AKCE 2014
Leden
11.12014
11.1.2014
Představení DS E.Vojana v Lažanech
Myslivecký bál
Únor
1.2.2014
8.2.2014
22.2.2014
25.2. 2014
17.2.2014
26.2.2014
4. Divadelní maškarní bál – DS E.Vojana Brněnec
Představení DS E.Vojana v Ústí n.O.
Hasičský ples – SDH Moravská Chrastová
Pěvecká a recitační soutěž v Lidovém domě – ZŠ Brněnec
Společná beseda se skauty- péče o ptactvo v zimě- MŠ Mor. Chrastová
Maškarní karneval i pro děti, které dosud nechodí do MŠ- MŠ M.Chrastová
Březen
1.3.2014
8.3.2014
16.3.2014
22.3.2014
26.3.2014
29.3.2014
29.3.2014
Divadel.představení v Lid.domě M.CH. – DS Na trati Lanškroun
Soutěž plastikových modelářů – KPM Brněnec
Dětský karneval v Lid.domě M.CH. – Obec Brněnec
Kulturně - literární a společenský seminář v Lid. domě - Obec Brněnec (Pavlasová Kris)
Rádi si čteme- – MŠ Mor. Chrastová ve spolupráci s knihovnou
Ekologický projekt – péče o budky – MŠ Mor. Chrastová
Máme rádi pejsky – projekt canisterapie - MŠ Mor. Chrastová
Beseda ISRAEL
Představení DS E.Vojana v Bystrém u Pol.
MDŽ pro rodiče a seniorky v MŠ U Dvou sluníček
Den knihy a čtení v místní knihovně – ZŠ Brněnec ve spolupráci s místní knihovnou
Mediální den – hlášení do rozhlasu – ZŠ Brněnec ve spolupráci s Obcí Brněnec
Duben
5.4. 2014
5.4.2014
5.4.2014
6.4.2014
15.4.2014
11.-13. 4. 2014
26.4.2014
30.4.2014
Květen
2.5.2014
7.5.2014
25.5. 2014
Červen
2.6.2014
Den otevřených dveří ZŠ Mor. Chrastová
Výstava panenek v Lidovém domě
Den otevřených dveří v ZŠ Brněnec
Představení DS E.Vojana v Lipůvce
Velikonoční dílny pro rodiče – MŠ Mor. Chrastová
Krajská přehlídka divadelních souborů Sněhový Brněnec XI.ročník
Den Země – ZŠ Brněnec
Den otevřených dveří v MŠ
Výstava vín z Břeclavska s cimbálovou muzikou SLOVÁCKÉ VARIACE
Správné chování na ulici - mobilní dopravní hřiště v MŠ Mor. Chrastová
Den s Besipem a PČR Svitavy – MŠ Mor. Chrastová
Divadelni představení v Lid.domě M.CH. – DS Větrov Vysoké n.Jiz.
Den matek a výstava školských prací – ZŠ Brněnec
Taneční soutěž v Lidovém domě – ZŠ Brněnec
Besídka pro maminky a babičky - MŠ Mor. Chrastová
Ekologický projekt Odpady v přírodě – i pro rodiče- MŠ Mor. Chrastová
Sportujeme na novém hřišti - MŠ Mor. Chrastová
Májové odpoledne na kostelíčku – Svaz skautů a skautek
Dětský den – cvičení s hudbou na trampolínách v Lidovém domě – ZŠ Brněnec
Dětský den - MŠ Mor. Chrastová
Oblastní atletická olympiáda na novém multifunkčním hřišti – ZŠ Brněnec
Dětský den – SDH Moravská Chrastová
Sportovní soutěžení - děti s rodiči – nové hřiště- MŠ Mor. Chrastová
Pasování školáků – MŠ Moravská Chrastová
Spolupráce s HZS - ukázka práce hasičů – MŠ Mor. Chrastová
Vítání občánků – obec Brněnec
Červenec
11. 7. 2014
Slavnostní předání parčíku plukovníka Čejky veřejnosti
Tenisový turnaj – Jiskra Brněnec
Srpen
29.8. 2014
30.8.2014
Září
20.9.2014
Říjen
4.10.2014
11.-17.10.2014
18.10. 2014
31.10.2014
Listopad
8.11.2014
16.11.2014
11.11.2014
17.11.2014
22.11. 2014
28.11. 2014
Prosinec
5.12.2014
6.12.2014
16.12.2014
13.12. 2014
20.12.2014
Diskotéka Pod komínem – SDH Moravská Chrastová
Turnaj v nohejbale – Jiskra Brněnec
Turnaj v malé kopané – Jiskra Brněnec
Předvečer Dne obce: Varhanní koncert v kostelíčku - Svaz skautů a skautek + Chalabala
Den obce – obecní slavnosti
Přespolní běh kolem obce Brněnec- ZŠ Brněnec
Divadel.představení v Lid.domě M.CH. – DS Vicena Ústí n.O.
Volejbalový turnaj – Jiskra Brněnec
Představení DS E.Vojana v Letovicích
Zájezd DS E.Vojana na KDP Vysoké n.Jiz. – příp.představení na Nár.přehlídce
Country bál – Svaz skautů a skautek
Misijní pouť na Muzlově Svazskautů a skautek + ŘK farnost Březová
Brněnecký Megáč – Jiskra Brněnec a Český svaz skautů a skautek
Zájezd.představení DS E.Vojana ve Svitavách
Drakiáda – SDH Moravská Chrastová
Představení DS E.Vojana v Měst.Trnávka
Derniéra div.představení Komunismus v Lid.domě M.CH.
Svatomartinská slavnost v MŠ Moravská Chrastová
Skautská lípa – setkání k výročí 17.listopadu, Český svaz skautů a skautek
Oblastní předvánoční jarmark v Lidovém domě, Svaz skautů a skautek + obec
Brněnec
Kulturně - literární a společenský seminář v Lid. domě - Obec Brněnec (Pavlasová K.)
Setkání důchodců v Lidovém domě – obec Brněnec
Vánoce v Brněnci a Mikulášská nadílka – obec Brněnec, Český svaz skautů a skautek, Jiskra
Brněnec
Vánoční posezení s rodiči, besídka a dílny – MŠ Mor. Chrastová
Turnaj ve stolním tenise – Jiskra Brněnec
Zpívání u vánočního stromku – MŠ U Dvou sluníček
Vánoční besídka a Ježíškovy dílny – ZŠ Brněnec
Vánoční koncert v Evangelickém kostelíčku – obec Brněnec
Download

AKCE 2014 - Obec Brněnec