Jak zobrazovali skutečnost staří Egypťané?
...aneb egyptská kompozice
CO JE TO KOMPOZICE?
Kompozice je rozmístění všech prvků díla
jako jsou tvary, barvy, linie,plochy,
struktury,... a vztahy mezi nimi.
Pravidla zobrazení lidské postavy
Pravidla zobrazení
lidské postavy
Lov ptactva, nástěnná freska z
Nebamunovy hrobky, cca 1400
př.Kr.
Achnaton a Nefertiti s dětmi, kol.
r. 1345 př.Kr.
Vyklápění – vše zobrazeno z té strany, ze které je to nejlépe poznat.
Nebamunova
zahrada,
freska z
Nebamunovy
hrobky, cca
1400 př.Kr.
Zobrazování v pásech,
aby bylo vše co
nejpřehlednější.
POROVNEJTE TYTO
KOMPOZICE A
ZÁROVEŇ ZÁMĚRY
UMĚLCŮ
Pravěká jeskynní malba
Egyptská nástěnná freska
I v sochách se snoubí geometrická přísnost se smyslem pro
pozorování skutečnosti.
Egypťané věří v magii zobrazení, v moc zachycené podoby věcí
a bytostí.
Co je zobrazeno, to se počítá!
Nejvíce jim záleží nikoliv na kráse zobrazení, ale na jeho
úplnosti a přehlednosti.
Jejich umění je kombinací geometrické pravidelnosti
a náruživého pozorování skutečnosti.
Egypťané zobrazují nejen to, co vidí,
ale hlavně to, co VĚDÍ.
Download

aneb egyptská kompozice