Energie21, www.energie21.cz
1998–2014
55 Kč/2,20 €
Ing. Jan Kroupa
mobil: +420 724 813 498
tel.: +420 277 001 636
e-mail: [email protected]
1
2015
ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A JEJÍ EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ
Časopis o obnovitelných a druhotných zdrojích energie
Odborný dvouměsíčník Energie 21 (Alternativní energie) spojuje v ročníku 2015 tematicky blízké a dosud samostatné časopisy Energie 21
a Alternativní energie. Přináší teoretické i praktické informace o výrobě
a efektivním využití energie z obnovitelných a druhotných zdrojů – biomasy, Slunce, Země, větru, vody, odpadů a dalších. Aktuálními tématy
jsou distribuce energií, energetická soběstačnost, bezpečnost a udržitelný rozvoj regionů.
Čtenáři časopisu jsou na straně jedné investoři, provozovatelé výroben
energie, dodavatelé staveb a technologie. Na straně druhé to jsou koncoví uživatelé – firmy, instituce, živnostníci, zemědělci a majitelé staveb.
Časopis pravidelně čtou také pracovníci veřejné správy, komunálních
služeb, výzkumu a školství a studenti středních a vysokých škol.
Téma: Zemědělské bioplynové stanice
Novinky z veletrhu
biomasa
Automobil na plynový
pohon
Parametry pasivního
domu
ene21tit_cenik.indd 1
13.10.2014 15:41:26
Číslo/měsíc
1/únor
Téma
Energeticky efektivní domy a domácnosti
Uzávěrka
Distribuce
14. 1. 2015
9. 2. 2015
2/duben
Výroba a využití bioplynu a biometanu
18. 3.
13. 4.
3/červen
Výstavba a provoz solárních zdrojů energie
13. 5.
8. 6.
4/srpen
Automobily a stroje na alternativní pohon
8. 7.
3. 8.
5/říjen
Teplo z obnovitelných a druhotných zdrojů
23. 9.
14. 10.
6/prosinec
Hospodaření s energií v obcích a regionech
11. 11.
7. 12.
13. 1. 2016
4. 3. 2016
1/únor 2016 Energeticky efektivní domy a domácnosti
Poměr strany Rozměr (mm, spad/zrcadlo)
Plány inzerce
Cena (Kč)
1/1
230 x 297 (spad)
33 000
1/1
200 x 245 (zrcadlo)
33 000
1/2a
115 x 297 / 97,5 x 245
19 000
1/2b
230 x 142 / 200 x 120
19 000
1/3a
72 x 297 / 57 x 252
17 000
1/3b
230 x 102 / 200 x 81
17 000
1/3c
149 x 148 / 132 x 131
17 000
1/4a
97,5 x 120 (na výšku)
11 000
1/4b
149 x 94 (na šířku)
11 000
1/8
149 x 47 (na šířku)
6 000
1/1*
textová inzerce (dodaná)
33 000
1/2*
textová inzerce (dodaná)
19 000
1/1*
textová inzerce (v grafice časopisu)
16 500
1/2*
textová inzerce (v grafice časopisu)
9 500
1/1
1/3a
1/2a
1/2b
1/8
1/3b
1/3c
1/4a
1/4b
* podrobné informace na straně 24
Energie21
23
Download

Energie21 – Alternativní energie