Návod pro použití funkce
“InstaOn”
v mobilní aplikaci CMOB
(pro zařízení značky CP PLUS)
Verze 1.0
1
Vítejte!
Děkujeme za použití naší funkce InstaOn!
Tento návod slouží jako nástroj pro nastavení Vašeho systému, je referenční a může se mírně lišit
v závislosti na konkrétním modelu a verzi aplikace.
Před použitím si prosím přečtěte pozorně následující instrukce.
Před přístupem do zařízení z aplikace CMOB si nejprve ověřte, že je dané zařízení (DVR /
NVR / IP kamera) online. Zařízení musí být připojeno k internetu.
Přístupový port internetu musí být povolen. Tovární hodnoty portů jsou 80 (HTTP), 554
(RTSP) a 25001 (TCP), tyto hodnoty můžete změnit dle potřeby.
Zařízení mají výchozí (tovární) nastavení přístupových údajů jako uživatelské jméno
admin a heslo admin. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme změnit heslo po prvním
přihlášení.
Výchozí nastavení IP adresy je ve tvaru 192.168.1.xxx, tedy např. 192.168.1.250
Pozorně si zaznamenejte výrobní číslo zařízení (Serial Number).
Webová adresa služby InstaOn je www.instaon.com
Zařízení podporují dohled a správu skrze funkci InstaOn také přes mobilní telefony. Nejprve
je však nutné stáhnout danou aplikace CMOB do Vašeho telefonu, tedy např. gCMOB pro
telefony s Androidem, iCMOB pro iPhone, wCMOB pro Windows Phone apod.
2
OBSAH
1 O funkci InstaOn ............................................................................................................................................ 4
1.1 Přehled.................................................................................................................................................... 4
1.2 Vlastnosti ................................................................................................................................................ 4
2 Nastavení InstaOn ......................................................................................................................................... 5
3 Aplikace CMOB .............................................................................................................................................. 6
3
1 O funkci InstaOn
1.1 Přehled
Funkce InstaOn umožňuje velice jednoduše přistupovat k Vašemu zařízení bez nutnosti použití
veřejné IP adresy, tedy pouze naskenovat QR kód a poté jednoduše přistoupit k zařízení
(DVR/NVR). Není nutné použít veřejnou IP adresu, službu DDNS ani přesměrovat porty, můžete
okamžitě sledovat objekt Vašeho zájmu, sdílet náhled s dalšími uživateli apod.
1.2 Vlastnosti
Rychlá a snadná instalace. Naskenuj QR kód a přistup k zařízení. Pouze tři kroky.
Aplikace CMOB pro mobilní telefony. Sleduj monitorovaný objekt odkudkoli a kdykoli.
Jednoduchá obsluha. Jeden účet pro správu více zařízení.
IP kamery, DVR a NVR značky CP PLUS podporují funkci InstaOn a aplikace CMOB pro Vaše
mobilní telefony.
4
2 Nastavení InstaOn
Postupujte prosím podle kroků níže, případně dle samostatných návodů pro funkci InstaOn pro
DVR/NVR či pro IP kamery.
a) Main Menu (hlavní menu)
(nastavení sítě) InstaOn
Settings (nastavení)
Network (síť)
Network Settings
viz. náhled menu na obrázku 2-2.
Obrázek 2-2
b) Zatrhněte box u volby ENABLE (umožnit) k povolení funkce InstaOn. Políčko musí být červeně
podbarveno.
c) Klikněte na tlačítko SAVE (ulož).
d) Zařízení musí být připojeno k internetu, poté se connect status změní z Offline na ONLINE.
5
3 Aplikace CMOB
Nejprve stáhněte do Vašeho mobilního telefonu aplikaci CMOB (gCMOB / iCMOB / wCMOB) a
poté postupujte dle následujících kroků.
a) Spusťte aplikaci CMOB, viz. obrázek 3-1.
Obrázek 3-1
b) Klikněte na register mode a poté zvolte InstaOn nebo P2P.
c)
Klikněte na scan QR code tlačítko a naskenujte QR kód z daného zařízení (DVR / NVR) viz.
obrázek 3-2.
Obrázek 3-2
6
d) Po naskenování QR kódu již vidíte doplněno výrobní číslo (SN) do aplikace CMOB. Poté
pouze doplňte libovolný název zařízení a stiskněte tlačítko START LIVE PREVIEW na
spodní straně. Poté již uvidíte rozhraní aplikace jako na obrázku 3-3 včetně živého
náhledu.
Obrázek 3-3
7
Poznámky
Tento návod slouží pouze jako ukázka postupu, jsou možné mírné odchylky dle
jednotlivých typů zařízení a verzí aplikace CMOB.
Veškeré výše uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechny ochranné známky a registrované duševní vlastnictví jsou majetkem jejich
vlastníků.
V případě nejasností či potřeby pomoci se na náš tým můžete obrátit s dotazem či
žádostí o podporu na níže uvedenou emailovou adresu.
Navštivte také naše webové stránky (níže) či kontaktujte zástupce společnosti CP PLUS
s.r.o. pro více informací.
8
Web: www.cpplusworld.cz
Email: [email protected]
9
Download

Manual-InstaOn-pro-CMOB-CZ