Intuitive – quick to
learn
Znáte PLC, které můžete začít používat bez dlouhého a nákladného školení?
Znáte PLC, které můžete začít používat bez
dlouhého a nákladného školení?
1. Přehledný vzhled
Pouze 3 kliknutí myší k programu
Portálový přehled
Přehledná organizace oken
2. LAD a FBD v novém vzhledu
LAD a FBD jsou editory jednoduché na používání
Více vrstvý informační systém
Výhoda pro Vás…
Jednoduché používání bez dlouhého školení
Strukturované a přehledné vedení projektu
Page 2/10
For internal use only / © Siemens AG 2009. Subject to technical changes.
Industry Sector / IA AS SM MP 1
1. Přehledný vzhled
Portálový pohled…rychlá cesta k k základním operacím
Výběr základních funkcí
Automatické spuštění editorů
3 x kliknutí myší k psaní programu
Možnost programování i bez hardwarové konfigurace
Výhody pro Vás…
Bezproblémová implementace automatizačních aplikací
Systematické vedení uživatele programem
Page 3/10
For internal use only / © Siemens AG 2009. Subject to technical changes.
Industry Sector / IA AS SM MP 1
2. LAD a FBD v novém vzhledu
IntelliSense
Výběr symbolů rychle a jednoduše
Totožné jazyky LAD a FBD
Kdykoliv je možné jazyk přepnout
Vícevrstvý informační systém
Tipy a nápověda u každého bloku
Výhody pro Vás…
Rychlé programování pomocí nových funkcí v LAD a FBD
Page 4/10
For internal use only / © Siemens AG 2009. Subject to technical changes.
Industry Sector / IA AS SM MP 1
2. LAD a FBD v novém vzhledu
Favorites list
Rychlý přístup k nejčastěji používaným instrukcím
Jednoduše rozšiřitelný
Větvení programu
Jednoduché vytvoření a změna
Možnost změny již vložené instrukce
Jedna instrukce pro všechny formáty dat
Výhody
proand
Vás…
Copy
paste, also for structures
Přizpůsobení vzhledu Vašim požadavkům
Jednoduchá a rychlá tvorba změn v programu
Page 5/10
For internal use only / © Siemens AG 2009. Subject to technical changes.
Industry Sector / IA AS SM MP 1
Koncept programování a typy bloků v
SIMATIC S7-1200
© Siemens, s.r.o. 2010
Typy bloků v softwaru STEP 7 Basic
S7-200
S7-1200
MAIN
INT
OB
OB
FB
FB
FC
FC
OB
OB
Novinka oproti
S7-200
SBR
VB
DB
DB
DB
DB
© Siemens, s.r.o. 2010
Optimalizace paměti dat
„Classic“ DB
Ztráta paměti při různých
typech proměnných
Zabránění ztrátě
proměnných při použití
různých typů
proměnných
„Symbolic“ DB
“symbolic access only” = lepší využití paměti
© Siemens, s.r.o. 2010
Možnosti programování
Lineární programování
Main
(OB1)
Oblastně strukturované
programování
Main
(OB1)
Feeder 1
Strukturované
programování
Main
(OB1)
Engine
Feeder 2
…..Code for
…………….
Mixer
…..Code for…
………….….
Kód programu je kompletně
uložen v OB1
Outlet
Kód programu je uložen v
jednotlivých funkcích (FCs).
Volání funkcí je pomocí OB…
Mixer
Pump
Program pro vícenásobné
použití je uložen ve funkcích (
FCs). Hlavní blok OB – nebo
ostatní bloky, volají tyto funkce
a předávají jim požadované
informace. © Siemens, s.r.o. 2010
Lineární programování – vhodné pro jednoduché
programy
Main (OB 1)
Drive 1
…..Code for
Drive 1….
Global
Drive 2
…..Code for
Drive 2….
© Siemens, s.r.o. 2010
Práce s funkcemi
Oblastně strukturované programování:
Kód programu je strukturován do malých bloků = jednodušší a přehlednější
Main
FC
Drive 1
…..Code for
Drive 1….
Drive 1
Global
FC
Drive 2
…..Code for
Drive 2….
Drive 2
Lineární
Oblastně
programování
strukturovaný
(OB 1) program
© Siemens, s.r.o. 2010
Strukturované programování
Blok s
parametry
Kód pro
motor 1
FC
Drive 1
…..Code for
Drive 1….
Identický
Identical
obsah,
code
žádné
parametry
FC
Drive 2
Motor 1
FC
Drive
…..Code for
a Drive….
Program
…..Code for
Drive 2….
Motor 2
Kód pro
Motor 2
© Siemens, s.r.o. 2010
Bloky a jejich parametry
Volání bloku
Rozhraní
bloku
Interface
Lokální
proměnné
Global Tags
Typ parametru
Použití
Zobrazení
In
Vstupní parametr
Read only
Levá strana bloku
Out
Výstupní parametr
Write only
Pravá strana bloku
In_Out
Vstupně/výst.
parametr
Read/write
Na levé straně bloku
© Siemens, s.r.o. 2010
Funkce a funkční bloky
Funkce
FC
FC
Funkční blok
FB
Global
DB
Instance
DB
Paměť
FB
Global
DB
Instance
DB
© Siemens, s.r.o. 2010
Typy loků v STEP 7 Basic
FB – Funkční blok:
FB
Data v tomto bloku jsou permanentně uložena v
instančním datovém bloku, a to i v okamžiku
ukončení vykonávání bloku.
Instance
Všechny parametry In-, Out-, IN/OUT-jsou uloženy
v instančním DB – instanční datový blok DB je
pamětí funkčního bloku FB.
Vzhled v editoru
© Siemens, s.r.o. 2010
Interface funkčních bloků
Instance_DB
Input
Output
InOut
Static
L - Stack
Temp
Instanční–DB je automaticky vytvořen systémem.
Obsah DB závisí na vstupním rozhraní funkčního bloku FB a
jeho obsahu ( multiinstancích )
© Siemens, s.r.o. 2010
S7-1200 Instanční datové bloky
FB
”Motor“
OB
FB
”Motor“
FC
FC
FB
Modbus
COMM
Single-Instance
DB
”Motor_2“
Multi-Instance
DB
”Motor_1“
© Siemens, s.r.o. 2010
Co získáte…
Intuitivní ovládání:
Pro začátečníky i experty
Pro servisní techniky a projektové inženýry
LAD a FBD grafické programové jazyky
Uživatelský program je vytvořen jednoduše a rychle
Program je přehledný a srozumitelný
... s pomocí SIMATIC S7-1200,
HMI Basic Panels & STEP 7 Basic
© Siemens, s.r.o. 2010
Download

FC - Siemens, s.r.o.