Download

Úvod do magnetismu, magnetické vlastnosti materiálů a magnetické