RTU jednotky
RTU jednotky
RTU jednotky
RTU jednotky
Miroslav Kocur
Praha 2012
RTU jednotky
RTU jednotky
Miroslav Kocur
Praha 2012
RTU jednotky
Obsah
Kompaktní RTU jednotky – stručný přehled, novinky
v oblasti HW
RTU7M M3ZQ-AI – karta pro měření výkonů a signálů
z převodníků veličin
RTU7M SWITCH-5ETH – karta s Ethernetovým
Switchem
ESP7 – signalizační panel
Modulární RTU jednotky pro velké systémy
Připravujeme
RTU jednotky
RTU7.4/K/KL – společné vlastnosti – HW 1
6 – 12 analogových vstupů dle konfigurace jednotky
20xDI, možno zapojit jako aktivní (buzení suchým kontaktem) nebo pasivní
(buzení vnějším napětím 12 nebo 24V), LED indikace
5xDO, 1xpřepínací kontakt 5A/30V DC, 4xspínací kontakt 3A/30V DC
Napájecí napětí 10-40V DC
Integrovaný dobíječ a tester akumulátoru 12 nebo 24V, indikace stavu
akumulátoru
Interně jsou jednotky plně modulární
Rozhraní RS-485 na základní desce, izolace
Kontakt ON REL pro odpojení externí zátěže od dobíjeného akumulátoru
(vypnutí při vybití záložního AKU)
Externí a interní teplotní čidlo
Čelní indikační LED panel (stavy RTU, stavy ochran)
Montáž na DIN lištu nebo na panel pomocí příslušenství
Rozsah pracovních teplot -20 až 55°C
RTU jednotky
TEMP
ON REL
BAT
111,8
PWR
-
+
COM3
COM1
RX
RS-232
RX
TX
RS-485
TX
I11 I12 I13
XG X+ AC A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
G1 GND G2
I21 I22 I23
PWR
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ZK
RTU7.4
DI-A
+
COM3
ZS
M3Z-1
RS-485
M3Z-2
INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE
U1
U2
U3
U4
G
I1 IN
I2 IN
I3 IN
SIM CARD
DO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DI-B
STAT
GPRS
F1
BAT
RX
F2
CFNC
TX
RST
SIG
1
2
M3Z-3
ZK
3
4
U1
I31 I32 I33
G3 GND G4
BAT
S G
3
4
5
6
7
8
AF
STATE
ERR
U<
INTELLIGENT ELECTRONIC DEVICE
PVL
B
A
CU
I>>
0
TEMP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DI-B
ON REL
U>
RTU7
9
F<>
S0 G0 R0 NC S1 G1 S2 G2 S3 G3 S4 G4 NC
-
2
I41 I42 I43
TX
COM2
+
1
110,0
RS-232
G
M3Z-4
0
RX
U3
ZS
DI-A
XG X+ BC B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
U2
XG X+ AC A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
STAT
GPRS
SCS
BAT
RX
F2
CFNC
TX
RST
SIG
DO
157,0
XG X+ BC B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
RS-232/485
COM 2
NET
TEMP
+
BAT
-
S G
ON REL
210,0
EF
LOCAL
I>
0
1
2
3
4
89,4
0
0
89,4
59,6
RTU7.4/K/KL – společné vlastnosti – HW 2
RTU jednotky
RTU7.4/K/KL – společné vlastnosti - FW
Digitální filtrace signálů a měření
Dálkové ovládání DO
Výpočet efektivních hodnot měřených signálů
Výpočet dalších veličin (výkony, frekvence,…) z měřených signálů
Dálkové nastavení všech parametrů
Podle typu analogových vstupů (3U3I, 12I, …) různé ochranné a
automatizační funkce
Poruchové záznamy
Podpora komunikačních protokolů IEC60870-5-101, IEC60870-5-104,
IEC60870-5-103, Modbus, HioCom2
Uživatelské „programování“ pomocí výrazů (logické a relační)
Dálkový upgrage FW
Funkce temperování / chlazení rozvaděče
Řízení externího dobíječe AKU
RTU jednotky
RTU7.4/K/KL – komunikační možnosti 1
Řada komunikačních modulů osazených
při výrobě kompaktní jednotky:
– COMIO
• osazen (E)GPRS modem
• protokoly IEC60870-5-104 a HioCom2
• WEB Server pro konfiguraci
modemové části
– COMIO2-232
• rozhraní RS-232, izolace
• protokol HioCom2
– COMIO2-COM
• umožňuje osadit jeden modul z řady
CIOMOD
• CIOMOD-232, CIOMOD-485, CIOMODNET, CIOMOD-(E)GPRS
• protokol HioCom2
RTU7KL
COMIO4
RTU jednotky
RTU7.4/K/KL – komunikační možnosti 2
– COMIO2-2MUX
• 2 komunikační rozhraní na modulu
• první umožňuje osadit jeden modul z řady CIOMOD
• protokoly dle modulu CIOMOD
Typ modulu
Fyzické rozhraní
CIOMOD-232
RS-232
Komunikační protokol
IEC 60870-5-101 nebo HioCom2
CIOMOD-485
RS-485
IEC 60870-5-101 nebo HioCom2
CIOMOD-NET
Ethernet
IEC 60870-5- 101, IEC 60870-5104 nebo HioCom2
CIOMOD-GSM
(E)GPRS modem
HioCom2
• druhé je pevné, izolované RS-232 s protokoly IEC60870-5-101 nebo
HioCom2
RTU jednotky
RTU7.4/K/KL – komunikační možnosti 3
– COMIO4 (datový koncentrátor)
• 3 komunikační rozhraní na modulu a 1 na základní desce jednotky
• první umožňuje osadit jeden modul z řady CIOMOD
• protokoly dle modulu CIOMOD
•
•
•
•
Typ modulu
Fyzické rozhraní
CIOMOD-232
RS-232
CIOMOD-485
RS-485
CIOMOD-GSM3
(E)GPRS modem
Komunikační protokol
IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103,
DNP3, Modbus RTU, HioCom2
IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103,
DNP3, Modbus RTU, HioCom2
IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104,
DNP3, Modus TCP, HioCom2
druhé je izolovaná linka RS-232/RS-485 (SW přepínání) s protokoly IEC60870-5101, IEC60870-5-103, DNP3, Modbus RTU, HioCom2
třetí rozhraní je izolovaná linka RS-458 na základní desce s protokoly IEC60870-5101, IEC60870-5-103, DNP3, Modbus RTU, HioCom2
čtvrté rozhraní Ethernet 10/100Mbps s podporou protokolů ARP, ICMP, IP (verze
4), DHCP (klient), UDP, TCP, na aplikační úrovni protokoly: IEC 60870-5-101, IEC
60870-5-104, DNP3, Modbus TCP, HioCom2, HTTP.
WEB Server pro konfiguraci (LAN, GPRS)
RTU jednotky
RTU7.4/K/KL – komunikační možnosti 4
RTU7K/KL – aplikace dispečerského řízení OZE
- zálohovaná komunikace s DŘS (2x IEC 60870-5-104)
- komunikace s externí ochranou (IEC 60870-5-103)
- komunikace se snímači teploty a osvitu (Modbus)
- dálková parametrizace (HioCom2)
- lokální parametrizace (HioCom2)
SCADA - DŘS
Hlavní
IEC 60870-5-104
+
HioCom2
IEC 60870-5-104
IEC 60870-5-103
RS-485
VPN
DISPEČINK
IEC 60870-5-104
RTU7K/KL
+ COMIO4
HioCom2
MODBUS RTU
SCADA - DŘS
Záložní
RS-485
RTU Uživatelské centrum
- dálková parametrizace
- zpracování poruchových
záznamů
LAN
HioCom2
RTU Uživatelské centrum
- lokální parametrizace
- zpracování poruchových
záznamů
RTU jednotky
RTU7.4
Analogové vstupy
– 12x 0-20mA AC/DC (2In max.), 4x 3f
měření proudů
– Použití s MTI MEgMT (In 100 – 500A)
– Použití s jinými MTI s mA výstupem
(např. moduly EXT AI-MTI)
– Ochrany zkratová, nadproudová, zemní,
proudová nesymetrie, možnost vypnutí
– Poruchové záznamy
Aplikace
– 4 x indikátor zkratových proudů
– Monitoring kabelových sítí
– Systém dálkové lokalizace poruch v
kabelové síti ZSE (EON) – Bratislava, v
současnosti cca 600 kusů
RTU jednotky
RTU7.4 – systém lokalizace poruch v ZSE
Rozvaděč
- telemetrie RTU7.4
- záložní AKU
- napájecí zdroj
- externí modem CGU04
Kabelové koncovky
a MTI 400A/20mA
Záznam poruchy
RTU jednotky
Analogové vstupy
RTU7K
– Karta AI7-DOUS:
• 3xU pro kapacitní snímač
• 1xU 100V (1,2Un max.)
• 3xI 1A (4In max.)
– Karta AI6:
• 3xU 10V, 100V (1,2Un max.), 230V (1,3Un max.)
• 3xI 20mA (4In max.) – pro MTI s mA výstupem
– Izolace 2kV AC od jednotky, U a I vstupy mezi
sebou
– Další měřicí rozsahy na požádání
– Poskytuje veškeré ochranné a automatizační
funkce a poruchové záznamy jako jednotky řady
RTU7M
Aplikace
– DOÚS, měření na NN straně, na VN straně, měření
P, Q, U, I, f
– Monitoring, dispečerské řízení OZE
– Ochrana pro OZE
RTU jednotky
RTU7K
Dispečerské měření na NN straně,
EON, Rakůvka
Dispečerské měření na NN straně,
EON, Stálky
RTU jednotky
RTU7KL
Analogové vstupy
– Napěťové
• 3x 100V (1,2Un max.)
• 3x 230V (1,3Un max.), fázová napětí
– Proudové
• 3x 1A (4In max.)
• 3x 5A (4In max.)
– Izolace 2kV AC od jednotky, U a I vstupy
mezi sebou
– Poskytuje veškeré ochranné a automatizační
funkce a poruchové záznamy jako jednotky
řady RTU7M
– Další měřicí rozsahy na požádání
Aplikace
– Měření na NN straně, na VN straně měření P,
Q, U, I, f
– Monitoring, dispečerské řízení OZE
– Ochrana pro OZE
Dispečerské měření P, Q, U, I a
ovládání regulace pro BPS Chříč
RTU jednotky
RTU7M M3ZQ-AI
Nová verze karty M3ZQ pro měření
výkonů a signálů z převodníků
elektrických a neelektrických veličin
EXT AI-MTU/100
U1
M3ZQ-AI
AI-I/20
M3Z-1
U2
1
2
Analogové vstupy:
– 3 x 1V AC (pro EXT)
– 3 x 5mA AC (pro EXT)
– 6 x 0-20mA (4-20mA)
3
EXT AI-MTI/5
G1
G
Měření P,Q
U3
3 x 1V AC
M3Z-2
I1
1
2
113
G2
12G
I2
21
3 x 5mA AC
22
M3Z-3
31
1
I3
322
Aplikace
– Monitoring a dispečerské řízení
– Použití v případě nutnosti měření
výkonů na předávacím místě do DS
(přímá měření jednotky RTU7M) a
svorkového výkonu výrobny
– Obecné vstupy 0-20mA, 4-20mA
3
41
G3
42G
M3Z-4
3 x -20 až 20mA DC
3 x 0 až 20mA DC
1
2
3
G4
G
INDUSTRIAL
& SPECIAL
SYSTEMS
U1, U2, U3 I1, I2, I3
RTU jednotky
RTU7M SWITCH-5ETH
Karta pro RTU7M s Ethernetovým Switchem
– 5 portů
– 10/100Mbps
– Pro propojení více RTU nebo zařízení s Ethernet
rozhraním k RTU
– Zásuvná karta do modulárního RTU – odpadají
problémy se zálohovaným napájením externího
zařízení
RTU jednotky
ESP7 – signalizační panel
Použití s jednotkami RTU7M,
RTU7.4/K/KL
22 signalizačních LED
Komunikace s RTU jednotkou přes
rozhraní RS-485
Napájení přímo s komunikačního portu
jednotek RTU7M nebo 10 – 30V DC
Uživatelské „programování“ signalizace,
plná podpora v Uživatelském centru,
výrazy
Stavy LED: blikání rychlé a pomalé, svit
nebo zhasnutí na základě DI, VDI, DO,
VDO, interních stavů jednotky
Montáž do panelu
Uživatelský popis LED
RTU jednotky
Modulární RTU pro velké systémy
Nová vana se sběrnicí do zástavby 19’’
Systém s nepřímými (podřízenými)
kartami
Komunikační karta RTU7M COMIO-PC
jako koncentrátor
Ostatní vany jsou vybaveny rozhraním
RS-485 (možno i Ethernet)
Příklad aplikace:
- Rozvodna Borimetchka, ČEZ
Bulgaria
- Náhrada systému TeleGyr
- Komunikace – hlavní Ethernet,
záložní GPRS
- 54 podřízených karet DI/DO/M3ZQ
RTU jednotky
Připravujeme 1
RTU7K IPP
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cenově optimalizovaná jednotka typu IZP pro kabelové sítě
2 třífázová měření proudů (2xIZP), rozsahy 1A, 5A, 200mA
rozsahy 1A, 5A, 200mA
Ochranné funkce, poruchové záznamy
8xDI (16xDI), 4xDO (8xDO) v základní variantě (v rozšířené variantě)
Komunikace 1xLAN, 1xRS-232/485, modem EGPRS, UMTS
Napájení 230V, 110V, 10-40V DC
Interní Li-Ion akumulátor na několik hodin provozu s dobíječem a
diagnostikou
Variantně dobíječ a tester Pb AKU
Nízkopříkonový design
Mechanické rozměry jako RTU7KL
Dostupná koncem roku 2012
RTU jednotky
Připravujeme 2
RTU7KL 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Cenově optimalizovaná jednotka typu RTU7KL
Třífázová měření proudů a napětí
Proudové rozsahy 1A, 5A, 200mA (pro mA MTI)
Napěťové rozsahy 230V, 100V
Ochranné funkce, poruchové záznamy
8xDI (16xDI), 4xDO (8xDO) v základní variantě (v rozšířené variantě)
Komunikace 1xLAN, 1xRS-232/485, modem EGPRS, UMTS
V rozšířené verzi komunikace 2xLAN, 2xRS-232/485, modem EGPRS, UMTS
Napájení 230V, 110V, 10-40V DC
Interní Li-Ion akumulátor na několik hodin provozu s dobíječem a
diagnostikou
Variantně dobíječ a tester Pb AKU
Nízkopříkonový design
Mechanické rozměry jako RTU7KL
Dostupná koncem roku 2012
RTU jednotky
Připravujeme 3
ESP - signalizační panel s displejem a tlačítky
RTU jednotky
Těšíme se na spolupráci
ELVAC IPC s.r.o.
Hasičská 53, 700 30
Ostrava-Hrabůvka
Tel.: +420 597 407 300
Fax: +420 597 407 302
E-mail: [email protected]
www.elvac.eu
Download

RTU jednotky RTU7K