Loučení s oranžovým létem
v oblacích nad Uhříněvsí
Kdy: 25.9.2014, 15—18 hodin
Kde: ulice Ke Kříži
Program: let balonem na laně
dětské atrakce
Co chceme
uskutečnit
Kandidáti ČSSD
Zastupitelstva MČ Praha 22
Školka Pitkovice
1.
Hřiště, sportoviště
Nové Nákupní
centrum
Cyklostezky
2.
3.
4.
5.
1.
Bc. Michal Selinger, strážník MP hl.m. Prahy
2.
Lubomír Mikolajský, spolumajitel sportovní cestovní kanceláře
3.
Libor Čermák, pedagog volného času
4.
Ing. Eva Zíková, laborantka
5.
Ing. Petr Gemrle, strojní inženýr
6.
Mgr. Alena Mešková, psychoterapeut
7.
Jitka Valigurská, zaměstnanec banky
8.
Karolína Bartošová, účetní
9.
Jiří Koželuh, technik
10.
Jiří Koželuh, strojní zámečník
11.
Josef Bartoš, podnikatel
12.
Soňa Včelišová, zaměstnanec ve zdravotnictví
13.
Jaroslav Míček, obráběč kovů
14.
Jaroslava Nedbalová, knihovník
15.
Renata Lančová, zdravotní sestra
16.
Mgr.Miroslava Růžičková, administrativní pracovník
17.
Zdeněk Růžička, investiční technik
18.
Jiří Štoček, technik
19.
Marek Nekovář, elektrotechnik
20.
František Kříž, podnikatel
21.
Anna Křížová, podnikatelka
22.
Kateřina Šímová, sociální pracovník
23.
Ing. Jarmila Nekovářová, ekonom
24.
Ing. Zdeněk Volek PhD., vědecký pracovník
25.
Ing. Lenka Volková, odborný, pracovník v laboratoři
Volební program ČSSD
pro Uhříněves
ŠKOLSTVÍ:
• p
odpora výstavby mateřské školky v Pitkovicích s možností využití
pro volnočasové aktivity dětí
• zvýšení kapacity stávajících předškolních zařízení
• zvýšení kapacity školních družin
• podpora vzniku nového školského zařízení pro základní vzdělání
• podpora volnočasových aktivit mládeže
DOPRAVA:
•
•
•
•
podpora výstavby obchvatu Uhříněvsi
zajištění reflexních prvků pro děti a seniory
rozšíření parkovacích míst pro automobily a jízdní kola
vybudování cyklostezky do Pitkovic a napojení na cyklostezku Čestlice-Průhonice
BEZPEČNOST:
•
•
•
•
navýšení počtu městských strážníků v ulicích
navýšení počtu bezpečnostních kamer
instalace zpomalovacích prahů
program proti vandalismu a vyčlenění míst pro graffiti
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
• revitalizace Podleského rybníka
• revitalizace okolí Pitkovických rybníků
• vytvoření alternativních městských cest pro chodce, cyklisty a in line
OBČANSKÁ VYBAVENOST:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zvýšení počtu laviček
vybudování veřejných toalet
instalace mobilních toalet k dětským hřištím
podpora rozšíření provozní doby lékárny v době víkendů
podpora výstavby nákupního centra, jež by odpovídalo potřebám a velikosti městské části
rozšíření sociálních služeb hlavně pro seniory/zájezdy,rozvoz stravy, pečovatelská činnost/
zřízení kontaktního místa sociálního odboru/služeb/
výstavba dětských hřišť a sportovišť /hlavně v městských částech Hájek a Pitkovice/
rozšíření činnosti divadla U 22
pořádání městských kulturních slavností
pojmenování ulic po slavných uhříněveských rodácích /Karel Gut/
podpora E – AUKCE za účelem nákupu levnějších energií pro obyvatele
Download

více informací - MO ČSSD Praha 22