Soutěž ve vaření kotlíkového guláše
Pravidla soutěže:
- soutěží maximálně 10 tříčlenných - pětičlenných družstev
- 8.30 nástup družstev, vylosování soutěžních míst
(družstvo bude v areálu 15 minut před nástupem)
- 8.45 výdej masa a odstartování soutěže
- každé družstvo od pořadatelů obdrží:
a) kotel
b) topeniště s držákem kotle
c) dřevo (družstva si mohou přinést vlastní)
d) stůl a lavici
e) 5 kg masa – hovězí krk
f) pivo do guláše - 5 l na družstvo
- každé družstvo si zajistí:
a) ostatní suroviny na guláš (cibule nesmí být předem nakrájená)
b) nástroje a pomůcky dle vlastního uvážení (nože, vařečky, krájecí prkénka nebo vál,
rukavice a jiné kuchyňské vybavení)
c) stylové ustrojení
- výsledky hodnotí odborná i laická porota
- případné protesty přijímá odborná porota
- ceny odborné poroty:
1. místo – 30 l piva Habrovák 15°
2. místo – 30 l piva Kvardian 14°
3. místo – 30 l piva Kněžna 12°
4. místo – 5 x 2 l piva Kaštan 11°
5. místo – 5 x 2 l piva Zilvar 10°
- cena laické poroty:
1. místo – 30 l piva Kaštan 11°
8,30 – začíná se vařit
12.30 – konec vaření, hodnotí odborná porota a začíná prodej misek na ochutnávku gulášů
laickou porotou
14.30 – konec soutěže, sčítání hlasů
16.00 – vyhlášení výsledků a předání cen
Přihlášky posílejte emailem na : [email protected] s uvedením názvu družstva, počtu
členů a názvu hotového guláše.
Uzávěrka přihlášek je 10. 3. 2013
V Rychnově n. Kněžnou 25. 2. 2013
Konvalina Tomáš
Download

Pravidla soutěže na vaření kotlíkového guláše.