranost
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
» Sejte v druhé polovině agrotechnického termínu
HTS (g)
» Doporučujeme střední intenzitu pěstování
Zdroj: ÚKZÚZ 2012
» Doporučený výsevek:
500.000 klíčivých semen
sklerotiniová hniloba
• • •
fomové černání stonku
• • • •
čerň řepková
• • •
Download

OZIMÁ - CAUSSADE OSIVA, sro