PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ
BOHEMIAFLEX CS
REFERENCE
KATALOG
INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ
JAPONSKÁ
POSUVNÁ STĚNA
INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ
Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými variantami ovládání
či střídáním různobarevných panelů ve vodících kolejnicích. Své použitínajde jak v soukromých, tak veřejných
budovách. Při úplném roztažení panely tvoří souvislou stěnu a tak své využití tento výrobek najde také
k předělenímístností.
Japonská stěna se skládá z hliníkové vodícíkolejnice a látkových panelů. Vodícíkolejnice může mít 2, 3, 4 nebo
5 drážek v závislosti na šířce stěny. V každé drážce se pohybuje jeden nebo více nosičů panelů. Panely jsou
v horní části připevněny pomocí suchého zipu na plastové vodící lišty zasunuté ve vodící kolejnici. Napnutí
panelů zajišťujízátěžové lišty zasunuté do tunýlků ve spodníčásti panelů.
JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA
Typy kolejnic
- ovládání ruční
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardníprovedeníprofilů a komponentů v barvě RAL 9016 bílá.
OVLÁDÁNÍ
Stahovánía roztahovánípanelů lze provádět:
4 mechanicky tahem za látku
4 mechanicky pomocíprovázku
4 mechanicky pomocítyče
4 elektromotorem
Panely lze stahovat do středu, od středu jako oponu nebo celkově na levou
či pravou stranu.
POTAH
Roletové látky z kolekce Bohemiaflex.
VÝROBNÍROZMĚRY
Maximálnírozměr panelové stěny je šířka 6 000 mm x výška 3 300 mm.
Maximálníváha jednoho panelu je 1,5 kg.
Doporučená šířka jednoho panelu je 600 až 800 mm.
Typy kolejnic
- ovládání elektromotorem
MOŽNOSTI ZA PŘ ÍPLATEK
4 technické tkaniny s polyesterovými nebo skleněnými vlákny
4 ovládáníjiné než tahem za látku
4 elektromotory
4 ovladače a vypínače
POZNÁMKA
Mechanické části posuvné stěny jsou bezúdržbové. Tkaniny se čistí dle
typu použitého materiálu.
GARDEN
STÍNĚNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD
Interiérové podvěsné zařízeníGarden je určeno pro stíněnízimních zahrad a dalších prosklených ploch. Své
použití najde jak v soukromých, tak veřejných budovách a všude tam, kde je potřeba chránit interiér před
přímým slunečním zářením pronikajícím velkými prosklenými plochami.
Markýza se skládá z celohliníkové konstrukce, ve které je pomocísystému hliníkových profilů, řemene a trnů
upevněna látka do vodících kolejnic a shrnována na jednu stranu. Sklon je možné nastavit od 0° do 90°.
GARDEN
STÍNĚNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardníprovedeníprofilů a komponentů v barvě RAL 9016 bílá.
OVLÁDÁNÍ
Navíjenípotahu lze provádět:
4 mechanicky pomocípřevodovky klikou (do výšky stropu 3 000 mm)
4 mechanicky pomocířetízku (do výšky stropu 3 000 mm)
4 elektromotorem
Ovládání klikou
(sklon od 0° do 30°)
POTAH
Roletové látky z kolekce Bohemiaflex.
VÝROBNÍROZMĚRY
Maximálnírozměry podvěsu jsou při mechanickém ovládání:
4 šířka 2 000 mm x délka 6 000 mm.
Maximálnírozměry podvěsu jsou při motorizovaném ovládání:
4 šířka 5 000 mm x délka 14 000 mm.
MOŽNOSTI ZA PŘ ÍPLATEK
4 technické tkaniny s polyesterovými nebo skleněnými vlákny
4 ovládáníklikou
4 elektromotory
4 ovladače a vypínače
4 obloukové systémy
Ovládání řetízkem
(sklon od 0° do 30°)
Ovládání motorem
(sklon od 0° do 90°)
POZNÁMKA
Maximálně 3 moduly lze ovládat jedním elektromotorem. V tomto případě
je maximálníšířka 7 500 mm a délka 7 000 mm.
Zařízeníve tvaru oblouku nelze ovládat řetízkem.
Možnost uchycení kolejnice pro Garden 431 a 531
- do ostění
- na ostění
- na ostění (dvoumodul)
Kolejnice
pro Garden 451
21
Kolejnice
pro Garden 551
50,4
32
26
Kolejnice
pro Garden 431
29,7
33,3
BOHEMIASCREEN INT
ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA
Roleta Bohemiascreen je určena k zatemněnímístnostíveřejných budov jako jsou školy, nemocnice, knihovny,
přednáškové sály nebo laboratoře.
Roletu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložený mezi dvěma bočnicemi a je zakrytován dvoudílným
krytem. Kazeta (95 x 95 mm) může být hranatá, zkosená nebo zkosená s lištou. Spodnízátěžový profil je veden
v hliníkových vodících kolejnicích. Montáž je možné provádět jak na ostění, tak i do ostěnía na okennírám.
BOHEMIASCREEN INT
TVARY KAZET
zkosená
zkosená
s lištou
hranatá
ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá, RAL 8019
hnědá, RAL 9001 krémová a RAL 7035 šedá.
OVLÁDÁNÍ
Navíjenípotahu lze provádět:
4 mechanicky pomocípřevodovky a kliky (elox)
s kloubem 90° (niklová ocel)
4 elektromotorem
POTAH
Roletová látka black-out - 100% polyester se zatemňujícím PVC zátěrem.
VÝROBNÍROZMĚRY
Maximálnírozměr rolety je: šířka 3 400 mm x výška 2 800 mm.
Maximálníplocha potahu je 6 m2.
MOŽNOSTI ZA PŘ ÍPLATEK
4 elektromotory
4 automatické řídícíjednotky, ovladače a vypínače
POZNÁMKA
Po dohodě je možné objednat bez příplatku libovolnou barvu RAL.
Od výšky 1 500 mm je nutná výztuha.
Pro 100% zatemněnídoporučujeme montáž na ostění.
Zatemňující kolejnice
Bohemiascreen s kazetou 95 x 95 mm
ŘÍMSKÁ ROLETA
ZASTIŇUJÍCÍ ROLETA
Interiérová římská roleta je určena k zastíněnímístnostízejména v soukromém sektoru. Jedná se o vysoce
dekorativníprvek, který dotváříatmosféru domova. Pro římskou roletu lze využít roletovou látku, speciálnílátku
pro římské rolety nebo záclonovinu.
Roletu tvoříhliníkový profil s navíjecím mechanismem a potah, který je pomocíšňůrek řasen směrem k hornímu
profilu. Látka je k hornímu profilu připevněna suchým zipem.
ŘÍMSKÁ ROLETA
ZASTIŇUJÍCÍ ROLETA
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardníprovedeníkonstrukce v barvě RAL 9010 bílá.
OVLÁDÁNÍ
Navíjenípotahu lze provádět mechanicky pomocířetízku.
POTAH
Látky z kolekce Bohemiaflex.
VÝROBNÍROZMĚRY
Maximálnírozměr rolety je: šířka 2 100 mm x výška 2 500 mm.
Schéma římské rolety
Horní profil římské rolety.
Detail uchycení látky na profil rolety.
PRESTIGE
OKENNÍ ROLETA
Interiérová roleta Prestige je nepostradatelným funkčním a dekorativním prvkem pro zastínění plastových,
hliníkových a dřevěných oken. Dotvářívzhled interiérů nejen obytných, ale také veřejných prostor.
Roletu je možné zastavit v jakékoliv poloze a tak regulovat míru zastínění či zatemnění. Roletu je možné
instalovat na okenníkřídla.
PRESTIGE
OKENNÍ ROLETA
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardníprovedeníprofilů a komponentů v barvě RAL 9010 bílá.
OVLÁDÁNÍ
Navíjení potahu lze provádět mechanicky pomocí řetízkového mechanismu.
POTAH
Roletové látky z kolekce Bohemiaflex.
VÝROBNÍROZMĚRY
Maximálnírozměr rolety je šířka 1 900 mm x výška 1 700 mm.
Maximálnízastíněná plocha je 2,5 m2.
Detail kazety
MOŽNOSTI ZA PŘ ÍPLATEK
Profily a komponenty v odstínech RAL 9006 šedo-stříbrná, RAL 1015
slonová kost, RAL 1002 pískově žlutá, RAL 8004 měděná hnědá a 8014
sépiová hnědá.
POZNÁMKA
Atypické rozměry rolet je třeba konzultovat s výrobcem.
Pro otevření oken na 90°musí být vzdálenost mezi rámem okenního
křídla a špaletou minimálně 40 mm.
Šířka a výška rolety se měřívždy od vnějších hran zasklívacích lišt.
Detail kazety a ovládacího mechanismu
ŘETÍZKOVÉ A PRUŽINOVÉ
ROLETY
Rolety jsou tradičním stínicím zařízením. Dotvářejívzhled interiérů nejen obytných, ale také veřejných prostor.
Pružinovou roletu tvoříduralový samotoč, univerzálnínebo bočníkonzoly a dřevěná zátěžová lišta. Pružinová
roleta je k dostánítaké ve verzi pro střešníokna.
Ř etízkovou roletu tvoříduralový samotoč, univerzálníplastové konzoly, ovládacímechanismus, ovládacířetízek
a hliníková zátěžová lišta. Oba typy rolet je možné zastavit v jakékoliv poloze a tak regulovat míru zastíněníči
zatemnění. Oba typy rolet je možné instalovat mezi křídla oken, před okna nebo do ostění.
ROLETY
Ř ETÍZKOVÉ ROLETY
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardníprovedeníplastových komponentů v barvě RAL 9010 bílá.
OVLÁDÁNÍ
Navíjenípotahu lze provádět mechanicky pomocí:
4 pružinového mechanismu
4 řetízkového mechanismu
Detail
konzoly
POTAH
Roletové látky z kolekce Bohemiaflex.
VÝROBNÍROZMĚRY
Ř etízkové rolety
Duralový samotoč Ć 25 mm
4 šíře max. 1800 mm
Duralový samotoč Ć 28 mm
4 šíře max. 2000 mm
Duralový samotoč Ć 42 mm
4 šíře max. 3000 mm
Pružinové rolety
Duralový samotoč Ć 25 mm
2
4 šíře max. 1800 mm (max. plocha 3,96 m )
Duralový samotoč Ć 28 mm
2
4 šíře max. 2100 mm (max. plocha 4,62 m )
Duralový samotoč Ć 42 mm
2
4 šíře max. 2500 mm (max. plocha 5,5 m )
MOŽNOSTI ZA PŘ ÍPLATEK
4 jiné typy zátěžových lišt pružinových rolet
4 pomocná pružina pro většírozměry řetízkových rolet
TYPY UKONČENÍPRUŽINOVÝCH ROLET
Zátěžové lišty
pro řetízkové rolety
1
PRUŽINOVÉ ROLETY
3
4
POZNÁMKA
Pružinová roleta pro střešní okna je konstrukčně shodná s běžnou
pružinovou roletou, avšak pružina rolety je na rozdíl od klasické rolety ve
stálém tahu. Montuje se do aretačních háčků pomocízátěžové lišty.
Detail celoplastové konzoly
Příslušenství
Univerzální
konzoly
Boční konzoly
Aretační háček
2
PRIMA
OKENNÍ ROLETA
Roleta Prima je určena k zastínění místností s plastovými a Euro okny. Vyznačuje se jednoduchou montáží
a vysokou funkčností.
Roleta Prima se skládá ze samotoče, univerzálních konzol, ovládacího mechanismu, řetízku, potahu a spodního zátěžového profilu, který může být přiznaný (hliníkový) nebo nepřiznaný (magnetický). Montáž se provádí
přímo na okenníkřídla bez vrtání.
PRIMA
OKENNÍ ROLETA
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá a RAL 8014
hnědá.
OVLÁDÁNÍ
Navíjenípotahu se provádímechanicky pomocířetízku.
Detail ovládacího mechanismu
POTAH
Roletové látky z kolekce Bohemiaflex.
VÝROBNÍROZMĚRY
Maximálnírozměr rolety je: šířka 1 100 mm x výška 1 400 mm. Maximální
zastíněná plocha činí1,54 m2.
POZNÁMKA
Před přilepením držáků a magnetu je třeba rám řádně očistit lihem.
Rozměry mimo stanovený limit je nutné konzultovat s výrobcem.
Pro zjištěnívýrobních rozměrů se měřískutečná šířka a výška rolety.
Detail držáků a magnetu
ROLETA
PRO STŘEŠNÍ OKNA
OKENNÍ ROLETA
Interiérová roleta pro střešníokna je nepostradatelným funkčním a dekorativním prvkem pro stíněnístřešních
oken, kterými proniká nežádoucíslunečnízáření. Dotvářívzhled interiérů nejen obytných, ale také veřejných
prostor.
Roletu lze zastavit v jakékoliv poloze a tak regulovat míru zastíněníči zatemnění. Roletu je možné instalovat na
okenníkřídla.
ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA
POSTUP MONTÁŽE ROLETY
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardní provedení profilů eloxovaný hliník; komponenty v barvě RAL
9006 šedo-stříbrná.
OVLÁDÁNÍ
Navíjení potahu lze provádět mechanicky pomocí pružinového mechanismu.
K rámu okna přišroubujeme klip,
POTAH
Roletové látky z kolekce Bohemiaflex.
VÝROBNÍROZMĚRY
Maximálnírozměr rolety je: šířka 1 200 mm x výška 1 400 mm.
POZNÁMKA
Správné zaměřeníje třeba provést podle níže uvedeného obrázku. Měření
se provádí na vnější straně rámu, nikoliv u skleněné plochy. Minimální
hloubka pro montáž je 40 mm.
přiložíme kazetu...
... a zacvakneme do klipu.
Přiložíme postranní lišty.
a připevníme šrouby.
Vložíme vodicí lanko
správné měření
na horní straně
rámu
špatné měření
rámu u skla
U Cukrovaru 1645/2A
747 05 Opava
Česká republika
Telefon: +420 553 731 844
Fax: +420 553 731 994
E-mail: [email protected]
www.bohemiaflex-cs.cz
Download

BOHEMIAFLEX CS KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ