Tisková zpráva
CFA Society Czech Republic oslovuje slovenské investiční profesionály
Bratislava, 6. března 2014 – Hlavním rizikem pro eurozónu je propad bankovních úvěrů
soukromému sektoru. Na historicky první akci CFA Society Czech Republic v Bratislavě to řekl
Robert Auxt z Ministerstva financí SR.
CFA Society Czech Republic sdružuje finanční profesionály nejen z ČR, ale i ze Slovenska. Konkrétně
jde o 24 z celkových 140 členů. Mezi kandidáty v programu CFA je ale zastoupení SR daleko větší –
více než třetina z celkových 923 zapsaných kandidátů.
„Jsme velice rádi, že jsme pro naši první přednášku v Bratislavě získali takového odborníka, jakým je
pan Auxt. Doufáme, že zájem o naše aktivity na Slovensku poroste a budeme tu moci uspořádat další
odborné i networkingové akce,“ říká Marek Jindra, president CFA Society Czech Republic.
Robert Auxt se ve svojí prezentaci věnoval makroekonomickým nerovnováhám v evropské
ekonomice. „Navzdory několika pozitivním ekonomickým indikátorům zůstává hlavním problémem
eurozóny pomalý růst úvěrů. Nejnovější číslo ECB o půjčkách soukromému sektoru ukázalo dramatický
meziroční propad o 1,8 %,“ upozorňuje Auxt, který je ředitelem Útvaru strategie financování
hospodářského růstu MF SR.
„Úvěrová kontrakce tak zůstává jedním z klíčových rizik pro křehké ekonomické oživení. Při inflaci pod
1 % mnoho ekonomů volá po tom, aby ECB a členské státy podnikly další kroky k zajištění cenové
stability a odvrátily stagflaci podobnou japonské 'ztracené dekádě',“ dodává.
Robert Auxt je kromě pozice vedoucího odboru na MF SR také členem správní rady Evropské
investiční banky a Evropského stabilizačního mechanismu. Dříve zastupoval Slovensko v ECOFINu,
Euroskupině a dalších výborech Evropské rady. Před vstupem do státních služeb pracoval jako
investiční bankéř v Londýně. Je držitelem titulu MA z ekonomie na University College London a MSc
z práva a účetnictví na London School of Economics.
Kontakt pro tisk:
CFA Society Czech Republic
Jana Zbortková
Tel.: +420 608 710 739
E-mail: [email protected]
Aleš Tůma, CFA
[email protected]
O CFA Society Czech Republic
CFA Society Czech Republic (www.czechcfa.cz) je nezisková organizace finančních profesionálů,
založená v dubnu 2002 v České republice. Je jednou ze 140 členských asociací nadnárodní organizace
CFA Institute (www.cfainstitute.org) a jejím cílem je prosazovat nejvyšší standardy etiky, odbornosti a
profesionality v české a slovenské finanční komunitě. V současné době sdružuje 140 členů, většinou
držitelů titulu CFA (Chartered Financial Analyst), a více než 900 kandidátů z ČR a Slovenska
přihlášených do programu CFA. Členy jsou především portfolio manažeři, finanční analytici, investiční
bankéři, konzultanti, finanční poradci, risk manažeři, i vrcholoví manažeři finančních institucí.
Sponzory CFA Society jsou EY, ČSOB Asset Management a ING Investment Management.
Tisková zpráva
Marek Jindra, president CFA Society a Robert Auxt z MF SR (vpravo)
Robert Auxt – MF SR
Tisková zpráva
Download

Tisková zpráva: CFA Society Czech Republic oslovuje slovenské