Moment setrvačnosti základních obrazců
Tvar obrazce
čtverec
obdélník
pravoúhlý trojúhelník
lichoběžník
kruh
Vzorce
Mezikruží
půlkruh
elipsa
A...obsah obrazce[mm2]
y t , z t...poloha těžiště od pomocných os [mm]
I0y , I0z ...poloměr setrvačnosti obrazce [mm4]
Download

Moment setrvačnosti základních obrazců Tvar obrazce